Lịch cúp điện hôm nay tại An Giang ngày 7/12/2022

Thông tin lịch cúp điện tại An Giang theo từng khu vực được cập nhật mới nhất từ Điện lực miền Nam ngày 7/12/2022.
Theo dõi Baoquocte.vn trên
Lịch cúp điện hôm nay tại An Giang ngày 7/12/2022
Lịch cúp điện hôm nay tại An Giang ngày 7/12/2022

Lịch cúp điện Tp. Long Xuyên

Ngày

Khu vực

Đơn vị

Thông tin

07/12/2022

từ 13:30:00 - 17:00

Một phần của Phường Mỹ Thới , Mỹ Thạnh

Điện lực Long Xuyên

TN, sửa chữa BD điện Trung, hạ áp

07/12/2022

từ 08:00 - 11:30:00

Một phần của phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên

Điện lực Long Xuyên

Cúp điện theo yêu cầu của CQNN có thẩm quyền theo quy định của PL

07/12/2022

từ 08:00 - 12:30:00

Một phần của phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên

Điện lực Long Xuyên

TN, sửa chữa BD điện Trung, hạ áp

07/12/2022

từ 07:00 - 18:00

Một phần của phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên

Điện lực Long Xuyên

Cúp điện theo yêu cầu của CQNN có thẩm quyền theo quy định của PL

07/12/2022

từ 07:00 - 18:00

Một phần của phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên

Điện lực Long Xuyên

Cúp điện theo yêu cầu của CQNN có thẩm quyền theo quy định của PL

Lịch cúp điện Tp. Châu Đốc

Ngày

Khu vực

Đơn vị

Thông tin

07/12/2022

từ 08:00 - 16:00

Khu vực tại Chùa Cô xã Phú Hội

Điện lực Châu Đốc

TN, sửa chữa BD điện Trung, hạ áp

07/12/2022

từ 13:00 - 17:00

Một phần của đường tỉnh 955A, thuộc phường Châu Phú A, Tp Châu Đốc.

Điện lực Châu Đốc

Cúp điện theo yêu cầu của CQNN có thẩm quyền theo quy định của PL

07/12/2022

từ 11:00 - 13:00

Trường THPT Thủ Khoa Nghĩa thuộc phường Châu Phú A, Tp Châu Đốc

Điện lực Châu Đốc

TN, sửa chữa BD điện Trung, hạ áp

07/12/2022

từ 07:30:00 - 17:00

Trạm biến áp bán tổng cho Cty Điện Nước An Giang: Trạm T1A Vĩnh Ngươn, vị trí trụ 475CĐ/79/41/11/12 tuyến 475CĐ thuộc phường Vĩnh Ngươn, Tp Châu Đốc.

Điện lực Châu Đốc

TN, sửa chữa BD điện Trung, hạ áp

07/12/2022

từ 07:30:00 - 17:00

Trạm biến áp bán tổng cho Cty Điện Nước An Giang: Trạm T2 Vĩnh Ngươn, vị trí trụ 475CĐ/79/41/16 tuyến 475CĐ thuộc phường Vĩnh Ngươn, Tp Châu Đốc.

Điện lực Châu Đốc

TN, sửa chữa BD điện Trung, hạ áp

07/12/2022

từ 07:30:00 - 17:00

Trạm biến áp bán tổng cho Cty Điện Nước An Giang: Trạm T2A Vĩnh Ngươn, vị trí trụ 475CĐ/79/41/19 tuyến 475CĐ thuộc phường Vĩnh Ngươn, Tp Châu Đốc.

Điện lực Châu Đốc

TN, sửa chữa BD điện Trung, hạ áp

07/12/2022

từ 07:30:00 - 17:00

Trạm biến áp bán tổng cho Cty Điện Nước An Giang: Trạm T3 Vĩnh Ngươn,vị trí trụ 475CĐ/79/41/26 tuyến 475CĐ thuộc phường Vĩnh Ngươn, Tp Châu Đốc.

Điện lực Châu Đốc

TN, sửa chữa BD điện Trung, hạ áp

07/12/2022

từ 13:00 - 17:00

Đường Nguyễn Thị Minh Khai thuộc phường Châu Phú A, Tp Châu Đốc

Điện lực Châu Đốc

Cúp điện theo yêu cầu của CQNN có thẩm quyền theo quy định của PL

07/12/2022

từ 08:00 - 12:00

Đường Thủ Khoa Huân thuộc phường Châu Phú B, dãy số chẵn từ nhà số Hớt tóc Thanh Trung đến nhà số 352, dãy số lẻ từ nhà số 169 (Ban Khóm Châu Long 4 cũ) đến nhà số 275 thuộc phường Châu Phú B, Tp Châu Đốc.

Điện lực Châu Đốc

Cúp điện theo yêu cầu của CQNN có thẩm quyền theo quy định của PL

07/12/2022

từ 08:00 - 12:00

Đường Trường Đua từ vị trí Ngã tư Đường Núi đến nhà số 143 dãy lẽ/nhà số 244 dãy chẵn đến đường Louis Pasteur thuộc phường Châu Phú A, Tp Châu Đốc.

Điện lực Châu Đốc

Cúp điện theo yêu cầu của CQNN có thẩm quyền theo quy định của PL

Lịch cúp điện Huyện Phú Tân

Ngày

Khu vực

Đơn vị

Thông tin

07/12/2022

từ 07:00 - 17:00

Mất điện tại khu hầm cá Ông Nhàn - huyện Phú Tân.

Điện lực Phú Tân

TN, sửa chữa BD điện Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Huyện Châu Phú

Ngày

Khu vực

Đơn vị

Thông tin

07/12/2022

từ 07:00 - 17:00

Mất điện tại khu hầm cá Ông Nhàn - huyện Phú Tân.

Điện lực Phú Tân

TN, sửa chữa BD điện Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Huyện An Phú

Ngày

Khu vực

Đơn vị

Thông tin

07/12/2022

từ 08:00 - 16:00

Khu vực Chùa Cổ tại xã Phú Hội ( khu vực từ trụ điện vượt sông đến TDC Xẻo Tre) huyện An Phú.

Điện lực Châu Đốc

TN, sửa chữa BD điện Trung, hạ áp

07/12/2022

từ 13:00 - 17:00

Một phần đường tỉnh 955A (khu vực khóm Vĩnh Chánh) thuộc phường Châu Phú A, Tp Châu Đốc.

Điện lực Châu Đốc

Cúp điện theo yêu cầu của CQNN có thẩm quyền theo quy định của PL

07/12/2022

từ 11:00 - 13:00

Trường THPT Thủ Khoa Nghĩa thuộc phường Châu Phú A, Tp Châu Đốc

Điện lực Châu Đốc

TN, sửa chữa BD điện Trung, hạ áp

07/12/2022

từ 07:30:00 - 17:00

Trạm biến áp bán tổng cho Cty Điện Nước An Giang tại Trạm T1A Vĩnh Ngươn, vị trí trụ 475CĐ/79/41/11/12 tuyến 475CĐ thuộc phường Vĩnh Ngươn, Tp Châu Đốc.

Điện lực Châu Đốc

TN, sửa chữa BD điện Trung, hạ áp

07/12/2022

từ 07:30:00 - 17:00

Trạm biến áp bán tổng cho Cty Điện Nước An Giang tại Trạm T2 Vĩnh Ngươn, vị trí trụ 475CĐ/79/41/16 tuyến 475CĐ thuộc phường Vĩnh Ngươn, Tp Châu Đốc.

Điện lực Châu Đốc

TN, sửa chữa BD điện Trung, hạ áp

07/12/2022

từ 07:30:00 - 17:00

Trạm biến áp bán tổng cho Cty Điện Nước An Giang tại Trạm T2A Vĩnh Ngươn, vị trí trụ 475CĐ/79/41/19 tuyến 475CĐ thuộc phường Vĩnh Ngươn, Tp Châu Đốc.

Điện lực Châu Đốc

TN, sửa chữa BD điện Trung, hạ áp

07/12/2022

từ 07:30:00 - 17:00

Trạm biến áp bán tổng cho Cty Điện Nước An Giang tại Trạm T3 Vĩnh Ngươn, vị trí trụ 475CĐ/79/41/26 tuyến 475CĐ thuộc phường Vĩnh Ngươn, Tp Châu Đốc.

Điện lực Châu Đốc

TN, sửa chữa BD điện Trung, hạ áp

07/12/2022

từ 13:00 - 17:00

Đường Nguyễn Thị Minh Khai thuộc phường Châu Phú A, Tp Châu Đốc

Điện lực Châu Đốc

Cúp điện theo yêu cầu của CQNN có thẩm quyền theo quy định của PL

07/12/2022

từ 08:00 - 12:00

Đường Thủ Khoa Huân thuộc phường Châu Phú B; dãy số chẵn từ nhà số Hớt tóc Thanh Trung đến nhà số 352, dãy số lẻ từ nhà số 169 đến nhà số 275 dãy số lẻ từ nhà số 169 đến nhà số 275 thuộc phường Châu Phú B, Tp Châu Đốc.

Điện lực Châu Đốc

Cúp điện theo yêu cầu của CQNN có thẩm quyền theo quy định của PL

07/12/2022

từ 08:00 - 12:00

Đường Trường Đua từ vị trí Ngã tư Đường Núi đến nhà số 143 dãy lẽ/nhà số 244 dãy chẵn đến đường Louis Pasteur thuộc phường Châu Phú A, Tp Châu Đốc.

Điện lực Châu Đốc

Cúp điện theo yêu cầu của CQNN có thẩm quyền theo quy định của PL

Lịch cúp điện Huyện Tịnh Biên

Ngày

Khu vực

Đơn vị

Thông tin

07/12/2022

từ 07:30:00 - 17:00

Một phần TT Tịnh Biên thuộc huyện Tịnh Biên

Điện lực Tịnh Biên

TN, sửa chữa BD điện Trung, hạ áp

07/12/2022

từ 07:30:00 - 17:00

Một phần TT Tịnh Biên thuộc huyện Tịnh Biên

Điện lực Tịnh Biên

TN, sửa chữa BD điện Trung, hạ áp

07/12/2022

từ 07:30:00 - 17:00

Một phần TT Tịnh Biên thuộc huyện Tịnh Biên

Điện lực Tịnh Biên

TN, sửa chữa BD điện Trung, hạ áp

07/12/2022

từ 07:30:00 - 17:00

Một phần TT Tịnh Biên thuộc huyện Tịnh Biên

Điện lực Tịnh Biên

TN, sửa chữa BD điện Trung, hạ áp

07/12/2022

từ 07:30:00 - 17:00

Một phần TT Xuân Tô thuộc huyện Tịnh Biên

Điện lực Tịnh Biên

TN, sửa chữa BD điện Trung, hạ áp

07/12/2022

từ 07:30:00 - 17:00

Tại trạm biến áp khách hàng ,Tịnh Biên - huyện Tịnh Biên

Điện lực Tịnh Biên

TN, sửa chữa BD điện Trung, hạ áp

07/12/2022

từ 07:30:00 - 17:00

Tại trạm biến áp khách hàng TT Tịnh Biên - huyện Tịnh Biên

Điện lực Tịnh Biên

TN, sửa chữa BD điện Trung, hạ áp

07/12/2022

từ 07:30:00 - 17:00

Tại trạm biến áp khách hàng xã An Cư - huyện Tịnh Biên

Điện lực Tịnh Biên

TN, sửa chữa BD điện Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Huyện Châu Thành

Ngày

Khu vực

Đơn vị

Thông tin

07/12/2022

từ 07:00 - 17:00

Một phần của xã Tân Phú ( khu vực dân cư Tân Thạnh)-huyện Châu Thành

Điện lực Châu Thành

TN, sửa chữa BD điện Trung, hạ áp

07/12/2022

từ 07:00 - 17:00

Một phần của xã Tân Phú ( khu vực trạm bơm 10 Đen)-huyện Châu Thành

Điện lực Châu Thành

TN, sửa chữa BD điện Trung, hạ áp

07/12/2022

từ 07:00 - 17:00

Một phần của xã Tân Phú ( khu vực trạm bơm Ranh Làng)-huyện Châu Thành

Điện lực Châu Thành

TN, sửa chữa BD điện Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thị xã Tân Châu

Ngày

Khu vực

Đơn vị

Thông tin

07/12/2022

từ 08:00 - 17:00

Phường Long Sơn thuộc Tân Châu - AG

Điện lực Tân Châu

TN, sửa chữa BD điện Trung, hạ áp

07/12/2022

từ 07:30:00 - 17:00

Xã Lê Chánh, Châu Phong thuộc Tân Châu; Xã Phú Hiệp thuộc Phú Tân - AG

Điện lực Tân Châu

TN, sửa chữa BD điện Trung, hạ áp

Trên đây là thông tin lịch cúp điện tại An Giang ngày 7/12/2022. Mọi thông tin về lịch cúp điện tại các tỉnh thành trong nước sẽ cập nhật sớm nhất, quý độc giả vui lòng cập nhật tại Baoquocte.vn.

Lịch cúp điện hôm nay tại Bến Tre ngày 2/12/2022

Lịch cúp điện hôm nay tại Bến Tre ngày 2/12/2022

Thông tin lịch cúp điện tại Bến Tre theo từng khu vực được cập nhật mới nhất từ Điện lực miền Nam ngày 2/12/2022.

Lịch cúp điện hôm nay tại Quảng Bình ngày 3/12/2022

Lịch cúp điện hôm nay tại Quảng Bình ngày 3/12/2022

Thông tin lịch cúp điện tại Quảng Bình theo từng khu vực được cập nhật mới nhất từ Điện lực Quảng Bình ngày 3/12/2022.

Lịch cúp điện hôm nay tại Quảng Ngãi ngày 4/12/2022

Lịch cúp điện hôm nay tại Quảng Ngãi ngày 4/12/2022

Thông tin lịch cúp điện tại Quảng Ngãi theo từng khu vực được cập nhật mới nhất từ Điện lực Quảng Ngãi ngày 4/12/2022.

Lịch cúp điện hôm nay tại Long An ngày 5/12/2022

Lịch cúp điện hôm nay tại Long An ngày 5/12/2022

Thông tin lịch cúp điện tại Long An theo từng khu vực được cập nhật mới nhất từ Điện lực miền Nam ngày 5/12/2022.

Lịch cúp điện hôm nay tại Đồng Nai ngày 6/12/2022

Lịch cúp điện hôm nay tại Đồng Nai ngày 6/12/2022

Thông tin lịch cúp điện tại Đồng Nai theo từng khu vực được cập nhật mới nhất từ Điện lực miền Nam ngày 6/12/2022.

Đọc thêm

XSST 17/7, kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 17/7/2024. xổ số Sóc Trăng ngày 17 tháng 7

XSST 17/7, kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 17/7/2024. xổ số Sóc Trăng ngày 17 tháng 7

XSST 17/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay - XSST 17/7/2024. KQXSST thứ 4. Ket qua xo soc trang. xổ số Sóc Trăng ngày 17 ...
Lịch âm hôm nay 2024: Xem lịch âm 17/7/2024, Lịch vạn niên ngày 17 tháng 7 năm 2024

Lịch âm hôm nay 2024: Xem lịch âm 17/7/2024, Lịch vạn niên ngày 17 tháng 7 năm 2024

Lịch âm 17/7. Lịch âm hôm nay 17/7/2024? Âm lịch hôm nay 17/7. Lịch vạn niên 17/7/2024. Ngày hôm nay tốt hay xấu? Xem ngày giờ, hướng tốt xấu...
XSCT 17/7, kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 17/7/2024. xổ số Cần Thơ ngày 10 tháng 7

XSCT 17/7, kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 17/7/2024. xổ số Cần Thơ ngày 10 tháng 7

XSCT 17/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay - XSCT 17/7/2024. KQXSCT thứ 4. Ket qua xo so can tho. xổ số Cần Thơ ngày ...
Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 17/7/2024: Tuổi Dần gia đạo an yên

Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 17/7/2024: Tuổi Dần gia đạo an yên

Xem tử vi 17/7 - tử vi 12 con giáp hôm nay 17/7/2024 - Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi về công việc, ...
XSMT 17/7, kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ 4 ngày 17/7/2024. SXMT 17/7/2024

XSMT 17/7, kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ 4 ngày 17/7/2024. SXMT 17/7/2024

XSMT 17/7 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 17/7/2024. xổ số hôm nay 17/7/2024. xổ số miền Trung thứ 4. SXMT 17/7. KQXSMT thứ 4
Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày Thứ Tư 17/7/2024: Bọ Cạp sự nghiệp khởi sắc

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày Thứ Tư 17/7/2024: Bọ Cạp sự nghiệp khởi sắc

Tử vi hôm nay 17/7/2024 của 12 cung hoàng đạo - Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư, Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên ...
Hội nghị thượng đỉnh NATO năm 2024 và những vấn đề nóng của thế giới

Hội nghị thượng đỉnh NATO năm 2024 và những vấn đề nóng của thế giới

Hội nghị thượng đỉnh NATO năm 2024 không chỉ quan trọng bởi lễ kỷ niệm 75 năm thành lập mà còn vì những vấn đề nóng bỏng của thế giới.
Quan hệ Nga-Ấn Độ: Dấu ấn tự chủ chiến lược

Quan hệ Nga-Ấn Độ: Dấu ấn tự chủ chiến lược

Quan hệ Nga-Ấn Độ đã được thử thách qua thời gian và nay được mô tả là 'đặc biệt và đặc quyền'.
Nhiệm kỳ 'khó nhằn' của Hungary ở EU, lo lắng không của riêng ai...

Nhiệm kỳ 'khó nhằn' của Hungary ở EU, lo lắng không của riêng ai...

Lâu nay, dù cùng trên con tàu EU nhưng Budapest và Brussels thường không cùng nhìn về một hướng.
Chuyến thăm ‘phòng ngừa’

Chuyến thăm ‘phòng ngừa’

Chuyến thăm Nga của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nằm trong tính toán chiến lược khi mà các cuộc xung đột ở Ukraine, Israel-Hamas leo thang...
Thế giới hoang mang giữa các luồng xung đột

Thế giới hoang mang giữa các luồng xung đột

Thế giới sáu tháng đầu năm 2024 cho thấy nhiều dự báo trước đó đã không sai.
‘NATO nhỏ’ ở Bắc Âu

‘NATO nhỏ’ ở Bắc Âu

Không chỉ chia sẻ trách nhiệm trong NATO, ba nước Bắc Âu này còn đang muốn khẳng định vai trò như một 'NATO nhỏ' trong khu vực.
Điểm nhấn trong truyền thông Ấn Độ về Chính sách Hành động hướng Đông

Điểm nhấn trong truyền thông Ấn Độ về Chính sách Hành động hướng Đông

Truyền thông quốc tế Ấn Độ đang xây dựng hình ảnh tích cực về Chính sách AEP trong nhận thức của công chúng thông qua ba khung chính sách trọng tâm.
Sau 'vận hạn', cựu Tổng thống Donald Trump nhận được một điều chưa từng có!

Sau 'vận hạn', cựu Tổng thống Donald Trump nhận được một điều chưa từng có!

Có lẽ, lần đầu tiên cựu Tổng thống Donald Trump nhận được sự cảm thông, chia sẻ của cả Đảng Cộng hòa, Dân chủ và từ cả Tổng thống Joe Biden.
Vụ tấn công cựu Tổng thống Trump ảnh hưởng thế nào đến cục diện bầu cử Mỹ 2024?

Vụ tấn công cựu Tổng thống Trump ảnh hưởng thế nào đến cục diện bầu cử Mỹ 2024?

Vụ tấn công ứng cử viên tranh cử tổng thống Mỹ hàng đầu Donald Trump hôm 13/7 đã chuyển trọng tâm của cuộc tranh cử sang một tình thế hoàn toàn mới.
Chuyên gia Viện Lowy: Các nước ASEAN không phải nhìn đâu xa, hãy học Việt Nam cách chuyển đổi năng lượng

Chuyên gia Viện Lowy: Các nước ASEAN không phải nhìn đâu xa, hãy học Việt Nam cách chuyển đổi năng lượng

Năm 2023, Việt Nam chiếm gần 2/3 tổng sản lượng điện mặt trời và điện gió ở ASEAN. Việt Nam đi đầu ASEAN trong chuyển đổi năng lượng.
Tổng thống đắc cử Iran: Muốn làm khác nhưng sẽ chẳng dễ dàng, vì sao?

Tổng thống đắc cử Iran: Muốn làm khác nhưng sẽ chẳng dễ dàng, vì sao?

Tổng thống đắc cử Iran ấp ủ những chính sách mới táo bạo hơn cố Tổng thống tiền nhiệm, tuy vậy, trước mắt ông là rất nhiều 'vòng kim cô'.
Sáu 'chông gai' trước mắt mà tân Thủ tướng Anh Keir Starmer cần vượt qua

Sáu 'chông gai' trước mắt mà tân Thủ tướng Anh Keir Starmer cần vượt qua

Tân Thủ tướng Anh Keir Starmer hứa hẹn sẽ 'xây dựng lại' đất nước và dưới đây là 6 vấn đề nổi cộm mà ông phải đối mặt khi đảm nhận trọng trách mới
Phiên bản di động