Đại sứ Nguyễn Đình Bin: Công tác cộng đồng - Những năm tháng chẳng thể quên

Đại sứ Nguyễn Đình Bin
Theo dõi TGVN trên
Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao
Baoquocte.vn. TGVN. Hơn 40 năm công tác trong ngành Ngoại giao, một trong những vinh hạnh lớn nhất của tôi là được kề vai sát cánh với cán bộ, nhân viên Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài trên cương vị là người đứng đầu, trong giai đoạn rất đáng ghi nhớ: 4 năm mở màn thiên niên kỷ thứ ba (2000 - 2003).
dai-su-nguyen-dinh-bin-cong-tac-cong-dong-nhung-nam-thang-chang-the-quen
Nguyên Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Đình Bin và Thiền sư Thích Nhất Hạnh trong chuyến thăm làng Mai, Pháp.

Bốn năm là một quãng thời gian không dài trên chặng đường nửa thế kỷ từ khi ra đời đến nay của Ban Việt kiều Trung ương, rồi Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài và nay là Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, nhưng đã để lại trong tôi nhiều kỷ niệm không thể phai mờ và bài học quý.

Đó là những năm tháng công cuộc đổi mới toàn diện của nhân dân ta, do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, được triển khai mạnh mẽ và toàn diện, giữa một thế giới đang biến động sâu sắc, đan xen những thời cơ lớn với thách thức cũng lớn.

Quyết tâm tạo đột phá

Trong số các sự kiện giờ đây dồn dập hiện lên trong ký ức tôi, nổi bật nhất, sâu đậm nhất là quá trình thai nghén và ra đời của Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị, nghị quyết công khai đầu tiên của cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

Đầu năm 2000, sau khi nhận quyết định bổ nhiệm của Thủ tướng Phan Văn Khải, tôi khẩn trương tìm hiểu công việc, nắm các tư tưởng chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước để định hướng cho mình và xây dựng chương trình công tác tổng thể.

Tôi nghiên cứu lại Nghị quyết 08-NQ/TƯ, ngày 29/11/1993 của Bộ Chính trị (khóa VII), một văn kiện đã thể hiện nhiều quan điểm đổi mới chủ yếu của Đảng ta trên lĩnh vực này.

Nhưng, đến thời điểm ấy, Nghị quyết ban hành được gần bảy năm, tình hình trong nước, tình hình cộng đồng cũng như thế giới có nhiều thay đổi lớn, sâu sắc.

Tôi thấy cần phải tiến hành tổng kết việc thực hiện nghị quyết quan trong này, từ đó đề xuất những kiến nghị điều chỉnh, bổ sung cần thiết để đáp ứng những đòi hỏi của tình hình mới.

Qua quá trình thực hiện tổng kết, chúng tôi phát hiện một thực tế là nhận thức chung về cộng đồng và công tác cộng đồng còn nhiều điểm quá lạc hậu, rất khác nhau giữa các ngành, các cấp và lệch lạc. Nhiều lãnh đạo các ngành, các cấp thậm chí còn không biết là đã có Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Điều này hiểu được, vì đó là một nghị quyết mật và ra đời đã gần bảy năm.

Chúng tôi tập trung lực lượng khẩn trương xây dựng Đề án, trong đó kiến nghị tám giải pháp tổng thể mà điểm then chốt nhất, có tính chất quyết định để đổi mới công tác vận động cộng đồng là Bộ Chính trị ra Nghị quyết mới, công khai về vấn đề này.

Nhận thức rõ đây là một công việc rất quan trọng và nhạy cảm, tôi đã tranh thủ trình trước hai Ủy viên Bộ Chính trị (đồng chí Nguyễn Mạnh Cầm, Phó Thủ tướng phụ trách đối ngoại và đồng chí Trương Tấn Sang, khi đó là Trưởng Ban kinh tế Trung ương) để cho ý kiến sơ bộ. Rất mừng được cả hai đồng chí “bật đèn xanh” - đồng chí Trương Tấn Sang còn khen là đề án tốt, tôi rà soát kỹ lại và sửa sang lần chót văn bản và ngày 28/7/2000 đã ký Tờ trình Đề án lên Thường vụ Bộ Chính trị (Khóa VIII, Trung ương Đảng không có Ban Bí thư) và Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp đó là những ngày tháng chờ đợi. Qua các mối quan hệ công tác, tôi cố gắng thúc đẩy việc đưa Đề án ra trình xin ý kiến Lãnh đạo. Nhưng, thời điểm đó, Lãnh đạo Đảng đang tập trung vào việc chuẩn bị, tiếp đến là tiến hành Đại hội toàn quốc lần thứ IX của Đảng, và sau đó là vào việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội IX, có thể vì vậy mà chưa thể xem xét việc này.

Đầu tháng 10/2001, tôi thật vui mừng nhận được công văn của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với “Đề án tăng cường công tác vận động cộng đồng”, trong đó, Thủ tướng chỉ thị “Ban cán sự Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan chuẩn bị Đề án trình Bộ Chính trị có Nghị quyết (hoặc Chỉ thị) về lĩnh vực công tác này”.

Thế là, tôi cùng các cán bộ hữu quan của Ủy ban bắt tay vào xây dựng dự thảo Đề cương, rồi Đề cương chi tiết và cuối cùng là văn kiện mà chúng tôi vẫn kiên trì kiến nghị là “Nghị quyết công khai của Bộ Chính trị”.

Trong suốt quá trình này, chúng tôi đều tiến hành trao đổi, lấy ý kiến đóng góp của Mặt trận Tổ quốc và các Bộ, cơ quan, ban, ngành hữu quan. Quả thực, đây là một công việc không đơn giản.

Nhưng qua kiên trì trao đổi cởi mở, tranh luận thẳng thắn, cuối cùng, ngoại trừ một cơ quan còn phân vân giữa “Nghị quyết” hay “Chỉ thị”, 12 Bộ, cơ quan, ban, ngành hữu quan khác đều nhất trí là kiến nghị Bộ Chính trị ra “Nghị quyết công khai”.

Ngày 20/5/2002, tôi ký Tờ trình dự thảo Nghị quyết lên Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ. Tiếp đó lại là những tháng ngày cố gắng thúc đẩy việc xem xét kiến nghị này, nhưng vẫn chưa có thông tin khích lệ.

Ngày 12/3/2003, taị Hội nghị toàn thể lần thứ 7, Trung ương Đảng khóa IX ra Nghị quyết về “phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Tôi mừng quá - Thời cơ đã đến để làm sống lại kiến nghị mà chúng tôi đã kiên trì đeo đuổi và thúc đẩy suốt ba năm qua.

Bởi Bộ Chính trị ra nghị quyết mới này chính là một bước triển khai và cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 7 đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, một bộ phận không thể tách rời của toàn dân tộc Việt Nam.

Thế là chúng tôi lại rà soát lại các văn bản và ngày 14/4/2003, tôi ký một Tờ trình mới lên Bộ Chính trị, nhắc lại kiến nghị này trong bối cảnh tình hình và yêu cầu mới.

Không để hành trình dở dang

Tiếp theo đó, để có thông tin mới nhất về cộng đồng như một cơ sở thúc đẩy ra nghị quyết, tôi kiến nghị cử một đoàn liên ngành đầu tiên của nước ta đi thăm, tiếp xúc trên tinh thần rất chủ động, thẳng thắn, cởi mở với cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ và Canada, là những nơi tập trung nhiều kiều bào nhất.

Tôi đề nghị trong đoàn phải có đại biểu có vị thế là người miền Nam, vì đa số cộng đồng ở các nước đó là người miền Nam. Trước đó, các đoàn thăm cộng đồng ở nước ngoài đều là đoàn của Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài.

Kiến nghị đã được Ban Bí thư chấp thuận và nửa đầu tháng 6/2003, tôi được cử dẫn đầu đoàn. Bí thư Thành ủy Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Triết khi đó cử Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thiện Nhân tham gia đoàn.

Song do ông Nhân có việc đột xuất, ông Trần Văn Tạo, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa và Giám đốc Sở Công an của Thành phố đã thay thế.

Đoàn còn có một số vị lãnh đạo các ngành như ông Trịnh Xuân Giới, Phó ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Tiến Võ, Ủy viên Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Sau chuyến đi này, chúng tôi làm báo cáo đầy đủ về những nét rất mới trong tình hình cộng đồng lên Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ. Tôi trực tiếp báo cáo đồng chí Vũ Khoan, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng phụ trách đối ngoại, đề nghị cho trình kiến nghị của chúng tôi lên Bộ Chính trị. Tôi rất mừng vì đã được đồng chí đồng ý.

Thế là một lần nữa, tôi trực tiếp cùng anh em cán bộ hữu quan của Ủy ban khẩn trương rà soát, chỉnh lý lại văn bản trình trước đây; và ngày 25/6/2003, tôi ký Tờ trình lên Bộ Chính trị nhắc lại kiến nghị nói trên, lần này với niềm hy vọng lớn hơn bao giờ hết.

Thật may mắn, đồng chí Vũ Khoan đã dành thời gian đích thân đọc và cho ý kiến chỉ đạo trực tiếp vào văn bản.

Vào thời điểm đó, tôi đã có quyết định của Lãnh đạo cấp cao cử làm Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước ta tại Pháp.

Tôi đặt mục tiêu: phải hoàn thành bằng được công việc then chốt này mà tôi đã tâm huyết, trăn trở từ khi nhận nhiệm vụ làm Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài.

Với quyết tâm đó, theo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Vũ Khoan, tôi dành thời gian, công sức trực tiếp và cùng anh chị em cán bộ Ủy ban hoàn chỉnh dự thảo. Rồi lại lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, ban, ngành hữu quan một lần nữa.

Tôi rất vui đã thực hiện được mục tiêu đề ra: hoàn chỉnh lần cuối cùng Dự thảo nghị quyết cùng các văn bản và kịp trình lên Bộ Chính trị trước khi tôi lên đường đi Paris nhận nhiệm vụ mới vào đầu tháng 12/2003.

Cũng như các lần trước, trong Tờ trình, chúng tôi báo cáo ý kiến của tất cả các cơ quan, bộ, ban, ngành hữu quan để Bộ Chính trị có đầy đủ cơ sở xem xét.

Đáng lưu ý là, lần cuối này, ngoài một cơ quan ngay từ đầu vẫn giữ ý kiến phân vân giữa kiến nghị Bộ Chính trị ra “Nghị quyết” hay “Chỉ thị” thì có thêm một cơ quan rất quan trọng trước đây tán thành, nay đã rút lui, không đồng ý với việc kiến nghị Bộ Chính trị ra Nghị quyết công khai nữa.

Ít tháng sau, trong khi đang công tác tại Pháp, tôi thật sự vui mừng nhận được tin toàn văn Nghị quyết số 36-NQ/TW, bản Nghị quyết công khai đầu tiên của Bộ Chính trị về cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, được ban hành ngày 26/3/2004.

Phát động Cuộc thi 'Biên soạn sách, tài liệu dạy và học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài'

Phát động Cuộc thi 'Biên soạn sách, tài liệu dạy và học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài'

TGVN. Sáng nay (16/9), tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức Lễ Phát động Cuộc ...

Công tác về người Việt Nam ở nước ngoài trong chặng đường 75 năm ngoại giao Việt Nam

Công tác về người Việt Nam ở nước ngoài trong chặng đường 75 năm ngoại giao Việt Nam

TGVN. Năm 2020 đánh dấu 75 năm xây dựng và trưởng thành của ngành Ngoại giao Việt Nam với với những dấu ấn quan trọng ...

Khai trương Phòng Truyền thống Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài

Khai trương Phòng Truyền thống Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài

TGVN. Sáng 28/8, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) đã tổ chức Lễ khai trương Phòng ...

Bài viết cùng chủ đề

75 năm Ngoại giao Việt Nam

Đọc thêm

Hai chị em sinh đôi sinh hai con trai trong cùng một ngày

Hai chị em sinh đôi sinh hai con trai trong cùng một ngày

Baoquocte.vn. Chị em sinh đôi người Mỹ chào đón hai con trai cùng ngày ở cùng bệnh viện, dù dự kiến sinh cách nhau 10 ngày.
Tân Thủ tướng Australia công bố các ưu tiên, nhận định 'Trung Quốc đã thay đổi'

Tân Thủ tướng Australia công bố các ưu tiên, nhận định 'Trung Quốc đã thay đổi'

Baoquocte.vn. Tân Thủ tướng Australia cho rằng, quan hệ với Trung Quốc sẽ vẫn là 'một mối quan hệ khó khăn', khi 'Bắc Kinh đã thay đổi chứ không phải Canberra'.
Chính phủ nghiên cứu tiếp thu ý kiến về quy định môn Lịch sử là môn bắt buộc

Chính phủ nghiên cứu tiếp thu ý kiến về quy định môn Lịch sử là môn bắt buộc

Baoquocte.vn. Sẽ nghiên cứu tiếp thu ý kiến về việc quy định môn học Lịch sử là môn bắt buộc trong chương trình giáo dục ở cấp trung học phổ thông.
H'Hen Niê được buôn làng tặng hoa và bánh sinh nhật khi xem phim

H'Hen Niê được buôn làng tặng hoa và bánh sinh nhật khi xem phim

Baoquocte.vn. Cuối tuần qua, Hoa hậu H'Hen Niê chi tiền đưa bố mẹ và bà con trong buôn lên Buôn Mê Thuột xem phim '578: Phát đạn của kẻ điên'.
Kỷ niệm 90 năm thành lập tỉnh Gia Lai: Nhiều thành tựu đáng tự hào

Kỷ niệm 90 năm thành lập tỉnh Gia Lai: Nhiều thành tựu đáng tự hào

Baoquocte.vn. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Gia Lai có một lịch sử đáng tự hào, một tương lai đầy triển vọng và nhiều hứa hẹn.
Tổng thống Mỹ thăm Nhật Bản: Hứa hẹn bảo vệ đồng minh, Thủ tướng Kishida gọi 'biểu tượng'

Tổng thống Mỹ thăm Nhật Bản: Hứa hẹn bảo vệ đồng minh, Thủ tướng Kishida gọi 'biểu tượng'

Baoquocte.vn. Tổng thống Mỹ tái khẳng định cam kết bảo vệ Nhật Bản, tuyên bố liên minh Nhật-Mỹ là 'nền tảng' của hòa bình ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Ca sĩ Đoan Trang thành công với live concert đầu tiên ở Singapore

Ca sĩ Đoan Trang thành công với live concert đầu tiên ở Singapore

Baoquocte.vn. Ngày 22/5, ca sĩ Đoan Trang tổ chức đêm nhạc 'Doan Trang's Greatest Hits' để mở đầu chuỗi hoạt động nghệ thuật của cô trong năm nay.
WEF 2022: Việt Nam đang trở thành một đối tác tích cực của cộng đồng quốc tế

WEF 2022: Việt Nam đang trở thành một đối tác tích cực của cộng đồng quốc tế

Baoquocte.vn. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 52 của WEF ngày 23 và 24/5 tại Davos, Thụy Sỹ.
Ba Lan: Quan hệ với Nga sẽ không thể như trước... Không thể có những quyết định sau lưng Ukraine

Ba Lan: Quan hệ với Nga sẽ không thể như trước... Không thể có những quyết định sau lưng Ukraine

Baoquocte.vn. Tổng thống Ba Lan đề cập quan hệ với Nga, sau hàng loạt cáo buộc của phương Tây với các lực lượng của Moscow trong chiến dịch quân sự ở ...
Toàn cảnh phiên khai mạc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV qua ảnh

Toàn cảnh phiên khai mạc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV qua ảnh

Baoquocte.vn. Sáng 23/5, với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV đã khai mạc trọng thể tại Hội trường ...
Liên Chi bộ tại Myanmar tổ chức đợt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh

Liên Chi bộ tại Myanmar tổ chức đợt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh

Baoquocte.vn. Chi bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar tổ chức buổi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đại sứ quán Việt Nam tại Bangladesh kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đại sứ quán Việt Nam tại Bangladesh kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Baoquocte.vn. Trong khuôn khổ chương trình, Đại sứ quán Việt Nam tại Bangladesh đã triển lãm ảnh 'Những năm tháng Chủ tịch Hồ Chí Minh hoạt động ở nước ngoài'.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm Đại sứ quán và gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Thái Lan

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm Đại sứ quán và gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Thái Lan

Baoquocte.vn. Chiều 22/5, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm Đại sứ quán Việt Nam, gặp gỡ thân mật đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan.
Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh dự Hội nghị phát triển ASEAN lần thứ tư

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh dự Hội nghị phát triển ASEAN lần thứ tư

Baoquocte.vn. Ngày 21/5, Hội nghị phát triển ASEAN lần thứ tư và Lễ ra mắt Báo cáo phát triển ASEAN 2021 đã diễn ra tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc.
Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến tiêu thụ xoài và nông sản Việt

Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến tiêu thụ xoài và nông sản Việt

Baoquocte.vn. TLSQ Việt Nam tại Côn Minh đã vận động và mở được 4 điểm cầu kết nối với Hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ xoài và nông sản năm 2022 của Sơn La.
Dâng hoa kỷ niệm 123 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Chile

Dâng hoa kỷ niệm 123 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Chile

Baoquocte.vn. Ngày 19/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Chile đã tổ chức lễ dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt tại Quận Cerro Navia, thủ đô Santiago.
Bộ Ngoại giao tích cực bảo hộ người Việt bị sát hại tại Osaka, Nhật Bản

Bộ Ngoại giao tích cực bảo hộ người Việt bị sát hại tại Osaka, Nhật Bản

Baoquocte.vn. Bộ Ngoại giao theo dõi sát quá trình điều tra, triển khai biện pháp bảo hộ người Việt cần thiết và hỗ trợ thu xếp hậu sự theo nguyện vọng của gia đình.
Đại sứ quán Việt Nam thông tin về trường hợp nam công dân Việt Nam mất tích tại Israel

Đại sứ quán Việt Nam thông tin về trường hợp nam công dân Việt Nam mất tích tại Israel

Baoquocte.vn. Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã làm việc với Bộ Ngoại giao Israel và cảnh sát sở tại để phối hợp xử lý và triển khai công tác bảo hộ công dân.
Việc sơ tán người Việt Nam tại Ukraine đã cơ bản hoàn tất

Việc sơ tán người Việt Nam tại Ukraine đã cơ bản hoàn tất

Baoquocte.vn. Đến nay, việc sơ tán người Việt Nam tại Ukraine đã cơ bản hoàn tất, đáp ứng hầu hết nguyện vọng về nước của người dân.
Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan hỗ trợ kịp thời công dân gặp nạn

Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan hỗ trợ kịp thời công dân gặp nạn

Baoquocte.vn. Hay tin thuyền viên Việt Nam trên tàu hàng Phú An-368/17 TV gặp nạn, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã liên lạc với sở tại để bảo hộ công dân.
Đại sứ quán và nhiều hội đoàn, cá nhân người Việt ở Đức nỗ lực hỗ trợ bà con sơ tán từ Ukraine

Đại sứ quán và nhiều hội đoàn, cá nhân người Việt ở Đức nỗ lực hỗ trợ bà con sơ tán từ Ukraine

Baoquocte.vn. Đại sứ quán Việt Nam tại Đức và nhiều hội đoàn, cá nhân người Việt đã vào cuộc hỗ trợ bà con sơ tán từ Ukraine.
Chuyến bay miễn phí thứ ba đưa 259 người Việt ở Ukraine từ Ba Lan về nước

Chuyến bay miễn phí thứ ba đưa 259 người Việt ở Ukraine từ Ba Lan về nước

Baoquocte.vn. Chị Nguyễn Thị Nhung (Kharkov, Ukraine) cùng chồng và ba con nhỏ lên chuyến bay ngày 18/3 từ Warsaw, Ba Lan cho biết: Tôi rất hạnh phúc vì sắp được về nhà.
Đón tiếp khách cấp cao nước ngoài thăm làm việc

Đón tiếp khách cấp cao nước ngoài thăm làm việc

Baoquocte.vn. Điều 16 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định việc đón tiếp khách cấp cao nước ngoài thăm làm việc.
Đón tiếp cấp phó của Người đứng đầu Chính phủ, cấp phó của Người đứng đầu Nghị viện, Bộ trưởng Ngoại giao nước khách thăm chính thức

Đón tiếp cấp phó của Người đứng đầu Chính phủ, cấp phó của Người đứng đầu Nghị viện, Bộ trưởng Ngoại giao nước khách thăm chính thức

Baoquocte.vn. Việc đón tiếp cấp phó của Người đứng đầu Chính phủ, cấp phó Người đứng đầu Nghị viện, Bộ trưởng Ngoại giao thăm chính thức quy định thế nào?
Đón tiếp Phó Nguyên thủ quốc gia đồng thời là lãnh đạo đảng cầm quyền thăm chính thức

Đón tiếp Phó Nguyên thủ quốc gia đồng thời là lãnh đạo đảng cầm quyền thăm chính thức

Baoquocte.vn. Điều 14 Nghị định 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định đón tiếp Phó Nguyên thủ quốc gia đồng thời là lãnh đạo đảng cầm quyền thăm chính thức
Đón, tiếp Phó Nguyên thủ quốc gia thăm chính thức

Đón, tiếp Phó Nguyên thủ quốc gia thăm chính thức

Baoquocte.vn. Điều 13 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định việc đón, tiếp Phó Nguyên thủ quốc gia thăm chính thức.
Đón, tiếp người đứng đầu nghị viện thăm chính thức (Phần 2)

Đón, tiếp người đứng đầu nghị viện thăm chính thức (Phần 2)

Baoquocte.vn. Điều 12 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định việc đón, tiếp người đứng đầu nghị viện thăm chính thức.
Những nước nào có Ngày Quốc khánh trong tháng 5?

Những nước nào có Ngày Quốc khánh trong tháng 5?

Baoquocte.vn. Trong tháng 5 có 15 quốc gia kỷ niệm Ngày Quốc khánh, bao gồm Ba Lan, Paraguay, Na Uy, Cameroon, Yemen, Argentina, Jordan, Ethiopia, Croatia...
Phiên bản di động