Thế hệ lãnh đạo chuyển đổi của SBT - Tầm nhìn lớn và tâm nhiệt huyết

Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. Đặng Huỳnh Ức My - cái tên nổi bật trong giới doanh nhân, một Lãnh đạo chuyển đổi thời kì mới sở hữu khả năng quản trị và điều hành đầy bản lĩnh
Bà Đặng Huỳnh Ức My – Một ví dụ điển hình của Lãnh đạo chuyển đổi đầy nhiệt huyết.
Bà Đặng Huỳnh Ức My – Một ví dụ điển hình của Lãnh đạo chuyển đổi đầy nhiệt huyết.

Truyền cảm hứng từ chính sự quyết liệt

Với tầm nhìn và mục tiêu lớn là từng bước đưa Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (HOSE: SBT) trở thành công ty Nông nghiệp công nghệ cao hàng đầu Việt Nam và khu vực, Bà Đặng Huỳnh Ức My - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị SBT đã cho thấy sự quyết liệt của mình trong hành trình kiến tạo một SBT tiên phong - sáng tạo - hiệu quả.

Chỉ với hơn 300 ngày, Hệ thống Oracle Cloud ERP đã go-live thành công, đây là điểm khởi đầu cho niên độ 2021-2022 khi đánh dấu việc SBT hợp nhất các hệ thống ERP riêng lẻ, hình thành nền tảng hệ thống thông tin được vận hành xuyên suốt, cải tiến quy trình và số hóa chuỗi hoạt động thông qua phần mềm ERP với hệ thống báo cáo phân tích thông minh và tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình quản trị rủi ro, áp dụng Chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS) để đảm bảo tính minh bạch và phương pháp quản trị tiên tiến.

Với tâm niệm nội lực vững vàng chính là lợi thế cạnh tranh, Bà Đặng Huỳnh Ức My rất quyết liệt trong công tác kiện toàn đội ngũ. Bà nhấn mạnh: Nguồn nhân lực với tư duy tích cực sẵn sàng học hỏi, sẵn sàng dấn thân là yếu tố cốt lõi dẫn dắt thành công. Ý thức được vai trò của mình là người giữ lửa và truyền cảm hứng, Bà luôn nghiêm túc, tập trung cao độ, sẵn sàng học hỏi và mở rộng các kết nối trong và ngoài nước, mang lại cho SBT nhiều cơ hội tiếp cận với các chuyên gia hàng đầu về công nghệ - tài chính - quản trị doanh nghiệp.

Kiên định trong lộ trình chuyển đổi, Bà đóng vai trò là vị thuyền trưởng dẫn dắt, lan tỏa năng lượng tích cực đến toàn đội ngũ, góp phần định hình một thế hệ SBTers kiểu mới - luôn năng động, sẵn sàng thay đổi để phát triển.

SBT đẩy mạnh kết hợp tất cả các hoạt động của mình vào khung quản trị ESG
SBT đẩy mạnh kết hợp tất cả các hoạt động của mình vào khung quản trị ESG

SBT - Hành trình khẳng định giá trị trên trường quốc tế

Sự dẫn dắt và kiên định của Bà Đặng Huỳnh Ức My đã đưa SBT nhanh chóng nắm bắt xu thế và trở thành nhà thương mại hàng hóa quốc tế với cơ cấu sản phẩm xuất khẩu đa dạng, từng bước mang thương hiệu và sản phẩm nông sản Việt lên sàn hàng hóa quốc tế.

Chia sẻ về định hướng phát triển nông nghiệp bền vững, Bà Ức My cho biết: Bên cạnh việc duy trì vùng nguyên liệu nội địa, SBT đang có kế hoạch đẩy mạnh việc mở rộng quy mô, tham gia vào các thủ phủ mía đường khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APAC), cũng như tăng cường trao đổi nền nông nghiệp 4.0, hướng đến mục tiêu tổng sản lượng đạt 2 triệu tấn, doanh thu đạt 1,5 tỉ đô la Mỹ vào Niên độ 2024-2025, tiếp cận hơn trăm triệu người dùng tại các thị trường trọng yếu như: Việt Nam, Trung Quốc, Australia, châu Âu....

Lấy phát triển bền vững làm nền tảng, Bà Ức My luôn kiên định với chiến lược kinh doanh “xanh”, tạo vị thế cạnh tranh cho chiến lược mở rộng thị trường quốc tế thông qua việc tập trung phát triển và hoàn thiện Chuỗi giá trị cây Mía cũng như gia nhập vào thị trường thực phẩm và nước uống dinh dưỡng. Bà chia sẻ: "Năm tài chính tới, chúng tôi đặt mục tiêu đẩy mạnh phát triển vùng nguyên liệu và khai thác sức mạnh hợp lực trong mô hình sản xuất - phân phối đa kênh trên nền tảng quản trị duy nhất tích hợp toàn diện khung quản trị ESG, quản trị rủi ro và quản trị tài chính. Thiết lập một hệ thống triển khai đồng bộ và nhất quán, nhằm gia tăng trải nghiệm khách hàng cũng như cung cấp thông tin cho các bên liên quan tham gia vào chuỗi giá trị SBT".

SBT đã khoác lên mình một chiếc áo giáp mới, hiện đại và ngày càng mạnh mẽ. Sự bứt phá ấn tượng này đã khắc hoạ rõ nét dấu ấn của Lãnh đạo chuyển đổi Đặng Huỳnh Ức My. Không ngủ quên trên chiến thắng, luôn hành động và chuyển biến linh hoạt cùng thời đại, bà Đặng Huỳnh Ức My vẫn cùng đội ngũ bền bỉ theo sát các mục tiêu lớn, tiếp tục vươn lên những tầm cao mới.

Những dấu ấn đáng tự hào

Niên độ 2020-2021 SBT ghi nhận 14.925 tỷ đồng Doanh thu thuần, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của Công ty cũng đạt mức cao nhất lịch sử hoạt động khi ghi nhận 650 tỷ đồng, tăng 79% so với niên độ trước nhờ hiệu suất tốt từ phân khúc hoạt động lõi Mía Đường với sự tăng trưởng nhanh của kênh xuất khẩu và kênh thương mại, cũng như công tác kiểm soát chi phí tốt. Chỉ trong 6 tháng đầu niên độ 2021-2022, SBT đã xuất sắc hoàn thành 77% kế hoạch lợi nhuận cả năm khi đạt hơn 580 tỷ, tăng 74% so với cùng kỳ.

Cuối tháng 2/2022, Bà Đặng Huỳnh Ức My đã được The Enterprise Asia vinh danh ở hạng mục Doanh nhân xuất sắc Châu Á - Master Entrepreuner Awards. Đây là một giải thưởng cao quý nhằm tôn vinh các nhà lãnh đạo xuất sắc, có những đóng góp lớn vào việc phát triển doanh nghiệp nhưng không quên trách nhiệm xã hội. Đồng thời, SBT - Doanh nghiệp do Bà dẫn dắt, cũng vào top Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á - Corporate Excellence Awards. SBT cũng trở thành “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2021” do Tạp chí HR Asia vinh danh.

THE TRANSFORMATION LEADERSHIP GENERATION OF SBT:

GREAT VISION AND ENTHUSIASTIC HEART

Dang Huynh Uc My is a famous name on the list of Vietnamese entrepreneurs, a transformation leader in the transitional period, who has excellent management and administration skills.

Her determination has great inspiration

With a great vision and the goal, which is the gradually development of Thanh Thanh Cong - Bien Hoa Joint Stock Company (HOSE: SBT) to become the leading high-tech agriculture company in Vietnam, Ms. Dang Huynh Uc My - Vice Chairwoman of SBT has shown her determination in the journey to create a pioneering - innovative - effective SBT.

With just over 300 days, the Oracle Cloud ERP system went live successfully. This is the starting point for the 2021-2022 period, when SBT combines the individual ERP systems, forms the foundation of the information system to be operated smoothly, improve the process, and digitizing the chain of activities through ERP software with intelligent analytical reporting system and strictly follows risk management processes under International Financial Reporting Standards (IFRS) to ensure transparency and advanced governance.

With the belief that internal strength is a competitive advantage, Ms. Dang Huynh Uc My is tenacious in improving the skills and abilities of the company’s workers. She emphasized: "Human resources with a positive mindset, ready to learn and willing to commit, are the core factors that lead to success." Aware of her role as a fire-keeper and inspiration, she is always focused, willing to learn and expands networking, so this gives SBT many opportunities to collaborate and learn from many leading experts in technology - finance - business administration.

Steadfast in the transformation journey, she plays the role of a captain, leading and spreading positive energy to the entire workers and contribute to generate a new generation of SBTers - always dynamic, ready to change to develop.

SBT - A journey to assert value in the international market

Dang Huynh Uc My's leadership and steadfastness have led SBT to quickly grasp the trend and become an international commodity company with many different products, and step by step introduce the Vietnamese agricultural products in the international markets.

Sharing about the orientation of sustainable agricultural development, Ms. Uc My said that: "Besides maintaining the domestic raw materials, SBT has a plan to develop and expand the sugarcane area in the Asia-Pacific (APAC), and enhance the exchange of agriculture 4.0, aim for a total output of 2 million tons and revenue of 1.5 billion USD in the fiscal year 2024 -2025, reaching more than hundred million end-users in key markets such as Vietnam, China, Australia, Europe..."

With sustainable development as the foundation, Ms. Uc My is always consistent with the "green" business strategy, creating a competitive position for the strategy of international market expansion by focusing on developing and perfecting the sugarcane value chain, entering the nutritional food and drink market. She shared: "On the next financial year, we aim to develop the raw material area, and exploit the synergy of the multi-channel production-distribution model on a single, fully integrated platform of the framework of ESG, risk management and financial management. We will establish a synchronous and consistent implementation system to enhance the customer experience as well as provide information to stakeholders involved in the SBT value chain".

SBT has put on a new, modern and increasingly powerful armor. This impressive breakthrough depicts the imprint of transformation leader Dang Huynh Uc My. Not resting on her laurels, constantly acting and changing flexibly with the times, Ms. Dang Huynh Uc My and her team persistently follow the big goals, continuing to rise to new heights.

-----------------------------------------

Milestones

In the 2020-2021 year, SBT recorded 14,925 billion VND in net revenue, increased 16% over the same period last year. The Company's after-tax profit reached the highest level in its history with 650 billion VND, increased 79% compared to the previous year, thanks to a good performance from the sugarcane core segment with the rapid growth of the export and trade channels, as well as reasonable cost control. Only in the first six months of the fiscal year 2021-2022, SBT completed 77% of the year's profit plan, reached more than 580 billion, increased 74% over the same period.

At the end of February 2022, Ms. Dang Huynh Uc My was honored Master Entrepreneur Awards by The Enterprise Asia. This is a noble award to honor outstanding leaders who contribute to business development as well as social responsibility. At the same time, SBT has listed the top of Corporate Excellence Awards. SBT also became "Best company to work for in Asia 2021" honored by HR Asia Magazine.

Cổ phiếu ngành mía đường đồng loạt 'dậy sóng'

Cổ phiếu ngành mía đường đồng loạt 'dậy sóng'

Bất chấp sự giằng co của thị trường, nhóm cổ phiếu ngành mía đường vẫn tiếp tục hút dòng tiền trong phiên giao dịch ngày ...

SBT: Vươn cánh lên một tầm cao mới

SBT: Vươn cánh lên một tầm cao mới

TGVN. Dù trong bối cảnh xã hội nhiều biến động, nền kinh tế vi mô-vĩ mô hứng chịu những tác động mạnh mẽ, Công ty ...

(SBT)

Đọc thêm

XSMT 18/8, kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ 5 ngày 18/8/2022. SXMT 18/8/2022

XSMT 18/8, kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ 5 ngày 18/8/2022. SXMT 18/8/2022

Baoquocte.vn. XSMT 18/8. kết quả xổ số miền Trung hôm nay 18/8/2022. trực tiếp xổ số miền Trung 18/8/2022. xổ số hôm nay 18/8/2022. xổ số miền Trung thứ 5. SXMT ...
XSMN 18/8, trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ 5 ngày 18/8/2022. xổ số hôm nay 18/8

XSMN 18/8, trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ 5 ngày 18/8/2022. xổ số hôm nay 18/8

Baoquocte.vn. XSMN 18/8. xổ số hôm nay ngày 18 tháng 8. trực tiếp kết quả xổ số miền Nam 18/8/2022.XSMN thứ 4. xổ số hôm nay 18/8. xo so mien nam. ...
XSMB 18/8, trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 18/8/2022. dự đoán XSMB thứ 5

XSMB 18/8, trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 18/8/2022. dự đoán XSMB thứ 5

Baoquocte.vn. XSMB 18/8. SXMB 18/8. trực tiếp xổ số miền Bắc 18/8/2022. kết quả xổ số miền Bắc hôm nay. xổ số miền Bắc thứ 5. xổ số hôm nay 18/8.
ADB hỗ trợ Thừa Thiên Huế phát triển kinh tế bền vững và bao trùm

ADB hỗ trợ Thừa Thiên Huế phát triển kinh tế bền vững và bao trùm

Baoquocte.vn. Thừa Thiên Huế và ADB đã ký kết Bản ghi nhớ về thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược vì sự phát triển kinh tế bền vững và bao ...
Thông tin mới nhất về công tác bảo hộ công dân liên quan tới vụ cháy tại Manchester, Anh

Thông tin mới nhất về công tác bảo hộ công dân liên quan tới vụ cháy tại Manchester, Anh

Baoquocte.vn. Ngày 16/8, cảnh sát Manchester thông báo đã phát hiện thêm một thi thể trong khu nhà bị cháy tại Oldham, Manchester.
Phát biểu kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp thứ 22 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Phát biểu kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp thứ 22 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Baoquocte.vn. Phát biểu kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp thứ 22 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Việt Nam mong muốn hợp tác với Israel trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, năng lượng tái tạo

Việt Nam mong muốn hợp tác với Israel trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, năng lượng tái tạo

Baoquocte.vn. Tiếp cựu Thủ tướng Israel Ehud Barak, Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam mong muốn hợp tác với Israel trong các lĩnh vực nước này có thế mạnh.
Cuộc đua chất bán dẫn: 'Bơm' thêm 52 tỷ USD để dẫn đầu, liệu Mỹ có thể đánh bại Trung Quốc?

Cuộc đua chất bán dẫn: 'Bơm' thêm 52 tỷ USD để dẫn đầu, liệu Mỹ có thể đánh bại Trung Quốc?

Baoquocte.vn. Tại sao các chuyên gia và những đại diện của ngành chất bán dẫn lại tỏ ra không quá lạc quan về khả năng Mỹ sẽ chiếm vị trí hàng ...
Tin thế giới 17/8: Chiến thuật nào giúp Ukraine đẩy lùi lực lượng Nga? Triều Tiên lại bắn thử tên lửa; Miền Nam Thái Lan ‘rung chuyển’

Tin thế giới 17/8: Chiến thuật nào giúp Ukraine đẩy lùi lực lượng Nga? Triều Tiên lại bắn thử tên lửa; Miền Nam Thái Lan ‘rung chuyển’

Baoquocte.vn. Xung đột Nga-Ukraine, Hàn Quốc vẫn lạc quan khi Triều Tiên thử tên lửa, bạo lực gia tăng ở miền Nam Thái Lan... là những sự kiện thế giới nổi ...
Vì sao lạm phát tại Indonesia tăng cao?

Vì sao lạm phát tại Indonesia tăng cao?

Baoquocte.vn. Tỷ lệ lạm phát của Indonesia tiếp tục tăng trong tháng 7/2022, đạt 4,94% so với cùng kỳ năm ngoái, mức cao nhất kể từ tháng 10/2015.
Cuộc đua chất bán dẫn: 'Bơm' thêm 52 tỷ USD để dẫn đầu, liệu Mỹ có thể đánh bại Trung Quốc?

Cuộc đua chất bán dẫn: 'Bơm' thêm 52 tỷ USD để dẫn đầu, liệu Mỹ có thể đánh bại Trung Quốc?

Baoquocte.vn. Tại sao các chuyên gia và những đại diện của ngành chất bán dẫn lại tỏ ra không quá lạc quan về khả năng Mỹ sẽ chiếm vị trí hàng đầu trong lĩnh vực này?
Vì sao lạm phát tại Indonesia tăng cao?

Vì sao lạm phát tại Indonesia tăng cao?

Baoquocte.vn. Tỷ lệ lạm phát của Indonesia tiếp tục tăng trong tháng 7/2022, đạt 4,94% so với cùng kỳ năm ngoái, mức cao nhất kể từ tháng 10/2015.
Nhận diện những 'cú sốc' đe dọa an ninh lương thực toàn cầu

Nhận diện những 'cú sốc' đe dọa an ninh lương thực toàn cầu

Baoquocte.vn. Các yếu tố chính dẫn đến xu hướng mất an ninh lương thực và suy dinh dưỡng dần trở nên nghiêm trọng trong thời gian gần đây đã khiến giá thực phẩm tăng vọt.
Chủ tịch Duma Quốc gia Volodin: Không thể phát triển kinh tế toàn cầu mà không có Liên bang Nga

Chủ tịch Duma Quốc gia Volodin: Không thể phát triển kinh tế toàn cầu mà không có Liên bang Nga

Baoquocte.vn. Chủ tịch Duma Quốc gia Vyacheslav Volodin nhận định lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga giống như một chiếc boomerang.
Lần đầu tiên sau hơn 60 năm, Cuba cho phép nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực bán buôn, bán lẻ

Lần đầu tiên sau hơn 60 năm, Cuba cho phép nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực bán buôn, bán lẻ

Baoquocte.vn. Lần đầu tiên kể từ cuộc cách mạng năm 1959, các nhà đầu tư nước ngoài sẽ được phép sở hữu hoàn toàn các cơ sở bán buôn tại Cuba.
Gazprom: Giá khí đốt của châu Âu có thể tăng 60% vào mùa Đông năm nay

Gazprom: Giá khí đốt của châu Âu có thể tăng 60% vào mùa Đông năm nay

Baoquocte.vn. Tập đoàn khí đốt Nga Gazprom cho biết, giá khí đốt của châu Âu có thể tăng 60%, lên hơn 4.000 USD/1.000 m³ vào mùa Đông năm nay.
Viettel tăng tốc phủ sóng di động toàn khu Merryland Quy Nhơn và bán đảo Hải Giang

Viettel tăng tốc phủ sóng di động toàn khu Merryland Quy Nhơn và bán đảo Hải Giang

Baoquocte.vn. Viettel đẩy mạnh phủ sóng mạng di động tại MerryLand Quy Nhơn, bán đảo Hải Giang đảm bảo kết nối thông suốt cho người dân, du khách, khách hàng.
Bất động sản mới nhất: Đất nền không còn được săn đón, điều kiện tách thửa ở Hà Nội, loạt dự án chưa đủ điều kiện huy động vốn

Bất động sản mới nhất: Đất nền không còn được săn đón, điều kiện tách thửa ở Hà Nội, loạt dự án chưa đủ điều kiện huy động vốn

Baoquocte.vn. Thị trường đất nền bớt nóng, đất tách thửa tại quận nội thành Hà Nội phải đủ 40m2... là những tin bất động sản (BĐS) mới nhất.
Bất động sản mới nhất: Hà Nội ‘mất hút’ căn hộ giá rẻ, giá chung cư leo thang kỷ lục, thu hồi 240ha đất dự án sân golf tại Vân Đồn

Bất động sản mới nhất: Hà Nội ‘mất hút’ căn hộ giá rẻ, giá chung cư leo thang kỷ lục, thu hồi 240ha đất dự án sân golf tại Vân Đồn

Baoquocte.vn. Thị trường căn hộ cho thuê nhộn nhịp, giá chung cư ngày càng tăng, thu hồi 240ha đất dự án HDMon Vân Đồn… là tin bất động sản (BĐS) mới nhất.
Bất động sản mới nhất: Chung cư Hà Nội thiết lập mặt bằng giá mới, thị trường theo hình tháp ngược, nhà có thể giảm giá 30%?

Bất động sản mới nhất: Chung cư Hà Nội thiết lập mặt bằng giá mới, thị trường theo hình tháp ngược, nhà có thể giảm giá 30%?

Baoquocte.vn. Dự báo xu hướng giá nhà đất 6 tháng cuối năm, khan hiếm chung cư, Hà Nội cấm tách thửa liên quan Vành đai 4… là tin bất động sản (BĐS) mới nhất.
Xu hướng ‘chuộng’ căn hộ sơ cấp ở Hà Nội

Xu hướng ‘chuộng’ căn hộ sơ cấp ở Hà Nội

Baoquocte.vn. Nhiều người vẫn luôn ưu tiên căn hộ sơ cấp bởi đây là sản phẩm mới hoàn toàn, chưa bị khấu hao qua thời gian sử dụng và có giá thành hợp lý.
Bất động sản mới nhất: Khan hiếm nguồn cung, giá đều đặn tăng, nỗi lo nợ xấu; thị trường địa ốc Bắc Ninh sẽ hạ nhiệt?

Bất động sản mới nhất: Khan hiếm nguồn cung, giá đều đặn tăng, nỗi lo nợ xấu; thị trường địa ốc Bắc Ninh sẽ hạ nhiệt?

Baoquocte.vn. Nguồn cung căn hộ ngày càng giảm, giá bán tăng đều, nợ xấu có nhiều biến động… là những tin bất động sản (BĐS) mới nhất.
Gói giao dịch SME - bảo bối giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí

Gói giao dịch SME - bảo bối giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí

Baoquocte.vn. Sau gần 2 tháng ra mắt, gói giao dịch SME tích hợp trên ngân hàng số VCB DigiBiz được gần 28.400 doanh nghiệp tin dùng.
Ứng xử với tiền tệ và tài khóa khi lạm phát Việt Nam thấp bậc nhất thế giới

Ứng xử với tiền tệ và tài khóa khi lạm phát Việt Nam thấp bậc nhất thế giới

Baoquocte.vn. Chính sách tiền tệ và tài khóa dường như được thắt chặt để chống lạm phát thay vì để phục hồi sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng.
Lãi suất ngân hàng nào cao nhất tháng 8/2022?

Lãi suất ngân hàng nào cao nhất tháng 8/2022?

Baoquocte.vn. Lãi suất ngân hàng tháng 8/2022 ghi nhận, tiền gửi ở những kỳ hạn dài từ 12-36 tháng, SCB là ngân hàng chiếm thứ hạng lãi suất cao nhất.
Thị trường chứng khoán ASEAN có nhiều tín hiệu tích cực hậu mở cửa

Thị trường chứng khoán ASEAN có nhiều tín hiệu tích cực hậu mở cửa

Baoquocte.vn. Theo nhóm nghiên cứu và quản lý danh mục đầu tư tại FSMOne.com, thị trường chứng khoán khu vực ASEAN sẽ tiếp tục có nhiều dấu hiệu lạc quan.
Công ty Thái Lan khuyến nghị đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam

Công ty Thái Lan khuyến nghị đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam

Baoquocte.vn. Bà Chavinda Hanratanakool, Giám đốc điều hành Công ty KTAM đã đưa ra khuyến nghị nên đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam
Lãi suất ngân hàng nào cao nhất tháng 7/2022?

Lãi suất ngân hàng nào cao nhất tháng 7/2022?

Baoquocte.vn. Lãi suất ngân hàng VietinBank ở mức 0,25%, áp dụng cho gửi tiền trực tuyến và là mức cao nhất so với các ngân hàng.
Phiên bản di động