Công tác về người Việt Nam ở nước ngoài trong chặng đường 75 năm ngoại giao Việt Nam

Đặng Minh Khôi
Theo dõi TGVN trên
Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài
TGVN. Năm 2020 đánh dấu 75 năm xây dựng và trưởng thành của ngành Ngoại giao Việt Nam với với những dấu ấn quan trọng trong công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Đây cũng là dịp nhìn lại hơn 60 năm hoạt động của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (tiền thân là Ban Việt Kiều Trung ương), nhất là kể từ khi công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trở thành một trong bốn trụ cột của Ngoại giao Việt Nam.
TIN LIÊN QUAN
Ngoại giao Việt Nam: 75 năm đồng hành cùng dân tộc, phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân
75 năm Ngoại giao Việt Nam: Bài học và kinh nghiệm
cong-tac-ve-nguoi-viet-nam-o-nuoc-ngoai-trong-chang-duong-75-nam-ngoai-giao-viet-nam
Thủ tướng gặp gỡ kiều bào tiêu biểu dự Xuân Quê hương 2020.

Những dấu ấn sâu đậm

Ngay sau khi nước nhà vừa giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất quan tâm tới công tác vận động kiều bào. Ðầu năm 1946, trong thư chúc Tết kiều bào, Người khẳng định: “Tổ quốc và Chính phủ cũng luôn luôn nhớ thương các đồng bào, như bố mẹ thương nhớ những người con đi vắng. Ðó là nhân tâm thiên lý, đó là tình nghĩa một nhà như thế”. Ðặc biệt, trong chuyến thăm nước Pháp năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có gần 30 cuộc gặp để thăm hỏi, động viên và trao đổi công việc với đại biểu các giới kiều bào. Trong chuyến đi này, Người đã trực tiếp vận động một số kiều bào về nước tham gia kháng chiến như kỹ sư Trần Đại Nghĩa, kỹ sư Võ Quý Huân, bác sĩ Trần Hữu Tước và kỹ sư Võ Đình Quỳnh.

Sau khi hòa bình lập lại ở miền Bắc, đáp ứng nguyện vọng của nhiều kiều bào ta mong muốn trở về Tổ quốc sinh sống và xây dựng đất nước, ngày 23/11/1959, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã ký Nghị định số 416/NĐ-TTg thành lập Ban Việt kiều Trung ương - tiền thân của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - đánh dấu mốc phát triển quan trọng của công tác về người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN). Đây là lần đầu tiên, một tổ chức chuyên trách được thành lập để giúp Chính phủ theo dõi và chỉ đạo công tác về NVNONN, đồng thời đóng vai trò là cầu nối giữa kiều bào với quê hương, đất nước.

Kể từ năm 1960 đến năm 1975, ngoài việc đón tiếp chu đáo, giải quyết công ăn việc làm và ổn định đời sống cho hơn bốn vạn kiều bào hồi hương, Ban Việt kiều Trung ương tập trung vào việc xây dựng phong trào Việt kiều yêu nước, động viên kiều bào đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao nhân dân, tích cực giúp đỡ và phối hợp với các Cơ quan đại diện của ta vận động nhân dân và chính giới các nước, kể cả nhân dân Mỹ, hình thành mặt trận nhân dân tiến bộ trên thế giới ủng hộ Việt Nam, làm cơ sở hỗ trợ cho công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Sau khi đất nước thống nhất, trong giai đoạn 1976-1985, đất nước ta gặp rất nhiều khó khăn; cộng đồng NVNONN phát triển nhanh về số lượng, đa dạng về thành phần và phức tạp về quan điểm chính trị. Trong bối cảnh đó, Đảng và Nhà nước ta chủ trương huy động cao nhất sự tham gia của kiều bào vào công cuộc khôi phục đất nước sau chiến tranh, tăng cường đóng góp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tham gia vận động dư luận quốc tế chống bao vây, cấm vận.

Từ năm 1986, sau khi Việt Nam bước vào công cuộc đổi mới toàn diện, công tác đối với NVNONN đã có nhiều bước đột phá, gắn liền với yêu cầu của công cuộc đổi mới. Những năm kiên trì sự nghiệp đổi mới, những biến đổi tích cực của đất nước ta, cùng với việc tạo thuận lợi cho kiều bào về nước thăm thân, gửi tiền về nước... đã tác động tích cực tới cộng đồng NVNONN.

Một sự kiện quan trọng đánh dấu bước đổi mới về tư duy trong công tác đối với NVNONN là việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 29/11/1993, về công tác vận động NVNONN. Lần đầu tiên, quan điểm “người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam” được khẳng định trong văn kiện của Đảng. Nghị quyết cũng là cơ sở để Chính phủ ban hành Nghị định số 74-CP, ngày 30/7/1994, về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Ủy ban) thay thế Ban Việt kiều Trung ương và Nghị định 77/CP, ngày 6/11/1995, của Chính phủ, đặt Ủy ban trực thuộc Bộ Ngoại giao.

Năm 2004 là mốc thời gian ghi đậm những chuyển biến cơ bản và tạo động lực mới trong công tác về NVNONN. Trên cơ sở tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, Ủy ban đã chủ động đề xuất, tham mưu và xây dựng Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 26/3/2004, của Bộ Chính trị, về công tác NVNONN. Nghị quyết là một văn kiện có ý nghĩa lịch sử, có giá trị cơ bản, to lớn, toàn diện và lâu dài thể hiện sâu sắc tư duy đổi mới của Đảng ta về công tác đối với NVNONN. Thực tiễn sinh động “NVNONN là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là nhân tố quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa nước ta với các nước” được phản ánh rõ nét trong Nghị quyết, trở thành nhận thức chung của cả hệ thống chính trị, được cụ thể hóa thành nhiều chính sách, pháp luật liên quan đến NVNONN, trong đó có văn bản pháp lý cao nhất là Hiến pháp năm 2013.

Ngày 19/5/2015, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 45-CT/TW, về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác với NVNONN trong tình hình mới, kế thừa những quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết số 36, đồng thời nhấn mạnh các nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thời gian tới. Hiện Bộ Ngoại giao - Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đang tiến hành các bước chuẩn bị tổ chức Hội nghị sơ kết năm năm thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW nhằm rà soát, đánh giá những kết quả đạt được, những bất cập, hạn chế cần tháo gỡ, thúc đẩy hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác đối với NVNONN.

Tóm lại, do có sự gắn kết ngày càng chặt chẽ công tác NVNONN với công tác đối ngoại chung của đất nước, công tác về NVNONN đã có nhiều chuyển biến và đạt được những kết quả quan trọng. Ủy ban đã đẩy mạnh việc tham mưu, đề xuất nhiều chủ trương, chính sách đối với NVNONN; trực tiếp góp phần hình thành nhiều văn bản pháp lý tạo thuận lợi cho kiều bào trên hàng loạt vấn đề như cơ chế sử dụng chuyên gia, trí thức là NVNONN, các quy định về hồi hương, xuất, nhập cảnh, lưu trú, mua nhà, khen thưởng, đầu tư, kinh doanh... Việc triển khai những chủ trương, chính sách trên đã phát huy hiệu quả to lớn, đem lại những lợi ích thiết thực cho kiều bào, qua đó ngày càng khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng NVNONN, tạo được nhận thức đúng đắn, tình cảm gắn bó và sự đóng góp tích cực của bà con đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

xuan-que-huong-2020-nong-am-huong-vi-que-nha-1
Đông đảo kiều bào thực hiện nghi lễ thả cá phóng sinh tại Đền Đô – Bắc Ninh.

Sự gắn kết của kiều bào với quê hương

Cộng đồng NVNONN hiện nay không ngừng phát triển cả về lượng và chất, với khoảng 5,3 triệu người tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó hơn 500.000 người có trình độ đại học trở lên, nhiều người là kỹ sư, chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kinh tế, tài chính và một số đã tham gia hệ thống chính trị của các nước. Hằng năm, có khoảng 400 - 500 lượt chuyên gia, trí thức NVNONN tham gia hoạt động khoa học - công nghệ ở Việt Nam.

Với hơn 3.000 dự án với tổng số vốn đăng ký gần 4 tỷ USD, các doanh nhân NVNONN trở về nước đầu tư, kinh doanh đã góp phần tạo công ăn việc làm, đào tạo nghề, chuyển giao công nghệ, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Lượng kiều hối lũy kế từ năm 1993 đến nay đạt khoảng 160 tỷ USD, góp phần quan trọng trong việc cân bằng cán cân thanh toán, là nguồn vốn đầu tư góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Với nhận thức sâu sắc về việc mỗi người Việt Nam là một “đại sứ văn hóa”, NVNONN đã tích cực, chủ động cùng với Ủy ban và các cơ quan liên quan trong triển khai chính sách ngoại giao văn hóa bằng nhiều hình thức khác nhau, nhất là tại các địa bàn có đông người Việt Nam sinh sống, như Nhật Bản, EU, Nga, Trung Quốc, Mỹ... Với sự hỗ trợ thiết thực, hiệu quả của Ủy ban, phong trào học và dạy tiếng Việt cũng lan tỏa trên khắp các châu lục, nâng cao ý thức của kiều bào đối với việc duy trì tiếng Việt, bản sắc văn hóa và truyền thống dân tộc.

Mặc dù cư trú ở những khu vực địa lý khác nhau với hoàn cảnh khác nhau, nhưng đại đa số NVNONN có tình cảm gắn bó với quê hương, đất nước, là bộ phận “máu thịt” của cộng đồng dân tộc Việt Nam, góp phần củng cố và phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các hoạt động “về nguồn” như Xuân Quê hương, Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, các chuyến thăm Trường Sa và Nhà giàn DK1, Trại hè Việt Nam... do Ủy ban tổ chức luôn thu hút sự quan tâm và tham gia đông đảo của kiều bào từ khắp các châu lục. Nhiều cá nhân, tổ chức kiều bào có quan điểm cực đoan, đối lập đã có sự chuyển biến về nhận thức, ủng hộ các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta.

Trên tinh thần đẩy mạnh ngoại giao phục vụ phát triển, công tác thu hút nguồn lực NVNONN được hướng mạnh vào những nhu cầu cấp bách của đất nước trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp 4.0, điển hình là các sáng kiến của Ủy ban góp phần tạo luồng sinh khí mới cho phong trào khởi nghiệp tại Việt Nam thông qua “Diễn đàn kết nối các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo của người Việt tại Hoa Kỳ và Việt Nam” năm 2017 và 2018. Cuối năm 2018, Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam được thành lập, quy tụ 100 chuyên gia, trí thức Việt Nam ở nước ngoài, tạo bước đột phát mới trong đoàn kết, tập hợp chuyên gia, trí thức kiều bào hướng vào những nhiệm vụ phát triển cụ thể của đất nước.

cong-tac-ve-nguoi-viet-nam-o-nuoc-ngoai-trong-chang-duong-75-nam-ngoai-giao-viet-nam-1
Kiều bào tham dự hoạt động trong khuôn khổ Xuân Quê hương 2019.

Hiện nay, do đại dịch Covid-19 bùng phát trên phạm vi toàn thế giới, ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của đại đa số bà con kiều bào ta ở nước ngoài, công việc làm ăn, kinh doanh bị đình trệ, mất việc làm, tâm lý lo lắng, hoang mang... Trước tình hình đó, các cơ quan, ban, ngành đã triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ cộng đồng NVNONN phòng chống dịch bệnh, động viên bà con bình tĩnh, tương trợ để cùng nhau vượt qua khó khăn. Ở chiều ngược lại, cộng đồng NVNONN cũng tiếp tục đồng lòng, chung sức, sát cánh cùng đất nước và nhân dân trong nước trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Ngành ngoại giao đang bước vào thời kỳ chiến lược mới của đất nước với tâm thế mới. Thế và lực của đất nước ngày càng được tăng cường do những thành tựu và kinh nghiệm gần 35 năm đổi mới và hội nhập quốc tế mang lại, vị thế đất nước ngày càng nâng cao trên trường quốc tế. Cộng đồng NVNONN, với vai trò ngày càng tăng và địa vị ngày càng ổn định, với tiềm năng và thế mạnh của mình, thực sự là bộ phận không tách rời, là nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Trong bối cảnh đó, công tác về NVNONN cần tiếp tục được đổi mới, đột phá trên cơ sở vận dụng sáng tạo chủ trương lớn về đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần tạo nên sức mạnh cộng hưởng cho công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta trong thời gian tới.

{Trực tuyến} Thủ tướng dự chương trình kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam

{Trực tuyến} Thủ tướng dự chương trình kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam

TGVN. Sáng 27/8, tại Nhà làm việc Bộ Ngoại giao diễn ra chương trình kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập ngành Ngoại giao (28/8/1945 ...

Đại sứ Phạm Ngạc: Tận tâm với ngành Ngoại giao

Đại sứ Phạm Ngạc: Tận tâm với ngành Ngoại giao

TGVN. Là một đứa con của Việt Nam, tôi cũng thừa hưởng những gian nan vất vả cũng như vinh quang của dân tộc mình…

{VIDEO} Hội thảo khoa học 75 năm ngoại giao Việt Nam: Bài học kinh nghiệm và định hướng

{VIDEO} Hội thảo khoa học 75 năm ngoại giao Việt Nam: Bài học kinh nghiệm và định hướng

TGVN. Nhân kỷ niệm 75 năm thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam (1945-2020), sáng 24/8, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội ...

Có thể bạn quan tâm

Bài viết cùng chủ đề

75 năm Ngoại giao Việt Nam

Đọc thêm

Bìa truyện tranh về những cuộc phiêu lưu của Tintin được trả giá tới 3,2 triệu Euro

Bìa truyện tranh về những cuộc phiêu lưu của Tintin được trả giá tới 3,2 triệu Euro

Bìa một cuốn truyện tranh xoay quanh những cuộc phiêu lưu của Tintin đã vừa lập kỷ lục thế giới khi được trả giá lên tới 3,2 triệu Euro.
XSMT 18/1 - SXMT 18/1/2021 - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay - XSMT thứ 2 hàng tuần - dự đoán XSMT 19/1

XSMT 18/1 - SXMT 18/1/2021 - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay - XSMT thứ 2 hàng tuần - dự đoán XSMT 19/1

XSMT 18/1. KQXSMT thứ 2. Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung nhanh nhất hôm nay ngày 18 tháng 1 năm 2021. KQSXMT. SXMT 18/1.
XSMB 18/1 - SXMB 18/1/2021 - Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay - XSMB thứ 2 hàng tuần - dự đoán XSMB 19/1

XSMB 18/1 - SXMB 18/1/2021 - Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay - XSMB thứ 2 hàng tuần - dự đoán XSMB 19/1

XSMB 18/1. KQXSMB thứ 2. Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc nhanh nhất hôm nay ngày 18 tháng 1 năm 2021. KQSXMB. SXMB 18/1.
Tết cộng đồng đầm ấm của người gốc Việt tại 6 tỉnh Tây Bắc Campuchia

Tết cộng đồng đầm ấm của người gốc Việt tại 6 tỉnh Tây Bắc Campuchia

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Battambang đã tổ chức gặp mặt thân mật cộng đồng người Việt đang sinh sống và làm việc tại 6 tỉnh Tây ...
Chuyên gia: Bitcoin đối mặt với nguy cơ sụp đổ, nhà đầu tư có thể mất trắng

Chuyên gia: Bitcoin đối mặt với nguy cơ sụp đổ, nhà đầu tư có thể mất trắng

Các chiến lược gia của UBS Global Wealth Management cho rằng, giá của Bitcoin và các loại tiền ảo có thể về 0 và cảnh báo nhà đầu tư có ...
XSMN 18/1 - SXMN 18/1/2021 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay - XSMN thứ 2 hàng tuần - dự đoán XSMN 19/1

XSMN 18/1 - SXMN 18/1/2021 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay - XSMN thứ 2 hàng tuần - dự đoán XSMN 19/1

XSMN 18/1. KQXSMN thứ 2. Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam nhanh nhất hôm nay ngày 18 tháng 1 năm 2021. KQSXMN. SXMN 18/1.
Ra mắt sách về Đại hội Đảng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Ra mắt sách về Đại hội Đảng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Cuốn sách tập hợp ba bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về công tác tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại ...
Tử vi hôm nay - Xem tử vi vui 12 con giáp ngày 18/1: Tuổi Thìn khúc mắc trong tình cảm, tuổi Ngọ có quý nhân hỗ trợ

Tử vi hôm nay - Xem tử vi vui 12 con giáp ngày 18/1: Tuổi Thìn khúc mắc trong tình cảm, tuổi Ngọ có quý nhân hỗ trợ

Tử vi hôm nay 18/1/2021, tử vi 12 con giáp - tuổi Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi về công việc, tài lộc...
BTS lại có video âm nhạc thứ hai đạt hơn 1 tỷ lượt xem trên YouTube

BTS lại có video âm nhạc thứ hai đạt hơn 1 tỷ lượt xem trên YouTube

Boy With Luv (Feat. Halsey) đã trở thành video âm nhạc thứ 2 của nhóm nhạc BTS đạt được 1,1 tỷ lượt xem trên trang tìm kiếm video YouTube.
Ông Pence nhắc nhở ông Biden luôn 'cảnh giác' với Trung Quốc

Ông Pence nhắc nhở ông Biden luôn 'cảnh giác' với Trung Quốc

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence hối thúc chính quyền Tổng thống đắc cử Joe Biden 'cảnh giác' với Trung Quốc khi căng thẳng giữa hai nước vẫn chưa hạ ...
Tổng Thư ký Dato Lim Jock Hoi đề cao vai trò lãnh đạo và sự kiên trì của Việt Nam dẫn dắt ASEAN

Tổng Thư ký Dato Lim Jock Hoi đề cao vai trò lãnh đạo và sự kiên trì của Việt Nam dẫn dắt ASEAN

Tổng Thư ký ASEAN Dato Lim Jock Hoi chúc mừng Việt Nam đã đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN trong năm 2020.
Bác sĩ Pháp đánh giá cao hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19 của Việt Nam

Bác sĩ Pháp đánh giá cao hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19 của Việt Nam

Bác sĩ Thomas Mourez của Đại sứ quán Pháp, đánh giá cao tính hiệu quả trong công tác phòng chống Covid-19 của Việt Nam.
Ấn Độ trao hàng cứu trợ người dân miền Trung bị lũ lụt

Ấn Độ trao hàng cứu trợ người dân miền Trung bị lũ lụt

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng tiếp nhận tượng trưng số hàng cứu trợ của Chính phủ Ấn Độ tặng nạn nhân lũ lụt miền Trung thời gian vừa qua.
Việt Nam-Pháp: Hợp tác để ứng phó với thách thức y tế, trong đó có đại dịch Covid-19

Việt Nam-Pháp: Hợp tác để ứng phó với thách thức y tế, trong đó có đại dịch Covid-19

Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng dự và phát biểu tại Tọa đàm 'Hợp tác để ứng phó với thách thức y tế' do Bộ Ngoại giao cùng với Đại sứ quán Pháp đồng ...
Việt Nam kêu gọi các bên tại Yemen tuân thủ luật nhân đạo quốc tế, chú trọng bảo vệ phụ nữ và trẻ em

Việt Nam kêu gọi các bên tại Yemen tuân thủ luật nhân đạo quốc tế, chú trọng bảo vệ phụ nữ và trẻ em

Phát biểu tại cuộc họp, Đại biện lâm thời Phạm Hải Anh kêu gọi các bên tại Yemen tuân thủ luật nhân đạo quốc tế, chú trọng bảo vệ phụ nữ và trẻ em.
Họp tổng kết Ban Chỉ đạo Ngoại giao Kinh tế năm 2020

Họp tổng kết Ban Chỉ đạo Ngoại giao Kinh tế năm 2020

Ngày 14/1, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã chủ trì cuộc họp tổng kết Ban Chỉ đạo Ngoại giao Kinh tế năm 2020 và đề ra những phương hướng và ...
Bộ Ngoại giao thông tin về việc đưa công dân về nước trước Tết Tân Sửu

Bộ Ngoại giao thông tin về việc đưa công dân về nước trước Tết Tân Sửu

Theo Người phát ngôn, việc đưa công dân về nước phải phù hợp với tình hình dịch bệnh diễn ra trên thế giới, ở trong nước và năng lực cách ly trong nước.
Bộ Ngoại giao sẵn sàng bảo hộ công dân Việt trên tàu Hàn Quốc ở Iran

Bộ Ngoại giao sẵn sàng bảo hộ công dân Việt trên tàu Hàn Quốc ở Iran

Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện đang theo sát tình hình người Việt tại Myanmar, Iran và Hàn Quốc, sẵn sàng bảo hộ công dân khi cần thiết.
Đại sứ quán Việt Nam tại Lào mở link đăng ký cho công dân có nguyện vọng về nước dịp Tết

Đại sứ quán Việt Nam tại Lào mở link đăng ký cho công dân có nguyện vọng về nước dịp Tết

Đại sứ quán Việt Nam tại Lào ra thông báo hướng dẫn công dân Việt Nam tiếp tục đăng ký xuất cảnh Lào về nước trong dịp Tết Nguyên đán.
Đưa gần 280 công dân Việt Nam từ hơn 30 quốc gia ở châu Âu, châu Phi và Nam Mỹ về nước

Đưa gần 280 công dân Việt Nam từ hơn 30 quốc gia ở châu Âu, châu Phi và Nam Mỹ về nước

Các cơ quan chức năng phối hợp tổ chức chuyến bay đưa gần 280 công dân Việt Nam từ hơn 30 quốc gia ở châu Âu, châu Phi và Nam Mỹ về nước.
Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan khuyến cáo công dân không về nước bằng đường bộ

Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan khuyến cáo công dân không về nước bằng đường bộ

Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan khuyến cáo công dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng.
Chuyến bay đưa gần 280 công dân Việt Nam từ Đức về nước hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất

Chuyến bay đưa gần 280 công dân Việt Nam từ Đức về nước hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất

Việc đưa công dân Việt Nam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nước sẽ được sắp xếp theo nguyện vọng và phù hợp với tình hình trong nước.
Trong bữa tiệc, bạn đã biết cách dùng nước hoa quả?

Trong bữa tiệc, bạn đã biết cách dùng nước hoa quả?

Ngoài rượu, trà, cafe, nước khoáng... tại các bữa tiệc, người ta còn sử dụng nước hoa quả như chanh, cam, dứa, xoài, dừa...
Những món ăn gì không nên dùng trong tiệc chiêu đãi?

Những món ăn gì không nên dùng trong tiệc chiêu đãi?

Trong tiệc chiêu đãi, cần chú ý không nên đưa một số món ăn vào thực đơn, nhất là trong chiêu đãi khách châu Âu.
Bạn đã biết về 7 loại thư tín ngoại giao thường dùng? (Phần 2)

Bạn đã biết về 7 loại thư tín ngoại giao thường dùng? (Phần 2)

Tiếp tục chuyên mục Thường thức Ngoại giao kỳ trước, TG&VN giới thiệu 3 loại thư tín ngoại giao thường dùng.
Bạn đã biết về 7 loại thư tín ngoại giao thường dùng? (Phần 1)

Bạn đã biết về 7 loại thư tín ngoại giao thường dùng? (Phần 1)

Bảy loại thư tín ngoại giao thường dùng trong giao dịch giữa các Cơ quan đại diện với Bộ Ngoại giao hay một cơ quan chính quyền nước sở tại là những loại nào?
Sự giống và khác nhau về hình thức thư tín ngoại giao giữa các quốc gia?

Sự giống và khác nhau về hình thức thư tín ngoại giao giữa các quốc gia?

TGVN. Thư tín ngoại giao có một số nguyên tắc chung do tập quán quốc tế quy định và được tôn trọng trong hoạt động ngoại giao.
Những lưu ý về xưng hô trong hoạt động giao tiếp đối ngoại

Những lưu ý về xưng hô trong hoạt động giao tiếp đối ngoại

Việc gọi tên một người tưởng chừng đơn giản, nhưng trong thực tế giao tiếp đối ngoại lại là một việc đòi hỏi rất cẩn trọng.
‘Chất’ của cán bộ nữ ngoại giao hiện đại

‘Chất’ của cán bộ nữ ngoại giao hiện đại

Bài toán đang đặt ra với các cán bộ nữ ngoại giao hiện đại là cần có phong thái làm sao để vừa phù hợp với chuyên môn nhưng vẫn 'chất'.
'Mr. No' đã trở thành huyền thoại ngoại giao thế giới như thế nào?

'Mr. No' đã trở thành huyền thoại ngoại giao thế giới như thế nào?

Andrei Andreyevich Gromyko - một chính trị gia và nhà ngoại giao Liên Xô, từng giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao và Chủ tịch Đoàn chủ tịch Xô viết Tối cao Liên Xô
Indonesia-Việt Nam: Quan hệ Đối tác chiến lược có nền tảng vững chắc với triển vọng xán lạn

Indonesia-Việt Nam: Quan hệ Đối tác chiến lược có nền tảng vững chắc với triển vọng xán lạn

Bước sang tuổi 65, quan hệ ngoại giao giữa Indonesia-Việt Nam đang đi đúng hướng.
Việt Nam-Indonesia: Tình hữu nghị ‘muôn thu vững bền’

Việt Nam-Indonesia: Tình hữu nghị ‘muôn thu vững bền’

Việt Nam-Indonesia thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 30/12/1955. Indonesia là nước đầu tiên ở Đông Nam Á mà Việt Nam chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao.
Báo Mexico: Việt Nam là hình mẫu kiểm soát dịch bệnh với nguồn lực hạn chế

Báo Mexico: Việt Nam là hình mẫu kiểm soát dịch bệnh với nguồn lực hạn chế

Đại sứ Việt Nam tại Mexico trả lời phỏng vấn báo Tái thiết về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với những thắng lợi mà Việt Nam đạt được.
Muôn màu ngoại giao thời Covid-19: Dự tiệc qua Zoom hay chuyện cả đại sứ quán bị... cách ly

Muôn màu ngoại giao thời Covid-19: Dự tiệc qua Zoom hay chuyện cả đại sứ quán bị... cách ly

Những buổi tiệc Giáng sinh và Đêm Giao thừa, từng là ‘địa bàn hoạt động’ ưa thích của các nhà ngoại giao, nay trở thành hoài niệm do ảnh hưởng của Covid-19.
Phiên bản di động