Nguồn nhân lực chất lượng cao - Sức mạnh hội nhập của Nghệ An

Nguyễn Oanh
TGVN. Nguồn lao động tốt, chất lượng là tiền đề vững chắc, là nhân tố quyết định sự phát triển và hưng thịnh. Nguồn nhân lực chất lượng cao đang là nền tảng vững chắc, đảm bảo cho Nghệ An trong việc chuẩn bị tốt và thực hiện thành công quá trình hội nhập kinh tế và hợp tác quốc tế.
2900-bna-image-7983689-1362020
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung thăm dây chuyền sản xuất công ty Khánh Tâm. (Ảnh: Phạm Bằng)

Trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, cơ hội và thách thức ngày càng lớn, đòi hỏi nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực phải đáp ứng được nhu cầu thị trường - trở thành yêu cầu và đòi hỏi thực tế.

Giai đoạn từ năm 2014-2018, bình quân mỗi năm toàn tỉnh tuyển sinh đào tạo nghề cho hơn 76.500 lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 52% năm 2014 lên 61% năm 2018; trong đó, qua đào tạo nghề tăng từ 46% năm 2014 lên 55,5 năm 2018. Đào tạo nghề đã gắn với nhu cầu của doanh nghiệp, người sử dụng lao động được quan tâm và có bước đi triển bền vững.

Theo Dự báo dân số, nhu cầu nguồn nhân lực và giải quyết việc làm từ năm 2019 đến 2025, dân số Nghệ An đến năm 2025 đạt khoảng 3.510.000 người, lực lượng lao động xã hội khoảng 2.101.880 người, nhu cầu nguồn nhân lực để cung cấp cho các doanh nghiệp, Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh là 88.200 người, ngoại tỉnh 81.100 người, xuất khẩu lao động 97.700 người.

Nền tảng vững chắc cho phát triển

Nghệ An là tỉnh đông dân, với khoảng 2.929.107 người (số liệu năm 2010), chiếm 3,4% dân số cả nước và đứng thứ tư trong số 63 tỉnh, thành phố (chỉ sau TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và Thanh Hóa). Nguồn nhân lực dồi dào và đang trong thời kì “cơ cấu dân số vàng - tỉ trọng dân số trong độ tuổi lao động cao gấp đôi trong độ tuổi phụ thuộc” là một lợi thế lớn để tỉnh Nghệ An đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Trong Quy hoạch phát triển, Nghệ An phấn đấu đến năm 2020 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp, có thu nhập đạt mức trung bình khá so với cả nước. Để đạt được mục tiêu đó, nguồn nhân lực đã luôn thể hiện rõ vai trò quan trọng trong từng bước phát triển của Tỉnh.

Lực lượng lao động của tỉnh Nghệ An có cơ cấu phân theo nhóm tuổi trẻ, thuận lợi để có thể nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật của lao động. Lao động có thể dễ dàng đón nhận những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất. Từ đó cho thấy, lực lượng lao động của Nghệ An bước đầu đã có sự chuyển dịch đúng hướng, phù hợp với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đó là sự giảm tỷ trọng của lao động nông, lâm, ngư nghiệp và tăng tỉ trọng của lao động công nghiệp - xây dựng và dịch vụ.

Trong những năm qua, trình độ học vấn của lao động đã được nâng lên rõ rệt. Đây cũng là một yếu tố thuận lợi, thể hiện nguồn lao động sớm tiếp thu và thích nghi tốt với những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, yêu cầu tiêu chuẩn làm việc mới khi trình độ phát triển cao hơn.

Tất nhiên, một trở ngại của “thời kỳ dân số vàng” là tỷ lệ lao động chưa qua đào tạo lớn. Ở Nghệ An cũng vậy, nhìn chung năng lực tiếp nhận, xử lý những kỹ năng và phong cách làm việc theo yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của lực lượng lao động còn thấp. Đồng thời, sự chuyển dịch mô hình, cơ cấu kinh tế khiến cho cung và cầu trong lao động thay đổi, trong khi các ngành đào tạo trong cơ sở đào tạo chưa bắt kịp được xu thế sử dụng lao động của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, hệ thống thông tin chưa phản ánh khách quan, kịp thời sự biến động của thị trường lao động, tính hiệu quả của hoạt động dịch vụ việc làm chưa cao.

Đó chính là những bài toán mà Lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã đặt ra, với mục tiêu sớm cải thiện hệ thống đào tạo nguồn nhân lực, để đáp ứng tốt nhất các yêu cầu mới của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

2958-syc-mau-thanh-vinh
Sắc màu Thành Vinh.

Thu hút đầu tư bằng thế mạnh nguồn nhân lực

Trình độ phát triển, Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang đặt ra những yêu cầu mới cho nguồn nhân lực tương lai. Tình hình thực tế cũng đòi hỏi Nghệ An cần có những đổi mới để có thể đào tạo được những lao động có trình độ khoa học kỹ thuật, năng lực vượt trội, đáp ứng các yêu cầu mới, trong đó, khả năng làm việc với công nghệ thông minh và kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Tỉnh, là nhân tố quan trọng trong quá trình thu hút đầu tư, cũng như đóng góp cho mục tiêu phát triển bền vững của địa phương.

Từ đó, cùng với việc phân bổ lại nguồn lao động một cách hợp lí, có chính sách khuyến khích, thu hút lực lượng lao động có trình độ, việc nâng cao trình độ học vấn, trình độ khoa học kỹ thuật, coi trọng đào tạo nguồn nhân lực cho các lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới và công nghệ tự động hóa cũng đã được nghiêm túc đặt ra.

Và để thực hiện, Tỉnh đã tiến hành những bước đổi mới toàn diện công tác đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu thực trạng phát triển kinh tế-xã hội hiện nay và theo xu thế của thời đại. Phát triển nhiều hình thức đào tạo, trong đó, chú trọng công tác đào tạo nghề cho lực lượng lao động trẻ. Ưu tiên đầu tư nâng cấp các cơ sở dạy nghề của Nhà nước, đồng thời đẩy mạnh cơ chế, chính sách khuyến khích xã hội hóa giáo dục, phát triển các hình thức dạy nghề đa dạng để Nghệ An trở thành trung tâm đào tạo của khu vực Bắc Trung Bộ.

Vấn đề đào tạo và dạy nghề hiện được đặt ở vị trí hết sức quan trọng. Trong đó, đầu tư dạy nghề cho nguồn lao động trẻ, để nguồn lao động này có thể tham gia vào các hoạt động sản xuất phi nông nghiệp, hoặc các hoạt động dịch vụ, trong quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Ngoài vốn ngân sách đầu tư nâng cấp các cơ sở dạy nghề, các cơ chế, chính sách khuyến khích xã hội hóa, phát triển các hình thức dạy nghề đa dạng cũng đang được xúc tiến.

Đặc biệt, với đặc điểm lực lượng lao động nông thôn lớn, yêu cầu đặt ra còn là bồi dưỡng kiến thức, tạo điều kiện để nông dân có thể tiếp cận được với thành tựu của tiến bộ khoa học-kỹ thuật trong nông nghiệp, từ đó cho phép họ nâng cao trình độ kỹ thuật canh tác, tăng năng suất lao động, tăng giá trị gia tăng cho sản phẩm.

Thời gian qua, tỉnh Nghệ An đã thực hiện tốt chủ trương quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 67 cơ sở giáo dục nghề nghiệp và có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, gồm 9 trường Cao đẳng, 14 Trung cấp, 22 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, 22 cơ sở có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Trong đó, có 3 trường chất lượng cao, 16 trường được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội lựa chọn đầu tư trường nghề trọng điểm; với 12 lượt nghề cấp độ Quốc tế, 11 lượt nghề cấp độ Khu vực ASEAN, 36 lượt nghề cấp độ Quốc gia. Quy mô tuyển sinh đào tạo 130.000 học sinh, sinh viên/năm.

Cơ cấu ngành nghề, trình độ đào tạo tại Nghệ An đang được điều chỉnh phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động và quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội. Cơ sở vật chất, trang thiết bị được quan tâm đầu tư; chất lượng đội ngũ giáo viên từng bước được nâng lên, đáp ứng kịp thời nhu cầu học nghề của người lao động trên địa bàn và nhu cầu của thị trường sử dụng lao động, cung cấp lực lượng lao động cho các dự án đầu tư tại địa phương.

Với quan điểm thế mạnh nguồn nhân lực cũng chính là một trong những yếu tố thu hút đầu tư, Nghệ An đang hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua nhiều mũi nhọn như: Đẩy mạnh đào tạo kỹ năng, năng lực thực hành; Chuẩn hoá đội ngũ giáo viên để đáp ứng mục tiêu đào tạo; Tiếp nhận và sử dụng đồng bộ chương trình, giáo trình phù hợp với thị trường lao động cho các nghề trọng điểm cấp độ khu vực và quốc tế; Đẩy mạnh gắn kết với doanh nghiệp; Hoàn thiện các chính sách, khuyến khích các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong tỉnh mở rộng hợp tác, liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo ở nước ngoài; hợp tác nghiên cứu khoa học; thu hút các nhà đầu tư nước ngoài phát triển cơ sở giáo dục nghề nghiệp, hợp tác đào tạo trên địa bàn tỉnh…

Nghệ An thực hiện du lịch an toàn thời hậu dịch Covid-19

Nghệ An thực hiện du lịch an toàn thời hậu dịch Covid-19

TGVN. Đường vô xứ Nghệ quanh quanh/Non xanh nước biếc như tranh họa đồ... xứ Nghệ là mảnh đất "địa linh nhân kiệt", giàu tiềm năng, ...

Nghệ An sẵn sàng cho Lễ hội hoa hướng dương 2019

Nghệ An sẵn sàng cho Lễ hội hoa hướng dương 2019

TGVN. Hướng dương đã trở thành loài hoa đặc trưng khi nhắc đến Nghệ An, là một điểm nhấn quan trọng thu hút du khách ...

Tuần lễ cam Vinh và đặc sản Nghệ An tại Hà Nội

Tuần lễ cam Vinh và đặc sản Nghệ An tại Hà Nội

TGVN. Tối 17/12, tại Hà Nội, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An phối hợp với siêu thị Big C Thăng Long tổ chức “Tuần ...

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Việt Nam đánh giá cao hợp tác giữa Liên hợp quốc và Liên minh châu Phi

Việt Nam đánh giá cao hợp tác giữa Liên hợp quốc và Liên minh châu Phi

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Hội đồng Hòa bình và An ninh của Liên minh Châu Phi đã tiến hành tham vấn chung thường niên.
Bầu cử Mỹ 2020: 'Trận chiến' đầu tiên khai màn, hai đối thủ 'căng thẳng và khó chịu', chỉ trích nhau kịch liệt

Bầu cử Mỹ 2020: 'Trận chiến' đầu tiên khai màn, hai đối thủ 'căng thẳng và khó chịu', chỉ trích nhau kịch liệt

Cuộc 'so găng' trực tiếp đầu tiên giữa 2 ứng cử viên cuộc bầu cử năm 2020 chính thức khai màn tại bang Ohio, Mỹ.
Tranh luận trực tiếp Donald Trump - Joe Biden: Cơ hội nào cho ai?

Tranh luận trực tiếp Donald Trump - Joe Biden: Cơ hội nào cho ai?

Các ông Joe Biden và Donald Trump bước vào cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên. Hai ứng cử viên trong bầu cử Mỹ 2020 có những con “bài chủ” ...
Hội đồng Bảo an thảo luận về Trung Đông, bao gồm vấn đề Palestine

Hội đồng Bảo an thảo luận về Trung Đông, bao gồm vấn đề Palestine

Đây là cuộc họp định kỳ 3 tháng thảo luận tình hình thực hiện Nghị quyết 2334 của Hội đồng Bảo an về tiến trình hoà bình Trung Đông.
Tin tức ASEAN buổi sáng 30/9: Sông Mekong cần cách tiếp cận mới, thành lập Trung tâm hỗ trợ việc làm

Tin tức ASEAN buổi sáng 30/9: Sông Mekong cần cách tiếp cận mới, thành lập Trung tâm hỗ trợ việc làm

ASEAN cần nhanh chóng hành động về vấn đề sông Mekong, tình hình Covid-19... là những thông tin chính trong bản tin ASEAN hôm nay.
Nam giáo viên mẫu giáo bị 'trả giá đắt' vì xăm toàn thân

Nam giáo viên mẫu giáo bị 'trả giá đắt' vì xăm toàn thân

Một nam giáo viên mẫu giáo đã mất việc chỉ vì xăm toàn thân.
Tuimi Phạm Thùy Mi: Rapper không 'nghĩ nhiều làm chi'

Tuimi Phạm Thùy Mi: Rapper không 'nghĩ nhiều làm chi'

Trở về nước phát triển rap Việt, Tuimi - rapper người Đức gốc Việt hiểu hết những khó khăn như lời hát cô viết: Nghĩ nhiều làm chi, từng bước ...
Tân Quốc vương Kuwait là ai?

Tân Quốc vương Kuwait là ai?

Thái tử Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah đã được bổ nhiệm là Quốc vương Kuwait thay thế cố Quốc vương Sabah vừa qua đời.
Tỷ giá USD hôm nay 30/9: Mỹ nối lại đàm phán về gói viện trợ kinh tế, đồng bạc xanh giảm nhẹ

Tỷ giá USD hôm nay 30/9: Mỹ nối lại đàm phán về gói viện trợ kinh tế, đồng bạc xanh giảm nhẹ

Tỷ giá USD hôm nay tiếp tục giảm trước việc Mỹ nối lại các cuộc đàm phán về gói viện trợ kinh tế mới.
Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức: Hiệu quả và thực chất

Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức: Hiệu quả và thực chất

Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas đã có bài viết dành riêng cho TG&VN nhân dịp kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đức.
Tỷ giá USD hôm nay 29/9: Bầu cử Mỹ khó lường, USD quay đầu giảm

Tỷ giá USD hôm nay 29/9: Bầu cử Mỹ khó lường, USD quay đầu giảm

Tỷ giá USD hôm nay quay đầu giảm trong bối cảnh cuộc bầu cử tại Mỹ và đại dịch Covid-19 tại nước này diễn biến khó lường.
Thái Lan: Lễ Trung thu 'thiếu sinh khí' do Covid-19

Thái Lan: Lễ Trung thu 'thiếu sinh khí' do Covid-19

Các chuyên gia kinh tế Thái Lan dự báo doanh thu bánh Trung thu năm nay có thể giảm 16% do dịch Covid-19 ảnh hưởng đến sức mua...
Chính quyền Trump bị nhiều 'ông lớn' kiện vì áp thuế Trung Quốc

Chính quyền Trump bị nhiều 'ông lớn' kiện vì áp thuế Trung Quốc

Khoảng 3.500 công ty Mỹ trong đó có nhiều 'ông lớn' đã kiện chính quyền Trump vì áp thuế với hàng hóa sản xuất tại Trung Quốc.
Châu Âu dự kiến dỡ bỏ lệnh cấm bay đối với Boeing 737 MAX vào tháng 11

Châu Âu dự kiến dỡ bỏ lệnh cấm bay đối với Boeing 737 MAX vào tháng 11

Theo Giám đốc CEASA Patrick Ky, lệnh cấm bay đối với mẫu máy bay Boeing 737 MAX có thể được dỡ bỏ vào tháng 11 tới.
Phiên bản di động