Việt Nam – Lào: Củng cố vững chắc quan hệ đặc biệt

26/04/2009 14:42

Chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chummaly Xaynhaxon từ 23-25/4 đã góp phần tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống và đoàn kết đặc biệt Việt – Lào, thể hiện sâu sắc tinh thần của lãnh đạo Đảng, Chính phủ và nhân dân hai nước trong việc bồi đắp quan hệ giữa hai nước.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đón Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chummaly Xaynhaxon, ngày 23/4.

Những định hướng lớn

 

Phải khẳng định rằng chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Xaynhaxon được tiến hành vào thời điểm khá thích hợp, góp phần bồi đắp thêm khuôn khổ hợp tác hai nước láng giềng anh em. Hai bên đã nhất trí đẩy mạnh sự hợp tác toàn diện trên cơ sở các nguyên tắc nêu trong Tuyên bố chung Việt - Lào tháng 6/2006 và tháng 10/2006.

 

Lãnh đạo hai nước đã thống nhất một số nội dung nổi bật trong ngắn hạn sắp tới như: Tăng cường quan hệ chính trị, duy trì các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao hai Đảng, hai nước; Tăng cường trao đổi lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới và công tác xây dựng Đảng; Thúc đẩy các hoạt động giao lưu hữu nghị, hợp tác giữa các bộ, ngành, các đoàn thể quần chúng và các địa phương hai nước; Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng; Giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tiếp tục xây dựng tuyến biên giới Việt - Lào thành tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển toàn diện, bền vững lâu dài; Phối hợp đẩy nhanh tiến độ dự án tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới như đã thỏa thuận.

 

Hai nước cũng đã cùng nhau trao đổi các nội dung và định hướng quan trọng phối hợp xây dựng Chiến lược hợp tác Việt Nam - Lào giai đoạn 2011–2020; Đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đẩy mạnh chương trình hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trên các lĩnh vực nông - lâm nghiệp, thủy sản, khí tượng thủy văn, bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên và y tế…

 

Chuyến thăm đất nước láng giềng cùng chung dải Trường Sơn, cùng chung dòng sông Mekong của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Chummaly Xaynhaxon đã một lần nữa khẳng định quan hệ láng giềng hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, thủy chung keo sơn giữa hai nước.

 

Tiêu biểu cho hợp tác khu vực

 

Trên các diễn đàn đa phương, Việt Nam và Lào đã và đang hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau có hiệu quả trong hoạt động đối ngoại của hai nước trong các vấn đề quốc tế và khu vực, cũng như trong các hoạt động tại các tổ chức và diễn đàn đa phương như LHQ, ASEAN, ASEAN+1, ASEAN+3, AIPA, Phong trào không liên kết, ASEM, Tổ chức Pháp ngữ, Tiểu vùng sông Mekong, Tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia, Hành lang kinh tế Đông Tây...; đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở Đông Nam Á và trên thế giới.

 

Trong ASEAN, mối quan hệ Việt – Lào là biểu tượng cho tình đoàn kết trong khu vực. Ở góc độ khu vực hóa về hợp tác kinh tế, Việt Nam và Lào được tập hợp trong nhóm CLMV (gồm Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam). Đây là nhóm nước mới gia nhập và khá tương đồng nhau về mọi khía cạnh phát triển.

 

Việt Nam và Lào cũng đang trở thành tâm điểm của “ASEAN lục địa”, chưa kể tới vị trí chiến lược của Việt Nam trong giáp ranh với “ASEAN hải đảo”. Việt Nam và Lào là trung tâm của khu vực hợp tác Tiểu vùng sông Mekong và Tiểu vùng sông Mekong mở rộng. Hai nước cũng đều có mặt trong “bản thiết kế” Hành lang Đông - Tây về khu vực hóa hợp tác.

 

Có thể nói, quan hệ ngày càng phát triển Việt Nam – Lào vừa là kết quả của nền móng lịch sử gắn bó lâu đời tốt đẹp giữa hai nước, vừa được bồi đắp bởi các yếu tố khách quan của quá trình phát triển tự nhiên.

 

Lê Thanh Tùng