Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc xây dựng quan hệ hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc

PGS. TS. Trần Minh Trưởng
Theo dõi TGVN trên
Nguyên Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Baoquocte.vn. Việt Nam và Trung Quốc là hai quốc gia láng giềng có truyền thống quan hệ hữu nghị, gần gũi và lâu đời, được xây đắp bởi nhiều thế hệ. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người có nhiều cống hiến quan trọng trong việc xây dựng và phát triển mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc.
Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai trong chuyến thăm Việt Nam, tháng 11/1956.
Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai trong chuyến thăm Việt Nam, tháng 11/1956. (Ảnh tư liệu)

Đặc biệt, trong những năm đầu thế kỷ XX, khi Việt Nam và Trung Quốc còn nằm dưới sự thống trị áp bức của chủ nghĩa thực dân, nhà cách mạng Việt Nam Nguyễn Ái Quốc đã cùng với những người cộng sản Trung Quốc thiết lập mối quan hệ hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau để xây dựng lực lượng cách mạng và tiến hành công cuộc giải phóng dân tộc ở mỗi nước.

Trong tư duy cách mạng của Người, “Cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới” và “Thật phi lý nếu nghĩ rằng Việt Nam lại có thể tồn tại biệt lập với các nước láng giềng”. Trong những năm 1925-1927, năm 1929-1933, năm 1938-1940, hoạt động của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và những người cách mạng Việt Nam trên địa bàn Trung Quốc đã có sự hợp tác chặt chẽ, sự giúp đỡ nhiệt tình và hiệu quả của Đảng Cộng sản và nhân dân Trung Quốc.

Chính nhờ sự giúp đỡ chí tình và đầy trách nhiệm đó mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà cách mạng Việt Nam có điều kiện tuyên truyền, giáo dục và truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam; tiến hành mở lớp đào tạo lực lượng cán bộ cốt cán cho cách mạng Việt Nam. Đó là tiền đề cơ sở, là nhân tố quan trọng, quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Đối với nước láng giềng Trung Quốc, vừa là nước lớn, vừa là quốc gia có chung đường biên giới, có quan hệ lịch sử lâu đời với Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ đạo, phải tạo lập nên mối quan hệ “vừa là đồng chí, vừa là anh em”. Người nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam-Trung Quốc “như môi với răng, môi hở thì răng lạnh”, vì vậy ngay trong thời gian đầu tiên hoạt động ở Trung Quốc (1925-1927), Người đã viết một loạt bài phản ánh về tình hình Trung Quốc và thanh niên Trung Quốc.

Tháng 8/1938, sau bốn năm ở Liên Xô, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về Diên An (Thiểm Tây, Trung Quốc). Người được các đồng chí lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc giúp đỡ, mời Người làm việc trong Bộ Tư lệnh Bát lộ quân (Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc).

Tại đây, tháng 7/1939, trong Báo cáo gửi Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản (từ Trung Quốc), Nguyễn Ái Quốc cho biết, những người cộng sản Việt Nam đã sáng tác bài hát “Giúp Trung Quốc là tự giúp mình” để giáo dục và cổ vũ quần chúng hợp tác với nhân dân Trung Quốc đang kháng Nhật.

Nguyễn Ái Quốc sáng tác bài “Ca dao Việt Nam và cuộc kháng chiến của Trung Quốc”, nói về sự đoàn kết, ủng hộ Việt Nam và Trung Quốc trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung. Trong đó có đoạn: “Trung - Việt, khác nào môi với răng, Nhớ rằng môi hở thì răng buốt, Cứu Trung Quốc là tự cứu mình”.

Khi Việt Nam mới giành được độc lập, trong bản “Thông cáo” về chính sách đối ngoại đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (3/10/1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: Với Trung Quốc, Việt Nam chủ trương thành thật hợp tác trên tinh thần bình đẳng “thắt chặt tình thân ái khiến hai dân tộc Việt - Hoa tương trợ mà tiến hóa”, hết lòng ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau.

Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, theo đề nghị của của đại diện Đảng Cộng sản Trung Quốc và Tư lệnh Biên khu Việt - Quế (Vân Nam - Quảng Tây), Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam phái lực lượng vũ trang giúp Trung Quốc xây dựng khu giải phóng ở Ung - Long - Khâm, giáp biên giới Đông - Bắc Việt Nam, thông ra biển, tạo điều kiện khuyếch trương lực lượng, đón đại quân tiến xuống phía Nam.

Một số đơn vị của Quân đội Nhân dân Việt Nam do đồng chí Lê Quảng Ba, Chu Huy Mân... chỉ huy phối hợp với Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc mở chiến dịch Thập Vạn Đại Sơn (từ tháng 6-10/1949). Bộ đội Việt Nam phối hợp với Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc tiêu diệt được nhiều đồn bốt, mở rộng Biên khu Điền Quế, Việt Quế và các khu căn cứ Tả Giang, Thập Vạn Đại Sơn. Cuối tháng 10/1949, bộ đội Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ và rút về nước.

Trong chiến dịch này, bộ đội Việt Nam đã làm tròn nhiệm vụ quốc tế, cùng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc diệt và làm tan rã nhiều đơn vị quân Quốc dân đảng, giải phóng làng xã, thị trấn, phá tan âm mưu cấu kết giữa Quốc dân đảng Trung Quốc với quân viễn chinh Pháp ở biên giới Việt - Trung. Hình ảnh, việc làm và chiến công của chiến sĩ Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế đã để lại tình cảm tốt đẹp còn lưu mãi trong lòng nhân dân Trung Quốc.

Khi bộ đội Việt Nam rút về nước, có cán bộ Giải phóng quân Trung Quốc nói: “Cảm ơn các đồng chí Việt Nam đã phối hợp chiến đấu, đem mồ hôi xương máu giúp chúng tôi trong lúc khó khăn. Các đồng chí đã để lại những tấm gương trong sáng về tinh thần quốc tế. Cảm ơn cách mạng Việt Nam, tuy còn bao nhiêu khó khăn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, cách mạng Việt Nam vẫn ghé vai đỡ gánh cho cách mạng Trung Quốc. Thật là cao thượng”.

Ngày 5/1/1950, trong buổi tiếp đại diện Lãnh đạo Đảng và Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai xúc động nói: “Trong lúc Việt Nam vừa nghèo, vừa phải gian khổ kháng chiến, lẽ ra phải được Trung Quốc giúp đỡ, thế mà các đồng chí đã hết lòng giúp đỡ Trung Quốc”.

Hoạt động, hợp tác của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Đảng Cộng sản Việt Nam với những người bạn Trung Quốc, với Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng là những viên gạch đầu tiên, đặt nền móng cho việc xây dựng quan hệ hữu nghị giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc, giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Trung Quốc.

Tình đoàn kết, hữu nghị đó càng được bối đắp trong những năm tháng nhân dân Việt Nam tiến hành cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ (1954-1975), Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ tích cực, hiệu quả về mọi mặt của Đảng Cộng sản, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc. Trải qua thời gian và lịch sử, tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt-Trung ngày càng được thắt chặt và nâng lên tầm cao mới.

Quan hệ hữu nghị, gần gũi, giữa hai dân tộc láng giềng Việt-Trung là nhờ có sự chỉ đạo và những hoạt động không mệt mỏi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng với sự ủng hộ, nhất trí của các đồng chí lãnh đạo Đảng Cộng sản và Nhà nước Trung Quốc, đặc biệt là sự đồng tình của nhân dân hai nước.

Hiện nay, trong giai đoạn lịch sử mới, thế giới bước vào thời kỳ hội nhập và toàn cầu hóa, quan hệ hữu nghị Việt-Trung được hai Đảng và nhân dân hai nước xác định là quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện theo phương châm “16 chữ “ và tinh thần “4 tốt”.

Ý nghĩa xác lập đường biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Trung Quốc

Ý nghĩa xác lập đường biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Trung Quốc

Việc hoàn thành toàn bộ công tác hoạch định, phân giới cắm mốc trên biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc là sự ...

Hợp tác giữa Việt Nam với Thượng Hải, Giang Tô, Chiết Giang: Tiềm năng và triển vọng

Hợp tác giữa Việt Nam với Thượng Hải, Giang Tô, Chiết Giang: Tiềm năng và triển vọng

Quan hệ giao lưu, hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam với các tỉnh, thành phố Thượng Hải, Giang Tô và Chiết Giang của Trung ...

Đọc thêm

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Hàn Quốc Park Noh Wan

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Hàn Quốc Park Noh Wan

Baoquocte.vn. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ song phương với Hàn Quốc.
Giá cà phê hôm nay 8/10: Tăng giảm trái chiều, thị trường mắc kẹt giữa lạm phát và suy thoái

Giá cà phê hôm nay 8/10: Tăng giảm trái chiều, thị trường mắc kẹt giữa lạm phát và suy thoái

Baoquocte.vn. Giá cà phê trên cả hai sàn bị ảnh hưởng rõ rệt khi USD tiếp tục là kênh trú ẩn của dòng tiền đầu cơ.
Giá tiêu hôm nay 8/10, nối đà lao dốc, thị trường nhiễu loạn thông tin, chủ yếu tin xấu nhằm ép giá?

Giá tiêu hôm nay 8/10, nối đà lao dốc, thị trường nhiễu loạn thông tin, chủ yếu tin xấu nhằm ép giá?

Baoquocte.vn. Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước hầu như ổn định tại một số địa phương, giao dịch từ 62.500 - 65.500 đ/kg.
Hơn 80 doanh nghiệp Đài Loan (Trung Quốc) sôi nổi tìm cơ hội đầu tư tại Bình Phước

Hơn 80 doanh nghiệp Đài Loan (Trung Quốc) sôi nổi tìm cơ hội đầu tư tại Bình Phước

Baoquocte.vn. UBND tỉnh Bình Phước, cùng Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh phối hợp với Tổng Công ty Becamex IDC, tổ chức buổi Hội thảo.
Điện chia buồn về vụ xả súng tại tỉnh Nongbua Lamphu, Thái Lan

Điện chia buồn về vụ xả súng tại tỉnh Nongbua Lamphu, Thái Lan

Baoquocte.vn. Được tin vụ xả súng tại tỉnh Nongbua Lamphu, Thái Lan khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi điện chia buồn.
Không quân Malaysia tiếp nhận máy bay quân sự từ Indonesia

Không quân Malaysia tiếp nhận máy bay quân sự từ Indonesia

Baoquocte.vn. Đến nay, Indonesia đã bàn giao 2 trong số 3 máy bay do Malaysia đặt hàng theo chương trình Sáng kiến an ninh hàng hải
Điện mừng Tổng thống nước Cộng hòa Nauru

Điện mừng Tổng thống nước Cộng hòa Nauru

Baoquocte.vn. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi Điện mừng Tổng thống và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Nauru.
Tin thế giới ngày 7/10: Lãnh đạo Nga – Thổ Nhĩ Kỳ điện đàm, Mỹ tiếp tục nâng cấp THAAD

Tin thế giới ngày 7/10: Lãnh đạo Nga – Thổ Nhĩ Kỳ điện đàm, Mỹ tiếp tục nâng cấp THAAD

Baoquocte.vn. Na Uy cử tàu giám sát đường ống khí đốt tới Đức, Ấn Độ phản đối Đại sứ Mỹ tại Pakistan tới Kashmir…là một số tin thế giới đáng chú ...
Cận cảnh Lexus RX 2023 - SUV hạng sang kiến tạo những tiêu chuẩn mới

Cận cảnh Lexus RX 2023 - SUV hạng sang kiến tạo những tiêu chuẩn mới

Baoquocte.vn. Lexus RX 2023 là thế hệ thứ 5 là phiên bản tốt nhất của Lexus RX khi được nâng cấp toàn diện nhằm mang lại trải nghiệm hạng sang.
Quảng Ninh gỡ được 6/7 cảnh báo 'thẻ vàng' IUU, nỗ lực 'xóa sổ' tiêu chí cảnh báo cuối cùng

Quảng Ninh gỡ được 6/7 cảnh báo 'thẻ vàng' IUU, nỗ lực 'xóa sổ' tiêu chí cảnh báo cuối cùng

Baoquocte.vn. Trong 4 năm qua, để 'gỡ thẻ' vàng IUU, Quảng Ninh đã triển khai rất nhiều biện pháp, hành động quyết liệt chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
Thanh niên Ngoại giao dự Tọa đàm về chuyển đổi số

Thanh niên Ngoại giao dự Tọa đàm về chuyển đổi số

Baoquocte.vn. Ngày 7/10, Đoàn thanh niên Bộ Ngoại giao đã tổ chức thành công công Tọa đàm ‘Chuyển đổi số - Tư duy và hành động’.
Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu tiếp Đại sứ Nam Phi và Đại sứ Saudi Arabia

Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu tiếp Đại sứ Nam Phi và Đại sứ Saudi Arabia

Baoquocte.vn. Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu tiếp bà Vuyiswa Tulelo, Đại sứ Nam Phi và ông Mohammed Ismaeil A. Dhalwy, Đại sứ Saudi Arabia tại Việt Nam.
Tuổi trẻ Bộ Ngoại giao kỳ vọng một nhiệm kỳ thanh niên Đoàn Khối đổi mới, sáng tạo

Tuổi trẻ Bộ Ngoại giao kỳ vọng một nhiệm kỳ thanh niên Đoàn Khối đổi mới, sáng tạo

Baoquocte.vn. Đoàn đại biểu thanh niên Bộ Ngoại giao kỳ vọng một nhiệm kỳ đổi mới, sáng tạo với nhiều hoạt động đi vào chiều sâu.
Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò trong hỗ trợ nghiên cứu và ứng dụng công nghệ hạt nhân

Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò trong hỗ trợ nghiên cứu và ứng dụng công nghệ hạt nhân

Baoquocte.vn. Đóng góp của Việt Nam cho Dự án ReNuAL 2 của IAEA thể hiện trách nhiệm trong quá trình thúc đẩy phát triển công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình.
Thúc đẩy hợp tác giáo dục và đào tạo với Hong Kong (Trung Quốc)

Thúc đẩy hợp tác giáo dục và đào tạo với Hong Kong (Trung Quốc)

Baoquocte.vn. Tổng lãnh sự Phạm Bình Đàm làm việc với ban lãnh đạo trường Đại học Trung Văn Trung Quốc (CUHK) trao đổi về hợp tác giáo dục và đào tạo.
Mong muốn UNDP tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững

Mong muốn UNDP tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững

Baoquocte.vn. Đại sứ Đặng Hoàng Giang làm việc với bà Ramla Al Khalidi, Trưởng Đại diện Chương trình phát triển LHQ tại Việt Nam (UNDP).
13 người Việt bị giam cầm  ở Philippines đã được trả tự do

13 người Việt bị giam cầm ở Philippines đã được trả tự do

Baoquocte.vn. Bộ Ngoại giao cập nhật về 14 người Việt vừa được lực lượng cảnh sát Philippines giải cứu sau quãng thời gian bị đường dây buôn người giam cầm ở Manila.
Đảo chính tại Burkina Faso: Đại sứ quán đề nghị công dân Việt Nam tăng cường bảo đảm an toàn

Đảo chính tại Burkina Faso: Đại sứ quán đề nghị công dân Việt Nam tăng cường bảo đảm an toàn

Baoquocte.vn. Đại sứ quán Việt Nam tại Morocco kiêm nhiệm Burkina Faso thông tin về tình hình công dân Việt Nam trước sự kiện đảo chính tại Burkina Faso.
Đã giải cứu hơn 1.000 người Việt bị môi giới bất hợp pháp tại Campuchia

Đã giải cứu hơn 1.000 người Việt bị môi giới bất hợp pháp tại Campuchia

Baoquocte.vn. Bộ Ngoại giao, Cơ quan đại diện Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với các bên liên quan để điều tra, làm rõ và hỗ trợ người Việt tại Campuchia.
Đẩy mạnh hợp tác và trao đổi công tác bảo hộ công dân tại Quảng Châu, Trung Quốc

Đẩy mạnh hợp tác và trao đổi công tác bảo hộ công dân tại Quảng Châu, Trung Quốc

Baoquocte.vn. Tổng lãnh sự Vũ Việt Anh trao đổi công tác bảo hộ công dân với Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Quảng Châu.
Phối hợp đưa công dân Việt Nam từ Campuchia về nước trong thời gian sớm nhất

Phối hợp đưa công dân Việt Nam từ Campuchia về nước trong thời gian sớm nhất

Baoquocte.vn. Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia cho hay, hiện 67 công dân Việt Nam đang được cảnh sát Campuchia bảo vệ, lấy lời khai.
Bộ Ngoại giao triển khai các biện pháp bảo hộ người Việt tử vong tại Campuchia

Bộ Ngoại giao triển khai các biện pháp bảo hộ người Việt tử vong tại Campuchia

Baoquocte.vn. Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt cập nhật thông tin về tình hình bảo hộ công dân người Việt bị lừa sang Campuchia lao động bất hợp pháp.
8 điều nằm lòng khi đến thăm 'hòn ngọc châu Âu' Croatia (Phần 1)

8 điều nằm lòng khi đến thăm 'hòn ngọc châu Âu' Croatia (Phần 1)

Baoquocte.vn. Nếu có dịp đến tham quan Croatia, đất nước xinh đẹp nằm bên bờ Địa Trung Hải, đừng quên 8 nét văn hóa đặc trưng của người dân nơi đây.
Những nước nào có Ngày Quốc khánh trong tháng 10?

Những nước nào có Ngày Quốc khánh trong tháng 10?

Baoquocte.vn. Trong tháng 10, có 13 quốc gia kỷ niệm Ngày Quốc khánh, bao gồm Trung Quốc, Nigeria, Đức, Tây Ban Nha, Zambia, Áo, Czech, Thổ Nhĩ Kỳ...
Những điều cần biết khi đến thăm nước Áo

Những điều cần biết khi đến thăm nước Áo

Baoquocte.vn. Áo có nền văn hoá đặc sắc. Cùng tìm hiểu một vài nét trong đời sống văn hóa Áo để dễ dàng hòa nhập hơn với cuộc sống của người dân nơi đây.
10 điều nên nhớ khi giao tiếp với người Australia (Phần 2)

10 điều nên nhớ khi giao tiếp với người Australia (Phần 2)

Baoquocte.vn. Australia là nước đa văn hóa, người dân thân thiện, cởi mở. 10 điều sau sẽ giúp bạn thích nghi nhanh chóng với môi trường sống xứ sở chuột túi.
10 điều nên nhớ khi giao tiếp với người Australia (Phần 1)

10 điều nên nhớ khi giao tiếp với người Australia (Phần 1)

Baoquocte.vn. Australia là một nước đa văn hóa, người dân thân thiện, cởi mở. 10 điều 'bỏ túi' dưới đây sẽ giúp bạn thích nghi nhanh chóng với nơi này.
Khám phá văn hóa giao tiếp của người Campuchia (Phần 2)

Khám phá văn hóa giao tiếp của người Campuchia (Phần 2)

Baoquocte.vn. Đa số người dân Campuchia theo đạo Phật. Vì vậy, cần ghi nhớ một số đặc trưng trong văn hóa giao tiếp Campuchia để có những cách ứng xử phù hợp.
Phiên bản di động