Đại sứ Nguyễn Đình Bin: Công tác cộng đồng - Những năm tháng chẳng thể quên

Đại sứ Nguyễn Đình Bin
Theo dõi TGVN trên
Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao
Baoquocte.vn. TGVN. Hơn 40 năm công tác trong ngành Ngoại giao, một trong những vinh hạnh lớn nhất của tôi là được kề vai sát cánh với cán bộ, nhân viên Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài trên cương vị là người đứng đầu, trong giai đoạn rất đáng ghi nhớ: 4 năm mở màn thiên niên kỷ thứ ba (2000 - 2003).
dai-su-nguyen-dinh-bin-cong-tac-cong-dong-nhung-nam-thang-chang-the-quen
Nguyên Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Đình Bin và Thiền sư Thích Nhất Hạnh trong chuyến thăm làng Mai, Pháp.

Bốn năm là một quãng thời gian không dài trên chặng đường nửa thế kỷ từ khi ra đời đến nay của Ban Việt kiều Trung ương, rồi Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài và nay là Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, nhưng đã để lại trong tôi nhiều kỷ niệm không thể phai mờ và bài học quý.

Đó là những năm tháng công cuộc đổi mới toàn diện của nhân dân ta, do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, được triển khai mạnh mẽ và toàn diện, giữa một thế giới đang biến động sâu sắc, đan xen những thời cơ lớn với thách thức cũng lớn.

Quyết tâm tạo đột phá

Trong số các sự kiện giờ đây dồn dập hiện lên trong ký ức tôi, nổi bật nhất, sâu đậm nhất là quá trình thai nghén và ra đời của Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị, nghị quyết công khai đầu tiên của cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

Đầu năm 2000, sau khi nhận quyết định bổ nhiệm của Thủ tướng Phan Văn Khải, tôi khẩn trương tìm hiểu công việc, nắm các tư tưởng chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước để định hướng cho mình và xây dựng chương trình công tác tổng thể.

Tôi nghiên cứu lại Nghị quyết 08-NQ/TƯ, ngày 29/11/1993 của Bộ Chính trị (khóa VII), một văn kiện đã thể hiện nhiều quan điểm đổi mới chủ yếu của Đảng ta trên lĩnh vực này.

Nhưng, đến thời điểm ấy, Nghị quyết ban hành được gần bảy năm, tình hình trong nước, tình hình cộng đồng cũng như thế giới có nhiều thay đổi lớn, sâu sắc.

Tôi thấy cần phải tiến hành tổng kết việc thực hiện nghị quyết quan trong này, từ đó đề xuất những kiến nghị điều chỉnh, bổ sung cần thiết để đáp ứng những đòi hỏi của tình hình mới.

Qua quá trình thực hiện tổng kết, chúng tôi phát hiện một thực tế là nhận thức chung về cộng đồng và công tác cộng đồng còn nhiều điểm quá lạc hậu, rất khác nhau giữa các ngành, các cấp và lệch lạc. Nhiều lãnh đạo các ngành, các cấp thậm chí còn không biết là đã có Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Điều này hiểu được, vì đó là một nghị quyết mật và ra đời đã gần bảy năm.

Chúng tôi tập trung lực lượng khẩn trương xây dựng Đề án, trong đó kiến nghị tám giải pháp tổng thể mà điểm then chốt nhất, có tính chất quyết định để đổi mới công tác vận động cộng đồng là Bộ Chính trị ra Nghị quyết mới, công khai về vấn đề này.

Nhận thức rõ đây là một công việc rất quan trọng và nhạy cảm, tôi đã tranh thủ trình trước hai Ủy viên Bộ Chính trị (đồng chí Nguyễn Mạnh Cầm, Phó Thủ tướng phụ trách đối ngoại và đồng chí Trương Tấn Sang, khi đó là Trưởng Ban kinh tế Trung ương) để cho ý kiến sơ bộ. Rất mừng được cả hai đồng chí “bật đèn xanh” - đồng chí Trương Tấn Sang còn khen là đề án tốt, tôi rà soát kỹ lại và sửa sang lần chót văn bản và ngày 28/7/2000 đã ký Tờ trình Đề án lên Thường vụ Bộ Chính trị (Khóa VIII, Trung ương Đảng không có Ban Bí thư) và Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp đó là những ngày tháng chờ đợi. Qua các mối quan hệ công tác, tôi cố gắng thúc đẩy việc đưa Đề án ra trình xin ý kiến Lãnh đạo. Nhưng, thời điểm đó, Lãnh đạo Đảng đang tập trung vào việc chuẩn bị, tiếp đến là tiến hành Đại hội toàn quốc lần thứ IX của Đảng, và sau đó là vào việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội IX, có thể vì vậy mà chưa thể xem xét việc này.

Đầu tháng 10/2001, tôi thật vui mừng nhận được công văn của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với “Đề án tăng cường công tác vận động cộng đồng”, trong đó, Thủ tướng chỉ thị “Ban cán sự Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan chuẩn bị Đề án trình Bộ Chính trị có Nghị quyết (hoặc Chỉ thị) về lĩnh vực công tác này”.

Thế là, tôi cùng các cán bộ hữu quan của Ủy ban bắt tay vào xây dựng dự thảo Đề cương, rồi Đề cương chi tiết và cuối cùng là văn kiện mà chúng tôi vẫn kiên trì kiến nghị là “Nghị quyết công khai của Bộ Chính trị”.

Trong suốt quá trình này, chúng tôi đều tiến hành trao đổi, lấy ý kiến đóng góp của Mặt trận Tổ quốc và các Bộ, cơ quan, ban, ngành hữu quan. Quả thực, đây là một công việc không đơn giản.

Nhưng qua kiên trì trao đổi cởi mở, tranh luận thẳng thắn, cuối cùng, ngoại trừ một cơ quan còn phân vân giữa “Nghị quyết” hay “Chỉ thị”, 12 Bộ, cơ quan, ban, ngành hữu quan khác đều nhất trí là kiến nghị Bộ Chính trị ra “Nghị quyết công khai”.

Ngày 20/5/2002, tôi ký Tờ trình dự thảo Nghị quyết lên Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ. Tiếp đó lại là những tháng ngày cố gắng thúc đẩy việc xem xét kiến nghị này, nhưng vẫn chưa có thông tin khích lệ.

Ngày 12/3/2003, taị Hội nghị toàn thể lần thứ 7, Trung ương Đảng khóa IX ra Nghị quyết về “phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Tôi mừng quá - Thời cơ đã đến để làm sống lại kiến nghị mà chúng tôi đã kiên trì đeo đuổi và thúc đẩy suốt ba năm qua.

Bởi Bộ Chính trị ra nghị quyết mới này chính là một bước triển khai và cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 7 đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, một bộ phận không thể tách rời của toàn dân tộc Việt Nam.

Thế là chúng tôi lại rà soát lại các văn bản và ngày 14/4/2003, tôi ký một Tờ trình mới lên Bộ Chính trị, nhắc lại kiến nghị này trong bối cảnh tình hình và yêu cầu mới.

Không để hành trình dở dang

Tiếp theo đó, để có thông tin mới nhất về cộng đồng như một cơ sở thúc đẩy ra nghị quyết, tôi kiến nghị cử một đoàn liên ngành đầu tiên của nước ta đi thăm, tiếp xúc trên tinh thần rất chủ động, thẳng thắn, cởi mở với cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ và Canada, là những nơi tập trung nhiều kiều bào nhất.

Tôi đề nghị trong đoàn phải có đại biểu có vị thế là người miền Nam, vì đa số cộng đồng ở các nước đó là người miền Nam. Trước đó, các đoàn thăm cộng đồng ở nước ngoài đều là đoàn của Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài.

Kiến nghị đã được Ban Bí thư chấp thuận và nửa đầu tháng 6/2003, tôi được cử dẫn đầu đoàn. Bí thư Thành ủy Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Triết khi đó cử Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thiện Nhân tham gia đoàn.

Song do ông Nhân có việc đột xuất, ông Trần Văn Tạo, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa và Giám đốc Sở Công an của Thành phố đã thay thế.

Đoàn còn có một số vị lãnh đạo các ngành như ông Trịnh Xuân Giới, Phó ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Tiến Võ, Ủy viên Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Sau chuyến đi này, chúng tôi làm báo cáo đầy đủ về những nét rất mới trong tình hình cộng đồng lên Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ. Tôi trực tiếp báo cáo đồng chí Vũ Khoan, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng phụ trách đối ngoại, đề nghị cho trình kiến nghị của chúng tôi lên Bộ Chính trị. Tôi rất mừng vì đã được đồng chí đồng ý.

Thế là một lần nữa, tôi trực tiếp cùng anh em cán bộ hữu quan của Ủy ban khẩn trương rà soát, chỉnh lý lại văn bản trình trước đây; và ngày 25/6/2003, tôi ký Tờ trình lên Bộ Chính trị nhắc lại kiến nghị nói trên, lần này với niềm hy vọng lớn hơn bao giờ hết.

Thật may mắn, đồng chí Vũ Khoan đã dành thời gian đích thân đọc và cho ý kiến chỉ đạo trực tiếp vào văn bản.

Vào thời điểm đó, tôi đã có quyết định của Lãnh đạo cấp cao cử làm Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước ta tại Pháp.

Tôi đặt mục tiêu: phải hoàn thành bằng được công việc then chốt này mà tôi đã tâm huyết, trăn trở từ khi nhận nhiệm vụ làm Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài.

Với quyết tâm đó, theo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Vũ Khoan, tôi dành thời gian, công sức trực tiếp và cùng anh chị em cán bộ Ủy ban hoàn chỉnh dự thảo. Rồi lại lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, ban, ngành hữu quan một lần nữa.

Tôi rất vui đã thực hiện được mục tiêu đề ra: hoàn chỉnh lần cuối cùng Dự thảo nghị quyết cùng các văn bản và kịp trình lên Bộ Chính trị trước khi tôi lên đường đi Paris nhận nhiệm vụ mới vào đầu tháng 12/2003.

Cũng như các lần trước, trong Tờ trình, chúng tôi báo cáo ý kiến của tất cả các cơ quan, bộ, ban, ngành hữu quan để Bộ Chính trị có đầy đủ cơ sở xem xét.

Đáng lưu ý là, lần cuối này, ngoài một cơ quan ngay từ đầu vẫn giữ ý kiến phân vân giữa kiến nghị Bộ Chính trị ra “Nghị quyết” hay “Chỉ thị” thì có thêm một cơ quan rất quan trọng trước đây tán thành, nay đã rút lui, không đồng ý với việc kiến nghị Bộ Chính trị ra Nghị quyết công khai nữa.

Ít tháng sau, trong khi đang công tác tại Pháp, tôi thật sự vui mừng nhận được tin toàn văn Nghị quyết số 36-NQ/TW, bản Nghị quyết công khai đầu tiên của Bộ Chính trị về cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, được ban hành ngày 26/3/2004.

Phát động Cuộc thi 'Biên soạn sách, tài liệu dạy và học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài'

Phát động Cuộc thi 'Biên soạn sách, tài liệu dạy và học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài'

TGVN. Sáng nay (16/9), tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức Lễ Phát động Cuộc ...

Công tác về người Việt Nam ở nước ngoài trong chặng đường 75 năm ngoại giao Việt Nam

Công tác về người Việt Nam ở nước ngoài trong chặng đường 75 năm ngoại giao Việt Nam

TGVN. Năm 2020 đánh dấu 75 năm xây dựng và trưởng thành của ngành Ngoại giao Việt Nam với với những dấu ấn quan trọng ...

Khai trương Phòng Truyền thống Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài

Khai trương Phòng Truyền thống Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài

TGVN. Sáng 28/8, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) đã tổ chức Lễ khai trương Phòng ...

Bài viết cùng chủ đề

75 năm Ngoại giao Việt Nam

Xem nhiều

Đọc thêm

XSMN 5/12, kết quả xổ số miền Nam 5/12/2021. xổ số miền Nam hôm nay

XSMN 5/12, kết quả xổ số miền Nam 5/12/2021. xổ số miền Nam hôm nay

Baoquocte.vn. XSMN 5/12. trực tiếp xổ số miền Nam 5/12/2021. kết quả xổ số miền Nam hôm nay. xổ số miền Nam chủ nhật. xổ số hôm nay 5/12/2021. KQXSMN.
AFF Cup 2020: Đội tuyển Việt Nam gặp nhiều áp lực bảo vệ ngôi vô địch

AFF Cup 2020: Đội tuyển Việt Nam gặp nhiều áp lực bảo vệ ngôi vô địch

Baoquocte.vn. AFF Cup 2020: HLV Park Hang-seo thừa nhận đội tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong quá trình bảo vệ ngôi vô địch.
Thông tin tình báo Nga lên kế hoạch tấn công Ukraine, Lầu Năm Góc không bình luận, Nhà Trắng đã 'sẵn sàng...'

Thông tin tình báo Nga lên kế hoạch tấn công Ukraine, Lầu Năm Góc không bình luận, Nhà Trắng đã 'sẵn sàng...'

Baoquocte.vn. Nghe tin tình báo Nga lên kế hoạch tấn công Ukraine với sự tham gia của 175.000 binh sĩ, Lầu Năm Góc không bình luận chỉ nói "vô cùng quan ...
Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp ngày 5/12/2021: Tình duyên tuổi Ngọ tốt đẹp

Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp ngày 5/12/2021: Tình duyên tuổi Ngọ tốt đẹp

Baoquocte.vn. Tử vi hôm nay ngày 5/12/2021 của 12 con giáp - tuổi Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi về công việc, tài lộc,...
Vietlott 4/12, kết quả xổ số Vietlott hôm nay 4/12/2021. xổ số Vietlott Power

Vietlott 4/12, kết quả xổ số Vietlott hôm nay 4/12/2021. xổ số Vietlott Power

Baoquocte.vn. Vietlott 4/12. Vietlott Power 4/12. TGVN sẽ cập nhật kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 7 ngày 4/12/2021. xo so Vietlott 655 hôm nay. xs Power hom nay.
Lịch âm 5/12, Xem âm lịch hôm nay Chủ Nhật ngày 5/12/2021 tốt hay xấu?

Lịch âm 5/12, Xem âm lịch hôm nay Chủ Nhật ngày 5/12/2021 tốt hay xấu?

Baoquocte.vn. Lịch âm 5/12. âm lịch hôm nay 5/12. Xem âm lịch hôm nay ngày 5/12/2021 tốt hay xấu? Lịch vạn niên ngày 5 tháng 12 năm 2021 hôm nay.
Bộ Tài chính Mỹ: Việt Nam không thao túng tiền tệ

Bộ Tài chính Mỹ: Việt Nam không thao túng tiền tệ

Baoquocte.vn. Bộ Tài chính Mỹ công bố báo cáo trong đó đánh giá, Việt Nam tiếp tục đáp ứng các tiêu chí để xác định không thao túng tiền tệ.
Dự báo thời tiết 10 ngày (4-13/12): Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại; Nam Bộ đêm có mưa rào và dông, ngày nắng

Dự báo thời tiết 10 ngày (4-13/12): Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại; Nam Bộ đêm có mưa rào và dông, ngày nắng

Baoquocte.vn. Dự báo thời tiết 10 ngày tới, Hà Nội đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày 9/12, ...
Nhật Bản viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở cho Việt Nam trị giá hơn 250.000 USD

Nhật Bản viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở cho Việt Nam trị giá hơn 250.000 USD

Baoquocte.vn. Chính phủ Nhật Bản cấp khoản viện trợ không hoàn lại mới cho 3 dự án ở 2 tỉnh của Việt Nam với tổng trị giá 253.912 USD.
Lịch nghỉ Tết 2022: Đề xuất Tết Nguyên đán Nhâm Dần nghỉ 9 ngày, Tết Dương lịch nghỉ 3 ngày, Quốc Khánh nghỉ 2 ngày

Lịch nghỉ Tết 2022: Đề xuất Tết Nguyên đán Nhâm Dần nghỉ 9 ngày, Tết Dương lịch nghỉ 3 ngày, Quốc Khánh nghỉ 2 ngày

Baoquocte.vn. Lịch nghỉ Tết 2022 sẽ có 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2022, Tết Dương lịch nghỉ 3 ngày, Quốc Khánh nghỉ 2 ngày.
Trẻ em rời xa sự chăm sóc của cha mẹ trong xung đột: Giải quyết thế nào?

Trẻ em rời xa sự chăm sóc của cha mẹ trong xung đột: Giải quyết thế nào?

Baoquocte.vn. HĐBA tổ chức cuộc họp theo thể thức Arria về 'Giải quyết các thách thức của trẻ em không được sự chăm sóc của cha mẹ trong bối cảnh xung đột'.
Thanh niên Ngoại giao nâng cao ý thức ứng xử trên mạng xã hội

Thanh niên Ngoại giao nâng cao ý thức ứng xử trên mạng xã hội

Baoquocte.vn. Chủ đề quan trọng trong Hội nghị phổ biến về Công tác Bảo mật và Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội cho cán bộ trẻ và đoàn viên thanh niên Ngoại giao ngày ...
Đoàn Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2021-2024 làm việc với Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội

Đoàn Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2021-2024 làm việc với Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội

Baoquocte.vn. Thứ trưởng Ngoại giao Vũ Quang Minh dẫn đầu Đoàn Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài làm việc với Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội.
Cơ hội hợp tác kinh tế giữa vùng Piedmonte, Italy và ASEAN

Cơ hội hợp tác kinh tế giữa vùng Piedmonte, Italy và ASEAN

Baoquocte.vn. Phát biểu tại Diễn đàn, Đại sứ Nguyễn Thị Bích Huệ nhấn mạnh những tiềm năng về hợp tác kinh tế giữa ASEAN và Italy.
Đại sứ Đặng Đình Quý chủ trì phiên họp về chuyến thăm Nam Sudan của Ủy ban trực thuộc Hội đồng Bảo an

Đại sứ Đặng Đình Quý chủ trì phiên họp về chuyến thăm Nam Sudan của Ủy ban trực thuộc Hội đồng Bảo an

Baoquocte.vn. Đại sứ Đặng Đình Quý hoan nghênh các tiến triển ở Nam Sudan kể từ khi chính phủ chuyển tiếp được thành lập đến nay.
Việt Nam lên án mạnh mẽ việc sử dụng vũ khí hoá học

Việt Nam lên án mạnh mẽ việc sử dụng vũ khí hoá học

Baoquocte.vn. Đại sứ Đặng Đình Quý nhắc lại lập trường của Việt Nam ủng hộ các nỗ lực chống phổ biến vũ khí huỷ diệt, lên án mạnh mẽ việc sử dụng vũ khí hoá học.
Hàn Quốc cứu hộ thành công 17 thủy thủ Việt Nam gặp nạn trên biển, một thủy thủ bị mất tích

Hàn Quốc cứu hộ thành công 17 thủy thủ Việt Nam gặp nạn trên biển, một thủy thủ bị mất tích

Baoquocte.vn. 17 người trong số 18 thuyền viên Việt Nam trên tàu Houei Crystal gặp nạn đã thoát ra trước khi tàu chìm, hiện còn một thủy thủ bị mất tích.
Tích cực bảo hộ lao động Việt Nam tại Saudi Arabia và Serbia

Tích cực bảo hộ lao động Việt Nam tại Saudi Arabia và Serbia

Baoquocte.vn. Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia đã tích cực xác minh thông tin, yêu cầu điều tra, xử lý tranh chấp, bảo đảm quyền lợi cho lao động Việt Nam.
Chuyến bay chở 275 công dân Việt Nam bị mắc kẹt vì Covid-19 tại Myanmar về nước an toàn

Chuyến bay chở 275 công dân Việt Nam bị mắc kẹt vì Covid-19 tại Myanmar về nước an toàn

Baoquocte.vn. Hành khách trên chuyến bay gồm trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, người có bệnh nền, lao động hết hạn hợp đồng, khó khăn do mất việc...
Bộ Ngoại giao cập nhật chính sách lãnh sự với Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam

Bộ Ngoại giao cập nhật chính sách lãnh sự với Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam

Baoquocte.vn. Bộ Ngoại giao lần đầu tiên tổ chức Hội nghị gặp mặt các Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam để cập nhật chính sách về công tác lãnh sự.
Bảo hộ công dân là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác đối ngoại

Bảo hộ công dân là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác đối ngoại

Baoquocte.vn. Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đóng vai trò then chốt trong việc thực hiện hoạt động bảo hộ công dân.
Lần đầu tiên diễn ra Hội nghị Lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài

Lần đầu tiên diễn ra Hội nghị Lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài

Baoquocte.vn. Hội nghị có sự tham dự của 13 Đại sứ, 25 Lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài, 15 ứng viên Lãnh sự danh dự với gần gần 150 điểm cầu ở nước ...
Một bộ Cutlery chuẩn châu Âu bao gồm những dụng cụ gì?

Một bộ Cutlery chuẩn châu Âu bao gồm những dụng cụ gì?

Baoquocte.vn. Cutlery là tên gọi chung của các dụng cụ cầm tay bằng kim loại được sử dụng để ăn trong văn hóa phương Tây, thường gồm dao, thìa, dĩa.
Sử dụng các loại đĩa ăn trên bàn tiệc như thế nào?

Sử dụng các loại đĩa ăn trên bàn tiệc như thế nào?

Baoquocte.vn. Trong một bữa tiệc, thường có rất nhiều loại dao kéo và đĩa ăn. Cần nhận biết được các loại và chức năng khác nhau của chúng để tránh bối rối.
Bạn đã biết dùng khăn ăn trên bàn tiệc đúng cách?

Bạn đã biết dùng khăn ăn trên bàn tiệc đúng cách?

Baoquocte.vn. Khăn ăn là thứ không thể thiếu trong bàn tiệc, để bảo vệ quần áo khỏi bị vấy bẩn và lau miệng khi ăn. Vậy bạn đã biết sử dụng khăn ăn đúng cách?
Gợi ý 5 cách xếp khăn giấy ăn cho bàn tiệc thu hút ánh nhìn

Gợi ý 5 cách xếp khăn giấy ăn cho bàn tiệc thu hút ánh nhìn

Baoquocte.vn. Việc xếp khăn giấy ăn một cách đẹp mắt, thu hút cũng là một điểm nhấn, để lại ấn tượng cho quan khách, tạo nên sự thành công cho buổi tiệc.
Phân biệt các loại ly uống rượu thể hiện đẳng cấp

Phân biệt các loại ly uống rượu thể hiện đẳng cấp

Baoquocte.vn. Người thưởng rượu ngoài việc có hiểu biết về loại thức uống đặc biệt này còn phải biết nên sử dụng loại ly nào là phù hợp nhất.
5 bước thưởng thức rượu vang chuẩn người sành

5 bước thưởng thức rượu vang chuẩn người sành

Baoquocte.vn. Thưởng thức rượu vang đúng cách thì tất cả giác quan đều được đánh thức. Tại nhiều nước, rượu vang chính là tinh hoa, văn hóa và niềm đam mê.
Phiên bản di động