Xây dựng thể chế phải chống cho được lợi ích nhóm

Theo dõi TGVN trên
 Đây là chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ tại hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triến khai nhiệm vụ 2017 của Ban Chỉ đạo tổ chức sáng 7/12.
TIN LIÊN QUAN
tin nhap 20161207223215 Tháo gỡ vướng mắc về giám định các vụ án tham nhũng
tin nhap 20161207223215 Thủ tướng: Doanh nghiệp phải nói không với đưa hối lộ

Báo cáo của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ cho biết năm 2016, công tác cải cách hành chính (CCHC) tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo (BCĐ).

tin nhap 20161207223215
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình chủ trì cuộc họp. (Ảnh: VGP/Lê Sơn)

Bộ Nội vụ - Cơ quan Thường trực của BCĐ đã tích cực hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương nghiêm túc quán triệt thực hiện các nhiệm vụ CCHC theo quy định tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 225/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch CCHC giai đoạn 2016-2020, công bố Chỉ số CCHC, phối hợp với MTTQ Việt Nam và Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức hội nghị công bố chỉ số hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước tại Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Lào Cai, Cần Thơ, Khánh Hoà.

Các thành viên BCĐ cũng đã tích cực tham mưu cho các bộ, ngành trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện CCHC, nhất là hoàn thiện các quy định pháp luật về kinh doanh, đầu tư, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ số phát triển KT-XH năm 2016 và giai đoạn 2016-2020.

Về kết quả đạt được, đến tháng 11/2016, các thành viên BCĐ tại các bộ đã tham mưu cho Chính phủ ban hành gần 160 nghị định hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh và điều chỉnh các quan hệ KT-XH mới phát sinh, kịp thời xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý đối với các văn bản hết hiệu lực, trái pháp luật hoặc văn bản không còn phù hợp với tình hình thực tế.

Tiếp tục hoàn thiện việc xây dựng các quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ hành chính Nhà nước để triển khai có hiệu quả Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương nhằm hoàn thiện về thể chế và bộ máy. Công tác cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một cửa và một cửa liên thông được BCĐ quan tâm, đôn đốc, giúp tăng cường công khai, minh bạch trong giải quyết TTHC. Việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức có nhiều chuyển biến. Theo đó, các bộ ngành, địa phương đã tinh giản biên chế theo quy định. Tính đến ngày 30/11/2016, đã thực hiện tinh giản biên chế được 18.839 người, trong đó cơ quan Đảng và đoàn thể tinh giản được 789 người, các cơ quan hành chính 2.342 người, đơn vị sự nghiệp công lập 12.041 người, cán bộ cấp xã 3.553 người, khối doanh nghiệp Nhà nước 114 người.

Cải cách hành chính công và hiện đại hoá hành chính tiếp tục được triển khai có hiệu quả cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức, biên chế và tài chính, giúp nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, sắp xếp lại tổ chức theo hướng tinh gọn. Các bộ, ngành đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước và cung cấp dịch vụ công trên cơ sở triển khai hiệu quả các văn bản của Chính phủ.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2017, BCĐ nêu rõ các bộ, ngành tiếp tục đẩy mạnh các nội dung CCHC, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường thanh tra, kiểm tra CCHC năm 2017.

Bộ Nội vụ giúp Chính phủ tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương triển khai Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016-2020 và các đề án có liên quan đến công tác CCHC, tăng cường công tác kiểm tra CCHC tại một số bộ ngành, địa phương; tiếp tục chú trọng công tác theo dõi thi hành pháp luật gắn với xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; đẩy mạnh cải cách TTHC, nhất là thủ tục trọng tâm, liên quan đến người dân, doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng cơ cấu công chức, viên chức theo đề án vị trí việc làm; triển khai có hiệu quả việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp; xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử và thực hiện nghiêm túc kế hoạch giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước giai đoạn 2016-2020…

Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ, ngành đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác CCHC vừa qua, nhất là trong các lĩnh vực hành chính liên quan đến đời sống dân sinh như thủ tục hành chính về đất đai, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thuế, hải quan, xây dựng, chứng thực…

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ tiếp thu ý kiến phát biểu của các thành viên BCĐ trong công tác CCHC thời gian qua.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ nhấn mạnh từ đầu 2016 đến nay, BCĐ đã tích cực triển khai các hoạt động, chỉ đạo, đôn đốc công tác CCHC, cải cách thể chế, bộ máy có hiệu quả. Các thành viên BCĐ đã tích cực triển khai các hoạt động kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ CCHC tại các bộ, ngành, địa phương để có những chỉ đạo kịp thời, hiệu quả.

“Việc CCHC để tập trung nguồn lực trong lĩnh vực này phục vụ cho người dân, tổ chức được thuận lợi nhất, nhưng không vì thế mà bỏ qua vai trò quản lý Nhà nước mà “tháo khoán” mọi việc, chúng ta CCHC để loại trừ tham nhũng, lãng phí, không để gây khó dễ cho người dân”, Phó Thủ tướng nói.

Về nhiệm vụ, giải pháp năm 2017, Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục triển khai đồng bộ các nội dung của Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2016-2020, tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả nền hành chính và đẩy mạnh CCHC, đặc biệt là cải cách TTHC, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tiếp tục đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp trong công tác CCHC.

Tập trung triển khai Quyết định 225/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch CCHC Nhà nước giai đoạn 2016-2020 một cách đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tiễn của bộ, ngành, địa phương; tập trung cải cách TTHC theo các nghị quyết của Chính phủ; tiếp tục loại bỏ các thủ tục rườm rà, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp; tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ; công bố công khai, minh bạch các quy trình thủ tục; tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết TTHC, mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính các cấp.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng lưu ý, cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhất là những công chức, viên chức làm nhiệm vụ giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp. Kiên quyết loại bỏ tình trạng tiêu cực, nhũng nhiễu, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng, hiệu quả hoạt động cung cấp dịch vụ công.

Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, trọng tâm là công tác bổ nhiệm, quản lý cán bộ, công chức việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật; hoàn thiện thể chế như xây dựng các văn bản về tăng trách nhiệm giải trình của người đứng đầu, giám sát chặt chẽ quy trình xử lý các vụ án về người đứng đầu mà dư luận xã hội quan tâm.

“Chúng ta phải khắc phục cho được tình trạng văn bản trình lên rồi lại xin rút, nghị định vừa ban hành lại sửa đổi, việc ban hành văn bản quy phạm phải thông qua việc tổng kết thực tiễn, qua phản ánh của cử tri, doanh nghiệp, báo chí, qua kiểm tra nắm tình hình để thiết kế chính sách phù hợp cho xây dựng đề cương, có trưng cầu ý kiến, đánh giá tác động để các văn bản hướng dẫn khả thi, đi vào cuộc sống”, Phó Thủ tướng chỉ rõ.

Các thành viên BCĐ cần phát hiện cho được những vấn đề đang gây trở ngại cho CCHC, từ đó đề xuất những giải pháp cụ thể, hoạt động của một số thành viên chưa đều tay, trách nhiệm chưa đầy đủ, phát hiện và đề xuất các kiến nghị chưa đến nơi đến chốn, cố gắng tránh bệnh hình thức trong họp hành, đóng góp ý kiến để phát huy trách nhiệm cao của từng thành viên BCĐ.

Các dịch vụ công ích như ngành y tế cần đẩy mạnh tự chủ cho đơn vị sự nghiệp công càng nhiều càng tốt, làm sao để vốn đầu tư của Nhà nước cho dịch vụ công được thu hồi, xem xét việc khoán cho đơn vị sự nghiệp công lập đứng ra đầu tư luôn cho các dịch vụ công ích.

Trong việc xây dựng thể chế phải chống cho được lợi ích nhóm, bảo vệ cho được quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục, đề ra các quy định, quy chuẩn chặt chẽ cũng như tăng cường công tác kiểm tra và quản lý Nhà nước.

tin nhap 20161207223215
Chống tham nhũng, lãng phí: Vừa cấp bách, vừa lâu dài

Ngày 7/11, tại TPHCM, Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về Tăng cường sự lãnh ...

tin nhap 20161207223215
Không có vùng cấm trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Đây là ý kiến của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình tại hội nghị lấy ý ...

tin nhap 20161207223215
Thủ tướng chủ trì Hội nghị toàn quốc về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo

Chiều 7/10, chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, Thủ tướng Nguyễn ...

PV

Đọc thêm

Covid-19: Trung Quốc khẳng định làn sóng dịch sắp kết thúc; Hàn Quốc bỏ một quy định về khẩu trang

Covid-19: Trung Quốc khẳng định làn sóng dịch sắp kết thúc; Hàn Quốc bỏ một quy định về khẩu trang

Baoquocte.vn. Số ca Covid-19 nặng và tử vong ở Trung Quốc có xu hướng giảm, trong khi không có dấu hiệu xuất hiện các ca bệnh mới đáng kể trong Tết ...
Cựu tổng thống Mỹ Barack Obama dạy con thế nào?

Cựu tổng thống Mỹ Barack Obama dạy con thế nào?

Baoquocte.vn. Cựu tổng thống Mỹ Barack Obama từng chia sẻ rằng, các bậc cha mẹ đừng quá cứng nhắc, nghiêm khắc nếu muốn con cái gần gũi hơn với mình.
Sao Việt: Minh Hằng lên đồ sang chảnh, Hoa hậu Bảo Ngọc tự tin khoe mặt mộc

Sao Việt: Minh Hằng lên đồ sang chảnh, Hoa hậu Bảo Ngọc tự tin khoe mặt mộc

Baoquocte.vn. Ca sĩ Minh Hằng diện đồ sang chảnh, Hoa hậu Bảo Ngọc tự tin khoe mặt mộc, Mạnh Trường hạnh phúc bên bà xã.
Avatar 2 lọt top 4 những phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại

Avatar 2 lọt top 4 những phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại

Baoquocte.vn. 'Avatar: The Way of Water' (tựa phim: 'Avatar: Dòng chảy của nước') tiếp tục thống trị bảng xếp hạng các bộ phim ăn khách nhất tại Bắc Mỹ.
Phương Oanh xinh đẹp với thời trang hàng hiệu, thanh lịch khi du lịch Hàn Quốc

Phương Oanh xinh đẹp với thời trang hàng hiệu, thanh lịch khi du lịch Hàn Quốc

Baoquocte.vn. Nữ diễn viên Phương Oanh phim 'Quỳnh Búp bê' diện cây hàng hiệu, thả dáng giữa trời tuyết ở Hàn Quốc.
Tổng thống Ai Cập lần đầu đến Armenia: Mong muốn phát triển quan hệ

Tổng thống Ai Cập lần đầu đến Armenia: Mong muốn phát triển quan hệ

Baoquocte.vn. Chuyến thăm của Tổng thống Ai Cập đến Armenia phản ánh mối quan tâm sâu sắc của Cairo trong việc phát triển quan hệ với Yerevan.
Xung đột Nga-Ukraine: Điểm sáng trong tình thế bế tắc

Xung đột Nga-Ukraine: Điểm sáng trong tình thế bế tắc

Baoquocte.vn. Tuyên bố của các bên liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine đang làm dấy lên hy vọng về triển vọng đàm phán hòa bình có cơ hội diễn ra.
Dự báo cục diện kinh tế, chính trị - an ninh thế giới năm 2023

Dự báo cục diện kinh tế, chính trị - an ninh thế giới năm 2023

Baoquocte.vn. Cục diện chính trị - an ninh thế giới trong năm 2023 sẽ tiếp tục được định hình bởi quan hệ cạnh tranh và tập hợp lực lượng giữa các nước lớn.
Đối thoại Trung Quốc-Australia: Động thái mở đường

Đối thoại Trung Quốc-Australia: Động thái mở đường

Baoquocte.vn. Việc Trung Quốc và Australia nối lại đối thoại ngoại giao-chiến lược hôm 21/12 tại Bắc Kinh đánh dấu sự tan băng trong quan hệ giữa hai bên.
Vụ bê bối tham nhũng của Phó chủ tịch EP: Cơn địa chấn tại ‘pháo đài liêm chính’

Vụ bê bối tham nhũng của Phó chủ tịch EP: Cơn địa chấn tại ‘pháo đài liêm chính’

Baoquocte.vn. Nghị viện châu Âu đang rung chuyển bởi vụ bê bối tham nhũng của Phó chủ tịch EP thuộc đảng Xã hội và Dân chủ Hy Lạp Eva Kaili.
Thị trường dầu mỏ thế giới: Kẹt với giá trần

Thị trường dầu mỏ thế giới: Kẹt với giá trần

Baoquocte.vn. Quyết định của EU áp giá trần với dầu Nga bán ra thị trường quốc tế đang khiến thị trường dầu mỏ thế giới diễn biến khó lường.
Châu Âu-Mỹ: Ấn tượng khác về đồng minh

Châu Âu-Mỹ: Ấn tượng khác về đồng minh

Baoquocte.vn. Coi nhau là đồng minh nhưng xem ra thời gian gần đây, lời qua tiếng lại giữa châu Âu và Mỹ không mang tính bạn bè cho lắm.
Các công ty lớn có thể đối mặt với hóa đơn 100 tỷ USD /năm để xử lý chất thải nhựa

Các công ty lớn có thể đối mặt với hóa đơn 100 tỷ USD /năm để xử lý chất thải nhựa

Baoquocte.vn. Bất chấp nỗ lực của người dân trong việc phân loại nhựa đã qua sử dụng, đặc biệt là ở châu Âu, chỉ có 9% chất thải nhựa thực sự được tái chế.
Chuyên gia dự báo thế giới 2023: Một gam màu xám?

Chuyên gia dự báo thế giới 2023: Một gam màu xám?

Baoquocte.vn. Chủ tịch Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Mỹ Richard Haass cho rằng năm 2023 nhiều vấn đề nhức nhối của thế giới vẫn chưa thể tìm ra 'lối thoát'.
Bán đảo Triều Tiên: Chuyên gia chỉ ra điểm yếu trong 'nước cờ' của Seoul, một 'chiếc ô hạt nhân' có cứu được cục diện?

Bán đảo Triều Tiên: Chuyên gia chỉ ra điểm yếu trong 'nước cờ' của Seoul, một 'chiếc ô hạt nhân' có cứu được cục diện?

Baoquocte.vn. Tình hình bán đảo Triều Tiên đang gia tăng căng thẳng, Hàn Quốc liệu đã đi đúng hướng để tránh bất đồng leo thang?
ASEAN trong năm 2023: 'Sứ mệnh' của Chủ tịch Indonesia và hành trình đầy thử thách

ASEAN trong năm 2023: 'Sứ mệnh' của Chủ tịch Indonesia và hành trình đầy thử thách

Baoquocte.vn. Ngày 1/1, Indonesia đã chính thức bắt đầu đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2023, bắt đầu 'sứ mệnh' lèo lái con thuyền ASEAN.
Bán đảo Triều Tiên đầu năm mới: Bình Nhưỡng công khai tham vọng, Seoul 'mất ngủ' tính kịch bản, Washington có thể 'ung dung'?

Bán đảo Triều Tiên đầu năm mới: Bình Nhưỡng công khai tham vọng, Seoul 'mất ngủ' tính kịch bản, Washington có thể 'ung dung'?

Baoquocte.vn. Tình hình bán đảo Triều Tiên đầu năm mới tiếp tục diễn biến căng thẳng khi Bình Nhưỡng có ý định mở rộng 'theo cấp số nhân' kho vũ khí hạt nhân.
Chuyên gia quốc tế bình về cục diện 'vừa đánh vừa đàm' trong xung đột Nga-Ukraine

Chuyên gia quốc tế bình về cục diện 'vừa đánh vừa đàm' trong xung đột Nga-Ukraine

Baoquocte.vn. Các kênh đàm phán không chính thức là hy vọng tốt nhất lúc này đối với xung đột Nga-Ukraine.
Phiên bản di động