Bộ Ngoại giao: Đề xuất thiết lập cơ chế phòng ngừa chặt chẽ ‘không thể tham nhũng’

Văn An
Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. Bộ Ngoại giao luôn chú trọng việc quán triệt, phổ biến các quy định của pháp luật nói chung và pháp luật về phòng, chống tham nhũng nói riêng tới cán bộ, công chức.
(Ảnh: Nguyễn Hồng)
Trụ sở Bộ Ngoại giao. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Xác định công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) là nhiệm vụ quan trọng, giúp mỗi cán bộ, công chức, viên chức nhận thức đúng đắn về vai trò, trách nhiệm của mình, tự giác tuân thủ và chấp hành.

Do đó, Lãnh đạo Bộ Ngoại giao luôn chú trọng việc quán triệt, phổ biến các quy định của pháp luật nói chung và pháp luật về PCTN nói riêng tới cán bộ, công chức; coi việc tuân thủ pháp luật là tiêu chí đánh giá kết quả công tác và thi đua của từng đơn vị trong Bộ cũng như cán bộ, công chức, viên chức.

Trong thời gian qua, Bộ Ngoại giao đã kịp thời tham mưu, trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan làm cơ sở để triển khai công tác PCTN, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước của Bộ.

Do tính chất đặc thù của lĩnh vực đối ngoại, trên cơ sở quy định của pháp luật và của ngành Ngoại giao, Bộ đã ban hành, áp dụng Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức Bộ Ngoại giao và thành viên Cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài từ nhiều năm nay với mục đích ngăn ngừa, là căn cứ để xử lý vi phạm.

Quy tắc ứng xử quy định các chuẩn mực ứng xử, những điều phải làm và không được làm trong thi hành công vụ, quan hệ xã hội, PCTN của cán bộ, công chức ngành Ngoại giao ở cả trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại Bộ được thực hiện theo Danh mục vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi tại một số đơn vị. Ngoài các vị trí phải định kỳ chuyển đổi để PCTN, Bộ Ngoại giao có đặc thù luân chuyển thường xuyên cán bộ trong và ngoài nước (gần 400 lượt cán bộ/năm). Nhìn chung, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, kiện toàn tổ chức bộ máy về PCTN tại Bộ Ngoại giao được thực hiện thường xuyên, kịp thời bằng nhiều hình thức khác nhau. Từ đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, tìm hiểu pháp luật về PCTN; xây dựng lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về PCTN trong cán bộ, công chức ngoại giao.

Minh bạch, đảm bảo lựa chọn cán bộ uy tín, có chất lượng

Tại Bộ Ngoại giao, minh bạch gắn liền với công khai trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Tất cả cán bộ, công chức đều bình đẳng trong việc tham gia ý kiến vào các mặt công tác của Bộ. Công tác quy hoạch, bổ nhiệm, nâng lương, nâng ngạch được triển khai đúng quy định, không để xảy ra sai phạm hay khiếu nại, tố cáo.

Quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo được xây dựng và thực hiện cụ thể, rõ ràng, minh bạch, đảm bảo lựa chọn cán bộ uy tín, có chất lượng. Việc cân đối, bố trí kinh phí mua sắm tài sản công luôn đảm bảo theo các tiêu chuẩn định mức được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức đấu thầu, mua sắm trang thiết bị, tài sản đúng quy định của Nhà nước.

Lãnh đạo Bộ luôn quan tâm chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung và xây dựng mới các văn bản quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn nhằm quản lý, sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước, tài sản công, giảm chi tiêu thường xuyên, đồng thời quản lý chặt chẽ việc chi tiêu nội bộ, phù hợp với yêu cầu thực tiễn, nhằm phòng ngừa tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, không có trường hợp vi phạm quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn phải xử lý kỷ luật.

Cán bộ, công chức Bộ Ngoại giao nghiêm túc quán triệt và thực hiện Quy tắc ứng xử của Ngành. Thể hiện rõ trong việc nỗ lực, cố gắng thực hiện nhiệm vụ được giao với ý thức và tinh thần trách nhiệm cao; tích cực, chủ động trong công việc; có thái độ ứng xử đúng mực trong thi hành nhiệm vụ, công vụ; đảm bảo các chuẩn mực về văn hóa công sở. Thủ trưởng các đơn vị luôn gương mẫu trong công việc cũng như trong lối sống, giữ gìn đoàn kết nội bộ.

Ngoài ra, Lãnh đạo của Bộ Ngoại giao, cấp ủy của các tổ chức cơ sở đảng luôn thực hiện tốt chuẩn mực của người lãnh đạo, gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ và các quy định về PCTN; chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về PCTN; tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng như tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức về PCTN; công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan; xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; chỉ đạo Thanh tra Bộ lưu ý tiến hành thanh tra, kiểm tra trong các lĩnh vực dễ nảy sinh tham nhũng, tiêu cực... Giai đoạn 2020-2021, tại Bộ Ngoại giao không có trường hợp người đứng đầu bị xử lý trách nhiệm do để xảy ra tham nhũng.

Kiến nghị bảo đảm, đãi ngộ hợp lý để “không cần, không muốn tham nhũng”

Với sự chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng các biện pháp mang tính phòng ngừa, phát huy vai trò của các đơn vị chức năng trong giám sát, kiểm tra, công tác PCTN của Bộ Ngoại giao đã đạt những kết quả tích cực, không để xảy ra vụ việc tham nhũng cũng như hành vi vi phạm pháp luật về PCTN.

Từ những thành quả đã đạt được, Bộ Ngoại giao đề xuất trong thời gian tới, chú trọng chỉ đạo thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN; tiến hành tổng kết việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021” (ban hành kèm theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ) nhằm đánh giá hiệu quả các mục tiêu của Đề án, rút ra bài học kinh nghiệm để xây dựng Đề án cho giai đoạn tiếp theo.

Đồng thời, Bộ cũng kiến nghị tập trung chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về PCTN nhằm thiết lập cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để “không thể tham nhũng”, cơ chế phát hiện, xử lý hiệu quả để “không dám tham nhũng và cơ chế bảo đảm, đãi ngộ hợp lý để “không cần, không muốn tham nhũng”.

Việc rà soát, tổng kết, đánh giá, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về PCTN cần được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc nhằm kịp thời khắc phục những hạn chế, bất cập, kẽ hở dễ làm nảy sinh tham nhũng, tiêu cực.

Phát huy nền tảng số trong đổi mới công tác thông tin đối ngoại của Bộ Ngoại giao

Phát huy nền tảng số trong đổi mới công tác thông tin đối ngoại của Bộ Ngoại giao

Tối 8/11, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp với Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) tổ chức Hội nghị 'Phát ...

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao ký kết Quy chế phối hợp

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao ký kết Quy chế phối hợp

Ngày 28/10, Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ ...

(theo thanhtravietnam.vn)

Bài viết cùng chủ đề

Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Đọc thêm

Phối hợp tổ chức kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào 2022 tại Philippines

Phối hợp tổ chức kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào 2022 tại Philippines

Baoquocte.vn. Hai Đại sứ quán cùng nhau chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời ...
Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Kazakhstan

Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Kazakhstan

Baoquocte.vn. Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xã giao Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Kazakhstan Mukhtar Tileuberdi nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam.
Đại sứ Nga: Hiện nay, ASEAN là tổ chức khu vực uy tín và quan trọng hơn cả

Đại sứ Nga: Hiện nay, ASEAN là tổ chức khu vực uy tín và quan trọng hơn cả

Baoquocte.vn. Đại sứ Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko khẳng định, chính những nguyên tắc cơ bản đã tạo nên tính hấp dẫn của ASEAN với bên ngoài.
An ninh của Afghanistan vẫn là vấn đề của châu Á

An ninh của Afghanistan vẫn là vấn đề của châu Á

Baoquocte.vn. Sau một năm nắm quyền ở Afghanistan, Taliban chưa thể làm được gì nhiều, đặc biệt là về an ninh và chống khủng bố.
Tin thế giới 18/8: Nhà máy Zaporizhzhia có thể đóng cửa, Phần Lan nói MiG-31 Nga xâm nhập, Trung Quốc ‘rắn’ với Mỹ về vấn đề Đài Loan

Tin thế giới 18/8: Nhà máy Zaporizhzhia có thể đóng cửa, Phần Lan nói MiG-31 Nga xâm nhập, Trung Quốc ‘rắn’ với Mỹ về vấn đề Đài Loan

Baoquocte.vn. Nga cân nhắc đóng cửa nhà máy Zaporizhzhia, Phần Lan nói MiG-31 Nga xâm nhập, Trung Quốc ‘rắn’ với Mỹ về Đài Loan là tin thế giới nổi bật ngày ...
Ban hành Nghị định 53/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng 2018

Ban hành Nghị định 53/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng 2018

Baoquocte.vn. Ngày 15/8, Chính phủ đã ban hành Nghị định 53/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng 2018.
Tây Ban Nha 'đau đầu' vì vấn nạn lợn rừng

Tây Ban Nha 'đau đầu' vì vấn nạn lợn rừng

Baoquocte.vn. Cuộc sống của người dân tại nhiều thành phố ở Tây Ban Nha bị đảo lộn khi phải tiếp đón những 'vị khách không mời mà đến' là những đàn ...
Nhìn lại 55 năm ASEAN và định hướng tương lai

Nhìn lại 55 năm ASEAN và định hướng tương lai

Baoquocte.vn. Sáng 18/8, tại Hà Nội, ASEAN-ISIS, Học viện Ngoại giao đã tổ chức Tọa đàm quốc tế 'Nhìn lại 55 năm ASEAN và định hướng tương lai'.
Hưng Thịnh Corp và YOO hợp tác thiết kế dự án biệt thự bán đảo Hollywood Hills

Hưng Thịnh Corp và YOO hợp tác thiết kế dự án biệt thự bán đảo Hollywood Hills

Baoquocte.vn. Ngày 17/8/2022, tại Bangkok (Thái Lan), Hưng Thịnh Land – thành viên Tập đoàn Hưng Thịnh và YOO – Thương hiệu thiết kế nhà ở và khách sạn nổi tiếng ...
Covid-19 ngày 18/8: Gần 3.300 F0 mới; 8.877 bệnh nhân khỏi bệnh; không có trường hợp tử vong

Covid-19 ngày 18/8: Gần 3.300 F0 mới; 8.877 bệnh nhân khỏi bệnh; không có trường hợp tử vong

Baoquocte.vn. Bản tin phòng chống dịch ngày 18/8 của Bộ Y tế cho biết có 3.295 ca mới, tăng hơn 300 ca so với hôm qua; hơn 8.800 bệnh nhân điều ...
Phối hợp tổ chức kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào 2022 tại Philippines

Phối hợp tổ chức kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào 2022 tại Philippines

Baoquocte.vn. Hai Đại sứ quán cùng nhau chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
Nhìn lại 55 năm ASEAN và định hướng tương lai

Nhìn lại 55 năm ASEAN và định hướng tương lai

Baoquocte.vn. Sáng 18/8, tại Hà Nội, ASEAN-ISIS, Học viện Ngoại giao đã tổ chức Tọa đàm quốc tế 'Nhìn lại 55 năm ASEAN và định hướng tương lai'.
Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng chào xã giao Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào

Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng chào xã giao Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào

Baoquocte.vn. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Saleumsay Kommasith cho biết Bộ Ngoại giao Lào sẽ tập trung đẩy mạnh hơn nữa công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển.
Trao Giấy chấp nhận lãnh sự cho Tổng Lãnh sự Thụy Sỹ tại TP. Hồ Chí Minh

Trao Giấy chấp nhận lãnh sự cho Tổng Lãnh sự Thụy Sỹ tại TP. Hồ Chí Minh

Baoquocte.vn. Ngày 18/8, Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự Phạm Hoàng Tùng đã trao Giấy chấp nhận lãnh sự cho ông Werner Bardill, Tổng Lãnh sự mới của Thụy Sỹ tại TP. Hồ Chí Minh.
Kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập ASEAN tại Iran: Cùng nhau vững mạnh hơn

Kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập ASEAN tại Iran: Cùng nhau vững mạnh hơn

Baoquocte.vn. Ủy ban ASEAN Tehran tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) 8/8/1967-8/8/2022.
Tăng cường hiệu quả công tác văn thư, lưu trữ đối ngoại

Tăng cường hiệu quả công tác văn thư, lưu trữ đối ngoại

Baoquocte.vn. Ngày 17/8, đã diễn ra tập huấn nâng cao nghiệp vụ về công tác lưu trữ cho các cán bộ công chức làm công tác hồ sơ.
Thông tin mới nhất về công tác bảo hộ công dân liên quan tới vụ cháy tại Manchester, Anh

Thông tin mới nhất về công tác bảo hộ công dân liên quan tới vụ cháy tại Manchester, Anh

Baoquocte.vn. Ngày 17/8, cảnh sát Manchester thông báo đã phát hiện thêm một thi thể trong khu nhà bị cháy tại Oldham, Manchester.
Đức sẽ cấp thị thực cho hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam được bổ sung thông tin nơi sinh tại phần bị chú

Đức sẽ cấp thị thực cho hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam được bổ sung thông tin nơi sinh tại phần bị chú

Baoquocte.vn. Bộ Ngoại giao Đức thông báo về việc sẽ cấp thị thực cho hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam đã được bổ sung thông tin nơi sinh tại phần bị chú.
Hai công dân Việt Nam đã được rời Tây Ban Nha, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục phối hợp xử lý tình hình

Hai công dân Việt Nam đã được rời Tây Ban Nha, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục phối hợp xử lý tình hình

Baoquocte.vn. Ngày 11/8, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao thông tin, 2 công dân Việt Nam bị bắt giữ tại Tây Ban Nha đã rời sở tại và về nước.
Việt Nam chủ động phối hợp với các cơ quan đại diện nước ngoài nhằm tháo gỡ vướng mắc liên quan hộ chiếu mẫu mới

Việt Nam chủ động phối hợp với các cơ quan đại diện nước ngoài nhằm tháo gỡ vướng mắc liên quan hộ chiếu mẫu mới

Baoquocte.vn. Bộ Ngoại giao và Bộ Công an đề nghị các nước phối hợp trong việc tháo gỡ khó khăn, sớm cấp thị thực cho hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam.
Hợp tác chặt chẽ với cảnh sát Anh để nhận dạng các nạn nhân người Việt trong vụ cháy ở Manchester

Hợp tác chặt chẽ với cảnh sát Anh để nhận dạng các nạn nhân người Việt trong vụ cháy ở Manchester

Baoquocte.vn. Cục Lãnh sự và Đại sứ quán Việt Nam tại Anh đang nỗ lực để nhận dạng và xác minh các nạn nhân người Việt trong vụ cháy tại Manchester.
Anh công bố danh tính 4 người Việt nghi mất tích trong vụ hoả hoạn tại Manchester

Anh công bố danh tính 4 người Việt nghi mất tích trong vụ hoả hoạn tại Manchester

Baoquocte.vn. Chiều 4/8, cảnh sát khu vực Greater Manchester (GMP) đã chính thức công bố danh tính 4 người Việt Nam được cho là mất tích trong vụ cháy xảy ra hôm 7/5.
Một số điều cần lưu ý khi giao tiếp với người Lào

Một số điều cần lưu ý khi giao tiếp với người Lào

Baoquocte.vn. Văn hóa, đời sống của người Lào ảnh hưởng nhiều của Phật giáo. Chính vì vậy, khi giao tiếp với người Lào, cần lưu ý những điều sau đây.
Những điều 'bỏ túi' khi giao tiếp với người Ấn Độ (Phần 2)

Những điều 'bỏ túi' khi giao tiếp với người Ấn Độ (Phần 2)

Baoquocte.vn. Ấn Độ là nước đa dạng về văn hóa, tôn giáo và các quy tắc trong cuộc sống. Khi giao tiếp với người Ấn Độ, cần lưu ý một số điều để tránh hiểu lầm.
Những điều 'bỏ túi' khi giao tiếp với người Ấn Độ (Phần 1)

Những điều 'bỏ túi' khi giao tiếp với người Ấn Độ (Phần 1)

Baoquocte.vn. Ấn Độ là nơi tồn tại nhiều nền tôn giáo và các quy tắc trong cuộc sống hàng ngày. Khi giao tiếp với người Ấn Độ, cần lưu ý một số điều dưới đây.
Hiệu lực và trách nhiệm thi hành Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại thuộc về ai?

Hiệu lực và trách nhiệm thi hành Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại thuộc về ai?

Baoquocte.vn. Điều 43 và 44 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định về hiệu lực và trách nhiệm trong việc thi hành Nghị định.
Các cấp tham dự chiêu đãi kỷ niệm Quốc khánh nước ngoài, kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao

Các cấp tham dự chiêu đãi kỷ niệm Quốc khánh nước ngoài, kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao

Baoquocte.vn. Điều 41 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về cấp tham dự các cuộc chiêu đãi kỷ niệm Quốc khánh nước ngoài, kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.
Trưởng Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam tham dự các hoạt động

Trưởng Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam tham dự các hoạt động

Baoquocte.vn. Điều 40 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định việc Trưởng Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam tham dự các hoạt động.
Bài học về Ngoại giao Hồ Chí Minh tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế

Bài học về Ngoại giao Hồ Chí Minh tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế

Baoquocte.vn. Bài học thắng lợi của Cách mạng tháng Tám cũng minh chứng uy tín, tài trí của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh dân tộc...
Quan hệ Kazakhstan-Việt Nam: Thế mạnh lớn nhất là sự hiểu biết, tin cậy ở mức độ cao

Quan hệ Kazakhstan-Việt Nam: Thế mạnh lớn nhất là sự hiểu biết, tin cậy ở mức độ cao

Baoquocte.vn. Đại sứ Kazakhstan tại Việt Nam Yerlan Baizhanov đã có chia sẻ với báo chí về những điểm nhấn nổi bật trong quan hệ song phương.
Anh hùng Kostas Saratidis Nguyễn Văn Lập: Ngọn hải đăng sáng mãi

Anh hùng Kostas Saratidis Nguyễn Văn Lập: Ngọn hải đăng sáng mãi

Baoquocte.vn. Vậy là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Kostas Sarantidis Nguyễn Văn Lập đã an nghỉ cùng các đồng đội ở Việt Nam - quê hương thứ hai của ông.
Giá trị chiến lược của ASEAN vững vàng giữa muôn trùng biến động

Giá trị chiến lược của ASEAN vững vàng giữa muôn trùng biến động

Baoquocte.vn. Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 55 (AMM-55) và các Hội nghị liên quan khép lại với nhiều niềm vui để sẻ chia và tự hào!
Ngoại giao khoa học bảo vệ môi trường biển: Con đường khai thông những bế tắc ở Biển Đông?

Ngoại giao khoa học bảo vệ môi trường biển: Con đường khai thông những bế tắc ở Biển Đông?

Baoquocte.vn. Tranh chấp Biển Đông có thể được xoa dịu bằng ngoại giao khoa học nhằm giải quyết các vấn đề liên quan tới suy thoái môi trường biển.
2022 - Năm để vai trò trung tâm của ASEAN tỏa sáng

2022 - Năm để vai trò trung tâm của ASEAN tỏa sáng

Baoquocte.vn. 2022 là một năm đặc biệt với ASEAN khi các thành viên đảm nhận vai trò chủ tịch các tổ chức quan trọng, thể hiện tiềm năng thúc đẩy hội nhập.
Phiên bản di động