Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu trao quyết định bổ nhiệm, điều động cán bộ

Baoquocte.vn. Trong ngày 20/7, tại trụ sở Bộ, Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu đã trao quyết định bổ nhiệm các cán bộ cấp Vụ của Bộ Ngoại giao.

Tham dự buổi lễ trao quyết định còn có đại diện lãnh đạo các đơn vị có liên quan của Bộ Ngoại giao.

Tại buổi lễ trao quyết định, Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu đã trao quyết định tiếp nhận và điều động ông Hoàng Ngọc Vinh, nguyên Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Nam Ninh, hết nhiệm kỳ về nước, giữ chức Vụ trưởng, phụ trách Bộ phận Chính sách và Pháp lý, Ủy ban Biên giới quốc gia.
Tại buổi lễ trao quyết định, Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu đã trao quyết định tiếp nhận và điều động ông Hoàng Ngọc Vinh, nguyên Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Nam Ninh, hết nhiệm kỳ về nước, giữ chức Vụ trưởng, phụ trách Bộ phận Chính sách và Pháp lý, Ủy ban Biên giới quốc gia.
Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu đã trao quyết định bổ nhiệm ông Đinh Ngọc Linh, Quyền Vụ trưởng Vụ Biển, Ủy ban Biên giới quốc gia, giữ chức Vụ trưởng Vụ Biển, Ủy ban Biên giới quốc gia.
Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu đã trao quyết định bổ nhiệm ông Đinh Ngọc Linh, Quyền Vụ trưởng Vụ Biển, Ủy ban Biên giới quốc gia, giữ chức Vụ trưởng Vụ Biển, Ủy ban Biên giới quốc gia.
Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu đã trao quyết định bổ nhiệm ông Phạm Việt Hùng, Quyền Vụ trưởng Vụ Quan hệ Kinh tế, Khoa học và Công nghệ, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, giữ chức Vụ trưởng Vụ Quan hệ Kinh tế, Khoa học và Công nghệ, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.
Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu đã trao quyết định bổ nhiệm ông Phạm Việt Hùng, Quyền Vụ trưởng Vụ Quan hệ Kinh tế, Khoa học và Công nghệ, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, giữ chức Vụ trưởng Vụ Quan hệ Kinh tế, Khoa học và Công nghệ, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.
Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu đã trao quyết định bổ nhiệm ông Đinh Hoàng Linh, Quyền Vụ trưởng Vụ Thông tin - Văn hóa, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, giữ chức Vụ trưởng Vụ Thông tin - Văn hóa, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.
Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu đã trao quyết định bổ nhiệm ông Đinh Hoàng Linh, Quyền Vụ trưởng Vụ Thông tin - Văn hóa, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, giữ chức Vụ trưởng Vụ Thông tin - Văn hóa, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.
Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu đã trao quyết định phân công ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Nghiên cứu Tổng hợp, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài làm Quyền Vụ trưởng, Vụ Nghiên cứu Tổng hợp, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.
Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu đã trao quyết định phân công ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Nghiên cứu Tổng hợp, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài làm Quyền Vụ trưởng, Vụ Nghiên cứu Tổng hợp, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.
Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu đã trao quyết định phân công bà Phạm Thị Thu Hương, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Pháp chế Thanh tra, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, giữ chức Quyền Vụ trưởng Vụ Pháp chế Thanh tra, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.
Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu đã trao quyết định phân công bà Phạm Thị Thu Hương, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Pháp chế Thanh tra, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, làm Quyền Vụ trưởng Vụ Pháp chế Thanh tra, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.
Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu đã trao quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thìn, Quyền Trưởng ban Đào tạo, Học viện Ngoại giao, giữ chức Trưởng ban Đào tạo, Học viện Ngoại giao.
Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu đã trao quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thìn, Quyền Trưởng ban Đào tạo, Học viện Ngoại giao, giữ chức Trưởng ban Đào tạo, Học viện Ngoại giao.
Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu đã trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Quang Biên, Quyền Giám đốc Trung tâm Vận tải đối ngoại V75, giữ chức Giám đốc Trung tâm Vận tải đối ngoại V75.
Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu đã trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Quang Biên, Quyền Giám đốc Trung tâm Vận tải đối ngoại V75, giữ chức Giám đốc Trung tâm Vận tải đối ngoại V75.
Cũng trong ngày 20/7, Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu đã trao quyết định tiếp nhận và điều động ông Phạm Thanh Bình, nguyên Công sứ-Người thứ Hai, Đại sứ quán Việt Nam ở Trung Quốc, hết nhiệm kỳ về nước, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Đông Bắc Á.
Cũng trong ngày 20/7, Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu đã trao quyết định tiếp nhận và điều động ông Phạm Thanh Bình, nguyên Công sứ-Người thứ Hai, Đại sứ quán Việt Nam ở Trung Quốc, hết nhiệm kỳ về nước, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Đông Bắc Á.
Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu đã trao quyết định điều động ông Trần Anh Vũ, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác kinh tế đa phương làm Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế.
Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu đã trao quyết định điều động ông Trần Anh Vũ, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác kinh tế đa phương làm Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế.
Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu đã trao quyết định tiếp nhận và điều động bà Nguyễn Hương Trà, nguyên Tham tán-Người thứ Hai, Đại sứ quán Việt Nam tại Canada, hết nhiệm kỳ về nước, giữ chức Phó vụ trưởng Vụ Trung Đông - châu Phi.
Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu đã trao quyết định tiếp nhận và điều động bà Nguyễn Hương Trà, nguyên Tham tán-Người thứ Hai, Đại sứ quán Việt Nam tại Canada, hết nhiệm kỳ về nước, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Trung Đông - châu Phi.
Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu đã trao quyết định tiếp nhận và điều động ông Nguyễn Đức Thắng, nguyên Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ, hết nhiệm kỳ về nước, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí.
Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu đã trao quyết định tiếp nhận và điều động ông Nguyễn Đức Thắng, nguyên Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ, hết nhiệm kỳ về nước, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí.
Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu trao quyết định bổ nhiệm, điều động cán bộ
Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu đã trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Thanh, Tập sự Phó Chánh Văn phòng, Ủy ban Biên giới quốc gia, giữ chức Phó Chánh Văn phòng, Ủy ban Biên giới quốc gia.
Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu đã trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Tùng, Tập sự Phó Vụ trưởng Vụ Biên giới Việt - Trung, Ủy ban Biên giới quốc gia, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Biên giới Việt - Trung, Ủy ban Biên giới quốc gia.
Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu đã trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Tùng, Tập sự Phó Vụ trưởng Vụ Biên giới Việt - Trung, Ủy ban Biên giới quốc gia, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Biên giới Việt - Trung, Ủy ban Biên giới quốc gia.
Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu đã trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Đức Thiện, Tập sự Phó Vụ trưởng, Vụ Tổ chức Cán bộ, giữ chức Phó Vụ trưởng, Vụ Tổ chức Cán bộ.
Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu đã trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Đức Thiện, Tập sự Phó Vụ trưởng, Vụ Tổ chức Cán bộ, giữ chức Phó Vụ trưởng, Vụ Tổ chức Cán bộ.
Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu đã trao quyết định bổ nhiệm ông Nghiêm Xuân Hòa, Tập sự Phó Vụ trưởng, Vụ Tổ chức Cán bộ, giữ chức Phó Vụ trưởng, Vụ Tổ chức Cán bộ.
Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu đã trao quyết định bổ nhiệm ông Nghiêm Xuân Hòa, Tập sự Phó Vụ trưởng, Vụ Tổ chức Cán bộ, giữ chức Phó Vụ trưởng, Vụ Tổ chức Cán bộ.
Cùng ngày, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Tổ chức Cán bộ Nguyễn Việt Anh đã trao quyết định công nhận ông Phan Minh Chiến là Tập sự Phó Vụ trưởng Vụ Đông Nam Á - Nam Á - Nam Thái Bình Dương.
Cùng ngày, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Tổ chức Cán bộ Nguyễn Việt Anh đã trao quyết định công nhận ông Phan Minh Chiến là Tập sự Phó Vụ trưởng Vụ Đông Nam Á - Nam Á - Nam Thái Bình Dương.
Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Tổ chức Cán bộ Nguyễn Việt Anh đã trao quyết định công nhận ông Nguyễn Ngọc Vinh là Tập sự Phó Vụ trưởng Vụ Đông Nam Á - Nam Á - Nam Thái Bình Dương.
Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Tổ chức Cán bộ Nguyễn Việt Anh đã trao quyết định công nhận ông Nguyễn Ngọc Vinh là Tập sự Phó Vụ trưởng Vụ Đông Nam Á - Nam Á - Nam Thái Bình Dương.
Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Tổ chức Cán bộ Nguyễn Việt Anh đã trao quyết định công nhận bà Phan Thị Minh Giang, là Tập sự Phó Cục trưởng, Cục Lãnh sự.
Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Tổ chức Cán bộ Nguyễn Việt Anh đã trao quyết định công nhận bà Phan Thị Minh Giang, là Tập sự Phó Cục trưởng, Cục Lãnh sự.
Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Tổ chức Cán bộ Nguyễn Việt Anh đã trao quyết định công nhận ông Trần Bảo Sơn là Tập sự Phó Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Tổng hợp, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.
Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Tổ chức Cán bộ Nguyễn Việt Anh đã trao quyết định công nhận ông Trần Bảo Sơn là Tập sự Phó Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Tổng hợp, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.
Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Tổ chức Cán bộ Nguyễn Việt Anh đã trao quyết định công nhận ông Lê Trung Kiên, là Tập sự Phó Viện trưởng, Vụ Nghiên cứu Chiến lược, Học viện Ngoại giao.
Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Tổ chức Cán bộ Nguyễn Việt Anh đã trao quyết định công nhận ông Lê Trung Kiên, là Tập sự Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Học viện Ngoại giao.
Phát biểu tại buổi lễ trao quyết định, Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu chúc mừng các cán bộ được nhận nhiệm vụ mới và cho rằng đây cũng là trọng trách, trách nhiệm mà Ban cán sự Đảng bộ, tập thể Lãnh đạo Bộ tin tưởng giao phó.  Thứ trưởng bày tỏ tin tưởng các cán bộ mới được bổ nhiệm, điều động công tác sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tập thể đơn vị đoàn kết, phát triển vững mạnh trong bối cảnh tình hình mới hiện nay.
Phát biểu tại buổi lễ trao quyết định, Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu chúc mừng các cán bộ được nhận nhiệm vụ mới và cho rằng đây cũng là trọng trách, trách nhiệm mà Ban cán sự Đảng bộ, tập thể Lãnh đạo Bộ tin tưởng giao phó. Thứ trưởng bày tỏ tin tưởng các cán bộ mới được bổ nhiệm, điều động công tác sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tập thể đơn vị đoàn kết, phát triển vững mạnh trong bối cảnh tình hình mới hiện nay.
Thay mặt cho các cán bộ được bổ nhiệm, ông Hoàng Ngọc Vinh cảm ơn sự quan tâm của Bộ trưởng và tập thể Lãnh đạo Bộ; hứa sẽ nỗ lực hết sức mình, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Thay mặt cho các cán bộ được bổ nhiệm, ông Hoàng Ngọc Vinh cảm ơn sự quan tâm của Bộ trưởng và tập thể Lãnh đạo Bộ; hứa sẽ nỗ lực hết sức mình, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trao quyết định bổ nhiệm cấp Vụ trưởng của Bộ Ngoại giao

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trao quyết định bổ nhiệm cấp Vụ trưởng của Bộ Ngoại giao

Chiều ngày 16/7, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trao quyết định ...

Trao quyết định phân công công tác cho các tân cán bộ ngoại giao

Trao quyết định phân công công tác cho các tân cán bộ ngoại giao

Nhìn những khuôn mặt tràn đầy tự tin và nhiệt huyết của các tân cán bộ ngoại giao, chúng ta hiểu rằng, tất cả họ ...

Tin/ảnh: Tuấn Anh

Đọc thêm

Lý do Thượng viện Mỹ bất ngờ hoãn bỏ phiếu dự luật đầu tư hạ tầng trị giá 1.000 tỷ USD

Lý do Thượng viện Mỹ bất ngờ hoãn bỏ phiếu dự luật đầu tư hạ tầng trị giá 1.000 tỷ USD

Baoquocte.vn. Thượng viện Mỹ đã bất ngờ hoãn bỏ phiếu dự luật đầu tư cho cơ sở hạ tầng trị giá 1.000 tỷ USD vào ngày 30/7, bởi một số lý ...
Cập nhật Covid-19 ngày 31/7: Gần 900 người Brazil chết mỗi ngày; 'bóng ma' Delta ám ảnh toàn cầu; Mỹ không bắt buộc tiêm vaccine

Cập nhật Covid-19 ngày 31/7: Gần 900 người Brazil chết mỗi ngày; 'bóng ma' Delta ám ảnh toàn cầu; Mỹ không bắt buộc tiêm vaccine

Baoquocte.vn. Tính đến 8h30 ngày 31/7, toàn thế giới ghi nhận 197.964.647 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19, trong đó có 4.223.388 ca tử vong.
Chuyên gia dịch tễ Thụy Sỹ: Không có bằng chứng virus SARS-CoV-2 rò rỉ từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán

Chuyên gia dịch tễ Thụy Sỹ: Không có bằng chứng virus SARS-CoV-2 rò rỉ từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán

Baoquocte.vn. Theo chuyên gia dịch tễ học hàng đầu Thụy Sỹ, không có bằng chứng cho thấy virus SARS-CoV-2 có thể rò rỉ từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán.
Thu nhập bình quân theo đầu người thế giới năm 2021: Luxembourg xếp thứ nhất

Thu nhập bình quân theo đầu người thế giới năm 2021: Luxembourg xếp thứ nhất

Baoquocte.vn. Mức thu nhập bình quân theo đầu người tăng liên tục, đời sống con người không ngừng được cải thiện.
Lady Gaga được 'chọn mặt gửi vàng' trong phim về gia tộc thời trang Gucci

Lady Gaga được 'chọn mặt gửi vàng' trong phim về gia tộc thời trang Gucci

Baoquocte.vn. Sau thành công của A Star Is Born, Lady Gaga lại tiếp tục được chọn cho vai diễn trong bộ phim về đế chế thời trang Gucci - House of ...
Olympic 2021: Lịch thi đấu của Đoàn Thể thao Việt Nam ngày 31/7, vào bán kết 400m rào nữ, VĐV Quách Thị Lan được kỳ vọng tạo bất ngờ

Olympic 2021: Lịch thi đấu của Đoàn Thể thao Việt Nam ngày 31/7, vào bán kết 400m rào nữ, VĐV Quách Thị Lan được kỳ vọng tạo bất ngờ

Baoquocte.vn. Giành vé vào bán kết Olympic 2021, Quách Thị Lan đã trở thành nữ VĐV điền kinh Việt Nam đầu tiên vào đến bán kết nội dung chạy có xếp ...
Hương vị tình thân: Cảnh Nam dạy dỗ vợ sắp cưới của Long gây 'bão'

Hương vị tình thân: Cảnh Nam dạy dỗ vợ sắp cưới của Long gây 'bão'

Baoquocte.vn. Khán giả thích thú với màn cảnh cáo cực gắt Nam dành cho vợ sắp cưới của Long trong Hương vị tình thân tập 74.
Hoạt động của Đại sứ Lê Hồng Trường cùng đoàn Nhóm các Đại sứ quán ASEAN tại Athens, Hy Lạp

Hoạt động của Đại sứ Lê Hồng Trường cùng đoàn Nhóm các Đại sứ quán ASEAN tại Athens, Hy Lạp

Baoquocte.vn. Đại sứ Lê Hồng Trường có các hoạt động chung cùng đoàn Nhóm các Đại sứ quán ASEAN tại Athens, Hy Lạp (ACAT) từ ngày 27-29/7.
Vaccine Covid-19 dạng uống và xịt: Triển vọng đến đâu?

Vaccine Covid-19 dạng uống và xịt: Triển vọng đến đâu?

Baoquocte.vn. Các nhà nghiên cứu đang nỗ lực không ngừng để phát triển các các dạng vaccine Covid-19
Mỹ thông báo tịch thu tàu của Singapore bí mật chở dầu trái phép cho Triều Tiên

Mỹ thông báo tịch thu tàu của Singapore bí mật chở dầu trái phép cho Triều Tiên

Baoquocte.vn. Bộ Tư pháp Mỹ ngày 30/7 thông báo đã tịch thu một con tàu của Singapore được sử dụng để chở dầu trái phép cho Triều Tiên.
Cục trưởng Cục Lãnh sự: Việt Nam luôn nỗ lực đẩy lùi nạn mua bán người

Cục trưởng Cục Lãnh sự: Việt Nam luôn nỗ lực đẩy lùi nạn mua bán người

Baoquocte.vn. Cục trưởng Cục Lãnh sự Nguyễn Thị Hương Lan trả lời phỏng vấn Báo TG&VN nhân Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7.
Tích cực hưởng ứng 'Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người' vì sự an toàn của mỗi người, mỗi gia đình

Tích cực hưởng ứng 'Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người' vì sự an toàn của mỗi người, mỗi gia đình

Baoquocte.vn. Để chủ động phòng, chống mua bán người, mọi công dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, đề phòng, tự bảo vệ mình và người thân.
Cục trưởng Cục Lãnh sự: Việt Nam luôn quan tâm thúc đẩy di cư hợp pháp, an toàn và trật tự

Cục trưởng Cục Lãnh sự: Việt Nam luôn quan tâm thúc đẩy di cư hợp pháp, an toàn và trật tự

Baoquocte.vn. Cục trưởng Cục Lãnh sự Nguyễn Thị Hương Lan cập nhật về tình hình di cư và nỗ lực của Việt Nam trong việc ngăn chặn di cư trái phép.
Đại sứ quán Việt Nam tại Lào thông tin về việc hai lưu học sinh tử vong vì tai nạn giao thông

Đại sứ quán Việt Nam tại Lào thông tin về việc hai lưu học sinh tử vong vì tai nạn giao thông

Baoquocte.vn. Chiều tối ngày 19/7 tại thủ đô Vientiane đã xảy ra vụ tai nạn thương tâm, khiến hai lưu học sinh Việt Nam tử vong tại chỗ.
Bảo hộ công dân: Điểm nhấn trong nỗ lực chống dịch Covid-19 của Việt Nam

Bảo hộ công dân: Điểm nhấn trong nỗ lực chống dịch Covid-19 của Việt Nam

Baoquocte.vn. Công tác bảo hộ công dân 6 tháng đầu năm 2021 được triển khai một cách hiệu quả trên nhiều phương diện, đạt được nhiều kết quả nổi bật.
Bạo loạn tại Nam Phi: Đại sứ quán đề nghị công dân Việt Nam tăng cường đảm bảo an toàn

Bạo loạn tại Nam Phi: Đại sứ quán đề nghị công dân Việt Nam tăng cường đảm bảo an toàn

Baoquocte.vn. Hiện chưa ghi nhận công dân Việt Nam bị ảnh hưởng về tính mạng, sức khỏe và tài sản trước tình trạng bạo loạn và cướp phá tại Nam Phi.
Bố trí chỗ ngồi khi ký kết văn kiện đối ngoại như thế nào?

Bố trí chỗ ngồi khi ký kết văn kiện đối ngoại như thế nào?

Baoquocte.vn. Khi ký kết văn kiện đối ngoại song phương và đa phương, chỗ ngồi của các bên sẽ được bố trí theo quy định nào?
Bố trí chỗ ngồi trong tiếp khách, làm việc đối ngoại

Bố trí chỗ ngồi trong tiếp khách, làm việc đối ngoại

Baoquocte.vn. Khi tiếp khách, làm việc đối ngoại, cần bố trí chỗ ngồi cho đại diện nước chủ nhà và khách như thế nào cho phù hợp?
Treo cờ ASEAN cùng cờ của các quốc gia như thế nào?

Treo cờ ASEAN cùng cờ của các quốc gia như thế nào?

Baoquocte.vn. Khi treo cờ ASEAN cùng cờ của các quốc gia thành viên và đối tác cần phải tuân theo những quy định gì?
Có mấy cách treo cờ nhiều nước trong sự kiện đối ngoại?

Có mấy cách treo cờ nhiều nước trong sự kiện đối ngoại?

Baoquocte.vn. Trong một sự kiện đối ngoại có sự tham dự của nhiều nước thì phải sắp xếp, treo cờ theo thứ tự như thế nào?
4 điểm Cơ quan đại diện cần lưu ý khi đón đoàn cấp cao đến thăm (Phần 2)

4 điểm Cơ quan đại diện cần lưu ý khi đón đoàn cấp cao đến thăm (Phần 2)

Baoquocte.vn. Khi đón đoàn cấp cao thăm trụ sở, Cơ quan đại diện cần lưu ý 4 vấn đề chính sau.
4 điểm Cơ quan đại diện cần lưu ý khi đón đoàn cấp cao (Phần 1)

4 điểm Cơ quan đại diện cần lưu ý khi đón đoàn cấp cao (Phần 1)

Baoquocte.vn. Khi có đoàn cấp cao ta sang thăm, dự hội nghị quốc tế ở nước sở tại hoặc nước kiêm nhiệm, Cơ quan đại diện cần lưu ý 4 vấn đề chính sau.
Thông điệp 'ngoại giao vaccine' của Mỹ

Thông điệp 'ngoại giao vaccine' của Mỹ

Baoquocte.vn. Đi sau Trung Quốc và Nga nhưng dường như chiến lược “ngoại giao vaccine” của Mỹ đang phát huy tác dụng rõ rệt.
Thể thao, không chỉ là thể thao hay câu chuyện cách đây 50 năm

Thể thao, không chỉ là thể thao hay câu chuyện cách đây 50 năm

Baoquocte.vn. Ngoài cuộc chiến thương mại, trừng phạt, công kích nhau, Mỹ đang mở mặt trận mới với Trung Quốc, đó là thể thao.
Olympic Tokyo 2021: Sự kiện của hy vọng chiến thắng đại dịch Covid-19

Olympic Tokyo 2021: Sự kiện của hy vọng chiến thắng đại dịch Covid-19

Baoquocte.vn. Ngoại giao Olympic Tokyo 2021 của Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide khởi động với chương trình đón các quan chức nước ngoài bất chấp Covid-19.
Hình ảnh Tổng thống Pháp Macron như ‘vòng hoa di động’ gây sốt mạng xã hội

Hình ảnh Tổng thống Pháp Macron như ‘vòng hoa di động’ gây sốt mạng xã hội

Baoquocte.vn. Hình ảnh Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đeo vòng hoa kín từ đầu đến chân trong chuyến thăm Polynesia thuộc Pháp đang được chia sẻ trên Twitter.
Một tách cà phê... thu hẹp bất đồng?

Một tách cà phê... thu hẹp bất đồng?

Baoquocte.vn. Một tách "cà phê Thổ Nhĩ Kỳ" trên bàn làm việc của các nhà lãnh đạo khu vực có thể góp phần giải quyết nhiều vấn đề...
‘Ngoại giao kem’ ở Bờ Tây

‘Ngoại giao kem’ ở Bờ Tây

Baoquocte.vn. Hãng kem Ben & Jerry’s quyết định ngừng bán ở Bờ Tây để thể hiện thiện chí với Palestine.
Phiên bản di động