Thực hiện Chỉ thị 05 gắn với trách nhiệm nêu gương ở Đảng bộ tại Lào

Lê Nho Thạnh
Theo dõi TGVN trên
TGVN. Điểm thành công nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 05 ở Đảng bộ tại CHDCND Lào chính là công tác tuyên truyền được tiến hành thường xuyên bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả. Các phòng ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc Đại sứ quán và các chi bộ trực thuộc thể hiện tinh thần chủ động, tích cực lựa chọn và quyết tâm thực hiện Chỉ thị bằng những phương pháp mới, cách làm hay.

Trong 4 năm qua, với tinh thần trách nhiệm, cấp ủy và các tổ chức đảng cơ sở ở Đảng bộ tại CHDCND Lào đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng chính phủ; thực hiện nghiêm Kế hoạch của Đảng ủy về việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; hằng năm đảng viên cam kết đăng ký nội dung học tập và làm theo.

Các phòng ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc Đại sứ quán và các chi bộ trực thuộc thể hiện tinh thần chủ động, tích cực lựa chọn và quyết tâm thực hiện Chỉ thị bằng những phương pháp mới, cách làm hay, góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ đối ngoại với nước bạn Lào.

Thực hiện Chỉ thị 05 gắn với trách nhiệm nêu gương ở Đảng bộ tại Lào
Sinh hoạt Đảng bộ tại Lào.

Điểm thành công nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 05 ở Đảng bộ tại Lào chính là công tác tuyên truyền được tiến hành thường xuyên, bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả như: Đảng bộ liên hệ và mời các đồng chí báo cáo viên là những chuyên gia giỏi trong nước trao đổi với toàn thể đảng viên trong Đảng bộ; ngoài các chuyên gia, các đoàn công tác của các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước ta sang công tác có trình bày và trao đổi với Đảng bộ các chuyên đề thời sự trong nước, khu vực và quốc tế… Tổ chức tọa đàm, tổ chức hội diễn “Cán bộ đảng viên làm theo lời Bác”, hội thi “Kiều bào kể chuyện Bác Hồ”…; gắn tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tuyên truyền, nhân rộng những cách làm hay, mô hình hiệu quả, tập thể và cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt.

Đặc biệt, bám sát Chỉ thị 05, Đảng ủy cùng lãnh đạo Đại sứ quán đã chọn những nội dung học tập, làm theo Bác sát thực tế, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng chi bộ, từng cơ quan, đơn vị, cá nhân và đạt được những kết quả thiết thực.

Từ tháng 9/2016 đến tháng 2/2020, Đảng ủy và Đại sứ quán đã xây dựng được mô hình điểm về học tập và làm theo Bác. Trong đó, nhiều chi bộ, các phòng ban và các cơ quan trực thuộc Đại sứ quán đã có kế hoạch xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình. Hình thức tổ chức biểu dương, khen thưởng linh hoạt, đa dạng, sáng tạo; ghi tên người tốt, việc tốt (Chi bộ C5, Chi bộ B3, Chi bộ Cơ quan Đại sứ quán, Chi bộ Tùy viên Quốc phòng, các Chi bộ TLSQVN tại Luông Pha Bang, Sanvanaket, Pakse…); biểu dương việc tốt trong sinh hoạt chi bộ; biểu dương trong hội nghị gặp mặt, giao lưu, tổng kết công tác xây dựng Đảng.

Trong thực hiện Chỉ thị 05, Đảng bộ tại Lào được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 1 đồng chí được nhận Bằng khen của Đảng ủy Ngoài nước, hàng trăm đảng viên được biểu dương, khen thưởng của Đảng ủy Ngoài nước & Đại sứ quán. Nhiều tập thể, cá nhân được chọn để tuyên truyền rộng rãi trong toàn Đảng bộ tại Lào.

Thực hiện Chỉ thị 05 gắn với trách nhiệm nêu gương ở Đảng bộ tại Lào
Khen thưởng các đơn vị, cá nhân thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW tại Lào.

Có thể thấy, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng ủy và Đại sứ quán tại Lào, tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên.

Điểm rõ nét nhất đó là trách nhiệm gương mẫu đi đầu của Bí thư cấp ủy, người đứng đầu, cán bộ, lãnh đạo các phòng ban trực thuộc Đại sứ quán được nâng lên rõ rệt. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí trong cấp ủy, cán bộ lãnh đạo chủ chốt, đã chủ động xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện theo cương vị công tác của mình, định kỳ báo cáo để cấp ủy nơi công tác giúp đỡ, giám sát.

Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương đã tác động tích cực đến việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, tư cách của người cán bộ, đảng viên; ý thức trách nhiệm, chất lượng giải quyết công việc được nâng cao; triển khai có hiệu quả công tác bảo hộ công dân, kịp thời giải quyết những thắc mắc, kiến nghị, đề nghị của công dân... Cụ thể, trong các năm 2017, 2018, 2019 đến 2/2020, các cấp ủy chi bộ trực thuộc, các phòng ban thuộc ĐSQ và các TLSQ Việt Nam tại Luang Prabang, Sanvanaket, Pakse đã tiếp nhận và giải quyết hàng trăm đơn thư kiến nghị Bảo hộ công dân (không có đơn tố cáo).

Hoạt động trao đổi, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, các cơ quan trong và ngoài cơ quan đại diện được tăng cường; sự công khai, dân chủ, cầu thị, tôn trọng cộng đồng, nêu gương công việc, “nói đi đôi với làm” góp phần củng cố niềm tin của của cán bộ, đảng viên và cộng đồng tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy và Đại sứ quán.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 05 cũng là một mục tiêu quan trọng được Đảng ủy tại Lào chỉ đạo sâu sát. Các cấp ủy trực thuộc đã đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) vào chương trình công tác, giám sát toàn khóa và hàng năm. Từ tháng 9/2016 đến 2/2020, các cấp ủy trong toàn đảng bộ đã tổ chức 38 cuộc kiểm tra, giám sát.

Đảng ủy tổ chức thực hiện 2 cuộc khảo sát tại 2 chi bộ (Chi bộ TLSQ Việt Nam tại Luang Prabang & Chi bộ TLSQ Việt Nam tại Pakse) về việc thực hiện các Nghị quyết Trung ương khóa XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tại Lào, các nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy... trong việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; kiểm tra công tác tuyên truyền, công tác triển khai các bản tin của Đảng ủy, trong đó có nội dung thực hiện Chỉ thị 05.

Năm 2018, Đoàn kiểm tra của Đảng ủy Ngoài nước sang kiểm tra về thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 đối với Đảng ủy tại Lào và đã đánh giá cao việc quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ trong toàn đảng bộ.

Sau hơn 4 năm triển khai, việc học tập và làm theo Bác ngày càng lan tỏa rộng rãi, từng bước tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và cộng đồng, góp phần quan trọng ổn định tình hữu nghị và mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam và Lào. Công tác xây dựng Đảng bộ có nhiều đổi mới, đạt kết quả thiết thực, đến nay Đảng ủy tại Lào đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch hành động của nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ XXVIII thành công tốt đẹp

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ XXVIII thành công tốt đẹp

TGVN. Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại ...

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ngành Ngoại giao

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ngành Ngoại giao

TGVN. Báo Thế giới & Việt Nam trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó ...

Đảng bộ Bộ Ngoại giao xây dựng chương trình hành động với 6 nhiệm vụ trọng tâm

Đảng bộ Bộ Ngoại giao xây dựng chương trình hành động với 6 nhiệm vụ trọng tâm

TGVN. Nhân dịp Đại hội Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ XXVIII, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực, Bí thư Đảng ...

Lê Nho Thạnh
Tham tán, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy tại Lào

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Bắc Ninh phát hiện 1 ca nhiễm Covid-19, làm cùng với BN 1552

Bắc Ninh phát hiện 1 ca nhiễm Covid-19, làm cùng với BN 1552

Chiều 28/1, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Ninh họp và kích hoạt khẩn cấp các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.
Dịch Covid-19 phức tạp, đêm cuối Táo quân 2021 ghi hình không khán giả, người có vé tiếc nuối

Dịch Covid-19 phức tạp, đêm cuối Táo quân 2021 ghi hình không khán giả, người có vé tiếc nuối

Trước diễn biến mới của dịch Covid-19, BTC chương trình Táo quân 2021 vừa thông báo không tổ chức ghi hình có khán giả vào tối 28/1.
Covid-19 ở Việt Nam: Người đến 31 địa điểm sau đây cần liên hệ y tế ngay

Covid-19 ở Việt Nam: Người đến 31 địa điểm sau đây cần liên hệ y tế ngay

Trước diễn biến mới của dịch Covid-19, Bộ Y tế vừa ra thông báo khẩn đề nghị người đến 31 địa điểm sau đây cần liên hệ ngay với cơ ...
Chuyển nhượng cầu thủ hôm nay (28/1): Barca chiêu mộ hậu vệ của Chelsea; Dele Alli không rời Tottenham; HLV Frank Lampard tiếp quản Crystal Palace

Chuyển nhượng cầu thủ hôm nay (28/1): Barca chiêu mộ hậu vệ của Chelsea; Dele Alli không rời Tottenham; HLV Frank Lampard tiếp quản Crystal Palace

Chuyển nhượng cầu thủ hôm nay được cập nhật trên báo Thế giới & Việt Nam.
Đại hội XIII biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên BCH Trung ương Đảng khoá XIII

Đại hội XIII biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên BCH Trung ương Đảng khoá XIII

Đại hội XIII đã thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII là 200 đồng chí.
Tin thế giới 28/1: Ukraine 'động chạm' Mỹ-Nga; Anh dọa phong tỏa tài sản Nga; Lập trường Mỹ về Biển Đông; Bắc Kinh phản pháo về nguồn gốc Covid-19

Tin thế giới 28/1: Ukraine 'động chạm' Mỹ-Nga; Anh dọa phong tỏa tài sản Nga; Lập trường Mỹ về Biển Đông; Bắc Kinh phản pháo về nguồn gốc Covid-19

Ukraine cấm cửa hàng không Nga, Syria; Mỹ bác yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông; Điều tra nguồn gốc Covid-19... là một số tin thế giới nổi bật.
Gần 300 thư, điện chúc mừng của các đảng, tổ chức gửi tới Đại hội XIII

Gần 300 thư, điện chúc mừng của các đảng, tổ chức gửi tới Đại hội XIII

Đại hội XIII đã nhận được 298 thư, điện mừng của 149 đảng, 6 tổ chức khu vực và quốc tế, 93 tổ chức hữu nghị, nhân dân... từ 92 ...

Chuyển nhượng cầu thủ Man Utd hôm nay (28/1): Gặp khó khi chiêu mộ đội trưởng Real Madrid, Sergio Ramos; Pogba muốn vô địch Premier League rồi tính

Pogba chưa muốn nói về tương lai vì kỳ vọng vô địch Ngoại hạng Anh cùng Man Utd, do dịch Covid sẽ gặp khó nếu đưa Sergio Ramos về Old ...
Đoàn Bộ Ngoại giao chúc Tết và dâng hương tại Khu Di tích tại Tuyên Quang

Đoàn Bộ Ngoại giao chúc Tết và dâng hương tại Khu Di tích tại Tuyên Quang

Ngày 28/1, Đoàn Bộ Ngoại giao đã tới chúc Tết UBND, Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên Quang và tới dâng hương tại Khu Di tích lịch sử của Bộ Ngoại ...
Tử vi 12 cung hoàng đạo thứ 6 ngày 29/1/2021: Bảo Bình gặp được người thương, Bạch Dương đường công danh cực tốt

Tử vi 12 cung hoàng đạo thứ 6 ngày 29/1/2021: Bảo Bình gặp được người thương, Bạch Dương đường công danh cực tốt

Tử vi hôm nay 29/1 của 12 cung hoàng đạo - Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư, Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên ...
Dân chủ Mỹ qua sự kiện ngày 6.1: Xảy chuyện nên lộ diện

Dân chủ Mỹ qua sự kiện ngày 6.1: Xảy chuyện nên lộ diện 1

Khủng hoảng 6/1 lộ diện những khiếm khuyết, rệu rã của nền dân chủ Mỹ. Rồi đây, nhân tố nào quyết định chiều hướng tình hình Mỹ trong năm 2021? Phân tích.
Trung Quốc-EU đạt thỏa thuận đầu tư: Phe cần gặp phía vội

Trung Quốc-EU đạt thỏa thuận đầu tư: Phe cần gặp phía vội

Trung Quốc-EU ký kết thoả thuận về đầu tư sau 7 năm đàm phán. Điều gì khiến cả hai đều vừa cần vừa vội với việc ký kết nói trên. Báo TG&VN phân tích.
Anh-EU và hậu Brexit: Tình cảm dẫn dắt, lý trí quyết định

Anh-EU và hậu Brexit: Tình cảm dẫn dắt, lý trí quyết định

Anh-EU đã ký thỏa thuận về hợp tác hậu Brexit ngay trước thềm Giáng sinh. Thực chất của thỏa thuận đó là gì? Ai được và ai mất những gì? TG&VN phân tích.
Đại dịch Covid-19: vaccine trong cuộc chơi chính trị

Đại dịch Covid-19: vaccine trong cuộc chơi chính trị

Trong cuộc chiến chống Covid-19, vaccine đang là vấn đề thời sự nhất hiện nay. Nhưng, vaccine cũng được sử dụng trong cuộc chơi ảnh hưởng chính trị thế giới.
Mỹ, Nhật Bản và Pháp tập trận quân sự chung: Liên thủ đỡ liên minh

Mỹ, Nhật Bản và Pháp tập trận quân sự chung: Liên thủ đỡ liên minh

Động thái của Mỹ, Nhật Bản, Pháp tập trận quân sự chung tại vùng biển Nhật Bản, hàm chứa thông điệp gì, đích đến của thông điệp đó? TG&VN phân tích.
PHÂN TÍCH Bầu cử Mỹ 2020: Nhận diện nước Mỹ qua một kỳ bầu cử

PHÂN TÍCH Bầu cử Mỹ 2020: Nhận diện nước Mỹ qua một kỳ bầu cử

Bầu cử Mỹ 2020 và “hậu bầu cử” vừa phản ánh thực trạng chính trị xã hội hiện tại ở nước Mỹ, vừa giống như điềm bất lành với tương lai của nước Mỹ. Phân ...
Truyền thông quốc tế đưa tin về Đại hội XIII của Đảng: Việt Nam ghi dấu ấn bằng thành công nổi bật trong hoàn cảnh khó khăn

Truyền thông quốc tế đưa tin về Đại hội XIII của Đảng: Việt Nam ghi dấu ấn bằng thành công nổi bật trong hoàn cảnh khó khăn

Ngày 27/1, truyền thông quốc tế đưa tin đậm nét về Đại hội XIII của Đảng và nêu bật những thành công của Việt Nam trong hoàn cảnh khó khăn.
Đại hội XIII của Đảng: Truyền thông Ấn Độ đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong khu vực

Đại hội XIII của Đảng: Truyền thông Ấn Độ đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong khu vực

Trang Times of India ngày 26/1 đã đưa tin về Đại hội XIII của Đảng, trong đó nhấn mạnh phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ở phiên khai mạc
Truyền thông quốc tế nêu bật tầm quan trọng của Đại hội XIII của Đảng

Truyền thông quốc tế nêu bật tầm quan trọng của Đại hội XIII của Đảng

Các hãng truyền thông và nhiều tờ báo lớn của khu vực và thế giới đã có nhiều tin bài, nhận định ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của Đại hội XIII của ...
Chính sách Mỹ Latinh sẽ ‘quay xe’ dưới thời ông Joe Biden?

Chính sách Mỹ Latinh sẽ ‘quay xe’ dưới thời ông Joe Biden?

Tổng thống Joe Biden sẽ bảo vệ lợi ích của xứ cờ hoa tại một Mỹ Latinh đối mặt bất ổn, suy thoái kinh tế và sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy.
Các hãng thông tấn quốc tế đồng loạt đưa tin về lễ khai mạc Đại hội XIII của Đảng

Các hãng thông tấn quốc tế đồng loạt đưa tin về lễ khai mạc Đại hội XIII của Đảng

Các hãng thông tấn quốc tế đã đồng loạt đưa tin về lễ khai mạc Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 26/1 tại Hà Nội.
Báo Lào: Đại hội XIII là dấu mốc phát triển mạnh mẽ của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới

Báo Lào: Đại hội XIII là dấu mốc phát triển mạnh mẽ của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới

Tờ PathetLao (Đất nước Lào) của Thông tấn xã Lào (KPL) ngày 26/1 đăng trên trang nhất bài viết 'Chúc mừng Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam'.
Phiên bản di động