Đại biểu Quốc hội đề nghị giải quyết một số tồn tại trong Báo cáo nhiệm kỳ 2016-2021 của Chủ tịch nước, Chính phủ

Trung Hiếu
Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XIV, chiều ngày 29/3, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội thảo luận tại hội trường về các Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chủ tịch nước, Chính phủ.
Đại biểu Quốc hội đề nghị giải quyết một số hạn chế trong Báo cáo nhiệm kỳ 2016-2021 của Chủ tịch nước, Chính phủ
Toàn cảnh phiên thảo luận về Báo cáo tổng kết của Chủ tịch nước và Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.

Báo cáo của Chủ tịch nước và Chính phủ đã thể hiện khát vọng vì một Việt Nam hùng cường

Các ý kiến đại biểu về Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Chính phủ đều đánh giá nhiệm kỳ của Chính phủ đã thể hiện rõ khát vọng vì một Việt Nam hùng cường. Chính phủ đã không ngừng đổi mới, năng động, sáng tạo, sâu sát trong chỉ đạo, điều hành, cải cách mạnh mẽ và quyết liệt hành động theo phương châm Chính phủ kiến tạo, hành động; quyết liệt phòng, chống dịch, đồng thời duy trì và phục hồi sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Đại biểu Nguyễn Bắc Việt, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận, cho rằng nhiệm kỳ thành công của Chính phủ đã tạo nên sắc hồng của đất nước trên con đường phát triển, tăng trưởng kinh tế ấn tượng, chăm lo tốt an sinh xã hội và được quốc tế nhìn nhận đánh giá cao. Thành công của nhiệm kỳ 2016-2021 đã làm sáng lên con dường tiến lên Chủ nghĩa xã hội.

Đại biểu Phạm Văn Hòa, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, đánh giá cao Chính phủ đã phối hợp với các cơ quan tư pháp, thực hiện đầy đủ công việc theo thẩm quyền, đoàn kết thống nhất với tinh thần dám nghĩ dám làm. Quản lý điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn quan tâm sâu sát trên các lĩnh vực, chủ động rà soát tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông, thúc đẩy các động lực tăng trưởng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, vừa tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp trung và dài hạn, vừa chú trọng giải quyết những vấn đề mới phát sinh trong đời sống xã hội.

Đại biểu Vũ Tiến Lộc, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình, cho rằng sự phối hợp nhịp nhàng, ăn ý của các thiết chế lãnh đạo chủ chốt của đất nước; sự đồng thuận, chung sức một lòng của cả hệ thống chính trị đã trở thành cứu cánh, sức mạnh nội sinh để vượt qua thách thức và đạt tới thành công.

Trong nhiệm kỳ qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Ban lãnh đạo cao nhất của Nhà nước ta đã khép lại khoảng cách giữa lời nói và việc làm khi đẩy mạnh công cuộc phòng chống tham nhũng không ngừng nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Đây là cuộc chiến sinh tử của Đảng để giữ lại niềm tin của dân vào Đảng, vào chế độ và tạo ra động lực mới cho sự nghiệp phát triển.

Nhiệm kỳ này của Chủ tịch nước, của Chính phủ đã ghi dấu ấn về công tác đối ngoại, thể hiện bản lĩnh, ý chí quyết tâm chính trị, huy động các nguồn lực quốc tế trong công cuộc phát triển đất nước, vừa mở rộng sâu rộng hội nhập, vừa bảo vệ vũng chắc chủ quyền của quốc gia, dân tộc.

Trong các hoạt động, chúng ta đã trưởng thành, không chỉ làm trong bổn phận đối tác quốc tế, mà chúng ta đã chủ trì thành công và tham gia kiến tạo, dẫn dắt một số vấn đề, sáng kiến nhiều hoạt động quan trọng của cộng đồng quốc tế.

Đại biểu Quốc hội đề nghị giải quyết những tồn tại, hạn chế trong Báo cáo nhiệm kỳ 2016-2021 của Chủ tịch nước, Chính phủ

Bên cạnh đánh giá cao những thành tựu kết quả đạt được trong Báo cáo của Chủ tịch nước và Chính phủ, các đại biểu đã dành nhiều gian nêu những tồn tại, kiến nghị các giải pháp giải quyết những tồn tại trong nhiệm kỳ 2016-2021. Trong đó, đa số ý kiến cho rằng, việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật trong một số lĩnh vực còn có bất cập, chưa kịp thời; việc chuẩn bị một số dự án trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chưa đáp ứng tiến độ, phải lùi thời gian hoặc chưa tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao.

Đại biểu Phạm Văn Hòa, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, cho rằng liên kết vùng đang là một khâu yếu, thiếu thể chế quản trị, điều phối vùng hiệu quả, đề nghị Chính phủ đánh giá kỹ hơn nội dung này và đề ra giải pháp khắc phục cho nhiệm kỳ tới. Cần xây dựng quy hoạch vùng theo hướng tích hợp đa ngành, hình thành chuỗi giá trị và xây dựng cơ chế chính sách đặc thù nhằm thúc đẩy phát triển vùng, liên kết vùng và cơ chế điều phối đủ mạnh cho phát triển vùng, quan tâm nhiều hơn trên các lĩnh vực cho vùng miền núi, biên giới. Quan tâm đầu tư xây dựng các tuyến giao thông huyết mạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long kết nối vùng với vùng kinh tế trọng điểm Thành phố Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ, thực hiện các dự án phát triển hạ tầng đa mục tiêu như giao thông, đập kè, thủy lợi, nông nghiệp nông thôn… có tính chất liên vùng để tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội cho vùng và cả nước.

Đại biểu Tô Thị Bích Châu, Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị Chính phủ đánh giá toàn diện hơn về kết quả thực hiện các chương trình, đề án… nhằm đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo căn cứ vào các định hướng trong nghị quyết của Đảng và yêu cầu của tình hình phát triển đất nước. đại biểu cho rằng, điểm chưa đạt được trong nhiệm kỳ này là sự đến nơi đến chốn trong công tác cải cách, đặc biệt là những cải cách quan trọng có những tác động lớn đối với nền kinh tế, trong đó có cải cách về giáo, dục đào tạo, đến thời điểm này những nỗ lực về giáo dục đào tạo vẫn đi một cách lưng chừng, có chuyển động về phía trước nhưng kết quả còn hạn chế. Cho đến giờ vẫn chưa thấy dấu hiệu ngừng lại của học sinh tiểu học mà phải đi học thêm.

Có ý kiến đề nghị làm rõ thêm một số vấn đề tồn tại trong lĩnh vực văn hóa, những vấn đề đặt ra hiện nay trong việc thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, cải thiện chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Đồng thời, đánh giá rõ hơn về kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước; về kết quả đạt được trong việc cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; kết quả thực hiện

Có ý kiến đề nghị Chính phủ nhiệm kỳ mới tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng liên kết, hợp tác quy mô, nâng cao giá trị hàng hóa nông nghiệp, tăng cường xuất khẩu nông sản, tránh tình trạng được mùa, mất giá, giải cứu nông sản hàng năm… Quy hoạch vùng trữ nước ngọt cho các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long thường xuyên bị xâm nhập mặn, kè ven biển bờ sông, phòng chống sạt lở ven biển, trồng cây gây rừng hiệu quả, tránh hình thức, thực chất, không lãng phí tài nguyên thiên nhiên…

Với mong muốn phát triển kinh tế biển mạnh mẽ hơn nữa, đại biểu Nguyễn Việt Thắng, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre, cho biết Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn. Tuy nhiên, thời gian qua du lịch chưa đảm nhận được vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn. Vì vậy, đại biểu đề nghị thời gian tới cần xem xét tiêu chí mới về kinh tế biển, trong đó đại biểu cho rằng nghề khai thác hải sản trên biển đóng góp quan trọng cho nền kinh tế. Bởi không chỉ đóng góp không nhỏ cho nền kinh tế quốc dân, mà khai thác hải sản trên biển còn tham gia vào việc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Góp ý vào mô hình tổ chức của Chính phủ, đại biểu Thái Trường Giang, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau, cho rằng kết quả tổng kết công việc của Tổ công tác cho thấy là rất hiệu quả giải quyết được nhiều vấn đề tồn đọng và các văn bản chồng chéo nhau và xử lý chậm của các bộ, các ngành, các đơn vị liên quan cho thấy hiệu quả rất cao của tổ công tác này. Điều đó chứng tỏ pháp luật của chúng ta, các văn bản quy phạm, các văn bản dưới luật và các hoạt động của các bộ, ngành có liên quan hình như có vấn đề.

Tuy nhiên, qua thực hiện của Tổ công tác cho thấy nhờ có Tổ công tác này mới giải quyết được nhiều vấn đề. Đại biểu cho rằng, năng lực, bộ máy hoạt động của các bộ, ngành phối hợp với nhau có vấn đề, vì vậy, đại biểu Thái Trường Giang đề nghị Chính phủ của nhiệm kỳ tới, cần nghiên cứu vai trò của Tổ công tác này, hoặc là giải thể để nâng lên thành Tổ tư vấn của Thủ tướng Chính phủ, trực thuộc Thủ tướng Chính phủ, chứ không phải trực thuộc Văn phòng Chính phủ như vừa qua.

Một số ý kiến tại phiên họp cũng đề nghị Chính phủ nhiệm kỳ tới tiếp tục giải quyết những bất cập, tồn tại như bất bình đẳng trong xã hội, khoảng cách giàu nghèo, đạo đức xã hội xuống cấp, tình trạng tội phạm gia tăng gây bức xúc trong xã hội.

TIN LIÊN QUAN
Quốc hội thảo luận các Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chủ tịch nước, Chính phủ
Tập huấn báo chí tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trình bày báo cáo công tác của các tòa án trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV
Quốc hội nghe Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Lợi ích thương mại của UKVFTA đối với Việt Nam là rất lớn, nhanh và trực tiếp

Lợi ích thương mại của UKVFTA đối với Việt Nam là rất lớn, nhanh và trực tiếp

Baoquocte.vn. Theo ông Nguyễn Cảnh Cường, Tham tán thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Anh, lợi ích thương mại của UKVFTA đối với Việt Nam là rất lớn, nhanh ...
XSBL 20/4 - Kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 20/4/2021 - SXBL 20/4 - KQXSBL thứ 3

XSBL 20/4 - Kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 20/4/2021 - SXBL 20/4 - KQXSBL thứ 3

Baoquocte.vn. XSBL 20/4. KQXSBL 20/4. Xổ số Bạc Liêu hôm nay ngày 20 tháng 4 năm 2021. Xo so Bac Lieu. KQSXBL. SXBL 20/4.
Vụ học sinh ngộ độc thực phẩm: Trường Newton nói gì?

Vụ học sinh ngộ độc thực phẩm: Trường Newton nói gì?

Baoquocte.vn. Trường Newton đang cùng các bên cung cấp thực phẩm rà soát lại quy trình làm việc để tìm ra bất cập từ vụ học sinh ngộ độc thực phẩm.
Máy bay MiG-31BM của Nga tập luyện tránh đòn tấn công của đối phương

Máy bay MiG-31BM của Nga tập luyện tránh đòn tấn công của đối phương

Baoquocte.vn. Các tổ lái của máy bay tiêm kích MiG-31BM đã tiến hành các bài tập bay chiến thuật ở Đông Bắc nước Nga, Zvezda TV đưa tin.
Lịch âm 20/4 - Xem âm lịch hôm nay thứ 3 ngày 20/4/2021 chính xác nhất - Lịch vạn niên 20/4/2021

Lịch âm 20/4 - Xem âm lịch hôm nay thứ 3 ngày 20/4/2021 chính xác nhất - Lịch vạn niên 20/4/2021

Baoquocte.vn. Lịch âm 20/4. Âm lịch hôm nay 20/4. Xem âm lịch hôm nay ngày 20/4/2021 chính xác nhất. Lịch vạn niên ngày 20 tháng 4 năm 2021 hôm nay.
XSMN 20/4 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ 3 20/4/2021 - SXMN 20/4 - xổ số hôm nay

XSMN 20/4 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ 3 20/4/2021 - SXMN 20/4 - xổ số hôm nay

Baoquocte.vn. XSMN 20/4. Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ 3 ngày 20/4/2021. XSMN thứ 3. KQXSMN. SXMN 20/4.
Tử vi hôm nay - Xem tử vi 12 con giáp 20/4/2021: Tuổi Sửu sự nghiệp biến động, tuổi Thân cần chú ý sức khỏe

Tử vi hôm nay - Xem tử vi 12 con giáp 20/4/2021: Tuổi Sửu sự nghiệp biến động, tuổi Thân cần chú ý sức khỏe

Baoquocte.vn. Tử vi hôm nay 20/4/2021, tử vi 12 con giáp - tuổi Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi về công việc, tài lộc...
XSMT 20/4 - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ 3 20/4/2021 - SXMT 20/4 - xổ số hôm nay

XSMT 20/4 - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ 3 20/4/2021 - SXMT 20/4 - xổ số hôm nay

Baoquocte.vn. XSMT 20/4. Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ 3 ngày 20/4/2021. XSMT thứ 3. KQXSMT. SXMT 20/4.
Kinh tế thế giới hậu Covid-19: Vết sẹo khó lành và chặng đường phục hồi không bằng phẳng

Kinh tế thế giới hậu Covid-19: Vết sẹo khó lành và chặng đường phục hồi không bằng phẳng

Baoquocte.vn. Nền kinh tế thế giới phải đối mặt với vết sẹo khó lành hậu Covid-19 khi đà phục hồi đang dần chậm lại.
Thị trường chứng khoán tuần này: Xu hướng giảm có thể chiếm ưu thế

Thị trường chứng khoán tuần này: Xu hướng giảm có thể chiếm ưu thế

Baoquocte.vn. Theo một số chuyên gia, thị trường chứng khoán tuần này sẽ chịu áp lực giảm điểm.
Căng thẳng Nga-Ukraine: Kịch bản cũ, ác mộng xưa

Căng thẳng Nga-Ukraine: Kịch bản cũ, ác mộng xưa

Baoquocte.vn. Căng thẳng gia tăng trong quan hệ Nga-Ukraine đặt ra câu hỏi liệu kịch bản cũ của Crimea có trở lại? Chủ ý và ý đồ của các bên là gì? TG&VN phân tích.
Cuộc đấu mới ‘Ai thắng ai’: Liên thủ đấu liên minh

Cuộc đấu mới ‘Ai thắng ai’: Liên thủ đấu liên minh

Baoquocte.vn. Một bên là liên minh Mỹ-đồng minh, bên kia là Trung Quốc-Nga. Cuộc đấu quốc tế mới lại đặt ra câu hỏi muôn thủa ‘Ai thắng ai?’. Phân tích của báo TG&VN.
Triều Tiên phóng tên lửa và phản ứng của Mỹ: Bên cách cũ, phía tính mới

Triều Tiên phóng tên lửa và phản ứng của Mỹ: Bên cách cũ, phía tính mới

Baoquocte.vn. Phản ứng của Mỹ trước động thái mới của phía Triều Tiên bộc lộ những chủ ý chính sách mới của chính quyền Biden đối với điểm nóng này. TG&VN phân tích
Giải mã 8 trọng tâm đối ngoại của Mỹ. Nửa định hướng, nửa ưu tiên

Giải mã 8 trọng tâm đối ngoại của Mỹ. Nửa định hướng, nửa ưu tiên

Baoquocte.vn. Tuyên cáo định hướng của cặp Biden/Blinken hé lộ điều gì về ưu tiên đối ngoại của Mỹ hiện nay? Sách lược ‘ngoài yên’ để ‘trong ấm’ của chính quyền ông Biden.
Dân chủ Mỹ qua sự kiện ngày 6.1: Xảy chuyện nên lộ diện

Dân chủ Mỹ qua sự kiện ngày 6.1: Xảy chuyện nên lộ diện 1

Baoquocte.vn. Khủng hoảng 6/1 lộ diện những khiếm khuyết, rệu rã của nền dân chủ Mỹ. Rồi đây, nhân tố nào quyết định chiều hướng tình hình Mỹ trong năm 2021? Phân tích.
Trung Quốc-EU đạt thỏa thuận đầu tư: Phe cần gặp phía vội

Trung Quốc-EU đạt thỏa thuận đầu tư: Phe cần gặp phía vội

Baoquocte.vn. Trung Quốc-EU ký kết thoả thuận về đầu tư sau 7 năm đàm phán. Điều gì khiến cả hai đều vừa cần vừa vội với việc ký kết nói trên. Báo TG&VN phân tích.
Ngoại giao khí hậu - khi Mỹ và Trung Quốc cùng 'so găng'

Ngoại giao khí hậu - khi Mỹ và Trung Quốc cùng 'so găng'

Baoquocte.vn. Tờ Financial Times (Anh) mới đây đăng bài viết về ngoại giao khí hậu như một mặt trận cạnh tranh mới giữa Trung Quốc và Mỹ.
'Vũ khí' bí mật của Nga trong chiến lược đối phó Ukraine

'Vũ khí' bí mật của Nga trong chiến lược đối phó Ukraine

Baoquocte.vn. Không cần phát động một cuộc tấn công, Nga đang nắm trong tay vũ khí vô cùng lợi hại, đó là tấm hộ chiếu dành cho công dân Ukraine.
Những điểm nhấn trong 100 ngày đầu nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ Joe Biden

Những điểm nhấn trong 100 ngày đầu nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ Joe Biden

Baoquocte.vn. Ngày 16/4, trang The Interpreter đã điểm lại những sự kiện đáng chú ý trong 100 ngày đầu tiên của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden.
Mỹ, NATO rút quân khỏi Afghanistan: Nhúng chân vào dễ dàng hơn rời bỏ

Mỹ, NATO rút quân khỏi Afghanistan: Nhúng chân vào dễ dàng hơn rời bỏ

Baoquocte.vn. Ngày 14/4, NATO tuyên bố sẽ cùng với Mỹ rút toàn bộ quân khỏi Afghanistan. Dư luận truyền thông Đức có nhiều ý kiến về vấn đề này.
Liệu quan hệ Mỹ-EU có cải thiện dưới thời Tổng thống Joe Biden?

Liệu quan hệ Mỹ-EU có cải thiện dưới thời Tổng thống Joe Biden?

Baoquocte.vn. Cách nhìn nhận bạn – thù là nguyên nhân lớn nhất tác động đến mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương giữa Mỹ và Liên minh châu Âu (EU).
Mỹ, NATO 'nóng như lửa đốt', lo giữ chốt an toàn cho 'quả lựu đạn' Nga-Ukraine

Mỹ, NATO 'nóng như lửa đốt', lo giữ chốt an toàn cho 'quả lựu đạn' Nga-Ukraine

Baoquocte.vn. Việc Nga gia tăng sức ép quân sự ở Crimea và biên giới Ukraine đang khiến Mỹ và NATO lo ngại và ra sức ngăn cản leo thang thành xung đột.
Phiên bản di động