Quy hoạch giảm cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, tăng cơ sở tư thục

Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. Đến năm 2025, giảm ít nhất 20% cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập so với năm 2020, nâng tỷ lệ cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục và có vốn đầu tư nước ngoài lên khoảng 45%.
Giảng dạy cho học viên tại trường cao đẳng nghề công nghiệp. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN
Giảng dạy cho học viên tại trường cao đẳng nghề công nghiệp. (Nguồn: TTXVN)

Đó là thông tin được đưa ra tại Quyết định phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Quyết định này do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký ngày 10/2/2023.

Giảm cơ sở GDNN công lập, tăng cơ sở GDNN tư thục và có vốn đầu tư nước ngoài

Theo đó, mục tiêu cụ thể của quy hoạch là đến năm 2025, mạng lưới cơ sở GDNN đủ năng lực đáp ứng nhu cầu nhân lực qua đào tạo nghề của nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.

Giảm ít nhất 20% cơ sở GDNN công lập so với năm 2020, trong đó: giảm khoảng 40% trường trung cấp công lập; nâng tỷ lệ cơ sở GDNN tư thục, cơ sở GDNN có vốn đầu tư nước ngoài lên khoảng 45%.

Hoàn thành sáp nhập trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục hướng nghiệp, trung tâm dạy nghề thành một cơ sở GDNN trên địa bàn cấp huyện.

Đến năm 2030, mạng lưới cơ sở GDNN đủ năng lực đáp ứng nhu cầu nhân lực qua đào tạo nghề của nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.

Giảm ít nhất 30% cơ sở GDNN công lập so với năm 2020, trong đó: giảm khoảng 50% trường trung cấp công lập; nâng tỷ lệ cơ sở GDNN tư thục, cơ sở GDNN có vốn đầu tư nước ngoài lên khoảng 50%.

Tầm nhìn đến năm 2045 là mạng lưới cơ sở GDNN đủ năng lực đáp ứng nhu cầu nhân lực qua đào tạo nghề của nước phát triển, thu nhập cao; chất lượng đào tạo thuộc nhóm dẫn đầu trong khu vực ASEAN; một số cơ sở GDNN bắt kịp trình độ tiên tiến của thế giới, có năng lực cạnh tranh vượt trội ở một số lĩnh vực, ngành, nghề đào tạo.

Đến năm 2030, có 3,8-4 triệu lượt người học nghề mỗi năm

Theo cơ cấu mạng lưới cơ sở GDNN, đến năm 2025, có 1.800 cơ sở GDNN, bao gồm 400 trường cao đẳng, 400 trường trung cấp, 1.000 trung tâm GDNN. Trong đó, có 3 trường thực hiện chức năng trung tâm quốc gia đào tạo và thực hành nghề chất lượng cao, 6 trường thực hiện chức năng trung tâm vùng đào tạo và thực hành nghề chất lượng cao.

Đến năm 2030, có 1.700 cơ sở GDNN, bao gồm 380 trường cao đẳng, 390 trường trung cấp, 930 trung tâm GDNN. Trong đó, có 6 trường thực hiện chức năng trung tâm quốc gia đào tạo và thực hành nghề chất lượng cao, 12 trường thực hiện chức năng trung tâm vùng đào tạo và thực hành nghề chất lượng cao.

Về loại hình sở hữu, đến năm 2025, có 980 cơ sở GDNN công lập, bao gồm: 290 trường cao đẳng, 130 trường trung cấp, 560 trung tâm GDNN; 820 cơ sở GDNN tư thục và có vốn đầu tư nước ngoài, bao gồm: 110 trường cao đẳng, 270 trường trung cấp, 440 trung tâm GDNN.

Đến năm 2030, có 850 cơ sở GDNN công lập, bao gồm: 260 trường cao đẳng, 110 trường trung cấp, 480 trung tâm GDNN; 850 cơ sở GDNN tư thục và có vốn đầu tư nước ngoài, bao gồm: 120 trường cao đẳng, 280 trường trung cấp, 450 trung tâm GDNN.

Đến năm 2025, có 70 trường chất lượng cao, trong đó 40 trường tiếp cận trình độ các nước ASEAN-4, có 3 trường tiếp cận trình độ các nước phát triển trong nhóm G20.

Đến năm 2030, có 90 trường chất lượng cao, trong đó 60 trường tiếp cận trình độ các nước ASEAN-4 và 6 trường tiếp cận trình độ các nước phát triển trong nhóm G20.

Về quy mô tuyển sinh, đào tạo theo trình độ đào tạo đến năm 2025, đạt từ 2,5-2,7 triệu lượt người/năm, trong đó, trình độ cao đẳng, trung cấp chiếm khoảng 25%.

Đến năm 2030, đạt từ 3,8-4 triệu lượt người/năm, trong đó, trình độ cao đẳng, trung cấp chiếm khoảng 25 - 30%.

Theo ngành, nghề, đến năm 2025, khu vực công nghiệp và xây dựng đạt hơn 1 triệu lượt người, chiếm 38%; nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 670 nghìn lượt người, chiếm 25%; dịch vụ đạt 1 triệu lượt người, chiếm 37%.

Đến năm 2030, khu vực công nghiệp và xây dựng đạt 1.800.000 lượt người, chiếm 45%; nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 600 nghìn lượt người, chiếm 15%; dịch vụ đạt 1,6 triệu lượt người, chiếm 40%.

Phân bố mạng lưới theo vùng đến năm 2030

Theo phương án phân bổ mạng lưới theo vùng đến năm 2030, vùng trung du và miền núi Bắc bộ chiếm khoảng 14% cơ sở GDNN cả nước. Trong đó có 1-2 trường thực hiện chức năng trung tâm vùng đào tạo và thực hành nghề chất lượng cao.

26% cơ sở GDNN cả nước tập trung tại vùng đồng bằng sông Hồng. Trong đó có 2-3 trường thực hiện chức năng trung tâm quốc gia đào tạo và thực hành nghề chất lượng cao, 2-3 trường thực hiện chức năng trung tâm vùng đào tạo và thực hành nghề chất lượng cao.

Vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ chiếm khoảng 26% cơ sở GDNN cả nước. Trong đó có 1-2 trường thực hiện chức năng trung tâm quốc gia đào tạo và thực hành nghề chất lượng cao, 1-2 trường thực hiện chức năng trung tâm vùng đào tạo và thực hành nghề chất lượng cao.

6% cơ sở GDNN cả nước tập trung tại vùng Tây nguyên. Trong đó có 1-2 trường thực hiện chức năng trung tâm vùng đào tạo và thực hành nghề chất lượng cao.

17% cơ sở GDNN cả nước đóng tại vùng Đông Nam Bộ. Trong đó có 1-2 trường thực hiện chức năng trung tâm quốc gia đào tạo và thực hành nghề chất lượng cao, 2-3 trường thực hiện chức năng trung tâm vùng đào tạo và thực hành nghề chất lượng cao.

Vùng đồng bằng sông Cửu Long chiếm khoảng 11% cơ sở GDNN cả nước. Trong đó có 1-2 trường thực hiện chức năng trung tâm quốc gia đào tạo và thực hành nghề chất lượng cao, 1-2 trường thực hiện chức năng trung tâm vùng đào tạo và thực hành nghề chất lượng cao.

Cơ sở GDNN tại các vùng tập trung đào tạo các ngành, nghề theo quy hoạch vùng được phê duyệt.

Theo phương án cơ cấu số lượng đội ngũ nhà giáo GDNN, đến năm 2025, có khoảng 70.000 nhà giáo; phấn đấu thu hút khoảng 14.000 nghệ nhân, chuyên gia, người dạy nghề tham gia vào giảng dạy các cấp trình độ của GDNN.

Đến năm 2030, có khoảng 67.000 nhà giáo; phấn đấu thu hút khoảng 50.000 nghệ nhân, chuyên gia, người dạy nghề tham gia vào giảng dạy các cấp trình độ của GDNN.

Cơ cấu về chất lượng nhà giáo, đến năm 2025, khoảng 50% nhà giáo giảng dạy các ngành, nghề trọng điểm, mũi nhọn có trình độ thạc sỹ trở lên; 20% nhà giáo giảng dạy các ngành, nghề này có trình độ kỹ năng nghề cao hơn một bậc so với yêu cầu chuẩn kỹ năng nghề đối với nhà giáo. Khoảng 60% nhà giáo đạt chuẩn để giảng dạy các ngành, nghề trọng điểm tiếp cận trình độ các nước ASEAN-4 và G20.

Đến năm 2030, khoảng 70% nhà giáo giảng dạy các ngành, nghề trọng điểm, mũi nhọn có trình độ thạc sỹ trở lên; 30% nhà giáo giảng dạy các ngành, nghề này có trình độ kỹ năng nghề cao hơn một bậc so với yêu cầu chuẩn kỹ năng nghề đối với nhà giáo. Khoảng 65% nhà giáo đạt chuẩn để giảng dạy các ngành, nghề trọng điểm tiếp cận trình độ các nước ASEAN-4 và G20.

Nga-Ukraine: Moscow tấn công 'quy mô lớn' cơ sở hạ tầng năng lượng, Kiev đề cập khả năng xâm chiếm lãnh thổ và bình luận việc Mỹ cung cấp Patriot

Nga-Ukraine: Moscow tấn công 'quy mô lớn' cơ sở hạ tầng năng lượng, Kiev đề cập khả năng xâm chiếm lãnh thổ và bình luận việc Mỹ cung cấp Patriot

Nga tấn công 'quy mô lớn' cơ sở hạ tầng năng lượng của Kiev, bày tỏ quan ngại về vụ bắn hạ tên lửa Ukraine ...

Chính sách giáo dục nào có hiệu lực từ tháng 1/2023?

Chính sách giáo dục nào có hiệu lực từ tháng 1/2023?

Tăng thu nhập cho giáo viên tại TP. Hồ Chí Minh là một trong những chính sách giáo dục đáng chú ý có hiệu lực ...

Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Quy chế thi tốt nghiệp THPT

Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Quy chế thi tốt nghiệp THPT

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một ...

Những quy định mới về giáo dục đại học có hiệu lực trong năm nay

Những quy định mới về giáo dục đại học có hiệu lực trong năm nay

Từ năm 2023, nhiều Nghị định, Thông tư, Quyết định mới có liên quan đến lĩnh vực giáo dục đại học sẽ bắt đầu có ...

EU có cơ sở pháp lý để sử dụng tài sản Nga, doanh nghiệp Moscow đang 'bỏ qua Phố Wall'

EU có cơ sở pháp lý để sử dụng tài sản Nga, doanh nghiệp Moscow đang 'bỏ qua Phố Wall'

Ngày 26/1, hãng tin Bloomberg dẫn các nguồn tin cho biết, Liên minh châu Âu (EU) đã nhận thấy có các cơ sở pháp lý ...

(theo Dân trí)

Đọc thêm

Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp ngày 29/3/2023: Tuổi Ngọ kinh doanh, buôn bán thuận lợi

Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp ngày 29/3/2023: Tuổi Ngọ kinh doanh, buôn bán thuận lợi

Baoquocte.vn. Xem tử vi 29/3 - tử vi 12 con giáp hôm nay 29/3/2023 của - Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi về công ...
Cận cảnh Vespa Primavera Color Vibe ra mắt tại Việt Nam, giá 88 triệu đồng

Cận cảnh Vespa Primavera Color Vibe ra mắt tại Việt Nam, giá 88 triệu đồng

Baoquocte.vn. Phiên bản đặc biệt Vespa Primavera Color Vibe với hai phối màu bắt mắt lấy cảm hứng từ khung cảnh 'hoàng hôn rực rỡ' - Cam Tramonto và Xanh Audace.
Du lịch văn hóa sẽ là điểm nhấn của Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam 2023

Du lịch văn hóa sẽ là điểm nhấn của Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam 2023

Baoquocte.vn. Khoảng 15 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ tham dự Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2023 diễn ra từ ngày 13-16/4.
Hành trình từ hạt cà phê trên nông trại đến ly NESCAFÉ cho người yêu cà phê Việt

Hành trình từ hạt cà phê trên nông trại đến ly NESCAFÉ cho người yêu cà phê Việt

Baoquocte.vn. Tham gia Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột 2023 từ ngày 10-14/3, NESCAFÉ đã chia sẻ về hành trình hơn 10 năm bền bỉ đồng hành cùng người nông ...
Lưu học sinh Việt Nam thúc đẩy hoạt động kết nghĩa tại Campuchia

Lưu học sinh Việt Nam thúc đẩy hoạt động kết nghĩa tại Campuchia

Baoquocte.vn. Đoàn lưu học sinh Quân sự và Đoàn lưu học sinh Việt Nam tại Campuchia tổ chức kết nghĩa nhằm tăng cường giao lưu, hỗ trợ lẫn nhau.
Chuyển nhượng cầu thủ Ngoại hạng Anh ngày 28/3: Wolves tính bán Ruben Neves, MU sẽ mua; khả năng Chelsea phải chia tay loạt ngôi sao?

Chuyển nhượng cầu thủ Ngoại hạng Anh ngày 28/3: Wolves tính bán Ruben Neves, MU sẽ mua; khả năng Chelsea phải chia tay loạt ngôi sao?

Baoquocte.vn. Báo Thế giới và Việt Nam cập nhật tin chuyển nhượng cầu thủ Ngoại hạng Anh diễn ra trong những giờ qua.
Hơn 2,2 triệu thuê bao di động có nguy cơ bị khóa sau ngày 31/3

Hơn 2,2 triệu thuê bao di động có nguy cơ bị khóa sau ngày 31/3

Baoquocte.vn. Cục Viễn thông cho biết, hiện đã có 1,63 triệu thuê bao di động thực hiện chuẩn hóa thông tin để trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia.
Sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội: Thêm lựa chọn cho người lao động

Sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội: Thêm lựa chọn cho người lao động

Baoquocte.vn. Chấp nhận những rủi ro trong tương lai để xin rút bảo hiểm xã hội một lần cho thấy sự bất an kinh tế của một bộ phận người lao động.
Những mức xử phạt các hành vi vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường

Những mức xử phạt các hành vi vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường

Baoquocte.vn. Lấn chiếm vỉa hè, lòng đường là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm, nếu vi phạm, cá nhân, tổ chức thực hiện có thể bị xử phạt vi phạm hành chính.
Chuyển đổi số đã trở thành kim chỉ nam cho các hoạt động Đoàn các cấp

Chuyển đổi số đã trở thành kim chỉ nam cho các hoạt động Đoàn các cấp

Baoquocte.vn. Trong tháng qua, hàng loạt hoạt động chuyển đổi số đã được các cán bộ, đoàn viên các cấp tích trực triển khai với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.
Cả nước tiết kiệm hơn 555 triệu đồng sau 1 giờ tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất 2023

Cả nước tiết kiệm hơn 555 triệu đồng sau 1 giờ tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất 2023

Baoquocte.vn. Tại Việt Nam, chiến dịch Giờ Trái đất đã tạo sự chuyển biến rất lớn về nhận thức cũng như trong hành động của người dân trong việc sử dụng điện tiết kiệm.
Giờ Trái đất 2023: Thói quen tiết kiệm điện tạo nên thời khắc quan trọng cho Trái đất

Giờ Trái đất 2023: Thói quen tiết kiệm điện tạo nên thời khắc quan trọng cho Trái đất

Baoquocte.vn. Cùng TG&VN tìm hiểu về sự kiện Giờ Trái đất - một trong những phong trào tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường với quy mô toàn cầu.
Thoa kem chống nắng thường xuyên có khả năng ngăn ngừa nguy cơ ung thư da

Thoa kem chống nắng thường xuyên có khả năng ngăn ngừa nguy cơ ung thư da

Baoquocte.vn. Tia UV tồn tại ngay cả khi trời mưa vậy nên cần thoa kem chống nắng để bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV và ngừa lão hóa sớm.
Cá cơm - không chỉ là món ngon mà còn là kho thuốc quý

Cá cơm - không chỉ là món ngon mà còn là kho thuốc quý

Baoquocte.vn. Không chỉ là món ngon, cá cơm có nhiều axit béo omega-3, protein, vitamin và khoáng chất giúp duy trì sức khỏe tốt.
Bộ Y tế triển khai xây dựng danh mục thuốc hiếm, thuốc không sẵn có

Bộ Y tế triển khai xây dựng danh mục thuốc hiếm, thuốc không sẵn có

Baoquocte.vn. Theo Cục Quản lý dược (Bộ Y tế), danh mục này nhằm giúp các cơ sở khám chữa bệnh có biện pháp chủ động trong việc đảm bảo đủ thuốc hiếm.
Bệnh lao vẫn là nguyên nhân chính gây bệnh tật, tử vong ở Nam Phi

Bệnh lao vẫn là nguyên nhân chính gây bệnh tật, tử vong ở Nam Phi

Baoquocte.vn. Bệnh lao vẫn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây bệnh tật và tử vong ở Nam Phi.
Bộ Y tế cảnh báo 2 thực phẩm bảo vệ sức khỏe quảng cáo sai sự thật

Bộ Y tế cảnh báo 2 thực phẩm bảo vệ sức khỏe quảng cáo sai sự thật

Baoquocte.vn. Bộ Y tế cảnh báo 2 thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrizabet và Tensicare đang được quảng cáo sai sự thật trên một số trang mạng.
Phần Lan phát triển thiết bị giảm nguy cơ tái phát ung thư

Phần Lan phát triển thiết bị giảm nguy cơ tái phát ung thư

Baoquocte.vn. Các nhà nghiên cứu Phần Lan phát triển thiết bị hỗ trợ xác định mô ung thư trong quá trình phẫu thuật, từ đó làm giảm nguy cơ tái phát bệnh.
Vietlott 28/3, Kết quả xổ số Vietlott Power thứ 3 ngày 28/3/2023. xổ số Power 655 hôm nay

Vietlott 28/3, Kết quả xổ số Vietlott Power thứ 3 ngày 28/3/2023. xổ số Power 655 hôm nay

Baoquocte.vn. Vietlott 28/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 28/3/2023 từ trường quay tầng 19, số 23 Lạc Trung, Hà Nội. Vietlott Power 655 hôm nay.
XSMB 28/3 - KQXSMB thứ 3 - Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 28/3/2023 - SXMB 28/3/2023

XSMB 28/3 - KQXSMB thứ 3 - Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 28/3/2023 - SXMB 28/3/2023

Baoquocte.vn. XSMB 28/3 - Trực tiếp Kết quả xổ số miền Bắc nhanh nhất hôm nay, thứ 3 ngày 28/12/2023. KQSXMB. SXMB 28/3. dự đoán XSMB 28/3/2023. xổ số hôm nay 28/3
XSMT 28/3 - KQXSMT thứ 3 - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay 28/3/2023 - SXMT 28/3/2023

XSMT 28/3 - KQXSMT thứ 3 - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay 28/3/2023 - SXMT 28/3/2023

Baoquocte.vn. XSMT 28/3 - Trực tiếp Kết quả xổ số miền Trung nhanh nhất hôm nay, thứ 3 ngày 28 tháng 3 năm 2023. KQSXMT. SXMT 28/3/2023. xổ số hôm nay 28/3/2023.
XSMN 28/3 - KQXSMN thứ 3 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 28/3/2023 - SXMN 28/3/2023

XSMN 28/3 - KQXSMN thứ 3 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 28/3/2023 - SXMN 28/3/2023

Baoquocte.vn. XSMN 28/3 - xổ số hôm nay 28/3 - Trực tiếp Kết quả xổ số miền Nam nhanh nhất hôm nay 28/3/2023. KQXSMN. SXMN 28/3. xổ số hôm nay ngày 28 tháng 3
Vietlott 27/3, Kết quả xổ số Vietlott Max 3D hôm nay 27/3/2023. xổ số Max 3D

Vietlott 27/3, Kết quả xổ số Vietlott Max 3D hôm nay 27/3/2023. xổ số Max 3D

Baoquocte.vn. Vietlott 27/3 - Báo TGVN cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 27/3/2023 từ trường quay. Vietlott hôm nay. xổ số Vietlott Max 3D 27/3
XSMN 27/3 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ 2 ngày 27/3/2023 - SXMN 27/3/2023

XSMN 27/3 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ 2 ngày 27/3/2023 - SXMN 27/3/2023

Baoquocte.vn. XSMN 27/3 - xổ số hôm nay 27/3 - Trực tiếp cập nhật kết quả xổ số miền Nam hôm nay 27 tháng 3 năm 2023. SXMN 27/3/2023. KQXSMN thứ 2.
Phiên bản di động