Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai làm việc tại Bộ Ngoại giao

06/11/2019 19:27

TGVN. Chiều 6/11, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Đoàn kiểm tra số 1150 của Bộ Chính trị do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương dẫn đầu đến làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 26-NG/TƯ gắn với Nghị quyết số 18-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

TIN LIÊN QUAN
truong ban dan van trung uong truong thi mai lam viec tai bo ngoai giao Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng XIII làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao
truong ban dan van trung uong truong thi mai lam viec tai bo ngoai giao Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao
truong ban dan van trung uong truong thi mai lam viec tai bo ngoai giao
Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu ý kiến tại buổi làm việc. (Ảnh: Tuấn Anh)

Đoàn Kiểm tra số 1150 của Bộ Chính trị do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao về kết quả thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao đồng chủ trì buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí thành viên Đoàn Kiểm tra gồm đại diện của Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Bộ Nội vụ, các đồng chí Ủy viên Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao, bí thư cấp ủy và thủ trưởng các đơn vị liên quan của Bộ Ngoại giao.

Sau khi xem xét báo cáo của Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao và qua hoạt động kiểm tra trực tiếp tại một số tổ chức thuộc Bộ Ngoại giao, thay mặt Đoàn Kiểm tra, đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao Bộ Ngoại giao đã thực hiện hết sức nghiêm túc, kịp thời và toàn diện chủ trương chung của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đã đạt được những kết quả nổi bật trong công tác phát triển đội ngũ cán bộ và kiện toàn tổ chức bộ máy, trong đó một số kết quả hoàn thành trước hạn và vượt mục tiêu đề ra. Ban cán sự đảng và Lãnh đạo Bộ Ngoại giao đã phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân, nhất là vai trò của người đứng đầu, trong công tác lãnh đạo và chỉ đạo triển khai.

truong ban dan van trung uong truong thi mai lam viec tai bo ngoai giao
Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Tuấn Anh)

Phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành đồng thời không ngừng thử nghiệm, cải tiến công tác cán bộ, áp dụng nhiều sáng kiến, cách làm hay trong công tác cán bộ như chế độ Tập sự Phó Vụ trưởng, chế độ sơ tuyển trong thi tuyển dụng công chức, chế độ thực tập tại các Cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài..., Bộ Ngoại giao đã xây dựng được đội ngũ cán bộ tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, lợi ích của đất nước, dân tộc, có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn nghiệp vụ cao, có lòng tự hào nghề nghiệp, khát vọng, mong muốn cống hiến, đóng góp cho Đảng và Nhà nước. Những bài học kinh nghiệm của Bộ Ngoại giao trong công tác tuyển dụng, đào tạo, quy hoạch, bồi dưỡng, tạo động lực cho cán bộ là những điển hình tích cực, cần được nghiên cứu nhân rộng.

Đồng chí Trương Thị Mai hoan nghênh Bộ Ngoại giao đã thực hiện tốt công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao đã tích cực chỉ đạo thực hiện việc giảm đầu mối, xác định, phân công nhiệm vụ giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị. Đặc biệt, Bộ Ngoại giao đã triển khai kịp thời, có chất lượng nhiệm vụ được Trung ương giao về tổ chức lại Đảng bộ Ngoài nước và Đảng bộ Bộ Ngoại giao.

truong ban dan van trung uong truong thi mai lam viec tai bo ngoai giao
Toàn cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Tuấn Anh)

Đồng chí Phạm Bình Minh cảm ơn và đánh giá cao chuyến công tác của Đoàn Kiểm tra, khẳng định hoạt động của Đoàn hết sức hiệu quả, thiết thực, giúp Bộ Ngoại giao rà soát một cách toàn diện, tổng thể công tác xây dựng đội ngũ, tổ chức bộ máy, kịp thời phát hiện những điểm cần điều chỉnh để làm tốt hơn. Đồng chí nhấn mạnh công tác tổ chức cán bộ có vai trò cốt lõi trong hoạt động của toàn bộ hệ thống chính trị nói chung và Bộ Ngoại giao nói riêng.

Trong bối cảnh đất nước trong thời gian tới sẽ triển khai rất nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng như đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ASEAN, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đưa quan hệ với nhiều đối tác đi vào chiều sâu, bảo đảm môi trường quốc tế và khu vực hòa bình, ổn định, bên cạnh quyết tâm sẵn sàng đảm nhận và thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó, việc triển khai hiệu quả công tác tổ chức cán bộ là một điều kiện tiên quyết. Bộ Ngoại giao cần tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được trong phát triển đội ngũ cán bộ ngoại giao và xây dựng Bộ Ngoại giao từng bước hiện đại, đồng thời cần tiếp thu những nhận xét, góp ý hết sức xác đáng, bổ ích của Đoàn kiểm tra để hoàn thiện hơn nữa công tác của ngành.

truong ban dan van trung uong truong thi mai lam viec tai bo ngoai giao Lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ: Gắn kết công tác của Đảng với công tác xây dựng ngành

Sáng ngày 03/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm giữa ...

truong ban dan van trung uong truong thi mai lam viec tai bo ngoai giao Bộ Ngoại giao giới thiệu nhân sự tham gia quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026

Trong các ngày 26-27/11, Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị giới thiệu nhân sự tham gia quy hoạch Ban Chấp ...

truong ban dan van trung uong truong thi mai lam viec tai bo ngoai giao Đảng ủy Bộ Ngoại giao tập huấn về công tác Đảng năm 2018

Từ ngày 4 - 5/5, tại Tuyên Quang, Đảng ủy Bộ Ngoại giao đã tổ chức chương trình tập huấn cấp ủy 2018 với sự ...

truong ban dan van trung uong truong thi mai lam viec tai bo ngoai giao Hội nghị tổng kết đề án đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

Ngày 23/2, Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao đã tổ chức Hội nghị tổng kết việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, ...