Back to E-magazine
e magazine
19:16 | 28/06/2023
Những mốc son đối ngoại và hội nhập nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII

19:16 | 28/06/2023

Những thành tựu ấn tượng của Đối ngoại và Ngoại giao Việt Nam nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định bản sắc "ngoại giao cây tre Việt Nam", trên nền tảng Tư tưởng Ngoại giao Hồ Chí Minh, truyền thống, bản sắc văn hóa, ngoại giao hòa hiếu của dân tộc, hoàn toàn phù hợp với điều kiện của Việt Nam và đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Những mốc son đối ngoại và hội nhập nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII

Những thành tựu ấn tượng của Đối ngoại và Ngoại giao Việt Nam nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định bản sắc "Ngoại giao cây tre Việt Nam", trên nền tảng Tư tưởng Ngoại giao Hồ Chí Minh, truyền thống, bản sắc văn hóa, ngoại giao hòa hiếu của dân tộc, hoàn toàn phù hợp với điều kiện của Việt Nam và đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Từ sau Đại hội Đảng XIII, trước những biến chuyển nhanh và khó lường của tình hình quốc tế, đối ngoại nói chung và ngoại giao nói riêng đã uyển chuyển, sáng tạo và cơ động trong sách lược để thích ứng theo phương châm “dĩ bất biến, ứng vạn biến”, “biết mình, biết người”, “biết thời, biết thế”, “biết tiến, biết thoái”... Nhờ đó, Đối ngoại Việt Nam vừa giữ vững được tổng thể cục diện đối ngoại thuận lợi cho phát triển đất nước và xây dựng Tổ quốc, vừa khẳng định một Việt Nam bản lĩnh, chân thành, nhân ái, thủy chung, tin cậy và có trách nhiệm.

Những mốc son đối ngoại và hội nhập nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII
Tổng Bí thư phát biểu tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc, ngày 14/12/2021.

Công tác đối ngoại từ sau Đại hội XIII đến nay đã được triển khai chủ động, đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, phát huy mạnh mẽ vai trò tiên phong của đối ngoại. Đối ngoại và Ngoại giao Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ các trụ cột đối ngoại, giữa đối ngoại với quốc phòng, an ninh và các lĩnh vực khác, giữa đối ngoại cấp cao và đối ngoại các cấp, các ngành, giữa song phương và đa phương....

Kết quả bao trùm mà đối ngoại nói chung và ngoại giao nói riêng đạt được tiếp tục đóng góp vào việc củng cố vững chắc hơn môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, huy động thêm được nhiều nguồn lực bên ngoài phục vụ phòng, chống dịch bệnh, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao hơn nữa vị thế, uy tín quốc tế của đất nước.

Những mốc son đối ngoại và hội nhập nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII
Công tác đối ngoại từ sau Đại hội XIII đến nay đã được triển khai chủ động, đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, phát huy mạnh mẽ vai trò tiên phong của đối ngoại.

Những mốc son đối ngoại và hội nhập nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII

Những mốc son đối ngoại và hội nhập nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII

Đường lối đối ngoại Đại hội XIII đã được cụ thể hóa, triển khai đồng bộ và bài bản. Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 34 về một số định hướng, chủ trương lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII. Bộ Chính trị ban hành Kết luận 12 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Ban Bí thư đã thông qua Đề án 01 về tăng cường, nâng cao hiệu quả đối ngoại Đảng đến năm 2025, ban hành Chỉ thị 15 về công tác ngoại giao kinh tế và Chỉ thị 12 về nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Lần đầu tiên, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức Hội nghị Đối ngoại toàn quốc vào tháng 12/2021 nhằm đánh giá toàn diện, sâu sắc công tác đối ngoại trong 35 năm đổi mới, quán triệt sâu rộng đường lối đối ngoại Đại hội XIII đến toàn hệ thống chính trị và toàn dân. Trên cơ sở đó, Quốc hội và Chính phủ đã cụ thể hóa và tổ chức thực hiện bằng các nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động.

Những mốc son đối ngoại và hội nhập nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII
Đối ngoại và Ngoại giao Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ các trụ cột đối ngoại, giữa đối ngoại với quốc phòng, an ninh và các lĩnh vực khác, giữa đối ngoại cấp cao và đối ngoại các cấp, các ngành, giữa song phương và đa phương.

Tiếp tục mở rộng, làm sâu sắc hơn quan hệ với các đối tác, trọng tâm là các nước láng giềng, đối tác quan trọng và bạn bè truyền thống.

Kể từ sau Đại hội XIII, các hoạt động đối ngoại cấp cao trên tất cả các kênh và dưới nhiều hình thức đã được triển khai với gần 170 hoạt động. Trong đó hơn 30 chuyến thăm của lãnh đạo chủ chốt, hơn 80 cuộc điện đàm, hội đàm trực tuyến, dự gần 30 hội nghị quốc tế trực tuyến. Đồng thời, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội đón tiếp trên 30 đoàn lãnh đạo cấp cao các nước và nhiều tổ chức quốc tế.

Trong khoảng thời gian hơn hai năm sau Đại hội, Việt Nam đã thiết lập thêm quan hệ ngoại giao với 3 nước là Cook Islands, Bahamas và Trinidad and Tobago, nâng tổng số quốc gia Việt Nam có quan hệ ngoại giao lên 192 nước. Đặc biệt, quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác, nhất là với các nước láng giềng, các đối tác quan trọng và bạn bè truyền thống, ngày càng được mở rộng, đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Những mốc son đối ngoại và hội nhập nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII
Cuộc gặp giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia Samdech Decho Hun Sen và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tại Hà Nội ngày 26/9/2021 là một hoạt động đối ngoại cấp cao rất đặc biệt.

Với LàoCampuchia, lần đầu tiên sau 30 năm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc gặp lịch sử tại Hà Nội vào ngày 26/9/2021. Cuộc gặp giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia Samdech Decho Hun Sen và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith là một hoạt động đối ngoại cấp cao rất đặc biệt.

Tại cuộc gặp, ba nhà lãnh đạo của ba đảng đã đánh giá cao ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc gặp; trao đổi về tình hình hợp tác trong thời gian qua; thảo luận về phương hướng hợp tác trong thời gian tới; cùng nhất trí về tầm quan trọng của quan hệ truyền thống, đoàn kết hữu nghị, gắn bó giữa ba đảng, ba nước.

Ba nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực; phát huy hiệu quả các cơ chế hiện nay và tiếp tục trao đổi, hợp tác trên các lĩnh vực trong thời gian tới, vì lợi ích của nhân dân ba nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Những mốc son đối ngoại và hội nhập nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII
Nhận lời mời của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa từ ngày 30/10 - 1/11/2022. Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là sự kiện chính trị đối ngoại đặc biệt quan trọng.

Đặc biệt, chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ ngày 30/10-01/11/2022 là sự kiện chính trị đối ngoại đặc biệt quan trọng.

Trả lời về kết quả chuyến thăm này của Tổng Bí thư, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã khẳng định: “Chuyến thăm đã tạo đà phát triển mới cho quan hệ hai nước, tạo dấu mốc lịch sử trong quan hệ hai Đảng, hai nước Việt Nam và Trung Quốc. Chuyến thăm không chỉ củng cố cục diện hòa bình, hữu nghị và hợp tác phát triển trong quan hệ hai nước, mà còn mở ra nhiều cơ hội cho phát triển quan hệ với nhiều đối tác quan trọng...

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường hiện nay, công cuộc đổi mới, cải cách mở cửa và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước bước vào giai đoạn mới, chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa hết sức quan trọng, tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc trong giai đoạn mới. Đồng thời, chuyến thăm còn củng cố tin cậy chính trị, góp phần tạo nền tảng chính trị vững chắc và thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực giữa hai nước; tăng cường tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc...”

Những mốc son đối ngoại và hội nhập nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII
Chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa hết sức quan trọng, tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc trong giai đoạn mới.

Bên cạnh các chuyến thăm, hoạt động đối ngoại cấp cao của Tổng Bí thư, các chuyến thăm, hoạt động đối ngoại cấp cao của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Bộ trưởng Ngoại giao với các đối tác quan trọng khác của Việt Nam như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, EU ... đã tạo ra những bước đột phá mới trong quan hệ song phương.

Với Hoa Kỳ, hai nước đang tích cực nghiên cứu, trao đổi về việc thúc đẩy phát triển quan hệ song phương. Với Nhật Bản, ta vận động bạn sớm triển khai chương trình ODA thế hệ mới. Với Hàn Quốc, hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2022. Với Nga, lập trường của Việt Nam trong vấn đề Ukraine được bạn đánh giá cao. Với các nước EU, tranh thủ dịp kỷ niệm thiết lập quan hệ ngoại giao với nhiều nước EU để thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực. Việt Nam đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược về tài chính xanh với Luxembourg, củng cố quan hệ với các đối tác chiến lược, đối tác toàn diện đã thiết lập với Vương quốc Anh, Cộng hòa Pháp, Đức, Đan Mạch, Bỉ...

Những mốc son đối ngoại và hội nhập nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII
Tối 29/3/2023, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã điện đàm cấp cao với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, những kết quả đạt được trong quan hệ giữa hai nước là phù hợp với nguyện vọng của nhân dân hai nước, được thúc đẩy trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của mỗi nước, hiểu biết lẫn nhau, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi và theo tinh thần "gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai”. Tổng thống Joe Biden nhất trí với các ý kiến đó của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Những mốc son đối ngoại và hội nhập nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đón và Hội đàm với Toàn quyền Australia David Hurley ngày 4/4/2023 tại Phủ Chủ tịch. Tại Hội đàm, lãnh đạo hai nước bày tỏ hài lòng về sự phát triển thực chất và hiệu quả của quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Australia sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; đặc biệt, nhiều lĩnh vực hợp tác nêu trong Chương trình hành động giai đoạn 2020-2023 đã trở thành trụ cột hoặc điểm sáng trong quan hệ hai nước như an ninh-quốc phòng, kinh tế-thương mại, khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo, giao lưu nhân dân…

Việt Nam đã tận dụng và phát huy hiệu quả mà Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) mang lại để đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường EU. Việt Nam đã vận động thành công 14/27 nước thành viên EU phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư EVIPA…

Vai trò, vị thế và uy tín của Việt Nam với tư cách là thành viên tích cực, tin cậy, có trách nhiệm tiếp tục được củng cố, nâng cao.

Trên bình diện đa phương, các hoạt động đối ngoại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII đã tiếp tục góp phần nâng cao vai trò, vị thế và uy tín của Việt Nam với tư cách là thành viên tích cực, tin cậy, có trách nhiệm. Việt Nam đã đảm nhiệm thành công Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc, trúng cử Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025...

Các nước đánh giá cao lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam ở Châu Phi và việc lần đầu tiên Việt Nam cử lực lượng tham gia tìm kiếm, cứu nạn do thảm họa thiên nhiên gây ra ở Thổ Nhĩ Kỳ. Trên cơ sở kiên định độc lập, tự chủ, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia-dân tộc, tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, ta đã xử lý đúng đắn nhiều vấn đề quốc tế phức tạp tại các cơ chế đa phương quan trọng như ASEAN, Liên hợp quốc, APEC, tiểu vùng Mekong...

Những mốc son đối ngoại và hội nhập nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII
Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn đại biểu cấp cao Nhà nước CHXHCN Việt Nam đã thăm chính thức nước CHDCND Lào từ ngày 10- 11/4/2023

Ngoại giao kinh tế đóng góp trực tiếp và quan trọng vào phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Quán triệt chủ trương ngoại giao kinh tế là nhiệm vụ cơ bản, trung tâm, Việt Nam đã chủ động, tích cực đẩy mạnh nội dung kinh tế trong các hoạt động đối ngoại, nhạy bén nắm bắt cơ hội các nước mở cửa sau đại dịch, khôi phục giao thương, các xu hướng lớn trong kinh tế, tài chính quốc tế, các sáng kiến liên kết kinh tế mới…

Các hoạt động ngoại giao kinh tế chủ động, tích cực, hiệu quả đã góp phần mở cửa thị trường qua việc triển khai tốt các Hiệp định thương mại tự do (FTA), nhất là các FTA thế hệ mới đã ký như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU (EVFTA), Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Vương quốc Anh (UKVFTA)...

Việt Nam hoàn tất đàm phán FTA với Israel sau 7 năm và tiếp tục thúc đẩy đàm phán FTA với các đối tác khu vực Nam Mỹ (MERCOSUR), Hiệp hội mậu dịch tự do châu Âu (EFTA), với Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE)... Việt Nam cũng đang tích cực tham gia đàm phán nội dung Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (IPEF). Bên cạnh đó, Việt Nam gia tăng thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, thị trường Halal.

Những mốc son đối ngoại và hội nhập nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII
Nhận lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mở rộng và làm việc tại Nhật Bản từ ngày 19-21/5/2023.
Những mốc son đối ngoại và hội nhập nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII

Ngoại giao y tế, Ngoại giao vắc-xin đã góp phần ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh. Các hoạt động ngoại giao năng động, linh hoạt và hiệu quả đã góp phần huy động được khoảng 50% tổng số liều vắc-xin ngừa Covid-19 cùng với nhiều thiết bị y tế từ bên ngoài, tiết kiệm ngân sách khoảng 900 triệu USD. Ngoại giao vắc-xin hiệu quả đã đóng góp quan trọng vào thực hiện thắng lợi chiến lược tiêm chủng, tạo cơ sở tiên quyết để chuyển sang thích ứng an toàn với Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế- xã hội.

Ngoại giao môi trường, hợp tác phát triển đạt một số kết quả nổi bật. Việt Nam phối hợp với Nhóm các nước G7 và các đối tác quốc tế khác thiết lập Tuyên bố chính trị về Đối tác chuyển đổi năng lượng bình đẳng (JETP). Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh thu hút nguồn lực phục vụ thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26, tăng cường ngoại giao phục vụ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Những mốc son đối ngoại và hội nhập nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII
Ngày 26/6/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Cường tại Bắc Kinh. Trong không khí chân thành, hữu nghị và cởi mở, hai Thủ tướng thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước; đi sâu trao đổi ý kiến về các vấn đề quan trọng trong quan hệ hai nước, cụ thể hóa các thành quả và nhận thức chung cấp cao trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cuối năm 2022, làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.

Kết quả ngoại giao kinh tế từ sau Đại hội XIII đến nay đã đóng góp thiết thực vào ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, nguồn cung nhập khẩu. Đồng thời không ngừng mở rộng xuất khẩu, thu hút du lịch, nối lại hợp tác lao động; từ đó góp phần thúc đẩy nền kinh tế phục hồi và phát triển trong bối cảnh kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn.

Tăng trưởng kinh tế năm 2022 đạt 8,02%, đạt mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011 - 2022. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu năm 2022 đạt 730,28 tỷ USD, đưa Việt Nam vào nhóm 20 nước có quy mô thương mại lớn nhất thế giới. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam năm 2022 đạt kỷ lục, thu hút hơn 22 tỷ USD, cao nhất trong giai đoạn 2017-2022.

Góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII, các hoạt động đối ngoại được triển khai toàn diện, đồng bộ, phối hợp chặt chẽ với quốc phòng, an ninh đã xử lý kịp thời, đúng đắn với các vụ việc xâm phạm chủ quyền biển đảo, thúc đẩy đàm phán phân định biển với các nước liên quan.

Bên cạnh quản lý tốt đường biên giới trên bộ, tạo thuận lợi cho giao lưu và phát triển kinh tế- xã hội, đã kiên quyết, kiên trì, kịp thời xử lý các vụ việc biên giới đất liền, thúc đẩy đàm phán phân giới cắm mốc với Campuchia, kiên quyết đấu tranh, xử lý tốt vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, góp phần giữ vững ổn định, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Việc Việt Nam trúng cử Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023 - 2025 với số phiếu cao khẳng định sự ủng hộ, tín nhiệm của các nước dành cho Việt Nam.

Những mốc son đối ngoại và hội nhập nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII
Chiều ngày 20/4/2023, tại Cung Cách mạng Cuba ở Thủ đô La Habana, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết, chúc mừng nồng nhiệt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới Đại tướng Raúl Castro Ruz và Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Miguel Díaz-Canel. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao tặng Lãnh đạo Cuba cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Công tác người Việt Nam ở nước ngoài và bảo hộ công dân được triển khai hiệu quả, bám sát tổ chức triển khai Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, tăng cường chăm lo, phát triển cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đẩy mạnh việc vận động, thu hút nguồn lực và kết nối kiều bào ta với quê hương, Tổ quốc, góp phần củng cố đại đoàn kết dân tộc.

Các hoạt động bảo hộ công dân đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận như bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe và quyền lợi hợp pháp, chính đáng của công dân ta ở nước ngoài trong bối cảnh quốc tế có nhiều xung đột và biến động phức tạp.

Chúng ta đã sơ tán an toàn hơn 6.200 công dân tại Ukraine, đưa về nước hơn 1.200 công dân tại Campuchia và hơn 1.800 ngư dân, đồng thời có biện pháp hỗ trợ, bảo hộ kịp thời công dân và doanh nghiệp Việt Nam tại Myanmar, hỗ trợ người Việt Nam củng cố địa vị pháp lý, ổn định cuộc sống tại Campuchia và Ukraine...

Những mốc son đối ngoại và hội nhập nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII
Chiều 23/6/2023, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 22-24/6. Tại cuộc hội kiến, hai bên đã thống nhất nhiều biện pháp nhằm tăng cường quan hệ hợp tác song phương Việt Nam – Hàn Quốc, trong đó tiếp tục thúc đẩy quy mô thương mại hai nước theo mục tiêu đã đề ra theo hướng cân bằng và bền vững hơn; thúc đẩy hợp tác lao động, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, du lịch và công nghiệp văn hóa...
Những mốc son đối ngoại và hội nhập nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII

Trên mặt trận thông tin đối ngoại và ngoại giao văn hóa nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII được đổi mới và triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao sức mạnh mềm, thu hút nguồn lực phát triển và nâng cao vị thế của đất nước.

Công tác thông tin đối ngoại có nội dung, phương thức ngày càng sáng tạo, đa dạng, có điểm nhấn, trọng điểm về các hoạt động đối ngoại, nhất là các hoạt động đối ngoại của Lãnh đạo cấp cao. Công tác thông tin đối ngoại bám sát đẩy mạnh triển khai “Đề án Nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài đến năm 2030”.

Công tác ngoại giao văn hóa được đẩy mạnh với việc triển khai Chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2030, tiếp tục phát huy vai trò là thành viên tích cực, có trách nhiệm của UNESCO và các cơ chế, diễn đàn văn hóa, thể thao quốc tế. Việt Nam hiện là thành viên của 3 cơ chế điều hành và chuyên môn quan trọng của UNESCO, gồm: Hội đồng chấp hành nhiệm kỳ 2021 - 2025; Ủy ban liên Chính phủ về bảo vệ, phát huy sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa nhiệm kỳ 2021 - 2025, Ủy ban liên Chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể nhiệm kỳ 2022 - 2026. Việt Nam tổ chức thành công nhiều chương trình ngoại giao văn hóa cả trong và ngoài nước, trong đó có điểm nhấn nổi bật là tổ chức thành công SEA Games 31.

Những mốc son đối ngoại và hội nhập nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII
Ngày 15/4/2023, tại Hà Nội, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hội đàm với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, mong muốn tiếp tục phát triển quan hệ Đối tác toàn diện trên cơ sở cùng có lợi, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị của nhau. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao sự phối hợp giữa hai Bộ Ngoại giao thời gian qua, đặc biệt là vai trò của Ngoại trưởng Blinken trong thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ, trong đó có cuộc điện đàm cấp cao giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, góp phần củng cố lòng tin, tạo thêm động lực và mở ra giai đoạn mới cho hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.

Đặc biệt, từ sau Đại hội XIII, Việt Nam đã vận động thành công 04 danh hiệu UNESCO, tích cực vận động chính trị - ngoại giao nhằm bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa của dân tộc. Các di sản văn hóa đóng góp thiết thực vào việc quảng bá hình ảnh, phát triển kinh tế - xã hội của nhiều địa phương, đất nước.

Những mốc son đối ngoại và hội nhập nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII

Thành tựu đối ngoại và ngoại giao Việt Nam nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII tiếp tục khẳng định, bản sắc "Ngoại giao cây tre Việt Nam" trên nền tảng Tư tưởng Ngoại giao Hồ Chí Minh, truyền thống, bản sắc văn hóa, ngoại giao hòa hiếu của dân tộc, hoàn toàn phù hợp với điều kiện Việt Nam và đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Trước những biến chuyển nhanh và khó lường của tình hình quốc tế, đối ngoại đã uyển chuyển, linh hoạt, sáng tạo và cơ động trong sách lược để thích ứng theo phương châm “dĩ bất biến, ứng vạn biến”, “biết mình, biết người”, “biết thời, biết thế”, “biết cương, biết nhu”, “biết tiến, biết thoái”. Nhờ đó, chúng ta vừa giữ vững được tổng thể cục diện đối ngoại thuận lợi cho phát triển đất nước và xây dựng Tổ quốc, vừa khẳng định một Việt Nam bản lĩnh, chân thành, nhân ái, thủy chung, tin cậy và có trách nhiệm.

Những mốc son đối ngoại và hội nhập nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp, ngày 5/6/2023, tại Paris, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tới thăm trụ sở Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO), gặp và làm việc với Tổng Giám đốc UNESCO, bà Audrey Azoulay. Bày tỏ vui mừng khi quan hệ Việt Nam-UNESCO ngày càng phát triển toàn diện, thực chất và hiệu quả, trong đó có đóng góp quan trọng, thiết thực của Tổng Giám đốc Audrey Azoulay, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, Việt Nam cam kết đóng góp thực chất, hiệu quả hơn nữa vào công việc chung của UNESCO.

Những thành tựu Đối ngoại Việt Nam đạt được nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đã làm sâu sắc hơn các bài học về đối ngoại như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tổng kết tại Hội nghị đối ngoại toàn quốc. Trên tinh thần “trên dưới đồng lòng”, “dọc ngang thông suốt”, Đối ngoại và Ngoại giao Việt Nam tiếp tục giữ vững bản lĩnh, khôn khéo xử lý đúng đắn các mối quan hệ đối ngoại trên cơ sở kiên định độc lập, tự chủ, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc.

Những mốc son đối ngoại và hội nhập nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII
Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) diễn ra tại Việt Nam từ ngày 12 đến ngày 23/5/2022. Đây là lần thứ hai Việt Nam đăng cai SEA Games kể từ năm 2003. Thông qua SEA Games 31, Việt Nam đã chuyển tải được những hình ảnh tích cực về một đất nước "Việt Nam an toàn, thân thiện, hiền hòa, mến khách, hội nhập và phát triển" như lời Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã khẳng định tại Lễ Bế mạc SEA Games 31. Và trên hết, Việt Nam luôn sẵn sàng làm bạn, là đối tác tin cậy, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Tình hình quốc tế trong thời gian tới tiếp tục biến động phức tạp, tác động nhiều chiều đến an ninh và phát triển của nước ta, có cả mặt thuận và không thuận, cơ hội đan xen với thách thức, đặt ra những yêu cầu nặng nề, phức tạp hơn cho đối ngoại và ngoại giao Việt Nam.

Những mốc son đối ngoại và hội nhập nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII
Sáng ngày 10/1/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác ngành Ngoại giao năm 2022 với sự tham dự của các đồng chí Ủy viên Trung ương, các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành và địa phương; các đồng chí Thứ trưởng và các cán bộ chủ chốt của ngành Ngoại giao theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu Bộ Ngoại giao và trực tuyến tại điểm cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Bám sát đường lối đối ngoại Đại hội XIII và các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, thấm nhuần bản sắc "Ngoại giao cây tre Việt Nam”, Đối ngoại Việt Nam tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò tiên phong trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, huy động các nguồn lực bên ngoài cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của đất nước.

Thực hiện: Đức Trí | Đồ họa: Lim Dim | Ảnh: TG&VN, TTXVN...

Đọc thêm

Thủ tướng Phạm Minh Chính công tác tại Hoa Kỳ và Brazil: Chuyến đi đa thông điệp

Thủ tướng Phạm Minh Chính công tác tại Hoa Kỳ và Brazil: Chuyến đi đa thông điệp

Chuyến tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 78, tiến hành các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm chính thức Brazil của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kết thúc tốt đẹp, đạt ở mức cao tất cả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, qua đó góp phần truyền tải thông điệp về một Việt Nam đa dạng hoá, đa phương hoá các quan hệ với các đối tác, đồng thời thể hiện vai trò, vị thế, uy tín ngày một được nâng cao trên trường quốc tế.
Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ: Kỳ tích từ những bước chân không mỏi

Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ: Kỳ tích từ những bước chân không mỏi

Phải qua thời gian thử thách với bao thăng trầm, những bước chân mạnh mẽ vượt qua bao rào cản… cuối cùng, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đã có một cái "kết đẹp".
Việt Nam-Hoa Kỳ: Bắt tay viết tiếp câu chuyện thành công trong thương mại và đầu tư

Việt Nam-Hoa Kỳ: Bắt tay viết tiếp câu chuyện thành công trong thương mại và đầu tư

Trong suốt 10 năm qua, sự hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ với tư cách Đối tác toàn diện đã phát triển sâu rộng, hiệu quả và thực chất hiệu quả trên cả 3 bình diện song phương, khu vực và quốc tế.
Đối ngoại nhộn nhịp giữa tháng Tám mùa Thu lịch sử

Đối ngoại nhộn nhịp giữa tháng Tám mùa Thu lịch sử

Trong không khí tưng bừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Việt Nam tổ chức đón thành công nhiều vị khách quý từ các châu lục, đóng góp vào thành quả của công tác đối ngoại trong việc tạo ra thế và lực mới cho đất nước.
3 năm thực thi Hiệp định EVFTA: Những vấn đề đặt ra sau ‘điểm sáng’ thương mại

3 năm thực thi Hiệp định EVFTA: Những vấn đề đặt ra sau ‘điểm sáng’ thương mại

Ba năm kể từ khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực (1/8/2020-1/8/2023), quan hệ kinh tế - thương mại đã thực sự trở thành “điểm sáng” trong bức tranh hợp tác song phương Việt Nam-EU.
Hành trình gìn giữ hòa bình: Một trái tim đỏ, một mũ nồi xanh

Hành trình gìn giữ hòa bình: Một trái tim đỏ, một mũ nồi xanh

Trong hàng ngũ Đội công binh số 2 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc vào cuối tháng trước có chị Phùng Lan Hương, từ điều dưỡng viên trải qua hành trình dài để trở thành một chiến sĩ gìn giữ hòa bình.