Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI tỉnh Thanh Hóa

Tin/ảnh: Tuấn Anh
Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. Sáng ngày 20/2, tại UBND tỉnh, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI tỉnh Thanh Hóa
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dự, phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao, thành viên Ban chỉ đạo tổng kết Nghị quyết trung ương 8 khóa XI, trưởng đoàn công tác Trung ương dự, phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có lãnh đạo Bộ Quốc phòng; Bộ Ngoại giao; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố.

Thanh Hóa triển khai thành công chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Khai mạc hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên nhấn mạnh, Thanh Hóa nhận thức sâu sắc rằng, cùng với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới được xem như một trong hai chiến lược cơ bản của cách mạng Việt Nam, nhằm thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nghị quyết Trung ương 8 thể hiện sâu sắc sự phát triển tư duy nhận thức lý luận của Đảng về bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nêu rõ: Trong 10 năm qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung trong 8 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, bài bản. Nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và Nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc được nâng lên.

Quan điểm, mục tiêu và 6 nhóm nhiệm vụ giải pháp mà Nghị quyết đề ra được cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở và đạt được những kết quả quan trọng. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng có nhiều chuyển biến tích cực.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI tỉnh Thanh Hóa
Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng phát biểu tại Hội nghị.

Kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển khá toàn diện, nhiều chỉ tiêu quan trọng đạt kết quả cao, quy mô nền kinh tế trong nhóm dẫn đầu cả nước. Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, đối ngoại được chăm lo, đạt nhiều kết quả. Đời sống Nhân dân được cải thiện, nâng cao; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố.

Tiềm lực quốc phòng được tăng cường. Lực lượng vũ trang không ngừng được xây dựng vững mạnh, chính quy, từng bước hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Những kết quả này đã tạo sức mạnh tổng hợp giữ vững ổn định chính trị, an ninh - trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, lãnh thổ quốc gia, lợi ích của Đảng, dân tộc; củng cố thế trận quốc phong toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI tỉnh Thanh Hóa
Toàn cảnh Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI tỉnh Thanh Hóa.

Phấn đấu đến năm 2025 Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc Tổ quốc

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn - thành viên Ban chỉ đạo tổng kết Nghị quyết trung trong 8 khóa XI ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng cùng những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã triển khai có hiệu quả trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề nghị trong thời gian tới Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa cần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của tỉnh để phấn đấu đến năm 2025 Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc Tổ quốc.

Trong đó, đồng chí Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, Thanh Hóa phải thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng; Tập trung nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Thanh Hóa cũng cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Nhân dân; chăm lo xây dựng thế trận lòng dân, tập hợp sức mạnh, phát huy chủ nghĩa yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tạo sự đồng thuận cao trong nhận thức và hành động của toàn dân đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với đó là tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh toàn diện cả về chính trị, tinh thần, văn hóa - xã hội; kinh tế, khoa học và công nghệ; quân sự, an ninh, đối ngoại...

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng
Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng và đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tỉnh hình mới.

Phát biểu kết thúc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh, trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện đầy đủ các mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo và nhiệm vụ, giải pháp đã được nêu trong báo cáo và ý kiến phát biểu chỉ đạo tại hội nghị của đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Thời gian tới, các cấp cũng cần nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc với 6 nhiệm vụ trọng tâm, nhằm tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang và những thành tích, kết quả đạt được trong triển khai thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc 10 năm qua.

Đồng chí tin tưởng rằng, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc, các lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong những năm tiếp theo, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của tỉnh, góp phần sớm thực hiện thành công mục tiêu xây dựng và phát triển Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại, tỉnh phát triển toàn diện và kiểu mẫu của cả nước.

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 20 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tỉnh hình mới.
Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng và đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tỉnh hình mới.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Katherine Tai

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Katherine Tai

Sáng ngày 13/2, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã tiếp Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Katherine Tai.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Đoàn Hội đồng kinh doanh EU-ASEAN và EuroCham

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Đoàn Hội đồng kinh doanh EU-ASEAN và EuroCham

Ngày 15/2, tại trụ sở Bộ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Đoàn Hội đồng kinh doanh EU-ASEAN (EU-ABC) và Hiệp hội ...

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI tỉnh Nghệ An

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI tỉnh Nghệ An

Sáng ngày 20/2, tại Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị ...

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dâng hương tại Khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tỉnh Thanh Hóa

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dâng hương tại Khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tỉnh Thanh Hóa

Nhân dịp thăm, làm việc tại tỉnh Thanh Hóa, sáng ngày 21/2, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã đến dâng hương tưởng niệm ...

Lễ hội Lam Kinh: 'Hào khí Lam Sơn - tỏa sáng trường tồn'

Lễ hội Lam Kinh: 'Hào khí Lam Sơn - tỏa sáng trường tồn'

Lễ hội Lam Kinh được duy trì như một truyền thống tốt đẹp, thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay đối với ...

Bài viết cùng chủ đề

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn

Đọc thêm

Ronaldo lập kỷ lục cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển quốc gia

Ronaldo lập kỷ lục cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển quốc gia

Baoquocte.vn. Ronaldo phá kỷ lục cầu thủ nam thi đấu nhiều nhất cho tuyển quốc gia sau chiến thắng của Bồ Đào Nha trước Liechtenstein tại vòng loại Euro 2024.
Phần Lan phát triển thiết bị giảm nguy cơ tái phát ung thư

Phần Lan phát triển thiết bị giảm nguy cơ tái phát ung thư

Baoquocte.vn. Các nhà nghiên cứu Phần Lan phát triển thiết bị hỗ trợ xác định mô ung thư trong quá trình phẫu thuật, từ đó làm giảm nguy cơ tái phát ...
Tình hình Syria: LHQ cảnh báo 'chưa từng có tiền lệ', dấu hiệu 'mùa Xuân' trong quan hệ với Saudi Arabia

Tình hình Syria: LHQ cảnh báo 'chưa từng có tiền lệ', dấu hiệu 'mùa Xuân' trong quan hệ với Saudi Arabia

Baoquocte.vn. Theo LHQ, giải pháp chính trị là con đường duy nhất cho tình hình Syria hiện nay, song cần tất cả các bên cùng tham gia.
Các cầu thủ đội tuyển Argentina xúc động trong trận đấu giao hữu sau World Cup 2022

Các cầu thủ đội tuyển Argentina xúc động trong trận đấu giao hữu sau World Cup 2022

Baoquocte.vn. Thủ môn Emiliano Martinez cùng các đồng đội đã rơi nước mắt vì xúc động trong trận giao hữu giữa đội tuyển Argentina với Panama rạng sáng 24/3.
Cải cách tư pháp Israel: Tin đồn thành viên cốt cán bất ngờ 'trở cờ', Thủ tướng Israel triệu tập khẩn, ra tuyên bố

Cải cách tư pháp Israel: Tin đồn thành viên cốt cán bất ngờ 'trở cờ', Thủ tướng Israel triệu tập khẩn, ra tuyên bố

Baoquocte.vn. Thủ tướng Israel đã có bài phát biểu trên truyền hình, trong đó tuyên bố, sẽ tiếp tục tham gia sâu hơn vào kế hoạch cải cách tư pháp.
Việt Nam đặt mục tiêu chiến thắng bệnh lao

Việt Nam đặt mục tiêu chiến thắng bệnh lao

Baoquocte.vn. Ngày 24/3 hàng năm là ngày thế giới phòng chống bệnh lao, Việt Nam là một trong 30 nước có tỷ lệ mắc bệnh lao kháng đa thuốc cao nhất ...
Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Canada: Muộn còn hơn không

Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Canada: Muộn còn hơn không

Baoquocte.vn. Tổng thống Mỹ Joe Biden có chuyến thăm đầu tiên tới Canada. Ông sẽ là nhà lãnh đạo đầu tiên của xứ cờ hoa công du Ottawa kể từ năm 2016.
Những điểm nóng tiềm ẩn và sứ mệnh ngoại giao tiên phong, phòng ngừa

Những điểm nóng tiềm ẩn và sứ mệnh ngoại giao tiên phong, phòng ngừa

Baoquocte.vn. Trên thế giới và ở Việt Nam, trong lịch sử và đương đại, có rất nhiều sự kiện thể hiện vai trò của ngoại giao trong ngăn ngừa nguy cơ xung đột, chiến tranh.
Cơm trứng hâm nóng quan hệ Nhật-Hàn

Cơm trứng hâm nóng quan hệ Nhật-Hàn

Baoquocte.vn. Vài ngày qua,'omurice', hay cơm cuộn trứng chiên đã bất ngờ trở thành tâm điểm thú vị trong quan hệ Nhật Bản-Hàn Quốc.
Quan hệ Anh-EU: Tình thân có nối?

Quan hệ Anh-EU: Tình thân có nối?

Baoquocte.vn. Mối quan hệ Anh-EU có thể trở nên hòa dịu hơn trước, song để nối lại tình thân sau những sóng gió đã trải qua, vẫn còn đó một chặng dài.
Thủ tướng Đức thăm Mỹ: Chung hướng, khác đường

Thủ tướng Đức thăm Mỹ: Chung hướng, khác đường

Baoquocte.vn. Cuộc gặp tại Washington D.C. sẽ là cơ hội để Thủ tướng Đức và Tổng thống Mỹ tìm kiếm giải pháp cho tình trạng 'chung hướng, khác đường' hiện nay.
Xung đột Nga-Ukraine: Thế giới đang và cần làm gì trong cơn địa chấn

Xung đột Nga-Ukraine: Thế giới đang và cần làm gì trong cơn địa chấn

Baoquocte.vn. Xung đột ở Ukraine được ví như cơn địa chấn chính trị, mà lực tác động, sóng xung kích, sốc nhiệt lan tỏa hầu như đến mọi khu vực trên Trái đất.
Thỏa thuận Saudi Arabia-Iran sẽ sớm 'tan thành bọt biển'?

Thỏa thuận Saudi Arabia-Iran sẽ sớm 'tan thành bọt biển'?

Baoquocte.vn. Báo Arab News của Saudi Arabia mới đây đăng bài viết đánh giá về thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Saudi Arabia và Iran do Trung Quốc làm trung gian.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Nga: Dụng ý của những lễ tân ngoại giao chưa từng có tiền lệ

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Nga: Dụng ý của những lễ tân ngoại giao chưa từng có tiền lệ

Baoquocte.vn. Những nghi thức lễ tân ngoại giao đặc biệt Nga thực hiện để đón Chủ tịch Trung Quốc cho thấy Moscow rất cần Bắc Kinh trong cục diện quốc tế.
Cựu Ngoại trưởng Hàn Quốc ca ngợi sự khéo léo của ngoại giao Ấn Độ, hé lộ 'bến đỗ' mới của doanh nghiệp xứ kim chi

Cựu Ngoại trưởng Hàn Quốc ca ngợi sự khéo léo của ngoại giao Ấn Độ, hé lộ 'bến đỗ' mới của doanh nghiệp xứ kim chi

Baoquocte.vn. Cựu Ngoại trưởng Hàn Quốc đánh giá chiến lược ngoại giao khéo léo của Ấn Độ cũng như tầm quan trọng của mối quan hệ Seoul-New Delhi.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Nga: Không chỉ dừng lại ở định vị quan hệ Nga-Trung, điều Bắc Kinh thực sự muốn là gì?

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Nga: Không chỉ dừng lại ở định vị quan hệ Nga-Trung, điều Bắc Kinh thực sự muốn là gì?

Baoquocte.vn. Chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Nga đang trở thành tâm điểm của dư luận quốc tế.
Khủng hoảng Syria: Liệu 'ngôi sao hy vọng' có xuất hiện sau 12 năm?

Khủng hoảng Syria: Liệu 'ngôi sao hy vọng' có xuất hiện sau 12 năm?

Baoquocte.vn. Theo một số chuyên gia, bước sang năm thứ 13, cuộc khủng hoảng Syria đang nhận được một số tín hiệu tích cực.
'Mùa Xuân mới' đang đến trong quan hệ Nhật - Hàn

'Mùa Xuân mới' đang đến trong quan hệ Nhật - Hàn

Baoquocte.vn. Cuộc gặp thượng đỉnh Nhật - Hàn lần này có ý nghĩa quan trọng, đưa hai nước xích lại gần nhau hơn.
Phiên bản di động