Ngoại giao văn hóa: Đằng sau câu chuyện thành công

Ngoại giao văn hóa: Đằng sau câu chuyện thành công

Vụ Ngoại giao Văn hóa và UNESCO được vinh danh trong Chương trình Vinh quang Việt Nam là sự ghi nhận những đóng góp quan trọng của ngành Ngoại giao...
Phát huy vai trò ngọn cờ đầu trong công tác ngoại giao văn hoá

Phát huy vai trò ngọn cờ đầu trong công tác ngoại giao văn hoá

Vụ Ngoại giao Văn hoá và UNESCO vinh dự là một trong 20 tập thể và cá nhân được vinh danh tại chương trình Vinh quang Việt Nam.
'Quả ngọt' từ những nỗ lực không ngừng nghỉ mang văn hoá Việt Nam ra với thế giới

'Quả ngọt' từ những nỗ lực không ngừng nghỉ mang văn hoá Việt Nam ra với thế giới

Trong năm 2023, Vụ Ngoại giao Văn hóa và UNESCO (Bộ Ngoại giao) đã có nhiều thành tích nổi bật trong công tác ngoại giao văn hoá.
Vinh quang Việt Nam vinh danh Vụ Ngoại giao Văn hóa và UNESCO vì những đóng góp trong xây dựng, phát triển đất nước

Vinh quang Việt Nam vinh danh Vụ Ngoại giao Văn hóa và UNESCO vì những đóng góp trong xây dựng, phát triển đất nước

Vụ Ngoại giao Văn hóa và UNESCO - Bộ Ngoại giao vinh dự được vinh danh tại Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2024.
Chương trình Vinh quang Việt Nam 2024: Tôn vinh, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của người lao động

Chương trình Vinh quang Việt Nam 2024: Tôn vinh, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của người lao động

Sáng 14/5, Báo Lao Động tổ chức họp báo chương trình Vinh quang Việt Nam, tôn vinh những anh hùng - điển hình tiên tiến.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động