Quốc sách để phát triển đất nước và đem lại hạnh phúc cho người dân

Đoàn Duy Khương
Theo dõi TGVN trên
Phó Chủ tịch VCCI
Baoquocte.vn. Để phát triển bền vững, thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cần phải huy động toàn diện hơn tất cả nguồn lực của quốc gia, cần một mô hình nguồn lực toàn diện cho cỗ máy kinh tế - xã hội hoạt động trơn tru và hoàn hảo trong một “không gian vũ trụ số - Metaverse”.
Quốc sách để phát triển đất nước và đem lại hạnh phúc cho người dân
Để phát triển bền vững, thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cần phải huy động toàn diện hơn tất cả nguồn lực của quốc gia.

Hệ thống kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia cho dù là nước phát triển hay đang phát triển, luôn là một "cỗ máy" tích hợp cơ sở hạ tầng mềm và cứng để hướng tới sự phát triển toàn diện và bền vững. Hằng năm, các quốc gia đều đưa ra quốc sách để vận hành cỗ máy truyền thống đó nhằm phát triển đất nước và đem lại hạnh phúc cho người dân.

Đầu năm 2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để vận hành cỗ máy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Với 6 quan điểm, trọng tâm và 12 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, Chính phủ phấn đấu tăng trưởng GDP đạt 6-6,5%, GDP bình quân đầu người đạt 3.900 USD; giải ngân hết 100% kế hoạch vốn đầu tư công; phát triển văn hóa hài hòa và ngang tầm với phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế dự phòng và y tế cơ sở…

Tuy nhiên, cần phải có nguồn năng lượng hay nguồn lực, cũng như cần phải có một mô hình các nguồn lực toàn diện để "cỗ máy" vận hành một cách đầy đủ và bền vững, trong một môi trường biến động toàn cầu hiện nay.

Trong Nghị quyết số 01, cũng như Nghị quyết tiếp theo đầu năm của Chính phủ đã thể hiện các nguồn lực như dự toán ngân sách nhà nước, phát triển hạ tầng, văn hoá, môi trường kinh doanh…

Dù vậy, theo các nhà kinh tế vĩ mô, để phát triển bền vững, thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cần phải huy động toàn diện hơn tất cả nguồn lực của quốc gia. Hơn nữa, để phát triển kinh tế - xã hội bền vững và nhất quán, cần thiết một mô hình nguồn lực toàn diện cho cỗ máy kinh tế - xã hội hoạt động trơn tru và hoàn hảo trong một “không gian vũ trụ số - Metaverse” 3 chiều: kinh tế - xã hội và môi trường

Định vị 5 nguồn lực chủ yếu

Theo quan điểm của các nhà kinh tế, trong nền kinh tế thị trường, nguồn lực vốn là yếu tố then chốt đối với hoạt động của toàn bộ nền kinh tế, trong đó có thể phân biệt 5 loại vốn: tài chính, tài nguyên, sản phẩm vật chất, con người và xã hội. Tất cả đều là nguồn lực có khả năng tạo ra dòng sản phẩm đầu ra để hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Vốn tài chính tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh tế, mặc dù bản thân nó không phải là sản xuất.

Tài chính đóng vai trò nguồn lực cực kỳ quan trọng trong sự phát triển của mọi quốc gia. Chính vì thế, tài chính vẫn luôn là công cụ trừng phạt hàng đầu của các nước lớn đối với các quốc gia thù địch.

Vốn tài nguyên được tạo thành từ các nguồn tài nguyên và các dịch vụ hệ sinh thái của thế giới tự nhiên. Trong đó, vị trị địa chính trị của đất nước cũng là vốn tài nguyên quan trọng.

Việt Nam với vị trí quan trọng bên Biển Đông luôn là đối tác không thể thiếu trong các chương trình nghị sự của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Mô hình 5 nguồn vốn.
Mô hình 5 nguồn vốn.

Vốn sản phẩm vật chất bao gồm tất cả tài sản vật chất mà quốc gia sản xuất ra. Nó thể hiện không chỉ là khả năng cạnh tranh mà còn là uy tín và tiềm lực của một quốc gia khi mà các quốc gia thường phô trương sức mạnh an ninh của mình qua các sản phẩm vũ khí tối tân đã sản xuất được.

Nguồn lực này cũng làm cho một số quốc gia không có tài nguyên thiên nhiên vẫn có thể sản xuất ra nhiều sản phẩm vật chất và trở nên giàu có.

Vốn con người là năng lực sản xuất của một cá nhân, được thừa hưởng và có được thông qua giáo dục và đào tạo. Sức mạnh con người sẽ được phát huy tối đa trong một xã hội có chính sách tiền lương, điều kiện lao động và an sinh xã hội đảm bảo.

Vốn xã hội liên quan đến các thể chế giúp duy trì và phát triển nguồn vốn con người trong quan hệ đối tác với nhau. Nếu hoạt động xã hội mang lại bất kỳ lợi ích hoặc chi phí tiềm năng nào, thì có thể hợp lý để coi đó là một nguồn vốn xã hội.

Chúng có thể bao gồm các yếu tố thúc đẩy tương tác và trao đổi xã hội, sự phát triển của các chuẩn mực cho những tương tác này, và thậm chí cả các yếu tố hình thành niềm tin và giá trị là một phần của văn hóa xã hội. Sức mạnh của vốn xã hội đến từ quy mô của thể chế kinh tế chính trị, môi trường pháp lý, kinh doanh, văn hóa, giáo dục, tổ chức xã hội và gia đình…

Phát triển bền vững để tiến tới một xã hội phồn vinh thì phải định lượng, huy động, sử dụng hiệu quả và hơn hết phải làm tăng tất cả các nguồn vốn, bao gồm cả vốn tài nguyên, loại vốn thường bị cạn kiệt do hoạt động sản xuất kinh tế. Hay nói cách khác, phải chủ động và quản trị tốt các nguồn lực của quốc gia.

Chủ động và quản trị hiệu quả các nguồn lực

Quản trị hiệu quả các nguồn lực là phải duy trì và nếu có thể nâng cao 5 nguồn tài sản vốn, thay vì làm cạn kiệt hoặc xuống cấp chúng. Phải chăng đây cũng nên là những nội dung cốt lõi trong các chương trình, nghị quyết hành động của Chính phủ, Trung ương và địa phương nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm một cách nhất quán và thực tế.

Về bản chất, 5 nguồn lực phải được liên kết với nhau và phải được quản trị đồng bộ trong triển khai phát triển kinh tế. Các mục tiêu kinh tế - xã hội có thể đạt được kết quả thành công trên cơ sở các nguồn lực, thường chỉ với một giải pháp tối ưu.

Cỗ máy kinh tế - xã hội bền vững phải được Chính phủ vận hành để tạo ra dòng chảy hàng hóa và dịch vụ mong muốn bằng cách sử dụng các nguồn vốn mà không làm cạn kiệt chúng.

Chính phủ nên chăng cần tập trung cơ cấu và tinh giản lại bộ máy theo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng: “…Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả” nhằm quản trị hiệu quả 5 nguồn lực để không những phục hồi kinh tế sau đại dịch mà còn thực hiện tốt các kế hoạch và chiến lược phát triển kinh tế xã hội.

Cần phải coi 5 nguồn lực vừa là phương tiện, vừa là mục đích để đưa đất nước đến sự thịnh vượng

Khu vực doanh nghiệp có thể xác định các mô hình kinh doanh mới để tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng quốc gia trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 liên quan đến việc cải thiện hiệu quả nguồn lực của các quy trình sản xuất và cần nhận thức rằng “ít nguyên liệu hơn” có thể có nghĩa là “nhiều giá trị hơn”. Xây dựng văn hóa kinh doanh tốt góp phần gia tăng vốn xã hội của đất nước.

Người dân cần nhận thức rõ hơn về vai trò mà mỗi người chúng ta có thể đóng góp thông qua việc lựa chọn sản phẩm, xây dựng văn hóa và hành vi tiêu dùng xã hội theo hướng giữ gìn truyền thống bền vững và thượng tôn pháp luật.

Đảng ta xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII là: “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc...”.

Trong quá trình đó, chủ động và quản trị toàn diện 5 nguồn lực: tài chính, sản phẩm vật chất, tài nguyên và con người sẽ là 5 cánh sao vàng đưa cỗ máy kinh tế - xã hội cất cánh trong một không gian vũ trụ với 3 trụ cột: kinh tế, xã hội và môi trường để hướng tới tầm nhìn của một đất nước pháp quyền và nhân văn khi chúng ta kỷ niệm 100 thành lập nước.

Giảm 50% thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu, mỡ nhờn

Giảm 50% thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu, mỡ nhờn

Sáng 30/3, Tổng cục Thuế ban hành Công điện số 04/CĐ-TCT về việc thực hiện áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường đối với ...

Bất động sản mới nhất: Nút thắt khiến giá đất chỉ tăng không giảm, cảnh báo tình trạng ‘bán giấy lấy tiền’, khai gian giá đất

Bất động sản mới nhất: Nút thắt khiến giá đất chỉ tăng không giảm, cảnh báo tình trạng ‘bán giấy lấy tiền’, khai gian giá đất

Điểm nghẽn lớn nhất khiến giá nhà đất liên tục tăng, Hà Nội cảnh báo tình trạng khai gian giá đất nhằm giảm thuế, cách ...

Đọc thêm

Lần thứ hai liên tiếp, U23 Việt Nam giành Huy chương vàng SEA Games

Lần thứ hai liên tiếp, U23 Việt Nam giành Huy chương vàng SEA Games

Baoquocte.vn. U23 Việt Nam đã giành được tấm Huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games 31 sau khi có chiến thắng 1-0 trước U23 Thái Lan ở trận chung ...
IPEF - 'Vũ khí mới' của Mỹ tại châu Á-Thái Bình Dương có gì?

IPEF - 'Vũ khí mới' của Mỹ tại châu Á-Thái Bình Dương có gì?

Baoquocte.vn. Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ - Thái Bình Dương (IPEF) được thiết kế như một công cụ để tăng cường hợp tác của Mỹ với các đối tác châu ...
Tử vi 12 cung hoàng đạo Thứ Hai ngày 23/5/2022: Bọ Cạp sai lầm trong tình cảm

Tử vi 12 cung hoàng đạo Thứ Hai ngày 23/5/2022: Bọ Cạp sai lầm trong tình cảm

Baoquocte.vn. Tử vi hôm nay 23/5/2022 của 12 cung hoàng đạo - Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư, Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên ...
Bí mật sự diệt vong của loài khủng long

Bí mật sự diệt vong của loài khủng long

Baoquocte.vn. Một mảnh nhỏ của tiểu hành tinh va vào Trái Đất cách đây 66 triệu năm dẫn đến sự kết thúc của loài khủng long đã được tìm thấy trong ...
Việt Nam ủng hộ hệ thống thương mại đa phương dựa trên nguyên tắc và luật lệ

Việt Nam ủng hộ hệ thống thương mại đa phương dựa trên nguyên tắc và luật lệ

Baoquocte.vn. Thứ trưởng Trần Quốc Khánh nhấn mạnh Việt Nam ủng hộ hệ thống thương mại đa phương dựa trên nguyên tắc và luật lệ tại hội nghị của APEC.
Ngày 22/5, Hà Nội phát hiện 347 người mắc Covid-19; Gần 83.000 F0 theo dõi tại nhà

Ngày 22/5, Hà Nội phát hiện 347 người mắc Covid-19; Gần 83.000 F0 theo dõi tại nhà

Baoquocte.vn. Hiện Hà Nội còn gần 83.000 ca mắc Covid-19 đang điều trị, theo dõi, trong đó có 96 ca điều trị tại bệnh viện và gần 82.900 ca theo dõi ...
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm Đại sứ quán và gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Thái Lan

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm Đại sứ quán và gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Thái Lan

Baoquocte.vn. Chiều 22/5, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm Đại sứ quán Việt Nam, gặp gỡ thân mật đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan.
Bất đồng về vấn đề Nga-Ukraine, APEC không ra được thông cáo chung

Bất đồng về vấn đề Nga-Ukraine, APEC không ra được thông cáo chung

Baoquocte.vn. Ngày 22/5, Hội nghị APEC đã kết thúc mà không ra được thông cáo chung do bất đồng về vấn đề Nga-Ukraine.
Tổng đạo diễn – NSƯT Trần Ly Ly: Người phụ nữ thầm lặng sau những thành công của SEA Games 31

Tổng đạo diễn – NSƯT Trần Ly Ly: Người phụ nữ thầm lặng sau những thành công của SEA Games 31

Baoquocte.vn. Tổng đạo diễn lễ Khai mạc và Bế mạc NSƯT Trần Ly Ly – Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn chia sẻ “Tôi ăn ngủ cùng Đại hội ...
Covid-19 tối 22/5: Cả nước có hơn 1.300 ca nhiễm mới tại 42 tỉnh, thành; gần 9.000 người khỏi bệnh

Covid-19 tối 22/5: Cả nước có hơn 1.300 ca nhiễm mới tại 42 tỉnh, thành; gần 9.000 người khỏi bệnh

Baoquocte.vn. Theo Bộ Y tế, ngày 22/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 1.319 ca nhiễm mới đều ghi nhận trong nước.
IPEF - 'Vũ khí mới' của Mỹ tại châu Á-Thái Bình Dương có gì?

IPEF - 'Vũ khí mới' của Mỹ tại châu Á-Thái Bình Dương có gì?

Baoquocte.vn. Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ - Thái Bình Dương (IPEF) được thiết kế như một công cụ để tăng cường hợp tác của Mỹ với các đối tác châu Á.
Khối ngoại bán tháo cổ phiếu Hàn Quốc do lo ngại đà tăng của lạm phát

Khối ngoại bán tháo cổ phiếu Hàn Quốc do lo ngại đà tăng của lạm phát

Baoquocte.vn. Nhà đầu tư nước ngoài đã bán lượng cổ phiếu Hàn Quốc trị giá gần 15.000 tỷ on (12 tỷ USD) để tìm đến tài sản an toàn hơn khi lo ngại lạm phát. ​​​​​​​
Hội nghị WEF Davos: Thiết lập bầu không khí tin cậy để thúc đẩy hành động

Hội nghị WEF Davos: Thiết lập bầu không khí tin cậy để thúc đẩy hành động

Baoquocte.vn. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái sẽ tham dự và chia sẻ tầm nhìn của Việt Nam tại một số phiên họp trọng tâm trong khuôn khổ Hội nghị thường niên WEF.
Moody’s: Nợ công có thể vượt quá khả năng chịu đựng của Ukraine

Moody’s: Nợ công có thể vượt quá khả năng chịu đựng của Ukraine

Baoquocte.vn. Moody's cho rằng, trong tương lai, Ukraine sẽ không thể giải quyết khoản nợ công đang tăng lên do hỗ trợ tài chính từ các nước phương Tây.
Thăm Oman, Tổng thống Iran nỗ lực khôi phục dự án đường ống dẫn khí

Thăm Oman, Tổng thống Iran nỗ lực khôi phục dự án đường ống dẫn khí

Baoquocte.vn. Tổng thống Iran thăm Oman nhằm khôi phục dự án bị trì hoãn do hai bên bất đồng về giá cả và Oman chịu sức ép từ Mỹ trong việc tìm nguồn cung khác.
Kinh tế thế giới đối mặt với những thách thức mới hậu xung đột Nga-Ukraine

Kinh tế thế giới đối mặt với những thách thức mới hậu xung đột Nga-Ukraine

Baoquocte.vn. Hiện những tác động kinh tế sâu sắc và có khả năng gây hậu quả to lớn đã được cảm nhận ở nơi rất xa chiến trường về mặt địa lý.
Bất động sản mới nhất: Áp lực lạm phát, cảnh báo tình trạng ‘no hàng’, chỉ xuống tiền với dự án ‘sáng đèn’, Hà Nội sẽ có thêm sân bay quốc tế

Bất động sản mới nhất: Áp lực lạm phát, cảnh báo tình trạng ‘no hàng’, chỉ xuống tiền với dự án ‘sáng đèn’, Hà Nội sẽ có thêm sân bay quốc tế

Baoquocte.vn. Chuyên gia cảnh báo thanh khoản địa ốc kém trong khi giá cao ngất ngưởng, chỉ ra 3 sai lầm của nhà đầu tư… là tin bất động sản (BĐS) mới nhất.
Bất động sản mới nhất: Đất nền bất ngờ giảm giá, siết kê khai thuế chuyển nhượng, 80% sàn giao dịch hoạt động trở lại

Bất động sản mới nhất: Đất nền bất ngờ giảm giá, siết kê khai thuế chuyển nhượng, 80% sàn giao dịch hoạt động trở lại

Baoquocte.vn. Mức độ quan tâm tới đất nền bất ngờ giảm, sàn giao dịch địa ốc nhộn nhịp hoạt động trở lại… là những tin bất động sản (BĐS) mới nhất.
Bất động sản mới nhất: Cảnh báo bị ‘chôn vốn’ bởi sốt đất ảo, Vinhomes phát triển nhà ở xã hội full tiện ích, sự trỗi dậy của địa ốc Thanh Hóa

Bất động sản mới nhất: Cảnh báo bị ‘chôn vốn’ bởi sốt đất ảo, Vinhomes phát triển nhà ở xã hội full tiện ích, sự trỗi dậy của địa ốc Thanh Hóa

Baoquocte.vn. Nhiều địa phương cảnh báo hiện tượng sốt đất ảo, Vinhomes phát triển nhà ở xã hội, địa ốc Thanh Hóa cất cánh... là tin bất động sản (BĐS) mới nhất.
Hà Nội mạnh tay lập ‘barie’ chặn sốt đất ven đô, giao dịch giảm mạnh, xuất hiện bán cắt lỗ

Hà Nội mạnh tay lập ‘barie’ chặn sốt đất ven đô, giao dịch giảm mạnh, xuất hiện bán cắt lỗ

Baoquocte.vn. 'Lệnh' tạm dừng phân lô, tách thửa và ngân hàng thắt chặt cho vay kinh doanh bất động sản đã khiến thị trường địa ốc ven Hà Nội rơi vào trầm lắng.
Bất động sản mới nhất: Thị trường xuất hiện yếu tố khó, địa ốc khu Đông ‘ăn theo’ cầu Thủ Thiêm 2, thủ tục công chứng hợp đồng mua bán chung cư

Bất động sản mới nhất: Thị trường xuất hiện yếu tố khó, địa ốc khu Đông ‘ăn theo’ cầu Thủ Thiêm 2, thủ tục công chứng hợp đồng mua bán chung cư

Baoquocte.vn. Nhà thầu lo lắng trước quyết định siết tín dụng, cầu Thủ Thiêm 2 tạo sức bật cho địa ốc khu Đông TP.HCM... là những tin bất động sản (BĐS) mới nhất.
Bất động sản mới nhất: Địa ốc vẫn ‘siêu’ hút vốn, đã xảy ra hiện tượng bong bóng, Vân Đồn được ‘chắp thêm cánh’

Bất động sản mới nhất: Địa ốc vẫn ‘siêu’ hút vốn, đã xảy ra hiện tượng bong bóng, Vân Đồn được ‘chắp thêm cánh’

Baoquocte.vn. Tháo gỡ khó khăn cho địa ốc du lịch, ghi nhận hiện tượng bong bóng ở một số địa phương... là những tin bất động sản (BĐS) mới nhất.
Cổ phiếu rớt thảm, nhà đầu tư 'đứng ngồi không yên', Ủy ban Chứng khoán Nhà nước gửi thông điệp nóng

Cổ phiếu rớt thảm, nhà đầu tư 'đứng ngồi không yên', Ủy ban Chứng khoán Nhà nước gửi thông điệp nóng

Baoquocte.vn. Thị trường chứng khoán đang gây tâm lý chán nản cho nhà đầu tư khi hầu hết các nhóm ngành cổ phiếu đồng loạt lao dốc.
Gucci chấp nhận cho khách hàng thanh toán bằng Bitcoin và tiền mã hóa

Gucci chấp nhận cho khách hàng thanh toán bằng Bitcoin và tiền mã hóa

Baoquocte.vn. Thương hiệu thời trang Gucci vừa công bố sẽ chấp nhận cho khách hàng thanh toán bằng tiền mã hóa tại một số cửa hàng của hãng.
Go Finance 2022: Cuộc thi tài chính, chứng khoán hàng đầu cho sinh viên chính thức mở đơn đăng ký

Go Finance 2022: Cuộc thi tài chính, chứng khoán hàng đầu cho sinh viên chính thức mở đơn đăng ký

Baoquocte.vn. Sáng 22/4, tại Đại học Kinh tế Quốc dân đã diễn ra buổi họp báo khai mạc cuộc thi về tài chính chứng khoán dành cho sinh viên Go Finance 2022.
Lãi suất tiền gửi tăng, các ngân hàng thương mại huy động nguồn vốn ‘khủng’

Lãi suất tiền gửi tăng, các ngân hàng thương mại huy động nguồn vốn ‘khủng’

Baoquocte.vn. Lãi suất tiền gửi các kỳ hạn 6 tháng trở lên tăng 0,3%-0,7% nên nguồn tiền nhàn rỗi của người dân đã quay trở lại hệ thống ngân hàng thương mại.
Công ty chứng khoán BIDV (BSC) phát hành  hơn 65,73 triệu cổ phần cho Hana Financial Investment Co., Lpt

Công ty chứng khoán BIDV (BSC) phát hành hơn 65,73 triệu cổ phần cho Hana Financial Investment Co., Lpt

Baoquocte.vn. HFI đầu tư vào BSC với tư cách là nhà đầu tư chiến lược, cam kết đồng hành lâu dài cùng hỗ trợ, hợp tác về phát triển kinh doanh và quản trị điều hành.
Trước thềm Đại hội đồng cổ đông thường niên, hàng loạt ngân hàng thương mại đặt mục tiêu tăng mạnh lợi nhuận

Trước thềm Đại hội đồng cổ đông thường niên, hàng loạt ngân hàng thương mại đặt mục tiêu tăng mạnh lợi nhuận

Baoquocte.vn. Nhiều ngân hàng thương mại đã công bố tài liệu dự thảo với các mục tiêu kinh doanh lạc quan, đáng chú ý là kế hoạch tăng lợi nhuận được tính bằng lần.
Phiên bản di động