Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh: Sẽ điều chuyển hoặc hủy nguồn vốn ODA nếu sử dụng không hiệu quả

Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. Chiều 9/6, là người cuối cùng thực hiện trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã làm rõ nhiều nội dung được dư luận quan tâm như tiến độ giải ngân nguồn vốn ODA; bố trí kinh phí cho 3 chương trình mục tiêu quốc gia; hỗ trợ về chính sách bảo hiểm y tế đối với người dân tộc thiểu số các thôn, bản xã đặc biệt khó khăn.
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã làm rõ nhiều nội dung được Quốc hội quan tâm như tiến độ giải ngân nguồn vốn ODA.
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã làm rõ nhiều nội dung được Quốc hội quan tâm như tiến độ giải ngân nguồn vốn ODA.

Nguồn vốn ODA hết sức cần thiết và không dễ dàng có được

Chất vấn Phó Thủ tướng Thường trực về vấn đề giải ngân nguồn vốn ODA, đại biểu Nguyễn Thị Kim Anh (Bắc Ninh) cho biết, theo báo cáo của Chính phủ, giải ngân vốn ngân sách nhà nước từ nguồn ODA năm 2021 là rất thấp, chỉ đạt 32,85% dự toán.

Theo ý kiến thẩm tra của Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, việc cắt giảm bội chi ngân sách trung ương chủ yếu do cắt giảm từ nguồn vốn ODA chưa thực hiện giải ngân phải hủy dự toán lên đến 29,1 nghìn tỷ đồng.

Đại biểu đề nghị Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cho biết những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân làm chậm tiến độ giải ngân ODA, vốn vay ưu đãi thời gian qua, đồng thời chỉ rõ Chính phủ có những chỉ đạo và giải pháp gì để tháo gỡ khó khăn, giải ngân vốn ODA trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Về vấn đề này, Phó Thủ tướng Thường trực cho biết, theo số liệu, đến nay, tổng nguồn vốn ODA đã thực hiện là 21 tỷ USD. Riêng năm 2022, dự kiến huy động nguồn vốn vay ưu đãi là 2,5 tỷ USD. Đây là nguồn lực hết sức cần thiết và không dễ dàng có được vì đất nước ta đã ra khỏi mức được Ngân hàng Thế giới cũng như các tổ chức tín dụng cho sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi trước đây và bây giờ là nguồn vốn vay có lãi suất cao hơn.

“Tuy vậy, chúng ta cũng đã huy động được. Điều đó cũng cho thấy việc sử dụng nguồn vốn ODA của chúng ta có hiệu quả. Do đó, các nhà tài trợ, các ngân hàng mới có để huy động và cho chúng ta những nguồn vay này”, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh.

Tuy nhiên, việc giải ngân nguồn vốn ODA trong các năm chứ không chỉ trong năm 2022 luôn thấp dịp đầu năm, vào cuối năm có tăng lên. Nhưng về cơ bản, nếu so với tình hình giải ngân chung là thấp. Theo báo cáo của Chính phủ, trong 5 tháng đầu năm nay, mức giải ngân là 6,26%.

Phó Thủ tướng cho rằng, có nhiều nguyên nhân, trong đó, nguyên nhân khách quan là tình hình dịch Covid-19 trong hai năm 2021-2022, nhất là đầu năm 2022 gây ảnh hưởng nhất định đến việc chuyên gia hoặc các nhà tài trợ nước ngoài vào đất nước.

Cùng với đó, thủ tục, quy trình giữa Việt Nam và các nhà tài trợ có sự khác biệt. Hiện nhà tài trợ ODA gồm 6 ngân hàng phát triển nhưng mỗi ngân hàng có quy định hoặc nhà tài trợ ở các nước cũng có những quy định riêng.

“Hiện chúng ta đang cố gắng làm sao hài hòa hóa thủ tục này. Có nhà tài trợ yêu cầu là khi giải ngân nguồn vốn nào đó phải có thư không phản đối của nhà tài trợ. Riêng thư này đã mất thời gian nhất định”, Phó Thủ tướng nêu rõ.

Một số nguyên nhân khác, theo Phó Thủ tướng, đó là vấn đề giải phóng mặt bằng nói chung của các nguồn vốn đầu tư công còn chậm.

Về nguyên nhân chủ quan, Phó Thủ tướng thừa nhận là do công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong việc giải ngân nguồn vốn này; năng lực hạn chế trong giải ngân nguồn vốn; việc bố trí nguồn vốn đối ứng còn khó khăn.

Nêu giải pháp trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực cho biết, Chính phủ đang chỉ đạo, rà soát lại và hoàn thiện cơ sở pháp lý. Hiện nay, Chính phủ đang sửa đổi Nghị định số 56/2020/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA, Nghị định 114/2021/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài được ban hành tháng 12/2021.

Nêu thêm một lý do dẫn tới việc chậm giải ngân ODA, Phó Thủ tướng cho biết, các Ban quản lý dự án thường chờ đến cuối năm mới giải ngân nguồn vốn này dù đã hoàn thành một số hạng mục trong các dự án để quyết toán một lần với Kho bạc Nhà nước.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh nhấn mạnh, thời gian tới, Chính phủ sẽ kiên quyết điều chuyển nguồn vốn hoặc hủy nguồn vốn ODA nếu các dự án sử dụng không hiệu quả.

Ưu tiên bố trí đủ kinh phí cho 3 chương trình mục tiêu quốc gia

Đại biểu Khang Thị Mào (Yên Bái) chất vấn về giải pháp của Chính phủ nhằm thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững thời gian tới nhằm góp phần phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid-19.

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực giao thông.
Toàn cảnh phiên họp Quốc hội.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh, đây là chương trình có tầm quan trọng về giảm nghèo bền vững, được thực hiện từ năm 1998, đang được triển khai theo Nghị quyết số 24/2021/QH15 của Quốc hội phê chuẩn chủ trương đầu tư.

Hiện có 3 chương trình mục tiêu quốc gia gồm: Giảm nghèo bền vững; xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành, xây dựng các văn bản triển khai với cả 3 chương trình mục tiêu quốc gia này bảo đảm phù hợp với Luật Đầu tư công, theo đúng trình tự, thủ tục... Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết về phân bổ nguồn vốn và Chính phủ đã ra quyết định ngày 23/5/2022 về phân bổ nguồn vốn cho tất cả các bộ, ngành, địa phương.

Nêu giải pháp đẩy mạnh thực hiện Chương trình này thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực cho rằng, Bộ Tài chính phải ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện chương trình để làm căn cứ cho các địa phương triển khai, nhất là đối với các tỉnh, thành thực hiện chương trình.

Phó Thủ tướng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố liên quan khẩn trương ban hành các văn bản, tổ chức thực hiện triển khai chương trình theo thẩm quyền và ưu tiên bố trí đầy đủ kinh phí theo quy định, thực hiện phân bổ kinh phí kịp thời, thực hiện các giải pháp lồng ghép nguồn vốn và đặc biệt 63 tỉnh, thành phố có chương trình và 53 tỉnh có chương trình về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cần phải lồng ghép vốn của 3 chương trình và không trùng lắp. Ủy ban nhân dân các tỉnh chủ động nghiên cứu, ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp để đẩy mạnh, đẩy nhanh việc giải ngân nguồn vốn này.

Hỗ trợ về chính sách bảo hiểm y tế đối với người dân tộc thiểu số

Đại biểu Cao Thị Xuân (Thanh Hóa) nêu chất vấn, hiện có 406 xã, 6.954 thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, không thuộc diện đầu tư của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội miền núi, không được hưởng các chính sách an sinh xã hội và một số chính sách khác, đặc biệt là chính sách bảo hiểm y tế. Khoảng 2,6 triệu người dân tộc thiểu số không được hỗ trợ mua bảo hiểm y tế.

Về nội dung này, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh cho biết, Chính phủ đã yêu cầu Bộ Tài chính, Ủy ban Dân tộc sớm ra các quyết định liên quan đến bảo hiểm y tế của các thôn, bản, xã đặc biệt khó khăn, trong khi xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia về đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Chính phủ đã chỉ đạo ban hành nhiều nghị định, quyết định liên quan. Riêng Chương trình mục tiêu quốc gia về dân tộc thiểu số và miền núi, đã có 6 quyết định, trong đó có liên quan đến tiêu chí của các thôn, bản, xã đặc biệt khó khăn.

Phó Thủ tướng Thường trực đặc biệt nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên có một chương trình mục tiêu quốc gia lớn liên quan đến dân tộc thiểu số; khi thực hiện phải đáp ứng với yêu cầu của Quốc hội là không trùng lắp với các chương trình mục tiêu quốc gia khác. Do đó, việc xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia này đặt ra nhiều vấn đề liên quan đến các quy định, thủ tục hiện nay.

Giai đoạn 2021-2025, dự kiến triển khai trên 2.000 km đường cao tốc, cố gắng cân đối cao tốc giữa các vùng miền

Giai đoạn 2021-2025, dự kiến triển khai trên 2.000 km đường cao tốc, cố gắng cân đối cao tốc giữa các vùng miền

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải cho biết, giai đoạn 2021-2025, dự kiến triển khai trên 2.000 km đường cao tốc, cố gắng cân ...

Hôm nay (ngày 9/6), Quốc hội chất vấn lĩnh vực giao thông vận tải, đặc biệt là chống thất thoát, lãng phí trong triển khai các dự án

Hôm nay (ngày 9/6), Quốc hội chất vấn lĩnh vực giao thông vận tải, đặc biệt là chống thất thoát, lãng phí trong triển khai các dự án

Tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 3, hôm nay ngày 9/6, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh ...

Bài viết cùng chủ đề

Quốc hội khóa XV

Đọc thêm

Phái đoàn Việt Nam tại New York tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với sàn giao dịch chứng khoán điện tử Nasdaq

Phái đoàn Việt Nam tại New York tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với sàn giao dịch chứng khoán điện tử Nasdaq

Baoquocte.vn. Đại sứ Đặng Hoàng Giang đề nghị Nasdaq giới thiệu các nhà đầu tư Hoa Kỳ có uy tín, kinh nghiệm trong các lĩnh vực ông nghệ thông tin, năng ...
Dự báo bão số 2: Gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2-4 m

Dự báo bão số 2: Gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2-4 m

Baoquocte.vn. Hồi 7h ngày 10/8, vị trí tâm bão số 2 trên vùng biển phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách Móng Cái 480km về phía Đông Đông Nam.
Cuba khống chế thành công đám cháy kho chứa dầu

Cuba khống chế thành công đám cháy kho chứa dầu

Baoquocte.vn. Vụ cháy kho chứa dầu lớn nhất Cuba ở Vịnh Matanzas đã cơ bản được khống chế sau 5 ngày lực lượng cứu hỏa vật lộn với ngọn lửa.
Nổ lớn tại sân bay quân sự ở Crimea, Nga điều tra nguyên nhân, Ukraine nói 'có thể do cuộc tấn công kiểu du kích'

Nổ lớn tại sân bay quân sự ở Crimea, Nga điều tra nguyên nhân, Ukraine nói 'có thể do cuộc tấn công kiểu du kích'

Baoquocte.vn. Ngày 9/8, nhân chứng cho biết đã nghe thấy ít nhất 12 tiếng nổ từ phía căn cứ không quân Saki, gần Novofyodorovka trên bán đảo Crimea.
Samsung chuẩn bị rót hàng tỷ USD, Việt Nam hứa hẹn là 'bến đỗ' mới của ngành công nghiệp bán dẫn

Samsung chuẩn bị rót hàng tỷ USD, Việt Nam hứa hẹn là 'bến đỗ' mới của ngành công nghiệp bán dẫn

Baoquocte.vn. Việc Samsung sắp sản xuất các linh kiện bán dẫn tại Việt Nam đang làm 'bùng' lên hy vọng rằng, Việt Nam sẽ trở thành 'bến đỗ' mới của ngành ...
Lạm phát cao kỷ lục 22 năm, Ngân hàng Trung ương Mexico sẽ 'nối gót' Fed?

Lạm phát cao kỷ lục 22 năm, Ngân hàng Trung ương Mexico sẽ 'nối gót' Fed?

Baoquocte.vn. Ngày 9/8, Viện Thống kê và địa lý quốc gia Mexico công bố, trong tháng 7/2022, CPI của nước này đã tăng 8,15% so với cùng kỳ năm ngoái.
Mưa lũ ở Hàn Quốc: 16 người thiệt mạng và mất tích, thủ đô Seoul ngập sâu trong nước

Mưa lũ ở Hàn Quốc: 16 người thiệt mạng và mất tích, thủ đô Seoul ngập sâu trong nước

Baoquocte.vn. 16 người thiệt mạng hoặc mất tích và hơn 2.600 nhà cửa ngập trong mưa lũ do trận mưa lớn kỷ lục xảy ra tại Seoul và một số nơi ...
5 ngày 'toát mồ hôi' của nhà ngoại giao EU trên con đường lịch sử ở Vienna, thỏa thuận hạt nhân Iran được hồi sinh?

5 ngày 'toát mồ hôi' của nhà ngoại giao EU trên con đường lịch sử ở Vienna, thỏa thuận hạt nhân Iran được hồi sinh?

Baoquocte.vn. Iran và Mỹ đã đạt được bản dự thảo xác định các bước để quay trở lại việc tuân thủ hoàn toàn thỏa thuận hạt nhân Iran ban đầu năm ...
Giá cà phê hôm nay 10/8: Tiếp tục xu hướng tăng, robusta tăng mạnh; Cầu cà phê tại thị trường Nga, Ukraine giảm mạnh

Giá cà phê hôm nay 10/8: Tiếp tục xu hướng tăng, robusta tăng mạnh; Cầu cà phê tại thị trường Nga, Ukraine giảm mạnh

Baoquocte.vn. Giá cà phê trên cả 2 sàn được hưởng lợi, bởi diễn biến của đồng USD trên thị trường.
Serena Williams dần từ giã sự nghiệp thi đấu, dành thời gian cho gia đình

Serena Williams dần từ giã sự nghiệp thi đấu, dành thời gian cho gia đình

Baoquocte.vn. Tay vợt huyền thoại Serena Williams bất ngờ tuyên bố sẽ giã từ sự nghiệp quần vợt để chuẩn bị cho việc sinh con ở tuổi 40.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thăm Nga: Toan tính của 'người hòa giải'

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thăm Nga: Toan tính của 'người hòa giải'

Baoquocte.vn. Với chuyến thăm Nga sắp tới, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có thêm cơ hội nâng cao vai trò trung gian hòa giải của mình trong cuộc xung đột Nga-Ukraine.
Căng thẳng địa chính trị khiến hợp tác khoa học ‘lâm bệnh’

Căng thẳng địa chính trị khiến hợp tác khoa học ‘lâm bệnh’

Baoquocte.vn. Hợp tác khoa học quan trọng trong giải quyết vấn đề toàn cầu, song chủ nghĩa dân tộc gia tăng khiến các quốc gia thiếu tin tưởng và khoa học trở thành nạn nhân.
Cuộc đua ngầm dưới Thái Bình Dương

Cuộc đua ngầm dưới Thái Bình Dương

Baoquocte.vn. Những năm gần đây, châu Á-Thái Bình Dương trở thành nơi cạnh tranh ảnh hưởng giữa các nước lớn.
Châu Âu có khả năng tự bảo vệ mình

Châu Âu có khả năng tự bảo vệ mình

Baoquocte.vn. ... Và Mỹ có cần mãi mãi là nhà cung cấp an ninh chính ở châu Âu không?
Dự án dầu khí Sakhalin-2: Nhật khó vượt ‘lằn ranh đỏ’ về vấn đề năng lượng với Nga

Dự án dầu khí Sakhalin-2: Nhật khó vượt ‘lằn ranh đỏ’ về vấn đề năng lượng với Nga

Baoquocte.vn. Bất chấp việc tham gia các lệnh trừng phạt của phương Tây với Nga, Nhật Bản vẫn quyết định duy trì lợi ích của mình trong dự án Sakhalin-2 với Nga.
Đức lo lắng cho mùa Đông sắp tới

Đức lo lắng cho mùa Đông sắp tới

Baoquocte.vn. Bất chấp mùa Hè nóng bức, nhiều người ở Đức đang bận tâm về mùa Đông sắp tới...
5 ngày 'toát mồ hôi' của nhà ngoại giao EU trên con đường lịch sử ở Vienna, thỏa thuận hạt nhân Iran được hồi sinh?

5 ngày 'toát mồ hôi' của nhà ngoại giao EU trên con đường lịch sử ở Vienna, thỏa thuận hạt nhân Iran được hồi sinh?

Baoquocte.vn. Iran và Mỹ đã đạt được bản dự thảo xác định các bước để quay trở lại việc tuân thủ hoàn toàn thỏa thuận hạt nhân Iran ban đầu năm 2015.
Sứ mệnh mới của tình báo Mỹ: Hiểu rõ và chi tiết hơn về Trung Quốc

Sứ mệnh mới của tình báo Mỹ: Hiểu rõ và chi tiết hơn về Trung Quốc

Baoquocte.vn. Ngân sách và nguồn lực của CIA sẽ ngày càng được chuyển sang tập trung vào Trung Quốc.
Chương mới trong quan hệ Mỹ-Philippines: Khi đồng minh lâu năm trao nhau những mỹ từ

Chương mới trong quan hệ Mỹ-Philippines: Khi đồng minh lâu năm trao nhau những mỹ từ

Baoquocte.vn. Quan hệ đồng minh Mỹ-Philippines đang chuyển biến tích cực khi hai bên nhận thấy tầm quan trọng của việc thắt chặt quan hệ song phương.
'Nút thắt cổ chai' khủng hoảng lương thực toàn cầu có được mở sau thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc Nga-Ukraine?

'Nút thắt cổ chai' khủng hoảng lương thực toàn cầu có được mở sau thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc Nga-Ukraine?

Baoquocte.vn. Thỏa thuận ngũ cốc Nga-Ukraine mang lại hy vọng giải quyết khủng hoảng lương thực toàn cầu nhưng sự bấp bênh của nó khiến nhiều người nghi ngờ.
Báo Pathet Lao: Hợp tác giữa tỉnh Bolikhamxay và các địa phương của Việt Nam ngày càng chặt chẽ và hiệu quả

Báo Pathet Lao: Hợp tác giữa tỉnh Bolikhamxay và các địa phương của Việt Nam ngày càng chặt chẽ và hiệu quả

Baoquocte.vn. Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Bolikhamxay Oudom Vongkaysone khẳng định quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực giữa tỉnh Bolikhamxay với các địa phương của Việt Nam.
AFP: Từ chiến tranh đến hòa bình, dép cao su Việt Nam vẫn được ưa chuộng

AFP: Từ chiến tranh đến hòa bình, dép cao su Việt Nam vẫn được ưa chuộng

Baoquocte.vn. Được làm từ lốp xe tải quân sự hoặc lốp máy bay tái chế, dép cao su thủ công đã đi suốt dặm dài đất nước Việt Nam trong nhiều thập kỷ.
Phiên bản di động