Báo Thế giới & Việt Nam: Sự khởi đầu mới

04/10/2016 11:41

Phóng sự được thực hiện nhân dịp Báo Thế giới & Việt Nam - Cơ quan Ngôn luận của Bộ Ngoại giao ra mắt phiên bản báo điện tử.