Điện mừng Bộ trưởng Ngoại giao Mông Cổ

08/07/2020 18:40
Bảo Chi
08/07/2020 18:40

TGVN. Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao.

TIN LIÊN QUAN
Điện mừng Bộ trưởng Ngoại giao mới của Timor-Leste
Điện mừng 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-New Zealand

Nhân dịp Ngài Nyamtserengiin Enkhtaivan được Quốc hội Mông Cổ bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao Mông Cổ, ngày 8/7, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện chúc mừng.

Điện mừng Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Gombojav Zandanshatar

 

Điện mừng Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Gombojav Zandanshatar

TGVN. Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao.

Điện mừng Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Angola

 

Điện mừng Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Angola

TGVN. Thông cáo của Bộ Ngoại giao.

Điện mừng Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia

 

Điện mừng Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia

TGVN. Nhân dịp Ngài Hishammuddin Hussein được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia, ngày 9/3, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm ...