Đại sứ Việt Nam tại Đức Nguyễn Minh Vũ:

Đại hội XIII: Tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong tạo lập, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định

Kim Chung-Tuấn Anh (ghi)
Theo dõi TGVN trên
TGVN. Trả lời phỏng vấn TG&VN, Đại sứ Việt Nam tại Đức Nguyễn Minh Vũ bày tỏ rất nhất trí với điểm mới trong dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII về vai trò của đối ngoại, theo đó lần đầu tiên nêu “tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước”.
Tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định
Đại sứ Việt Nam tại Đức Nguyễn Minh Vũ tại phiên khai mạc Đại hội XIII sáng 26/1. (Ảnh: Tuấn Anh)

Các dự thảo Văn kiện có nhiều điểm mới

Xin Đại sứ cho biết ý nghĩa và tầm quan trọng của Đại hội XIII?

Như chúng ta đã biết, Đại hội XIII là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và của cả dân tộc ta. Đại hội lần này là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng và đất nước, có ý nghĩa định hướng và tầm nhìn chiến lược cho tương lai, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế và phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn.

Ý kiến của Đại sứ về các điểm mới trong dự thảo các Văn kiện Đại hội, đặc biệt những nội dung liên quan đến đánh giá tình hình thế giới và khu vực và chiến lược, định hướng đối ngoại trong thời gian tới?

Các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng được chuẩn bị công phu, bài bản, chu đáo, qua nhiều lần lấy ý kiến trong toàn bộ hệ thống chính trị, đông đảo các tầng lớp nhân dân trong nước cũng như cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Các dự thảo Văn kiện có nhiều điểm mới, chỉ rõ tầm nhìn, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cũng như các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược trên nhiều lĩnh vực.

Về đánh giá tình hình thế giới và khu vực, chiến lược, định hướng đối ngoại, các dự thảo Văn kiện Đại hội đã nhấn mạnh cục diện thế giới tiếp tục biến đổi theo xu hướng đa cực, đa trung tâm; các nước lớn vẫn hợp tác, thỏa hiệp, nhưng đấu tranh, kiềm chế lẫn nhau gay gắt hơn.

Do tác động của đại dịch Covid-19, tình hình kinh thế thế giới đang trải qua những biến động lớn, lâm vào khủng hoảng, suy thoái nghiêm trọng và có thể còn kéo dài; cách mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ phát triển mạnh mẽ, tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực.

Còn ở khu vực, những tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo diễn ra căng thẳng, phức tạp, quyết liệt hơn. Hòa bình, ổn định, tự do, an ninh an toàn hàng hải, hàng không trên Biển Đông đứng trước thách thức lớn, tiềm ẩn nguy cơ xung đột…

Trên cơ sở đó, các dự thảo Văn kiện đã nhấn mạnh việc kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa và hội nhập quốc tế, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo, vùng trời; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Cá nhân tôi rất nhất trí với điểm mới trong dự thảo các Văn kiện về vai trò của đối ngoại, theo đó lần đầu tiên nêu “tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước”.

Cần chú ý, là mặc dù vai trò tiên phong của đối ngoại lần đầu tiên được đưa vào dự thảo các văn kiện Đại hội, nhưng trước đó đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu về vai trò tiên phong của đối ngoại nói chung và ngoại giao nói riêng trong thời bình, góp phần bảo vệ an ninh, độc lập và chủ quyền đất nước tại Hội nghị Ngoại giao 28 năm 2013 và Hội nghị Ngoại giao 29 năm 2016.

Đại sứ quán Việt Nam tại Đức đã triển khai việc lấy ý kiến đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại Đức cho dự thảo các Văn kiện Đại hội Đảng như thế nào?

Thực hiện chủ trương lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân, trong đó có cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp cho các Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức đã tổ chức lấy ý kiến cộng đồng người Việt Nam tại Đức thông qua hai hình thức chủ yếu là góp ý bằng văn bản và góp ý trực tiếp.

Đặc biệt, ngày 03/11/2020, Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức đã tổ chức Hội nghị trực tuyến lấy ý kiến cộng đồng người Việt Nam tại Đức đối với dự thảo các văn kiện. Đại diện các Hội đoàn, các nhân sỹ, trí thức, doanh nhân người Việt Nam tại CHLB Đức cùng đại diện các chi bộ thuộc Đảng bộ tại CHLB Đức đã tham gia Hội nghị.

Thông qua hai hình thức nói trên, cộng đồng người Việt Nam tại Đức đã đóng góp nhiều ý kiến vào từng văn kiện lớn từ Dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo về Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và 2045, cũng như dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Sự hưởng ứng rộng rãi

Đại sứ có thể cho biết các vấn đề mà cộng đồng quan tâm nhân dịp Đại hội XIII là gì?

Cộng đồng người Việt Nam tại Đức đánh giá cao các Dự thảo báo cáo đã khái quát tương đối toàn diện quá trình đổi mới, phát triển kinh tế-xã hội và những thành tựu về mọi mặt mà đất nước đã đạt được trong giai đoạn vừa qua, cũng như chỉ ra một số hạn chế cần được khắc phục để đất nước có thể phát triển nhanh hơn và bền vững hơn.

Các ý kiến tập trung vào những vấn đề lớn của đất nước, trong đó bà con đặc biệt quan tâm đến quốc phòng - an ninh, giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ - môi trường và xây dựng nhà nước pháp quyền, phòng chống tham nhũng.

Nhiều điểm mới trong dự thảo các văn kiện đã được bà con nghiên cứu, đóng góp ý kiến, trong đó có định hướng mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số, những vấn đề về phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo tồn thiên nhiên, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên… thu hút được nhiều sự quan tâm.

Đại hội XIII: Tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong tạo lập, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định
Đại sứ Việt Nam tại Đức Nguyễn Minh Vũ và các đại biểu Bộ Ngoại giao thuộc Đoàn Khối các cơ quan trung ương dự phiên họp phiên trù bị Đại hội XIII, ngày 25/1. (Ảnh: Tuấn Anh)

Một số đại biểu cũng đã góp ý về việc thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, đổi mới sáng tạo, tận dụng các cơ hội của công nghệ số cho phát triển quốc gia, nhất là trong kỷ nguyên số và trong bối cảnh kinh tế số đang được đẩy mạnh tại Việt Nam.

Ngoài ra, nhiều ý kiến cũng nhấn mạnh nguồn lực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong công cuộc phát triển đất nước, trong đó có hơn 400.000 chuyên gia, trí thức và thế hệ trẻ với trình độ cao. Một số ý kiến đã đề xuất những biện pháp cụ thể nhằm khai thác tốt nguồn tài nguyên chất xám của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cũng như tăng cường hợp tác về khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo giữa Việt Nam với các nước phát triển, trong đó có CHLB Đức.

Có thể nói việc lấy ý kiến đóng góp cho các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng XIII đã nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của cộng đồng người Việt Nam tại CHLB Đức, thông qua đó bà con đã thể hiện rõ tình cảm gắn bó với quê hương, những trăn trở trước các vấn đề lớn của đất nước cũng như trách nhiệm đóng góp trí tuệ, chất xám của mình để góp phần hoàn thiện các dự thảo văn kiện.

Cộng đồng người Việt kỳ vọng như thế nào vào các nội dung quyết sách lớn của Đại hội, thưa Đại sứ?

Cộng đồng người Việt Nam tại CHLB Đức vui mừng trước những thành tựu mà đất nước ta đã đạt được trong thời gian qua và đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội Đảng XIII được tiến hành rất bài bản, nghiêm túc.

Thời gian qua, đại dịch Covid tác động nặng nề đến hầu hết các nước trên thế giới; nhiều nước, trong đó có Đức, đang phải áp dụng các biện pháp phong tỏa chặt chẽ, các hoạt động hội họp đều phải hoãn, hủy hoặc chuyển sang hình thức trực tuyến. Trong khi đó, Việt Nam vẫn bảo đảm tốt mục tiêu kiểm soát dịch; các hoạt động kinh tế, xã hội cơ bản vẫn diễn ra bình thường; kinh tế đạt mức tăng trưởng thuộc nhóm hàng đầu trên thế giới.

Trong bối cảnh đó, cộng đồng người Việt Nam tại Đức càng thêm phấn khởi, tự hào, tin tưởng Đại hội sẽ thành công tốt đẹp. Bà con mong muốn Đại hội sẽ thông qua những quyết sách lớn và bầu chọn những đại diện thực sự xuất sắc để lãnh đạo đất nước trong giai đoạn mới.

Bên cạnh những ý kiến cụ thể đóng góp cho các văn kiện Đại hội Đảng, bà con đặc biệt nhấn mạnh mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục kiên quyết hơn trong công cuộc cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, chú trọng làm tốt hơn nữa công tác cán bộ, lựa chọn người có tài, có đức, có tâm và có tầm để đưa vào các vị trí lãnh đạo, kiên quyết loại bỏ những người không đủ năng lực, phẩm chất, qua đó góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Bên cạnh đó, bà con mong Đảng, Nhà nước tiếp tục có những chính sách thuận lợi hơn nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, khuyến khích kiều bào có nhiều đóng góp hơn nữa cho quê hương đất nước, cũng như quan tâm hỗ trợ bà con trong việc giữ gìn truyền thống văn hóa Việt Nam ở nước ngoài, là cầu nối vững chắc cho quan hệ giữa Việt Nam và các nước.

Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ.

TIN LIÊN QUAN
Truyền thông quốc tế nêu bật tầm quan trọng của Đại hội XIII của Đảng
Ngày làm việc thứ ba Đại hội XIII, đại biểu thảo luận về các Văn kiện Đại hội
Đại hội XIII của Đảng: Đại đoàn kết toàn dân tộc tạo nguồn sức mạnh, lập nên nhiều kỳ tích
Đại hội XIII: Niềm tin, khí thế, khát vọng xây dựng đất nước hùng cường
ĐBQH Nguyễn Anh Trí: Covid-19 như phép thử về lòng tin của nhân dân vào Đảng

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Singapore ủng hộ nỗ lực của ASEAN nhằm cải thiện tình hình Myanmar

Singapore ủng hộ nỗ lực của ASEAN nhằm cải thiện tình hình Myanmar

Singapore đã đóng góp hơn 1 triệu SGD viện trợ nhân đạo cho cả Bangladesh và Myanmar.
Giá trị vượt thời gian về đối ngoại của Hiệp định Sơ bộ 6/3/1946

Giá trị vượt thời gian về đối ngoại của Hiệp định Sơ bộ 6/3/1946

Hiệp định Sơ bộ ngày 6/3/1946 cho phép Nhà nước Việt Nam VNDCCH trong những thời điểm nguy nan của đất nước biến nghịch thành thuận...
Johnson & Johnson gia nhập 'làng' vaccine ngừa Covid-19

Johnson & Johnson gia nhập 'làng' vaccine ngừa Covid-19

Vaccine ngừa Covid-19 Johnson & Johnson đã được FDA cấp phép sử dụng khẩn cấp, trở thành loại vaccine thứ ba được quốc gia này cấp phép
Hải Dương sẽ được hỗ trợ 35.000 liều vaccine phòng Covid-19

Hải Dương sẽ được hỗ trợ 35.000 liều vaccine phòng Covid-19

Hải Dương là một trong 13 tỉnh, thành phố của cả nước được tiêm vaccine Covid-19 đợt đầu (ngày 8/3)
AFP: Chuyên gia LHQ nói Triều Tiên vi phạm hạn ngạch nhập khẩu xăng dầu

AFP: Chuyên gia LHQ nói Triều Tiên vi phạm hạn ngạch nhập khẩu xăng dầu

AFP tiết lộ rằng Triều Tiên đã nhập khẩu bất hợp pháp các sản phẩm dầu mỏ tinh chế vào năm ngoái nhiều hơn mức cho phép.
Không phải ông Trump, Tổng thống Mỹ Biden mới là đối thủ đáng sợ của ông Tập

Không phải ông Trump, Tổng thống Mỹ Biden mới là đối thủ đáng sợ của ông Tập

Với ông Tập Cận Bình, động thái của chính quyền ông Trump có thể không đáng lo ngại bằng những kế hoạch mới của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden.
Ngắm Hà Nội đẹp lạ thường mỗi mùa hoa gạo về

Ngắm Hà Nội đẹp lạ thường mỗi mùa hoa gạo về

Vào những ngày tháng Ba, hoa gạo nở rộ, Hà Nội trở nên đẹp lạ thường với sắc đỏ giữa phố đông.
XSMB 7/3 - Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 7/3/2021 - SXMB 7/3 - dự đoán XSMB 8/3

XSMB 7/3 - Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 7/3/2021 - SXMB 7/3 - dự đoán XSMB 8/3

XSMB 7/3. Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay, chủ Nhật ngày 7 tháng 3 năm 2021. XSMB chủ nhật. KQSXMB. SXMB 7/3.
XSMN 7/3 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 7/3/2021 - SXMN 7/3 - dự đoán XSMN 8/3

XSMN 7/3 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 7/3/2021 - SXMN 7/3 - dự đoán XSMN 8/3

XSMN 7/3. Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay, chủ Nhật ngày 7 tháng 3 năm 2021. XSMN chủ nhật. KQSXMN. SXMN 7/3.
XSKG 7/3 - Kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 7/3/2021 - SXKG 7/3 - KQXSKG Chủ Nhật

XSKG 7/3 - Kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 7/3/2021 - SXKG 7/3 - KQXSKG Chủ Nhật

XSKG 7/3. Trực tiếp kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay ngày 7 tháng 3 năm 2021. KQXSKG chủ Nhật. SXKG 7/3.
Dân chủ Mỹ qua sự kiện ngày 6.1: Xảy chuyện nên lộ diện

Dân chủ Mỹ qua sự kiện ngày 6.1: Xảy chuyện nên lộ diện 1

Khủng hoảng 6/1 lộ diện những khiếm khuyết, rệu rã của nền dân chủ Mỹ. Rồi đây, nhân tố nào quyết định chiều hướng tình hình Mỹ trong năm 2021? Phân tích.
Trung Quốc-EU đạt thỏa thuận đầu tư: Phe cần gặp phía vội

Trung Quốc-EU đạt thỏa thuận đầu tư: Phe cần gặp phía vội

Trung Quốc-EU ký kết thoả thuận về đầu tư sau 7 năm đàm phán. Điều gì khiến cả hai đều vừa cần vừa vội với việc ký kết nói trên. Báo TG&VN phân tích.
Anh-EU và hậu Brexit: Tình cảm dẫn dắt, lý trí quyết định

Anh-EU và hậu Brexit: Tình cảm dẫn dắt, lý trí quyết định

Anh-EU đã ký thỏa thuận về hợp tác hậu Brexit ngay trước thềm Giáng sinh. Thực chất của thỏa thuận đó là gì? Ai được và ai mất những gì? TG&VN phân tích.
Đại dịch Covid-19: vaccine trong cuộc chơi chính trị

Đại dịch Covid-19: vaccine trong cuộc chơi chính trị

Trong cuộc chiến chống Covid-19, vaccine đang là vấn đề thời sự nhất hiện nay. Nhưng, vaccine cũng được sử dụng trong cuộc chơi ảnh hưởng chính trị thế giới.
Mỹ, Nhật Bản và Pháp tập trận quân sự chung: Liên thủ đỡ liên minh

Mỹ, Nhật Bản và Pháp tập trận quân sự chung: Liên thủ đỡ liên minh

Động thái của Mỹ, Nhật Bản, Pháp tập trận quân sự chung tại vùng biển Nhật Bản, hàm chứa thông điệp gì, đích đến của thông điệp đó? TG&VN phân tích.
PHÂN TÍCH Bầu cử Mỹ 2020: Nhận diện nước Mỹ qua một kỳ bầu cử

PHÂN TÍCH Bầu cử Mỹ 2020: Nhận diện nước Mỹ qua một kỳ bầu cử

Bầu cử Mỹ 2020 và “hậu bầu cử” vừa phản ánh thực trạng chính trị xã hội hiện tại ở nước Mỹ, vừa giống như điềm bất lành với tương lai của nước Mỹ. Phân ...
Vì sao Trung Quốc cấm khai thác Bitcoin?

Vì sao Trung Quốc cấm khai thác Bitcoin?

Các chuyên gia cho rằng, việc khai thác Bitcoin không thích hợp với mục tiêu dài hạn về phát triển kinh tế của Trung Quốc.
Chính sách 'cây gậy và củ cà rốt' của ông Joe Biden ở Trung Đông

Chính sách 'cây gậy và củ cà rốt' của ông Joe Biden ở Trung Đông

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden một mặt thúc đẩy các giá trị dân chủ, một mặt duy trì các lợi ích địa chính trị, kinh tế và chiến lược ở Trung Đông.
Mỹ trừng phạt Nga: Ván cờ rủi ro của ông Joe Biden

Mỹ trừng phạt Nga: Ván cờ rủi ro của ông Joe Biden

Lệnh trừng phạt mới đây của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden với Nga có ý nghĩa gì và sẽ ảnh hưởng như thế nào tới mối quan hệ của Mỹ với Đức và ...
Quan hệ Ấn Độ-Nga: Đã đến lúc nhìn vào thực tế?

Quan hệ Ấn Độ-Nga: Đã đến lúc nhìn vào thực tế?

Quan hệ Ấn Độ-Nga có thể được tăng cường trong thời gian tới. Tuy nhiên, đã đến lúc New Delhi nên thực tế hơn về những ưu tiên của Moscow...
Đức lên kế hoạch điều tàu chiến đến Biển Đông: Tại sao chọn lúc này?

Đức lên kế hoạch điều tàu chiến đến Biển Đông: Tại sao chọn lúc này?

Việc Đức tiết lộ kế hoạch đưa tàu chiến đến Biển Đông lần đầu tiên sau hai thập kỷ đã thu hút sự chú ý của các chuyên gia và nhà quan sát quốc tế.
Hộ chiếu vaccine: Thêm một độc lực mới nguy hiểm của virus corona?

Hộ chiếu vaccine: Thêm một độc lực mới nguy hiểm của virus corona?

Vấn đề hộ chiếu vaccine Covid-19 đã trở thành đề tài gây tranh cãi ở nhiều nước trong thời gian vừa qua.
Phiên bản di động