Lịch cúp điện hôm nay tại An Giang ngày 7/12/2022

Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. Thông tin lịch cúp điện tại An Giang theo từng khu vực được cập nhật mới nhất từ Điện lực miền Nam ngày 7/12/2022.
Lịch cúp điện hôm nay tại An Giang ngày 7/12/2022
Lịch cúp điện hôm nay tại An Giang ngày 7/12/2022

Lịch cúp điện Tp. Long Xuyên

Ngày

Khu vực

Đơn vị

Thông tin

07/12/2022

từ 13:30:00 - 17:00

Một phần của Phường Mỹ Thới , Mỹ Thạnh

Điện lực Long Xuyên

TN, sửa chữa BD điện Trung, hạ áp

07/12/2022

từ 08:00 - 11:30:00

Một phần của phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên

Điện lực Long Xuyên

Cúp điện theo yêu cầu của CQNN có thẩm quyền theo quy định của PL

07/12/2022

từ 08:00 - 12:30:00

Một phần của phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên

Điện lực Long Xuyên

TN, sửa chữa BD điện Trung, hạ áp

07/12/2022

từ 07:00 - 18:00

Một phần của phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên

Điện lực Long Xuyên

Cúp điện theo yêu cầu của CQNN có thẩm quyền theo quy định của PL

07/12/2022

từ 07:00 - 18:00

Một phần của phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên

Điện lực Long Xuyên

Cúp điện theo yêu cầu của CQNN có thẩm quyền theo quy định của PL

Lịch cúp điện Tp. Châu Đốc

Ngày

Khu vực

Đơn vị

Thông tin

07/12/2022

từ 08:00 - 16:00

Khu vực tại Chùa Cô xã Phú Hội

Điện lực Châu Đốc

TN, sửa chữa BD điện Trung, hạ áp

07/12/2022

từ 13:00 - 17:00

Một phần của đường tỉnh 955A, thuộc phường Châu Phú A, Tp Châu Đốc.

Điện lực Châu Đốc

Cúp điện theo yêu cầu của CQNN có thẩm quyền theo quy định của PL

07/12/2022

từ 11:00 - 13:00

Trường THPT Thủ Khoa Nghĩa thuộc phường Châu Phú A, Tp Châu Đốc

Điện lực Châu Đốc

TN, sửa chữa BD điện Trung, hạ áp

07/12/2022

từ 07:30:00 - 17:00

Trạm biến áp bán tổng cho Cty Điện Nước An Giang: Trạm T1A Vĩnh Ngươn, vị trí trụ 475CĐ/79/41/11/12 tuyến 475CĐ thuộc phường Vĩnh Ngươn, Tp Châu Đốc.

Điện lực Châu Đốc

TN, sửa chữa BD điện Trung, hạ áp

07/12/2022

từ 07:30:00 - 17:00

Trạm biến áp bán tổng cho Cty Điện Nước An Giang: Trạm T2 Vĩnh Ngươn, vị trí trụ 475CĐ/79/41/16 tuyến 475CĐ thuộc phường Vĩnh Ngươn, Tp Châu Đốc.

Điện lực Châu Đốc

TN, sửa chữa BD điện Trung, hạ áp

07/12/2022

từ 07:30:00 - 17:00

Trạm biến áp bán tổng cho Cty Điện Nước An Giang: Trạm T2A Vĩnh Ngươn, vị trí trụ 475CĐ/79/41/19 tuyến 475CĐ thuộc phường Vĩnh Ngươn, Tp Châu Đốc.

Điện lực Châu Đốc

TN, sửa chữa BD điện Trung, hạ áp

07/12/2022

từ 07:30:00 - 17:00

Trạm biến áp bán tổng cho Cty Điện Nước An Giang: Trạm T3 Vĩnh Ngươn,vị trí trụ 475CĐ/79/41/26 tuyến 475CĐ thuộc phường Vĩnh Ngươn, Tp Châu Đốc.

Điện lực Châu Đốc

TN, sửa chữa BD điện Trung, hạ áp

07/12/2022

từ 13:00 - 17:00

Đường Nguyễn Thị Minh Khai thuộc phường Châu Phú A, Tp Châu Đốc

Điện lực Châu Đốc

Cúp điện theo yêu cầu của CQNN có thẩm quyền theo quy định của PL

07/12/2022

từ 08:00 - 12:00

Đường Thủ Khoa Huân thuộc phường Châu Phú B, dãy số chẵn từ nhà số Hớt tóc Thanh Trung đến nhà số 352, dãy số lẻ từ nhà số 169 (Ban Khóm Châu Long 4 cũ) đến nhà số 275 thuộc phường Châu Phú B, Tp Châu Đốc.

Điện lực Châu Đốc

Cúp điện theo yêu cầu của CQNN có thẩm quyền theo quy định của PL

07/12/2022

từ 08:00 - 12:00

Đường Trường Đua từ vị trí Ngã tư Đường Núi đến nhà số 143 dãy lẽ/nhà số 244 dãy chẵn đến đường Louis Pasteur thuộc phường Châu Phú A, Tp Châu Đốc.

Điện lực Châu Đốc

Cúp điện theo yêu cầu của CQNN có thẩm quyền theo quy định của PL

Lịch cúp điện Huyện Phú Tân

Ngày

Khu vực

Đơn vị

Thông tin

07/12/2022

từ 07:00 - 17:00

Mất điện tại khu hầm cá Ông Nhàn - huyện Phú Tân.

Điện lực Phú Tân

TN, sửa chữa BD điện Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Huyện Châu Phú

Ngày

Khu vực

Đơn vị

Thông tin

07/12/2022

từ 07:00 - 17:00

Mất điện tại khu hầm cá Ông Nhàn - huyện Phú Tân.

Điện lực Phú Tân

TN, sửa chữa BD điện Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Huyện An Phú

Ngày

Khu vực

Đơn vị

Thông tin

07/12/2022

từ 08:00 - 16:00

Khu vực Chùa Cổ tại xã Phú Hội ( khu vực từ trụ điện vượt sông đến TDC Xẻo Tre) huyện An Phú.

Điện lực Châu Đốc

TN, sửa chữa BD điện Trung, hạ áp

07/12/2022

từ 13:00 - 17:00

Một phần đường tỉnh 955A (khu vực khóm Vĩnh Chánh) thuộc phường Châu Phú A, Tp Châu Đốc.

Điện lực Châu Đốc

Cúp điện theo yêu cầu của CQNN có thẩm quyền theo quy định của PL

07/12/2022

từ 11:00 - 13:00

Trường THPT Thủ Khoa Nghĩa thuộc phường Châu Phú A, Tp Châu Đốc

Điện lực Châu Đốc

TN, sửa chữa BD điện Trung, hạ áp

07/12/2022

từ 07:30:00 - 17:00

Trạm biến áp bán tổng cho Cty Điện Nước An Giang tại Trạm T1A Vĩnh Ngươn, vị trí trụ 475CĐ/79/41/11/12 tuyến 475CĐ thuộc phường Vĩnh Ngươn, Tp Châu Đốc.

Điện lực Châu Đốc

TN, sửa chữa BD điện Trung, hạ áp

07/12/2022

từ 07:30:00 - 17:00

Trạm biến áp bán tổng cho Cty Điện Nước An Giang tại Trạm T2 Vĩnh Ngươn, vị trí trụ 475CĐ/79/41/16 tuyến 475CĐ thuộc phường Vĩnh Ngươn, Tp Châu Đốc.

Điện lực Châu Đốc

TN, sửa chữa BD điện Trung, hạ áp

07/12/2022

từ 07:30:00 - 17:00

Trạm biến áp bán tổng cho Cty Điện Nước An Giang tại Trạm T2A Vĩnh Ngươn, vị trí trụ 475CĐ/79/41/19 tuyến 475CĐ thuộc phường Vĩnh Ngươn, Tp Châu Đốc.

Điện lực Châu Đốc

TN, sửa chữa BD điện Trung, hạ áp

07/12/2022

từ 07:30:00 - 17:00

Trạm biến áp bán tổng cho Cty Điện Nước An Giang tại Trạm T3 Vĩnh Ngươn, vị trí trụ 475CĐ/79/41/26 tuyến 475CĐ thuộc phường Vĩnh Ngươn, Tp Châu Đốc.

Điện lực Châu Đốc

TN, sửa chữa BD điện Trung, hạ áp

07/12/2022

từ 13:00 - 17:00

Đường Nguyễn Thị Minh Khai thuộc phường Châu Phú A, Tp Châu Đốc

Điện lực Châu Đốc

Cúp điện theo yêu cầu của CQNN có thẩm quyền theo quy định của PL

07/12/2022

từ 08:00 - 12:00

Đường Thủ Khoa Huân thuộc phường Châu Phú B; dãy số chẵn từ nhà số Hớt tóc Thanh Trung đến nhà số 352, dãy số lẻ từ nhà số 169 đến nhà số 275 dãy số lẻ từ nhà số 169 đến nhà số 275 thuộc phường Châu Phú B, Tp Châu Đốc.

Điện lực Châu Đốc

Cúp điện theo yêu cầu của CQNN có thẩm quyền theo quy định của PL

07/12/2022

từ 08:00 - 12:00

Đường Trường Đua từ vị trí Ngã tư Đường Núi đến nhà số 143 dãy lẽ/nhà số 244 dãy chẵn đến đường Louis Pasteur thuộc phường Châu Phú A, Tp Châu Đốc.

Điện lực Châu Đốc

Cúp điện theo yêu cầu của CQNN có thẩm quyền theo quy định của PL

Lịch cúp điện Huyện Tịnh Biên

Ngày

Khu vực

Đơn vị

Thông tin

07/12/2022

từ 07:30:00 - 17:00

Một phần TT Tịnh Biên thuộc huyện Tịnh Biên

Điện lực Tịnh Biên

TN, sửa chữa BD điện Trung, hạ áp

07/12/2022

từ 07:30:00 - 17:00

Một phần TT Tịnh Biên thuộc huyện Tịnh Biên

Điện lực Tịnh Biên

TN, sửa chữa BD điện Trung, hạ áp

07/12/2022

từ 07:30:00 - 17:00

Một phần TT Tịnh Biên thuộc huyện Tịnh Biên

Điện lực Tịnh Biên

TN, sửa chữa BD điện Trung, hạ áp

07/12/2022

từ 07:30:00 - 17:00

Một phần TT Tịnh Biên thuộc huyện Tịnh Biên

Điện lực Tịnh Biên

TN, sửa chữa BD điện Trung, hạ áp

07/12/2022

từ 07:30:00 - 17:00

Một phần TT Xuân Tô thuộc huyện Tịnh Biên

Điện lực Tịnh Biên

TN, sửa chữa BD điện Trung, hạ áp

07/12/2022

từ 07:30:00 - 17:00

Tại trạm biến áp khách hàng ,Tịnh Biên - huyện Tịnh Biên

Điện lực Tịnh Biên

TN, sửa chữa BD điện Trung, hạ áp

07/12/2022

từ 07:30:00 - 17:00

Tại trạm biến áp khách hàng TT Tịnh Biên - huyện Tịnh Biên

Điện lực Tịnh Biên

TN, sửa chữa BD điện Trung, hạ áp

07/12/2022

từ 07:30:00 - 17:00

Tại trạm biến áp khách hàng xã An Cư - huyện Tịnh Biên

Điện lực Tịnh Biên

TN, sửa chữa BD điện Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Huyện Châu Thành

Ngày

Khu vực

Đơn vị

Thông tin

07/12/2022

từ 07:00 - 17:00

Một phần của xã Tân Phú ( khu vực dân cư Tân Thạnh)-huyện Châu Thành

Điện lực Châu Thành

TN, sửa chữa BD điện Trung, hạ áp

07/12/2022

từ 07:00 - 17:00

Một phần của xã Tân Phú ( khu vực trạm bơm 10 Đen)-huyện Châu Thành

Điện lực Châu Thành

TN, sửa chữa BD điện Trung, hạ áp

07/12/2022

từ 07:00 - 17:00

Một phần của xã Tân Phú ( khu vực trạm bơm Ranh Làng)-huyện Châu Thành

Điện lực Châu Thành

TN, sửa chữa BD điện Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thị xã Tân Châu

Ngày

Khu vực

Đơn vị

Thông tin

07/12/2022

từ 08:00 - 17:00

Phường Long Sơn thuộc Tân Châu - AG

Điện lực Tân Châu

TN, sửa chữa BD điện Trung, hạ áp

07/12/2022

từ 07:30:00 - 17:00

Xã Lê Chánh, Châu Phong thuộc Tân Châu; Xã Phú Hiệp thuộc Phú Tân - AG

Điện lực Tân Châu

TN, sửa chữa BD điện Trung, hạ áp

Trên đây là thông tin lịch cúp điện tại An Giang ngày 7/12/2022. Mọi thông tin về lịch cúp điện tại các tỉnh thành trong nước sẽ cập nhật sớm nhất, quý độc giả vui lòng cập nhật tại Baoquocte.vn.

Lịch cúp điện hôm nay tại Bến Tre ngày 2/12/2022

Lịch cúp điện hôm nay tại Bến Tre ngày 2/12/2022

Thông tin lịch cúp điện tại Bến Tre theo từng khu vực được cập nhật mới nhất từ Điện lực miền Nam ngày 2/12/2022.

Lịch cúp điện hôm nay tại Quảng Bình ngày 3/12/2022

Lịch cúp điện hôm nay tại Quảng Bình ngày 3/12/2022

Thông tin lịch cúp điện tại Quảng Bình theo từng khu vực được cập nhật mới nhất từ Điện lực Quảng Bình ngày 3/12/2022.

Lịch cúp điện hôm nay tại Quảng Ngãi ngày 4/12/2022

Lịch cúp điện hôm nay tại Quảng Ngãi ngày 4/12/2022

Thông tin lịch cúp điện tại Quảng Ngãi theo từng khu vực được cập nhật mới nhất từ Điện lực Quảng Ngãi ngày 4/12/2022.

Lịch cúp điện hôm nay tại Long An ngày 5/12/2022

Lịch cúp điện hôm nay tại Long An ngày 5/12/2022

Thông tin lịch cúp điện tại Long An theo từng khu vực được cập nhật mới nhất từ Điện lực miền Nam ngày 5/12/2022.

Lịch cúp điện hôm nay tại Đồng Nai ngày 6/12/2022

Lịch cúp điện hôm nay tại Đồng Nai ngày 6/12/2022

Thông tin lịch cúp điện tại Đồng Nai theo từng khu vực được cập nhật mới nhất từ Điện lực miền Nam ngày 6/12/2022.

Đọc thêm

Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp ngày 28/1/2023: Tuổi Sửu tài lộc đầy đủ

Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp ngày 28/1/2023: Tuổi Sửu tài lộc đầy đủ

Baoquocte.vn. Xem tử vi 28/1 - tử vi 12 con giáp ngày 28/1/2023 của - Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi về công việc, ...
Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 28/1/2023: Song Ngư tài chính xuống dốc

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 28/1/2023: Song Ngư tài chính xuống dốc

Baoquocte.vn. Tử vi hôm nay 28/1/2023 của 12 cung hoàng đạo - Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư, Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên ...
Hội Lim Bắc Ninh Xuân Quý Mão 2023: Nét văn hóa đặc sắc miền Kinh Bắc không thể bỏ qua

Hội Lim Bắc Ninh Xuân Quý Mão 2023: Nét văn hóa đặc sắc miền Kinh Bắc không thể bỏ qua

Baoquocte.vn. Là lễ hội lớn đầu Xuân vùng Kinh Bắc, Hội Lim Bắc Ninh năm nay sẽ được tổ chức từ ngày 2-3/2 (tức ngày ngày 12 và 13 tháng Giêng ...
Giá vàng hôm nay 28/1: Giá vàng giữ nhịp, sẽ vượt mức cao nhất mọi thời đại? SJC tăng vọt chào đón ngày Vía Thần Tài

Giá vàng hôm nay 28/1: Giá vàng giữ nhịp, sẽ vượt mức cao nhất mọi thời đại? SJC tăng vọt chào đón ngày Vía Thần Tài

Baoquocte.vn. Giá vàng hôm nay 28/1 đã tăng khoảng 300 USD kể từ tháng 11/2022 và giữ ở mức cao trên 1.920 USD/ounce.
Tin thế giới 27/1: Nga nói Mỹ có ‘chìa khóa’ cho xung đột tại Ukraine, Tổng thống Áo tái cử

Tin thế giới 27/1: Nga nói Mỹ có ‘chìa khóa’ cho xung đột tại Ukraine, Tổng thống Áo tái cử

Baoquocte.vn. Ukraine kêu gọi thế giới chống lại ‘sự bàng quan và thù hận’, Đại sứ quán Azerbaijan tại Iran bị tấn công… là một số tin thế giới đáng chú ...
Khẩn trương, triển khai ngay các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết

Khẩn trương, triển khai ngay các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết

Baoquocte.vn. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị khẩn trương, bắt tay ngay vào công việc, không để chậm trễ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh...
Xung đột Nga-Ukraine: Điểm sáng trong tình thế bế tắc

Xung đột Nga-Ukraine: Điểm sáng trong tình thế bế tắc

Baoquocte.vn. Tuyên bố của các bên liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine đang làm dấy lên hy vọng về triển vọng đàm phán hòa bình có cơ hội diễn ra.
Dự báo cục diện kinh tế, chính trị - an ninh thế giới năm 2023

Dự báo cục diện kinh tế, chính trị - an ninh thế giới năm 2023

Baoquocte.vn. Cục diện chính trị - an ninh thế giới trong năm 2023 sẽ tiếp tục được định hình bởi quan hệ cạnh tranh và tập hợp lực lượng giữa các nước lớn.
Đối thoại Trung Quốc-Australia: Động thái mở đường

Đối thoại Trung Quốc-Australia: Động thái mở đường

Baoquocte.vn. Việc Trung Quốc và Australia nối lại đối thoại ngoại giao-chiến lược hôm 21/12 tại Bắc Kinh đánh dấu sự tan băng trong quan hệ giữa hai bên.
Vụ bê bối tham nhũng của Phó chủ tịch EP: Cơn địa chấn tại ‘pháo đài liêm chính’

Vụ bê bối tham nhũng của Phó chủ tịch EP: Cơn địa chấn tại ‘pháo đài liêm chính’

Baoquocte.vn. Nghị viện châu Âu đang rung chuyển bởi vụ bê bối tham nhũng của Phó chủ tịch EP thuộc đảng Xã hội và Dân chủ Hy Lạp Eva Kaili.
Thị trường dầu mỏ thế giới: Kẹt với giá trần

Thị trường dầu mỏ thế giới: Kẹt với giá trần

Baoquocte.vn. Quyết định của EU áp giá trần với dầu Nga bán ra thị trường quốc tế đang khiến thị trường dầu mỏ thế giới diễn biến khó lường.
Châu Âu-Mỹ: Ấn tượng khác về đồng minh

Châu Âu-Mỹ: Ấn tượng khác về đồng minh

Baoquocte.vn. Coi nhau là đồng minh nhưng xem ra thời gian gần đây, lời qua tiếng lại giữa châu Âu và Mỹ không mang tính bạn bè cho lắm.
Các công ty lớn có thể đối mặt với hóa đơn 100 tỷ USD /năm để xử lý chất thải nhựa

Các công ty lớn có thể đối mặt với hóa đơn 100 tỷ USD /năm để xử lý chất thải nhựa

Baoquocte.vn. Bất chấp nỗ lực của người dân trong việc phân loại nhựa đã qua sử dụng, đặc biệt là ở châu Âu, chỉ có 9% chất thải nhựa thực sự được tái chế.
Chuyên gia dự báo thế giới 2023: Một gam màu xám?

Chuyên gia dự báo thế giới 2023: Một gam màu xám?

Baoquocte.vn. Chủ tịch Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Mỹ Richard Haass cho rằng năm 2023 nhiều vấn đề nhức nhối của thế giới vẫn chưa thể tìm ra 'lối thoát'.
Bán đảo Triều Tiên: Chuyên gia chỉ ra điểm yếu trong 'nước cờ' của Seoul, một 'chiếc ô hạt nhân' có cứu được cục diện?

Bán đảo Triều Tiên: Chuyên gia chỉ ra điểm yếu trong 'nước cờ' của Seoul, một 'chiếc ô hạt nhân' có cứu được cục diện?

Baoquocte.vn. Tình hình bán đảo Triều Tiên đang gia tăng căng thẳng, Hàn Quốc liệu đã đi đúng hướng để tránh bất đồng leo thang?
ASEAN trong năm 2023: 'Sứ mệnh' của Chủ tịch Indonesia và hành trình đầy thử thách

ASEAN trong năm 2023: 'Sứ mệnh' của Chủ tịch Indonesia và hành trình đầy thử thách

Baoquocte.vn. Ngày 1/1, Indonesia đã chính thức bắt đầu đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2023, bắt đầu 'sứ mệnh' lèo lái con thuyền ASEAN.
Bán đảo Triều Tiên đầu năm mới: Bình Nhưỡng công khai tham vọng, Seoul 'mất ngủ' tính kịch bản, Washington có thể 'ung dung'?

Bán đảo Triều Tiên đầu năm mới: Bình Nhưỡng công khai tham vọng, Seoul 'mất ngủ' tính kịch bản, Washington có thể 'ung dung'?

Baoquocte.vn. Tình hình bán đảo Triều Tiên đầu năm mới tiếp tục diễn biến căng thẳng khi Bình Nhưỡng có ý định mở rộng 'theo cấp số nhân' kho vũ khí hạt nhân.
Chuyên gia quốc tế bình về cục diện 'vừa đánh vừa đàm' trong xung đột Nga-Ukraine

Chuyên gia quốc tế bình về cục diện 'vừa đánh vừa đàm' trong xung đột Nga-Ukraine

Baoquocte.vn. Các kênh đàm phán không chính thức là hy vọng tốt nhất lúc này đối với xung đột Nga-Ukraine.
Phiên bản di động