Các Đại sứ nước ngoài tại Việt Nam bày tỏ tin tưởng vào thắng lợi Đại hội XIII của Đảng

Hoài Minh
Theo dõi TGVN trên
TGVN. Nhân dịp Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các Đại sứ nước ngoài tại Việt Nam bày tỏ tin tưởng thắng lợi của Đại hội Đảng lần này sẽ động lực mới cho sự phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam.
Các Đại sứ nước ngoài tại Việt Nam bày tỏ tin tưởng vào thắng lợi Đại hội XIII của Đảng
Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba. (Nguồn: TTXVN)

Trong không khí sôi nổi của Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba, Đại sứ Lào Sengphet Houngboungnuang và Đại sứ Pháp Nicolas Warnery đã đưa ra những đánh giá của mình về sự kiện trọng đại này.

Trong một bài phỏng vấn, Đại sứ Hùng Ba khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Theo Đại sứ, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII là một sự kiện trọng đại trong đời sống chính trị của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Đây là Đại hội của sự kế thừa quá khứ và hướng tới tương lai và là Đại hội của công cuộc chuyển giao thế hệ tập thể lãnh đạo và Ban Chấp hành Trung ương, được tổ chức đúng vào dịp kỉ niệm 35 năm Việt Nam thực hiện Đổi mới, mở cửa, mở ra hành trình mới hướng tới mục tiêu kỉ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng và 100 năm quốc khánh, đồng thời là cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng và Nhà nước Việt Nam, có vai trò định hướng đối với tương lai.

Đại sứ Hùng Ba nhấn mạnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành nhiều tâm sức cho công tác chuẩn bị Đại hội, đích thân chủ trì công tác chuẩn bị văn kiện chính trị và công tác nhân sự, có liên quan đến sự sống còn của Đảng và đất nước.

Phía Trung Quốc vui mừng nhận thấy, sau hơn hai năm chuẩn bị kỹ lưỡng, với sự tham gia và ủng hộ của toàn Đảng, Đại hội đã tập hợp được sự đồng thuận của toàn xã hội, hình thành nên báo cáo chính trị của Đại hội, định hình phương châm, chính sách lớn cho sự phát triển trong tương lai.

Bên cạnh đó, ông Hùng Ba cũng cho rằng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã vô cùng sáng suốt và tỉnh táo trước tình hình hiện nay, đồng chí chỉ rõ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII được tiến hành trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến nhanh chóng và phức tạp, sự nghiệp của Đảng vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, bốn nguy cơ lớn vẫn tồn tại, đồng chí nhấn mạnh rằng giữ vững bản chất cách mạng và tính chất tiên phong của Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh là nhân tố tiên quyết bảo đảm sự phát triển không ngừng cho sự nghiệp của Đảng và đất nước.

Theo đó, Đại sứ Trung Quốc bày tỏ mong đợi Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII sẽ bầu ra một tập thể lãnh đạo Trung ương khóa mới kiên cường, mạnh mẽ và được toàn Đảng, toàn dân hết lòng ủng hộ và tin tưởng, tiếp tục dẫn dắt sự nghiệp xã hội chủ nghĩa của Việt Nam giành được bước tiến to lớn hơn nữa.

Đại sứ Trung Quốc tin tưởng rằng, việc tổ chức thắng lợi Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII sẽ là sự bảo đảm chính trị mạnh mẽ và vững chắc cho sự nghiệp phát triển Chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam, tiếp thêm động lực mới và sự ổn định cho phát triển kinh tế, xã hội.

Đồng thời, phía Trung Quốc kỳ vọng dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa mới, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục kiên trì và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, tích cực tìm tòi để xây dựng và phát triển chủ nghĩa xã hội trong điều kiện lịch sử mới, tạo nên những đóng góp về lý luận và thực tiễn mới, dựa trên mục tiêu to lớn mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đề ra, thúc đẩy sự nghiệp chủ nghĩa xã hội của Việt Nam đạt được bước phát triển mới to lớn hơn nữa.

Cộng đồng quốc tế trong đó có Trung Quốc, đặc biệt quan tâm đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc, Tập Cận Bình, trong cuộc điện đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam, Nguyễn Phú Trọng vào tháng 9 năm ngoái đã nói rõ, Đảng Cộng sản Trung Quốc ủng hộ Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ và giúp đỡ trong khả năng của mình cho sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. Phía Trung Quốc chân thành mong đợi và tin tưởng Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp, chúc sự nghiệp Chủ nghĩa xã hội của Việt Nam vững bước tiến xa.

Theo ông Hùng Ba, năm nay là năm đầu tiên của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII, cũng là năm đầu tiên Trung Quốc mở ra hành trình mới đẩy mạnh công cuộc xây dựng hiện đại hóa đất nước một cách toàn diện. Trước tình hình mới, hai Đảng, hai nước Trung Quốc và Việt Nam cần tăng cường đoàn kết hợp tác.

Phía Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam thực hiện nghiêm túc nhận thức chung quan trọng mà Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước đã đạt được, không quên nguyện ước ban đầu, khắc ghi sứ mệnh, tăng cường trao đổi chiến lược cấp cao, đi sâu giao lưu kinh nghiệm xây dựng Đảng và quản lý đất nước, đẩy mạnh kết nối chiến lược phát triển, tích cực mở rộng hợp tác thiết thực trên các lĩnh vực, cùng mở ra tầm cao mới cho sự nghiệp chủ nghĩa xã hội của hai nước và quan hệ Trung - Việt trong thời đại mới.

Các Đại sứ nước ngoài tại Việt Nam bày tỏ tin tưởng vào thắng lợi Đại hội XIII của Đảng
Đại sứ Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang. (Nguồn: TTXVN)

Đồng quan điểm này, Đại sứ Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang cũng nhận định kết quả Đại hội XIII của Đảng sẽ tác động tích cực đến kinh tế - xã hội Việt Nam.

Đại sứ cho rằng, căn cứ vào việc các dự thảo văn kiện sẽ trình Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được chuẩn bị toàn diện, phong phú và khá đầy đủ trên cơ sở phát huy tính dân chủ và lắng nghe ý kiến đóng góp của các nhà nghiên cứu, cán bộ, Đảng viên và nhân dân một cách có chọn lọc, nghiên cứu kỹ các đề xuất và đầy tinh thần trách nhiệm để đóng góp trí tuệ và sức sáng tạo của toàn Đảng, kết quả Đại hội XIII sẽ tác động tích cực đến kinh tế-xã hội Việt Nam trong tương lai.

Theo Đại sứ Sengphet Houngboungnuang, Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam với chủ đề “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân kết hợp với sức mạnh của thời đại; tiếp tục đẩy mạnh đổi mới sáng tạo toàn diện, phát triển nhanh và bền vững; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; phấn đấu đến giữa thế kỷ 21 đưa Việt Nam trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa” chắc chắn sẽ định hướng giúp Việt Nam đạt được các mục tiêu phát triển đến năm 2030 kỷ niệm tròn 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam - phát triển Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình cao và đề ra tầm nhìn phát triển đất nước Việt Nam đến năm 2045 kỷ niệm tròn 100 năm thành lập nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam - trở thành nước có thu nhập cao.

Nhận định về công tác chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng, Đại sứ Sengphet Houngboungnuang nhận xét công tác chuẩn bị cả về nội dung và nhân sự của Đại hội lần này đã có sự đổi mới. Đảng Cộng sản Việt Nam đã chú trọng phát huy tinh thần dân chủ, minh bạch, tuân thủ nghiêm các nguyên tắc, quy trình quy định, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng.

Các văn kiện sẽ trình Đại hội XIII đã được giới thiệu đến với Đảng viên, cán bộ và thông qua nhiều hội nghị toàn thể cũng như giới thiệu công khai cho công dân trong và ngoài nước đóng góp ý kiến qua các phương tiện truyền thông.

Công tác nhân sự trình Đại hội XIII cũng được chuẩn bị nghiêm túc từ cấp quận, huyện cho tới Trung ương, đảm bảo đủ cả ba thế hệ: trẻ, trung niên và lãnh đạo cấp cao, góp phần nâng cao chất lượng nhân sự Đảng ủy các cấp và chuẩn bị nhân sự cho Đại hội.

Đại sứ cho rằng, các yêu cầu về tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, chất lượng được đảm bảo tốt. Nhìn chung, công tác chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam được chuẩn bị tốt, nghiêm túc, có sự đổi mới, tuân thủ nghiêm các quy định, sát với tình hình thực tế, thể hiện bầu không khí dân chủ, đoàn kết, hân hoan và tin tưởng.

Nhân dịp này, Đại sứ Sengphet Houngboungnuang chúc Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Các Đại sứ nước ngoài tại Việt Nam bày tỏ tin tưởng vào thắng lợi Đại hội XIII của Đảng
Đại sứ Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery. (Ảnh: Tuấn Anh)

Trong khi đó, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery cho biết ông rất quan tâm tới sự kiện chính trị quan trọng này và khẳng định, Pháp sẽ luôn đồng hành cùng Việt Nam thông qua trao đổi mậu dịch, đầu tư và viện trợ phát triển.

“Pháp đã và luôn đồng hành cùng Việt Nam trên nhiều lĩnh vực. Tuyến tàu điện ngầm số 3 tại Hà Nội với nguồn vốn chủ yếu từ Pháp và có sự tham gia của doanh nghiệp hàng đầu của Pháp bên cạnh các đối tác Việt Nam là một ví dụ rõ nét,” ông Nicolas Warnery nói.

TIN LIÊN QUAN
Truyền thông quốc tế đưa tin đậm nét về Đại hội XIII của Đảng
Tàu sân bay của Mỹ đi vào Biển Đông dưới thời tân Tổng thống Biden
Người gốc Việt làm quyền Bộ trưởng trong Nội các Mỹ của ông Biden là ai?
Hỏi đáp về Ngày Quốc tế: 24/1 là ngày gì?
Chuyên gia quốc tế: Đối ngoại đa phương hóa góp phần nâng cao vị thế Việt Nam

(tổng hợp)

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Dự kiến học sinh tại Hà Nội sẽ trở lại trường học từ ngày 2/3

Dự kiến học sinh tại Hà Nội sẽ trở lại trường học từ ngày 2/3

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, dự kiến nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, học sinh sẽ đi học lại bình thường từ 2/3.
Ông chủ Hùng Ốc và bí quyết kinh doanh hải sản đột phá

Ông chủ Hùng Ốc và bí quyết kinh doanh hải sản đột phá

Chàng trai 8X xứ nghệ Mạnh Hùng (ông chủ Hùng Ốc) đã biết đánh trúng nhu cầu để đạt hiệu quả trong kinh doanh hải sản.
Dự đoán tỷ số, đội hình xuất phát trận MU - Sociedad

Dự đoán tỷ số, đội hình xuất phát trận MU - Sociedad

Dự đoán tỷ số, đội hình xuất phát trận đấu lượt về vòng 32 đội Europa League giữa MU và Sociedad, diễn ra lúc 03h00 ngày 26/2 theo giờ Việt ...
Hà Nội: Bệnh nhân Covid-19 tái dương tính sau khi ra viện

Hà Nội: Bệnh nhân Covid-19 tái dương tính sau khi ra viện

Một bệnh nhân Covid-19 có địa chỉ tại Cầu Giấy, Hà Nội có kết quả tái dương tính SARS-CoV-2, sau khi đã được ra viện ngày 21/2.
XSMN 26/2 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ 6 ngày 26/2/2021 - SXMN 26/2 - dự đoán XSMN 27/2

XSMN 26/2 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ 6 ngày 26/2/2021 - SXMN 26/2 - dự đoán XSMN 27/2

XSMN 26/2. Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay, thứ 6 ngày 26 tháng 2 năm 2021. XSMN thứ 6. KQSXMN. SXMN 26/2.
XSMB 26/2 - Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ 6 ngày 26/2/2021 - SXMB 26/2 - dự đoán XSMB 27/2

XSMB 26/2 - Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ 6 ngày 26/2/2021 - SXMB 26/2 - dự đoán XSMB 27/2

XSMB 26/2. Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay, thứ 6 ngày 26 tháng 2 năm 2021. XSMB thứ 6. KQSXMB. SXMB 26/2.
Tử vi hôm nay - Xem tử vi vui 12 con giáp ngày 26/2: Tuổi Thìn, tuổi Thân công việc và tài lộc hanh thông

Tử vi hôm nay - Xem tử vi vui 12 con giáp ngày 26/2: Tuổi Thìn, tuổi Thân công việc và tài lộc hanh thông

Tử vi hôm nay 26/2/2021, tử vi 12 con giáp - tuổi Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi về công việc, tài lộc,
XSMT 26/2 - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ 6 ngày 26/2/2021 - SXMT 26/2 - dự đoán XSMT 27/2

XSMT 26/2 - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ 6 ngày 26/2/2021 - SXMT 26/2 - dự đoán XSMT 27/2

XSMT 26/2. Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay, thứ 6 ngày 26 tháng 2 năm 2021. XSMT thứ 6. KQSXMT. SXMT 26/2.
Mỹ: Trải nghiệm kỳ quặc và lạ lùng ở 'thị trấn ma' bị bỏ hoang gần 80 năm

Mỹ: Trải nghiệm kỳ quặc và lạ lùng ở 'thị trấn ma' bị bỏ hoang gần 80 năm

Trong suốt một thập kỷ, nhiếp ảnh gia Dennis Ariza lại tìm thấy mới lạ trong mỗi lần đến thị trấn ma bị bỏ hoang Bodie (California, Mỹ).
Israel vẫn ‘vật lộn’ với khó khăn kinh tế dù áp dụng tiêm phòng Covid-19 rộng rãi

Israel vẫn ‘vật lộn’ với khó khăn kinh tế dù áp dụng tiêm phòng Covid-19 rộng rãi

Bất chấp những tín hiệu khả quan từ việc tiêm phòng vaccine Covid-19 rộng rãi, Israel vẫn đang chật vật với quá trình khôi phục lại nền kinh tế.
Dân chủ Mỹ qua sự kiện ngày 6.1: Xảy chuyện nên lộ diện

Dân chủ Mỹ qua sự kiện ngày 6.1: Xảy chuyện nên lộ diện 1

Khủng hoảng 6/1 lộ diện những khiếm khuyết, rệu rã của nền dân chủ Mỹ. Rồi đây, nhân tố nào quyết định chiều hướng tình hình Mỹ trong năm 2021? Phân tích.
Trung Quốc-EU đạt thỏa thuận đầu tư: Phe cần gặp phía vội

Trung Quốc-EU đạt thỏa thuận đầu tư: Phe cần gặp phía vội

Trung Quốc-EU ký kết thoả thuận về đầu tư sau 7 năm đàm phán. Điều gì khiến cả hai đều vừa cần vừa vội với việc ký kết nói trên. Báo TG&VN phân tích.
Anh-EU và hậu Brexit: Tình cảm dẫn dắt, lý trí quyết định

Anh-EU và hậu Brexit: Tình cảm dẫn dắt, lý trí quyết định

Anh-EU đã ký thỏa thuận về hợp tác hậu Brexit ngay trước thềm Giáng sinh. Thực chất của thỏa thuận đó là gì? Ai được và ai mất những gì? TG&VN phân tích.
Đại dịch Covid-19: vaccine trong cuộc chơi chính trị

Đại dịch Covid-19: vaccine trong cuộc chơi chính trị

Trong cuộc chiến chống Covid-19, vaccine đang là vấn đề thời sự nhất hiện nay. Nhưng, vaccine cũng được sử dụng trong cuộc chơi ảnh hưởng chính trị thế giới.
Mỹ, Nhật Bản và Pháp tập trận quân sự chung: Liên thủ đỡ liên minh

Mỹ, Nhật Bản và Pháp tập trận quân sự chung: Liên thủ đỡ liên minh

Động thái của Mỹ, Nhật Bản, Pháp tập trận quân sự chung tại vùng biển Nhật Bản, hàm chứa thông điệp gì, đích đến của thông điệp đó? TG&VN phân tích.
PHÂN TÍCH Bầu cử Mỹ 2020: Nhận diện nước Mỹ qua một kỳ bầu cử

PHÂN TÍCH Bầu cử Mỹ 2020: Nhận diện nước Mỹ qua một kỳ bầu cử

Bầu cử Mỹ 2020 và “hậu bầu cử” vừa phản ánh thực trạng chính trị xã hội hiện tại ở nước Mỹ, vừa giống như điềm bất lành với tương lai của nước Mỹ. Phân ...
Chính quyền Tổng thống Joe Biden gia tăng sức ép 'bốn bề' với Trung Quốc trên Biển Đông

Chính quyền Tổng thống Joe Biden gia tăng sức ép 'bốn bề' với Trung Quốc trên Biển Đông

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ lập trường cứng rắn đối với các yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc tại Biển Đông.
Đối thoại Mỹ-Triều có thể hồi sinh dưới thời Tổng thống Mỹ Joe Biden?

Đối thoại Mỹ-Triều có thể hồi sinh dưới thời Tổng thống Mỹ Joe Biden?

Liệu đối thoại Mỹ-Triều, vốn đã 'ngủ yên' từ Hội nghị thượng đỉnh Hà Nội (tháng 2/2019), sẽ được tái khởi động với chính quyền ông Joe Biden?
Trung Quốc lại tung 'chiêu bài' đất hiếm để 'dằn mặt' Mỹ

Trung Quốc lại tung 'chiêu bài' đất hiếm để 'dằn mặt' Mỹ

Trung Quốc đang thăm dò khả năng hạn chế xuất khẩu kim loại đất hiếm, hiện được sử dụng trong chế tạo các linh kiện quan trọng của máy bay chiến đấu của Mỹ.
Học giả Mỹ: Tổng thống Joe Biden sẽ gây áp lực tối đa với Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông

Học giả Mỹ: Tổng thống Joe Biden sẽ gây áp lực tối đa với Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông

Tổng thống Joe Biden cần nhanh chóng vạch ra kế hoạch mở rộng các hoạt động quân sự, tuần tra hàng hải ở Biển Đông.
Cuộc chiến Australia-Facebook: Đã đến lúc 'gã khổng lồ' phải rút hầu bao

Cuộc chiến Australia-Facebook: Đã đến lúc 'gã khổng lồ' phải rút hầu bao

Cuộc chiến giữa Facebook, Google với Australia sẽ quyết định tương lai mối quan hệ của những nền tảng công nghệ và các hãng truyền thông quốc tế
Bộ Tứ phản đối nỗ lực đơn phương thay đổi hiện trạng ở Biển Đông

Bộ Tứ phản đối nỗ lực đơn phương thay đổi hiện trạng ở Biển Đông

Ông Derek Grossman - nhà phân tích quốc phòng cấp cao tại Rand Corp. cho rằng, 'Trung Quốc là động lực chính cho sự hợp tác gần đây của Bộ Tứ'.
Phiên bản di động