ĐIỆN MỪNG

14/06/2018 22:00

Nhân dịp Ngài Alie Kabba được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế nước Cộng hòa Sierra Leone, ngày 14/6/2018, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện mừng tới Ngài Alie Kabba.

Nhân dịp Ngài Alie Kabba được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế nước Cộng hòa Sierra Leone, ngày 14/6/2018, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện mừng tới Ngài Alie Kabba.