Tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao

Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. Ngày 26/11, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương và Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016-2021 và ký Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2026.
Tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài,Trưởng Ban Dân vận Trung ương và đồng chí Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Ngoại giao ký Chương trình phối hợp về công tác đối với đồng bào Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021-2026. (Ảnh: Tuấn Anh)

Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương và đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Ngoại giao.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban, lãnh đạo Bộ, lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc Ban Dân vận Trung ương, Bộ Ngoại giao và Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.

Công tác phối hợp chặt chẽ

Ngày 6/12/2016, Ban Dân vận Trung ương và Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao đã ký Chương trình phối hợp số 90-CTr/BDVTW-BCSĐBNG, về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016-2021 (Chương trình phối hợp 90).

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài và đồng chí Bùi Thanh Sơn đều đánh giá cao công tác phối hợp giữa hai cơ quan, đặc biệt trong công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài.

Trong 5 năm qua, công tác phối hợp giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao đã lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác vận động NVNONN. Nhận thức và hành động của hệ thống chính trị đối với công tác về NVNONN có nhiều chuyển biến tích cực.

Việc thể chế hóa các chủ trương, nhiệm vụ công tác đối với NVNONN trong tình hình mới được triển khai tương đối toàn diện, kịp thời. Việc hỗ trợ cộng đồng NVNONN ổn định, hội nhập vào xã hội sở tại tiếp tục được quan tâm.

Việc đổi mới và đa dạng hóa các phương thức vận động, hình thức tập hợp, đoàn kết NVNONN hướng về quê hương có những chuyển biến rõ nét. Việc huy động và phát huy nguồn lực của NVNONN đóng góp vào quá trình phát triển của đất nước ngày càng được đẩy mạnh.

Công tác thông tin, tuyên truyền, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, dạy và học tiếng Việt đã từng bước đáp ứng được nhu cầu của kiều bào.

Lãnh đạo hai đơn vị đánh giá, những kết quả trên đã tác động tích cực tới cộng đồng khoảng 5,3 triệu NVNONN đang sinh sống, làm việc ở trên 130 quốc gia, vùng lãnh thổ, trong đó hơn 80% ở các nước phát triển, cộng đồng ngày càng có vai trò, vị thế và uy tín trong xã hội sở tại, gắn bó hơn với quê hương, đã và đang trở thành một trong những nguồn lực quan trọng đóng góp cho quá trình xây dựng, bảo vệ, phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước.

Tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận” cho Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu và các lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài. (Ảnh: Tuấn Anh)

Ngày càng có nhiều nhà khoa học, doanh nhân, các văn nghệ sỹ, vận động viên kiều bào về nước sinh sống, làm việc, đầu tư, kinh doanh, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao…

Các hội đoàn NVNONN tiếp tục được củng cố và phát triển về cả số lượng, thành phần tại nhiều khu vực với hình thức tổ chức, tính chất hoạt động đa dạng, phong phú, cơ cấu tổ chức tiếp tục được kiện toàn. Đồng bào ngày càng tin tưởng vào sự phát triển của đất nước, niềm tự hào dân tộc trong mỗi NVNONN ngày càng được củng cố và tăng cường.

Tiếp tục tăng cường phối hợp dân vận đối với NVNONN

Trong thời gian tới, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài và đồng chí Bùi Thanh Sơn đề nghị, hai cơ quan sẽ tiếp phối hợp tham mưu với Đảng, Nhà nước về chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN), trọng tâm là: Nghị quyết 36-NQ/TW; Chỉ thị 45-CT/TW; Kết luận 14-KL/TW; Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, và Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Hai cơ quan phối hợp hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận nói chung và công tác đối với NVNONN nói riêng.

Hai bên tiếp tục đổi mới công tác vận động, chăm lo đối với đồng bào VNONN, tập trung giải quyết sớm những vướng mắc liên quan đến quyền lợi thiết thân và chính đáng của NVNONN, triển khai mạnh mẽ công tác đại đoàn kết, kiên trì vận động những cá nhân có uy tín, ảnh hưởng trong cộng đồng...

Tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao
Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Ngoại giao trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngoại giao” cho Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương và Lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương. (Ảnh: Tuấn Anh)

Đa dạng hóa các hình thức vận động, thu hút doanh nhân, trí thức, nhà khoa học NVNONN, đặc biệt là giới trẻ, tạo điều kiện thuận lợi thu hút nguồn lực chất lượng phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tăng cường hỗ trợ các hội đoàn trong công tác vận động và tập hợp cộng đồng tại địa bàn; định hướng lựa chọn, bồi dưỡng nhân tố lãnh đạo, phát triển, hỗ trợ củng cố các tổ chức hội đoàn tại các địa bàn và trong triển khai, tổ chức hoạt động.

Hai cơ quan thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin định kỳ; tổ chức các đoàn đi địa phương và ra nước ngoài làm công tác NVNONN; tổ chức hoạt động trao đổi thông tin giữa lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương và các Đoàn Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được bổ nhiệm hằng năm trước khi lên đường nhận nhiệm vụ. Phối hợp nghiên cứu, đề xuất cơ chế để làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đối với cán bộ, đảng viên, quần chúng và cộng đồng NVNONN.

Tăng cường phối hợp với các ban, bộ, ngành, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam... trong công tác vận động, đoàn kết rộng rãi mọi đối tượng người VNONN.

Hai bên tiếp tục kiện toàn bộ máy làm công tác dân vận và vận động đồng bào VNONN. Nâng cao chất lượng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ làm công tác về NVNONN tại các cơ quan trong và ngoài nước, các hội đoàn NVNONN.

Hai bên sẽ xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể Chương trình phối hợp đã ký; tiếp tục tham mưu chia sẻ thông tin, đào tạo kỹ năng về công tác vận động NVNONN, nâng cao chương trình công tác cho kiều bào; tham mưu về điều kiện nâng cao chế độ đối với các tri thức kiều bào. Trong quá trình thực hiện Chương trình, lãnh đạo hai cơ quan có thể điều chỉnh bổ sung chương trình nếu cần thiết.

Tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau Hội nghị. (Ảnh: Tuấn Anh)

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương và Ủy ban Nhà nước về NVNONN, Bộ Ngoại giao đã thảo luận, thông qua dự thảo Báo cáo Tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp 90, đồng thời bàn các giải pháp thực hiện Chương trình phối hợp trong thời gian tới.

Ngay sau đó, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương và đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã ký Chương trình phối hợp về công tác đối với đồng bào Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021-2026.

Cũng tại Hội nghị, Ban Dân vận Trung ương và Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận” và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngoại giao” cho một số đồng chí lãnh đạo Ban, lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và lãnh đạo cấp vụ vì đã có nhiều đóng góp trong thực hiện Chương trình phối hợp số 90.

Ban Dân vận Trung ương làm việc với Đoàn Trưởng Cơ quan đại diện về công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

Ban Dân vận Trung ương làm việc với Đoàn Trưởng Cơ quan đại diện về công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

Chiều 18/11, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài đã tiếp và làm việc ...

Trao quyết định phân công Trưởng ban Tổ chức Trung ương và Trưởng ban Dân vận Trung ương

Trao quyết định phân công Trưởng ban Tổ chức Trung ương và Trưởng ban Dân vận Trung ương

Ngày 8/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị tổ chức Lễ công bố quyết định phân công Trưởng ban Tổ chức Trung ...

Anh Sơn

Bài viết cùng chủ đề

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn

Đọc thêm

Hàn Quốc: Hàng ngàn phương tiện bị hư hại vì ngập nước, nhiều xe ‘siêu sang’ góp mặt

Hàn Quốc: Hàng ngàn phương tiện bị hư hại vì ngập nước, nhiều xe ‘siêu sang’ góp mặt

Baoquocte.vn. Theo Hiệp hội Bảo hiểm phi nhân thọ Hàn Quốc ngày 11/8, có tới gần 9.000 phương tiện đã bị hư hỏng vì ngập nước trong đợt mưa kỷ lục ...
Nhà máy Zaporizhzhia: Ukraine kêu gọi phản ứng ngay lập tức, IAEA lên tiếng

Nhà máy Zaporizhzhia: Ukraine kêu gọi phản ứng ngay lập tức, IAEA lên tiếng

Baoquocte.vn. Ngày 11/8, Ukraine và IAEA đồng loạt lên tiếng liên quan tới nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đang nằm dưới quyền kiểm soát của Nga.
Miss World 2021 Karolina Bielawska ngọt ngào cùng dàn Hoa hậu và Á hậu Việt

Miss World 2021 Karolina Bielawska ngọt ngào cùng dàn Hoa hậu và Á hậu Việt

Baoquocte.vn. Chiều 11/8, Hoa hậu Karolina Bielawska khoe dáng với đầm do Lê Thanh Hòa thiết kế, dự họp báo trước chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022.
Giá cà phê hôm nay 12/8: Tăng mạnh mẽ, robusta vào cuối vụ thu hoạch, tình trạng khan hàng còn tiếp diễn?

Giá cà phê hôm nay 12/8: Tăng mạnh mẽ, robusta vào cuối vụ thu hoạch, tình trạng khan hàng còn tiếp diễn?

Baoquocte.vn. Giá cà phê kỳ hạn bật tăng mạnh mẽ do có thêm sự hỗ trợ của yếu tố tiền tệ và thông tin vĩ mô, USD lao dốc, giảm mạnh ...
Các nước phương Tây cam kết viện trợ thêm 1,5 tỷ Euro cho Ukraine, Kiev nói gì?

Các nước phương Tây cam kết viện trợ thêm 1,5 tỷ Euro cho Ukraine, Kiev nói gì?

Baoquocte.vn. Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Morten Bodskov cho biết 26 quốc gia đã cam kết viện trợ thêm 1,5 tỷ Euro để đào tạo và trang bị cho các ...
Giá vàng hôm nay 12/8: Giá vàng yếu đi, lạm phát đạt đỉnh, 'phần thưởng' chỉ dành cho người dũng cảm; vàng SJC lội ngược dòng

Giá vàng hôm nay 12/8: Giá vàng yếu đi, lạm phát đạt đỉnh, 'phần thưởng' chỉ dành cho người dũng cảm; vàng SJC lội ngược dòng

Baoquocte.vn. Giá vàng hôm nay 12/8, giá vàng yếu khi lạm phát không quá nóng,'phần thưởng' chỉ dành cho người dũng cảm; vàng SJC quay đầu tăng.
Giá tiêu hôm nay 12/8, thị trường có diễn biến mới, tiêu Việt xuất khẩu sang Mỹ và châu Âu giảm

Giá tiêu hôm nay 12/8, thị trường có diễn biến mới, tiêu Việt xuất khẩu sang Mỹ và châu Âu giảm

Baoquocte.vn. Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước giảm nhẹ ở một số địa phương, giao dịch từ 70.000 - 73.000 đ/kg.
XSMT 12/8, kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ 6 ngày 12/8/2022. SXMT 12/8/2022

XSMT 12/8, kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ 6 ngày 12/8/2022. SXMT 12/8/2022

Baoquocte.vn. XSMT 12/8. trực tiếp xổ số miền Trung 12/8/2022. kết quả xổ số miền Trung hôm nay. xổ số miền Trung thứ 6. xổ số hôm nay 12/8/2022. SXMT 12/8
XSMN 12/8, trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 12/8/2022. Xổ số hôm nay 12/8

XSMN 12/8, trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 12/8/2022. Xổ số hôm nay 12/8

Baoquocte.vn. XSMN 12/8. xổ số hôm nay 12/8. kết quả xổ số miền Nam 12/8/2022. kết quả xổ số hôm nay ngày 12 tháng 8. xổ số miền Nam thứ 6. ...
XSMB 12/8, trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 12/8/2022. dự đoán XSMB thứ 6

XSMB 12/8, trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 12/8/2022. dự đoán XSMB thứ 6

Baoquocte.vn. XSMB 12/8. trực tiếp xổ số miền Bắc 12/8/2022. xổ số hôm nay 12/8. SXMB 12/8. kết quả xổ số miền Bắc hôm nay. xổ số miền Bắc thứ 6.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thăm Nga: Toan tính của 'người hòa giải'

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thăm Nga: Toan tính của 'người hòa giải'

Baoquocte.vn. Với chuyến thăm Nga sắp tới, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có thêm cơ hội nâng cao vai trò trung gian hòa giải của mình trong cuộc xung đột Nga-Ukraine.
Căng thẳng địa chính trị khiến hợp tác khoa học ‘lâm bệnh’

Căng thẳng địa chính trị khiến hợp tác khoa học ‘lâm bệnh’

Baoquocte.vn. Hợp tác khoa học quan trọng trong giải quyết vấn đề toàn cầu, song chủ nghĩa dân tộc gia tăng khiến các quốc gia thiếu tin tưởng và khoa học trở thành nạn nhân.
Cuộc đua ngầm dưới Thái Bình Dương

Cuộc đua ngầm dưới Thái Bình Dương

Baoquocte.vn. Những năm gần đây, châu Á-Thái Bình Dương trở thành nơi cạnh tranh ảnh hưởng giữa các nước lớn.
Châu Âu có khả năng tự bảo vệ mình

Châu Âu có khả năng tự bảo vệ mình

Baoquocte.vn. ... Và Mỹ có cần mãi mãi là nhà cung cấp an ninh chính ở châu Âu không?
Dự án dầu khí Sakhalin-2: Nhật khó vượt ‘lằn ranh đỏ’ về vấn đề năng lượng với Nga

Dự án dầu khí Sakhalin-2: Nhật khó vượt ‘lằn ranh đỏ’ về vấn đề năng lượng với Nga

Baoquocte.vn. Bất chấp việc tham gia các lệnh trừng phạt của phương Tây với Nga, Nhật Bản vẫn quyết định duy trì lợi ích của mình trong dự án Sakhalin-2 với Nga.
Đức lo lắng cho mùa Đông sắp tới

Đức lo lắng cho mùa Đông sắp tới

Baoquocte.vn. Bất chấp mùa Hè nóng bức, nhiều người ở Đức đang bận tâm về mùa Đông sắp tới...
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tự tin với thành quả ngoại giao, đã đến lúc 'thảnh thơi' đợi 'trái ngọt'?

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tự tin với thành quả ngoại giao, đã đến lúc 'thảnh thơi' đợi 'trái ngọt'?

Baoquocte.vn. Những nỗ lực ngoại giao của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã giúp ông có điểm cộng trong chiến dịch bầu cử vào năm sau.
ASEAN có thật sự cần ngôn ngữ chính thức thứ hai hay không?

ASEAN có thật sự cần ngôn ngữ chính thức thứ hai hay không?

Baoquocte.vn. Việc thiết lập một ngôn ngữ chính thức thứ hai cho ASEAN là không cần thiết khi xét đến sự đa dạng văn hóa và truyền thống giữa các quốc gia.
200 phút hội đàm cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Trung Quốc thẳng thắn vạch 'lằn ranh đỏ' với Hàn Quốc

200 phút hội đàm cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Trung Quốc thẳng thắn vạch 'lằn ranh đỏ' với Hàn Quốc

Baoquocte.vn. Chuyến thăm Trung Quốc của Ngoại trưởng Hàn Quốc diễn ra trong bối cảnh khu vực nảy sinh nhiều vấn đề, đẩy quan hệ Hàn-Trung vào 'thế khó'.
5 ngày 'toát mồ hôi' của nhà ngoại giao EU trên con đường lịch sử ở Vienna, thỏa thuận hạt nhân Iran được hồi sinh?

5 ngày 'toát mồ hôi' của nhà ngoại giao EU trên con đường lịch sử ở Vienna, thỏa thuận hạt nhân Iran được hồi sinh?

Baoquocte.vn. Iran và Mỹ đã đạt được bản dự thảo xác định các bước để quay trở lại việc tuân thủ hoàn toàn thỏa thuận hạt nhân Iran ban đầu năm 2015.
Sứ mệnh mới của tình báo Mỹ: Hiểu rõ và chi tiết hơn về Trung Quốc

Sứ mệnh mới của tình báo Mỹ: Hiểu rõ và chi tiết hơn về Trung Quốc

Baoquocte.vn. Ngân sách và nguồn lực của CIA sẽ ngày càng được chuyển sang tập trung vào Trung Quốc.
Chương mới trong quan hệ Mỹ-Philippines: Khi đồng minh lâu năm trao nhau những mỹ từ

Chương mới trong quan hệ Mỹ-Philippines: Khi đồng minh lâu năm trao nhau những mỹ từ

Baoquocte.vn. Quan hệ đồng minh Mỹ-Philippines đang chuyển biến tích cực khi hai bên nhận thấy tầm quan trọng của việc thắt chặt quan hệ song phương.
Phiên bản di động