Trả không gian phát triển cho doanh nghiệp

Khánh An
Theo dõi TGVN trên
TGVN. Không hình sự hóa các quan hệ kinh tế dân sự, tuân thủ các nguyên tắc thị trường... sẽ là các nguyên tắc mà quản lý nhà nước phải tuân thủ đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Trả không gian phát triển cho doanh nghiệp
Kinh tế tư nhân được xác định phát triển thành động lực quan trọng của nền kinh tế. (Nguồn: Báo Đầu tư)

Quản lý nhà nước về đúng chỗ

Tuần trước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa trình Chính phủ Đề án Đổi mới toàn diện quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh tế.

Năm 2017, nhiệm vụ này được giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (Nghị quyết 10). Vì vậy, dù với cái tên khá rộng, nhưng Đề án tập trung vào nghiên cứu chức năng quản lý nhà nước đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh của các thành phần kinh tế.

Tin liên quan
Kinh tế Việt Nam 2021: Không thể lãng phí một cuộc khủng hoảng Kinh tế Việt Nam 2021: Không thể lãng phí một cuộc khủng hoảng

Ông Phan Đức Hiếu, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) - cơ quan chấp bút Đề án cho biết, mục tiêu chính là để phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; bám sát theo nội dung Nghị quyết 10.

“Chúng tôi xác định rõ những vấn đề mà quản lý nhà nước phải thay đổi, phải ngồi đúng vị trí để trả không gian phát triển cho khu vực kinh tế tư nhân, từ đó đưa ra các khuyến nghị chính sách”, ông Hiếu giải thích.

Theo đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong giai đoạn vừa qua, vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường đã được đổi mới theo hướng mô hình nhà nước kiến tạo phát triển, tôn trọng các nguyên tắc thị trường.

Nhà nước đã sử dụng ngày càng nhiều biện pháp, công cụ thị trường để điều tiết trong các hoạt động kinh tế; đã thực hiện nhiều cải cách nhằm xóa bỏ rào cản đối với sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân, tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng giữa các thành phần kinh tế...

Tuy nhiên, theo Dữ liệu Chỉ số quản trị toàn cầu của Ngân hàng Thế giới, năm 2019, chỉ số hiệu lực hoạt động của chính quyền của Việt Nam ở mức khá thấp, đạt 53,85%, thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực, như Singapore, Malaysia, Thái Lan.

Việc xây dựng các định hướng lớn còn thiếu tính thực tiễn, còn khoảng cách lớn giữa chủ trương, chính sách, quan điểm của Đảng và Nhà nước với thực tiễn triển khai; các mục tiêu của các chiến lược phát triển kinh tế ngành, lĩnh vực còn thiên về số lượng nhiều hơn chất lượng, chưa thúc đẩy được phát triển theo chiều sâu, vào các ngành có hàm lượng công nghệ cao và hiện đại.

Việc lập quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội còn chưa gắn kết hữu cơ với tiềm năng kinh tế, năng lực cạnh tranh của ngành, vùng, khu vực, nên tính khả thi chưa cao.

Riêng về tạo lập khung khổ pháp lý, môi trường thể chế cho phát triển kinh tế, môi trường kinh doanh còn chưa thực sự thuận lợi, an toàn và thúc đẩy cạnh tranh; chất lượng thể chế và môi trường kinh doanh chưa cao, còn hạn chế, đặc biệt là sự không tương thích giữa các văn bản pháp luật; các yếu tố thị trường và các loại thị trường vẫn chưa được hình thành đầy đủ và phát triển đồng bộ.

“Cũng có nghĩa là môi trường kinh doanh của Việt Nam còn nhiều dư địa để cải thiện. Trong quá trình này, việc xác định rõ vai trò quản lý nhà nước để có ứng xử phù hợp với giai đoạn phát triển mới là vô cùng quan trọng”, ông Hiếu nhấn mạnh.

5 nhóm giải pháp

Để cải thiện tình hình, Đề án đã đưa ra 5 nhóm giải pháp và 25 nhiệm vụ, phân loại theo các chức năng cơ bản của quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh tế.

Cụ thể, nhóm giải pháp về vai trò định hướng, quy hoạch và điều tiết phát triển kinh tế, quản lý nhà nước sẽ tập trung vào các giải pháp nhằm: nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thực hiện chiến lược, quy hoạch, định hướng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quản lý, điều tiết vĩ mô, phát triển các doanh nghiệp vừa và lớn trong việc dẫn dắt các ngành kinh tế...

Trong nhóm giải pháp về vai trò tạo lập khung khổ chính sách, pháp luật, mục tiêu của quản lý nhà nước là nâng cao chất lượng môi trường thể chế, gỡ bỏ những quy định mâu thuẫn, chồng chéo, cản trở phát triển kinh tế theo quy luật của thị trường, thúc đẩy kinh tế tư nhân trở thành một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, không phân biệt hình thức sở hữu, thành phần kinh tế; xây dựng khung khổ thể chế, pháp luật để phát triển đầy đủ và đồng bộ thị trường các yếu tố sản xuất, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số doanh nghiệp...

Tin liên quan
Chính sách pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp ngày càng thiết thực Chính sách pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp ngày càng thiết thực

Nhóm giải pháp về vai trò can thiệp gián tiếp vào đầu tư, sản xuất của doanh nghiệp và phân bổ nguồn lực phát triển kinh tế sẽ thực hiện giải pháp xây dựng cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp trên nguyên tắc bình đẳng, công bằng, hình thành chuỗi giá trị để thúc đẩy cạnh tranh và sự phát triển bao trùm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động khu vực doanh nghiệp nhà nước, hướng đến hình thành doanh nghiệp nhà nước đầu tàu, dẫn dắt trong nền kinh tế...

Hai nhóm còn lại là giải pháp về vai trò quản lý thị trường, thanh kiểm tra và giám sát hiệu quả thực hiện chính sách phát triển kinh tế và nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức, thực thi chính sách, pháp luật.

Cần phải nhắc lại, mục tiêu tổng quát của Đề án khá tham vọng. Đó là đến năm 2030, đổi mới căn bản và toàn diện phương thức quản lý nhà nước theo hướng Chính phủ số, chuyển từ kiểm soát sang kiến tạo; từ can thiệp trực tiếp sang gián tiếp; từ tiền kiểm sang hậu kiểm, phù hợp với nguyên tắc và thông lệ quốc tế, nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng cho các thành phần kinh tế phát triển.

Cùng với đó là các mục tiêu cụ thể cũng không kém áp lực, có thể nhắc đến yêu cầu các chính sách, pháp luật trong lĩnh vực kinh tế được xây dựng dựa trên nguyên tắc tôn trọng quy luật thị trường, theo nguyên tắc và thông lệ quốc tế tốt; môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh đạt chất lượng tương đương các nước ASEAN-3 (Singapore, Thái Lan và Malaysia); xây dựng Chính phủ số hiện đại, thống nhất, liên thông và hiệu quả.

Nâng cao năng lực, chất lượng của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong bộ máy quản lý nhà nước, hiệu lực, hiệu quả trong tổ chức thực thi chính sách, pháp luật; mở rộng sự tham gia của khu vực kinh tế tư nhân và các thành phần kinh tế ngoài nhà nước trong cung ứng dịch vụ công, xây dựng kết cấu hạ tầng. Đảm bảo tính công khai, minh bạch và đối xử bình đẳng giữa các doanh nghiệp, tổ chức không phân biệt thành phần kinh tế...

Điều này có nghĩa là các giải pháp sẽ phải được triển khai đồng bộ ở tất cả các cấp, các ngành.

TIN LIÊN QUAN
ADB hỗ trợ 5 triệu USD cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ Việt làm chủ
Thái Lan hỗ trợ doanh nghiệp SME 'gặp nạn' do Covid-19
Nền tảng số - 'bệ phóng' giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa ‘sống chung’ với dịch Covid-19
ASEAN 2020: Bài toán và lời giải cho kinh tế nội khối
Doanh nghiệp đồng hành cùng nông dân
(theo Báo Đầu tư)

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Covid-19 ở Hải Phòng: Thông báo khẩn tìm người có mặt tại chuyến bay VN 1188

Covid-19 ở Hải Phòng: Thông báo khẩn tìm người có mặt tại chuyến bay VN 1188

Liên quan đến ca bệnh Covid-19, Sở Y tế Hải Phòng tìm người có mặt tại chuyến bay VN 1188 từ sân bay Tân Sơn Nhất ra sân bay Cát ...
Syria: Tàu chiến Nga tấn công tên lửa nhà máy lọc dầu ở Aleppo, 4 người thiệt mạng

Syria: Tàu chiến Nga tấn công tên lửa nhà máy lọc dầu ở Aleppo, 4 người thiệt mạng

Loạt vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào các nhà máy lọc dầu ở miền Bắc Syria, khiến 4 người thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương.
Tử vi 12 cung hoàng đạo Chủ Nhật ngày 7/3/2021: Song Ngư đừng quá đa nghi, Sư Tử vướng bận chuyện quá khứ

Tử vi 12 cung hoàng đạo Chủ Nhật ngày 7/3/2021: Song Ngư đừng quá đa nghi, Sư Tử vướng bận chuyện quá khứ

Tử vi hôm nay 7/3 của 12 cung hoàng đạo - Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư, Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên ...
Giá vàng hôm nay 7/3: Vàng hết cửa tăng, giải mã lý do có thể xuống 1.600 USD/ounce

Giá vàng hôm nay 7/3: Vàng hết cửa tăng, giải mã lý do có thể xuống 1.600 USD/ounce

Bây giờ, câu hỏi quan trọng đối với nhà đầu tư là giá vàng có thể giảm bao nhiêu trước khi chạm đáy?
Singapore ủng hộ nỗ lực của ASEAN nhằm cải thiện tình hình Myanmar

Singapore ủng hộ nỗ lực của ASEAN nhằm cải thiện tình hình Myanmar

Singapore đã đóng góp hơn 1 triệu SGD viện trợ nhân đạo cho cả Bangladesh và Myanmar.
Giá trị vượt thời gian về đối ngoại của Hiệp định Sơ bộ 6/3/1946

Giá trị vượt thời gian về đối ngoại của Hiệp định Sơ bộ 6/3/1946

Hiệp định Sơ bộ ngày 6/3/1946 cho phép Nhà nước Việt Nam VNDCCH trong những thời điểm nguy nan của đất nước biến nghịch thành thuận...
Johnson & Johnson gia nhập 'làng' vaccine ngừa Covid-19

Johnson & Johnson gia nhập 'làng' vaccine ngừa Covid-19

Vaccine ngừa Covid-19 Johnson & Johnson đã được FDA cấp phép sử dụng khẩn cấp, trở thành loại vaccine thứ ba được quốc gia này cấp phép
Hải Dương sẽ được hỗ trợ 35.000 liều vaccine phòng Covid-19

Hải Dương sẽ được hỗ trợ 35.000 liều vaccine phòng Covid-19

Hải Dương là một trong 13 tỉnh, thành phố của cả nước được tiêm vaccine Covid-19 đợt đầu (ngày 8/3)
AFP: Chuyên gia LHQ nói Triều Tiên vi phạm hạn ngạch nhập khẩu xăng dầu

AFP: Chuyên gia LHQ nói Triều Tiên vi phạm hạn ngạch nhập khẩu xăng dầu

AFP tiết lộ rằng Triều Tiên đã nhập khẩu bất hợp pháp các sản phẩm dầu mỏ tinh chế vào năm ngoái nhiều hơn mức cho phép.
Không phải ông Trump, Tổng thống Mỹ Biden mới là đối thủ đáng sợ của ông Tập

Không phải ông Trump, Tổng thống Mỹ Biden mới là đối thủ đáng sợ của ông Tập

Với ông Tập Cận Bình, động thái của chính quyền ông Trump có thể không đáng lo ngại bằng những kế hoạch mới của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden.
Không phải ông Trump, Tổng thống Mỹ Biden mới là đối thủ đáng sợ của ông Tập

Không phải ông Trump, Tổng thống Mỹ Biden mới là đối thủ đáng sợ của ông Tập

Với ông Tập Cận Bình, động thái của chính quyền ông Trump có thể không đáng lo ngại bằng những kế hoạch mới của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden.
Gói cứu trợ Covid-19 của Mỹ cần đảm bảo đại dịch không gây ra ‘những vết sẹo vĩnh viễn’

Gói cứu trợ Covid-19 của Mỹ cần đảm bảo đại dịch không gây ra ‘những vết sẹo vĩnh viễn’

Bộ trưởng Tài chính Mỹ nói, ‘Mỹ cần có bước đi lớn ngay từ bây giờ và hoàn toàn có khả năng làm được điều đó’ khi đề cập gói cứu trợ Covid-19.
WB kêu gọi các thành phố châu Á 'thông minh hơn để giàu có hơn'

WB kêu gọi các thành phố châu Á 'thông minh hơn để giàu có hơn'

WB kêu gọi các thành phố châu Á theo đuổi các chính sách thúc đẩy hệ thống lương thực tin cậy, bao trùm, cạnh tranh và lành mạnh
Thách thức nào 'cản đường' mục tiêu tăng trưởng kinh tế mới của Trung Quốc?

Thách thức nào 'cản đường' mục tiêu tăng trưởng kinh tế mới của Trung Quốc?

Mục tiêu tăng trưởng kinh tế hơn 6% trong năm 2021 của Trung Quốc được các chuyên gia kinh tế đánh giá là quá thận trọng.
13 ưu tiên hợp tác kinh tế đã được thông qua tại AEM Retreat 27

13 ưu tiên hợp tác kinh tế đã được thông qua tại AEM Retreat 27

Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN hẹp lần thứ 27 (AEM Retreat 27) đã diễn ra trong 2 ngày 2-3/3 theo hình thức trực tuyến.
CBO: Nợ Chính phủ Mỹ sẽ lên tới 202% GDP trong 30 năm tới

CBO: Nợ Chính phủ Mỹ sẽ lên tới 202% GDP trong 30 năm tới

Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ ngày 4/3 cho hay, nợ chính phủ nước này sẽ tăng gấp đôi trong vòng 30 năm tới, lên tới 202% GDP.
Tin bất động sản mới nhất: Đất Thủ Đức tăng 360% sau hơn 10 năm; sắp khởi công sân bay Phan Thiết; TPHCM gỡ tắc cho loạt dự án ‘khủng’

Tin bất động sản mới nhất: Đất Thủ Đức tăng 360% sau hơn 10 năm; sắp khởi công sân bay Phan Thiết; TPHCM gỡ tắc cho loạt dự án ‘khủng’

Đất Thủ Đức tăng 360%; sắp khởi công sân bay Phan Thiết; TPHCM gỡ tắc cho loạt dự án ‘khủng’… là những tin bất động sản mới nhất.
Bất động sản 2021: Chuyên gia nước ngoài nhận định về phân khúc 'ngôi sao sáng' hậu Covid-19

Bất động sản 2021: Chuyên gia nước ngoài nhận định về phân khúc 'ngôi sao sáng' hậu Covid-19

Bất động sản liền thổ ở một số khu vực lân cận TP. HCM là phân khúc nhận được sự quan tâm bậc nhất của người mua.
Tin bất động sản mới nhất: Địa ốc phố cổ Hà Nội cho thuê vẫn 'khóc ròng', giá đất Đà Nẵng sẽ cao gấp 3,6 lần Nha Trang

Tin bất động sản mới nhất: Địa ốc phố cổ Hà Nội cho thuê vẫn 'khóc ròng', giá đất Đà Nẵng sẽ cao gấp 3,6 lần Nha Trang

Địa ốc phố cổ Hà Nội cho thuê 'khóc ròng' vì ế ẩm; giá đất Đà Nẵng cao gấp 3,6 lần Nha Trang… là những tin bất động sản mới nhất.
Tin bất động sản mới nhất: Quy hoạch phân khu sông Hồng thoát bế tắc sau 10 năm, giới nhà giàu sẽ đổ tiền vào phân khúc địa ốc nào?

Tin bất động sản mới nhất: Quy hoạch phân khu sông Hồng thoát bế tắc sau 10 năm, giới nhà giàu sẽ đổ tiền vào phân khúc địa ốc nào?

Hà Nội nghe báo cáo về Quy hoạch phân khu sông Hồng, Đà Nẵng có nhiều siêu dự án lên kế hoạch đền bù… là những tin bất động sản mới nhất.
Bất động sản châu Á: Phân khúc khách sạn phục hồi hình chữ V hậu Covid-19; Đà Nẵng vẫn rất hấp dẫn

Bất động sản châu Á: Phân khúc khách sạn phục hồi hình chữ V hậu Covid-19; Đà Nẵng vẫn rất hấp dẫn

Colliers International nhận định về một quá trình hồi phục hình chữ V cho phân khúc bất động sản du lịch châu Á hậu Covid-19.
Tin bất động sản mới nhất: Đất nền ven đô Hà Nội trong cơn bão giá, địa ốc 2021 và ‘đơn thuốc’ đau đâu chữa đó, sẽ xóa nhà siêu mỏng

Tin bất động sản mới nhất: Đất nền ven đô Hà Nội trong cơn bão giá, địa ốc 2021 và ‘đơn thuốc’ đau đâu chữa đó, sẽ xóa nhà siêu mỏng

Đất nền ven đô Hà Nội trong cơn bão giá; năm 2021 cần hãm giá nhà tăng… là những tin bất động sản mới nhất.
Thị trường chứng khoán ngày 5/3: Khối ngoại tiếp tục bán ròng, lực cầu nội đỡ

Thị trường chứng khoán ngày 5/3: Khối ngoại tiếp tục bán ròng, lực cầu nội đỡ

Áp lực bán tháo khiến thị trường rơi sâu, sau đó từ từ hồi phục thu hẹp đà giảm và giằng co quanh tham chiếu cho đến cuối phiên.
Lo ngại lạm phát, chứng khoán Mỹ liên tục giảm điểm

Lo ngại lạm phát, chứng khoán Mỹ liên tục giảm điểm

Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng vọt gây ra tình trạng bán tháo cổ phiếu trên thị trường.
Nhận định thị trường chứng khoán ngày 5/3 - Có nên đầu tư tại thời điểm này?

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 5/3 - Có nên đầu tư tại thời điểm này?

Báo TG&VN liên tục cập nhật tin tức và nhận định của các chuyên gia về thị trường chứng khoán nóng nhất, mới nhất đầu và cuối phiên giao dịch hàng ngày.
Thị trường chứng khoán ngày 4/3: Lực bán tăng mạnh, cơ hội chốt lời?

Thị trường chứng khoán ngày 4/3: Lực bán tăng mạnh, cơ hội chốt lời?

Thị trường chứng khoán hôm nay 4/3 sáng lực bán cục bộ trên toàn thị trường gây yếu tố hoang mang. Thanh khoản tăng mạnh vào phiên sáng nghẽn mạch vào chiều.
Ngành bảo hiểm châu Á lạc quan về doanh thu năm 2021

Ngành bảo hiểm châu Á lạc quan về doanh thu năm 2021

Các nhân viên tư vấn bảo hiểm ở châu Á vẫn lạc quan về triển vọng của nền kinh tế khu vực cũng như của ngành bảo hiểm.
'Chuyển nhà' từ HOSE sang HNX: Liệu có hết 'tắc đường' trên 'chợ' chứng khoán?

'Chuyển nhà' từ HOSE sang HNX: Liệu có hết 'tắc đường' trên 'chợ' chứng khoán?

Khi thị trường chứng khoán phát triển 'nóng', tình trạng nghẽn lệnh, 'tắc đường' khi đặt lệnh mua/bán các cổ phiếu giao dịch tại HOSE liên tục diễn ra.
Phiên bản di động