Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc xây dựng quan hệ hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc

PGS. TS. Trần Minh Trưởng
Theo dõi TGVN trên
Nguyên Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Baoquocte.vn. Việt Nam và Trung Quốc là hai quốc gia láng giềng có truyền thống quan hệ hữu nghị, gần gũi và lâu đời, được xây đắp bởi nhiều thế hệ. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người có nhiều cống hiến quan trọng trong việc xây dựng và phát triển mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc.
Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai trong chuyến thăm Việt Nam, tháng 11/1956.
Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai trong chuyến thăm Việt Nam, tháng 11/1956. (Ảnh tư liệu)

Đặc biệt, trong những năm đầu thế kỷ XX, khi Việt Nam và Trung Quốc còn nằm dưới sự thống trị áp bức của chủ nghĩa thực dân, nhà cách mạng Việt Nam Nguyễn Ái Quốc đã cùng với những người cộng sản Trung Quốc thiết lập mối quan hệ hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau để xây dựng lực lượng cách mạng và tiến hành công cuộc giải phóng dân tộc ở mỗi nước.

Trong tư duy cách mạng của Người, “Cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới” và “Thật phi lý nếu nghĩ rằng Việt Nam lại có thể tồn tại biệt lập với các nước láng giềng”. Trong những năm 1925-1927, năm 1929-1933, năm 1938-1940, hoạt động của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và những người cách mạng Việt Nam trên địa bàn Trung Quốc đã có sự hợp tác chặt chẽ, sự giúp đỡ nhiệt tình và hiệu quả của Đảng Cộng sản và nhân dân Trung Quốc.

Chính nhờ sự giúp đỡ chí tình và đầy trách nhiệm đó mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà cách mạng Việt Nam có điều kiện tuyên truyền, giáo dục và truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam; tiến hành mở lớp đào tạo lực lượng cán bộ cốt cán cho cách mạng Việt Nam. Đó là tiền đề cơ sở, là nhân tố quan trọng, quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Đối với nước láng giềng Trung Quốc, vừa là nước lớn, vừa là quốc gia có chung đường biên giới, có quan hệ lịch sử lâu đời với Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ đạo, phải tạo lập nên mối quan hệ “vừa là đồng chí, vừa là anh em”. Người nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam-Trung Quốc “như môi với răng, môi hở thì răng lạnh”, vì vậy ngay trong thời gian đầu tiên hoạt động ở Trung Quốc (1925-1927), Người đã viết một loạt bài phản ánh về tình hình Trung Quốc và thanh niên Trung Quốc.

Tháng 8/1938, sau bốn năm ở Liên Xô, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về Diên An (Thiểm Tây, Trung Quốc). Người được các đồng chí lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc giúp đỡ, mời Người làm việc trong Bộ Tư lệnh Bát lộ quân (Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc).

Tại đây, tháng 7/1939, trong Báo cáo gửi Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản (từ Trung Quốc), Nguyễn Ái Quốc cho biết, những người cộng sản Việt Nam đã sáng tác bài hát “Giúp Trung Quốc là tự giúp mình” để giáo dục và cổ vũ quần chúng hợp tác với nhân dân Trung Quốc đang kháng Nhật.

Nguyễn Ái Quốc sáng tác bài “Ca dao Việt Nam và cuộc kháng chiến của Trung Quốc”, nói về sự đoàn kết, ủng hộ Việt Nam và Trung Quốc trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung. Trong đó có đoạn: “Trung - Việt, khác nào môi với răng, Nhớ rằng môi hở thì răng buốt, Cứu Trung Quốc là tự cứu mình”.

Khi Việt Nam mới giành được độc lập, trong bản “Thông cáo” về chính sách đối ngoại đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (3/10/1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: Với Trung Quốc, Việt Nam chủ trương thành thật hợp tác trên tinh thần bình đẳng “thắt chặt tình thân ái khiến hai dân tộc Việt - Hoa tương trợ mà tiến hóa”, hết lòng ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau.

Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, theo đề nghị của của đại diện Đảng Cộng sản Trung Quốc và Tư lệnh Biên khu Việt - Quế (Vân Nam - Quảng Tây), Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam phái lực lượng vũ trang giúp Trung Quốc xây dựng khu giải phóng ở Ung - Long - Khâm, giáp biên giới Đông - Bắc Việt Nam, thông ra biển, tạo điều kiện khuyếch trương lực lượng, đón đại quân tiến xuống phía Nam.

Một số đơn vị của Quân đội Nhân dân Việt Nam do đồng chí Lê Quảng Ba, Chu Huy Mân... chỉ huy phối hợp với Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc mở chiến dịch Thập Vạn Đại Sơn (từ tháng 6-10/1949). Bộ đội Việt Nam phối hợp với Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc tiêu diệt được nhiều đồn bốt, mở rộng Biên khu Điền Quế, Việt Quế và các khu căn cứ Tả Giang, Thập Vạn Đại Sơn. Cuối tháng 10/1949, bộ đội Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ và rút về nước.

Trong chiến dịch này, bộ đội Việt Nam đã làm tròn nhiệm vụ quốc tế, cùng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc diệt và làm tan rã nhiều đơn vị quân Quốc dân đảng, giải phóng làng xã, thị trấn, phá tan âm mưu cấu kết giữa Quốc dân đảng Trung Quốc với quân viễn chinh Pháp ở biên giới Việt - Trung. Hình ảnh, việc làm và chiến công của chiến sĩ Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế đã để lại tình cảm tốt đẹp còn lưu mãi trong lòng nhân dân Trung Quốc.

Khi bộ đội Việt Nam rút về nước, có cán bộ Giải phóng quân Trung Quốc nói: “Cảm ơn các đồng chí Việt Nam đã phối hợp chiến đấu, đem mồ hôi xương máu giúp chúng tôi trong lúc khó khăn. Các đồng chí đã để lại những tấm gương trong sáng về tinh thần quốc tế. Cảm ơn cách mạng Việt Nam, tuy còn bao nhiêu khó khăn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, cách mạng Việt Nam vẫn ghé vai đỡ gánh cho cách mạng Trung Quốc. Thật là cao thượng”.

Ngày 5/1/1950, trong buổi tiếp đại diện Lãnh đạo Đảng và Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai xúc động nói: “Trong lúc Việt Nam vừa nghèo, vừa phải gian khổ kháng chiến, lẽ ra phải được Trung Quốc giúp đỡ, thế mà các đồng chí đã hết lòng giúp đỡ Trung Quốc”.

Hoạt động, hợp tác của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Đảng Cộng sản Việt Nam với những người bạn Trung Quốc, với Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng là những viên gạch đầu tiên, đặt nền móng cho việc xây dựng quan hệ hữu nghị giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc, giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Trung Quốc.

Tình đoàn kết, hữu nghị đó càng được bối đắp trong những năm tháng nhân dân Việt Nam tiến hành cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ (1954-1975), Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ tích cực, hiệu quả về mọi mặt của Đảng Cộng sản, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc. Trải qua thời gian và lịch sử, tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt-Trung ngày càng được thắt chặt và nâng lên tầm cao mới.

Quan hệ hữu nghị, gần gũi, giữa hai dân tộc láng giềng Việt-Trung là nhờ có sự chỉ đạo và những hoạt động không mệt mỏi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng với sự ủng hộ, nhất trí của các đồng chí lãnh đạo Đảng Cộng sản và Nhà nước Trung Quốc, đặc biệt là sự đồng tình của nhân dân hai nước.

Hiện nay, trong giai đoạn lịch sử mới, thế giới bước vào thời kỳ hội nhập và toàn cầu hóa, quan hệ hữu nghị Việt-Trung được hai Đảng và nhân dân hai nước xác định là quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện theo phương châm “16 chữ “ và tinh thần “4 tốt”.

Ý nghĩa xác lập đường biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Trung Quốc

Ý nghĩa xác lập đường biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Trung Quốc

Việc hoàn thành toàn bộ công tác hoạch định, phân giới cắm mốc trên biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc là sự ...

Hợp tác giữa Việt Nam với Thượng Hải, Giang Tô, Chiết Giang: Tiềm năng và triển vọng

Hợp tác giữa Việt Nam với Thượng Hải, Giang Tô, Chiết Giang: Tiềm năng và triển vọng

Quan hệ giao lưu, hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam với các tỉnh, thành phố Thượng Hải, Giang Tô và Chiết Giang của Trung ...

Số ca Covid-19 tại Việt Nam

Cập nhật: 29/01/2022 06:01 | Nguồn: Bộ Y Tế

Hôm nay Tổng
+14,892 2,218,137
Tỉnh Hôm nay Tổng số ca
TP. Hồ Chí Minh 153 514,989
Bình Dương 47 292,690
Hà Nội 2,885 123,478
Đồng Nai 21 99,870
Tây Ninh 126 88,628
Khánh Hòa 129 61,573
Cà Mau 145 55,555
Vĩnh Long 101 53,198
Đồng Tháp 55 47,338
Bình Phước 239 45,435
Cần Thơ 30 44,241
Long An 40 41,612
Trà Vinh 50 37,904
Bến Tre 110 37,365
An Giang 25 35,611
Tiền Giang 17 35,308
Bạc Liêu 44 35,136
Kiên Giang 78 32,915
Sóc Trăng 29 32,224
Bình Định 424 31,503
Bà Rịa – Vũng Tàu 59 30,940
Đà Nẵng 886 30,442
Bình Thuận 63 29,187
Hải Phòng 635 28,945
Bắc Ninh 1,013 23,934
Thừa Thiên Huế 223 20,932
Thanh Hóa 582 19,089
Hưng Yên 374 17,167
Đắk Lắk 1 15,734
Lâm Đồng 206 15,471
Hậu Giang 38 15,355
Bắc Giang 357 14,430
Quảng Ngãi 341 14,290
Quảng Nam 617 13,936
Nghệ An 266 13,284
Quảng Ninh 343 12,205
Hà Giang 125 11,696
Hải Dương 341 11,172
Gia Lai 63 9,920
Vĩnh Phúc 369 9,916
Phú Yên 48 9,783
Nam Định 518 9,601
Đắk Nông 103 8,099
Phú Thọ 454 7,635
Hòa Bình 427 7,616
Thái Nguyên 124 7,101
Ninh Thuận 32 6,783
Thái Bình 169 6,720
Quảng Bình 115 6,094
Hà Nam 159 5,308
Quảng Trị 112 4,440
Lạng Sơn 151 4,128
Sơn La 153 3,911
Ninh Bình 92 3,625
Tuyên Quang 55 3,271
Lào Cai 169 3,079
Hà Tĩnh 0 2,693
Yên Bái 92 2,664
Kon Tum 70 2,468
Điện Biên 82 2,280
Cao Bằng 49 1,732
Lai Châu 27 1,035
Bắc Kạn 41 948

Đọc thêm

Giá vàng hôm nay 29/1, Giá vàng đã tới đáy, giới đầu cơ ồ ạt bán tháo, cơ hội mua vào?

Giá vàng hôm nay 29/1, Giá vàng đã tới đáy, giới đầu cơ ồ ạt bán tháo, cơ hội mua vào?

Baoquocte.vn. Giá vàng đang khiến các nhà đầu tư thất vọng khi giảm tới 70 USD so với mức cao nhất trong hai tháng gần đây. Vàng đã tới đáy chưa?
Giá cà phê hôm nay 29/1, Thị trường biến động thất thường, xuất khẩu cà phê đã quay trở lại mốc 3 tỷ USD

Giá cà phê hôm nay 29/1, Thị trường biến động thất thường, xuất khẩu cà phê đã quay trở lại mốc 3 tỷ USD

Baoquocte.vn. Giá cà phê lên xuống thất thường theo từng phiên, trong khi giá vàng và tiền kỹ thuật số lao dốc, còn dòng vốn đầu cơ ồ ạt chảy về ...
Giá tiêu hôm nay 29/1, đi ngang, dự báo khan hàng, làm gì để duy trì mức giá cao?

Giá tiêu hôm nay 29/1, đi ngang, dự báo khan hàng, làm gì để duy trì mức giá cao?

Baoquocte.vn. Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước đi ngang ở một số địa phương, giao dịch từ 81.000 – 83.500 đ/kg.
XSHCM 29/1, kết quả xổ số TP.Hồ Chí Minh hôm nay 29/1/2022. XSHCM thứ 7

XSHCM 29/1, kết quả xổ số TP.Hồ Chí Minh hôm nay 29/1/2022. XSHCM thứ 7

Baoquocte.vn. XSHCM 29/1. Trực tiếp kết quả xổ số TP.Hồ Chí Minh hôm nay - XSHCM 29/1/2022. xổ số thành phố. xo so Ho Chi Minh. KQXSHCM.
Tử vi 2022, tử vi tuổi Hợi năm Nhâm Dần mới nhất: Tài lộc dồi dào, công việc hanh thông

Tử vi 2022, tử vi tuổi Hợi năm Nhâm Dần mới nhất: Tài lộc dồi dào, công việc hanh thông

Baoquocte.vn. Tử vi tuổi Hợi 2022 cần sẵn sàng đón thử thách và cơ hội mới nhưng không cần quá lo lắng vì chỉ là thử thách nên vượt qua được ...
Tương lai mờ mịt cho Ukraine

Tương lai mờ mịt cho Ukraine

Baoquocte.vn. Ukraine khó bước qua ranh giới để trở thành một thành viên NATO nhưng cũng chẳng thể 'ngọt ngào' với Nga.
Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2022 (29/1-6/2): Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ rét đậm rét hại; Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ ít mưa, ngày nắng

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2022 (29/1-6/2): Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ rét đậm rét hại; Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ ít mưa, ngày nắng

Baoquocte.vn. Dự báo thời tiết dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2022, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ rét đậm rét hại, vùng núi băng giá; Tây Nguyên, Nam Bộ ít mưa ngày ...
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2022

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2022

Baoquocte.vn. Chính phủ xác định chủ đề năm 2022 là 'Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển' với 6 quan điểm, trọng ...
Tin thế giới 28/1: Nga-Mỹ sắp đoạn tuyệt quan hệ? Nga-Ukraine không hề muốn xung đột; Triều Tiên không đe doạ an ninh khu vực

Tin thế giới 28/1: Nga-Mỹ sắp đoạn tuyệt quan hệ? Nga-Ukraine không hề muốn xung đột; Triều Tiên không đe doạ an ninh khu vực

Baoquocte.vn. Nếu tiếp tục trừng phạt Nga, Mỹ sẽ khiến quan hệ hai bên rạn nứt; Nga, Ukraine đều không muốn có xung đột... là những sự kiện thế giới nổi ...
Điện mừng nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Điện mừng nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Baoquocte.vn. Nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đảng Nhân dân Campuchia đã gửi Điện mừng.
Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp tổ chức đón Tết Nhâm Dần 2022

Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp tổ chức đón Tết Nhâm Dần 2022

Baoquocte.vn. Ngày 27/1 (25 tháng Chạp), Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp long trọng tổ chức chương trình đón Tết cổ truyền theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.
Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu trao quyết định bổ nhiệm cán bộ cấp Vụ

Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu trao quyết định bổ nhiệm cán bộ cấp Vụ

Baoquocte.vn. Ngày 28/1, tại trụ sở Bộ, Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu đã trao quyết định bổ nhiệm cán bộ cấp Vụ của Bộ Ngoại giao.
Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi tổ chức Xuân Quê hương 2022

Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi tổ chức Xuân Quê hương 2022

Baoquocte.vn. Chương trình Xuân Quê hương 2022 tại Nam Phi đã diễn ra trong không khí đầm ấm, vui vẻ và đầy hương vị Tết với bánh chưng xanh, đốt pháo, mừng tuổi...
Cộng đồng người Việt Nam tại Áo đón Xuân Nhâm Dần

Cộng đồng người Việt Nam tại Áo đón Xuân Nhâm Dần

Baoquocte.vn. Đại sứ quán Việt Nam tại Áo đã tổ chức buổi Gặp mặt cộng đồng người Việt Nam nhân dịp Tết cổ truyền Nhâm Dần tại khuôn viên Đại sứ quán.
Trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Ngoại giao cho ông Đặng Ngọc Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế

Trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Ngoại giao cho ông Đặng Ngọc Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế

Baoquocte.vn. Thứ trưởng Vũ Quang Minh đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Ngoại giao cho ông Đặng Ngọc Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính.
Cộng đồng người Việt tại Kazakhstan đón Tết Nhâm Dần 2022

Cộng đồng người Việt tại Kazakhstan đón Tết Nhâm Dần 2022

Baoquocte.vn. Những hoạt động đón Tết Nhâm Dần của cộng đồng người Việt tại Kazakhstan có nhiều ý nghĩa, tăng cường sự gắn kết, tiếp thêm sức mạnh tinh thần.
Công tác cộng đồng những ngày giáp Tết Nhâm Dần tại Saudi Arabia

Công tác cộng đồng những ngày giáp Tết Nhâm Dần tại Saudi Arabia

Baoquocte.vn. Ngày 26/1, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia đã đến thăm chị em đang ở trại tạm dung Sakan tại thủ đô Riyadh.
Đảo chính ở Burkina Faso: Đại sứ quán đề nghị công dân Việt Nam tăng cường bảo đảm an toàn

Đảo chính ở Burkina Faso: Đại sứ quán đề nghị công dân Việt Nam tăng cường bảo đảm an toàn

Baoquocte.vn. Trước tình hình phức tạp do đảo chính Burkina Faso, Đại sứ quán Việt Nam tại Morocco kiêm nhiệm Burkina Faso ra thông báo cho công dân Việt Nam.
Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc hỗ trợ nhóm thuyền viên gặp nạn trong vụ chìm tàu ở đảo Ulleung

Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc hỗ trợ nhóm thuyền viên gặp nạn trong vụ chìm tàu ở đảo Ulleung

Baoquocte.vn. Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc hỗ trợ cấp lại hộ chiếu và giúp đỡ các thủ tục để nhóm thuyền viên gặp nạn ở đảo Ulleung sớm về nước.
Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp hỗ trợ thân nhân người Việt thiệt mạng trong vụ tai nạn tàu chìm ở Eo biển Manche

Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp hỗ trợ thân nhân người Việt thiệt mạng trong vụ tai nạn tàu chìm ở Eo biển Manche

Baoquocte.vn. Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến một xuồng cao su bị lật tại khu vực ngoài khơi tỉnh Pas de Calais của Pháp, làm 27 người thiệt mạng.
Bộ Ngoại giao sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp và người Việt tại Myanmar

Bộ Ngoại giao sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp và người Việt tại Myanmar

Baoquocte.vn. Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng giải đáp thắc mắc về hiện diện của Myanmar trong ASEAN, thông tin về doanh nghiệp, công dân Việt Nam tại đây.
Bộ Ngoại giao tích cực bảo hộ thuyền viên gặp nạn tại biển Nhật Bản

Bộ Ngoại giao tích cực bảo hộ thuyền viên gặp nạn tại biển Nhật Bản

Baoquocte.vn. Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, Triều Tiên và Nhật Bản đã tích cực liên hệ với cơ quan chức năng sở tại, gấp rút cứu nạn thuyền viên Việt Nam.
Các nét đặc trưng trong cách nói chuyện của người Anh

Các nét đặc trưng trong cách nói chuyện của người Anh

Baoquocte.vn. Người Anh nổi tiếng là một trong những dân tộc có văn hóa ứng xử lịch sự trên thế giới. Cùng tìm hiểu về phong cách nói chuyện lịch thiệp này.
Nói chuyện như thế nào để thể hiện phép lịch sự xã giao?

Nói chuyện như thế nào để thể hiện phép lịch sự xã giao?

Baoquocte.vn. Cách nói chuyện là phép lịch sự xã giao cơ bản trong giao tiếp. Chính vì vậy, khi nói chuyện, cần lưu ý những điều sau.
Bạn đã biết cách giới thiệu và tự giới thiệu để tạo ấn tượng tốt đẹp?

Bạn đã biết cách giới thiệu và tự giới thiệu để tạo ấn tượng tốt đẹp?

Baoquocte.vn. Trong giao tiếp, việc giới thiệu và tự giới thiệu là điều cơ bản đầu tiên để làm quen hoặc thiết lập mối quan hệ bạn bè.
Cách ôm hôn xã giao của các quốc gia khác nhau như thế nào?

Cách ôm hôn xã giao của các quốc gia khác nhau như thế nào?

Baoquocte.vn. Mỗi quốc gia có tập quán ôm hôn trong giao tiếp xã giao khác nhau. Tùy hoàn cảnh và văn hóa, phong tục để có cử chỉ ôm hôn phù hợp.
Cẩn trọng trong cách xưng hô khi đối ngoại (Phần 2)

Cẩn trọng trong cách xưng hô khi đối ngoại (Phần 2)

Baoquocte.vn. Trong tiếp xúc đối ngoại, ngoài việc gọi tên, chức vụ, tước hiệu đối với một cá nhân còn có những quy tắc lịch thiệp trong thưa gửi và xưng hô.
Cẩn trọng trong cách xưng hô khi đối ngoại (Phần 1)

Cẩn trọng trong cách xưng hô khi đối ngoại (Phần 1)

Baoquocte.vn. Trong tiếp xúc đối ngoại, cần cẩn trọng khi xưng hô vì sẽ khó chấp nhận khi gọi sai tên một quốc gia hay một tổ chức trong khi đang làm việc.
Phiên bản di động