Lịch cúp điện hôm nay tại Long An ngày 22/2/2023

Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. Thông tin lịch cúp điện tại Long An theo từng khu vực được cập nhật mới nhất từ Điện lực Long An ngày 22/2/2023.
lịch cúp điện ngày 22/2
Lịch cúp điện hôm nay tại Long An ngày 22/2/2023.

Lịch cúp điện TP.Tân An

Ngày

Khu vực

Đơn vị

Thông tin

22/02/2023

từ 07:30 - 16:30

Ấp 2, Ấp 4 xã Mỹ An

Điện Lực Tân An

Thí nghiệm, sửa chữa, kết hợp bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện H. Đức Huệ

Ngày

Khu vực

Đơn vị

Thông tin

22/02/2023

từ 08:00 - 11:00

Ấp 1,2 MQĐ

Điện Lực Đức Huệ

Thí nghiệm, sửa chữa, kết hợp bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/02/2023

từ 13:00 - 16:00

Ấp 2 xã MQĐ

Điện Lực Đức Huệ

Thí nghiệm, sửa chữa, kết hợp bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện H. Tân Thạnh

Ngày

Khu vực

Đơn vị

Thông tin

22/02/2023

từ 07:30 - 08:15:00

Trạm Trường TH Nhơn Hòa 2 và Một phần Ấp Kênh Chà xã Nhơn Hòa

Điện Lực Tân Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa, kết hợp bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/02/2023

từ 08:20 - 09:05:00

Trạm Trường TH Nhơn Hòa và Một phần Ấp Kênh Chà xã Nhơn Hòa

Điện Lực Tân Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa, kết hợp bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/02/2023

từ 09:10 - 10:00

Trạm UB Xã Nhơn Hòa 1 và một phần Ấp Kênh Chà xã Nhơn Hòa

Điện Lực Tân Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa, kết hợp bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/02/2023

từ 10:05:00 - 10:50

Trạm UB Xã Nhơn Hòa và một phần Ấp Kênh Chà xã Nhơn Hòa

Điện Lực Tân Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa, kết hợp bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/02/2023

từ 10:55:00 - 11:40

Trạm Gò Nôi và một phần Ấp Gò Nôi xã Nhơn Hòa

Điện Lực Tân Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa, kết hợp bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/02/2023

từ 13:00 - 13:45:00

Trạm Gò Nôi 1 và một phần Ấp Gò Nôi xã Nhơn Hòa

Điện Lực Tân Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa, kết hợp bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/02/2023

từ 13:50 - 14:35:00

Trạm Cầu Phụng Thớt và một phần Ấp Gò Nôi xã Nhơn Hòa

Điện Lực Tân Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa, kết hợp bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/02/2023

từ 14:40 - 15:25:00

Trạm Cầu Phụng Thớt 1 và một phần Ấp Gò Nôi xã Nhơn Hòa

Điện Lực Tân Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa, kết hợp bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/02/2023

từ 15:30 - 16:30

Trạm Tân Lập 1 và một phần Ấp Cây Sao xã Tân Lập

Điện Lực Tân Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa, kết hợp bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện H. Đức Hòa

Ngày

Khu vực

Đơn vị

Thông tin

22/02/2023

từ 08:00 - 08:40

CN Cty Đại Vĩnh Tiến

Điện Lực Đức Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa, kết hợp bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/02/2023

từ 08:30 - 11:30

Cty Phân Bón Israel

Điện Lực Đức Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa, kết hợp bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/02/2023

từ 08:30 - 11:30

Cty Tân Mỹ Long An

Điện Lực Đức Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa, kết hợp bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/02/2023

từ 09:00 - 09:40

CN Cty TNHH TM XNK Khải Minh

Điện Lực Đức Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa, kết hợp bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/02/2023

từ 10:00 - 10:40

Cty Địa Ốc Gia Khánh

Điện Lực Đức Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa, kết hợp bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/02/2023

từ 10:50 - 11:30

Cty Golden Label

Điện Lực Đức Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa, kết hợp bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/02/2023

từ 13:00 - 13:40

Cty TNHH Dũng Tâm

Điện Lực Đức Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa, kết hợp bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/02/2023

từ 13:00 - 16:00

Cty Phúc Toàn Thịnh

Điện Lực Đức Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa, kết hợp bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/02/2023

từ 13:00 - 16:00

C.ty CB cà phê Cầu Đất Phú Vinh

Điện Lực Đức Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa, kết hợp bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/02/2023

từ 14:00 - 14:40

Cty công nghệ Firstar

Điện Lực Đức Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa, kết hợp bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/02/2023

từ 15:00 - 15:40

CN Cty Lộ Đức

Điện Lực Đức Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa, kết hợp bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/02/2023

từ 15:50 - 16:30

HKD Đinh Quốc Phú

Điện Lực Đức Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa, kết hợp bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện H. Bến Lức

Ngày

Khu vực

Đơn vị

Thông tin

22/02/2023

từ 08:00 - 09:00

HKD Đại Hòa Phát

Điện Lực Bến Lức

Thí nghiệm, sửa chữa, kết hợp bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/02/2023

từ 09:10 - 10:00

CN Công ty CP Nguyên Thịnh thuộc Nhà máy Bê tông Nguyên Thịnh số 1

Điện Lực Bến Lức

Thí nghiệm, sửa chữa, kết hợp bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/02/2023

từ 10:10 - 11:30

Công ty TNHH Ngôi Sao May Mắn

Điện Lực Bến Lức

Thí nghiệm, sửa chữa, kết hợp bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/02/2023

từ 13:00 - 14:00

C.ty TNHH chế tạo máy móc và XD Vĩnh Cơ Long An

Điện Lực Bến Lức

Thí nghiệm, sửa chữa, kết hợp bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/02/2023

từ 14:30 - 15:30

C.ty CP Đầu tư XNK Trường Nhật - Long An

Điện Lực Bến Lức

Thí nghiệm, sửa chữa, kết hợp bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/02/2023

từ 16:00 - 17:00

C.ty TNHH SX - TM Thùy Vân

Điện Lực Bến Lức

Thí nghiệm, sửa chữa, kết hợp bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện H. Thủ Thừa

Ngày

Khu vực

Đơn vị

Thông tin

22/02/2023

từ 07:30 - 16:30

Một phần xã Nhị Thành thuộc huyện Thủ Thừa

Điện Lực Thủ Thừa

Thí nghiệm, sửa chữa, kết hợp bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện H. Tân Trụ

Ngày

Khu vực

Đơn vị

Thông tin

22/02/2023

từ 07:30 - 08:00

HNT Trần Văn À

Điện Lực Tân Trụ

Thí nghiệm, sửa chữa, kết hợp bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/02/2023

từ 08:15:00 - 08:45:00

HKD Trần Văn Trí

Điện Lực Tân Trụ

Thí nghiệm, sửa chữa, kết hợp bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/02/2023

từ 09:00 - 09:30

TSTL Lê Văn Mừng

Điện Lực Tân Trụ

Thí nghiệm, sửa chữa, kết hợp bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/02/2023

từ 09:45:00 - 10:15:00

TSTL Nguyễn Khắc Vượng

Điện Lực Tân Trụ

Thí nghiệm, sửa chữa, kết hợp bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/02/2023

từ 10:30 - 11:00

TSTL Lê Văn Thành

Điện Lực Tân Trụ

Thí nghiệm, sửa chữa, kết hợp bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/02/2023

từ 13:00 - 13:30

TSTL Võ Văn Luyến

Điện Lực Tân Trụ

Thí nghiệm, sửa chữa, kết hợp bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/02/2023

từ 13:45:00 - 14:15:00

TSTL Mai Bá Đẩm

Điện Lực Tân Trụ

Thí nghiệm, sửa chữa, kết hợp bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/02/2023

từ 14:30 - 15:00

TSTL Mai Bá Giăng

Điện Lực Tân Trụ

Thí nghiệm, sửa chữa, kết hợp bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/02/2023

từ 15:15:00 - 15:45:00

TSTL Bùi Văn Nhờ

Điện Lực Tân Trụ

Thí nghiệm, sửa chữa, kết hợp bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/02/2023

từ 16:00 - 16:30

TSTL Nguyễn Phước Nghĩa

Điện Lực Tân Trụ

Thí nghiệm, sửa chữa, kết hợp bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện H. Cần Giuộc

Ngày

Khu vực

Đơn vị

Thông tin

22/02/2023

từ 07:30 - 11:30

Nr C.ty CP ĐT XD Hạ Tầng Hòa Bình

Điện Lực Cần Giuộc

Thí nghiệm, sửa chữa, kết hợp bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/02/2023

từ 07:30 - 16:30

Một phần xã Mỹ Lộc

Điện Lực Cần Giuộc

Cúp điện theo yêu cầu của CQNN

22/02/2023

từ 13:00 - 16:30

NXXS lô H.05B Cty CP Long Hậu

Điện Lực Cần Giuộc

Thí nghiệm, sửa chữa, kết hợp bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện H. Châu Thành

Ngày

Khu vực

Đơn vị

Thông tin

22/02/2023

từ 08:00 - 09:30

Một phần của ấp Cầu Kinh xã An Lục Long

Điện Lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa, kết hợp bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/02/2023

từ 09:30 - 10:30

Một phần của ấp Cầu Kinh xã An Lục Long

Điện Lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa, kết hợp bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/02/2023

từ 10:30 - 11:30

Một phần của ấp Cầu Kinh xã An Lục Long

Điện Lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa, kết hợp bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/02/2023

từ 13:00 - 14:30

Một phần của ấp Cầu Ván xã An Lục long

Điện Lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa, kết hợp bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/02/2023

từ 15:00 - 16:30

Một phần của ấp Cầu Ván xã An Lục long

Điện Lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa, kết hợp bảo dưỡng Trung, hạ áp

Trên đây là thông tin chi tiết lịch cúp điện ở một số địa phương tại Long An ngày 22/2/2023. Baoquocte.vn sẽ cập nhật thông tin thường xuyên để người dân nắm bắt kịp thời, chủ động trong sinh hoạt và sản xuất.

Lịch cúp điện hôm nay tại Quảng Bình ngày 16/2/2023

Lịch cúp điện hôm nay tại Quảng Bình ngày 16/2/2023

Thông tin lịch cúp điện tại Quảng Bình theo từng khu vực được cập nhật mới nhất từ Điện lực Quảng Bình ngày 16/2/2023.

Lịch cúp điện hôm nay tại Quảng Ngãi ngày 17/2/2023

Lịch cúp điện hôm nay tại Quảng Ngãi ngày 17/2/2023

Thông tin lịch cúp điện tại Quảng Ngãi theo từng khu vực được cập nhật mới nhất từ Điện lực Quảng Ngãi ngày 17/2/2023.

Lịch cúp điện hôm nay tại Long An ngày 18/2/2023

Lịch cúp điện hôm nay tại Long An ngày 18/2/2023

Thông tin lịch cúp điện tại Long An theo từng khu vực được cập nhật mới nhất từ Điện lực Long An ngày 18/2/2023.

Lịch cúp điện hôm nay tại Đồng Nai ngày 19/2/2023

Lịch cúp điện hôm nay tại Đồng Nai ngày 19/2/2023

Thông tin lịch cúp điện tại Đồng Nai theo từng khu vực được cập nhật mới nhất từ Điện lực Đồng Nai ngày 19/2/2023.

Lịch cúp điện hôm nay tại Quảng Trị ngày 20/2/2023

Lịch cúp điện hôm nay tại Quảng Trị ngày 20/2/2023

Thông tin lịch cúp điện tại Quảng Trị theo từng khu vực được cập nhật mới nhất từ Điện lực Quảng Trị ngày ...

Đọc thêm

Hành trình từ hạt cà phê trên nông trại đến ly NESCAFÉ cho người yêu cà phê Việt

Hành trình từ hạt cà phê trên nông trại đến ly NESCAFÉ cho người yêu cà phê Việt

Baoquocte.vn. Tham gia Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột 2023 từ ngày 10-14/3, NESCAFÉ đã chia sẻ về hành trình hơn 10 năm bền bỉ đồng hành cùng người nông ...
Lưu học sinh Việt Nam thúc đẩy hoạt động kết nghĩa tại Campuchia

Lưu học sinh Việt Nam thúc đẩy hoạt động kết nghĩa tại Campuchia

Baoquocte.vn. Đoàn lưu học sinh Quân sự và Đoàn lưu học sinh Việt Nam tại Campuchia tổ chức kết nghĩa nhằm tăng cường giao lưu, hỗ trợ lẫn nhau.
Chuyển nhượng cầu thủ Ngoại hạng Anh ngày 28/3: Wolves tính bán Ruben Neves, MU sẽ mua; khả năng Chelsea phải chia tay loạt ngôi sao?

Chuyển nhượng cầu thủ Ngoại hạng Anh ngày 28/3: Wolves tính bán Ruben Neves, MU sẽ mua; khả năng Chelsea phải chia tay loạt ngôi sao?

Baoquocte.vn. Báo Thế giới và Việt Nam cập nhật tin chuyển nhượng cầu thủ Ngoại hạng Anh diễn ra trong những giờ qua.
Vụ phá hoại đường ống Dòng chảy phương Bắc: Gặp thất bại ở HĐBA, Nga sẽ không 'cố đấm ăn xôi', Trung Quốc lên tiếng

Vụ phá hoại đường ống Dòng chảy phương Bắc: Gặp thất bại ở HĐBA, Nga sẽ không 'cố đấm ăn xôi', Trung Quốc lên tiếng

Baoquocte.vn. Nga sẽ không cố tìm kiếm một cuộc bỏ phiếu khác ở HĐBA về nghị quyết mở một cuộc điều tra độc lập về các vụ phá hoại Dòng chảy ...
Phát hành bộ tem quảng bá sự đa dạng khí hậu, sinh học của Việt Nam

Phát hành bộ tem quảng bá sự đa dạng khí hậu, sinh học của Việt Nam

Baoquocte.vn. Tổng công ty Bưu điện sẽ chính thức phát hành bộ tem 'Phượng tím' nhằm quảng bá đất nước, con người và sự đa dạng khí hậu, sinh học của ...
Tự tin về khối tài sản chiến lược, Mỹ chẳng bị Triều Tiên đe dọa, cho tàu sân bay hạt nhân cập cảng Hàn Quốc

Tự tin về khối tài sản chiến lược, Mỹ chẳng bị Triều Tiên đe dọa, cho tàu sân bay hạt nhân cập cảng Hàn Quốc

Baoquocte.vn. Tàu sân bay hạt nhân Mỹ USS Nimitz đã cập cảng ở thành phố Busan, Đông Nam Hàn Quốc, vào ngày 28/3.
Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Canada: Muộn còn hơn không

Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Canada: Muộn còn hơn không

Baoquocte.vn. Tổng thống Mỹ Joe Biden có chuyến thăm đầu tiên tới Canada. Ông sẽ là nhà lãnh đạo đầu tiên của xứ cờ hoa công du Ottawa kể từ năm 2016.
Những điểm nóng tiềm ẩn và sứ mệnh ngoại giao tiên phong, phòng ngừa

Những điểm nóng tiềm ẩn và sứ mệnh ngoại giao tiên phong, phòng ngừa

Baoquocte.vn. Trên thế giới và ở Việt Nam, trong lịch sử và đương đại, có rất nhiều sự kiện thể hiện vai trò của ngoại giao trong ngăn ngừa nguy cơ xung đột, chiến tranh.
Cơm trứng hâm nóng quan hệ Nhật-Hàn

Cơm trứng hâm nóng quan hệ Nhật-Hàn

Baoquocte.vn. Vài ngày qua,'omurice', hay cơm cuộn trứng chiên đã bất ngờ trở thành tâm điểm thú vị trong quan hệ Nhật Bản-Hàn Quốc.
Quan hệ Anh-EU: Tình thân có nối?

Quan hệ Anh-EU: Tình thân có nối?

Baoquocte.vn. Mối quan hệ Anh-EU có thể trở nên hòa dịu hơn trước, song để nối lại tình thân sau những sóng gió đã trải qua, vẫn còn đó một chặng dài.
Thủ tướng Đức thăm Mỹ: Chung hướng, khác đường

Thủ tướng Đức thăm Mỹ: Chung hướng, khác đường

Baoquocte.vn. Cuộc gặp tại Washington D.C. sẽ là cơ hội để Thủ tướng Đức và Tổng thống Mỹ tìm kiếm giải pháp cho tình trạng 'chung hướng, khác đường' hiện nay.
Xung đột Nga-Ukraine: Thế giới đang và cần làm gì trong cơn địa chấn

Xung đột Nga-Ukraine: Thế giới đang và cần làm gì trong cơn địa chấn

Baoquocte.vn. Xung đột ở Ukraine được ví như cơn địa chấn chính trị, mà lực tác động, sóng xung kích, sốc nhiệt lan tỏa hầu như đến mọi khu vực trên Trái đất.
Thỏa thuận Saudi Arabia-Iran sẽ sớm 'tan thành bọt biển'?

Thỏa thuận Saudi Arabia-Iran sẽ sớm 'tan thành bọt biển'?

Baoquocte.vn. Báo Arab News của Saudi Arabia mới đây đăng bài viết đánh giá về thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Saudi Arabia và Iran do Trung Quốc làm trung gian.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Nga: Dụng ý của những lễ tân ngoại giao chưa từng có tiền lệ

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Nga: Dụng ý của những lễ tân ngoại giao chưa từng có tiền lệ

Baoquocte.vn. Những nghi thức lễ tân ngoại giao đặc biệt Nga thực hiện để đón Chủ tịch Trung Quốc cho thấy Moscow rất cần Bắc Kinh trong cục diện quốc tế.
Cựu Ngoại trưởng Hàn Quốc ca ngợi sự khéo léo của ngoại giao Ấn Độ, hé lộ 'bến đỗ' mới của doanh nghiệp xứ kim chi

Cựu Ngoại trưởng Hàn Quốc ca ngợi sự khéo léo của ngoại giao Ấn Độ, hé lộ 'bến đỗ' mới của doanh nghiệp xứ kim chi

Baoquocte.vn. Cựu Ngoại trưởng Hàn Quốc đánh giá chiến lược ngoại giao khéo léo của Ấn Độ cũng như tầm quan trọng của mối quan hệ Seoul-New Delhi.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Nga: Không chỉ dừng lại ở định vị quan hệ Nga-Trung, điều Bắc Kinh thực sự muốn là gì?

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Nga: Không chỉ dừng lại ở định vị quan hệ Nga-Trung, điều Bắc Kinh thực sự muốn là gì?

Baoquocte.vn. Chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Nga đang trở thành tâm điểm của dư luận quốc tế.
Khủng hoảng Syria: Liệu 'ngôi sao hy vọng' có xuất hiện sau 12 năm?

Khủng hoảng Syria: Liệu 'ngôi sao hy vọng' có xuất hiện sau 12 năm?

Baoquocte.vn. Theo một số chuyên gia, bước sang năm thứ 13, cuộc khủng hoảng Syria đang nhận được một số tín hiệu tích cực.
'Mùa Xuân mới' đang đến trong quan hệ Nhật - Hàn

'Mùa Xuân mới' đang đến trong quan hệ Nhật - Hàn

Baoquocte.vn. Cuộc gặp thượng đỉnh Nhật - Hàn lần này có ý nghĩa quan trọng, đưa hai nước xích lại gần nhau hơn.
Phiên bản di động