Lịch cúp điện hôm nay tại Long An ngày 5/12/2022

Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. Thông tin lịch cúp điện tại Long An theo từng khu vực được cập nhật mới nhất từ Điện lực miền Nam ngày 5/12/2022.
Lịch cúp điện hôm nay tại Long An ngày 5/12/2022
Lịch cúp điện hôm nay tại Long An ngày 5/12/2022

Lịch cúp điện TP Tân An

Ngày

Khu vực

Đơn vị

Thông tin

05/12/2022

từ 06:30 - 07:00

Kp Nhơn Hậu, Nhơn Cầu,Kp Thủ Tửu 1, 2 thuộc phường Tân Khánh.

Kp Quyết Thắng 1, Quyết Thắng 2 thuộc phường Khánh Hậu

Điện Lực Tân An


TN, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện TX Kiến Tường

Ngày

Khu vực

Đơn vị

Thông tin

05/12/2022

từ 07:30 - 07:50

Một phần Khu Phố 9 thuộc Phường 1, thị xã Kiến Tường

Điện Lực Mộc Hóa


TN, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/12/2022

từ 08:30 - 08:50

Một phần Khu Phố 5 thuộc Phường 1, thị xã Kiến Tường

Điện Lực Mộc Hóa


TN, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/12/2022

từ 09:30 - 09:50

Một phần Khu Phố 5 thuộc Phường 1, thị xã Kiến Tường

Điện Lực Mộc Hóa


TN, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/12/2022

từ 10:30 - 10:50

Một phần Khu Phố 1 thuộc Phường 2, thị xã Kiến Tường

Điện Lực Mộc Hóa


TN, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/12/2022

từ 13:00 - 13:20

Một phần Ấp Mới thuộc xã Bình Tân

Điện Lực Mộc Hóa


TN, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/12/2022

từ 14:00 - 14:20

Một phần Ấp Gò Tranh thuộc xã Bình Tân

Điện Lực Mộc Hóa


TN, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/12/2022

từ 15:00 - 15:20

Một phần Ấp Gò Tranh thuộc xã Bình Tân

Điện Lực Mộc Hóa


TN, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/12/2022

từ 16:00 - 16:20

Một phần Ấp Gò Tranh thuộc xã Bình Tân

Điện Lực Mộc Hóa


TN, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện H. Tân Hưng

Ngày

Khu vực

Đơn vị

Thông tin

05/12/2022

từ 08:30 - 09:30

Một phần ấp Cả Cát thuộc xã Vĩnh Lợi

Điện Lực Tân Hưng


TN, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/12/2022

từ 10:30 - 11:30

Một phần ấp Cả Cát và một phần ấp Cả Sách thuộc xã Vĩnh Lợi

Điện Lực Tân Hưng


TN, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/12/2022

từ 13:00 - 14:00

Một phần ấp Cả Sách thuộc xã Vĩnh Lợi

Điện Lực Tân Hưng


TN, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/12/2022

từ 14:30 - 15:30

Một phần ấp Cả Sách thuộc xã Vĩnh Lợi

Điện Lực Tân Hưng


TN, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện H. Vĩnh Hưng

Ngày

Khu vực

Đơn vị

Thông tin

05/12/2022

từ 08:00 - 16:00

Một phần Ấp Gò Cát thuộc xã Vĩnh Trị

Điện Lực Vĩnh Hưng


TN, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện H. Mộc Hoá

Ngày

Khu vực

Đơn vị

Thông tin

05/12/2022

từ 07:30 - 07:50

Một phần Khu Phố 9 thuộc Phường 1, thị xã Kiến Tường

Điện Lực Mộc Hóa


TN, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/12/2022

từ 08:30 - 08:50

Một phần Khu Phố 5 thuộc Phường 1, thị xã Kiến Tường

Điện Lực Mộc Hóa


TN, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/12/2022

từ 09:30 - 09:50

Một phần Khu Phố 5 thuộc Phường 1, thị xã Kiến Tường

Điện Lực Mộc Hóa


TN, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/12/2022

từ 10:30 - 10:50

Một phần Khu Phố 1 thuộc Phường 2, thị xã Kiến Tường

Điện Lực Mộc Hóa


TN, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/12/2022

từ 13:00 - 13:20

Một phần Ấp Mới thuộc xã Bình Tân

Điện Lực Mộc Hóa


TN, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/12/2022

từ 14:00 - 14:20

Một phần Ấp Gò Tranh thuộc xã Bình Tân.

Điện Lực Mộc Hóa


TN, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/12/2022

từ 15:00 - 15:20

Một phần Ấp Gò Tranh thuộc xã Bình Tân

Điện Lực Mộc Hóa


TN, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/12/2022

từ 16:00 - 16:20

Một phần Ấp Gò Tranh thuộc xã Bình Tân

Điện Lực Mộc Hóa


TN, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện H. Thạnh Hoá

Ngày

Khu vực

Đơn vị

Thông tin

05/12/2022

từ 08:00 - 09:30

Sấy lúa Phan Văn Thành

Điện Lực Thạnh Hóa


TN, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/12/2022

từ 10:30 - 11:30

Một phần Ấp 3 thuộc xã Thạnh An

Điện Lực Thạnh Hóa


TN, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/12/2022

từ 13:00 - 14:30

CTY TNHH SX DV Phú Hưng

Điện Lực Thạnh Hóa


TN, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/12/2022

từ 15:00 - 16:30

HKD Lê Thị Thu Yến

Điện Lực Thạnh Hóa


TN, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện H. Cần Giuộc

Ngày

Khu vực

Đơn vị

Thông tin

05/12/2022

từ 07:00 - 11:30

Một phần Thị Trấn Cần Giuộc

Điện Lực Cần Giuộc


TN, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/12/2022

từ 13:00 - 16:30

Một phần Thị Trấn Cần Giuộc

Điện Lực Cần Giuộc


TN, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện H. Châu Thành

Ngày

Khu vực

Đơn vị

Thông tin

05/12/2022

từ 08:00 - 09:30

Một phần ấp Hội Xuân thuộc xã Dương Xuân Hội

Điện Lực Châu Thành


TN, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/12/2022

từ 10:00 - 11:30

Một phần ấp An Tập thuộc xã An Lục Long, Thanh Phú Long

Điện Lực Châu Thành


TN, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/12/2022

từ 13:00 - 16:30

Một phần ấp Thanh Hòa thuộc xã Thanh Phú Long

Điện Lực Châu Thành


TN, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Trên đây là thông tin lịch cúp điện tại Long An ngày 5/12/2022. Mọi thông tin về lịch cúp điện sẽ được cập nhật sớm nhất tại Baoquocte.vn.

Lịch cúp điện hôm nay tại Thừa Thiên Huế ngày 29/11/2022

Lịch cúp điện hôm nay tại Thừa Thiên Huế ngày 29/11/2022

Thông tin lịch cúp điện tại Thừa Thiên Huế theo từng khu vực ở thành phố, huyện, thị xã được cập nhật mới nhất từ ...

Lịch cúp điện hôm nay tại Phú Yên ngày 30/11/2022

Lịch cúp điện hôm nay tại Phú Yên ngày 30/11/2022

Thông tin lịch cúp điện tại Phú Yên theo từng khu vực được cập nhật mới nhất từ Điện lực miền Trung ngày 30/11/2022.

Lịch cúp điện hôm nay tại Nam Định ngày 1/12/2022

Lịch cúp điện hôm nay tại Nam Định ngày 1/12/2022

Thông tin lịch cúp điện tại Nam Định theo từng khu vực được cập nhật mới nhất từ Điện lực Nam Định ngày 1/12/2022.

Lịch cúp điện hôm nay tại Bến Tre ngày 2/12/2022

Lịch cúp điện hôm nay tại Bến Tre ngày 2/12/2022

Thông tin lịch cúp điện tại Bến Tre theo từng khu vực được cập nhật mới nhất từ Điện lực miền Nam ngày 2/12/2022.

Lịch cúp điện hôm nay tại Quảng Bình ngày 3/12/2022

Lịch cúp điện hôm nay tại Quảng Bình ngày 3/12/2022

Thông tin lịch cúp điện tại Quảng Bình theo từng khu vực được cập nhật mới nhất từ Điện lực Quảng Bình ngày 3/12/2022.

Đọc thêm

Khám phá ‘Cách mạng siêu nhân hóa’ dưới góc nhìn của nhà triết học Luc Ferry

Khám phá ‘Cách mạng siêu nhân hóa’ dưới góc nhìn của nhà triết học Luc Ferry

Baoquocte.vn. Quan tâm sâu sắc đến con người và những tác động của công nghệ, tác giả Luc Ferry đã phân tích các vấn đề trên trong cuốn sách 'Cách mạng ...
Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp ngày 27/3/2023: Tuổi Thân giao tiếp giỏi

Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp ngày 27/3/2023: Tuổi Thân giao tiếp giỏi

Baoquocte.vn. Xem tử vi 27/3 - tử vi 12 con giáp hôm nay 27/3/2023 của - Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi về công ...
Thêm một đồng minh ngoại giao 'nói lời cay đắng', (Đài Loan) Trung Quốc dứt khoát 'dứt tình'

Thêm một đồng minh ngoại giao 'nói lời cay đắng', (Đài Loan) Trung Quốc dứt khoát 'dứt tình'

Baoquocte.vn. Sau quyết định của chính phủ Honduras, hiện 13 quốc gia chính thức công nhận Đài Loan (Trung Quốc).
Chuyển đổi số đã trở thành kim chỉ nam cho các hoạt động Đoàn các cấp

Chuyển đổi số đã trở thành kim chỉ nam cho các hoạt động Đoàn các cấp

Baoquocte.vn. Trong tháng qua, hàng loạt hoạt động chuyển đổi số đã được các cán bộ, đoàn viên các cấp tích trực triển khai với nhiều hình thức đa dạng, phong ...
Lee Do Hyun – ‘chàng phi công’ trẻ tuổi nhất của Song Hye Kyo

Lee Do Hyun – ‘chàng phi công’ trẻ tuổi nhất của Song Hye Kyo

Baoquocte.vn. Lee Do Huyn là bạn diễn trẻ tuổi nhất của Song Hye Kyo từ trước đến nay, nhưng sự kết hợp ăn ý của cặp đôi trong The Glory khiến ...
Cận cảnh chi tiết Hyundai Elantra 2023 tại Hàn Quốc, giá từ 360 triệu đồng

Cận cảnh chi tiết Hyundai Elantra 2023 tại Hàn Quốc, giá từ 360 triệu đồng

Baoquocte.vn. Hyundai Elantra 2023 chính thức mở bán tới tay khách hàng nội địa với tên gọi Avante đi kèm giá bán 19,97-32,63 triệu Won (360-590 triệu đồng).
Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Canada: Muộn còn hơn không

Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Canada: Muộn còn hơn không

Baoquocte.vn. Tổng thống Mỹ Joe Biden có chuyến thăm đầu tiên tới Canada. Ông sẽ là nhà lãnh đạo đầu tiên của xứ cờ hoa công du Ottawa kể từ năm 2016.
Những điểm nóng tiềm ẩn và sứ mệnh ngoại giao tiên phong, phòng ngừa

Những điểm nóng tiềm ẩn và sứ mệnh ngoại giao tiên phong, phòng ngừa

Baoquocte.vn. Trên thế giới và ở Việt Nam, trong lịch sử và đương đại, có rất nhiều sự kiện thể hiện vai trò của ngoại giao trong ngăn ngừa nguy cơ xung đột, chiến tranh.
Cơm trứng hâm nóng quan hệ Nhật-Hàn

Cơm trứng hâm nóng quan hệ Nhật-Hàn

Baoquocte.vn. Vài ngày qua,'omurice', hay cơm cuộn trứng chiên đã bất ngờ trở thành tâm điểm thú vị trong quan hệ Nhật Bản-Hàn Quốc.
Quan hệ Anh-EU: Tình thân có nối?

Quan hệ Anh-EU: Tình thân có nối?

Baoquocte.vn. Mối quan hệ Anh-EU có thể trở nên hòa dịu hơn trước, song để nối lại tình thân sau những sóng gió đã trải qua, vẫn còn đó một chặng dài.
Thủ tướng Đức thăm Mỹ: Chung hướng, khác đường

Thủ tướng Đức thăm Mỹ: Chung hướng, khác đường

Baoquocte.vn. Cuộc gặp tại Washington D.C. sẽ là cơ hội để Thủ tướng Đức và Tổng thống Mỹ tìm kiếm giải pháp cho tình trạng 'chung hướng, khác đường' hiện nay.
Xung đột Nga-Ukraine: Thế giới đang và cần làm gì trong cơn địa chấn

Xung đột Nga-Ukraine: Thế giới đang và cần làm gì trong cơn địa chấn

Baoquocte.vn. Xung đột ở Ukraine được ví như cơn địa chấn chính trị, mà lực tác động, sóng xung kích, sốc nhiệt lan tỏa hầu như đến mọi khu vực trên Trái đất.
Thỏa thuận Saudi Arabia-Iran sẽ sớm 'tan thành bọt biển'?

Thỏa thuận Saudi Arabia-Iran sẽ sớm 'tan thành bọt biển'?

Baoquocte.vn. Báo Arab News của Saudi Arabia mới đây đăng bài viết đánh giá về thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Saudi Arabia và Iran do Trung Quốc làm trung gian.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Nga: Dụng ý của những lễ tân ngoại giao chưa từng có tiền lệ

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Nga: Dụng ý của những lễ tân ngoại giao chưa từng có tiền lệ

Baoquocte.vn. Những nghi thức lễ tân ngoại giao đặc biệt Nga thực hiện để đón Chủ tịch Trung Quốc cho thấy Moscow rất cần Bắc Kinh trong cục diện quốc tế.
Cựu Ngoại trưởng Hàn Quốc ca ngợi sự khéo léo của ngoại giao Ấn Độ, hé lộ 'bến đỗ' mới của doanh nghiệp xứ kim chi

Cựu Ngoại trưởng Hàn Quốc ca ngợi sự khéo léo của ngoại giao Ấn Độ, hé lộ 'bến đỗ' mới của doanh nghiệp xứ kim chi

Baoquocte.vn. Cựu Ngoại trưởng Hàn Quốc đánh giá chiến lược ngoại giao khéo léo của Ấn Độ cũng như tầm quan trọng của mối quan hệ Seoul-New Delhi.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Nga: Không chỉ dừng lại ở định vị quan hệ Nga-Trung, điều Bắc Kinh thực sự muốn là gì?

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Nga: Không chỉ dừng lại ở định vị quan hệ Nga-Trung, điều Bắc Kinh thực sự muốn là gì?

Baoquocte.vn. Chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Nga đang trở thành tâm điểm của dư luận quốc tế.
Khủng hoảng Syria: Liệu 'ngôi sao hy vọng' có xuất hiện sau 12 năm?

Khủng hoảng Syria: Liệu 'ngôi sao hy vọng' có xuất hiện sau 12 năm?

Baoquocte.vn. Theo một số chuyên gia, bước sang năm thứ 13, cuộc khủng hoảng Syria đang nhận được một số tín hiệu tích cực.
'Mùa Xuân mới' đang đến trong quan hệ Nhật - Hàn

'Mùa Xuân mới' đang đến trong quan hệ Nhật - Hàn

Baoquocte.vn. Cuộc gặp thượng đỉnh Nhật - Hàn lần này có ý nghĩa quan trọng, đưa hai nước xích lại gần nhau hơn.
Phiên bản di động