Lịch cúp điện hôm nay tại Long An ngày 5/12/2022

Thông tin lịch cúp điện tại Long An theo từng khu vực được cập nhật mới nhất từ Điện lực miền Nam ngày 5/12/2022.
Theo dõi Baoquocte.vn trên
Lịch cúp điện hôm nay tại Long An ngày 5/12/2022
Lịch cúp điện hôm nay tại Long An ngày 5/12/2022

Lịch cúp điện TP Tân An

Ngày

Khu vực

Đơn vị

Thông tin

05/12/2022

từ 06:30 - 07:00

Kp Nhơn Hậu, Nhơn Cầu,Kp Thủ Tửu 1, 2 thuộc phường Tân Khánh.

Kp Quyết Thắng 1, Quyết Thắng 2 thuộc phường Khánh Hậu

Điện Lực Tân An


TN, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện TX Kiến Tường

Ngày

Khu vực

Đơn vị

Thông tin

05/12/2022

từ 07:30 - 07:50

Một phần Khu Phố 9 thuộc Phường 1, thị xã Kiến Tường

Điện Lực Mộc Hóa


TN, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/12/2022

từ 08:30 - 08:50

Một phần Khu Phố 5 thuộc Phường 1, thị xã Kiến Tường

Điện Lực Mộc Hóa


TN, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/12/2022

từ 09:30 - 09:50

Một phần Khu Phố 5 thuộc Phường 1, thị xã Kiến Tường

Điện Lực Mộc Hóa


TN, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/12/2022

từ 10:30 - 10:50

Một phần Khu Phố 1 thuộc Phường 2, thị xã Kiến Tường

Điện Lực Mộc Hóa


TN, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/12/2022

từ 13:00 - 13:20

Một phần Ấp Mới thuộc xã Bình Tân

Điện Lực Mộc Hóa


TN, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/12/2022

từ 14:00 - 14:20

Một phần Ấp Gò Tranh thuộc xã Bình Tân

Điện Lực Mộc Hóa


TN, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/12/2022

từ 15:00 - 15:20

Một phần Ấp Gò Tranh thuộc xã Bình Tân

Điện Lực Mộc Hóa


TN, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/12/2022

từ 16:00 - 16:20

Một phần Ấp Gò Tranh thuộc xã Bình Tân

Điện Lực Mộc Hóa


TN, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện H. Tân Hưng

Ngày

Khu vực

Đơn vị

Thông tin

05/12/2022

từ 08:30 - 09:30

Một phần ấp Cả Cát thuộc xã Vĩnh Lợi

Điện Lực Tân Hưng


TN, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/12/2022

từ 10:30 - 11:30

Một phần ấp Cả Cát và một phần ấp Cả Sách thuộc xã Vĩnh Lợi

Điện Lực Tân Hưng


TN, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/12/2022

từ 13:00 - 14:00

Một phần ấp Cả Sách thuộc xã Vĩnh Lợi

Điện Lực Tân Hưng


TN, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/12/2022

từ 14:30 - 15:30

Một phần ấp Cả Sách thuộc xã Vĩnh Lợi

Điện Lực Tân Hưng


TN, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện H. Vĩnh Hưng

Ngày

Khu vực

Đơn vị

Thông tin

05/12/2022

từ 08:00 - 16:00

Một phần Ấp Gò Cát thuộc xã Vĩnh Trị

Điện Lực Vĩnh Hưng


TN, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện H. Mộc Hoá

Ngày

Khu vực

Đơn vị

Thông tin

05/12/2022

từ 07:30 - 07:50

Một phần Khu Phố 9 thuộc Phường 1, thị xã Kiến Tường

Điện Lực Mộc Hóa


TN, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/12/2022

từ 08:30 - 08:50

Một phần Khu Phố 5 thuộc Phường 1, thị xã Kiến Tường

Điện Lực Mộc Hóa


TN, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/12/2022

từ 09:30 - 09:50

Một phần Khu Phố 5 thuộc Phường 1, thị xã Kiến Tường

Điện Lực Mộc Hóa


TN, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/12/2022

từ 10:30 - 10:50

Một phần Khu Phố 1 thuộc Phường 2, thị xã Kiến Tường

Điện Lực Mộc Hóa


TN, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/12/2022

từ 13:00 - 13:20

Một phần Ấp Mới thuộc xã Bình Tân

Điện Lực Mộc Hóa


TN, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/12/2022

từ 14:00 - 14:20

Một phần Ấp Gò Tranh thuộc xã Bình Tân.

Điện Lực Mộc Hóa


TN, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/12/2022

từ 15:00 - 15:20

Một phần Ấp Gò Tranh thuộc xã Bình Tân

Điện Lực Mộc Hóa


TN, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/12/2022

từ 16:00 - 16:20

Một phần Ấp Gò Tranh thuộc xã Bình Tân

Điện Lực Mộc Hóa


TN, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện H. Thạnh Hoá

Ngày

Khu vực

Đơn vị

Thông tin

05/12/2022

từ 08:00 - 09:30

Sấy lúa Phan Văn Thành

Điện Lực Thạnh Hóa


TN, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/12/2022

từ 10:30 - 11:30

Một phần Ấp 3 thuộc xã Thạnh An

Điện Lực Thạnh Hóa


TN, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/12/2022

từ 13:00 - 14:30

CTY TNHH SX DV Phú Hưng

Điện Lực Thạnh Hóa


TN, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/12/2022

từ 15:00 - 16:30

HKD Lê Thị Thu Yến

Điện Lực Thạnh Hóa


TN, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện H. Cần Giuộc

Ngày

Khu vực

Đơn vị

Thông tin

05/12/2022

từ 07:00 - 11:30

Một phần Thị Trấn Cần Giuộc

Điện Lực Cần Giuộc


TN, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/12/2022

từ 13:00 - 16:30

Một phần Thị Trấn Cần Giuộc

Điện Lực Cần Giuộc


TN, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện H. Châu Thành

Ngày

Khu vực

Đơn vị

Thông tin

05/12/2022

từ 08:00 - 09:30

Một phần ấp Hội Xuân thuộc xã Dương Xuân Hội

Điện Lực Châu Thành


TN, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/12/2022

từ 10:00 - 11:30

Một phần ấp An Tập thuộc xã An Lục Long, Thanh Phú Long

Điện Lực Châu Thành


TN, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/12/2022

từ 13:00 - 16:30

Một phần ấp Thanh Hòa thuộc xã Thanh Phú Long

Điện Lực Châu Thành


TN, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Trên đây là thông tin lịch cúp điện tại Long An ngày 5/12/2022. Mọi thông tin về lịch cúp điện sẽ được cập nhật sớm nhất tại Baoquocte.vn.

Lịch cúp điện hôm nay tại Thừa Thiên Huế ngày 29/11/2022

Lịch cúp điện hôm nay tại Thừa Thiên Huế ngày 29/11/2022

Thông tin lịch cúp điện tại Thừa Thiên Huế theo từng khu vực ở thành phố, huyện, thị xã được cập nhật mới nhất từ ...

Lịch cúp điện hôm nay tại Phú Yên ngày 30/11/2022

Lịch cúp điện hôm nay tại Phú Yên ngày 30/11/2022

Thông tin lịch cúp điện tại Phú Yên theo từng khu vực được cập nhật mới nhất từ Điện lực miền Trung ngày 30/11/2022.

Lịch cúp điện hôm nay tại Nam Định ngày 1/12/2022

Lịch cúp điện hôm nay tại Nam Định ngày 1/12/2022

Thông tin lịch cúp điện tại Nam Định theo từng khu vực được cập nhật mới nhất từ Điện lực Nam Định ngày 1/12/2022.

Lịch cúp điện hôm nay tại Bến Tre ngày 2/12/2022

Lịch cúp điện hôm nay tại Bến Tre ngày 2/12/2022

Thông tin lịch cúp điện tại Bến Tre theo từng khu vực được cập nhật mới nhất từ Điện lực miền Nam ngày 2/12/2022.

Lịch cúp điện hôm nay tại Quảng Bình ngày 3/12/2022

Lịch cúp điện hôm nay tại Quảng Bình ngày 3/12/2022

Thông tin lịch cúp điện tại Quảng Bình theo từng khu vực được cập nhật mới nhất từ Điện lực Quảng Bình ngày 3/12/2022.

Đọc thêm

Vietlott 25/2, kết quả xổ số Vietlott Mega Chủ nhật 25/2/2024. xổ số Mega 645 hôm nay

Vietlott 25/2, kết quả xổ số Vietlott Mega Chủ nhật 25/2/2024. xổ số Mega 645 hôm nay

​​​​​​​Vietlott 25/2 - Vietlott Mega 6/45 25/2. Trực tiếp nhanh nhất kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 25/2/2024. XS Vietlott 655 hom nay.
XSDL 25/2, trực tiếp kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 25/2/2024 - KQXSDL chủ nhật

XSDL 25/2, trực tiếp kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 25/2/2024 - KQXSDL chủ nhật

XSDL 25/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Lạt nhanh nhất hôm nay - XSDL 25/2/2024. Ket qua xo so Da Lat. KQXSDL Chủ nhật. kết quả xổ ...
XSKG 25/2, trực tiếp kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 25/2/2024. KQXSKG chủ nhật

XSKG 25/2, trực tiếp kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 25/2/2024. KQXSKG chủ nhật

XSKG 25/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay - XSKG 25/2/2024. ket qua xo so Kien Giang. kết quả xổ số Kiên Giang ngày 25 ...
XSTG 25/2, Trực tiếp kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 25/2/2024 - KQXSTG chủ nhật

XSTG 25/2, Trực tiếp kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 25/2/2024 - KQXSTG chủ nhật

XSTG 25/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay - XSTG 25/2/2024. KQXSTG. ket qua xo so Tien Giang. kết quả xổ số Tiền Giang ngày ...
‘Gã khổng lồ’ sản xuất chip hàng đầu thế giới ‘vươn tay’ tới Nhật Bản, hiện thực hoá kế hoạch mở rộng hoạt động

‘Gã khổng lồ’ sản xuất chip hàng đầu thế giới ‘vươn tay’ tới Nhật Bản, hiện thực hoá kế hoạch mở rộng hoạt động

Tập đoàn sản xuất chip TSMC của Đài Loan (Trung Quốc) đã khánh thành nhà máy đầu tiên tại Nhật Bản.
Giá vàng hôm nay 25/2/2024, Giá vàng SJC ‘nhảy múa’, khoảng cách mua-bán lớn, quý kim vẫn lấp lánh trong môi trường chứng khoán hưng phấn?

Giá vàng hôm nay 25/2/2024, Giá vàng SJC ‘nhảy múa’, khoảng cách mua-bán lớn, quý kim vẫn lấp lánh trong môi trường chứng khoán hưng phấn?

Giá vàng hôm nay 25/2/2024, giá vàng SJC nhảy múa. Các nhà phân tích vẫn lạc quan về kim loại quý. Tuy nhiên, vàng có thể tiếp tục gặp khó ...
Sứ mệnh không dễ dàng của G20

Sứ mệnh không dễ dàng của G20

Không phải ngẫu nhiên mà cải cách quản trị toàn cầu nổi lên như một trong những chủ đề trọng tâm tại Hội nghị Ngoại trưởng G20 tại Brazil.
Bức tranh thế giới đầu năm 2024 và những vấn đề mang tính toàn cầu

Bức tranh thế giới đầu năm 2024 và những vấn đề mang tính toàn cầu

Bất ổn, xung đột chuyển từ năm 2023 tiếp tục diễn biến phức tạp, thế giới phát sinh những vấn đề mới khó lường ngay trong tháng đầu năm 2024.
Hội nghị ngoại trưởng EU: Nhạt nhòa gắn kết liên minh

Hội nghị ngoại trưởng EU: Nhạt nhòa gắn kết liên minh

Không có gì bất ngờ khi một trong những chủ đề chính của Hội nghị ngoại trưởng EU đầu tiên trong năm 2024 là hỗ trợ quân sự và tài chính cho Ukraine.
Campuchia-Pháp: Nâng tầm quan hệ truyền thống

Campuchia-Pháp: Nâng tầm quan hệ truyền thống

Chuyến công du tới Pháp của Thủ tướng Campuchia Hun Manet sẽ tạo động lực thúc đẩy mối quan hệ mà hai bên coi là truyền thống.
Quan hệ Indonesia-Philippines: Hàng xóm hay người thân?

Quan hệ Indonesia-Philippines: Hàng xóm hay người thân?

Kết quả chuyến thăm Philippines của Tổng thống Indonesia sẽ cho thấy mức độ hàng xóm hay người thân trong quan hệ Jakarta-Manila.
Phong cách Bỉ trên ‘ghế nóng’ EU

Phong cách Bỉ trên ‘ghế nóng’ EU

Từ ngày 1/1/2024, Bỉ chính thức đảm nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu (EU).
Báo chí Uruguay đưa tin về đánh giá và yêu cầu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự phát triển của Việt Nam

Báo chí Uruguay đưa tin về đánh giá và yêu cầu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự phát triển của Việt Nam

Báo điện tử El Pueblo - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Uruguay - đưa tin về nhận định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Quan hệ Mỹ - Iran: Vén màn đàm phán bí mật, bất ngờ với một chữ 'nhường'

Quan hệ Mỹ - Iran: Vén màn đàm phán bí mật, bất ngờ với một chữ 'nhường'

Mỹ-Iran đều lên kế hoạch cho trả đũa lẫn nhau nhưng đều gửi thông điệp tới đối phương rằng không muốn mọi chuyện đi quá xa.
Quan hệ đối tác ASEAN-EU: Khẳng định sức sống của chủ nghĩa đa phương

Quan hệ đối tác ASEAN-EU: Khẳng định sức sống của chủ nghĩa đa phương

ASEAN-EU đều nhất quán rằng tầm quan trọng của việc củng cố trật tự đa phương dựa trên luật lệ là chìa khóa để thúc đẩy hòa bình và ổn định.
Kiên quyết phản đối viện trợ, Thủ tướng Hungary coi Ukraine là 'vấn đề nghiêm trọng' với châu Âu

Kiên quyết phản đối viện trợ, Thủ tướng Hungary coi Ukraine là 'vấn đề nghiêm trọng' với châu Âu

Thủ tướng Hungary cảnh báo rằng sự hội nhập của Ukraine đặt ra một 'vấn đề nghiêm trọng' đối với châu Âu ngay cả khi không có xung đột.
Sức nóng cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung tại châu Phi

Sức nóng cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung tại châu Phi

Sự ủng hộ tích cực của châu Phi với Trung Quốc khiến Mỹ phải đưa ra đối sách phản ứng vì lo ngại tiếng nói ngày một lớn trong khu vực của Bắc Kinh.
'Công thức' bầu cử của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi

'Công thức' bầu cử của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi có khả năng giành được nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp nhờ hai chiến lược chính: phát triển kinh tế và tôn vinh đạo Hindu.
Phiên bản di động