Ban hành Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định CPTPP

26/01/2019 11:30

Theo thông tin từ Cục Xuất nhập khẩu, với tinh thần khẩn trương xây dựng văn bản nội luật hóa nhằm thực hiện các cam kết tại Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (Hiệp định CPTPP), Bộ Công Thương đã chính thức ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BCT ngày 22/1/2019 quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định CPTPP.

TIN LIÊN QUAN
ban hanh quy tac xuat xu hang hoa trong hiep dinh cptpp CPTPP bắt đầu “hà hơi” vào thương mại quốc tế
ban hanh quy tac xuat xu hang hoa trong hiep dinh cptpp Bắc Kinh có thể sẽ tham gia Hiệp định CPTPP để giải quyết khó khăn

Thông tư gồm 5 Chương, 33 Điều và 9 Phụ lục kèm theo. Trong đó, Chương I là các quy định chung; Chương II là quy tắc chung về xuất xứ hàng hóa; Chương III bao gồm quy trình chứng nhận và kiểm tra xuất xứ hàng hóa; Chương IV là các quy định riêng đối với hàng dệt may và Chương V quy định về các điều khoản thi hành.

ban hanh quy tac xuat xu hang hoa trong hiep dinh cptpp
Ngày 14/1/2019, CPTPP bắt đầu có hiệu lực. (Nguồn: Reuters)

Như vậy, so với các FTA Việt Nam đã ký kết và tham gia, Quy tắc xuất xứ hàng hóa CPTPP có một số điểm mới sau: Quy tắc xuất xứ bộ hàng hóa; Quy tắc xuất xứ hàng tân trang, tái chế tạo; Công thức tính RVC: ngoài công thức tính RVC gián tiếp và RVC trực tiếp, có thêm công thức tính RVC theo trị giá tập trung và công thức tính RVC theo chi phí tịnh (chỉ áp dụng với ô tô và phụ tùng ô tô);

Danh mục PSR được quy định chi tiết theo công đoạn sản xuất cụ thể. Do đặc thù cấu trúc danh mục PSR thuộc CPTPP, Thông tư gồm 3 danh mục PSR: danh mục PSR đối với mặt hàng dệt may, danh mục PSR đối với xe và các bộ phận, phụ kiện và danh mục PSR đối với các mặt hàng còn lại.

De Minimis (tỷ lệ nguyên liệu không đáp ứng tiêu chí chuyển đổi mã số hàng hóa) trong CPTPP quy định tỷ lệ “linh hoạt” cho phép nguyên liệu không có xuất xứ không đáp ứng quy tắc “Chuyển đổi mã số hàng hóa” ở mức tối đa 10% so với trị giá của hàng hóa. Riêng đối với hàng dệt may, tỷ lệ “linh hoạt” này ở mức tối đa 10% trọng lượng của hàng hóa hoặc 10% trọng lượng của loại sợi hoặc vải quyết định phân loại mã số hàng hóa.

Mẫu C/O mẫu CPTPP cấp cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam bao gồm các thông tin tối thiểu theo quy định tại Hiệp định CPTPP cũng được ban hành kèm theo Thông tư.

Về cơ chế chứng nhận xuất xứ hàng hóa, hàng xuất khẩu từ Việt Nam áp dụng cơ chế C/O do cơ quan, tổ chức được Bộ Công Thương ủy quyền cấp. Thời gian chuyển tiếp thực hiện cơ chế nhà xuất khẩu đủ điều kiện tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa được thực hiện từ 5 đến 10 năm theo hướng dẫn của Bộ Công Thương. Cơ chế nhà nhập khẩu Việt Nam tự chứng nhận xuất xứ thực hiện sau 5 năm kể từ ngày CPTPP có hiệu lực.

Quy trình chứng nhận và kiểm tra xuất xứ hàng hóa của Việt Nam thực hiện theo quy định tại Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 và các quy định khác có liên quan.

Thông tư số 03/2019/TT-BCT ngày 22/1/2019 của Bộ Công Thương chính thức có hiệu lực kể từ ngày 8/3/2019.

Đối với hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu trước ngày Thông tư này có hiệu lực, cơ quan, tổ chức cấp C/O xem xét cấp C/O mẫu CPTPP để được hưởng ưu đãi thuế quan theo quy định của Hiệp định và theo quy định của Nước thành viên nhập khẩu.

ban hanh quy tac xuat xu hang hoa trong hiep dinh cptpp Từ 14/1, CPTPP chính thức có hiệu lực đối với Việt Nam

Với những cam kết mang tính toàn diện, tiêu chuẩn cao và cân bằng, Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái ...

ban hanh quy tac xuat xu hang hoa trong hiep dinh cptpp ​CPTPP chính thức có hiệu lực

Ngày 30/12, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), phiên bản không có Mỹ của Hiệp định Đối ...

ban hanh quy tac xuat xu hang hoa trong hiep dinh cptpp Báo Nga ca ngợi sự lựa chọn “con đường đi đến tương lai” của Việt Nam

Năm 2018 sắp kết thúc, đối với Việt Nam, năm sắp qua được đánh dấu bởi những sự kiện quan trọng trong tất cả các ...