Lịch cúp điện hôm nay tại Khánh Hòa ngày 4/3/2023

Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. Thông tin lịch cúp điện tại Khánh Hòa theo từng khu vực được cập nhật mới nhất từ Điện lực Khánh Hòa ngày 4/3/2023.
Lịch cúp điện hôm nay tại Khánh Hòa ngày 4/3/2023
Lịch cúp điện hôm nay tại Khánh Hòa ngày 4/3/2023

Lịch cúp điện Tp. Nha Trang

Ngày

Khu vực

Đơn vị

Thông tin

04/03/2023

từ 06:30 - 10:30

Trạm T.11B, Thái Nguyên

ĐL Nha Trang

Thay 18 LA tuyến 473-474MVO tại các vị trí 473-474MVO_C1, 473-474MVO_C15, 473-474MVO_C16, Kết hợp TNĐK các trạm biến áp T.11D, 90D, 205, 409

04/03/2023

từ 06:30 - 10:30

Trạm T.11C -Yersin

ĐL Nha Trang

Thay 18 LA tuyến 473-474MVO tại các vị trí 473-474MVO_C1, 473-474MVO_C15, 473-474MVO_C16, Kết hợp TNĐK các trạm biến áp T.11D, 90D, 205, 409

04/03/2023

từ 06:30 - 10:30

Trạm T.11D, Thái Nguyên

ĐL Nha Trang

Thay 18 LA tuyến 473-474MVO tại các vị trí 473-474MVO_C1, 473-474MVO_C15, 473-474MVO_C16, Kết hợp TNĐK các trạm biến áp T.11D, 90D, 205, 409

04/03/2023

từ 06:30 - 10:30

Trạm T.11G, Bà triệu, Thái nguyên

ĐL Nha Trang

Thay 18 LA tuyến 473-474MVO tại các vị trí 473-474MVO_C1, 473-474MVO_C15, 473-474MVO_C16, Kết hợp TNĐK các trạm biến áp T.11D, 90D, 205, 409

04/03/2023

từ 06:30 - 10:30

Trạm T.205 - NH TMCP Ngoại thương Việt Nam

ĐL Nha Trang

Thay 18 LA tuyến 473-474MVO tại các vị trí 473-474MVO_C1, 473-474MVO_C15, 473-474MVO_C16, Kết hợp TNĐK các trạm biến áp T.11D, 90D, 205, 409

04/03/2023

từ 06:30 - 10:30

Trạm T.206 LĐ Lao Động TPNT tại Lê Thánh Tôn

ĐL Nha Trang

Thay 18 LA tuyến 473-474MVO tại các vị trí 473-474MVO_C1, 473-474MVO_C15, 473-474MVO_C16, Kết hợp TNĐK các trạm biến áp T.11D, 90D, 205, 409

04/03/2023

từ 06:30 - 10:30

Trạm T.214 XN in KH

ĐL Nha Trang

Thay 18 LA tuyến 473-474MVO tại các vị trí 473-474MVO_C1, 473-474MVO_C15, 473-474MVO_C16, Kết hợp TNĐK các trạm biến áp T.11D, 90D, 205, 409

04/03/2023

từ 06:30 - 10:30

Trạm T.214B CTCP In Khánh Hòa tại số 8 Lê Thánh Tôn

ĐL Nha Trang

Thay 18 LA tuyến 473-474MVO tại các vị trí 473-474MVO_C1, 473-474MVO_C15, 473-474MVO_C16, Kết hợp TNĐK các trạm biến áp T.11D, 90D, 205, 409

04/03/2023

từ 06:30 - 10:30

Trạm T.302 ST Maximark tại 60 Thái Nguyên

ĐL Nha Trang

Thay 18 LA tuyến 473-474MVO tại các vị trí 473-474MVO_C1, 473-474MVO_C15, 473-474MVO_C16, Kết hợp TNĐK các trạm biến áp T.11D, 90D, 205, 409

04/03/2023

từ 06:30 - 10:30

Trạm T.326 Cao Ốc VP Thái Nguyên

ĐL Nha Trang

Thay 18 LA tuyến 473-474MVO tại các vị trí 473-474MVO_C1, 473-474MVO_C15, 473-474MVO_C16, Kết hợp TNĐK các trạm biến áp T.11D, 90D, 205, 409

04/03/2023

từ 06:30 - 10:30

Trạm T.370 Nhà Sách Phương Nam

ĐL Nha Trang

Thay 18 LA tuyến 473-474MVO tại các vị trí 473-474MVO_C1, 473-474MVO_C15, 473-474MVO_C16, Kết hợp TNĐK các trạm biến áp T.11D, 90D, 205, 409

04/03/2023

từ 06:30 - 10:30

Trạm T.372 Ga Nha Trang

ĐL Nha Trang

Thay 18 LA tuyến 473-474MVO tại các vị trí 473-474MVO_C1, 473-474MVO_C15, 473-474MVO_C16, Kết hợp TNĐK các trạm biến áp T.11D, 90D, 205, 409

04/03/2023

từ 06:30 - 10:30

Trạm T.376B - Khách sạn ISE

ĐL Nha Trang

Thay 18 LA tuyến 473-474MVO tại các vị trí 473-474MVO_C1, 473-474MVO_C15, 473-474MVO_C16, Kết hợp TNĐK các trạm biến áp T.11D, 90D, 205, 409

04/03/2023

từ 06:30 - 10:30

Trạm T.409 UBND Thành phố Nha Trang

ĐL Nha Trang

Thay 18 LA tuyến 473-474MVO tại các vị trí 473-474MVO_C1, 473-474MVO_C15, 473-474MVO_C16, Kết hợp TNĐK các trạm biến áp T.11D, 90D, 205, 409

04/03/2023

từ 06:30 - 10:30

Trạm T.413 NH Quân Đội

ĐL Nha Trang

Thay 18 LA tuyến 473-474MVO tại các vị trí 473-474MVO_C1, 473-474MVO_C15, 473-474MVO_C16, Kết hợp TNĐK các trạm biến áp T.11D, 90D, 205, 409

04/03/2023

từ 06:30 - 10:30

Trạm T.44A -Lê Thánh Tôn

ĐL Nha Trang

Thay 18 LA tuyến 473-474MVO tại các vị trí 473-474MVO_C1, 473-474MVO_C15, 473-474MVO_C16, Kết hợp TNĐK các trạm biến áp T.11D, 90D, 205, 409

04/03/2023

từ 06:30 - 10:30

Trạm T.44B -Lê Quý Đôn

ĐL Nha Trang

Thay 18 LA tuyến 473-474MVO tại các vị trí 473-474MVO_C1, 473-474MVO_C15, 473-474MVO_C16, Kết hợp TNĐK các trạm biến áp T.11D, 90D, 205, 409

04/03/2023

từ 06:30 - 10:30

Trạm T.90D - Ngã 6

ĐL Nha Trang

Thay 18 LA tuyến 473-474MVO tại các vị trí 473-474MVO_C1, 473-474MVO_C15, 473-474MVO_C16, Kết hợp TNĐK các trạm biến áp T.11D, 90D, 205, 409

Lịch cúp điện H. Cam Lâm

Ngày

Khu vực

Đơn vị

Thông tin

04/03/2023

từ 07:00 - 09:30

Đèn Đường Nguyễn Tất Thành

ĐL Cam Lâm

Thay thùng kiểm tính Trạm T.I537

04/03/2023

từ 09:30 - 11:30

Đèn Đường Nguyễn Tất Thành

ĐL Cam Lâm

Thay thùng kiểm tính Trạm T.I540

04/03/2023

từ 13:30 - 16:00

Đèn Đường Nguyễn Tất Thành

ĐL Cam Lâm

Thay thùng kiểm tính Trạm T.I541

Lịch cúp điện H. Vạn Ninh

Ngày

Khu vực

Đơn vị

Thông tin

04/03/2023

từ 08:00 - 16:00

Trạm công cộng 04 Xuân Sơn

ĐL Vạn Ninh

Thay dây dẫn điện trung áp nhánh rẽ 473TC.F1_61/55 và kết hợp lịch hotline tháo đấu lèo (SCL23VN01)

Lịch cúp điện H. Diên Khánh

Ngày

Khu vực

Đơn vị

Thông tin

04/03/2023

từ 07:00 - 17:00

T.38 - Thị Trấn Khánh Vĩnh

ĐL Diên Khánh

Thi công cải tạo hệ thống lưới điện hạ áp T.38 thuộc CT CTXD22DKH0310:Từ vị trí trụ T.38/B-1/2 đến trụ T.38/B-1/2/2 dài 76m Từ vị trí trụ T.38/B-1/4 đến trụ T.38/B-1/4/2 dài 89m Từ trụ T.38/B-62/3 đến vị trí trụ T.38/B-2-2/3/4 dài 164m Từ vị trí trụ T.38/B-62/6 đến trụ T.38/B-8/2 dài 116m

Lịch cúp điện TX. Ninh Hòa

Ngày

Khu vực

Đơn vị

Thông tin

04/03/2023

từ 06:00 - 11:00

Ban QLDA

ĐL Ninh Hòa

SCL LĐ XT 474NIHO: Thay 440m dây AWBCC50, 5 bộ xà ĐTL-2-8 và 17 sứ đứng, 20 chuỗi néo, 16 kẹp răng, 7 FCO & thay 02 vị trí lèo.Tăng cường lèo để đảm bảo cấp điện khi khép vòng

04/03/2023

từ 06:00 - 11:00

Ban QLDA CTXD Ninh Hòa

ĐL Ninh Hòa

SCL LĐ XT 474NIHO: Thay 440m dây AWBCC50, 5 bộ xà ĐTL-2-8 và 17 sứ đứng, 20 chuỗi néo, 16 kẹp răng, 7 FCO & thay 02 vị trí lèo.Tăng cường lèo để đảm bảo cấp điện khi khép vòng.

04/03/2023

từ 06:00 - 11:00

Cty TNHH SX và TM Xanh

ĐL Ninh Hòa

SCL LĐ XT 474NIHO: Thay 440m dây AWBCC50, 5 bộ xà ĐTL-2-8 và 17 sứ đứng, 20 chuỗi néo, 16 kẹp răng, 7 FCO & thay 02 vị trí lèo.Tăng cường lèo để đảm bảo cấp điện khi khép vòng

04/03/2023

từ 06:00 - 11:00

Cty TNHH Thiên Phước

ĐL Ninh Hòa

SCL LĐ XT 474NIHO: Thay 440m dây AWBCC50, 5 bộ xà ĐTL-2-8 và 17 sứ đứng, 20 chuỗi néo, 16 kẹp răng, 7 FCO & thay 02 vị trí lèo.Tăng cường lèo để đảm bảo cấp điện khi khép vòng

04/03/2023

từ 06:00 - 11:00

Cty TNHH Việt Đức

ĐL Ninh Hòa

SCL LĐ XT 474NIHO: Thay 440m dây AWBCC50, 5 bộ xà ĐTL-2-8 và 17 sứ đứng, 20 chuỗi néo, 16 kẹp răng, 7 FCO & thay 02 vị trí lèo.Tăng cường lèo để đảm bảo cấp điện khi khép vòng

04/03/2023

từ 06:00 - 11:00

Du lịch Mallika champa

ĐL Ninh Hòa

SCL LĐ XT 474NIHO: Thay 440m dây AWBCC50, 5 bộ xà ĐTL-2-8 và 17 sứ đứng, 20 chuỗi néo, 16 kẹp răng, 7 FCO & thay 02 vị trí lèo.Tăng cường lèo để đảm bảo cấp điện khi khép vòng

04/03/2023

từ 06:00 - 11:00

Hà Thanh - Ninh Đa ( 8006B)

ĐL Ninh Hòa

SCL LĐ XT 474NIHO: Thay 440m dây AWBCC50, 5 bộ xà ĐTL-2-8 và 17 sứ đứng, 20 chuỗi néo, 16 kẹp răng, 7 FCO & thay 02 vị trí lèo.Tăng cường lèo để đảm bảo cấp điện khi khép vòng

04/03/2023

từ 06:00 - 11:00

Kho Lương Thực

ĐL Ninh Hòa

SCL LĐ XT 474NIHO: Thay 440m dây AWBCC50, 5 bộ xà ĐTL-2-8 và 17 sứ đứng, 20 chuỗi néo, 16 kẹp răng, 7 FCO & thay 02 vị trí lèo.Tăng cường lèo để đảm bảo cấp điện khi khép vòng

04/03/2023

từ 06:00 - 11:00

Khu TĐC Ninh Thọ ( BQLDA)

ĐL Ninh Hòa

SCL LĐ XT 474NIHO: Thay 440m dây AWBCC50, 5 bộ xà ĐTL-2-8 và 17 sứ đứng, 20 chuỗi néo, 16 kẹp răng, 7 FCO & thay 02 vị trí lèo.Tăng cường lèo để đảm bảo cấp điện khi khép vòng

04/03/2023

từ 06:00 - 11:00

Lâm trường Ninh Hòa

ĐL Ninh Hòa

SCL LĐ XT 474NIHO: Thay 440m dây AWBCC50, 5 bộ xà ĐTL-2-8 và 17 sứ đứng, 20 chuỗi néo, 16 kẹp răng, 7 FCO & thay 02 vị trí lèo.Tăng cường lèo để đảm bảo cấp điện khi khép vòng

04/03/2023

từ 06:00 - 11:00

Lê Thị Ngọc Thành

ĐL Ninh Hòa

SCL LĐ XT 474NIHO: Thay 440m dây AWBCC50, 5 bộ xà ĐTL-2-8 và 17 sứ đứng, 20 chuỗi néo, 16 kẹp răng, 7 FCO & thay 02 vị trí lèo.Tăng cường lèo để đảm bảo cấp điện khi khép vòng

04/03/2023

từ 06:00 - 11:00

Nhà máy xay xát Thiên Phước

ĐL Ninh Hòa

SCL LĐ XT 474NIHO: Thay 440m dây AWBCC50, 5 bộ xà ĐTL-2-8 và 17 sứ đứng, 20 chuỗi néo, 16 kẹp răng, 7 FCO & thay 02 vị trí lèo.Tăng cường lèo để đảm bảo cấp điện khi khép vòng

04/03/2023

từ 06:00 - 11:00

Ninh Ích - Ninh An

ĐL Ninh Hòa

SCL LĐ XT 474NIHO: Thay 440m dây AWBCC50, 5 bộ xà ĐTL-2-8 và 17 sứ đứng, 20 chuỗi néo, 16 kẹp răng, 7 FCO & thay 02 vị trí lèo.Tăng cường lèo để đảm bảo cấp điện khi khép vòng

04/03/2023

từ 06:00 - 11:00

Ninh ích - Ninh An ( 8001B)

ĐL Ninh Hòa

SCL LĐ XT 474NIHO: Thay 440m dây AWBCC50, 5 bộ xà ĐTL-2-8 và 17 sứ đứng, 20 chuỗi néo, 16 kẹp răng, 7 FCO & thay 02 vị trí lèo.Tăng cường lèo để đảm bảo cấp điện khi khép vòng

04/03/2023

từ 06:00 - 11:00

Ninh Đa 3

ĐL Ninh Hòa

SCL LĐ XT 474NIHO: Thay 440m dây AWBCC50, 5 bộ xà ĐTL-2-8 và 17 sứ đứng, 20 chuỗi néo, 16 kẹp răng, 7 FCO & thay 02 vị trí lèo.Tăng cường lèo để đảm bảo cấp điện khi khép vòng

04/03/2023

từ 06:00 - 11:00

PĐ Ninh Đa 01

ĐL Ninh Hòa

SCL LĐ XT 474NIHO: Thay 440m dây AWBCC50, 5 bộ xà ĐTL-2-8 và 17 sứ đứng, 20 chuỗi néo, 16 kẹp răng, 7 FCO & thay 02 vị trí lèo.Tăng cường lèo để đảm bảo cấp điện khi khép vòng

04/03/2023

từ 06:00 - 11:00

PĐ Ninh Đa 02

ĐL Ninh Hòa

SCL LĐ XT 474NIHO: Thay 440m dây AWBCC50, 5 bộ xà ĐTL-2-8 và 17 sứ đứng, 20 chuỗi néo, 16 kẹp răng, 7 FCO & thay 02 vị trí lèo.Tăng cường lèo để đảm bảo cấp điện khi khép vòng

04/03/2023

từ 06:00 - 11:00

PĐ Ninh Đa 03

ĐL Ninh Hòa

SCL LĐ XT 474NIHO: Thay 440m dây AWBCC50, 5 bộ xà ĐTL-2-8 và 17 sứ đứng, 20 chuỗi néo, 16 kẹp răng, 7 FCO & thay 02 vị trí lèo.Tăng cường lèo để đảm bảo cấp điện khi khép vòng

04/03/2023

từ 06:00 - 11:00

PĐ Ninh Đa 04

ĐL Ninh Hòa

SCL LĐ XT 474NIHO: Thay 440m dây AWBCC50, 5 bộ xà ĐTL-2-8 và 17 sứ đứng, 20 chuỗi néo, 16 kẹp răng, 7 FCO & thay 02 vị trí lèo.Tăng cường lèo để đảm bảo cấp điện khi khép vòng

04/03/2023

từ 06:00 - 11:00

PĐ Ninh Đa 05

ĐL Ninh Hòa

SCL LĐ XT 474NIHO: Thay 440m dây AWBCC50, 5 bộ xà ĐTL-2-8 và 17 sứ đứng, 20 chuỗi néo, 16 kẹp răng, 7 FCO & thay 02 vị trí lèo.Tăng cường lèo để đảm bảo cấp điện khi khép vòng

04/03/2023

từ 06:00 - 11:00

PĐ Ninh Đa 06

ĐL Ninh Hòa

SCL LĐ XT 474NIHO: Thay 440m dây AWBCC50, 5 bộ xà ĐTL-2-8 và 17 sứ đứng, 20 chuỗi néo, 16 kẹp răng, 7 FCO & thay 02 vị trí lèo.Tăng cường lèo để đảm bảo cấp điện khi khép vòng

04/03/2023

từ 06:00 - 11:00

Quán chà - Ninh An

ĐL Ninh Hòa

SCL LĐ XT 474NIHO: Thay 440m dây AWBCC50, 5 bộ xà ĐTL-2-8 và 17 sứ đứng, 20 chuỗi néo, 16 kẹp răng, 7 FCO & thay 02 vị trí lèo.Tăng cường lèo để đảm bảo cấp điện khi khép vòng

04/03/2023

từ 06:00 - 11:00

Trạm 4435B

ĐL Ninh Hòa

SCL LĐ XT 474NIHO: Thay 440m dây AWBCC50, 5 bộ xà ĐTL-2-8 và 17 sứ đứng, 20 chuỗi néo, 16 kẹp răng, 7 FCO & thay 02 vị trí lèo.Tăng cường lèo để đảm bảo cấp điện khi khép vòng

04/03/2023

từ 06:00 - 11:00

Trạm Vi ba

ĐL Ninh Hòa

SCL LĐ XT 474NIHO: Thay 440m dây AWBCC50, 5 bộ xà ĐTL-2-8 và 17 sứ đứng, 20 chuỗi néo, 16 kẹp răng, 7 FCO & thay 02 vị trí lèo.Tăng cường lèo để đảm bảo cấp điện khi khép vòng

04/03/2023

từ 06:00 - 11:00

Cúp điện tại trạm tiếp Phát truyền hình Hà Thanh

ĐL Ninh Hòa

SCL LĐ XT 474NIHO: Thay 440m dây AWBCC50, 5 bộ xà ĐTL-2-8 và 17 sứ đứng, 20 chuỗi néo, 16 kẹp răng, 7 FCO & thay 02 vị trí lèo.Tăng cường lèo để đảm bảo cấp điện khi khép vòng

04/03/2023

từ 06:00 - 11:00

Tân Kiều - Ninh Đa

ĐL Ninh Hòa

SCL LĐ XT 474NIHO: Thay 440m dây AWBCC50, 5 bộ xà ĐTL-2-8 và 17 sứ đứng, 20 chuỗi néo, 16 kẹp răng, 7 FCO & thay 02 vị trí lèo.Tăng cường lèo để đảm bảo cấp điện khi khép vòng

04/03/2023

từ 06:00 - 11:00

Vạn Thiện, Ninh Đa

ĐL Ninh Hòa

SCL LĐ XT 474NIHO: Thay 440m dây AWBCC50, 5 bộ xà ĐTL-2-8 và 17 sứ đứng, 20 chuỗi néo, 16 kẹp răng, 7 FCO & thay 02 vị trí lèo.Tăng cường lèo để đảm bảo cấp điện khi khép vòng

04/03/2023

từ 06:00 - 11:00

Khu tái định cư Ninh Thọ

ĐL Ninh Hòa

SCL LĐ XT 474NIHO: Thay 440m dây AWBCC50, 5 bộ xà ĐTL-2-8 và 17 sứ đứng, 20 chuỗi néo, 16 kẹp răng, 7 FCO & thay 02 vị trí lèo.Tăng cường lèo để đảm bảo cấp điện khi khép vòng

04/03/2023

từ 06:00 - 11:00

Đèn Đường Ninh Đa

ĐL Ninh Hòa

SCL LĐ XT 474NIHO: Thay 440m dây AWBCC50, 5 bộ xà ĐTL-2-8 và 17 sứ đứng, 20 chuỗi néo, 16 kẹp răng, 7 FCO & thay 02 vị trí lèo.Tăng cường lèo để đảm bảo cấp điện khi khép vòng

04/03/2023

từ 06:00 - 13:00

Trường Trung cấp nghề Ninh Hòa

ĐL Ninh Hòa

Thay xà, sứ và FCO nhánh rẽ 474NIHO_84A.

04/03/2023

từ 06:00 - 13:00

C.ty TNHH SXTM Minh Anh

ĐL Ninh Hòa

Thay xà, sứ và FCO nhánh rẽ 474NIHO_140

04/03/2023

từ 06:00 - 13:00

Nhà máy xử lý nước thải

ĐL Ninh Hòa

Thay xà, sứ và FCO nhánh rẽ 474NIHO_140

04/03/2023

từ 06:00 - 13:00

Ninh Ích - Ninh An

ĐL Ninh Hòa

Thay xà, sứ và FCO nhánh rẽ 474NIHO_140

04/03/2023

từ 06:00 - 13:00

Rác thải hòn rọ

ĐL Ninh Hòa

Thay xà, sứ và FCO nhánh rẽ 474NIHO_140

04/03/2023

từ 06:00 - 13:00

Xí Nghiệp Than Nha Trang

ĐL Ninh Hòa

Thay xà, sứ và FCO nhánh rẽ 474NIHO_140

04/03/2023

từ 14:00 - 15:00

Chánh Thanh - Ninh Thọ

ĐL Ninh Hòa

Tháo lèo đường dây XT 475NTH và 477NTH tại vị trí cột 475-477NTH_8

04/03/2023

từ 14:00 - 15:00

Ninh Thủy 1

ĐL Ninh Hòa

Tháo lèo đường dây XT 475NTH và 477NTH tại vị trí cột 475-477NTH_8

Trên đây là thông tin chi tiết lịch cúp điện ở một số địa phương tại Khánh Hòa ngày 4/3/2023. Mọi thông tin về lịch cúp điện tại tỉnh sẽ được Baoquocte.vn cập nhật mỗi ngày.

Lưu ý: Thông tin bài viết mang tính tham khảo!

Lịch cúp điện hôm nay tại Đồng Tháp ngày 27/2/2023

Lịch cúp điện hôm nay tại Đồng Tháp ngày 27/2/2023

Thông tin lịch cúp điện tại Đồng Tháp theo từng khu vực được cập nhật mới nhất từ Điện lực Đồng Tháp ngày 27/2/2023.

Lịch cúp điện hôm nay tại Cần Thơ ngày 28/2/2023

Lịch cúp điện hôm nay tại Cần Thơ ngày 28/2/2023

Thông tin lịch cúp điện tại Cần Thơ theo từng khu vực được cập nhật mới nhất từ Điện lực Cần Thơ ngày 28/2/2023.

Lịch cúp điện hôm nay tại Đồng Nai ngày 1/3/2023

Lịch cúp điện hôm nay tại Đồng Nai ngày 1/3/2023

Thông tin lịch cúp điện tại Đồng Nai theo từng khu vực được cập nhật mới nhất từ Điện lực Đồng Nai ngày 1/3/2023.

Lịch cúp điện hôm nay tại Vĩnh Long ngày 2/3/2023

Lịch cúp điện hôm nay tại Vĩnh Long ngày 2/3/2023

Thông tin lịch cúp điện tại Vĩnh Long theo từng khu vực được cập nhật mới nhất từ Điện lực Vĩnh Long ngày 2/3/2023.

Lịch cúp điện hôm nay tại Long An ngày 3/3/2023

Lịch cúp điện hôm nay tại Long An ngày 3/3/2023

Thông tin lịch cúp điện tại Long An theo từng khu vực được cập nhật mới nhất từ Điện lực Long An ngày 3/3/2023.

Đọc thêm

Tử vi 29/3, xem tử vi 12 con giáp ngày 29/3/2023: Tuổi Ngọ kinh doanh, buôn bán thuận lợi

Tử vi 29/3, xem tử vi 12 con giáp ngày 29/3/2023: Tuổi Ngọ kinh doanh, buôn bán thuận lợi

Baoquocte.vn. Xem tử vi 29/3 - tử vi 12 con giáp hôm nay 29/3/2023 của - Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi về công ...
Tử vi 12 cung hoàng đạo Thứ Tư ngày 29/3/2023: Bạch Dương tình yêu trắc trở

Tử vi 12 cung hoàng đạo Thứ Tư ngày 29/3/2023: Bạch Dương tình yêu trắc trở

Baoquocte.vn. Tử vi hôm nay 29/3/2023 của 12 cung hoàng đạo - Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư, Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên ...
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề nghị Vân Nam, Trung Quốc tăng nhập khẩu các mặt hàng nông sản Việt Nam

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề nghị Vân Nam, Trung Quốc tăng nhập khẩu các mặt hàng nông sản Việt Nam

Baoquocte.vn. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề nghị Vân Nam, Trung Quốc tăng nhập khẩu các mặt hàng nông sản, phối hợp duy trì thông quan cửa khẩu biên ...
Jiji Press: Ngoại trưởng Nhật Bản sắp thăm Trung Quốc, bàn về tình hình biển Hoa Đông

Jiji Press: Ngoại trưởng Nhật Bản sắp thăm Trung Quốc, bàn về tình hình biển Hoa Đông

Baoquocte.vn. Các nguồn tin chính phủ Nhật Bản cho biết Ngoại trưởng Nhật Bản Hayashi Yoshimasa đang chuẩn bị thăm Trung Quốc vào cuối tuần này.
Kết nối giao thương giữa Việt Nam và Hàn Quốc để phát triển công nghiệp xanh

Kết nối giao thương giữa Việt Nam và Hàn Quốc để phát triển công nghiệp xanh

Baoquocte.vn. Diễn đàn về công nghiệp xanh và di chuyển thông minh vừa được tổ chức nhằm thúc đẩy hợp tác về khoa học công nghệ và sự liên kết giữa ...
‘Bạn đồng hành’ mới của Phó Tổng thống Mỹ trong chuyến công du châu Phi

‘Bạn đồng hành’ mới của Phó Tổng thống Mỹ trong chuyến công du châu Phi

Baoquocte.vn. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tiết lộ 'bạn đồng hành' mới là danh sách phát 25 bản nhạc của các nhạc sĩ châu Phi.
Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Canada: Muộn còn hơn không

Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Canada: Muộn còn hơn không

Baoquocte.vn. Tổng thống Mỹ Joe Biden có chuyến thăm đầu tiên tới Canada. Ông sẽ là nhà lãnh đạo đầu tiên của xứ cờ hoa công du Ottawa kể từ năm 2016.
Những điểm nóng tiềm ẩn và sứ mệnh ngoại giao tiên phong, phòng ngừa

Những điểm nóng tiềm ẩn và sứ mệnh ngoại giao tiên phong, phòng ngừa

Baoquocte.vn. Trên thế giới và ở Việt Nam, trong lịch sử và đương đại, có rất nhiều sự kiện thể hiện vai trò của ngoại giao trong ngăn ngừa nguy cơ xung đột, chiến tranh.
Cơm trứng hâm nóng quan hệ Nhật-Hàn

Cơm trứng hâm nóng quan hệ Nhật-Hàn

Baoquocte.vn. Vài ngày qua,'omurice', hay cơm cuộn trứng chiên đã bất ngờ trở thành tâm điểm thú vị trong quan hệ Nhật Bản-Hàn Quốc.
Quan hệ Anh-EU: Tình thân có nối?

Quan hệ Anh-EU: Tình thân có nối?

Baoquocte.vn. Mối quan hệ Anh-EU có thể trở nên hòa dịu hơn trước, song để nối lại tình thân sau những sóng gió đã trải qua, vẫn còn đó một chặng dài.
Thủ tướng Đức thăm Mỹ: Chung hướng, khác đường

Thủ tướng Đức thăm Mỹ: Chung hướng, khác đường

Baoquocte.vn. Cuộc gặp tại Washington D.C. sẽ là cơ hội để Thủ tướng Đức và Tổng thống Mỹ tìm kiếm giải pháp cho tình trạng 'chung hướng, khác đường' hiện nay.
Xung đột Nga-Ukraine: Thế giới đang và cần làm gì trong cơn địa chấn

Xung đột Nga-Ukraine: Thế giới đang và cần làm gì trong cơn địa chấn

Baoquocte.vn. Xung đột ở Ukraine được ví như cơn địa chấn chính trị, mà lực tác động, sóng xung kích, sốc nhiệt lan tỏa hầu như đến mọi khu vực trên Trái đất.
Thỏa thuận Saudi Arabia-Iran sẽ sớm 'tan thành bọt biển'?

Thỏa thuận Saudi Arabia-Iran sẽ sớm 'tan thành bọt biển'?

Baoquocte.vn. Báo Arab News của Saudi Arabia mới đây đăng bài viết đánh giá về thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Saudi Arabia và Iran do Trung Quốc làm trung gian.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Nga: Dụng ý của những lễ tân ngoại giao chưa từng có tiền lệ

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Nga: Dụng ý của những lễ tân ngoại giao chưa từng có tiền lệ

Baoquocte.vn. Những nghi thức lễ tân ngoại giao đặc biệt Nga thực hiện để đón Chủ tịch Trung Quốc cho thấy Moscow rất cần Bắc Kinh trong cục diện quốc tế.
Cựu Ngoại trưởng Hàn Quốc ca ngợi sự khéo léo của ngoại giao Ấn Độ, hé lộ 'bến đỗ' mới của doanh nghiệp xứ kim chi

Cựu Ngoại trưởng Hàn Quốc ca ngợi sự khéo léo của ngoại giao Ấn Độ, hé lộ 'bến đỗ' mới của doanh nghiệp xứ kim chi

Baoquocte.vn. Cựu Ngoại trưởng Hàn Quốc đánh giá chiến lược ngoại giao khéo léo của Ấn Độ cũng như tầm quan trọng của mối quan hệ Seoul-New Delhi.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Nga: Không chỉ dừng lại ở định vị quan hệ Nga-Trung, điều Bắc Kinh thực sự muốn là gì?

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Nga: Không chỉ dừng lại ở định vị quan hệ Nga-Trung, điều Bắc Kinh thực sự muốn là gì?

Baoquocte.vn. Chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Nga đang trở thành tâm điểm của dư luận quốc tế.
Khủng hoảng Syria: Liệu 'ngôi sao hy vọng' có xuất hiện sau 12 năm?

Khủng hoảng Syria: Liệu 'ngôi sao hy vọng' có xuất hiện sau 12 năm?

Baoquocte.vn. Theo một số chuyên gia, bước sang năm thứ 13, cuộc khủng hoảng Syria đang nhận được một số tín hiệu tích cực.
'Mùa Xuân mới' đang đến trong quan hệ Nhật - Hàn

'Mùa Xuân mới' đang đến trong quan hệ Nhật - Hàn

Baoquocte.vn. Cuộc gặp thượng đỉnh Nhật - Hàn lần này có ý nghĩa quan trọng, đưa hai nước xích lại gần nhau hơn.
Phiên bản di động