Thủ tướng gặp Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài: Ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển là ưu tiên cao

Minh Nhật
Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. Chiều 16/3, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp và giao nhiệm vụ cho các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2023-2026.
Thủ tướng Chính phủ gặp các trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài vừa được bổ nhiệm, nhiệm kỳ 2023-2026, chiều 16/3.

Tham dự có Phó Thủ tướng Lê Minh Khái; Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang; Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn và lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và 16 Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài vừa được bổ nhiệm.

Tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu thay mặt đoàn báo cáo với Thủ tướng chương trình hành động, các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ. Đại diện một số Trưởng cơ quan đại diện đã có các ý kiến, kiến nghị với Thủ tướng.

Sau khi lắng nghe báo cáo, ý kiến, kiến nghị từ đoàn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, ngành Ngoại giao luôn được Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm. Ngành Ngoại giao đã trưởng thành, lớn mạnh rất nhanh, luôn có đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc qua các thời kỳ.

Thủ tướng Chính phủ gặp các trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao nhiệm vụ cho các trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Thủ tướng đề nghị các Trưởng cơ quan đại diện phát huy truyền thống của ngành, truyền thống văn hóa, lịch sử của dân tộc, đất nước nỗ lực hóa giải khó khăn, vượt qua thách thức, phấn đấu hết mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trọng trách được Đảng, Nhà nước giao phó.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ, mỗi Cơ quan đại diện phải luôn quán triệt sâu sắc và triển khai tốt các nhiệm vụ, định hướng lớn của công tác đối ngoại đã được nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Hội nghị đối ngoại toàn quốc lần thứ nhất (tháng 12/2021) và mới đây là Nghị quyết số 34-NQ/TW ngày 9/1/2023 của Bộ Chính trị về một số định hướng, chủ trương lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng.

Đặc biệt, Thủ tướng lưu ý, các Cơ quan đại diện cần nắm vững các định hướng lớn trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong điều kiện hoàn cảnh nước ta là nước đang phát triển, nền kinh tế đang chuyển đổi. Với quan điểm xuyên suốt lấy con người là trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực và nguồn lực phát triển, Việt Nam không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội để chạy theo theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ; là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Việt Nam không chọn bên mà chọn chính nghĩa, sự công bằng, công lý và lẽ phải trên cơ sở các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc; bình đẳng, tất cả cùng có lợi, cùng thắng.

Thủ tướng nhấn mạnh, yêu cầu bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy; tăng cường, đẩy mạnh công tác nghiên cứu, dự báo chiến lược, tham mưu chiến lược; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của đất nước, của công dân.

Thủ tướng Chính phủ gặp các trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Nhắc lại quan điểm được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tại Hội nghị đối ngoại toàn quốc: "Phục vụ phát triển đất nước là nhiệm vụ trung tâm" của công tác đối ngoại, Thủ tướng nhấn mạnh, mỗi Trưởng cơ quan đại diện cần xác định ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển, góp phần vào xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, toàn diện và hiệu quả là một ưu tiên cao trong nhiệm kỳ công tác của mình.

Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu các Trưởng cơ quan đại diện cần tập trung làm sâu sắc hơn nữa quan hệ với các đối tác; củng cố hơn nữa sự tin cậy, chân thành; tăng cường hơn nữa sự gắn kết lợi ích thực chất. Trong đó, cần xác định được trọng tâm hợp tác đối với từng đối tác.

Thủ tướng nhấn mạnh, cần quán triệt sâu sắc nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, trong đó có chủ quyền biển đảo, góp phần triển khai Nghị quyết 36-NQ/TW năm 2018 của Trung ương về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam, là nhiệm vụ trọng yếu của mỗi cơ quan đại diện. Trong đó, vận động, tranh thủ tối đa sự ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với lợi ích chính đáng và lập trường chính nghĩa của đất nước.

Về công tác bảo hộ công dân, công tác người Việt Nam ở nước ngoài và công tác ngoại giao văn hóa, Thủ tướng nêu rõ, cần phải coi đây là nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng, tăng cường quảng bá hình ảnh Việt Nam bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Trong đó, các cơ quan đại diện cần dành sự quan tâm thích đáng, làm tốt hơn nữa công tác bảo hộ công dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài theo tinh thần Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, trên tinh thần trách nhiệm, tình cảm, xem bà con như người nhà, ruột thịt của mình, để đồng bào, kiều bào thực sự hướng về, sẻ chia, đóng góp cho quê hương, đất nước, củng cố và phát huy khối đại đoàn kết dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng yêu cầu các Trưởng cơ quan đại diện cần nêu gương cho các cán bộ, nhân viên về phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, năng lực trình độ chuyên môn, tính chuyên nghiệp và nhất là phải kiên định, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đồng thời, nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, kỷ luật, kỷ cương; hết sức quan tâm công việc và đời sống của cán bộ, nhân viên cơ quan đại diện; chú trọng đào tạo và rèn luyện cán bộ, nhân viên có phẩm chất, năng lực, trách nhiệm và tuyệt đối trung thành với Tổ quốc.

Thủ tướng cũng đề nghị các cơ quan tiếp tục nghiên cứu, đề xuất chính sách với các cơ quan đại diện và đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh đất nước, từ đó, hoàn thành tốt nhất các trọng trách của mình.

Thủ tướng Chính phủ gặp các trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn thay mặt các trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài vừa mới được bổ nhiệm tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định, các Trưởng cơ quan đại diện mới được bổ nhiệm luôn quán triệt sâu sắc và triển khai tốt các nhiệm vụ, định hướng lớn của công tác đối ngoại đã được Đảng nêu rõ. Đặc biệt là quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị đối ngoại toàn quốc là “phục vụ phát triển đất nước là nhiệm vụ trung tâm” của công tác đối ngoại.

Đồng thời, các Trưởng cơ quan sẽ tập trung phát triển các hoạt động ngoại giao ở tất cả các mặt, trong đó lấy ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển là trọng tâm; chú trọng đẩy mạnh công tác bảo hộ công dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài; tăng cường quảng bá hình ảnh Việt Nam đến với bạn bè quốc tế, đẩy mạnh quảng bá hình ảnh quốc gia bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú…

Bộ trưởng Ngoại giao khẳng định, các Cơ quan đại diện Việt Nam luôn quán triệt sâu sắc tinh thần nâng cao bản lĩnh chính trị, đoàn kết nội bộ; phát huy truyền thống của ngành Ngoại giao, đồng thời giữ liên hệ chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương trong nước để từ đó kịp thời phối hợp, đóng góp tốt nhất cho công cuộc đối ngoại của đất nước.

Đoàn Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2023-2026 làm việc với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Bình

Đoàn Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2023-2026 làm việc với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Bình

Sáng 28/2, ông Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình và Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu chủ trì buổi gặp ...

Công an-Ngoại giao phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác đối ngoại

Công an-Ngoại giao phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác đối ngoại

Chiều ngày 1/3, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì buổi gặp mặt với các ...

Thường trực Ủy ban Đối ngoại gặp mặt các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Thường trực Ủy ban Đối ngoại gặp mặt các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Chiều 3/3, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Thường trực Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải ...

Trưởng Ban Nội chính Trung ương: Cán bộ ngoại giao là những người ‘chuyên nghiệp, sâu sắc, bản lĩnh, tâm huyết và chịu khó’

Trưởng Ban Nội chính Trung ương: Cán bộ ngoại giao là những người ‘chuyên nghiệp, sâu sắc, bản lĩnh, tâm huyết và chịu khó’

Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh khi tiếp ...

Chủ tịch Quốc hội tiếp các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2023-2026

Chủ tịch Quốc hội tiếp các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2023-2026

Sáng 13/3, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp mặt các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ ...

Đọc thêm

Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan Phạm Việt Anh thăm và làm việc tại thành phố Oss

Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan Phạm Việt Anh thăm và làm việc tại thành phố Oss

Baoquocte.vn. Oss là thành phố nhỏ phía Đông Hà Lan với thế mạnh chủ yếu là sản xuất công nghiệp và nông nghiệp truyền thống với những đồng cỏ và trang ...
THE E-FACE 2023 chính thức khởi động vòng đơn: INAUGURATION

THE E-FACE 2023 chính thức khởi động vòng đơn: INAUGURATION

Baoquocte.vn. Đồng hồ đã điểm, tiếng chuông đã reo, đêm hội hóa trang cùng THE E-FACE chính thức bắt đầu.
Mỹ phải là nhà đầu tư số 1 tại Việt Nam

Mỹ phải là nhà đầu tư số 1 tại Việt Nam

Baoquocte.vn. Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng khẳng định, Việt Nam luôn muốn thu hút đầu tư từ Mỹ và 'Mỹ phải là nhà đầu tư số 1 tại Việt Nam'.
Chính thức miễn đăng kiểm cho xe mới và giãn chu kỳ đăng kiểm xe ô tô từ hôm nay 22/3

Chính thức miễn đăng kiểm cho xe mới và giãn chu kỳ đăng kiểm xe ô tô từ hôm nay 22/3

Baoquocte.vn. Từ 0 giờ ngày 22/3, miễn đăng kiểm lần đầu với ô tô mới chưa quá 2 năm kể từ ngày sản xuất và giãn chu kỳ đăng kiểm với ...
Tổng thống Nga sẵn sàng giúp doanh nghiệp Trung Quốc, hé lộ kế hoạch về đường ống khí đốt Sức mạnh Siberia 2

Tổng thống Nga sẵn sàng giúp doanh nghiệp Trung Quốc, hé lộ kế hoạch về đường ống khí đốt Sức mạnh Siberia 2

Baoquocte.vn. Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định sẵn sàng giúp các doanh nghiệp Trung Quốc thay thế các công ty phương Tây đã rời Moscow.
Lý Nhã Kỳ 'hack tuổi' cực đỉnh tại sự kiện của Đàm Vĩnh Hưng

Lý Nhã Kỳ 'hack tuổi' cực đỉnh tại sự kiện của Đàm Vĩnh Hưng

Baoquocte.vn. Lý Nhã Kỳ khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi nhan sắc ngọt ngào, làn da trắng không tì vết khi xuất hiện tại sự kiện của đàn anh Đàm Vĩnh ...
Cơm trứng hâm nóng quan hệ Nhật-Hàn

Cơm trứng hâm nóng quan hệ Nhật-Hàn

Baoquocte.vn. Vài ngày qua,'omurice', hay cơm cuộn trứng chiên đã bất ngờ trở thành tâm điểm thú vị trong quan hệ Nhật Bản-Hàn Quốc.
Quan hệ Anh-EU: Tình thân có nối?

Quan hệ Anh-EU: Tình thân có nối?

Baoquocte.vn. Mối quan hệ Anh-EU có thể trở nên hòa dịu hơn trước, song để nối lại tình thân sau những sóng gió đã trải qua, vẫn còn đó một chặng dài.
Thủ tướng Đức thăm Mỹ: Chung hướng, khác đường

Thủ tướng Đức thăm Mỹ: Chung hướng, khác đường

Baoquocte.vn. Cuộc gặp tại Washington D.C. sẽ là cơ hội để Thủ tướng Đức và Tổng thống Mỹ tìm kiếm giải pháp cho tình trạng 'chung hướng, khác đường' hiện nay.
Xung đột Nga-Ukraine: Thế giới đang và cần làm gì trong cơn địa chấn

Xung đột Nga-Ukraine: Thế giới đang và cần làm gì trong cơn địa chấn

Baoquocte.vn. Xung đột ở Ukraine được ví như cơn địa chấn chính trị, mà lực tác động, sóng xung kích, sốc nhiệt lan tỏa hầu như đến mọi khu vực trên Trái đất.
Thủ tướng Đức thăm Ấn Độ: Xây nền tảng chung

Thủ tướng Đức thăm Ấn Độ: Xây nền tảng chung

Baoquocte.vn. Ông Olaf Scholz sẽ có chuyến thăm đầu tiên tới Ấn Độ trên cương vị Thủ tướng Đức. Tuy nhiên, Đức-Ấn Độ đã chứng kiến hàng loạt cuộc tiếp xúc cấp cao.
Một năm xung đột Nga-Ukraine: Cơn địa chấn chính trị và tìm ánh sáng cuối đường hầm

Một năm xung đột Nga-Ukraine: Cơn địa chấn chính trị và tìm ánh sáng cuối đường hầm

Baoquocte.vn. Xung đột Nga-Ukraine trở thành tâm điểm thế giới năm 2022, với nhiều diễn biến bất ngờ, vấn đề phức tạp, nhiều hậu họa. Sau một năm sẽ thế nào?
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Nga: Dụng ý của những lễ tân ngoại giao chưa từng có tiền lệ

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Nga: Dụng ý của những lễ tân ngoại giao chưa từng có tiền lệ

Baoquocte.vn. Những nghi thức lễ tân ngoại giao đặc biệt Nga thực hiện để đón Chủ tịch Trung Quốc cho thấy Moscow rất cần Bắc Kinh trong cục diện quốc tế.
Cựu Ngoại trưởng Hàn Quốc ca ngợi sự khéo léo của ngoại giao Ấn Độ, hé lộ 'bến đỗ' mới của doanh nghiệp xứ kim chi

Cựu Ngoại trưởng Hàn Quốc ca ngợi sự khéo léo của ngoại giao Ấn Độ, hé lộ 'bến đỗ' mới của doanh nghiệp xứ kim chi

Baoquocte.vn. Cựu Ngoại trưởng Hàn Quốc đánh giá chiến lược ngoại giao khéo léo của Ấn Độ cũng như tầm quan trọng của mối quan hệ Seoul-New Delhi.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Nga: Không chỉ dừng lại ở định vị quan hệ Nga-Trung, điều Bắc Kinh thực sự muốn là gì?

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Nga: Không chỉ dừng lại ở định vị quan hệ Nga-Trung, điều Bắc Kinh thực sự muốn là gì?

Baoquocte.vn. Chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Nga đang trở thành tâm điểm của dư luận quốc tế.
Khủng hoảng Syria: Liệu 'ngôi sao hy vọng' có xuất hiện sau 12 năm?

Khủng hoảng Syria: Liệu 'ngôi sao hy vọng' có xuất hiện sau 12 năm?

Baoquocte.vn. Theo một số chuyên gia, bước sang năm thứ 13, cuộc khủng hoảng Syria đang nhận được một số tín hiệu tích cực.
'Mùa Xuân mới' đang đến trong quan hệ Nhật - Hàn

'Mùa Xuân mới' đang đến trong quan hệ Nhật - Hàn

Baoquocte.vn. Cuộc gặp thượng đỉnh Nhật - Hàn lần này có ý nghĩa quan trọng, đưa hai nước xích lại gần nhau hơn.
Bất ngờ với 'mùa Xuân ngoại giao ở Trung Đông' và 'nước cờ ngầm' của Trung Quốc

Bất ngờ với 'mùa Xuân ngoại giao ở Trung Đông' và 'nước cờ ngầm' của Trung Quốc

Baoquocte.vn. Với thành quả mới có được tại Trung Đông, Trung Quốc muốn cho Mỹ thấy thế giới đâu chỉ có vấn đề Ukraine.
Phiên bản di động