70 năm Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương: Đoàn kết, Trí tuệ, Đổi mới và Phát triển

Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. Nhân dịp Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương - cơ quan lãnh đạo của Đảng bộ Bộ Ngoại giao - kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống (7/11/1948 - 7/11/2018), Báo Thế Giới & Việt Nam trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Nguyễn Quang Trung, Vụ trưởng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Ngoại giao.
TIN LIÊN QUAN
70 nam dang bo khoi cac co quan trung uong doan ket tri tue doi moi va phat trien 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương
70 nam dang bo khoi cac co quan trung uong doan ket tri tue doi moi va phat trien Nhiều hoạt động kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Bảy mươi năm xây dựng và phát triển, mặc dù trải qua nhiều khó khăn, thách thức và yêu cầu thực tiễn cách mạng, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo của Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự giúp đỡ, phối hợp hiệu quả của các ban Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng, các bộ ngành, đoàn thể Trung ương và không ngừng nỗ lực vươn lên, trở thành một Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Một chặng đường vẻ vang

Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương ngày nay được thành lập, xây dựng và phát triển từ một Liên chi cơ quan Trung ương nhỏ bé, chỉ với 6 chi bộ và vài chục đảng viên vào ngày 07/11/1948 tại Chiến khu Việt Bắc. Do yêu cầu thực tiễn cách mạng, Liên chi được phát triển thành Đảng bộ các cơ quan Chính, Dân, Đảng Trương ương đúng trong giai đoạn cao trào của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (tháng 6/1953).

Với quan điểm chỉ đạo nhằm phát huy hơn nữa vai trò của các tổ chức đảng ở các cơ quan Trung ương trong tham gia xây dựng Thủ đô, năm 1962, Đảng bộ được chuyển giao về trực thuộc Đảng bộ Hà Nội. Đến năm 1964, Đảng bộ trở về trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương do Trung ương nhận thấy việc chuyển giao chưa thích hợp và cần tập trung sự lãnh đạo của Trung ương với Đảng bộ các cơ quan Chính, Dân, Đảng Trung ương. Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, năm 1978, Ban Bí thư quyết định giải thể Đảng ủy các cơ quan Chính, Dân, Đảng Trung ương, chuyển giao các tổ chức đảng về trực thuộc Ban Bí thư và Thành ủy Hà Nội.

70 nam dang bo khoi cac co quan trung uong doan ket tri tue doi moi va phat trien
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng biểu dương những thành tích Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã đạt được trong 70 năm qua.

Năm 1982, nhằm tiếp tục cải thiện phương thức hoạt động và nâng cao hiệu quả lãnh đạo của các đảng bộ cơ quan, bảo đảm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị trước yêu cầu của tình hình mới, Trung ương quyết định thành lập đảng ủy cấp trên của 10 đảng bộ cơ quan Trung ương theo khối công tác (gọi tắt là Đảng ủy Khối trực thuộc Trung ương); sau đó tiếp tục được kiện toàn, sắp xếp thành 07 đảng bộ khối trực thuộc Trung ương.

Thực hiện nội dung Nghị quyết Đại hội X của Đảng về sắp xếp, đổi mới tổ chức, bộ máy của Đảng, đặc biệt là các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng ủy khối ở Trung ương, Bộ Chính trị ban hành quyết định số 47-QĐ/TW ngày 11/4/ 2007 thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trên cơ sở sắp xếp lại 07 Đảng bộ Khối trực thuộc Trung ương. Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương hiện nay là một trong bốn Đảng bộ trực thuộc Trung ương cùng 63 tỉnh ủy, thành ủy viên trên cả nước. Hiện nay, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương bao gồm 64 đảng bộ, chi bộ trực thuộc với 5.469 chi bộ, gần 7 vạn đảng viên.

Bảy mươi năm qua, đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối luôn là lực lượng tinh túy, tâm huyết, trí tuệ, làm nhiệm vụ tham mưu và trực tiếp tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ở tầm vĩ mô, góp phần quan trọng vào những thành công của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta trên tất cả các mặt chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; cùng toàn Đảng, toàn Quân và toàn Dân thực hiện thắng lợi công cuộc kháng chiến, giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước, cũng như sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế hiện nay. Với những thành tích đạt được, nhất là trong những năm gần đây, Đảng bộ Khối các cơ quan trung ương vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Độc lập hạng Nhất năm 2013; hai lần đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2010 và 2017)…

Những bài học quý báu

Trong quá trình xây dựng và phát triển, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương cũng gặp không ít khó khăn, vướng mắc. Nhiều hạn chế, yếu kém nảy sinh trong thực tiễn hoạt động chưa được giải quyết kịp thời, nhất là trong tham mưu, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, trong công tác cán bộ; mô hình tổ chức vẫn còn những bất cập…

70 nam dang bo khoi cac co quan trung uong doan ket tri tue doi moi va phat trien
Đồng chí Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao phát biểu tại Đại hội Chi bộ Văn phòng Bộ Ngoại giao, tháng 9/2017. (Ảnh: TA)

Nhìn lại quá trình xây dựng và phát triển 70 năm qua của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, dù còn những mặt hạn chế, nhưng những thành tựu, kết quả đạt được trên mọi lĩnh vực vẫn là mặt nổi bật của Đảng bộ. Những thành tựu, kết quả cũng như những hạn chế yếu kém trải qua đã giúp cho Đảng bộ rút ra được những bài học kinh nghiệm quý báu, đồng thời xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, động lực để tiếp tục xây dựng và phát triển Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong thời gian tới.

Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương đã tổng kết,  rút ra các bài học sau đây:

Một là, phải tuyệt đối trung thành với lý tưởng cộng sản, chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tăng cường và thực hiện có hiệu quả mối quan hệ phối hợp công tác; sự hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chuyên môn, nghiệp vụ của các ban Đảng Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng.

Hai là, cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn để kịp thời nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, phù hợp với tình hình thực tiễn. Thường xuyên chăm lo công tác cán bộ; trọng dụng và sử dụng nhân tài hợp lý trên các lĩnh vực. Đội ngũ cán bộ, đảng viên phải thường xuyên “tự soi”, “tự sửa”,  tự làm công tác tư tưởng cho mình; thường xuyên nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu ở các cấp theo đúng phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”. Chủ động, tích cực học tập, trau dồi lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ để tự nâng cao năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong mọi điều kiện và tình hình mới, nhất là trong thời kỳ đất nước ta hội nhập sâu rộng, toàn diện ngày nay.

Ba là,  thực hiện nghiêm túc, đúng thẩm quyền công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Chú trọng kiểm tra, giám sát cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu các cấp về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; và trong các lĩnh vực nhạy cảm.

Bốn là, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác dân vận và hoạt động của các đoàn thể, bảo đảm phát huy tốt vai trò của các đoàn thể trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, đóng góp trực tiếp vào việc tham mưu, hoạch định và thực thi chính sách hợp lòng dân; tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng và chính quyền nhân dân.

Năm là, tăng cường và phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn, lãnh đạo cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo, động viên khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn; tích cực tham gia xây dựng Đảng. Kịp thời tôn vinh điển hình tiên tiến, tạo sự lan tỏa trong Đảng bộ và trong xã hội.

Sáu là, 70 năm xây dựng, phát triển và đồng hành cùng đất nước, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đúc rút truyền thống lịch sử của Đảng bộ, đó là “Đoàn kết, Trí tuệ, Đổi mới, Phát triển”.

- Thành quả của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên Đảng bộ Khối 70 năm qua có được là nhờ vào sự thống nhất ý chí và hành động của toàn Đảng bộ. Các tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối đã phát huy tốt việc động viên, tập hợp, huy động các lực lượng tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, đó là tinh thần “ĐOÀN KẾT” của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

- Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, các cấp ủy đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối đã, đang và sẽ luôn là đội ngũ “vừa hồng”, “ vừa chuyên”. Đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối nguyện sẽ tiếp tục rèn luyện, học tập, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đem hết khả năng, trí tuệ để cống hiến, làm tròn nghĩa vụ, trách nhiệm được giao, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. “TRÍ TUỆ” chính là sức mạnh của Đảng ủy khối các Cơ quan Trung ương.

- Thực tiễn 70 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ Khối đã phản ánh đầy đủ, toàn diện tinh thần đổi mới, không ngừng vượt qua khó khăn, thách thức trong mọi hoàn cảnh lịch sử. Chính những điều kiện, hoàn cảnh lịch sử đã rèn luyện nên Đảng bộ Khối từng bước vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; giữ vững và phát huy tinh thần đổi mới để không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên, góp phần củng cố và tăng cường vai trò, vị thế của đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. “ĐỔI MỚI” vừa là mục tiêu vừa là động lực hành động của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương ngày nay.

- Sự phát triển của Đảng bộ Khối 70 năm qua phản ánh một thực tiễn khách quan, khoa học và không thể phủ nhận về nét đặc thù của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Phát huy truyền thống 70 năm lịch sử vẻ vang, các cấp ủy đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối đã, đang và sẽ nguyện luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, không ngừng đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, góp phần vào sự “PHÁT TRIỂN” vững mạnh của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Vinh dự là một tổ chức đảng trực thuộc

Đảng bộ Bộ Ngoại giao vinh dự là một tổ chức đảng trực thuộc, đã đóng góp tích cực vào thành tích chung 70 năm trưởng thành và phát triển của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Đảng bộ Bộ Ngoại giao trực thuộc Trung ương được thành lập năm 1955 (trước đó được tổ chức dưới hình thức Chi bộ) với 04 Chi bộ và 30 đảng viên. Đến năm 1976, số lượng tổ chức Đảng và đảng viên của toàn Đảng bộ tăng lên đáng kể.

Từ năm 1981, Đảng bộ Bộ Ngoại giao trực thuộc Đảng ủy Khối đối ngoại Trung ương. Năm 2007, Đảng bộ Bộ Ngoại giao đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Năm 2009, Đảng bộ Bộ Ngoại giao được tổ chức lại theo Quyết định số 803-QĐ/ĐUK ngày 14/5/2009 của Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương, là đảng bộ cấp trên cơ sở trực  thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Hiện nay, Đảng bộ Bộ Ngoại giao có đội ngũ cán bộ, đảng viên đông đảo đang sinh hoạt tại 40 tổ chức cơ sở Đảng. Đảng bộ Bộ Ngoại giao đã trải qua 27 kỳ đại hội. Đảng ủy Bộ Ngoại giao có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo đội ngũ cán bộ đảng viên Bộ Ngoại giao thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về đối ngoại theo quy định tại Nghị định số 26/2017/NĐ-CP ngày 14/3/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao.

Từ khi thành lập đến nay, trải qua các thời kỳ cách mạng khác nhau, đội ngũ cán bộ, đảng viên Bộ Ngoại giao luôn phấn đấu, vượt qua khó khăn thách thức, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, được Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương nhiều lần biểu dương, khen thưởng.

Vững bước trên con đường đổi mới

Đứng trước vận hội mới, với thế và lực vững mạnh của đất nước, dù có những khó khăn, thử thách mới, nhưng phát huy truyền thống 70 năm lịch sử hào hùng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, các cấp ủy đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ phấn đấu với quyết tâm chính trị cao nhất, nỗ lực lớn nhất, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh… Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa... Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới… phấn đấu sớm đưa đất nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại… bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc… giữ gìn hòa bình, ổn định”. Là một Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc, Đảng bộ Bộ Ngoại giao vinh dự tiếp bước cùng truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng và dân tộc, viết tiếp những trang sử vàng truyền thống của Đảng bộ có bề dày 70 năm lịch sử và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao giai đoạn tiếp theo, góp phần xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, nâng cao năng lực công tác của cán bộ, đảng viên, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị các cơ quan Trung ương theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ  XII, nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2015-2020.

 Bài viết sử dụng tư liệu của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Đảng bộ Bộ Ngoại giao. Độc giả quan tâm có thể tìm đọc cuốn “Lịch sử Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1948-2018)”, NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật năm 2018.

70 nam dang bo khoi cac co quan trung uong doan ket tri tue doi moi va phat trien 7/11 là Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Ngày 4/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức họp báo công bố Ngày truyền thống Đảng bộ ...

70 nam dang bo khoi cac co quan trung uong doan ket tri tue doi moi va phat trien Chủ tịch nước dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Sáng 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã khai mạc trọng thể ...

Đọc thêm

HLV Yokohama FC: Công Phượng là cầu thủ giỏi và tích cực học hỏi

HLV Yokohama FC: Công Phượng là cầu thủ giỏi và tích cực học hỏi

Baoquocte.vn. HLV Shuhei Yomoda đánh giá Công Phượng là cầu thủ giỏi và đang hòa nhập tốt tại Yokohama FC, Nhật Bản.
Chiến tranh và Hòa bình: 5 năm đàm phán Hiệp định Paris

Chiến tranh và Hòa bình: 5 năm đàm phán Hiệp định Paris

Baoquocte.vn. Bốn đoàn đàm phán ký Hiệp định ngừng bắn. Mỹ cam kết chấm dứt mọi hoạt động quân sự và rút hết quân Mỹ trong vòng hai tháng.
Tử vi 12 cung hoàng đạo Thứ Tư ngày 1/2/2023: Bảo Bình sự nghiệp rạng rỡ

Tử vi 12 cung hoàng đạo Thứ Tư ngày 1/2/2023: Bảo Bình sự nghiệp rạng rỡ

Baoquocte.vn. Tử vi hôm nay 1/2/2023 của 12 cung hoàng đạo - Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư, Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên ...
Hỗ trợ giáo viên Trường Song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du

Hỗ trợ giáo viên Trường Song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du

Baoquocte.vn. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh trao tặng 70 phần quà cho các giáo viên Trường Song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du.
Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp ngày 1/2/2023: Tuổi Sửu chi tiêu thoải mái

Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp ngày 1/2/2023: Tuổi Sửu chi tiêu thoải mái

Baoquocte.vn. Xem tử vi 1/2 - tử vi 12 con giáp ngày 1/2/2023 của - Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi về công việc, ...
Con gái Hoa hậu Thế giới năm 2000 Priyanka Chopra xuất hiện đáng yêu bên mẹ

Con gái Hoa hậu Thế giới năm 2000 Priyanka Chopra xuất hiện đáng yêu bên mẹ

Baoquocte.vn. Con gái Hoa hậu Thế giới Priyanka Chopra và ca sĩ Nick Jonas hút sự chú ý khi lần đầu lộ diện tại lễ gắn sao trên Đại lộ danh ...
Để công tác bảo hộ công dân ngày một hiệu quả, hiện đại và chuyên nghiệp hơn

Để công tác bảo hộ công dân ngày một hiệu quả, hiện đại và chuyên nghiệp hơn

Baoquocte.vn. Trả lời phỏng vấn Báo TG&VN, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đã phác họa bức tranh phản ánh công tác bảo hộ công dân trong năm 2022...
Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia thăm lãnh sự công dân nhân dịp Tết Quý Mão 2023

Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia thăm lãnh sự công dân nhân dịp Tết Quý Mão 2023

Baoquocte.vn. Đại sứ Việt Nam tại Saudi Arabia Đặng Xuân Dũng và các cán bộ Đại sứ quán thăm một số người Việt đang thụ án tại hai trại tù nam và nữ tại Malaz, Riyadh.
Việt Nam lên tiếng về vụ xét xử đường dây buôn người ở Anh

Việt Nam lên tiếng về vụ xét xử đường dây buôn người ở Anh

Baoquocte.vn. Đại sứ quán Việt Nam tại Anh sẽ tiếp tục theo dõi sát sao vụ xét xử người đứng đầu đường dây buôn người ở Anh.
Động đất ở Indonesia: Đại sứ quán Việt Nam sẵn sàng các biện pháp bảo hộ công dân khi cần thiết

Động đất ở Indonesia: Đại sứ quán Việt Nam sẵn sàng các biện pháp bảo hộ công dân khi cần thiết

Baoquocte.vn. Đại sứ Tạ Văn Thông cho biết tính đến 18h ngày 21/11, chưa ghi nhận trường hợp người Việt thương vong trong trận động đất tại thị trấn Cijanjur.
Vụ tàu LADY R3 gặp sự cố: Bộ Ngoại giao đang phối hợp triển khai các biện pháp hỗ trợ nhân đạo theo quy định

Vụ tàu LADY R3 gặp sự cố: Bộ Ngoại giao đang phối hợp triển khai các biện pháp hỗ trợ nhân đạo theo quy định

Baoquocte.vn. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trả lời về vụ việc tàu LADY R3 gặp sự cố trên vùng biển gần mũi Vũng Tàu.
Vụ tai nạn tại Seoul: Đã xác định 1 công dân Việt Nam thiệt mạng; thiết lập Nhóm công tác theo dõi sát vụ việc

Vụ tai nạn tại Seoul: Đã xác định 1 công dân Việt Nam thiệt mạng; thiết lập Nhóm công tác theo dõi sát vụ việc

Baoquocte.vn. Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc vừa thông báo đã xác định 1 công dân Việt Nam (sinh năm 2001) thiệt mạng trong vụ tai nạn tại Itaewon, Seoul.
Khám phá văn hóa giao tiếp của đất nước vạn đảo Indonesia (Phần 2)

Khám phá văn hóa giao tiếp của đất nước vạn đảo Indonesia (Phần 2)

Baoquocte.vn. Là một quốc gia Đông Nam Á, Indonesia gần gũi với Việt Nam, nhưng nước này có 86% dân số theo Hồi giáo tạo nên khác biệt trong văn hoá giao tiếp.
Khám phá văn hóa giao tiếp của đất nước vạn đảo Indonesia (Phần 1)

Khám phá văn hóa giao tiếp của đất nước vạn đảo Indonesia (Phần 1)

Baoquocte.vn. Là quốc gia Đông Nam Á nên Indonesia gần gũi với Việt Nam, nhưng 86% dân số nước này theo Hồi giáo tạo nên khác biệt trong văn hoá giao tiếp.
Những điều cần biết để không bỡ ngỡ khi đến xứ sở hoa tulip Hà Lan

Những điều cần biết để không bỡ ngỡ khi đến xứ sở hoa tulip Hà Lan

Baoquocte.vn. Khi gặp một người Hà Lan bất kì, thật khó để nhận xét về địa vị hay khả năng tài chính của họ thông qua vẻ bề ngoài...
Đôi điều cần biết về văn hóa giao tiếp ở Bỉ - 'trái tim của châu Âu'

Đôi điều cần biết về văn hóa giao tiếp ở Bỉ - 'trái tim của châu Âu'

Baoquocte.vn. Cùng khám phá đôi nét về văn hóa giao tiếp và con người Bỉ để hiểu rõ hơn về đất nước được coi là 'trái tim châu Âu' qua bài viết dưới đây!
Những nước nào có Ngày Quốc khánh trong tháng 12?

Những nước nào có Ngày Quốc khánh trong tháng 12?

Baoquocte.vn. Trong tháng 12 có 12 quốc gia kỷ niệm Ngày Quốc khánh, bao gồm Romania, Lào, UAE, Thái Lan, Phần Lan, Burkina Faso, Kenya, Bhutan, Niger, Qatar...
Đôi điều cần biết khi đến 'xứ sở nghìn đảo' Philippines

Đôi điều cần biết khi đến 'xứ sở nghìn đảo' Philippines

Baoquocte.vn. Gồm hơn 7.100 hòn đảo lớn nhỏ muôn màu sắc, Philippines có nề văn hóa vô cùng đặc sắc. Cùng tìm hiểu những nét đặc trưng trong văn hóa tại đây.
Chiến tranh và Hòa bình: 5 năm đàm phán Hiệp định Paris

Chiến tranh và Hòa bình: 5 năm đàm phán Hiệp định Paris

Baoquocte.vn. Bốn đoàn đàm phán ký Hiệp định ngừng bắn. Mỹ cam kết chấm dứt mọi hoạt động quân sự và rút hết quân Mỹ trong vòng hai tháng.
Một buổi họp báo tại Trại Davis

Một buổi họp báo tại Trại Davis

Baoquocte.vn. Cuộc họp báo này rất quan trọng, bởi hai sự kiện lớn vừa xảy ra. Đó là, quân giải phóng pháo kích sân bay Biên Hòa và kho xăng Nhà Bè bị đốt cháy.
Nhớ ‘Một người Việt trầm lặng’ * tại Sài Gòn năm 1973

Nhớ ‘Một người Việt trầm lặng’ * tại Sài Gòn năm 1973

Baoquocte.vn. Ngày 27/01/1973, hàng chục phóng viên nước ngoài có mặt tại miền Nam Việt Nam đổ ra đường quan sát tình hình.
‘Ném bom Giáng sinh’ năm 1972 và ký ức sai lầm của người Mỹ *

‘Ném bom Giáng sinh’ năm 1972 và ký ức sai lầm của người Mỹ *

Baoquocte.vn. Chúng ta đang trải qua một cột mốc lịch sử về cuộc Chiến tranh Việt Nam: 50 năm kể từ đợt không kích cuối cùng của Mỹ tại Việt Nam Dân chủ Cộng hòa...
Nga thúc đẩy ngoại giao năng lượng, cùng Pakistan tháo gỡ các nút thắt để trở thành đối tác chiến lược của nhau

Nga thúc đẩy ngoại giao năng lượng, cùng Pakistan tháo gỡ các nút thắt để trở thành đối tác chiến lược của nhau

Baoquocte.vn. Tuy gặp nhiều khó khăn do bối cảnh tình hình phức tạp hiện nay, Nga và Pakistan hiện vẫn tiếp tục đàm phán thêm thỏa thuận năng lượng.
Đặc sắc mũi tiến công ngoại giao quân sự trong chiến dịch Hồ Chí Minh

Đặc sắc mũi tiến công ngoại giao quân sự trong chiến dịch Hồ Chí Minh

Baoquocte.vn. Ngoại giao quân sự đã được giao làm những nhiệm vụ gì để phục vụ đắc lực cuộc Tổng tiến công nổi dậy chiến lược và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử...
Phiên bản di động