Đồng NDT gia nhập giỏ SDR (kỳ 2): Thúc đẩy tiến trình cải cách của Trung Quốc

Đồng NDT là một thành viên của giỏ SDR có nghĩa là cộng đồng quốc tế sẽ nhìn nhận việc cải cách thể chế tài chính và mở cửa đối ngoại của Trung Quốc với tầm nhìn về trách nhiệm tiền tệ quốc tế và tiêu chuẩn cao hơn.
TIN LIÊN QUAN
dong ndt gia nhap gio sdr ky 2 thuc day tien trinh cai cach cua trung quoc Đồng NDT vào giỏ tiền tệ chưa tác động doanh nghiệp xuất nhập khẩu
dong ndt gia nhap gio sdr ky 2 thuc day tien trinh cai cach cua trung quoc Đồng Nhân dân tệ gia nhập giỏ SDR: ý nghĩa và ảnh hưởng (kỳ 1)

Khuyến khích Trung Quốc cải cách mở cửa hơn nữa

Hiện nay, đồng NDT đã là một thành viên của giỏ SDR, điều này có nghĩa là cộng đồng quốc tế sẽ nhìn nhận việc cải cách thể chế tài chính và mở cửa đối ngoại của Trung Quốc với tầm nhìn về trách nhiệm tiền tệ quốc tế và tiêu chuẩn cao hơn. Do vậy, việc đồng NDT gia nhập SDR không có nghĩa là việc có thể “yên tâm cả đời”, Trung Quốc cần phải tiếp tục thúc đẩy tiến trình cải cách mở cửa, khiến cho đồng NDT trở thành đồng tiền của SDR danh xứng với thực.

dong ndt gia nhap gio sdr ky 2 thuc day tien trinh cai cach cua trung quoc

NDT gia nhập SDR sẽ khuyến khích Trung Quốc cải cách mở cửa hơn nữa. (Nguồn: Slate)

Đồng NDT trở thành đồng tiền dự trữ quốc tế có nghĩa là cộng đồng quốc tế cũng có sự kỳ vọng tương tự với Trung Quốc giống như đối với các nước phát hành đồng tiền dự trữ khác như Mỹ, Anh…

Đồng thời, cùng với việc đồng NDT được sử dụng rộng rãi, việc ban hành và thực thi chính sách tiền tệ của Trung Quốc đặc biệt là chính sách tỷ giá hối đoái sẽ phát sinh “hiệu ứng lan tỏa” không tránh khỏi, gây ảnh hưởng đến các nước khác và các doanh nghiệp và cá nhân sử dụng đồng NDT. Do vậy, cộng đồng quốc tế mong muốn khung chính sách tiền tệ và chế độ tỷ giá hối đoái của Trung Quốc được thị trường hóa hơn, linh hoạt hơn, tính minh bạch chính sách cao hơn, kết nối chính sách có hiệu quả hơn.

Đưa ra yêu cầu cao hơn đối với các hạng mục vốn và mở cửa thị trường vốn của Trung Quốc. Mặc dù đồng NDT đã gia nhập SDR, nhưng trong các lĩnh vực mức độ tiện lợi giao dịch xuyên quốc gia, hoán đổi tài khoản vốn, mở cửa thị trường tài chính… của Trung Quốc vẫn có khoảng cách nhất định đối với các nước phát hành đồng tiền dự trữ khác như Mỹ, Anh… Đây đều là những trở ngại ngăn cản đồng NDT được sử dụng rộng rãi hơn, phát huy tốt hơn vai trò của đồng tiền dự trữ. Trong thời gian tới, Trung Quốc cần phải thực hiện có thể chuyển đổi hạng mục vốn NDT một cách có trật tự, thúc đẩy mở cửa hai chiều thị trường vốn, đồng thời, phát triển thị trường tài chính nhiều cấp độ, khai thác chiều rộng và chiều sâu của thị trường vốn NDT.

Đưa ra yêu cầu cao hơn đối với việc giám sát quản lý tài chính của Trung Quốc. Cùng với việc nâng cao mức độ mở cửa đối ngoại của Trung Quốc, việc lưu chuyển xuyên quốc gia đồng NDT ngày càng nhiều, môi trường tài chính kinh tế mà Trung Quốc phải đối mặt cũng ngày càng phức tạp, rủi ro phải đối mặt cũng nhiều hơn. Việc phát huy vai trò đồng tiền dự trữ của đồng NDT cần hệ thống tài chính vững chắc của Trung Quốc nâng đỡ. Điều này không tách rời việc giám sát quản lý tài chính có hiệu quả đặc biệt là quản lý thận trọng vĩ mô, kể cả nâng cao hơn nữa tiêu chuẩn giám sát quản lý, hoàn thiện hệ thống quản lý lưu động vốn và nợ nước ngoài trong khuôn khổ thận trọng vĩ mô… Từ đó tăng cường tính chủ động và tính hiệu quả về quản lý tài chính Trung Quốc trong cục diện kinh tế vĩ mô mở cửa và môi trường thị trường tài chính phức tạp hơn.

Đưa ra yêu cầu cao hơn đối với năng lực điều tiết vĩ mô tổng hợp của Trung Quốc. Việc cộng đồng quốc tế coi đồng NDT là dự trữ ngoại hối là sự thừa nhận đối với sức mạnh tổng hợp của Trung Quốc. Cùng với việc nâng cao vị thế đồng tiền dự trữ của NDT, Trung Quốc cũng cần phải từng bước gánh vác trách nhiệm của một nước phát hành đồng tiền dự trữ - việc này đã đưa ra yêu cầu cao hơn đối với khả năng điều tiết vĩ mô tổng hợp của Trung Quốc. Trong tình hình mới, cộng đồng quốc tế sẽ có kỳ vọng cao hơn đối với Trung Quốc trên các phương diện như mô hình hành động chính phủ, cơ chế quản lý, phương thức tư duy, bồi dưỡng nhân tài…, mong muốn Trung Quốc có thể hội nhập, mở cửa và minh bạch hơn với quốc tế.

Thay đổi trong quản lý hệ thống tiền tệ quốc tế

Thể hiện sự nâng cao vị thế quốc tế của nền kinh tế thị trường mới nổi. Việc đồng NDT gia nhập SDR chứng tỏ những năm gần đây, quyền phát ngôn và tính đại diện của các nền kinh tế thị trường mới nổi trong việc quản trị kinh tế toàn cầu đang được nâng cao, quyền phát ngôn mang tính thể chế trong các tổ chức quốc tế quan trọng không ngừng được nâng lên.

Hiện nay, cục diện kinh tế toàn cầu đang có sự thay đổi sâu sắc, tầm quan trọng của các nền kinh tế thị trường mới nổi trong kinh tế toàn cầu không ngừng tăng cường, cũng bắt đầu tham gia quản trị kinh tế toàn cầu trên các cấp độ sâu hơn và các lĩnh vực rộng hơn. Việc đồng NDT gia nhập SDR vừa phản ánh sự gia tăng vị thế quốc tế và tầm ảnh hưởng của Trung Quốc, đồng thời cũng cho thấy Trung Quốc đang từng bước tiến gần hơn tới trung tâm của vũ đài quốc tế, trong tương lai sẽ đóng vai trò quan trọng hơn trong việc tham gia quản trị kinh tế toàn cầu toàn diện, phát huy vai trò tích cực hơn trong quá trình thảo luận và ban hành quy tắc tài chính quốc tế.

dong ndt gia nhap gio sdr ky 2 thuc day tien trinh cai cach cua trung quoc
Ảnh minh họa. (Nguồn: The Bricspos)

Giúp hoàn thiện hơn nữa hệ thống tiền tệ quốc tế. Từ lịch sử cho thấy hệ thống tiền tệ quốc tế ỷ lại quá mức vào đồng tiền chủ chốt duy nhất đều dẫn đến sự không ổn định. Cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế nổ ra năm 2008 đã phản ánh một cách sâu sắc sự thiếu sót nội tại của hệ thống tiền tệ quốc tế hiện hành do quá phụ thuộc vào đồng USD. Sau khi đồng NDT gia nhập SDR sẽ dần phát triển trở thành một trong những loại tiền tệ chủ chốt toàn cầu. Trong tương lai có thể xuất hiện cục diện “thế chân vạc” giữa đồng USD, đồng Euro, đồng NDT. Điều này sẽ giúp thúc đẩy đa nguyên hóa hệ thống tiền tệ quốc tế, nâng cao tính ổn định và tính mềm dẻo của hệ thống tiền tệ quốc tế.

Đồng thời, việc đồng NDT gia nhập SDR có nghĩa là từ thập niên 80 của thế kỷ 20 đến nay, lần đầu tiên có đồng tiền của thị trường mới nổi vào giỏ tiền tệ SDR, điều này giúp cải thiện cục diện đơn thuần trước đây coi đồng tiền của các nước phát triển làm đồng tiền dự trữ, tăng cường tính đại diện và sức hút của bản thân SDR. Ngoài ra, việc đồng NDT gia nhập SDR còn giúp nâng cao tính ổn định của SDR, nâng cao vị thế của nó trong hệ thống tiền tệ quốc tế, tăng cường chức năng của nó với tư cách là đồng tiền dự trữ quốc tế, điều này cũng sẽ cải thiện hơn nữa hệ thống tiền tệ quốc tế.

Tóm lại, việc đồng NDT gia nhập SDR và cải cách liên quan đều có ảnh hưởng sâu rộng và ý nghĩa to lớn đối với Trung Quốc và thế giới. Xét về ngắn hạn, việc đồng NDT gia nhập SDR sẽ nảy sinh một số ảnh hưởng rõ ràng. Đối với Trung Quốc, ý nghĩa sâu rộng hơn là đã truyền động lực mới cho việc quốc tế hóa đồng NDT, đồng thời giúp cải cách mở cửa hơn nữa trong nước.

Đối với thế giới, điều này đã phản ánh hệ thống tài chính quốc tế đang phát triển theo hướng hợp lý, cân đối và công bằng hơn, đồng thời thúc đẩy hoàn thiện hơn nữa hệ thống tiền tệ quốc tế. Trung Quốc cần phải coi việc gia nhập SDR làm thời cơ, kích thích hơn nữa sức sống thị trường, mang lại lợi ích cải cách, đóng góp tích cực cho việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu, bảo vệ ổn định tài chính toàn cầu và hoàn thiện quản trị kinh tế toàn cầu.

dong ndt gia nhap gio sdr ky 2 thuc day tien trinh cai cach cua trung quoc Nhân dân tệ “lên ngôi”, kinh tế Việt Nam sẽ ra sao?

Trước việc đồng Nhân dân tệ (NDT) của Trung Quốc vừa được Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) chấp thuận đưa vào rổ tiền tệ ...

dong ndt gia nhap gio sdr ky 2 thuc day tien trinh cai cach cua trung quoc IMF quyết định đưa Nhân dân tệ vào giỏ tiền tệ quốc tế

Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa quyết định đưa Nhân dân tệ (NDT) của Trung Quốc vào giỏ tiền tệ quốc tế sau hơn ...

dong ndt gia nhap gio sdr ky 2 thuc day tien trinh cai cach cua trung quoc NDT có thể gia nhập rổ tiền tệ quốc tế vào tháng sau

Đại diện IMF vừa đánh tiếng với Trung Quốc rằng sẽ sớm đưa Nhân dân tệ (NDT) vào rổ Quyền rút vốn đặc biệt (SDR).

 

D.L
(theo Tân Hoa xã)

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

LHQ kêu gọi Brazil đẩy mạnh bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị

LHQ kêu gọi Brazil đẩy mạnh bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị

Liên hợp quốc nhận định, Brazil còn một chặng đường dài phía trước để đạt được bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị.
Chính trường Malaysia: Bão xa hay dông gần?

Chính trường Malaysia: Bão xa hay dông gần?

Chính trường Malaysia dự báo sẽ nổi một cơn dông hay sẽ có bão táp chính trị sau diễn biến vừa qua? Bình luận của báo TG&VN.
4 thí sinh đều đoạt giải Olympic Tin học quốc tế, Việt Nam xếp thứ 9 thế giới

4 thí sinh đều đoạt giải Olympic Tin học quốc tế, Việt Nam xếp thứ 9 thế giới

Cả 4 thí sinh đều đoạt huy chương, Việt Nam xếp thứ 9 trong tổng 87 đoàn tham dự Olympic Tin học quốc tế.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (25-26/9): Trời nhiều mây; Bắc bộ và Tây Nguyên cục bộ mưa to

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (25-26/9): Trời nhiều mây; Bắc bộ và Tây Nguyên cục bộ mưa to

Dự báo thời tiết Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; từ chiều mai (26/9) có lúc có mưa rào và dông, gió đông nam cấp ...
Bằng cấp quốc tế nào được công nhận? Khóa học nào là hợp pháp?

Bằng cấp quốc tế nào được công nhận? Khóa học nào là hợp pháp?

Khi ra quyết định du học, người học cần tìm hiểu tính pháp lý của cơ sở đào tạo, khóa học và văn bằng được cấp cũng như giá trị ...
Thế giới hậu Covid-19: Hoặc cùng vì mục đích chung, hoặc bị nghiền nát bởi sự chia rẽ và hỗn loạn

Thế giới hậu Covid-19: Hoặc cùng vì mục đích chung, hoặc bị nghiền nát bởi sự chia rẽ và hỗn loạn

Tổng Thư ký LHQ kêu gọi thế giới thực hiện quản trị toàn cầu thời hậu đại dịch Covid-19 dựa trên sự đoàn kết và chủ nghĩa đa phương.
Đoàn Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2020-2023 thăm, làm việc tại Tập đoàn Sovico

Đoàn Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2020-2023 thăm, làm việc tại Tập đoàn Sovico

Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Minh Khôi dẫn đầu đoàn Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đến thăm và làm việc tại Tập đoàn Sovico.
Lý do khiến dân số Singapore sụt giảm lần đầu tiên sau 17 năm

Lý do khiến dân số Singapore sụt giảm lần đầu tiên sau 17 năm

Biến động kinh tế gây ra bởi đại dịch Covid-19 khiến dân số Singapore lần đầu chứng kiến sự sụt giảm sau 17 năm.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới (25/9-5/10): Ngày nắng, mưa dông rải rác vào chiều tối, đêm; Bắc Bộ có nơi mưa rất to

Dự báo thời tiết 10 ngày tới (25/9-5/10): Ngày nắng, mưa dông rải rác vào chiều tối, đêm; Bắc Bộ có nơi mưa rất to

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới (25/9-5/10), chiều tối, đêm mưa rào và dông rải rác, ngày nắng; khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật ...
'Vùng đất phía Nam' - Album cầu nối âm nhạc Việt Nam-Australia

'Vùng đất phía Nam' - Album cầu nối âm nhạc Việt Nam-Australia

Nữ ca sĩ Mademoiselle (Nguyễn Hồng) và nhạc sĩ người Australia Floyd Thursby vừa ra album Vùng đất phía Nam về cuộc sống tại hai quốc gia.
Thương hiệu Việt Nam 'cất cánh' tại thị trường Nga

Thương hiệu Việt Nam 'cất cánh' tại thị trường Nga

Thương hiệu Việt Nam giờ đã trở nên phổ biến, được ưa chuộng và khẳng định được chất lượng trong cuộc cạnh tranh tại các siêu thị cũng như nhà hàng tại xứ sở Bạch ...
Hôm nay, chính thức nối lại chuyến bay thương mại từ Hàn Quốc về Việt Nam

Hôm nay, chính thức nối lại chuyến bay thương mại từ Hàn Quốc về Việt Nam

Chuyến bay đưa hơn 100 hành khách từ sân bay quốc tế Incheon (Hàn Quốc) tới sân bay quốc tế Nội Bài (Việt Nam) đã cất cánh sáng nay.
Áp dụng mô hình mới, cải cách toàn diện kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa nhập khẩu

Áp dụng mô hình mới, cải cách toàn diện kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa nhập khẩu

Đề án 'Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu' sẽ có nhiều thủ tục được đơn giản hóa.
Xuất nhập khẩu từ 21-25/9: Điều tra giá đường mía Thái Lan, ô tô nhập tăng mạnh, lô gạo đầu tiên sang EU theo EVFTA

Xuất nhập khẩu từ 21-25/9: Điều tra giá đường mía Thái Lan, ô tô nhập tăng mạnh, lô gạo đầu tiên sang EU theo EVFTA

Lô gạo thơm đầu tiên xuất sang EU theo EVFTA, ô tô nhập khẩu tăng mạnh... là những tin chính trong bản tin xuất nhập khẩu ngày 21-25/9.
Phiên bản di động