Chuyển đổi kinh tế-sinh thái, xã hội theo mô hình sinh thái bền vững ở Việt Nam

Minh Khuê
Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. Biến đổi khí hậu đang đặt ra nhiều thách thức lớn, đòi hỏi Việt Nam cần sớm triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để đạt các mục tiêu phát triển quan trọng.
Việt Nam còn nhiều dư địa để phát triển tăng trưởng xanh. (Nguồn: Báo Chính phủ)
Việt Nam còn nhiều dư địa để phát triển tăng trưởng xanh. (Nguồn: Báo Chính phủ)

Thách thức của thời đại

Theo Báo cáo Phát triển Con người 2020 của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), loài người đang gây bất ổn cho các hệ thống trên Trái đất. Sự căng thẳng của các hệ thống sinh thái phản ánh bất ổn trong các hệ thống xã hội.
Sự mất cân bằng của hệ thống này làm trầm trọng thêm sự mất cân bằng của các hệ thống khác, tạo ra thách thức to lớn cho con người và sự sống trên Trái đất. Biến đổi khí hậu, với tầm ảnh hưởng toàn cầu, chắc chắn là thách thức như thế.

Việt Nam không phải là ngoại lệ. Mảnh đất hình chữ S đã, đang và sẽ chịu tác động nặng nề từ biến đổi khí hậu. Hạ tầng đô thị, chất lượng cuộc sống của hàng triệu người dân, đặc biệt là tại vùng duyên hải, trở nên dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết trước hàng loạt thiên tai, bão lũ và tình trạng nước biển dâng.

Biến đổi khí hậu là thách thức toàn cầu và vì thế, đòi hỏi một giải pháp toàn cầu, với sự chung tay của tất cả các nước. Tuy nhiên, các quốc gia cần xây dựng cho mình một kế hoạch tăng trưởng khoa học, chú trọng giảm thiểu tác động của đô thị hóa tới hệ sinh thái, khí hậu và môi trường hiện nay.

Trong bối cảnh đó, “phát triển bền vững” đã trở thành từ khóa được đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, phát triển ra sao để bền vững là nhiệm vụ không dễ dàng.

Trong bối cảnh đó, chuyển đổi sinh thái-xã hội là khía cạnh không thể tách rời để đạt được sự phát triển bền vững. Lý thuyết về sinh thái-xã hội đã được phát triển để tạo ra tri thức kết nối xã hội và tự nhiên, từ đó làm cơ sở để con người có thể xây dựng khung lý thuyết cho sự phát triển hài hoà giữa tự nhiên và xã hội. Chuyển đổi sinh thái-xã hội là cách tiếp cận phát triển mới, trong đó có sự dịch chuyển của hệ thống xã hội, vốn có sự tách biệt tương đối với hệ thống tự nhiên, sang một hệ thống tích hợp hài hoà các yếu tố tự nhiên và xã hội.

(12.16) Sơ đồ về phát triển bền vững của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO). (Nguồn: Zing)
Sơ đồ về phát triển bền vững của Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO). (Nguồn: Zing)

Chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam

Tại Việt Nam, từ Đại hội VIII (năm 1996), Đảng Cộng sản Việt Nam đã bắt đầu đặt ra mục tiêu cho chiến lược xây dựng và phát triển nền kinh tế-xã hội theo hướng “tăng trưởng kinh tế nhanh, hiệu quả cao và bền vững đi đôi với giải quyết những vấn đề bức xúc về xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, cải thiện đời sống của nhân dân…”. Quan điểm phát triển kinh tế-xã hội theo hướng bền vững của Việt Nam đã được khẳng định tại văn kiện Đại hội lần thứ IX, X, XI, đặc biệt trong Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020: “Phát triển nhanh gắn liền với phát triển bền vững, phát triển bền vững là yêu cầu xuyên suốt trong Chiến lược”.

Tại Đại hội Đảng lần thứ XII, quan điểm xây dựng và phát triển nền kinh tế-xã hội theo mô hình sinh thái bền vững một lẫn nữa được Đảng cụ thể hóa bằng chiến lược “đổi mới mô hình tăng trưởng”. Theo đó, “mô hình tăng trưởng trong thời gian tới kết hợp có hiệu quả phát triển chiều rộng với chiều sâu, chú trọng phát triển chiều sâu, nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh trên cơ sở nâng cao năng suất lao động, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học-công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát huy lợi thế so sánh và chủ động hội nhập quốc tế, phát triển nhanh và bền vững; giải quyết hài hoà giữa mục tiêu trước mắt và lâu dài; giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hoá, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, thân thiện với môi trường, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân”.

Trước đó, đứng trước những cơ hội và thách thức để phát triển nền kinh tế Việt Nam theo hướng bền vững, ngay từ giữa những năm 2000, Đảng và Nhà nước đã đặt ra chiến lược “Phát triển bền vững quốc gia”. Đến năm 2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020 tại Quyết định số 432/QĐ-TTg, ngày 12/4/2012. Chiến lược này đã xác định các quan điểm, mục tiêu, định hướng ưu tiên phát triển trong 10 năm tiếp theo, các nhóm giải pháp và các chỉ tiêu phát triển bền vững để giám sát, đánh giá quá trình phát triển bền vững của đất nước.

Những phân tích trên đây cho thấy việc Đảng và Nhà nước lựa chọn mô hình phát triển bền vững đối với kinh tế-xã hội Việt Nam trong giai đoạn hiện nay là tất yếu và hoàn toàn cấp thiết.

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, bên cạnh những thành tựu quan trọng, quá trình phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam thời gian qua đã và đang đối mặt với nhiều thách thức. Đặc biệt, trong phát triển kinh tế, hạn chế về khoa học, công nghệ cùng với chất lượng đội ngũ lao động chưa được cải thiện khiến trình độ của nền sản xuất của Việt Nam hiện nay về cơ bản vẫn còn lạc hậu và kém bền vững.

Điều này thể hiện rõ trong sản xuất nông nghiệp. Hiện nay, Việt Nam là một trong những quốc gia có lợi thế về ngành này, song về căn bản lại chưa tận dụng được thế mạnh của mình. Lực lượng lao động trong lĩnh vực nông nghiệp tương đối đông (chiếm 41,9% lực lượng lao động cả nước năm 2016), nhưng trình độ lao động hạn chế, kỹ thuật lạc hậu dẫn đến năng suất lao động thấp. Do đó, đóng góp của lĩnh vực nông nghiệp vào sự tăng trưởng chung của nền kinh tế đất nước còn khiêm tốn và thiếu bền vững. Năm 2016, mức tăng của ngành nông nghiệp Việt Nam là 1,36%, thấp hơn nhiều so với năm 2011. Tỷ trọng đóng góp của ngành nông nghiệp chỉ chiếm 16,32% trong cơ cấu chung của nền kinh tế.

Đáng ngại hơn, ảnh hưởng kép của biến đổi khí hậu và đại dịch Covid-19 vừa qua đã gây ra nhiều tác động tiêu cực đối với sản xuất nông nghiệp đối với Việt Nam và các nước Đông Nam Á (trừ Singapore và Brunei). Trong bối cảnh đó, ngành này cần có điều chỉnh kịp thời, song phải phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội, sinh thái từng quốc gia và địa phương.

Ở chiều ngược lại, sản xuất công nghiệp và dịch vụ đã đóng góp quan trọng cho quá trình phát triển của Việt Nam. Tuy nhiên, trên thực tế, tăng trưởng của nền kinh tế thời gian qua chủ yếu vẫn dựa vào hoạt động khai thác, xuất khẩu tài nguyên thô. Trong khi đó, các ngành kinh tế công nghiệp có tính bền vững cao như dịch vụ về tài chính, vận tải, du lịch, công nghệ thông tin… tuy có bước phát triển, nhưng chưa thật vững chắc.

Theem vào đó, vấn đề bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện nay đang đối diện với nhiều nguy cơ, thách thức. Hiểu biết còn hạn chế cùng với hệ thống luật pháp, nhất là luật pháp về môi trường còn nhiều bất cập, đã góp phần dẫn đến các phương thức sản xuất, lối sống ít thân thiện với môi trường. Đây là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến cho công tác bảo vệ môi trường ở mảnh đất hình chữ S vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Biến đổi khí hậu là thách thức toàn cầu và vì thế, đòi hỏi một giải pháp toàn cầu, với sự chung tay của tất cả các nước. Tuy nhiên, các quốc gia cũng cần xây dựng kế hoạch tăng trưởng khoa học, chú trọng giảm thiểu tác động của đô thị hóa tới hệ sinh thái, khí hậu và môi trường hiện nay.

Bốn giải pháp đồng bộ

Tất cả hạn chế, thách thức nêu trên cho thấy để đạt các mục tiêu cơ bản trong chiến lược xây dựng và phát triển nền kinh tế-xã hội theo mô hình sinh thái bền vững, Việt Nam cần thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

Đầu tiên, tiếp tục đẩy nhanh “Chiến lược tăng trưởng xanh” ở Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế. Muốn vậy, cần tái cấu trúc nền kinh tế và hoàn thiện thể chế theo hướng khuyến khích các ngành kinh tế sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên với giá trị gia tăng cao, hạn chế và tiến tới xóa bỏ các ngành sử dụng lãng phí tài nguyên và gây ô nhiễm mô trường. Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng và cập nhật rộng rãi công nghệ hiện đại trong nước và trên thế giới để sử dụng có hiệu quả tài nguyên, thân thiện với môi trường.

Cần tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến khích vai trò của các thành phần kinh tế và người dân tham gia tích cực vào việc xây dựng nền kinh tế xanh mọi lúc, mọi nơi. Song song với đó là hoàn thiện hệ thống chính sách và pháp luật cần tích cực xây dựng bộ máy quản lý nhà nước phù hợp để quản lý và vận hành nền kinh tế xanh trên tất cả các lĩnh vực.

Thứ hai, đẩy mạnh chiến lược quản lý và bảo vệ môi trường một cách bền vững ở Việt Nam hiện nay. Trước mắt, cần tập trung kiểm soát việc xả thải của các dự án phát sinh lượng nước lớn ra môi trường; các loại hình sản xuất ô nhiễm môi trường như luyện thép, khai thác khoáng sản, nhiệt điện, sản xuất giấy, dệt nhuộm…; cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, cơ sở sản xuất có công nghệ lạc hậu. Tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người dân về vai trò và ý thức bảo vệ môi trường. Về lâu dài, cần hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường để đảm bảo cho phát triển một nền kinh tế-xã hội theo mô hình sinh thái bền vững.

Thứ ba, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhằm đáp ứng yêu cầu cho phát triển nền kinh tế-xã hội ở Việt Nam hiện nay theo mô hình sinh thái bền vững. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng với hệ thống chính trị theo hướng một mặt vừa tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị nhưng mặt khác, tạo ra cơ chế dân chủ để đảm bảo hệ thống chính trị hoạt động hiệu quả.

Thứ tư, tiếp tục đổi mới và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa theo hướng đề cao vai trò và địa vị pháp lý của các thành phần kinh tế. Đổi mới hoạt động quản lý của nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo hướng tiết dụng, chuyên nghiệp và dân chủ.

Về lâu dài, nhà nước cần tạo ra một hệ thống cơ chế, chính sách và pháp luật phù hợp nhằm khai thác và phát huy tối đa hiệu quả sản xuất kinh doanh của các thành phần kinh tế, cùng hướng đến mục tiêu chung xây dựng và phát triển thành công nền kinh tế-xã hội theo mô hình sinh thái bền vững.

EU kêu gọi COP27 kiên định với mục tiêu 1,5 độ C

EU kêu gọi COP27 kiên định với mục tiêu 1,5 độ C

Quan chức Liên minh châu Âu (EU) về khí hậu cho rằng COP27 cần duy trì mục tiêu về hạn chế sự nóng lên toàn ...

Mỹ kêu gọi Trung Quốc 'chung tay hành động' chống biến đổi khí hậu

Mỹ kêu gọi Trung Quốc 'chung tay hành động' chống biến đổi khí hậu

Ngày 20/11, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về biến đổi khí hậu John Kerry đã kêu gọi Bắc Kinh hợp tác cùng Washington ...

Liên minh Rừng ngập mặn vì khí hậu

Liên minh Rừng ngập mặn vì khí hậu

Liên minh Rừng ngập mặn vì khí hậu (Mangrove Alliance for Climate) vừa được thành lập tại Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của ...

Liên minh Nghị viện Pháp ngữ thúc đẩy hợp tác ứng phó với biến đổi khí hậu và dịch bệnh

Liên minh Nghị viện Pháp ngữ thúc đẩy hợp tác ứng phó với biến đổi khí hậu và dịch bệnh

Hội nghị lần thứ 10 vùng châu Á-Thái Bình Dương trong Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF) do Quốc hội Việt Nam đăng cai ...

Thiết lập JETP thể hiện cam kết về chống biến đổi khí hậu của Việt Nam

Thiết lập JETP thể hiện cam kết về chống biến đổi khí hậu của Việt Nam

Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết tuyên bố chính trị về JETP khẳng định cam kết mạnh mẽ, nhất quán và nỗ lực ...

Bài viết cùng chủ đề

Biến đổi khí hậu

Đọc thêm

Huỳnh Như về nước cùng đội tuyển nữ Việt Nam đá vòng loại thứ nhất Olympic 2024

Huỳnh Như về nước cùng đội tuyển nữ Việt Nam đá vòng loại thứ nhất Olympic 2024

Baoquocte.vn. Lank FC đã đồng ý cho Huỳnh Như về nước cùng đội tuyển nữ Việt Nam dự 2 trận đấu tại vòng loại thứ nhất Olympic 2024, từ ngày 2-9/4.
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị truy tố

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị truy tố

Baoquocte.vn. Ngày 30/3, ông Donald Trump đã bị đại bồi thẩm đoàn quận Manhattan (New York) truy tố sau điều tra về khoản tiền trả cho ngôi sao phim khiêu dâm ...
Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn việc kết nạp Phần Lan vào NATO

Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn việc kết nạp Phần Lan vào NATO

Baoquocte.vn. Ngày 30/3, Thổ Nhĩ Kỳ trở thành nước cuối cùng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) phê chuẩn việc kết nạp Phần Lan vào khối.
Giá cà phê hôm nay 31/3/2023: Robusta bật tăng mạnh, giá cà phê tiếp tục chịu áp lực giảm

Giá cà phê hôm nay 31/3/2023: Robusta bật tăng mạnh, giá cà phê tiếp tục chịu áp lực giảm

Baoquocte.vn. Thông tin của Tổng cục Thống kê gây áp lực giảm lên giá cà phê robusta.
Hình ảnh mới nhất trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị quốc vương của Vua Charles III

Hình ảnh mới nhất trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị quốc vương của Vua Charles III

Baoquocte.vn. Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier và phu nhân đã chào đón Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla tại cổng Brandenburg với nghi thức cấp nhà nước.
Giá vàng hôm nay 31/3/2023: Giá vàng tăng vững chắc, giảm chỉ là nhất thời, không nghi ngờ mốc 2.000 USD vào Quý 4

Giá vàng hôm nay 31/3/2023: Giá vàng tăng vững chắc, giảm chỉ là nhất thời, không nghi ngờ mốc 2.000 USD vào Quý 4

Baoquocte.vn. Giá vàng hôm nay 31/3/2023 tăng nhẹ chờ giờ công bố dữ liệu kinh tế Mỹ. Giá vàng SJC mất mốc 67 triệu đồng/lượng. Giới đầu tư đặt cược vào ...
Những điểm mới của Dự thảo tổ chức thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025

Những điểm mới của Dự thảo tổ chức thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025

Baoquocte.vn. Dự thảo tổ chức thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) công bố đang thu hút sự quan tâm của dư luận.
Đi dã ngoại để rèn các kỹ năng sống, kỹ năng sinh tồn cho trẻ nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ

Đi dã ngoại để rèn các kỹ năng sống, kỹ năng sinh tồn cho trẻ nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ

Baoquocte.vn. Tổ chức đi dã ngoại thực tế là một trong những hoạt động quan trọng của công tác giáo dục nhưng nó cũng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ.
Quy chế thi tốt nghiệp THPT mới nhất năm 2023

Quy chế thi tốt nghiệp THPT mới nhất năm 2023

Baoquocte.vn. Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2023 được cập nhật mới nhất theo Thông tư 06/2023/TT-BGDĐT. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 09/5/2023.
TP. Hồ Chí Minh: Trường chuyên đầu tiên công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm 2023

TP. Hồ Chí Minh: Trường chuyên đầu tiên công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm 2023

Baoquocte.vn. Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh, môn thi lớp 10 năm 2023.
Vụ học sinh ngộ độc sau khi đi dã ngoại: Hiệu trưởng nói gì?

Vụ học sinh ngộ độc sau khi đi dã ngoại: Hiệu trưởng nói gì?

Baoquocte.vn. Liên quan vụ hàng loạt học sinh ngộ độc sau dã ngoại, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Giang đã thông tin về nguồn gốc thức ăn.
Những điều cần lưu ý khi đăng ký nguyện vọng vào lớp 10

Những điều cần lưu ý khi đăng ký nguyện vọng vào lớp 10

Baoquocte.vn. Kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội năm học 2023 - 2024 được tổ chức ngày 10 và 11/6/2023 với 3 môn toán, ngữ văn, ngoại ngữ.
Xóa bỏ định kiến tiêu cực về vẻ đẹp, nâng cao sự tự tin cho phụ nữ

Xóa bỏ định kiến tiêu cực về vẻ đẹp, nâng cao sự tự tin cho phụ nữ

Baoquocte.vn. Tọa đàm 'Vẻ đẹp tích cực và đa dạng' đưa ra sáng kiến góp phần xóa bỏ rào cản định kiến giới, hỗ trợ trao quyền và nâng cao năng lực cho phụ nữ.
Bánh mì Việt Nam ghi dấu ấn trên bản đồ ẩm thực thế giới

Bánh mì Việt Nam ghi dấu ấn trên bản đồ ẩm thực thế giới

Baoquocte.vn. Lễ hội Bánh mì Việt Nam lần thứ nhất với khoảng 120 gian hàng của hệ thống nhà hàng, khách sạn, tiệm bánh mì, nhà cung cấp, doanh nghiệp...
Thúc đẩy phụ nữ tham gia các lĩnh vực STEM và hiểu biết về an ninh mạng

Thúc đẩy phụ nữ tham gia các lĩnh vực STEM và hiểu biết về an ninh mạng

Baoquocte.vn. Diễn đàn quốc tế "Phụ nữ, An ninh mạng và STEM" được tổ chức tại Hà Nội với sự tham dự của hơn 400 đại biểu tham dự trực tiếp và trực tuyến.
Cảnh báo chiêu trò lừa đảo làm cộng tác viên online chiếm đoạt tài sản

Cảnh báo chiêu trò lừa đảo làm cộng tác viên online chiếm đoạt tài sản

Baoquocte.vn. Công an TP. Hà Nội, các cơ quan báo chí thông tin cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác chiêu trò lừa đảo làm cộng tác viên online.
Hướng dẫn tra cứu ngày cấp mã số thuế cá nhân mới nhất 2023

Hướng dẫn tra cứu ngày cấp mã số thuế cá nhân mới nhất 2023

Baoquocte.vn. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn các cá nhân tra cứu ngày cấp mã số thuế nhanh và chính xác nhất.
Điểm danh những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 4/2023

Điểm danh những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 4/2023

Baoquocte.vn. Những chính sách mới có hiệu lực từ đầu tháng 4/2023: Quy định tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức; Tỷ lệ cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong ...
Ấn Độ gia tăng đột biến các ca mắc Covid-19 mới

Ấn Độ gia tăng đột biến các ca mắc Covid-19 mới

Baoquocte.vn. Ngày 30/3, Bộ Y tế Ấn Độ công bố dữ liệu cho thấy, trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 3.016 ca mắc mới Covid-19, tăng 40% so với một ngày trước đó.
Nghiên cứu: Thức khuya trong xã hội hiện đại đối diện nguy cơ sức khoẻ tim mạch kém và trầm cảm

Nghiên cứu: Thức khuya trong xã hội hiện đại đối diện nguy cơ sức khoẻ tim mạch kém và trầm cảm

Baoquocte.vn. Những thói quen tưởng vô hại như thức khuya, dậy muộn, cũng có thể làm tăng nguy cơ trầm cảm, mất trí nhớ, tăng cân, huyết áp cao, tiểu đường…
Trao bằng khen của Thủ tướng cho các bác sĩ phẫu thuật thành công khối u phức tạp

Trao bằng khen của Thủ tướng cho các bác sĩ phẫu thuật thành công khối u phức tạp

Baoquocte.vn. Bộ trưởng Đào Hồng Lan đã trao bằng khen của Thủ tướng cho các bác sĩ Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương vì đã can thiệp thành công khối u dị dạng phức tạp.
Cúm A: Biểu hiện, triệu chứng và cách phòng bệnh hiệu quả

Cúm A: Biểu hiện, triệu chứng và cách phòng bệnh hiệu quả

Baoquocte.vn. Bệnh cúm A xuất hiện quanh năm nhưng cao điểm vào mùa Đông Xuân hoặc thời tiết chuyển mùa.
Nghiên cứu: Hạt vi nhựa phá hủy trạng thái cân bằng vi khuẩn đường ruột động vật

Nghiên cứu: Hạt vi nhựa phá hủy trạng thái cân bằng vi khuẩn đường ruột động vật

Baoquocte.vn. Theo nghiên cứu, một số loại hạt vi nhựa nhất định có thể 'hút cạn' các hóa chất, gây gián đoạn cho hệ vi sinh vật đường ruột của các loài chim.
Thoa kem chống nắng thường xuyên có khả năng ngăn ngừa nguy cơ ung thư da

Thoa kem chống nắng thường xuyên có khả năng ngăn ngừa nguy cơ ung thư da

Baoquocte.vn. Tia UV tồn tại ngay cả khi trời mưa vậy nên cần thoa kem chống nắng để bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV và ngừa lão hóa sớm.
Vietlott 31/3, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 31/3/2023. xổ số Mega 645

Vietlott 31/3, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 31/3/2023. xổ số Mega 645

Baoquocte.vn. Vietlott 31/3 - xổ số Vietlott Mega 31/3. Trực tiếp xổ số Vietlott hôm nay 31/3/2023 nhanh nhất và chính xác nhất. Vietlott Mega 645 hôm nay.
XSMN 31/3 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ 6 ngày 31/3/2023 - SXMN 31/3/2023

XSMN 31/3 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ 6 ngày 31/3/2023 - SXMN 31/3/2023

Baoquocte.vn. XSMN 31/3 - Cập nhât trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay, thứ 6 ngày 31 tháng 3 năm 2023. KQSXMN - SXMN 31/3 - xổ số hôm nay 31/3 - XSMN ...
XSMB 31/3 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 31/3/2023 - XSMB thứ 6 - SXMB 31/3/2023

XSMB 31/3 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 31/3/2023 - XSMB thứ 6 - SXMB 31/3/2023

Baoquocte.vn. XSMB 31/3 - Cập nhật trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay, thứ 6 ngày 31 tháng 3 năm 2023 - SXMB 31/3 - dự đoán XSMB 31/3 - xổ số hôm ...
XSMT 31/3 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 31/3/2023 - XSMT thứ 6 - SXMT 31/3/2023

XSMT 31/3 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 31/3/2023 - XSMT thứ 6 - SXMT 31/3/2023

Baoquocte.vn. XSMT 31/3 - Báo TGVN sẽ trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay, thứ 6 ngày 31 tháng 3 năm 2023. KQSXMT. SXMT 31/3. xổ số hôm nay 31/3
Vietlott 30/3, Kết quả xổ số Vietlott Power thứ 5 ngày 30/3/2023. xổ số Power 655 hôm nay

Vietlott 30/3, Kết quả xổ số Vietlott Power thứ 5 ngày 30/3/2023. xổ số Power 655 hôm nay

Baoquocte.vn. Vietlott 30/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 30/3/2023 nhanh nhất và chính xác nhất từ trường quay. XS Power 655 hom nay. Xo so Vietlott Power 655 hôm nay.
XSMN 30/3 - SXMN 30/3/2023 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 30/3/2023 - KQXSMN thứ 5

XSMN 30/3 - SXMN 30/3/2023 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 30/3/2023 - KQXSMN thứ 5

Baoquocte.vn. XSMN 30/3 - KQXSMN thứ 5. Cập nhật kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 31 tháng 12 năm 2023. SXMN 30/3/2023. KQSXMN. xổ số hôm nay ngày 30 tháng 3
Phiên bản di động