Bảo vệ sức khoẻ người lao động: Hướng tới nền sản xuất an toàn

HỒNG KIỀU
Bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, chăm lo cải thiện điều kiện lao động, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo vệ sức khoẻ người lao động là chính sách kinh tế-xã hội lớn của Đảng và Nhà nước, là một nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.
Theo dõi Baoquocte.vn trên

Mới đây, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 31-CT/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới, tiếp tục phát huy thành tựu sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 29-CT/TW về đẩy mạnh công tác an toàn, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Bảo vệ sức khoẻ người lao động: Hướng tới nền sản xuất an toàn
Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024 sẽ tập trung vào nhiều hoạt động đa dạng. (Nguồn: VGP)

Những kết quả đạt được

Một trong những thành tựu nổi bật sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW - Chỉ thị đặc biệt quan trọng trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động, là kim chỉ nam xuyên suốt định hướng cho công tác an toàn, vệ sinh lao động ở các cấp, đó là sự chuyển biến căn bản trong nhận thức, tư duy, trách nhiệm của các ban, bộ, ngành trung ương và địa phương, các doanh nghiệp, người lao động về công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cho biết, hệ thống pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động đã từng bước được hoàn thiện, phù hợp với các quy định, công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia.

Quốc hội đã thông qua hai bộ luật, hai luật liên quan đến an toàn, vệ sinh lao động, trong đó năm 2015, Quốc hội thông qua Luật an toàn, vệ sinh lao động. Luật an toàn, vệ sinh lao động thay đổi cơ bản về cách tiếp cận, lấy phòng ngừa làm nguyên tắc cơ bản, đồng thời mở rộng sang cả khu vực đối với người không có quan hệ lao động.

Từ năm 2013-2023, Chính phủ đã ban hành 17 Nghị định (trong đó có 8 Nghị định liên quan đến an toàn lao động trong các lĩnh vực đặc thù), các Bộ ban hành 135 Thông tư (trong đó có 30 Thông tư liên quan đến an toàn lao động trong lĩnh vực đặc thù).

Các địa phương đã ban hành Nghị quyết và các quyết định và nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Theo báo cáo của các bộ, ngành trung ương, trong 10 năm, đã có khoảng 50.000 số lượng tin, bài, cuộc phổ biến, tuyên truyền pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đã in ấn, phát hành 51.438.143 tờ rơi, băng rôn, khẩu hiệu, áp phích, tranh, áp phích tuyên truyền; 33.500 cuốn sổ tay An toàn vệ sinh tới người lao động; 59.826 bản tin, phóng sự, tọa đàm, hội thảo, phỏng vấn, tin bài về an toàn, vệ sinh lao động.

Trung bình mỗi năm, các bộ, ngành trung ương tổ chức đào tạo, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động khoảng trên 10.000 lớp, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố đã tổ chức trên 46.000 lớp đào tạo, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho hàng triệu người lao động không có quan hệ lao động.

Trong 10 năm qua, các cấp công đoàn đã tổ chức 191.481 lớp tập huấn cho 12.977.110 lượt người lao động. Từ năm 2013 đến nay ở cấp trung ương đã tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho khoảng 20.000 người làm các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm, người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động trong sản xuất nông nghiệp và ngành nghề nông thôn.

Giai đoạn 2013-2023, đã có hơn 2.000 đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ về an toàn, vệ sinh lao động được triển khai tại các Bộ ngành trung ương; hơn 266.000 đề tại triển khai trong hệ thống Tổng liên đoàn lao động Việt Nam; gần 3.000 đề tài triển khai tại các địa phương. Có những đề tài có hướng tiếp cận hiện đại, phù hợp với triết lý quản lý an toàn, vệ sinh lao động mới.

Công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động được quan tâm từ Trung ương đến các cấp chính quyền địa phương. Qua 10 năm, đã có hơn 51.000 cuộc thanh tra, kiểm tra cùng hơn 313.000 kiến nghị về an toàn, vệ sinh lao động.

Công tác quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động đã có sự chuyển biến rõ rệt. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên có sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương. Công tác đào tạo, nâng cao hiểu biết, kỹ năng phòng tránh tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động đã được quan tâm, chú trọng. Các cơ quan trung ương, địa phương đã chủ động, tăng cường hợp tác, trao đổi chuyên gia, kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động với nhiều nước, các tổ chức quốc tế.

An toàn lao động là lĩnh vực rất rộng, không chỉ là điều kiện làm việc của người lao động mà còn là vấn đề tiết kiệm trong sử dụng nguyên liệu; vấn đề khám sức khỏe định kỳ, phòng ngừa các nguy cơ rủi ro liên quan đến tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; bảo đảm quản lý hồ sơ của người lao động ngay từ đầu vào…

So với năm 2022, tình hình tai nạn lao động năm 2023 giảm ở một số chỉ số chính, cụ thể: tai nạn lao động chết người giảm 8,06% số vụ (662 vụ, giảm 58 vụ), giảm 7,29% số người chết (699 người, giảm 50 người); giảm 4,2% số vụ tai nạn (324 vụ); giảm 4,7% số người bị tai nạn lao động (giảm 370 người).

Năm 2023, bảo hiểm giải quyết mới cho 7.326 trường hợp người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tai nạn giao thông được hưởng chế độ tai nạn lao động. Trong đó, có 2.190 trường hợp hàng tháng và 5.136 trường hợp một lần. Số lượt người được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động khoảng trên 5 triệu người và trên 3,5 triệu thiết bị được kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

Các hoạt động thanh tra, kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động được tăng cường. Tổ chức tư vấn cải thiện điều kiện an toàn, vệ sinh lao động cho doanh nghiệp, các hộ gia đình được đẩy mạnh... đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của người lao động.

Nghị quyết Đại hội XIII của Công đoàn Việt Nam xác định 1 trong 3 khâu đột phá là đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động.

Tăng cường bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới

Bên cạnh những kết quả quan trọng đã đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Một số cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền địa phương và doanh nghiệp chưa coi công tác an toàn, vệ sinh lao động là nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; nguồn lực đầu tư cho công tác an toàn, vệ sinh lao động chưa đáp ứng được với yêu cầu thực tế; ý thức chấp hành pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động của nhiều người lao động còn chủ quan, lơ là…

Bà Chu Thị Hạnh, Phó Cục trưởng Cục An toàn lao động, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chỉ ra một số tồn tại như số vụ tai nạn lao động, số người mắc bệnh nghề nghiệp, số sự cố nghiêm trọng vẫn còn ở mức cao và đáng lo ngại.

Năm 2023, trên toàn quốc đã xảy ra 7.394 vụ tai nạn lao động làm 7.553 người bị nạn, trong đó có 1.720 người bị thương nặng; 662 vụ tai nạn chết người, làm 699 người chết. Tổng chi phí cho tai nạn lao động và thiệt hại tài sản gần 16.357 tỷ đồng và hơn 149.770 ngày công, chỉ tính riêng trong khu vực có quan hệ lao động.

Bảo vệ sức khoẻ người lao động: Hướng tới nền sản xuất an toàn
Ảnh minh họa. (Nguồn: daidoanket.vn)

Bên cạnh đó, nhằm đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển khoa học công nghệ, xu hướng phát triển kinh tế số, kinh tế tuần hoàn và tăng trưởng xanh, nhất là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0,… công tác an toàn, vệ sinh lao động đòi hỏi nắm bắt được cơ hội thay đổi công nghệ nhưng cũng phải chủ động hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, cập nhật phù hợp với các công ước, điều ước, tiêu chuẩn quốc tế; tăng cường đào tạo, nâng cao chất lượng người lao động có kỹ năng lao động, tác phong làm việc công nghiệp, ý thức kỷ luật lao động theo xu hướng công nghiệp hiện đại, đồng thời chú trọng chăm sóc sức khỏe cho người lao động để thích ứng với những thay đổi trong tình hình mới.

Trước yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; với quyết tâm cải thiện điều kiện lao động, kiểm soát tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; bảo vệ nguồn nhân lực hướng tới một nền sản xuất an toàn, có năng suất cao trong toàn bộ chuỗi cung ứng, góp phần triển khai thắng lợi các nghị quyết của Đảng, Chỉ thị số 31 ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới đặt ra mục tiêu: tỷ lệ tai nạn lao động chết người giảm ít nhất 4%; số người làm việc trong môi trường tiếp xúc với các yếu tố có nguy cơ được khám, phát hiện bệnh nghề nghiệp tăng ít nhất 5%; số cơ sở phát hiện yếu tố có hại được quan trắc môi trường lao động tăng ít nhất 5%.

Chỉ thị số 31 ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới đặt ra mục tiêu: tỉ lệ tai nạn lao động chết người giảm ít nhất 4%; số người làm việc trong môi trường tiếp xúc với các yếu tố có nguy cơ được khám, phát hiện bệnh nghề nghiệp tăng ít nhất 5%; số cơ sở phát hiện yếu tố có hại được quan trắc môi trường lao động tăng ít nhất 5%.

Để đạt được mục tiêu đề ra cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng; tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với sức khỏe, tính mạng của người lao động và phát triển kinh tế, ổn định an sinh xã hội và hội nhập quốc tế; hoàn thiện hệ thống pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động phù hợp với nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động; nâng cao chất lượng đơn vị tham mưu về công tác an toàn, vệ sinh lao động ở các cấp, các ngành; kết hợp chủ động phòng ngừa với phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giam sát; trách nhiệm người đứng đầu, là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh con người.

Đồng thời, cần tiến hành tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, pháp luật, đổi mới, đa dạng hoá thông tin tuyên truyền, thu hút sự tham gia của doanh nghiệp, người lao động trong Tháng Hành động an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân hằng năm; tạo điều kiện cho người lao động trong khu vực không có quan hệ lao động được tiếp cận thông tin để nâng cao nhận thức, trách nhiệm, chủ động phòng ngừa.

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, cơ quan báo chí vận động xây dựng văn hoá an toàn lao động trong hội viên, đoàn viên.

Đẩy mạnh hoạt động đối thoại, thương lượng về bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động và điều kiện làm việc, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hoà, tiến bộ. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật, chú trọng chính sách phòng ngừa, khắc phục rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quyền và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức công đoàn…

Tạo sự đồng thuận, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp góp phần thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động.

Năm 2024, Tháng Hành động an toàn, vệ sinh lao động (1/5-31/5) chính thức được phát động vào ngày 26/4 cùng với Tháng Công nhân, với chủ đề “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng”.

Trong Tháng Hành động an toàn, vệ sinh lao động diễn ra nhiều hoạt động ở trung ương, địa phương như: triển khai Chỉ thị 31-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động, đối thoại của hội đồng quốc gia và cấp tỉnh về an toàn, vệ sinh lao động, thăm nạn nhân tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tổ chức các hoạt động thanh kiểm tra, tự kiểm tra tại doanh nghiệp, cơ sở sử dụng lao động...

‘Lười lao động’ - căn bệnh cần ‘phương thuốc đặc trị’

‘Lười lao động’ - căn bệnh cần ‘phương thuốc đặc trị’

Trước thực trạng "lười lao động" trong đội ngũ cán bộ ở mỗi tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương, cần tìm hiểu kỹ ...

Tiền lương là động lực quan trọng thúc đẩy nâng cao năng suất lao động

Tiền lương là động lực quan trọng thúc đẩy nâng cao năng suất lao động

TS. Phạm Thu Lan, Phó Viện trưởng Viện Công nhân-Công đoàn (Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam) cho biết, chế độ tiền lương, tiền ...

Già hóa dân số - vấn đề của thời đại

Già hóa dân số - vấn đề của thời đại

Già hóa dân số là vấn đề mang tính toàn cầu, đang trở thành bài toán khó, có tác động lớn đến tình hình phát ...

Ngày Sức khoẻ Thế giới năm 2024: Sức khỏe của tôi, quyền của tôi

Ngày Sức khoẻ Thế giới năm 2024: Sức khỏe của tôi, quyền của tôi

Chủ đề của Ngày Sức khỏe Thế giới năm 2024 là “Sức khỏe của tôi, quyền của tôi”, với ý nghĩa bảo vệ quyền của ...

Cải thiện chất lượng cuộc sống, nâng cao sức khỏe người Việt

Cải thiện chất lượng cuộc sống, nâng cao sức khỏe người Việt

Ngày 17/5, tại TP. Hồ Chí Minh, Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh ký kết với Unilever Việt Nam Bản ghi nhớ hợp tác chiến ...

Bài viết cùng chủ đề

Góc nhìn Nhân quyền

Đọc thêm

XSHCM 13/7, kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 13/7/2024. xổ số TP Hồ Chí Minh ngày 13 tháng 7

XSHCM 13/7, kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 13/7/2024. xổ số TP Hồ Chí Minh ngày 13 tháng 7

XSHCM 13/7 - Trực tiếp kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh hôm nay - XSHCM 13/7/2024. xổ số thành phố. kết quả xổ số Hồ Chí Minh ngày ...
Vietlott 13/7, kết quả xổ số Vietlott Power thứ 7 ngày 13/7/2024. xổ số Power 655 hôm nay

Vietlott 13/7, kết quả xổ số Vietlott Power thứ 7 ngày 13/7/2024. xổ số Power 655 hôm nay

Vietlott 13/7 - Vietlott Power 13/7. Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 7 ngày 13/7/2024. xo so Vietlott 655 hôm nay. xs Power hom nay.
XSHG 13/7, kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 13/7/2024. xổ số Hậu Giang ngày 13 tháng 7

XSHG 13/7, kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 ngày 13/7/2024. xổ số Hậu Giang ngày 13 tháng 7

XSHG 13/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay - XSHG 13/7/2024. KQXSHG thứ 7. Ket qua xo so Hau Giang. xổ số Hậu Giang ngày ...
XSLA 13/7, kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 13/7/2024 - xổ số Long An ngày 13 tháng 7

XSLA 13/7, kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 13/7/2024 - xổ số Long An ngày 13 tháng 7

XSLA 13/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Long An hôm nay - XSLA 13/7/2024. ket qua xo so Long An. KQXSLA thứ 7. xổ số Long An ngày ...
XSBP 13/7, kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 13/7/2024 - xổ số Bình Phước ngày 13 tháng 7

XSBP 13/7, kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 13/7/2024 - xổ số Bình Phước ngày 13 tháng 7

XSBP 13/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Phước nhanh nhất hôm nay - XSBP 13/7/2024. Ket qua xo so Binh Phuoc. KQXSBP thứ 7. xổ số Bình ...
Giá vàng hôm nay 13/7/2024: Giá vàng nhẫn vọt lên, cơ hội đổi sang vàng miếng; vàng thế giới đang bị bán tháo?

Giá vàng hôm nay 13/7/2024: Giá vàng nhẫn vọt lên, cơ hội đổi sang vàng miếng; vàng thế giới đang bị bán tháo?

Giá vàng hôm nay 13/7/2024: Giá vàng nhẫn vọt lên, cơ hội đổi sang vàng miếng; thế giới tăng liên tiếp, thời điểm vàng tái thiết lập mức cao kỷ ...
Việt Nam-Australia tăng cường hợp tác về bình đẳng giới

Việt Nam-Australia tăng cường hợp tác về bình đẳng giới

Đại sứ Phạm Hùng Tâm khẳng định Việt Nam rất coi trọng vấn đề bình đẳng giới và đạt nhiều tiến bộ liên quan với sự hợp tác từ các nước...
Lật ngược kế hoạch gần như 'chín muồi' của đảng Bảo thủ, tân Thủ tướng Anh tặng tin vui lớn cho hơn 100.000 người di cư

Lật ngược kế hoạch gần như 'chín muồi' của đảng Bảo thủ, tân Thủ tướng Anh tặng tin vui lớn cho hơn 100.000 người di cư

Chính phủ mới của tân Thủ tướng Anh Keir Starmer sẽ cho phép hơn 100.000 người di cư nộp đơn xin tị nạn.
Tây Ban Nha: Hàng trăm người ở quần đảo Canary phản đối làn sóng di cư

Tây Ban Nha: Hàng trăm người ở quần đảo Canary phản đối làn sóng di cư

Ngày 6/7, hàng trăm người biểu tình đã tuần hành tại Canary để phản đối làn sóng người di cư đến quần đảo Tây Ban Nha này.
Các đơn vị bàn giao Nhà đại đoàn kết tại tỉnh Cà Mau

Các đơn vị bàn giao Nhà đại đoàn kết tại tỉnh Cà Mau

Xây dựng 'Nhà đại đoàn kết' tặng các gia đình chính sách là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thể hiện truyền thống, đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn'.
Bình Thuận đẩy mạnh công tác bảo đảm và đấu tranh nhân quyền

Bình Thuận đẩy mạnh công tác bảo đảm và đấu tranh nhân quyền

Ngày 5/7, VPTT Nhân quyền Chính phủ và Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ sở năm 2024.
Hơn 66 triệu người mất an ninh lương thực ở khu vực Sừng lớn châu Phi

Hơn 66 triệu người mất an ninh lương thực ở khu vực Sừng lớn châu Phi

Theo báo cáo của FAO và IGAD ngày 3/7, khoảng 66,7 triệu người ở khu vực Sừng lớn châu Phi đang bị mất an ninh lương thực nghiêm trọng.
Cục trưởng Cục Lãnh sự: Nâng cao tính chủ động, sẵn sàng trong công tác bảo hộ công dân

Cục trưởng Cục Lãnh sự: Nâng cao tính chủ động, sẵn sàng trong công tác bảo hộ công dân

Theo Cục trưởng Cục Lãnh sự Doãn Hoàng Minh, định hướng công tác bảo hộ công dân thời gian tới sẽ là nâng cao tính chủ động, sẵn sàng ứng phó.
Trưởng đại diện UNFPA: Dữ liệu toàn diện là chìa khóa để tiếp cận những người bị bỏ lại sau cùng

Trưởng đại diện UNFPA: Dữ liệu toàn diện là chìa khóa để tiếp cận những người bị bỏ lại sau cùng

Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam Matt Jackson chia sẻ với báo chí về vai trò của dữ liệu toàn diện trong nỗ lực tiếp cận các nhóm yếu thế.
Bảo đảm quyền phụ nữ trên không gian mạng

Bảo đảm quyền phụ nữ trên không gian mạng

Bảo đảm quyền của phụ nữ trên không gian mạng là một quá trình mà các chủ thể, đối tượng và nội dung bảo đảm có quan hệ tác động và chi phối lẫn nhau.
UNFPA quan tâm đến sức khỏe sinh sản của phụ nữ dân tộc thiểu số ở Việt Nam

UNFPA quan tâm đến sức khỏe sinh sản của phụ nữ dân tộc thiểu số ở Việt Nam

Ông Matt Jackson ấn tượng mạnh về lễ ra quân điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số diễn ra sáng 1/7.
Tăng cường phối hợp bảo vệ quyền và lợi ích của lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài

Tăng cường phối hợp bảo vệ quyền và lợi ích của lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài

Bộ LĐTBXH triển khai nhiều biện pháp nhằm bảo đảm di cư an toàn và bảo vệ quyền, lợi ích đối với người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài.
Để công dân Việt Nam di cư an toàn, hợp pháp, tránh rơi vào cạm bẫy mua bán người

Để công dân Việt Nam di cư an toàn, hợp pháp, tránh rơi vào cạm bẫy mua bán người

Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự nêu những nguy cơ lao động thường gặp phải khi làm việc ở nước ngoài, khuyên công dân Việt Nam để thúc đẩy di cư an toàn
Hàng trăm nghìn trẻ em ở Gaza mất quyền được học tập

Hàng trăm nghìn trẻ em ở Gaza mất quyền được học tập

Hơn 625.000 trẻ em Palestine đã không được học hành trong hơn 8 tháng qua, kể từ khi Israel mở chiến dịch tấn công Hamas ở Dải Gaza.
Royal Ascot 2024: Những chiếc mũ có một không hai tại lễ đua ngựa thường niên của Hoàng gia Anh

Royal Ascot 2024: Những chiếc mũ có một không hai tại lễ đua ngựa thường niên của Hoàng gia Anh

Royal Ascot - Lễ hội đua ngựa hàng năm do hoàng gia Anh tổ chức trở nên rực rỡ và đặc sắc hơn nhờ những chiếc mũ siêu độc.
Xung đột, những nỗi đau và cái giá đắt

Xung đột, những nỗi đau và cái giá đắt

Các cuộc xung đột trên thế giới trong năm 2023 khiến số trẻ em thiệt mạng tăng gấp 3 lần và số phụ nữ thiệt mạng tăng gấp 2 lần so với năm trước đó.
10 điều cần biết về con đường di cư nguy hiểm nhất thế giới

10 điều cần biết về con đường di cư nguy hiểm nhất thế giới

Tuyến đường Trung Địa Trung Hải từ lâu đã được biết đến là tuyến đường di cư nguy hiểm nhất thế giới. Dưới đây là 10 điều cần biết về con đường này.
Lý do Australia cử nữ Bộ trưởng Bộ thanh thiếu niên dự hội nghị thượng đỉnh đặc biệt về Gaza

Lý do Australia cử nữ Bộ trưởng Bộ thanh thiếu niên dự hội nghị thượng đỉnh đặc biệt về Gaza

Chính phủ Australia xác nhận sẽ tham dự một hội nghị quốc tế về cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Dải Gaza.
Phụ nữ chiếm hơn 40% đại biểu Quốc hội Nam Phi

Phụ nữ chiếm hơn 40% đại biểu Quốc hội Nam Phi

Ủy ban bầu cử độc lập (IEC) của Nam Phi cho biết hôm 6/6, hơn 43% đại diện mới được bầu vào Quốc hội nước này là phụ nữ.
Phiên bản di động