Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV: Cuộc bầu cử lịch sử

GS.TSKH.NGND VŨ MINH GIANG
Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. Chúng ta đang bước vào một thời khắc hết sức quan trọng của năm 2021, một sự kiện có ý nghĩa lớn đối với cả giai đoạn lịch sử 5 năm sắp tới, đó là cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV, chọn ra những người đại diện cho tiếng nói của nhân dân vào cơ quan quyền lực cao nhất là Quốc hội.

Một vấn đề lớn được nhiều người quan tâm là ngoài ý nghĩa chung như tất cả các kỳ bầu cử quốc hội đã diễn ra trong quá trình lịch sử thì cuộc bầu cử quốc hội lần này có gì đặc biệt?

Cuộc bầu cử lịch sử
Các pano, khẩu hiệu tuyên truyền, chào mừng về bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên các tuyến đường tại Đà Nẵng. (Nguồn: TTXVN)

Nhìn từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên

Bất kỳ cuộc bầu cử quốc hội nào cũng đều có ý nghĩa rất quan trọng vì đó là lúc toàn dân thông qua lá phiếu thể hiện ý chí của mình lựa chọn ra những người đại diện cho nhân dân đảm nhận những trọng trách hệ trọng trong hệ thống chính trị, là nơi thông qua các chỉ tiêu quan trọng nhất của quốc gia trong quá trình phát triển, chỉnh đốn những khung pháp lý, định chế bảo đảm cho sự phát triển của đất nước.

Tuy nhiên, trong toàn bộ tiến trình lịch sử từ khi Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được hình thành sau cuộc Tổng tuyển cử năm 1946 đến nay, những kỳ bầu cử Quốc hội đi vào lịch sử như một dấu mốc đặc biệt thì không có nhiều.

Trước hết phải kể đến cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội Việt Nam đầu tiên vào ngày 6/1/1946. Đó là một sự kiện lịch sử đã khiến cho nhiều người trong và ngoài nước bất ngờ và ngỡ ngàng trước thắng lợi rực rỡ của nó. Không mấy người tin rằng chính phủ lâm thời non trẻ khi ấy có thể tổ chức thành công một cuộc tổng tuyển cử trên quy mô cả nước trong những điều kiện hết sức khó khăn và tình thế hiểm nghèo.

Có nhiều người cho rằng chính quyền khi ấy đã nằm gọn trong tay Việt Minh, uy tín của chính phủ lâm thời đang rất cao, gần như không có sự bảo đảm nào khác, nhân dân đang hướng vào chính phủ gần như tuyệt đối thì cần gì phải tổ chức tổng tuyển cử.

Cũng có ý kiến nghi ngại lo lắng cho Chủ tịch Hồ Chí Minh khi cuộc Tổng tuyển cử diễn ra trong lúc dầu sôi lửa bỏng, âm mưu phá hoại của thù trong giặc ngoài, liệu có an toàn cả về mặt con người cũng như kết quả. Và như chúng ta đã biết, cuộc tổng tuyển cử đã thành công ngoài sức tưởng tượng.

Vì sao? Trước hết phải nói với tầm nhìn chiến lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh và những người lãnh đạo cách mạng lúc đó, đã nhận thức sâu sắc rằng chính quyền vừa giành được về tay cách mạng mới chỉ là quyền lực chính trị. Để có được tính chính danh, địa vị pháp lý trước toàn dân và thế giới cần phải nhanh chóng tiến hành tổng tuyển cử.

Chính nhờ cuộc bầu cử này mà quyền lực chính trị mà Đảng Cộng sản Việt Nam phải phải bỏ bao nhiêu xương máu, công sức mới giành được từ tay đế quốc Nhật, thành quả của cả một dân tộc trong sự nghiệp giành lại độc lập mới được thế giới thừa nhận. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều học giả cho rằng không có chính quyền nào trên thế giới do Đảng Cộng sản cầm quyền có thể so với chính quyền do Đảng Cộng sản Việt Nam nắm giữ về tính hợp hiến, hợp pháp.

Quốc hội do cuộc Tổng tuyển cử bầu ra không chỉ thông qua tên nước với thể chế Dân chủ cộng hòa, khẳng định tính chất của nhà nước là của dân, do dân, vì dân thay cho thể chế quân chủ thống trị các thần dân kéo dài hàng nghìn năm, mà còn xác định ba tiêu ngữ thể hiện mục tiêu hướng tới, đồng thời là cam kết của nhà nước với nhân dân đó là Độc lập, Tự do và Hạnh phúc.

Như vậy là, ngay từ đầu năm 1946, chính quyền cách mạng đã có lời hứa long trọng với dân là chính quyền này cùng với nhân dân sẽ xây dựng một đất nước trong độc lập, tự do và mọi người đều có quyền mưu cầu hạnh phúc. Đây là nền tảng cho sự phát triển của một quốc gia.

Cuộc bầu cử lịch sử thứ hai chính là cuộc bầu cư Quốc hội sau khi đất nước thống nhất. Tròn 30 năm sau ngày giành được chính quyền về tay nhân dân hai chữ Độc lập mới được thực hiện trọn vẹn.

Trong những năm qua nhân dân ta cũng từng bước được hưởng tự do với ý nghĩa là quyền được sống trong thanh bình, mọi người người được đảm bảo cuộc sống bình an, được hưởng đầy đủ các quyền theo Hiến pháp và pháp luật, chứ không phải tự do cá nhân lên trên cộng đồng, lên trên tập thể.

Sau khi giành độc lập, chúng ta phải giải quyết bao nhiêu khó khăn thời hậu chiến, rồi những âm mưu phá hoại, cấm vận… thì phải đến khi bắt đầu công cuộc đổi mới, thì lúc đó Quốc hội sau đổi mới là một kỳ bầu cử quốc hội lịch sử thứ 3 sau bầu cử quốc hội thống nhất đất nước.

Vậy là chúng ta có cuộc bầu cử đầu tiên sau độc lập, bầu cử sau khi đất nước thống nhất và cuộc bầu cử sau thời kỳ chúng ta quyết định đổi mới.

Mỗi người được người dân bầu vào Quốc hội khóa này có trách nhiệm rất lớn khi được Quốc hội bầu vào các cương vị quan trọng, vị trí cực kỳ then chốt trong hệ thống chính trị. Chắc chắn phải ý thức sâu sắc rằng mình có đầy đủ khát vọng hơn người thường, có trách nhiệm hơn người thường và luôn luôn phải ý thức sâu sắc rằng đây là một thời kỳ lịch sử phát triển hết sức quan trọng đối với toàn bộ diễn trình lịch sử của dân tộc.

Thời khắc lịch sử, vận hội mới của đất nước

Có thể nói cuộc bầu cử quốc hội khóa XV, theo cách nhìn nhận của giới nghiên cứu lịch sử, có ý nghĩa lịch sử có thể sánh với ba cuộc bầu cử nói trên. Đây là giai đoạn chúng ta đã chuẩn bị hành trang bước vào thời kỳ xây dựng đất nước phồn vinh và cuộc sống hạnh phúc. Sứ mệnh lịch sử trọng đại này đã được xác định là mục tiêu chính trị của Đại hội XIII.

Trọng trách của Quốc hội lần này là phải chọn ra những người xứng đáng để thực hiện những nhiệm vụ đó, phải thông qua những quyết sách lớn và đồng thời phải bổ sung, phát triển những định chế, khung pháp lý cho hoạt động của đất nước trong thời kỳ đưa đất nước đi tới phồn vinh, nhân dân tới cuộc sống hạnh phúc.

Do đó, mỗi người được người dân bầu vào Quốc hội khóa này có trách nhiệm rất lớn khi được Quốc hội bầu vào các cương vị quan trọng, vị trí cực kỳ then chốt trong hệ thống chính trị. Chắc chắn phải ý thức sâu sắc rằng mình có đầy đủ khát vọng hơn người thường, có trách nhiệm hơn người thường và luôn luôn phải ý thức sâu sắc rằng đây là một thời kỳ lịch sử phát triển hết sức quan trọng đối với toàn bộ diễn trình lịch sử của dân tộc.

Một đất nước gần 100 triệu dân, đã trải qua những thời kỳ lịch sử được rất nhiều người biết đến, được thế giới nể trọng. Chúng ta hoàn toàn có quyền và có căn cứ để ước nguyện Việt Nam phải trở thành một quốc gia sánh vai với các nước phát triển, sánh vai với các cường quốc và mang lại hạnh phúc cho tất cả mọi người.

Đây chính là thời khắc có tính lịch sử vì chúng ta đã qua thời kỳ phát triển để bước sang thời kỳ cất cánh. Tức là chúng ta đã thay đổi về chất trong sự phát triển. Nhìn vào cơn đại nạn của thế giới - dịch Covid-19, nhiều nước lâm vào cảnh bấn loạn, thế giới đã nhìn Việt Nam với con mắt rất khác, với sự khâm phục.

Đấy không chỉ thể hiện năng lực điều hành của Chính phủ mà còn phản ánh bản lĩnh của văn hóa Việt. Khi Thủ tướng Chính phủ lên đài kêu gọi nhân dân phải “chống dịch như chống giặc” thì dường như truyền thống hàng nghìn năm đã sống dậy. Điều mà đối với nước có trình độ văn minh cao tưởng chừng rất khó thì với người Việt Nam lại làm rất dễ.

Đó là sức mạnh truyền thống. Sức mạnh đó củng cố lòng tin của chúng ta đối với thành công của đất nước trong thời gian tới. Quốc hội khóa XV sẽ có một sứ mệnh lịch sử là cùng với cả hệ thống chính trị đưa đất nước Việt Nam đã trải qua muôn vàn khó khăn, gian khổ tới đài vinh quang mới. Đó chính là lúc chúng ta gặt hái niềm vui, lòng tự hào vì không chỉ được sống trong một quốc gia độc lập, tự do, hạnh phúc mà còn là một nước phát triển, có ảnh hưởng lớn trên đời sống quốc tế.

Đối với người lãnh đạo phải biết dùng người tài, hơn là thế hiện là mình tài. Đây là tiêu chí quan trọng. Người có cương vị lãnh đạo không được hẹp hòi, không ai có thể nói mình là người tài nhất mà luôn luôn nhìn thấy cái tài ở người khác để trọng dụng nhân tài. Đấy chính là phát huy tài năng vô giá của con người Việt Nam. Khả năng hiếu học, trọng học cũng là tài nguyên lớn. Khi mình có vị trí mà mình chỉ cho mình là người tài, không dùng người tài khác thì rất nguy hiểm.

Lựa chọn những người trong sạch, có khát vọng và quyết tâm cao

Với ý nghĩa lịch sử như vậy, Quốc hội lần này đương nhiên phải chọn được những người có tài, có đức, nhưng ngoài năng lực trên nhiều phương diện và những phẩm chất đạo đức nhất thiết phải có của cán bộ, nhất định phải là những người trong sạch, có khát vọng và quyết tâm rất cao. Một đội ngũ lãnh đạo mà có những người chưa đủ khát vọng thì rất khó có thể khơi dậy khát vọng từ nhân dân. Khát vọng ở đây là khát vọng cống hiến, khát vọng đưa đất nước đi lên.

Cũng rất mừng là trong quá trình chuẩn bị cho Đại hội XIII, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức một số lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn học rất nhiều nội dung cần thiết, trong đó có chuyên đề “tinh hoa cầm quyền trị quốc của dân tộc”. Khi tôi trình bày, tôi nhận được sự hào hứng, ủng hộ cao của học viên và qua thảo luận, trao đổi, tôi thấy học viên của tất cả các lớp đều tràn trề khát vọng muốn làm và khao khát cống hiến, đổi mới.

Tiêu chuẩn quan trọng đó phải là những tấm gương trong sáng. Mỗi một người gánh nhận sứ mệnh lịch sử phải có ý thức dân tộc rất cao, phải hiểu mình đang thực hiện sứ mệnh vinh quang của dân tộc - ngọn cờ dân tộc luôn phải cháy rực trong lòng và cùng với đó phải giữ gìn hình ảnh của Đảng, của những người lãnh đạo trước dân vì sức mạnh của Đảng, của hệ thống chính trị nằm ở lòng tin của người dân.

Vì vậy, tinh thần vì nước, vì dân tộc và sự trong sáng, không vụ lợi, không cá nhân là tiêu chuẩn cực kỳ cao đối với những người tham gia bộ máy lãnh đạo. Do đó, phải chọn ra những người trong sạch, có quyết tâm. Am hiểu về tình hình thế giới, nắm vững công nghệ cũng cần coi là 1 tiêu chuẩn đối với lãnh đạo hiện nay.

Cuối cùng, tôi muốn nhấn mạnh rằng đối với người lãnh đạo phải biết dùng người tài, hơn là thế hiện là mình tài. Đây là tiêu chí quan trọng. Người có cương vị lãnh đạo không được hẹp hòi, không ai có thể nói mình là người tài nhất mà luôn luôn nhìn thấy cái tài ở người khác để trọng dụng nhân tài.

Đấy chính là phát huy tài năng vô giá của con người Việt Nam. Khả năng hiếu học, trọng học cũng là tài nguyên lớn. Khi mình có vị trí mà mình chỉ cho mình là người tài, không dùng người tài khác thì rất nguy hiểm.

Những điều này có thể không quy định ở đâu nhưng kì vọng của giới trí thức thì người lãnh đạo phải có những tiêu chuẩn như vậy. Trong muôn vàn tài nguyên thì tài năng là tài nguyên số một. Cái tài năng quý nhất trong tất cả các tài năng là tài dùng người tài. Tôi hy vọng những đại biểu được lựa chọn trong kỳ bầu cử này sẽ là những người có phẩm chất như thế.

TIN LIÊN QUAN
Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV: Sẵn sàng cho Ngày hội non sông
Nét mới tại kỳ bầu cử Quốc hội Việt Nam
Cử tri huyện Vĩnh Tường và TP Vĩnh Yên ủng hộ các biện pháp chống dịch Covid-19 quyết liệt của tỉnh Vĩnh Phúc
Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia: Đã chuẩn bị sẵn sàng cho Ngày Bầu cử 23/5/2021
Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp: Một số nội dung lưu ý về quyền bầu cử của cử tri

GS.TSKH.NGND VŨ MINH GIANG

Đọc thêm

Đẩy mạnh phong trào phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm trong trường học

Đẩy mạnh phong trào phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm trong trường học

Baoquocte.vn. Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai các nhiệm vụ phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm trong trường học.
Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Angela Merkel: Việt Nam luôn coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược với Đức

Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Angela Merkel: Việt Nam luôn coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược với Đức

Baoquocte.vn. Tại cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược với Đức.
Lịch âm 23/6 - Xem âm lịch hôm nay thứ 4 ngày 23/6/2021 chính xác nhất - Lịch vạn niên 23/6/2021

Lịch âm 23/6 - Xem âm lịch hôm nay thứ 4 ngày 23/6/2021 chính xác nhất - Lịch vạn niên 23/6/2021

Baoquocte.vn. Lịch âm 23/6. Âm lịch hôm nay 23/6. Xem âm lịch hôm nay ngày 23/6/2021 chính xác nhất. Lịch vạn niên ngày 23 tháng 6 năm 2021 hôm nay.
Tử vi hôm nay - Xem tử vi 12 con giáp 23/6/2021: Tuổi Thìn cảnh giác tiền bạc, tuổi Mùi và người ấy khắc khẩu

Tử vi hôm nay - Xem tử vi 12 con giáp 23/6/2021: Tuổi Thìn cảnh giác tiền bạc, tuổi Mùi và người ấy khắc khẩu

Baoquocte.vn. Tử vi hôm nay 23/6/2021, tử vi 12 con giáp - tuổi Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi về công việc, tài lộc...
Tử vi 12 cung hoàng đạo Thứ Tư ngày 23/6/2021: Nhân Mã đừng chơi xấu người khác, Xử Nữ bị lừa tiền

Tử vi 12 cung hoàng đạo Thứ Tư ngày 23/6/2021: Nhân Mã đừng chơi xấu người khác, Xử Nữ bị lừa tiền

Baoquocte.vn. Tử vi hôm nay 23/6 của 12 cung hoàng đạo - Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư, Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên ...
Thúc đẩy quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai đảng cầm quyền và quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore

Thúc đẩy quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai đảng cầm quyền và quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore

Baoquocte.vn. Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao, Trưởng Ban Đối ngoại Đảng Hành động Nhân dân Singapore Vivian Balakrishnan.
Diễn đàn hợp tác Á-Âu (ASEM): Phát huy vai trò, cùng xác lập trật tự quốc tế dựa trên luật lệ

Diễn đàn hợp tác Á-Âu (ASEM): Phát huy vai trò, cùng xác lập trật tự quốc tế dựa trên luật lệ

Baoquocte.vn. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn báo chí về Đối thoại chính sách cao cấp Diễn đàn hợp tác Á-Âu (ASEM) diễn ra chiều ...
ASEAN+3: Sớm phê chuẩn và triển khai Hiệp định RCEP

ASEAN+3: Sớm phê chuẩn và triển khai Hiệp định RCEP

Baoquocte.vn. Các nước ASEAN+3 cam kết tiếp tục thúc đẩy tự do hoá thương mại và liên kết kinh tế khu vực, sớm phê chuẩn và triển khai Hiệp định RCEP.
Lần đầu tiên trong lịch sử, G20 tổ chức hội nghị về giải phóng phụ nữ

Lần đầu tiên trong lịch sử, G20 tổ chức hội nghị về giải phóng phụ nữ

Baoquocte.vn. Italy sẽ đăng cai tổ chức hội nghị cấp bộ trưởng G20 đầu tiên về chủ đề giải phóng phụ nữ vào tháng 8 tới.
Tin thế giới 22/6: Tổng thống Nga cáo buộc sốc; Mỹ tắt phụt hy vọng vì bóng hồng quyền lực Triều Tiên; không ai chia rẽ được Nga-Trung

Tin thế giới 22/6: Tổng thống Nga cáo buộc sốc; Mỹ tắt phụt hy vọng vì bóng hồng quyền lực Triều Tiên; không ai chia rẽ được Nga-Trung

Baoquocte.vn. Quan hệ Nga-Mỹ, Nga-Trung, Mỹ-Triều, xung đột Đông Ukraine, căng thẳng giữa Belarus với phương Tây... là một số tin thế giới nổi bật.
Đẩy mạnh phong trào phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm trong trường học

Đẩy mạnh phong trào phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm trong trường học

Baoquocte.vn. Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai các nhiệm vụ phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm trong trường học.
Lần đầu tiên trong lịch sử, G20 tổ chức hội nghị về giải phóng phụ nữ

Lần đầu tiên trong lịch sử, G20 tổ chức hội nghị về giải phóng phụ nữ

Baoquocte.vn. Italy sẽ đăng cai tổ chức hội nghị cấp bộ trưởng G20 đầu tiên về chủ đề giải phóng phụ nữ vào tháng 8 tới.
Cảnh báo: Gần 26.500 vụ vi phạm nghiêm trọng quyền trẻ em được xác nhận trong năm 2020

Cảnh báo: Gần 26.500 vụ vi phạm nghiêm trọng quyền trẻ em được xác nhận trong năm 2020

Baoquocte.vn. Số vụ vi phạm nghiêm trọng quyền trẻ em được xác nhận trong năm 2020 là 26.425 vụ, ảnh hưởng đến 19.379 trẻ em.
Đại dịch Covid-19 khiến khủng hoảng nhân đạo tại khu vực Sừng châu Phi thêm trầm trọng

Đại dịch Covid-19 khiến khủng hoảng nhân đạo tại khu vực Sừng châu Phi thêm trầm trọng

Baoquocte.vn. Khu vực Sừng châu Phi đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo lan rộng do tác động của đại dịch Covid-19.
Liên hợp quốc cảnh báo về tình hình nhân quyền trên thế giới

Liên hợp quốc cảnh báo về tình hình nhân quyền trên thế giới

Baoquocte.vn. Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc kêu gọi 'hành động thiết thực' nhằm giúp khôi phục tình hình nhân quyền thế giới, vốn đang bị xói mòn nghiêm trọng.
Chính phủ Việt Nam quyết liệt thực hiện các giải pháp phòng, chống ma túy học đường

Chính phủ Việt Nam quyết liệt thực hiện các giải pháp phòng, chống ma túy học đường

Baoquocte.vn. Công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy luôn được triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, quyết liệt và đã đạt được những kết quả quan trọng.
Bầu cử Quốc hội khóa XV: Tinh thần mới, khí thế mới, chất lượng mới, đáp ứng thời kỳ phát triển mới của đất nước

Bầu cử Quốc hội khóa XV: Tinh thần mới, khí thế mới, chất lượng mới, đáp ứng thời kỳ phát triển mới của đất nước

Baoquocte.vn. Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV minh chứng sinh động, thuyết phục của sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của lòng dân tin Đảng, hướng về Đảng...
Nhức nhối tội phạm ma túy trên toàn thế giới

Nhức nhối tội phạm ma túy trên toàn thế giới

Baoquocte.vn. Tệ nạn ma tuý đang là hiểm hoạ của các quốc gia, dân tộc trên thế giới, là một trong những nguyên nhân chủ yếu làm phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội.
Người lao động trước các đợt 'sóng' Covid-19

Người lao động trước các đợt 'sóng' Covid-19

Baoquocte.vn. Qua bốn làn sóng Covid-19 bùng phát ở Việt Nam, những người lao động cảm nhận rõ hơn hết những tác động nặng nề của đại dịch đến đời sống.
‘Vấn nạn’ ma túy đáng báo động trên toàn cầu

‘Vấn nạn’ ma túy đáng báo động trên toàn cầu

Baoquocte.vn. Việc phòng ngừa lạm dụng ma túy trong trường học ở nhiều quốc gia trên thế giới luôn được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.
Người Trung Quốc: ‘Đưa tôi 5 triệu Nhân dân tệ, tôi sẽ đẻ ba con’

Người Trung Quốc: ‘Đưa tôi 5 triệu Nhân dân tệ, tôi sẽ đẻ ba con’

Baoquocte.vn. Thay đổi bất ngờ của Bắc Kinh trong chính sách dân số liệu có thể giúp vá lỗ hổng trong cơ cấu dân số của Trung Quốc trong trung hạn và dài hạn?
Chung tay bảo vệ trẻ em trong bối cảnh dịch Covid-19

Chung tay bảo vệ trẻ em trong bối cảnh dịch Covid-19

Baoquocte.vn. Đại dịch Covid-19 đã, đang và sẽ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe và lợi ích của trẻ em.
Thổ Nhĩ Kỳ: 1.000 'cua-rơ' gây quỹ hỗ trợ trẻ em là con của nhân viên y tế tử vong do Covid-19

Thổ Nhĩ Kỳ: 1.000 'cua-rơ' gây quỹ hỗ trợ trẻ em là con của nhân viên y tế tử vong do Covid-19

Baoquocte.vn. Cuộc đua xe đạp tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ nhằm gây quỹ hỗ trợ trẻ em là con của các nhân viên y tế tử vong trong cuộc chiến chống Covid-19.
Covid-19 làm gia tăng tỷ lệ người dân nghèo đói ở Mỹ Latinh

Covid-19 làm gia tăng tỷ lệ người dân nghèo đói ở Mỹ Latinh

Baoquocte.vn. Tỷ lệ người dân sống dưới mức nghèo đói tại Mỹ Latinh và Caribe hiện đang ở mức 12,5% dân số, mức cao nhất ghi nhận trong hai thập kỷ qua.
Xung đột Israel-Palestine: Trên 40% người tử vong tại Gaza là phụ nữ và trẻ em

Xung đột Israel-Palestine: Trên 40% người tử vong tại Gaza là phụ nữ và trẻ em

Baoquocte.vn. Các cuộc giao tranh quân sự giữa Israel và lực lượng Hamas làm ít nhất 132 người Palestine thiệt mạng, trong đó có hơn 50 phụ nữ và trẻ em.
Lần đầu tiên hai 'phó tướng' WTO là phụ nữ

Lần đầu tiên hai 'phó tướng' WTO là phụ nữ

Baoquocte.vn. Tổng Giám đốc WTO bổ nhiệm 2 phụ nữ vào vị trí lãnh đạo cấp phó của WTO là bà Angela Ellard (người Mỹ) và bà Anabel Gonzalez (người Costa Rica).
Những điều cần biết về Nghị quyết 2573 do Việt Nam xây dựng vừa được Hội đồng Bảo an thông qua

Những điều cần biết về Nghị quyết 2573 do Việt Nam xây dựng vừa được Hội đồng Bảo an thông qua

Baoquocte.vn. Ngày 27/4, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã thông qua Nghị quyết 2573 về Bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu trong xung đột vũ trang.
Mỹ thông qua dự luật để hạn chế tội ác gia tăng nhằm vào cộng đồng người Mỹ gốc Á

Mỹ thông qua dự luật để hạn chế tội ác gia tăng nhằm vào cộng đồng người Mỹ gốc Á

Baoquocte.vn. Ngày 22/4, Thượng viện Mỹ thông qua một dự luật nhằm hạn chế các tội ác gia tăng gần đây nhằm vào cộng đồng người Mỹ gốc Á.
Phiên bản di động