Đổi mới và sáng tạo làm nên sự khác biệt

TS. Đoàn Duy Khương
Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. Việc hợp tác quốc tế mạnh mẽ đã mở ra nhiều cơ hội cho Việt Nam trong việc hoàn thiện chất lượng nguồn nhân lực theo các tiêu chuẩn tiến bộ trên thế giới.
Thí sinh Đội tuyển Việt Nam tham dự  Kỳ thi Tay nghề thế giới lần thứ 45 tổ chức tại thành phố Kazan (Cộng hòa Tatarstan, thuộc Liên bang Nga). (Nguồn: gdnn.gov.vn)
Thí sinh Đội tuyển Việt Nam tham dự Kỳ thi Tay nghề thế giới lần thứ 45 tổ chức tại thành phố Kazan (Cộng hòa Tatarstan, thuộc Liên bang Nga). (Nguồn: gdnn.gov.vn)

Những người tạo ra thành công nhỏ muốn tạo ra thành công lớn và những người tạo nên thành công lớn muốn tạo ra thành công lớn hơn…

Cơ chế kinh tế thị trường được vận hành nhờ động lực quan trọng đó của con người đã giúp thúc đẩy, giải phóng một cách toàn diện các nguồn lực trong xã hội, trong đó có nguồn nhân lực.

Nguồn lực này thực tế là năng suất lao động của một cá nhân, được thừa hưởng và phát triển thông qua giáo dục và đào tạo cũng như trong môi trường xã hội thích hợp. Nguồn vốn con người được xem là tài sản quan trọng nhất của bất kỳ quốc gia nào. Đầu tư vào con người luôn là tất yếu trong phát triển năng lực quốc gia vì nó vừa là động lực, vừa là mục tiêu cuối cùng của mọi nền kinh tế.

Việt Nam là quốc gia đông dân thứ 15 trên thế giới với khoảng 100 triệu người, trong đó, tỷ lệ biết chữ và tỷ lệ nhập học cơ bản cao (98%), tỷ lệ tham gia lực lượng lao động khoảng gần 70%. Đây là những lợi thế về nguồn nhân lực.

Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định, con người là trung tâm của sự phát triển và kiên định phát triển con người Việt Nam toàn diện: “Coi con người là trung tâm, chủ thể, nguồn lực quan trọng nhất và mục tiêu của sự phát triển; lấy giá trị văn hóa, con người Việt Nam là nền tảng, sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững”.

Theo đó, dự thảo Chiến lược tổng quát đến năm 2030 của ngành giáo dục với Tầm nhìn đến năm 2045 là xây dựng nền giáo dục Việt Nam hiện đại, kế thừa các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu văn minh nhân loại, xây dựng đất nước phồn vinh và hạnh phúc hướng tới đạt trình độ tiên tiến của khu vực vào năm 2030 và đạt trình độ tiên tiến của thế giới vào năm 2045.

Việc hợp tác quốc tế mạnh mẽ đã mở ra nhiều cơ hội cho Việt Nam trong việc hoàn thiện chất lượng nguồn nhân lực theo các tiêu chuẩn tiến bộ trên thế giới. Mặc dù vậy, Việt Nam còn thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao, thiếu tính chủ động và sáng tạo. Đặc biệt, việc thu hút, sử dụng nguồn nhân lực cũng gặp khó khăn khi đối diện một xu hướng không tránh khỏi là nạn “chảy máu chất xám”.

Ở Việt Nam, chính sách khuyến khích, thúc đẩy sự đổi mới và sáng tạo của con người là một trong những quyết sách quan trọng nhất của Chính phủ trong thời đại công nghệ số hiện nay. Kết quả là, Báo cáo GII (chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu) 2021 của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) ghi nhận, Việt Nam là hình mẫu nằm trong số 50 nền kinh tế có tiến bộ đáng kể nhất trên thế giới.

Tuy nhiên, Việt Nam hiện vẫn là một nước đang phát triển và luôn tiềm ẩn cạm bẫy của một đất nước thu nhập trung bình. Và để vượt qua thách thức đó nhằm thực hiện tốt Tầm nhìn 2045 của đất nước, xin đề xuất ba nội dung góp phần thúc đẩy nguồn lực đổi mới và sáng tạo Việt hướng tới một đất nước phát triển.

Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời đại của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và sự phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam hiện đang mang lại nhiều cơ hội mới. Do đó, để triển khai tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chiến lược và Tầm nhìn mới của ngành giáo dục, cần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Việc tạo ra các hệ thống, quy trình và đặc biệt là môi trường xã hội văn minh, công bằng cho mọi người, mọi tổ chức là một trong những bước quan trọng nhất trong quá trình đổi mới.

Một xã hội pháp luật công bằng sẽ là môi trường cởi mở, tự chủ cho các bản quyền đổi mới và sáng tạo tích cực vì đổi mới - sáng tạo thường là kết quả của tự do bình đẳng và là khởi nguồn của sự thịnh vượng. Khi đó, định hướng bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Không có quý hơn độc lập tự do” đã có ý nghĩa quan trọng trong thời kỳ giữ nước, lại càng phát huy tối đa nguồn lực đổi mới và sáng tạo của con người trong thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước.

Xây dựng văn hóa hỗ trợ và thúc đẩy đổi mới-sáng tạo

Văn hóa làm việc đoàn kết và hợp tác bình đẳng giúp tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình hình thành văn hóa đổi mới. Văn hóa đổi mới và sáng tạo được triển khai thực hiện sẽ cho phép các tổ chức ăn mừng những đổi mới thành công trong khi vẫn học hỏi từ những thất bại của họ.

Ngoài ra cũng cần thay đổi nhận thức rằng, đổi mới và sáng tạo luôn liên quan đến đầu tư tốn kém, kỹ thuật phức tạp hay công nghệ mới. Tại Nhật Bản, Kaizen là chương trình cải tiến sáng tạo và liên tục đổi mới để nâng cao năng suất lao động, đã có lịch sử hơn 50 năm và được áp dụng rộng rãi trong mọi doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.

Kaizen không chỉ giới hạn trong ngành sản xuất mà còn có thể áp dụng được trong ngành dịch vụ, kinh doanh bán lẻ, thậm chí là trong các chương trình giáo dục và đào tạo cũng như phát triển đời sống cá nhân. Để thực hiện Kaizen, chúng ta chỉ cần áp dụng những kỹ thuật thông thường, đơn giản như bảy công cụ kiểm soát chất lượng (biểu đồ Pareto, nhân quả, tổ chức, kiểm soát, phân tán, các đồ thị và phiếu kiểm tra).

Xây dựng văn hóa sáng tạo và đổi mới là một quá trình cần có thời gian, sự kiên nhẫn và nguồn lực đáng kể, đặc biệt khi đứng trước sự thất bại hoặc thậm chí là thái độ phản cảm của xã hội. Vì vậy, nếu muốn phát triển mạnh mẽ công cuộc đổi mới và sáng tạo, chúng ta cần xây dựng một nền văn hóa hỗ trợ mạnh mẽ trong lĩnh vực này.

Phát triển chất lượng và bền vững

Để tiến tới một xã hội phồn vinh thì phải định lượng, huy động, sử dụng hiệu quả và hơn hết phải luôn nhân lên tất cả nguồn vốn của quốc gia, trong đó có nguồn vốn con người, mà không làm cạn kiệt nó.

Chủ động nuôi dưỡng và quản trị tốt nguồn lực vô giá đó của quốc gia thông qua đổi mới các chính sách trong giáo dục và đào tạo, hợp tác công bằng (giữa các vùng miền và giai tầng xã hội), cạnh tranh lành mạnh trong thị trường lao động sẽ đảm bảo niềm tin và an sinh xã hội, thúc đẩy niềm tự hào sáng tạo và đổi mới trong mọi tầng lớp nhân dân. Cuối cùng là tạo sự khác biệt trong chất lượng phát triển bền vững và phồn vinh nền kinh tế đất nước.

Nghiên cứu mới: Nghiện điện thoại thông minh làm giảm khả năng sáng tạo

Nghiên cứu mới: Nghiện điện thoại thông minh làm giảm khả năng sáng tạo

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc vừa tìm ra bằng chứng khẳng định việc nghiện điện thoại thông minh làm giảm khả năng sáng tạo ...

Diễn đàn Đổi mới Sáng tạo trong lĩnh vực Y tế: Kích hoạt những cơ hội mới

Diễn đàn Đổi mới Sáng tạo trong lĩnh vực Y tế: Kích hoạt những cơ hội mới

Diễn đàn Đổi mới Sáng tạo trong lĩnh vực Y tế đầu tiên do Pharma Group - đại diện cho tiếng nói của ngành dược ...

Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương sáng về học tập, rèn luyện, đổi mới

Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương sáng về học tập, rèn luyện, đổi mới

Ngày 16/11, thay mặt lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn đã gặp mặt 68 thầy cô giáo ...

Việt Nam mong muốn hợp tác với Israel trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, năng lượng tái tạo

Việt Nam mong muốn hợp tác với Israel trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, năng lượng tái tạo

Chiều 17/8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp cựu Thủ tướng Israel Ehud Barak đang có chuyến thăm, làm ...

Đẩy mạnh hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong sinh viên

Đẩy mạnh hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong sinh viên

Khoa Ngoại ngữ là khoa đầu tiên của Đại học Trưng Vương triển khai thỏa thuận hợp tác với Viện Quản trị sáng tạo (IIM) ...

Đọc thêm

Tử vi 12 cung hoàng đạo Thứ Sáu ngày 3/2/2023: Bọ Cạp bày tỏ tình cảm

Tử vi 12 cung hoàng đạo Thứ Sáu ngày 3/2/2023: Bọ Cạp bày tỏ tình cảm

Baoquocte.vn. Tử vi hôm nay 3/2/2023 của 12 cung hoàng đạo - Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư, Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên ...
Tuần Văn hoá - Du lịch Bắc Giang năm 2023 - 'Linh thiêng Tây Yên Tử'

Tuần Văn hoá - Du lịch Bắc Giang năm 2023 - 'Linh thiêng Tây Yên Tử'

Baoquocte.vn. Sự kiện do UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức diễn ra trong 06 ngày, từ ngày 01/02 - 06/02/2023 (từ ngày 11 - 16 tháng Giêng, năm Quý Mão).
Giá tiêu hôm nay 3/2/2023: Chu kỳ giá mới chưa thể đến sớm, lợi nhuận người trồng không như mong đợi

Giá tiêu hôm nay 3/2/2023: Chu kỳ giá mới chưa thể đến sớm, lợi nhuận người trồng không như mong đợi

Baoquocte.vn. Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước nối dài đà tăng nhẹ ở một số địa phương trọng điểm, giao dịch từ 56.000 – 59.000 đ/kg.
BIDV đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu với Trade Booming

BIDV đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu với Trade Booming

Baoquocte.vn. BIDV luôn dành ưu tiên cấp tín dụng cho đối tượng doanh nghiệp xuất, nhập khẩu với các gói tín dụng ưu đãi và các điều kiện tín dụng linh ...
Nhiều doanh nghiệp tại Fukuoka và khu vực Kyushu, Nhật Bản đang quan tâm đến thị trường Việt Nam

Nhiều doanh nghiệp tại Fukuoka và khu vực Kyushu, Nhật Bản đang quan tâm đến thị trường Việt Nam

Baoquocte.vn. Thống đốc Hattori Seitaro đặc biệt quan tâm đến chương trình Diễn đàn các doanh nghiệp kiều bào trên toàn thế giới lần thứ hai tại Fukuoka.
Giá vàng hôm nay 3/2/2023: Giá vàng vượt kỷ lục 9 tháng, giữ giá được bao lâu? vàng SJC bị cuốn theo 'lốc xoáy'

Giá vàng hôm nay 3/2/2023: Giá vàng vượt kỷ lục 9 tháng, giữ giá được bao lâu? vàng SJC bị cuốn theo 'lốc xoáy'

Baoquocte.vn. Giá vàng hôm nay 3/2/2023 tăng vùn vụt bất chấp quan điểm Fed với lạm phát. Giá vàng SJC cũng tăng mạnh. Chuyên gia dự báo diễn biến tiếp theo?.
Giá vàng hôm nay 3/2/2023: Giá vàng vượt kỷ lục 9 tháng, giữ giá được bao lâu? vàng SJC bị cuốn theo 'lốc xoáy'

Giá vàng hôm nay 3/2/2023: Giá vàng vượt kỷ lục 9 tháng, giữ giá được bao lâu? vàng SJC bị cuốn theo 'lốc xoáy'

Baoquocte.vn. Giá vàng hôm nay 3/2/2023 tăng vùn vụt bất chấp quan điểm Fed với lạm phát. Giá vàng SJC cũng tăng mạnh. Chuyên gia dự báo diễn biến tiếp theo?.
Nga có thể tận dụng sự chia rẽ trong EU

Nga có thể tận dụng sự chia rẽ trong EU

Baoquocte.vn. Nga đang quay sang Trung Quốc, Ấn Độ và thậm chí cả Thổ Nhĩ Kỳ, để bù đắp cho sự mất mát tương đối của các thị trường năng lượng châu Âu.
Venezuela 'để mắt' đến cách phương Tây trừng phạt Nga, Ba Lan muốn 'ra tay' mạnh hơn với trần giá dầu

Venezuela 'để mắt' đến cách phương Tây trừng phạt Nga, Ba Lan muốn 'ra tay' mạnh hơn với trần giá dầu

Baoquocte.vn. Các biện pháp trừng phạt do phương Tây áp đặt đối với Nga gây ra sự hỗn loạn trên thị trường năng lượng toàn cầu.
Báo Trung Quốc: Fed tăng lãi suất, kinh tế Mỹ vẫn ‘run’ về chính sách, nhà đầu tư thế giới cần biết sợ

Báo Trung Quốc: Fed tăng lãi suất, kinh tế Mỹ vẫn ‘run’ về chính sách, nhà đầu tư thế giới cần biết sợ

Baoquocte.vn. Fed tăng lãi suất, báo của Trung Quốc cảnh báo giới đầu tư toàn cầu về những quyết định chính sách có tầm ảnh hưởng sâu rộng của nền kinh tế Mỹ.
Kinh tế thế giới nổi bật (27/1-2/2): Ngoại thương Nga 'không hề hấn' giữa trừng phạt; Mỹ-Trung lại ‘có biến’; Hàn Quốc hái ‘trái ngọt’ từ RCEP

Kinh tế thế giới nổi bật (27/1-2/2): Ngoại thương Nga 'không hề hấn' giữa trừng phạt; Mỹ-Trung lại ‘có biến’; Hàn Quốc hái ‘trái ngọt’ từ RCEP

Baoquocte.vn. Tăng trưởng toàn cầu năm 2023 sẽ tươi sáng, Nga kiên cường đáng ngạc nhiên, căng thẳng Mỹ-Trung Quốc… là những tin kinh tế thế giới nổi bật.
Ai Cập lần đầu bán khí đốt sang châu Âu, Italy muốn 'xin tiền' EU để làm điều này

Ai Cập lần đầu bán khí đốt sang châu Âu, Italy muốn 'xin tiền' EU để làm điều này

Baoquocte.vn. Bộ Dầu mỏ và Tài nguyên khoáng sản Ai Cập thông báo, lần đầu tiên nước này đã xuất khẩu 60% sản lượng khí đốt tự nhiên sang châu Âu.
Bất động sản mới nhất: Giật mình về giao dịch đất nền năm 2022, danh sách dự án chậm tiến độ, đề xuất gỡ rối cho thị trường

Bất động sản mới nhất: Giật mình về giao dịch đất nền năm 2022, danh sách dự án chậm tiến độ, đề xuất gỡ rối cho thị trường

Baoquocte.vn. Đề xuất một số giải pháp gỡ rối cho thị trường, giật mình với báo cáo giao dịch đất nền 2022… là những tin bất động sản (BĐS) mới nhất.
Bất động sản mới nhất: Nhà đầu tư bấn loạn dò đỉnh và đáy thị trường; nên dồn tiền vào đất nền hay chung cư sau Tết?

Bất động sản mới nhất: Nhà đầu tư bấn loạn dò đỉnh và đáy thị trường; nên dồn tiền vào đất nền hay chung cư sau Tết?

Baoquocte.vn. Thời cơ có 1 không hai để đầu tư địa ốc, dự đoán thị trường 2023; sau Tết, nên đầu tư vào phân khúc nào?… là tin bất động sản (BĐS) mới nhất.
Bất động sản mới nhất: Gấp gáp ‘giải vây’ cho thị trường, khó bắt đáy, đề xuất giảm tiếp tiền thuê đất năm 2023

Bất động sản mới nhất: Gấp gáp ‘giải vây’ cho thị trường, khó bắt đáy, đề xuất giảm tiếp tiền thuê đất năm 2023

Baoquocte.vn. Ồ ạt rao bán cắt lỗ, nhà đầu tư khó xác định đáy thị trường, Bộ Tài chính đề xuất giảm tiếp 30% tiền thuê đất… là tin bất động sản (BĐS) mới nhất.
Bất động sản mới nhất: Ghi sổ 4 lưu ý khi mua đất, tránh bị lừa; chung tay gỡ khó cho thị trường, lo tình trạng đầu cơ

Bất động sản mới nhất: Ghi sổ 4 lưu ý khi mua đất, tránh bị lừa; chung tay gỡ khó cho thị trường, lo tình trạng đầu cơ

Baoquocte.vn. Nhận định triển vọng thị trường năm 2023, những điều cần lưu ý khi mua đất nền phân lô... là những tin bất động sản (BĐS) mới nhất.
Bất động sản mới nhất: Ồ ạt rao bán giảm giá, cơ cấu sản phẩm bất hợp lý, quy định diện tích tối thiểu để tách thửa

Bất động sản mới nhất: Ồ ạt rao bán giảm giá, cơ cấu sản phẩm bất hợp lý, quy định diện tích tối thiểu để tách thửa

Baoquocte.vn. Lượng nhà ở xã hội quá thấp so với nhu cầu, Quảng Ngãi tìm được nhà đầu tư thực hiện dự án hơn 3.300 tỷ đồng… là tin bất động sản (BĐS) mới nhất.
70% người tiêu dùng có ý định mua bất động sản trong năm 2023

70% người tiêu dùng có ý định mua bất động sản trong năm 2023

Baoquocte.vn. Theo Batdongsan.com.vn, gần 70% người tham gia khảo sát muốn mua bất động sản trong năm 2023, vì lý do muốn mua để đầu tư.
BIDV đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu với Trade Booming

BIDV đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu với Trade Booming

Baoquocte.vn. BIDV luôn dành ưu tiên cấp tín dụng cho đối tượng doanh nghiệp xuất, nhập khẩu với các gói tín dụng ưu đãi và các điều kiện tín dụng linh hoạt.
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 2/2: Tỷ giá USD, Euro, Yen Nhật, CAD, AUD, Bảng Anh... Fed tăng lãi suất, đồng bạc xanh mất đà lao dốc

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 2/2: Tỷ giá USD, Euro, Yen Nhật, CAD, AUD, Bảng Anh... Fed tăng lãi suất, đồng bạc xanh mất đà lao dốc

Baoquocte.vn. Cập nhật tỷ giá ngoại tệ hôm nay 2/2, tỷ giá USD, Euro, AUD, CAD, Bảng Anh, Yen Nhật, tỷ giá hối đoái...
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 1/2: Tỷ giá USD, Euro, Yen Nhật, CAD, AUD, Bảng Anh... Thị trường trầm lắng, đồng bạc xanh giảm nhẹ

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 1/2: Tỷ giá USD, Euro, Yen Nhật, CAD, AUD, Bảng Anh... Thị trường trầm lắng, đồng bạc xanh giảm nhẹ

Baoquocte.vn. Cập nhật tỷ giá ngoại tệ hôm nay 1/2, tỷ giá USD, Euro, AUD, CAD, Bảng Anh, Yen Nhật, tỷ giá hối đoái...
Lãi suất ngân hàng nào cao nhất tháng 2/2023?

Lãi suất ngân hàng nào cao nhất tháng 2/2023?

Baoquocte.vn. Hong Leong, VPBank, BAC A BANK... là những ngân hàng có lãi suất cao nhất, tính đến ngày 31/1.
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 31/1: Tỷ giá USD, Euro, Yen Nhật, CAD, AUD, Bảng Anh... Đồng bạc xanh biến động trước cuộc họp của Fed

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 31/1: Tỷ giá USD, Euro, Yen Nhật, CAD, AUD, Bảng Anh... Đồng bạc xanh biến động trước cuộc họp của Fed

Baoquocte.vn. Cập nhật tỷ giá ngoại tệ hôm nay 31/1, tỷ giá USD, Euro, AUD, CAD, Bảng Anh, Yen Nhật, tỷ giá hối đoái... Đồng bạc xanh tăng, các đồng tiền cơ bản khác giảm.
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 30/1: Tỷ giá USD, Euro, Yen Nhật, CAD, AUD, Bảng Anh... nín thở chờ cuộc họp của các ông lớn ngân hàng thế giới

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 30/1: Tỷ giá USD, Euro, Yen Nhật, CAD, AUD, Bảng Anh... nín thở chờ cuộc họp của các ông lớn ngân hàng thế giới

Baoquocte.vn. Cập nhật tỷ giá ngoại tệ hôm nay 30/1, tỷ giá USD, Euro, AUD, CAD, Bảng Anh, Yen Nhật, tỷ giá hối đoái... thị trường nín thở chờ cuộc họp của các ngân hàng.
Phiên bản di động