Nâng cao chất lượng tham mưu phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước

10/02/2017 15:32

Ngày 10/2, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước chủ trì tổ chức cuộc gặp mặt truyền thống giữa Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ và Văn phòng Quốc hội nhằm trao đổi, rút kinh nghiệm việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác năm 2016, triển khai công tác năm 2017.

TIN LIÊN QUAN
tin nhap 20170210152854 Chủ tịch nước chúc Tết cán bộ, công chức Văn phòng Chủ tịch nước
tin nhap 20170210152854 Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước

Năm 2016 là năm chuyển giao nhiệm kỳ của các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020, trong bối cảnh thế giới, khu vực có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp; đất nước đứng trước những thuận lợi, thời cơ đan xen với những khó khăn, thách thức gay gắt.

tin nhap 20170210152854
Chủ tịch nước Trần Đại Quang với các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, có hiệu quả của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, đạt được những thành tựu quan trọng. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá; văn hóa, xã hội có tiến bộ; đời sống các tầng lớp nhân dân được cải thiện; chính trị ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững; quan hệ đối ngoại mở rộng, vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế tiếp tục được nâng cao; công tác xây dựng Đảng, xây dựng pháp luật, xây dựng hệ thống chính trị, cải cách tư pháp, cải cách hành chính đạt được tiến bộ mới.

Năm 2016 là năm đánh dấu sự cố gắng, nỗ lực vượt bậc của mỗi Văn phòng trên tất cả các lĩnh vực công tác, đặc biệt là việc phối hợp chuẩn bị chương trình, nội dung phục vụ công tác của các lãnh đạo; phối hợp, chủ trì, đánh giá, xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiều chủ trương, đường lối, chính sách quan trọng về xây dựng Đảng, xây dựng pháp luật, phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế. Đồng thời, các Văn phòng đã chủ động đề xuất với lãnh đạo xử lý kịp thời nhiều vấn đề đột xuất, phát sinh (thiên tai, nhân tai...), những vấn đề bức xúc mà dư luận xã hội quan tâm, góp phần vào sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ ngày càng khoa học, kịp thời và hiệu quả.

Đóng góp vào những thành tựu chung của đất nước, bốn Văn phòng đã chủ động trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ, tham mưu, phục vụ Đại hội lần thứ XII của Đảng; tham mưu xây dựng, hoàn thiện Quy chế làm việc, Chương trình làm việc toàn khóa và năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII, của Chủ tịch nước, Quốc hội và Chính phủ; triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Bốn Văn phòng đã phối hợp chặt chẽ trong việc theo dõi, đôn đốc các cơ quan chuẩn bị và trình các đề án, dự án đúng thẩm quyền, quy trình, chú trọng cải tiến, nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị, thẩm định các đề án, dự án và những nội dung quan trọng trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Chủ tịch nước; Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ...

Các Văn phòng đã trao đổi thông tin, phối hợp tham mưu, đề xuất, xây dựng và tổ chức phục vụ có hiệu quả các chuyến công tác trong nước và nước ngoài của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, đón tiếp các nguyên thủ quốc gia, các đoàn khách quốc tế thăm Việt Nam bảo đảm trọng thị, chu đáo, thể hiện tình cảm thân thiện và mến khách của đất nước và con người Việt Nam, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của đất nước trong khu vực và trên thế giới.

Tập thể cán bộ, công chức, viên chức bốn Văn phòng luôn phát huy truyền thống đoàn kết, bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, chủ trì, phối hợp cụ thể hóa và lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức, kỷ luật, kỷ cương, giữ gìn bí mật, tận tuỵ, chu đáo, sẵn sàng nhận và hoàn thành các nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước tin cậy giao cho.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích xuất sắc của bốn Văn phòng trong năm 2016, đóng góp quan trọng vào những thành tựu chung của đất nước.

Bốn Văn phòng đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, chức năng, nhiệm vụ của từng Văn phòng; làm tốt công tác dự báo, xây dựng và tổ chức thực hiện tốt Quy chế làm việc, Chương trình công tác của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, bảo đảm ngày càng khoa học và sát thực tế. Bốn Văn phòng đã phối hợp chặt chẽ trong công tác trao đổi thông tin, tham mưu, đề xuất các chủ trương chiến lược về phát triển kinh tế-xã hội và đối ngoại của đất nước; kiến nghị giải quyết những vấn đề phức tạp mới nảy sinh; phục vụ kịp thời, hiệu quả các hoạt động đối nội, đối ngoại của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Năm 2017, năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nỗ lực phấn đấu, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ. Cùng với đó là các nhiệm vụ nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật; tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp, cải cách hành chính; ổn định kinh tế vĩ mô; đẩy mạnh thực hiện ba khâu đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng; bảo đảm an sinh xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; tăng cường quốc phòng, an ninh; bảo đảm ổn định chính trị-xã hội; tạo nền tảng phát triển vững chắc hơn cho các năm tiếp theo. Đặc biệt, một nhiệm vụ trọng tâm là vai trò nước chủ nhà Hội nghị cấp cao APEC 2017 và các sự kiện trọng đại khác.

Trên tinh thần này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với bốn Văn phòng rất nặng nề, đòi hỏi phát huy truyền thống, những kết quả, thành tích đạt được, tổ chức tốt việc tiếp nhận, xử lý, thông tin báo cáo kịp thời, tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng nghiên cứu, phân tích, dự báo và tham mưu, nhất là tham mưu chiến lược; phục vụ tốt hơn sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước.

Cùng với đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị bốn Văn phòng cần chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan và các đoàn thể thật sự trong sạch, vững mạnh; tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp giữa bốn Văn phòng và với các bộ, ban, ngành, địa phương... để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

tin nhap 20170210152854
Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 của Văn phòng Chính phủ

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Văn phòng Chính phủ (VPCP) ngày ...

tin nhap 20170210152854
Nâng cao hiệu quả thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Phiên họp thứ nhất của Ủy ban ...

tin nhap 20170210152854
VPCP làm gương cho toàn hệ thống hành chính

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII tại Đảng bộ Văn phòng Chính phủ, Thủ ...

PV

(theo TTXVN)