Đại hội XIII: Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài góp phần phát huy tiềm năng thế hệ trẻ ở nước ngoài

Kim Chung-Tuấn Anh (ghi)
Theo dõi TGVN trên
TGVN. Trao đổi với TG&VN tại Đại hội XIII, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, cho rằng, trong thời hội nhập sâu rộng như hiện nay, thanh niên đầu tiên cần ý thức trách nhiệm về chính bản thân mình, sau đó cố gắng học tập công tác, rèn luyện và tích hợp đầy đủ các kĩ năng để trở thành công dân toàn cầu.
Đại hội XIII: Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài góp phần phát huy tiềm năng thế hệ trẻ ở nước ngoài
Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn trao đổi với báo chí tại tại Đại hội XIII. (Ảnh: Tuấn Anh)

Theo ông, những điểm mới trong văn kiện Đại hội lần này liên quan đến công tác thanh niên là gì?

Đoàn viên, thanh niên bày tỏ phấn khởi và nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong cụ thể hóa và thực hiện tốt những quan điểm, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp đối với thế hệ trẻ đã được đề cập trong dự thảo Văn kiện Đại hội.

Bên cạnh những giải pháp quan trọng, dài hạn tiếp tục được dự thảo Văn kiện xác định và có bước phát triển, đã có nhiều nội dung mới, quan trọng trong công tác thanh niên được nhấn mạnh, đó là “nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng vươn lên; nêu cao tinh thần trách nhiệm của thanh niên đối với đất nước, với xã hội”; quan điểm phát triển thế hệ trẻ “lành mạnh, toàn diện, hài hòa cả về trí tuệ, thể chất và giá trị thẩm mỹ”Chăm lo nuôi dưỡng, giáo dục, bảo vệ thiếu niên, nhi đồng; dành những điều kiện tốt nhất, sự chăm lo chu đáo nhất cho trẻ em - tương lai của đất nước”.

Đặc biệt, tuổi trẻ cả nước mong đợi, tin tưởng và kỳ vọng Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu nhất, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Văn kiện Đại hội XIII đã đề ra chủ trương tích cực, chủ động, sáng tạo hội nhập sâu rộng và toàn diện. Theo ông, thế hệ trẻ cần trang bị cho mình những gì để có thể trở thành lực lượng rường cột, tương lai của đất nước?

Tôi cho rằng đầu tiên, mỗi thanh niên phải có ý thức trách nhiệm về chính bản thân mình, sau đấy sẽ phải cố gắng học tập, rèn luyện, công tác và tích hợp đầy đủ các kĩ năng để trở thành công dân toàn cầu.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức thanh niên sẽ đồng hành với thanh niên để trang bị cho các bạn những kĩ năng, kiến thức và phương pháp đầy đủ trong quá trình hội nhập sâu rộng với thế giới.

Thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài là một lực lượng có tiềm năng rất lớn để xây dựng và phát triển đất nước. Xin ông cho biết Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thời gian qua đã có những chính sách, biện pháp gì khai thác nguồn lực này?

Thanh niên ngoài nước là một bộ phận hết sức quan trọng. Các bạn có kiến thức kĩ năng và trình độ tương đối cao. Đây sẽ là một nguồn lực sẽ đóng góp cho sự cường thịnh và tương lai của đất nước.

Chúng tôi đã có nhiều giải pháp để kết nối, tập hợp và thu hút các bạn thanh niên ngoài nước, tham gia quá trình phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của đất nước.

Thứ nhất, chúng tôi phát triển mạng lưới Hội Liên hiệp Thanh niên, Sinh viên ở ngoài nước. Đến hiện nay đã có 5 Ban cán sự Đoàn ngoài nước và 20 tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên ngoài nước ở tất cả các châu lục.

Thứ hai, chúng tôi tổ chức Diễn đàn trí thức trẻ toàn cầu. Diễn đàn này đã tổ chức được ba lần và cho đến nay đã thu hút được hơn 1.000 trí thức trẻ Việt Nam ở nước ngoài tham gia sinh hoạt thường xuyên thông qua các diễn đàn, forum online. Một năm tổ chức diễn đàn offline một lần để các bạn đề xuất sáng kiến ý tưởng cho quá trình phát triển của đất nước.

Đồng thời, chúng tôi cũng kết nối với các bộ, ngành địa phương có liên quan để có cơ chế đặt hàng, hỗ trợ nguồn lực để các bạn có thể hiện thực hóa sáng kiến, ý tưởng, đóng góp vào phát triển của từng ngành, từng địa phương.

Ông đánh giá thế nào về vai trò của các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong việc khai thác tiềm năng của các lực lượng thế hệ trẻ, để có thể đóng góp nhiều hơn cho công cuộc phát triển đất nước?

Chúng tôi có một chương trình phối hợp công tác với Đảng ủy ngoài nước trước đây, nay là Đảng ủy Bộ Ngoại giao, để làm tốt công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên ở ngoài nước cũng như phát huy sự đóng góp của các bạn cho sự phát triển của đất nước.

Chúng tôi nhận thấy các vị Đại sứ, Đại biện, Trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam hết sức quan tâm đến công tác cộng đồng nói chung, đặc biệt là công tác thanh niên, sinh viên ngoài nước nói riêng.

Trong quá trình tổ chức công việc, Trung ương Đoàn luôn nhận được sự phối hợp hết sức chặt chẽ của các cơ quan đại diện ở nước ngoài để tuyên truyền các chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng, Nhà nước của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đến các thanh niên, sinh viên ngoài nước để thiết kế, tổ chức các hoạt động cho các bạn thanh niên Việt Nam ở ngoài nước yên tâm học tập, lao động, công tác ngoài nước, đồng thời có hoạt động để các bạn cơ hội, điều kiện tham gia các hoạt động trong nước và có thêm nhiều đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Chúng tôi cho rằng, lực lượng thanh niên ngoài nước, với những thế mạnh đặc biệt, giỏi chuyên môn, được đào tạo bài bản, cho dù trong hay ngoài nước đều có cơ hội lớn để đóng góp cho sự phát triển của đất nước, nhất là trong điều kiện thế giới phẳng như hiện nay.

Chúng tôi cũng hy vọng hợp tác giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với các Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài thời gian tới sẽ được củng cố, nâng cao hơn nữa để phát huy đầy đủ tiềm năng, thế mạnh của lực lượng thanh niên sinh viên ngoài nước cho sự phát triển đất nước, và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Ông đánh giá thế nào đối với các bài tham luận tại Đại hội trong hai ngày qua?

Trung ương đã chuẩn bị rất kỹ cho những văn kiện để trình ra Đại hội và có thể nói chưa Đại hội nào văn kiện lại được chuẩn bị kỹ như vậy. Chúng ta đã triển khai xin ý kiến của tất cả tầng lớp các nhân dân. Trong đó, chúng tôi đã có 6 hội nghị của thanh niên để lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo văn kiện Đại hội từ lực lượng thanh niên cả trong và ngoài nước.

Qua hai ngày trình bày tham luận chúng tôi đánh giá, các đại biểu hết sức trách nhiệm, các bài tham luận rất sâu sắc, làm rõ thêm các nội dung đã được trình bày trong văn kiện đồng thời đưa ra những giải pháp để cụ thể hóa, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII trong thời gian tới.

Tôi tin tưởng rằng với khí thế như trong hai ngày qua, các văn kiện tiếp tục được hoàn thiện, cụ thể hóa, và triển khai thắng lợi trong thời gian tới.

Ông ấn tượng với bài tham luận nào nhất?

Tất cả các bài tham luận đều có giá trị thực tiễn và lí luận phong phú, nói lên công việc của ngành, địa phương, lĩnh vực các đồng chí trình bày tham luận được phân công phụ trách. Mỗi tham luận đều có góc nhìn riêng về các nội dung Văn kiện, đề cập rất sâu sắc, có giá trị, có ý nghĩa thực tiễn để triển khai.

Chúng tôi tin tưởng các tham luận sẽ có giá trị tham khảo tốt để chúng xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII trong thời gian tới.

Ông có thể cho biết các đoàn viên, thanh niên, tuổi trẻ cả nước tin tưởng, kỳ vọng như thế nào vào Đại hội XIII?

Trong những ngày vừa qua, đoàn viên, thanh niên và tuổi trẻ cả nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt và luôn theo dõi sát các diễn biến của Đại hội. Qua đó, tuổi trẻ cả nước bày tỏ sự tự hào về những thành tựu to lớn đất nước ta đã đạt được trong 5 năm qua, cũng như sau 35 năm đổi mới như lời Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Tuổi trẻ cả nước cũng bày tỏ thống nhất rất cao với những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định trong dự thảo các Văn kiện trình Đại hội, đặc biệt là 6 quan điểm chỉ đạo, 12 định hướng chiến lược phát triển đất nước trong thời kỳ 2021 - 2030, 10 mối quan hệ lớn cần nắm vững và xử lý, 6 trọng tâm, 3 đột phá để thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trung ương Đoàn sẽ có những hoạt động gì để triển khai Nghị quyết Đại hội XIII?

Trước và trong những ngày diễn ra Đại hội, tuổi trẻ cả nước đã và đang tổ chức rất nhiều hoạt động thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội.

Ngay sau khi Đại hội kết thúc, vào sáng ngày 3/2/2021, tuổi trẻ cả nước sẽ đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động” chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng và kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” .

Sẽ có 91 điểm hoạt động của thanh niên (bao gồm 90 điểm trong nước và 1 điểm tại Nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào), tập trung vào các nội dung trọng tâm như tuyên truyền về kết quả Đại hội XIII của Đảng; tham gia xây dựng nông thôn mới; tham gia xây dựng đô thị văn minh; hỗ trợ đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa; chăm lo cho thanh thiếu nhi; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng sẽ khẩn trương triển khai việc quán triệt, học tập và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Ngày 4/2/2021, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành thông tin nhanh kết quả Đại hội và thảo luận Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đồng thời, sau đó sẽ tổ chức Hội nghị trực tuyến cán bộ chủ chốt toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ cả nước bày tỏ ý chí quyết tâm, bằng hành động cụ thể đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vì tương lai tươi sáng của thế hệ trẻ.

Xin trân trọng cảm ơn ông.

Đại hội XIII: Bộ trưởng Bộ Công thương ‘Ngoại lực là quan trọng, nhưng nội lực đóng vai trò quyết định’
Sáng nay (28/1), Thủ tướng họp khẩn về Covid-19 tại nơi tổ chức Đại hội XIII
Đại hội XIII: Khát vọng xây dựng đất nước hùng mạnh
Đại hội XIII của Đảng: Kiều bào tại Thái Lan phấn khởi chứng kiến đất nước vững bước phát triển
Hôm nay (28/1), Đại hội XIII nghe báo cáo về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương
TIN LIÊN QUAN

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

XSMB 28/2 - Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay Chủ Nhật 28/2/2021 - SXMB 28/2 - dự đoán XSMB 1/3

XSMB 28/2 - Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay Chủ Nhật 28/2/2021 - SXMB 28/2 - dự đoán XSMB 1/3

XSMB 28/2. Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay, chủ Nhật ngày 28 tháng 2 năm 2021. XSMB chủ nhật. KQSXMB. SXMB 28/2.
Tử vi hôm nay - Xem tử vi vui 12 con giáp ngày 28/2: Tuổi Sửu công danh thăng tiến, tuổi Tỵ tài vận hanh thông

Tử vi hôm nay - Xem tử vi vui 12 con giáp ngày 28/2: Tuổi Sửu công danh thăng tiến, tuổi Tỵ tài vận hanh thông

Tử vi hôm nay 28/2/2021, tử vi 12 con giáp - tuổi Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi về công việc, tài lộc
XSMN 28/2 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay Chủ Nhật 28/2/2021 - SXMN 28/2 - dự đoán XSMN 1/3

XSMN 28/2 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay Chủ Nhật 28/2/2021 - SXMN 28/2 - dự đoán XSMN 1/3

XSMN 28/2. Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay, chủ Nhật ngày 28 tháng 2 năm 2021. XSMN chủ nhật. KQSXMN. SXMN 28/2.
Tử vi 12 cung hoàng đạo Chủ Nhật ngày 28/2/2021: Song Ngư mệt mỏi trong tình yêu, Xử Nữ bứt phá trong thu nhập

Tử vi 12 cung hoàng đạo Chủ Nhật ngày 28/2/2021: Song Ngư mệt mỏi trong tình yêu, Xử Nữ bứt phá trong thu nhập

Tử vi hôm nay 28/2 của 12 cung hoàng đạo - Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư, Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên ...
XSKG 28/2 - Kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay Chủ Nhật 28/2/2021 - SXKG 28/2 - KQXSKG Chủ Nhật

XSKG 28/2 - Kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay Chủ Nhật 28/2/2021 - SXKG 28/2 - KQXSKG Chủ Nhật

XSKG 28/2. Trực tiếp kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay ngày 28 tháng 2 năm 2021. KQXSKG chủ Nhật. SXKG 28/2.
Lịch âm 28/2 - Xem âm lịch hôm nay Chủ nhật ngày 28/2/2021 chính xác nhất - Lịch vạn niên 28/2/2021

Lịch âm 28/2 - Xem âm lịch hôm nay Chủ nhật ngày 28/2/2021 chính xác nhất - Lịch vạn niên 28/2/2021

Lịch âm 28/2. Âm lịch hôm nay 28/2. Xem âm lịch hôm nay ngày 28/2/2021 chính xác nhất. Lịch vạn niên ngày 28 tháng 2 năm 2021 hôm nay.
XSMT 28/2 - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay Chủ Nhật 28/2/2021 - SXMT 28/2 - dự đoán XSMT 1/3

XSMT 28/2 - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay Chủ Nhật 28/2/2021 - SXMT 28/2 - dự đoán XSMT 1/3

XSMT 28/2. Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay, chủ Nhật ngày 28 tháng 2 năm 2021. XSMT chủ nhật. KQSXMT. SXMT 28/2.
GFP: Việt Nam xếp vị trí 25 thế giới về sức mạnh quân sự

GFP: Việt Nam xếp vị trí 25 thế giới về sức mạnh quân sự

Bản xếp hạng sức mạnh quân sự năm nay có một số thay đổi nhưng Việt Nam vẫn nằm trong số top 25 nước có sức mạnh quân sự nhất ...
Đức: Lần đầu tiên bộ đôi nữ lãnh đạo chính đảng lớn

Đức: Lần đầu tiên bộ đôi nữ lãnh đạo chính đảng lớn

Lần đầu tiên trong lịch sử đảng phái ở Đức, một bộ đôi nữ chính khách đã được bầu lãnh đạo một chính đảng.
Cảnh sát Myanmar bắt giữ hàng trăm người biểu tình

Cảnh sát Myanmar bắt giữ hàng trăm người biểu tình

Cảnh sát Myanmar đã bắt giữ hàng trăm người biểu tình trong cuộc đàn áp có quy mô lớn nhất nhằm vào các cuộc biểu tình phản đối vụ đảo ...
Dân chủ Mỹ qua sự kiện ngày 6.1: Xảy chuyện nên lộ diện

Dân chủ Mỹ qua sự kiện ngày 6.1: Xảy chuyện nên lộ diện 1

Khủng hoảng 6/1 lộ diện những khiếm khuyết, rệu rã của nền dân chủ Mỹ. Rồi đây, nhân tố nào quyết định chiều hướng tình hình Mỹ trong năm 2021? Phân tích.
Trung Quốc-EU đạt thỏa thuận đầu tư: Phe cần gặp phía vội

Trung Quốc-EU đạt thỏa thuận đầu tư: Phe cần gặp phía vội

Trung Quốc-EU ký kết thoả thuận về đầu tư sau 7 năm đàm phán. Điều gì khiến cả hai đều vừa cần vừa vội với việc ký kết nói trên. Báo TG&VN phân tích.
Anh-EU và hậu Brexit: Tình cảm dẫn dắt, lý trí quyết định

Anh-EU và hậu Brexit: Tình cảm dẫn dắt, lý trí quyết định

Anh-EU đã ký thỏa thuận về hợp tác hậu Brexit ngay trước thềm Giáng sinh. Thực chất của thỏa thuận đó là gì? Ai được và ai mất những gì? TG&VN phân tích.
Đại dịch Covid-19: vaccine trong cuộc chơi chính trị

Đại dịch Covid-19: vaccine trong cuộc chơi chính trị

Trong cuộc chiến chống Covid-19, vaccine đang là vấn đề thời sự nhất hiện nay. Nhưng, vaccine cũng được sử dụng trong cuộc chơi ảnh hưởng chính trị thế giới.
Mỹ, Nhật Bản và Pháp tập trận quân sự chung: Liên thủ đỡ liên minh

Mỹ, Nhật Bản và Pháp tập trận quân sự chung: Liên thủ đỡ liên minh

Động thái của Mỹ, Nhật Bản, Pháp tập trận quân sự chung tại vùng biển Nhật Bản, hàm chứa thông điệp gì, đích đến của thông điệp đó? TG&VN phân tích.
PHÂN TÍCH Bầu cử Mỹ 2020: Nhận diện nước Mỹ qua một kỳ bầu cử

PHÂN TÍCH Bầu cử Mỹ 2020: Nhận diện nước Mỹ qua một kỳ bầu cử

Bầu cử Mỹ 2020 và “hậu bầu cử” vừa phản ánh thực trạng chính trị xã hội hiện tại ở nước Mỹ, vừa giống như điềm bất lành với tương lai của nước Mỹ. Phân ...
GFP: Việt Nam xếp vị trí 25 thế giới về sức mạnh quân sự

GFP: Việt Nam xếp vị trí 25 thế giới về sức mạnh quân sự

Bản xếp hạng sức mạnh quân sự năm nay có một số thay đổi nhưng Việt Nam vẫn nằm trong số top 25 nước có sức mạnh quân sự nhất hành tinh.
Cách Trung Quốc vận dụng sức mạnh mềm trên đất Anh

Cách Trung Quốc vận dụng sức mạnh mềm trên đất Anh

Sức mạnh mềm của Trung Quốc đang len lỏi vào từng ngóc ngách của nước Anh, giống như sông Thames chảy hàng thế kỷ qua Tháp London huyền thoại.
Tiêm phòng vaccine Covid-19: 'Trùm cuối' trong chính trường Malaysia

Tiêm phòng vaccine Covid-19: 'Trùm cuối' trong chính trường Malaysia

Kế hoạch tiêm phòng vaccine ngừa Covid-19 của Malaysia đang tạo ra những hiệu ứng tích cực cho Chính phủ của Thủ tướng Muhyiddin Yassin.
Chính quyền Tổng thống Joe Biden gia tăng sức ép 'bốn bề' với Trung Quốc trên Biển Đông

Chính quyền Tổng thống Joe Biden gia tăng sức ép 'bốn bề' với Trung Quốc trên Biển Đông

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ lập trường cứng rắn đối với các yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc tại Biển Đông.
Đối thoại Mỹ-Triều có thể hồi sinh dưới thời Tổng thống Mỹ Joe Biden?

Đối thoại Mỹ-Triều có thể hồi sinh dưới thời Tổng thống Mỹ Joe Biden?

Liệu đối thoại Mỹ-Triều, vốn đã 'ngủ yên' từ Hội nghị thượng đỉnh Hà Nội (tháng 2/2019), sẽ được tái khởi động với chính quyền ông Joe Biden?
Trung Quốc lại tung 'chiêu bài' đất hiếm để 'dằn mặt' Mỹ

Trung Quốc lại tung 'chiêu bài' đất hiếm để 'dằn mặt' Mỹ

Trung Quốc đang thăm dò khả năng hạn chế xuất khẩu kim loại đất hiếm, hiện được sử dụng trong chế tạo các linh kiện quan trọng của máy bay chiến đấu của Mỹ.
Phiên bản di động