Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ngành Ngoại giao

Phạm Bình Minh
Theo dõi TGVN trên
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
TGVN. Báo Thế giới & Việt Nam trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhân dịp Đại hội Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025.
TIN LIÊN QUAN
Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Ngoại giao 30
phat huy vai tro lanh dao cua dang trong trien khai dong bo toan dien hieu qua nhiem vu chinh tri cua nganh ngoai giao
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc Hội nghị Ngoại giao 30, tháng 8/2018. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Trong 5 năm qua, bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có những biến động sâu sắc, tác động mạnh mẽ đến môi trường đối ngoại của Việt Nam, đặt ra nhiều vấn đề mới, thuận lợi và thách thức đan xen. Đối ngoại đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, để phục vụ phát triển, hội nhập quốc tế và nâng cao vị thế đất nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định “công tác đối ngoại là một điểm sáng trong toàn bộ những thành tựu chung của đất nước” [1], và “ngành Ngoại giao đã đóng vai trò tiên phong trong thời bình, góp phần bảo vệ an ninh, độc lập và chủ quyền đất nước” [2].

Kết quả đó có được là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, thường xuyên của Trung ương Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự điều hành chủ động, quyết liệt của Nhà nước, sự vào cuộc và triển khai tích cực của tất cả các cấp, các ngành, các địa phương. Trong đó có vai trò và những nỗ lực đóng góp của tập thể cán bộ, đảng viên làm công tác đối ngoại ở trong và ngoài nước. Ngành Ngoại giao đã chủ động, sáng tạo triển khai các nhiệm vụ đối ngoại, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 75 năm thành lập ngành Ngoại giao (28/8/1945 - 28/8/2020). Đây là hoạt động chính trị đặc biệt quan trọng của toàn ngành Ngoại giao, không chỉ nhằm kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và các mặt công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ, mà còn là dịp để nhìn lại chặng đường 75 năm triển khai thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng và tổng kết, đánh giá những đóng góp của công tác đối ngoại sau gần 35 năm Đổi mới; đồng thời xác định phương hướng, phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ngành.

Nhìn lại nhiệm kỳ 2015-2020, vai trò và tổ chức bộ máy của Đảng bộ Bộ Ngoại giao tiếp tục được tăng cường. Với việc hợp nhất Đảng bộ Ngoài nước, hiện nay Đảng bộ Bộ Ngoại giao quản lý hệ thống tổ chức đảng và đảng viên rất lớn cả ở trong và ngoài nước với nhiều tính chất đặc thù về môi trường, điều kiện và phương thức hoạt động. Khối lượng công việc của toàn ngành Ngoại giao cũng tăng lên rất nhiều so với trước; tính chất đa dạng và khẩn trương, nhiều vấn đề đối ngoại phức tạp, nhạy cảm.

Trên cơ sở quán triệt nghiêm túc, sâu sắc Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, ngay từ đầu nhiệm kỳ và tại các kỳ Hội nghị Ngoại giao năm 2016 và 2018, Đảng ủy Bộ Ngoại giao cùng với Ban cán sự đảng Bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng giữ vững vai trò lãnh đạo, thực hiện hiệu quả chức năng quản lý các tổ chức đảng và đảng viên, góp phần triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại, hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước ta với những kết quả quan trọng:

Việc thể chế hóa và cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Cương lĩnh năm 2011 (sửa đổi) và Đại hội XII của Đảng đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào công tác tham mưu, đề xuất cho Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ nhiều chiến lược, nghị quyết, đề án lớn về đối ngoại [3], góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định thuận lợi cho phát triển, xử lý ổn thỏa các vấn đề phát sinh.

Quan hệ với các nước, nhất là các nước láng giềng, khu vực và các nước lớn tiếp tục được củng cố và đi vào chiều sâu, thực chất, tạo dựng được khuôn khổ quan hệ ổn định, bền vững. Công tác đối ngoại đã đóng góp quan trọng vào việc giữ vững chủ quyền biển đảo và toàn vẹn lãnh thổ, củng cố môi trường hòa bình, ổn định. Hội nhập quốc tế và công tác ngoại giao kinh tế được đẩy mạnh, thu hút thêm nhiều nguồn lực phục vụ phát triển đất nước. Đối ngoại đa phương được nâng tầm, từ chủ động tích cực tham gia sang từng bước đóng góp xây dựng, định hình các thể chế đa phương.

phat huy vai tro lanh dao cua dang trong trien khai dong bo toan dien hieu qua nhiem vu chinh tri cua nganh ngoai giao
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Phiên họp đặc biệt của Lãnh đạo ASEAN về Nâng cao quyền năng cho phụ nữ trong kỷ nguyên số. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Trong nhiệm kỳ vừa qua, ta đã triển khai nhiều sự kiện đối ngoại quan trọng, nổi bật như hoàn thành năm Chủ tịch APEC Việt Nam 2017, Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN năm 2018, tổ chức thành công Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai năm 2019. Việt Nam trúng cử Ủy viên Không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021 với số phiếu cao kỷ lục. Bộ Ngoại giao đã đóng góp thúc đẩy hình thành, ký kết và và triển khai hiệu quả Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); thúc đẩy đàm phán và chủ trì vận động chính trị - ngoại giao để ký chính thức và phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA). Hiện nay, chúng ta đang đảm nhiệm tốt vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020 và Ủy viên Không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Công tác bảo hộ công dân và vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài được triển khai kịp thời, hiệu quả. Ta đã chủ động, kiên quyết đấu tranh trong lĩnh vực dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, vừa giữ vững được ổn định chính trị - xã hội trong nước, vừa thông tin, đối thoại nhằm tăng cường hiểu biết và thu hẹp bất đồng. Công tác ngoại giao văn hóa và thông tin đối ngoại được triển khai với nhiều đổi mới về hình thức và nội dung, nâng cao hiệu quả, hiệu ứng quảng bá về đất nước, văn hóa, con người và truyền thống tốt đẹp của Việt Nam. Bộ Ngoại giao đã chủ động, tích cực hỗ trợ công tác ngoại vụ địa phương, góp phần phát huy vai trò của trụ cột đối ngoại nhân dân trong công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân ta với các đảng tiến bộ, các đảng tham chính, cầm quyền, Nhà nước và nhân dân các nước, vùng lãnh thổ trên thế giới được củng cố và phát triển. Ta đã phối hợp chặt chẽ giữa các trụ cột đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, kiện toàn và triển khai hiệu quả cơ chế phối hợp quốc phòng - an ninh - đối ngoại, góp phần nâng cao hiệu quả và sức mạnh tổng thể trên mặt trận đối ngoại.

Những thành tựu đó là minh chứng cho đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng, Nhà nước và là kết quả của công tác lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban cán sự đảng Bộ, Đảng ủy Bộ Ngoại giao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

phat huy vai tro lanh dao cua dang trong trien khai dong bo toan dien hieu qua nhiem vu chinh tri cua nganh ngoai giao
Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Ngoại giao chủ trì Hội nghị kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2019. (Ảnh: Tuấn Anh)

Trọng trách mới trong bối cảnh mới

Trong thời gian tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực sẽ tiếp tục biến chuyển rất nhanh, khó lường. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột cục bộ, các nguy cơ an ninh sẽ tiếp tục diễn ra dưới nhiều hình thức với tính chất phức tạp, gay gắt hơn trước. Kinh tế thế giới khó khăn hơn do các rủi ro nội tại cũng như tác động của đại dịch Covid-19. Các thách thức an ninh phi truyền thống như dịch bệnh, biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước, an ninh mạng... tiếp tục gia tăng.

Tuy nhiên, hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là khát vọng và nỗ lực chung của toàn nhân loại. Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế dù gặp những trở ngại, thách thức, nhưng vẫn là xu thế khách quan. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ, thúc đẩy định hình kỷ nguyên số, chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số… mang đến thách thức nhưng cũng nhiều cơ hội to lớn đối với mọi quốc gia, dân tộc.

Ở trong nước, sau 35 năm đổi mới, thế và lực, sức mạnh tổng hợp quốc gia, uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được nâng cao, tạo ra những tiền đề quan trọng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vai trò lãnh đạo của Đảng, lòng tin của nhân dân với Đảng gia tăng.

Những thành công và kinh nghiệm trong nhiệm kỳ vừa qua là cơ sở để Bộ Ngoại giao tiếp tục phát huy và đóng góp quan trọng vào những thành tựu chung của đối ngoại đất nước. Đảng bộ Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2020-2025 xác định trọng tâm cũng là chủ đề của Đại hội lần thứ XXVIII “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng ngành ngoại giao năng động, sáng tạo, hiệu quả, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Đảng bộ cần tập trung lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhất là các nhiệm vụ đối ngoại trọng tâm được Đại hội xác định.

Đối ngoại cần tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài để phát triển, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước. Hơn lúc nào hết, công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị của ngành Ngoại giao phải gắn bó chặt chẽ, các cấp ủy đảng cần tập trung trí lực, tranh thủ cơ hội, khắc phục khó khăn. Toàn thể cán bộ, đảng viên Đảng bộ cần nâng cao quyết tâm chính trị, triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của công tác đối ngoại, cụ thể:

Thứ nhất, triển khai hiệu quả các Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, hiệu quả. Chủ động, tích cực đóng góp vào nỗ lực chung của cả nước thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2021 - 2025 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021 - 2030. Không ngừng đổi mới tư duy, đánh giá đúng tình hình, tham mưu đúng và trúng, tận dụng và kiến tạo cơ hội trong đối ngoại.

Thứ hai, tích cực thúc đẩy đưa các mối quan hệ song phương với các đối tác, đặc biệt là các đối tác ưu tiên, chủ chốt đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững, tăng mức độ đan xen lợi ích với các đối tác ưu tiên, đồng thời chú trọng củng cố quan hệ với các nước bạn bè truyền thống và phát triển quan hệ với các đối tác mới, đối tác tiềm năng.

Thứ ba, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, đặc biệt là an ninh chủ quyền biển đảo và các lợi ích chiến lược, chính đáng của ta ở Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế, quán triệt phương châm giữ nước từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước còn chưa nguy.

Thứ tư, đẩy mạnh hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện. Tranh thủ tối đa nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển đất nước, đẩy mạnh ngoại giao phục vụ phát triển với phương châm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.

Thứ năm, chủ động tham gia và phát huy vai trò của Việt Nam tại các cơ chế đa phương, các khuôn khổ hợp tác khu vực và quốc tế; đóng vai trò nòng cốt, dẫn dắt, hòa giải tại các diễn đàn, tổ chức đa phương có tầm quan trọng chiến lược đối với đất nước, phù hợp với khả năng và điều kiện cụ thể theo tinh thần của Chỉ thị 25 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030; góp phần phục vụ thiết thực các lợi ích an ninh và phát triển, nâng cao vị thế đất nước.

Thứ sáu, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác bảo hộ công dân, công tác người Việt Nam ở nước ngoài, đổi mới nội dung và hình thức thông tin truyền thông đối ngoại và phát huy hơn nữa vai trò của ngoại giao văn hóa trong việc nâng cao sức mạnh mềm, góp phần tăng cường sức mạnh tổng hợp của đất nước.

Thứ bảy, xây dựng nền ngoại giao hiện đại, chủ động, sáng tạo, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; kiện toàn tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với lý tưởng của Đảng và lợi ích của dân tộc; thích ứng năng động trước biến chuyển của tình hình, đáp ứng yêu cầu của công tác đối ngoại trong thời kỳ hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng.

phat huy vai tro lanh dao cua dang trong trien khai dong bo toan dien hieu qua nhiem vu chinh tri cua nganh ngoai giao
Lãnh đạo Bộ Ngoại giao gặp mặt, giao nhiệm vụ cho Văn phòng Đảng ủy - Đoàn thể sau khi hợp nhất Đảng bộ Bộ Ngoại giao và Đảng bộ Ngoài nước.

Nhiệm kỳ 2020-2025 với dấu mốc Đảng bộ Bộ Ngoại giao đảm trách nhiệm vụ công tác đảng ngoài nước hết sức quan trọng. Đất nước đang ở trong giai đoạn hội nhập sâu rộng và toàn diện, nhiệm vụ đặt ra cho ngành ngoại giao nặng nề hơn trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục biến động phức tạp, khó lường.

Đại hội Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ tập trung trí tuệ tìm giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và cách thức tổ chức hoạt động phù hợp với điều kiện hoạt động ở cả trong và ngoài nước. Nhiệm vụ chính trị đối ngoại càng lớn, nặng nề, khó khăn, thì công tác xây dựng Đảng càng cần phải chú trọng, vững vàng về chính trị tư tưởng, thống nhất về ý chí và hành động, chặt chẽ về tổ chức để lãnh đạo toàn Ngành hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó cho Bộ Ngoại giao.

Với tinh thần chào mừng 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, với bề dày truyền thống 75 năm của ngành Ngoại giao, toàn thể cán bộ, đảng viên Bộ Ngoại giao quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ XXVIII, giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.


[1] Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Ngoại giao 30 (8/2018).

[2] Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Ngoại giao 29 (8/2016).

[3] Nghị quyết Trung ương 6 về thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế và bảo đảm ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại thế hệ mới (năm 2016); Chiến lược hội nhập quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 (năm 2016); Chỉ thị 25 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030 (năm 2018); Nghị quyết về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (năm 2018); các Đề án lớn về quan hệ đối tác chiến lược và đối tác toàn diện với các nước..

Hội nghị kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao năm 2019

Hội nghị kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao năm 2019

TGVN. Ngày 26/2, Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2019. Đồng ...

Lãnh đạo Bộ gặp mặt, giao nhiệm vụ cho Văn phòng Đảng ủy - Đoàn thể sau khi hợp nhất

Lãnh đạo Bộ gặp mặt, giao nhiệm vụ cho Văn phòng Đảng ủy - Đoàn thể sau khi hợp nhất

TGVN. Sáng 21/2, tại Nhà làm việc mới Bộ Ngoại giao, Lãnh đạo Bộ Ngoại giao đã gặp mặt, giao nhiệm vụ cho Văn phòng Đảng ...

Đảng bộ Bộ Ngoại giao thảo luận phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020

Đảng bộ Bộ Ngoại giao thảo luận phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020

TGVN. Ngày 7/1, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019 và thảo luận phương ...

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Ấn Độ coi an ninh thông tin là thách thức lớn nhất của an ninh quốc gia

Ấn Độ coi an ninh thông tin là thách thức lớn nhất của an ninh quốc gia

Tư lệnh Lục quân Ấn Độ, Tướng Manoj Mukund Naravane nói rằng, an ninh thông tin là thách thức lớn nhất với an ninh quốc gia trong tình hình hiện ...
‘Chợ đen’ vaccine Covid-19 tại Philippines

‘Chợ đen’ vaccine Covid-19 tại Philippines

Hiện tại, chính phủ Philippines vẫn chưa thông qua việc sử dụng đại trà bất cứ loại vaccine Covid-19 nào.
Gia hạn New START: Tin tốt hay sự lãng phí ưu thế của Mỹ?

Gia hạn New START: Tin tốt hay sự lãng phí ưu thế của Mỹ?

Đề xuất gia hạn New START với Nga thêm 5 năm của Tổng thống Biden là 1 trong những quyết sách chính trị quan trọng đầu tiên của chính quyền ...
Nhật Bản và Mỹ tăng cường liên minh để đối phó với sự quyết đoán trên biển của Trung Quốc

Nhật Bản và Mỹ tăng cường liên minh để đối phó với sự quyết đoán trên biển của Trung Quốc

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và Mỹ đã nhất trí tăng cường liên minh giữa hai nước.
Chất lượng không khí Hà Nội vẫn 'ngưng đọng', có nơi 'tím lịm'

Chất lượng không khí Hà Nội vẫn 'ngưng đọng', có nơi 'tím lịm'

Chất lượng không khí Hà Nội hôm nay vẫn nằm ở ngưỡng màu đỏ, có nơi chuyển sang màu tím với chỉ số AQI lên đến 215.
Châu Á-Thái Bình Dương trước Covid-19: Trong khó ló khôn (Kỳ cuối)

Châu Á-Thái Bình Dương trước Covid-19: Trong khó ló khôn (Kỳ cuối)

Covid-19 đặt ra nhiều thách thức với các cơ chế đa phương, song cũng khiến vai trò của một số cơ chế, diễn đàn đa phương nổi bật hơn bao ...
Đại hội XIII của Đảng: Báo chí Ai Cập đánh giá cao thành tựu nổi bật của Việt Nam

Đại hội XIII của Đảng: Báo chí Ai Cập đánh giá cao thành tựu nổi bật của Việt Nam

Báo chí Ai Cập đăng nhiều bài viết về Việt Nam, trong đó ca ngợi những thành tựu nổi bật của Việt Nam những năm gần đây.
Đại hội XIII của Đảng: Nhân dân đóng góp nhiều ý kiến thực hiện 'ý chí, khát vọng phát triển đất nước'

Đại hội XIII của Đảng: Nhân dân đóng góp nhiều ý kiến thực hiện 'ý chí, khát vọng phát triển đất nước'

Nhân dân quan tâm và đóng góp nhiều ý kiến xác đáng cho các giải pháp thực hiện ý chí, khát vọng phát triển đất nước, tạo sự đồng lòng, ...
Đại hội XIII: Dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng và đất nước

Đại hội XIII: Dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng và đất nước

Đại hội XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25/1 đến ngày 2/2/2021, là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.
Parler: Mạng xã hội đầy tai tiếng

Parler: Mạng xã hội đầy tai tiếng

Bất chấp có lượng người dùng khá đặc thù, Parler ngày càng nổi tiếng và trở thành ứng dụng được tải xuống nhiều nhất vào ngày 8/11.
Dân chủ Mỹ qua sự kiện ngày 6.1: Xảy chuyện nên lộ diện

Dân chủ Mỹ qua sự kiện ngày 6.1: Xảy chuyện nên lộ diện 1

Khủng hoảng 6/1 lộ diện những khiếm khuyết, rệu rã của nền dân chủ Mỹ. Rồi đây, nhân tố nào quyết định chiều hướng tình hình Mỹ trong năm 2021? Phân tích.
Trung Quốc-EU đạt thỏa thuận đầu tư: Phe cần gặp phía vội

Trung Quốc-EU đạt thỏa thuận đầu tư: Phe cần gặp phía vội

Trung Quốc-EU ký kết thoả thuận về đầu tư sau 7 năm đàm phán. Điều gì khiến cả hai đều vừa cần vừa vội với việc ký kết nói trên. Báo TG&VN phân tích.
Anh-EU và hậu Brexit: Tình cảm dẫn dắt, lý trí quyết định

Anh-EU và hậu Brexit: Tình cảm dẫn dắt, lý trí quyết định

Anh-EU đã ký thỏa thuận về hợp tác hậu Brexit ngay trước thềm Giáng sinh. Thực chất của thỏa thuận đó là gì? Ai được và ai mất những gì? TG&VN phân tích.
Đại dịch Covid-19: vaccine trong cuộc chơi chính trị

Đại dịch Covid-19: vaccine trong cuộc chơi chính trị

Trong cuộc chiến chống Covid-19, vaccine đang là vấn đề thời sự nhất hiện nay. Nhưng, vaccine cũng được sử dụng trong cuộc chơi ảnh hưởng chính trị thế giới.
Mỹ, Nhật Bản và Pháp tập trận quân sự chung: Liên thủ đỡ liên minh

Mỹ, Nhật Bản và Pháp tập trận quân sự chung: Liên thủ đỡ liên minh

Động thái của Mỹ, Nhật Bản, Pháp tập trận quân sự chung tại vùng biển Nhật Bản, hàm chứa thông điệp gì, đích đến của thông điệp đó? TG&VN phân tích.
PHÂN TÍCH Bầu cử Mỹ 2020: Nhận diện nước Mỹ qua một kỳ bầu cử

PHÂN TÍCH Bầu cử Mỹ 2020: Nhận diện nước Mỹ qua một kỳ bầu cử

Bầu cử Mỹ 2020 và “hậu bầu cử” vừa phản ánh thực trạng chính trị xã hội hiện tại ở nước Mỹ, vừa giống như điềm bất lành với tương lai của nước Mỹ. Phân ...
Gia hạn New START: Tin tốt hay sự lãng phí ưu thế của Mỹ?

Gia hạn New START: Tin tốt hay sự lãng phí ưu thế của Mỹ?

Đề xuất gia hạn New START với Nga thêm 5 năm của Tổng thống Biden là 1 trong những quyết sách chính trị quan trọng đầu tiên của chính quyền mới.
Đại hội XIII của Đảng: Báo chí Ai Cập đánh giá cao thành tựu nổi bật của Việt Nam

Đại hội XIII của Đảng: Báo chí Ai Cập đánh giá cao thành tựu nổi bật của Việt Nam

Báo chí Ai Cập đăng nhiều bài viết về Việt Nam, trong đó ca ngợi những thành tựu nổi bật của Việt Nam những năm gần đây.
Báo Hàn Quốc: Việt Nam tập trung chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng sau thành công trong chống dịch Covid-19

Báo Hàn Quốc: Việt Nam tập trung chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng sau thành công trong chống dịch Covid-19

Trang focus1.kr của Hàn Quốc có bài viết nhận định về tầm quan trọng cũng như quá trình chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
Global Times: Chính quyền tân Tổng thống Mỹ Biden cần đủ sáng suốt để không rơi vào bẫy của cựu Ngoại trưởng Pompeo

Global Times: Chính quyền tân Tổng thống Mỹ Biden cần đủ sáng suốt để không rơi vào bẫy của cựu Ngoại trưởng Pompeo

Tuyên bố trừng phạt của Bắc Kinh có nghĩa hăm dọa và bắt đầu đặt ra những quy định cho Chính quyền mới của tân Tổng thống Mỹ Biden.
Báo Nga: Đại hội Đảng lần thứ XIII là cột mốc lịch sử trong đời sống chính trị-xã hội Việt Nam

Báo Nga: Đại hội Đảng lần thứ XIII là cột mốc lịch sử trong đời sống chính trị-xã hội Việt Nam

Tạp chí 'Thế giới đa cực' của Nga đăng bài viết tập trung phân tích bối cảnh, ý nghĩa của Đại hội Đảng lần thứ XIII đối với Việt Nam.
Tân Tổng thống Joe Biden có lấy lại được ‘linh hồn nước Mỹ’?

Tân Tổng thống Joe Biden có lấy lại được ‘linh hồn nước Mỹ’?

Nhậm chức trong bối cảnh u ám, liệu tân Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể lãnh đạo nước Mỹ vượt qua khủng hoảng ‘thuận buồm xuôi gió’ hay không?
Phiên bản di động