Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống

Tin/ảnh: Tuấn Anh
Theo dõi TGVN trên
TGVN. Sáng 15/11, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV của Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp Hữu nghị).
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai cho Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam. (Ảnh: Tuấn Anh)

Tham dự Lễ kỷ niệm có nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên, các vị Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các tổ chức quốc tế…

Thành tựu 70 năm đáng tự hào

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chúc mừng và biểu dương các thế hệ lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Liên hiệp Hữu nghị về những thành tựu đáng tự hào trong suốt 70 năm qua; chúc mừng Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai.

Phó Thủ tướng khẳng định, Đối ngoại nhân dân là một trong những trụ cột quan trọng của ngoại giao Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng vai trò của đoàn kết quốc tế và đối ngoại nhân dân trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những tổ chức thân hữu đầu tiên giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước đã được thành lập.

Phó Thủ tướng khẳng định, thấm nhuần tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh và đạo lý truyền thống của dân tộc “đem đại nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo”, trong suốt 70 năm qua, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam và các tổ chức thành viên đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, có những đóng góp quan trọng vào những thành tựu chung của đất nước, vun đắp hòa bình, tình hữu nghị và hợp tác giữa các dân tộc.

Trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng, đối ngoại nhân dân tiếp tục cùng đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta. Với vai trò là lực lượng nòng cốt của công tác đối ngoại nhân dân, các tổ chức thành viên Liên hiệp Hữu nghị ở Trung ương và địa phương đã triển khai nhiều hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân giúp tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy bình thường hóa và đưa quan hệ ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực với các đối tác quan trọng và các bạn bè truyền thống, thu hút các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước.

Hàng chục ngàn chương trình/dự án được tài trợ bởi các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với giá trị giải ngân trên 5 tỷ USD đã thiết thực góp phần xóa đói, giảm nghèo, khắc phục hậu quả chiến tranh, nhất là hậu quả bom mìn và chất độc da cam, bảo vệ môi trường, giải quyết các vấn đề xã hội, nâng cao chất lượng hạ tầng y tế giáo dục, ứng phó với biến đổi khí hậu...

Trải qua 70 năm đồng hành cùng dân tộc, lực lượng của Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam không ngừng lớn mạnh và trưởng thành. Từ các tổ chức được thành lập trong hai cuộc kháng chiến cứu nước, Liên hiệp Hữu nghị đã phát triển thành một hệ thống gồm 116 tổ chức thành viên ở trung ương và địa phương trong cả nước với mạng lưới đối tác rộng rãi trên 1.200 tổ chức nhân dân và phi chính phủ trên thế giới.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống của Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam. (Ảnh: Tuấn Anh)

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, lịch sử phát triển của Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam là minh chứng cụ thể về sức mạnh của đối ngoại nhân dân trong việc tranh thủ sự ủng hộ quốc tế cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đóng góp vào việc tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa các dân tộc, thúc đẩy hòa bình, an ninh và phát triển trên thế giới. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta ghi nhận những nỗ lực không mệt mỏi và cống hiến to lớn của những người làm công tác đối ngoại nhân dân.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng cảm ơn bạn bè quốc tế đã dành cho nhân dân Việt Nam sự ủng hộ giúp đỡ quý báu, chí tình cả về tinh thần và vật chất trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay…

Tiếp tục sứ mệnh trong thời kỳ mới

Phó Thủ tướng chia sẻ, sau gần 35 năm đổi mới, Việt Nam đã vươn lên trở thành một nước đang phát triển có thu nhập trung bình với thế và lực ngày càng được nâng cao, là thành viên có trách nhiệm, đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế, như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”.

Trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 hiện nay, dù còn nhiều khó khăn, Việt Nam đã đạt được một số kết quả quan trọng và đang nỗ lực thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép vừa kiểm soát dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng cho rằng tình hình thế giới và khu vực đang chuyển biến rất sâu sắc, nhanh chóng, khó lường. Xu thế hoà bình, hợp tác và phát triển tiếp tục được thúc đẩy, song gặp nhiều trở ngại, đặc biệt là suy thoái kinh tế, cạnh tranh chiến lược gia tăng giữa các nước lớn, chủ nghĩa dân tộc cực đoan, chính trị cường quyền diễn ra phức tạp, các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống ngày càng gay gắt.

Đại dịch Covid-19 tác động sâu sắc, đa chiều tới tất cả các lĩnh vực của đời sống quốc tế và mỗi quốc gia. Căng thẳng gia tăng ở Biển Đông ảnh hưởng tiêu cực tới hoà bình, ổn định, an ninh và phát triển ở khu vực.

Trong bối cảnh đó, Phó Thủ tướng cho rằng, đối ngoại nhân dân có sứ mệnh rất quan trọng là góp phần bảo đảm môi trường hoà bình, ổn định, huy động nguồn lực quốc tế, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ và đoàn kết rộng rãi của nhân dân các nước đối với công cuộc phát triển bền vững đất nước, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, hội nhập quốc tế sâu rộng, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Để thực hiện được sứ mệnh này, theo Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh trước hết, cần nâng cao hơn nữa nhận thức trong toàn hệ thống chính trị về vai trò và nhiệm vụ của công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Cần nắm vững quan điểm của Bác Hồ: “Cách mạng Việt Nam trong bất kỳ hoàn cảnh và thời điểm nào cũng cần đến vai trò, sự đóng góp của đối ngoại nhân dân”.

Với thế mạnh rất riêng của mình, đối ngoại nhân dân có vai trò vô cùng quan trọng và đặc biệt, góp phần mở rộng và làm sâu sắc cơ sở xã hội cho các mối quan hệ đối ngoại của đất nước, hỗ trợ đắc lực cho đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước.

Thứ hai, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị Liên hiệp Hữu nghị cần nắm chắc đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong triển khai công tác đối ngoại nhân dân, bảo vệ trên hết và trước hết lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi; Tiếp tục quán triệt thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống
Các đại biểu dự sự kiện làm lễ chào cờ. (Ảnh: Tuấn Anh)

Thứ ba, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho rằng, đối ngoại nhân dân cần tiếp tục phát huy hiệu quả, phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước, tạo thành sức mạnh to lớn trên mặt trận đối ngoại, thực hiện thắng lợi các nhiêm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ các nguồn lực phục vụ phát triển, nâng cao vị thế quốc tế của nước ta. Trong triển khai công tác đối ngoại nhân dân, cần chú ý các nội hàm hợp tác mới, thiết thực với người dân nước ta và các nước, các vấn đề phát triển bền vững, bao trùm…

Thứ tư, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam cần bám sát phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, tích cực đổi mới, sáng tạo, chủ động thích ứng với tình hình mới, phát huy thế mạnh có được từ vị thế mới và “sức mạnh mềm” của đất nước, triển khai hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, góp phần: (i) mở rộng mạng lưới đối tác, tăng cường quan hệ hữu nghị, thúc đẩy hợp tác trên cơ sở đôi bên cùng có lợi với nhân dân các nước, trước hết là các nước láng giềng, ASEAN và các đối tác quan trọng;(ii) nâng cao chất lượng, hiệu quả vận động và hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài; (iii) quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa và tiềm năng phát triển của Việt Nam nhằm huy động sự ủng hộ quốc tế đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước.

Thứ năm, nhằm triển khai hiệu quả Chỉ thị 25 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho rằng Liên hiệp Hữu nghị cần tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả sự tham gia của các tổ chức nhân dân Việt Nam tại các cơ chế nhân dân đa phương khu vực và quốc tế nhằm bảo vệ, thúc đẩy lợi ích của Việt Nam, đóng góp vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế ứng phó với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống như dịch bệnh, môi trường, biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước…, thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc và củng cố hòa bình, ổn định, hợp tác ở khu vực và trên thế giới.

Cuối cùng, song đặc biệt quan trọng, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam cần chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống từ trung ương tới các tổ chức thành viên; xây dựng đội ngũ những người làm công tác đối ngoại nhân dân tâm huyết, gắn bó, có bản lĩnh chính trị vững vàng và năng lực chuyên môn bảo đảm đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tin tưởng rằng, trên nền tảng những thành tựu và kinh nghiệm của 70 năm qua, với ý chí quyết tâm của cả đội ngũ, Liên hiệp Hữu nghị sẽ kế thừa truyền thống vẻ vang của cha anh, phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân, là cầu nối hòa bình và hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước, cùng với đối ngoại đảng và ngoại giao nhà nước tạo nên sức mạnh tổng hợp của nền ngoại giao Việt Nam hiện đại, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và nỗ lực chung của nhân dân thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ, tiến bộ xã hội và phát triển.

Đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ hữu nghị

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị Nguyễn Phương Nga cho biết, ngày 17/11/1950, tại Chiến khu Việt Bắc, Bác Hồ đã gửi thư cho Hội nghị thành lập Ủy ban Bảo vệ hòa bình thế giới của Việt Nam, khẳng định nguyện vọng thiết tha vì hòa bình của nhân dân Việt Nam.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống
Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị Nguyễn Phương Nga phát biểu tại Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống. (Ảnh: Tuấn Anh)

Năm 2008, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) đã đồng ý lấy ngày 17/11/1950 là Ngày Truyền thống của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân Việt Nam vô cùng vinh dự và được Bác Hồ quan tâm, chỉ đạo và trực tiếp dẫn dắt.

Theo bà Nguyễn Phương Nga, trong những năm qua, Liên hiệp Hữu nghị đã tích cực, chủ động, không ngừng củng cố, mở rộng, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước, các tổ chức bạn bè truyền thống, các tổ chức, cá nhân có thiện chí với Việt Nam, đã thiết lập quan hệ đối tác với hơn 1.000 tổ chức quốc gia, khu vực và quốc tế.

Liên hiệp Hữu nghị phát huy được vai trò của mình tại các diễn đàn, cơ chế nhân dân đa phương khu vực, liên khu vực và quốc tế, chủ động tham gia, đóng góp vào công tác vận động, đấu tranh dư luận bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc trong nhiều vấn đề phức tạp, nhạy cảm như dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo, chủ quyền biển đảo, an ninh nguồn nước, tích cực quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trên trường quốc tế.

Thông qua đó, Liên hiệp Hữu nghị đã hỗ trợ hiệu quả đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước, đóng góp tích cực vào việc tạo môi trường hòa bình thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đóng góp cho phong trào nhân dân thế giới vì tiến bộ, công bằng xã hội và phát triển bền vững.

Liên hiệp Hữu nghị đã thực hiện tốt vai trò Cơ quan Thường trực của Uỷ ban Công tác về các tổ chức Phi chính phủ nước ngoài, thiết lập quan hệ với trên 1.200 tổ chức Phi chính phủ nước ngoài, cùng các bộ ngành, địa phương vận động được gần 5 tỷ USD viện trợ phi chính phủ nước ngoài trong giai đoạn 2003-2019 góp phần vào xoá đói giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Công tác củng cố, xây dựng và phát triển tổ chức được chú trọng. Hiện nay, Liên hiệp Hữu nghị có 116 tổ chức thành viên, trong đó có 64 tổ chức thành viên ở trung ương và 52 tổ chức thành viên ở địa phương với hàng trăm chi hội hữu nghị. Cán bộ của Liên hiệp Hữu nghị và các tổ chức thành viên được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch để đáp ứng những yêu cầu của nhiệm vụ đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Bà Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh, những thành tích đã đạt được, Liên hiệp Hữu nghị đã được nhận các phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước như Huân chương Hồ Chí Minh (năm 2003), Huân chương Lao động hạng Nhất, các Huân chương cao quý của các nước bạn. Nhiều tập thể và cá nhân của Liên hiệp Hữu nghị đã được tặng thưởng các phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước về những thành tích xuất sắc và cống hiến cho công tác đối ngoại nhân dân.

Cũng tại Lễ kỷ niệm, các đại biểu nghe phát biểu chúc mừng của đại diện tổ chức thành viên của Liên hiệp Hữu nghị, đại diện Ngoại giao đoàn, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài…

Một số hình ảnh văn nghệ tại buổi lễ kỷ niệm:

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống

Tọa đàm: Phát huy truyền thống vẻ vang – viết tiếp trang sử mới

Tọa đàm: Phát huy truyền thống vẻ vang – viết tiếp trang sử mới

TGVN. Trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống (17/11/1950-17/11/2020), ngày 10/11/2020, Liên hiệp Các tổ chức hữu ...

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trao tiền ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt miền Trung

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trao tiền ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt miền Trung

TGVN. Sáng ngày 23/10, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga đã trao tiền ủng hộ đồng bào ...

Phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

Phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

TGVN. Chiều 26/6, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức Hội nghị lần thứ II Đoàn Chủ ...

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Sri Lanka: Rải thảm đường cao tốc bằng... rác thải nhựa tái chế

Sri Lanka: Rải thảm đường cao tốc bằng... rác thải nhựa tái chế

Chính phủ Sri Lanka đang xúc tiến kế hoạch sử dụng rác thải nhựa tái chế làm nguyên liệu để thảm nhựa đường cao tốc.
Vụ sát hại nhà khoa học Iran: Đại sứ quán Israel trong tình trạng báo động, Đức kêu gọi kiềm chế

Vụ sát hại nhà khoa học Iran: Đại sứ quán Israel trong tình trạng báo động, Đức kêu gọi kiềm chế

Iran cáo buộc Israel gây ra vụ sát hại nhà khoa học hạt nhân Fakhrizadeh trong khi có nguồn tin cơ quan tình báo Mỹ cũng cho hay Israel đứng ...
Tình báo Mỹ: Israel đứng sau vụ ám sát nhà khoa học hàng đầu Iran

Tình báo Mỹ: Israel đứng sau vụ ám sát nhà khoa học hàng đầu Iran

Tình báo Mỹ nghi ngờ Israel đứng sau vụ ám sát nhà vật lý hạt nhân Iran Mohsen Fakhrizadeh hôm 27/11.
Phối hợp đưa 368 công dân Việt Nam từ Ma Cao (Trung Quốc) về nước

Phối hợp đưa 368 công dân Việt Nam từ Ma Cao (Trung Quốc) về nước

Ngày 28/11, các cơ quan chức năng Việt Nam phối hợp với các cơ quan chức năng Macao (Trung Quốc) đưa 368 công dân Việt Nam về nước.
Thế giới cổ xưa của Việt Nam trong những trang sách tiếng Italy

Thế giới cổ xưa của Việt Nam trong những trang sách tiếng Italy

Cuốn sách là một trong số ít tác phẩm văn học dân gian Việt Nam được chuyển thể trực tiếp từ tiếng Việt sang tiếng Italy.
Covid-19 ở Việt Nam chiều 28/11: Thêm 2 ca mắc mới từ Nga và Nhật Bản trở về

Covid-19 ở Việt Nam chiều 28/11: Thêm 2 ca mắc mới từ Nga và Nhật Bản trở về

Việt Nam ghi nhận thêm 2 ca mắc mới Covid-19 nhập cảnh từ Nga và Nhật Bản được cách ly ngay. Việt Nam hiện có 1.341 bệnh nhân.
Hậu Brexit: Anh và EU nỗ lực nhằm đạt thỏa thuận thương mại

Hậu Brexit: Anh và EU nỗ lực nhằm đạt thỏa thuận thương mại

Ngày 28/11, Anh và EU đã tái khởi động đàm phán trực tiếp về thỏa thuận thương mại trong những nỗ lực cuối cùng nhằm tìm kiếm sự đồng thuận.
Giữa lúc Trung Đông bất ổn, Mỹ triển khai tàu sân bay đến vùng Vịnh

Giữa lúc Trung Đông bất ổn, Mỹ triển khai tàu sân bay đến vùng Vịnh

Tàu sân bay Mỹ USS Nimitz đã được triển khai đến vùng Vịnh tuần này, vài ngày trước khi nhà khoa học hạt nhân hàng đầu của Iran bị sát ...
XSMB 29/11 - XSMB chủ Nhật - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay - SXMB 29/11 - dự đoán XSMB 30/11

XSMB 29/11 - XSMB chủ Nhật - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay - SXMB 29/11 - dự đoán XSMB 30/11

XSMB 29/11. KQXSMB chủ Nhật. SXMB 29/11. Trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc hôm nay ngày 29 tháng 11 năm 2020. KQSXMB.
Việt Nam-EU: 30 năm quan hệ đối tác bền chặt

Việt Nam-EU: 30 năm quan hệ đối tác bền chặt

Việt Nam-EU có quan hệ đối tác bình đẳng, hợp tác toàn diện, phát triển bền vững và ngày càng đi vào chiều sâu.
PHÂN TÍCH Bầu cử Mỹ 2020: Nhận diện nước Mỹ qua một kỳ bầu cử

PHÂN TÍCH Bầu cử Mỹ 2020: Nhận diện nước Mỹ qua một kỳ bầu cử

Bầu cử Mỹ 2020 và “hậu bầu cử” vừa phản ánh thực trạng chính trị xã hội hiện tại ở nước Mỹ, vừa giống như điềm bất lành với tương lai của nước Mỹ. Phân ...
PHÂN TÍCH. Kết quả bầu cử Mỹ 2020: ông Joe Biden thắng, vì sao?

PHÂN TÍCH. Kết quả bầu cử Mỹ 2020: ông Joe Biden thắng, vì sao?

Ông Joe Biden tuyên cáo chiến thắng trong bầu cử Mỹ 2020, trở thành Tổng thống Mỹ thứ 46. Hãy thử giải mã những lý do dẫn đến chiến thắng? Phân tích.
PHÂN TÍCH. Nước Pháp với Hồi giáo cực đoan: Chuyện mới nới chuyện cũ

PHÂN TÍCH. Nước Pháp với Hồi giáo cực đoan: Chuyện mới nới chuyện cũ

Nước Pháp hiện đang phải đương đầu với thế giới Hồi giáo. Bạo lực “gây sốc” vừa qua khởi nguồn từ câu chuyện cũ. Thực chất của xung khắc là gì? Phân tích.
PHÂN TÍCH bầu cử Mỹ 2020: Phía trước đầy bất định

PHÂN TÍCH bầu cử Mỹ 2020: Phía trước đầy bất định

Ba tuần trước cuộc bầu cử Mỹ 2020 vào ngày 3/11. Ai có lợi thế dẫn trước? Hai nhân tố quyết định kết quả bầu cử. Ông Trump có thể xoay chuyển ra sao?
Xung đột Armenia-Azerbaijan: Ai cứu hoả?

Xung đột Armenia-Azerbaijan: Ai cứu hoả?

Chiến sự Armenia-Azerbaijan leo thang nhưng nỗ lực hòa giải chưa phát huy tác dụng. Điểm mặt các bên có thể làm trung gian hòa giải. Iran-nhân tố mới.
PHÂN TÍCH. Donald Trump nhiễm Covid-19: Dễ lợi, dễ hại

PHÂN TÍCH. Donald Trump nhiễm Covid-19: Dễ lợi, dễ hại

Việc Tổng thống Donald Trump nhiễm Covid-19 gây chấn động, làm thay đổi cục diện bầu cử Mỹ 2020. Cuộc đấu rồi sẽ thế nào? Báo Thế giới & Việt Nam phân tích.
Cái nhìn mới mẻ của EU về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Cái nhìn mới mẻ của EU về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Các chiến lược mới của Đức và Hà Lan có thể là sự khởi đầu cho lập trường chung của Liên minh châu Âu (EU) về khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Bầu cử Mỹ 2020: Antony Blinken - người được ông Biden đề cử vào vị trí Ngoại trưởng Mỹ là ai?

Bầu cử Mỹ 2020: Antony Blinken - người được ông Biden đề cử vào vị trí Ngoại trưởng Mỹ là ai?

Ứng cử viên Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đề cử ông Antony Blinken vào vị trí Ngoại trưởng Mỹ. Vậy ông Antony Blinken là ai?
Thấy 'Bóng dáng Obama' trong quyết tâm đưa nước Mỹ 'sang trang' của ông Joe Biden?

Thấy 'Bóng dáng Obama' trong quyết tâm đưa nước Mỹ 'sang trang' của ông Joe Biden?

Ông Joe Biden đang nỗ lực từ những viên gạch đầu tiên như xây dựng nội các với mong muốn đưa nước Mỹ "sang trang mới".
'Việt Nam là quốc gia thành công kinh tế duy nhất ở Đông Nam Á thời Covid-19'

'Việt Nam là quốc gia thành công kinh tế duy nhất ở Đông Nam Á thời Covid-19'

Thế giới đang hứng chịu sự tàn phá kinh tế do Covid-19, nhưng Việt Nam đang trở thành câu chuyện thành công về kinh tế duy nhất ở Đông Nam Á.
Ông Biden có thể cứu vãn Hiệp ước Bầu trời Mở?

Ông Biden có thể cứu vãn Hiệp ước Bầu trời Mở?

Theo các chuyên gia, ông Biden nhiều khả năng sẽ không quay lại chủ đề Hiệp ước Bầu trời Mở.
Né tránh 'lời tạm biệt', Ngoại trưởng Pompeo tự tin trong chuyến công du 'bất thường' nhất

Né tránh 'lời tạm biệt', Ngoại trưởng Pompeo tự tin trong chuyến công du 'bất thường' nhất

Chuyến công du nước ngoài 10 ngày của Ngoại trưởng Pompeo vừa qua dường như không phải để nói một lời tạm biệt.
Phiên bản di động