Đưa Nghị quyết Trung ương 4 vào công việc hàng ngày của cán bộ, đảng viên Bộ Ngoại giao

14:19 | 21/12/2016

Sáng 21/12, Bộ Ngoại giao đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

TIN LIÊN QUAN
dua nghi quyet trung uong 4 vao cong viec hang ngay cua can bo dang vien bo ngoai giao Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII
dua nghi quyet trung uong 4 vao cong viec hang ngay cua can bo dang vien bo ngoai giao Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4

Đồng chí Phạm Bình Minh - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao, Bí thư Ban Cán sự Đảng bộ Bộ Ngoại giao, chủ trì hội nghị.

Tới dự hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Ban chấp hành Công đoàn Bộ, Ban Chấp hành Đoàn Thanh nhiên Bộ; cấp ủy của các đảng bộ, chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc trong Đảng bộ Bộ Ngoại giao và Chủ tịch Công đoàn các đơn vị trong Bộ.

dua nghi quyet trung uong 4 vao cong viec hang ngay cua can bo dang vien bo ngoai giao
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao, Bí thư Ban Cán sự Đảng bộ Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh chủ trì hội nghị. (Ảnh: Quang Hòa)

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, thể hiện qua việc ngày 9/12 vừa qua, Bộ Chính trị đã tổ chức Hội nghị trực tuyến đầu tiên từ Trung ương đến 63 tỉnh, thành phố trực thuộc để nghiên cứu, học tập và trực tiếp triển khai Nghị quyết.

“Đây là nghị quyết đặc biệt quan trọng để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng và cũng là nhằm triển khai tinh thần Nghị quyết của Đại hội Đảng XII về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực sức chiến đấu của Đảng”, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nói.

Theo Phó Thủ tướng, kể từ khi thành lập đến nay, Đảng luôn đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, xác định đây là nhiệm vụ then chốt, cần thực hiện thường xuyên liên tục. Công tác xây dựng Đảng cũng đã được thể hiện xuyên suốt, nhất quán qua các văn kiện của Đảng và đã tiếp tục được nhấn mạnh tại Đại hội Đảng 12.

dua nghi quyet trung uong 4 vao cong viec hang ngay cua can bo dang vien bo ngoai giao
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. (Ảnh: Quang Hòa)

Phó Thủ tướng cho rằng, mỗi cán bộ ngoại giao tự hào mang trên mình trọng trách nặng nề nhưng vô cùng cao quý là mỗi việc làm, dù nhỏ nhất đều góp phần bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc, chế độ. Đặc thù của ngành là thường xuyên tiếp xúc với yếu tố bên ngoài, đứng trước cả cám dỗ cũng như sức ép nhiều chiều, trong đó có cả thế lực thù địch có ý đồ “diễn biễn hòa bình”, thay đổi chế độ.

"Nếu không có bản lĩnh chính trị vững vàng, nguy cơ sa ngã, “tự diễn biến, tự chuyển hóa” là hiện hữu. Khi đã đánh mất mình, thì việc buông lơi lợi ích quốc gia – dân tộc là điều khó khánh khỏi", Phó Thủ tướng nói.

"Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: 'Chúng ta không sợ phạm sai lầm mà chỉ sợ phạm sai lầm mà không quyết tâm sửa chữa'. Đây là một bài học kinh nghiệm lớn, đồng thời là một đòi hỏi khách quan trong giai đoạn hiện nay để Đảng ta thật vững mạnh và đảm đương thành công nhiệm vụ lãnh đạo đất nước", Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nói.

Chính vì vậy, theo Phó Thủ tướng, mỗi Đảng viên, cán bộ ngoại giao cần luôn xác định việc rèn luyện bản lĩnh chính trị - tư tưởng có ý nghĩa sống còn. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 hay việc rèn luyện bản lĩnh chính trị - tư tưởng, tu dưỡng đạo đức của tất cả cán bộ, Đảng viên trong ngành phải là quá trình liên tục, diễn ra thường xuyên, phải được tiến hành đồng bộ với việc thực hiện các Nghị quyết, chủ trương chính sách khác của Đảng và Nhà nước.

"Nói cách khác, chúng ta phải thực sự đưa Nghị quyết Trung ương 4 vào cuộc sống, công việc hàng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên của Bộ Ngoại giao", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng cho rằng, trên cơ sở quán triệt các nội dung quan trọng của Nghị quyết, điều cốt yếu nhất là mỗi cán bộ, Đảng viên Bộ Ngoại giao cần tự nghiêm túc soi mình để sớm phát hiện, từ đó có biện pháp ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.  

Thay mặt Ban Cán sự, Phó Thủ tướng đề nghị toàn thể cán bộ, Đảng viên Bộ Ngoại giao nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, nghiêm túc quán triệt sâu, nhận thức rõ, hành động đúng theo tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết.

dua nghi quyet trung uong 4 vao cong viec hang ngay cua can bo dang vien bo ngoai giao
Tới dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Ban chấp hành Công đoàn Bộ, Ban Chấp hành Đoàn Thanh nhiên Bộ; cấp ủy của các đảng bộ, chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc trong Đảng bộ Bộ Ngoại giao và, Chủ tịch Công đoàn các đơn vị trong Bộ. (Ảnh: Quang Hòa)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo, để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng thì “nhận thức phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn và phương pháp phải đúng”.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, các đồng chí cán bộ, đảng viên Bộ Ngoại giao cần nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong hàng ngũ cán bộ, đảng viên. Thứ hai, cần nắm vững các nội dung cơ bản, tư tưởng cốt lõi của Nghị quyết. Thứ ba, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII phải được thực hiện đồng bộ với các nghị quyết khác của Trung ương, của Quốc hội và Chính phủ. "Trong đó, từ góc độ của Bộ Ngoại giao, chúng ta đặc biệt coi trọng kết hợp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII với Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế và Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới", Phó Thủ tướng nói.

Nghị quyết Trung ương 4 đã chỉ cụ thể 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, 9 biểu hiện suy thoái về đạo đức và 9 biểu hiện của “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa”, đồng thời đề ra 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp rất cụ thể để ngăn ngừa, đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực nói trên. Việc quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 cũng cần đi đôi với việc tếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

dua nghi quyet trung uong 4 vao cong viec hang ngay cua can bo dang vien bo ngoai giao
Đồng chí Nguyễn Đức Hà, báo cáo viên tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Hà, thành viên tổ biên tập xây dựng Đề án Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã trình bày những nội dung quan trọng của Nghị quyết. Đồng chí nhấn mạnh tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4 - Nghị quyết đầu tiên của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương đầu tiên để triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng XII. Báo cáo viên Nguyễn Đức Hà cũng nêu những điểm mới, những nội dung cốt lõi của Nghị quyết, về 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, 9 biểu hiện suy thoái về đạo đức và 9 biểu hiện của “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa”; và 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp rất cụ thể để ngăn ngừa, đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực mà Nghị quyết chỉ ra.

dua nghi quyet trung uong 4 vao cong viec hang ngay cua can bo dang vien bo ngoai giao Chống tham nhũng, lãng phí: Vừa cấp bách, vừa lâu dài

Ngày 7/11, tại TPHCM, Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về Tăng cường sự lãnh ...

dua nghi quyet trung uong 4 vao cong viec hang ngay cua can bo dang vien bo ngoai giao Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế

Ngày 5/11/2016, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban ...