Bộ Ngoại giao tổng kết công tác Đảng năm 2015

02/02/2016 23:37

Sáng 2/2, Đảng bộ Bộ Ngoại giao đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2015 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2016.

bo ngoai giao tong ket cong tac dang nam 2015
Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Quang Hòa/TGVN

Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao đã chủ trì Hội nghị

Tham dự Hội nghị về phía khách mời có đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Về phía Bộ Ngoại giao có các vị Thứ trưởng Ngoại giao: Hà Kim Ngọc, Vũ Hồng Nam; các vị Trợ lý Bộ trưởng; Chủ tịch Công đoàn Bộ Ngoại giao; các đồng chí Bí thư, cấp ủy các đơn vị trong Bộ; Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ và các Đảng viên đạt thành tích xuất sắc của các đơn vị trong Bộ.

Đảng bộ Bộ Ngoại giao là đảng bộ cấp trên cơ sở, hiện có 1.702 đảng viên đang sinh hoạt tại 40 tổ chức cơ sở đảng (7 đảng bộ cơ sở, 33 chi bộ cơ sở và trực thuộc); trong đó 7 đảng bộ cơ sở có 57 chi bộ trực thuộc và 1 đảng bộ bộ phận.

Báo cáo tổng kết công tác năm 2015 tại Hội nghị, đồng chí Hồ Minh Tuấn, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình chính trị - an ninh thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là tình hình trên Biển Đông… năm 2015 ghi nhận các hoạt động và sự kiện đối ngoại quan trọng nổi bật và dồn dập - kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Ngoại giao, năm tổ chức Đại hội các cấp và Đại hội Đảng bộ Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2015-2020...

Trong bối cảnh đó, Đảng ủy Bộ đã tập trung chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng các cấp và xây dựng hoàn chỉnh bộ máy tổ chức, phân công nhiệm vụ, các chương trình toàn khóa, các quy chế đảm bảo Ban Chấp hành khóa mới hoạt động hiệu quả đáp ứng các yêu cầu của cấp ủy cấp trên trong nhiệm kỳ năm năm tới.

bo ngoai giao tong ket cong tac dang nam 2015
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Quang Hòa/TGVN

Đồng chí Hồ Minh Tuấn khẳng định, Đảng ủy Bộ đã chú trọng công tác Đảng, phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Bộ lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng bộ Bộ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành, công tác xây dựng tổ chức đảng gắn với xây dựng cơ quan trong sạch vững mạnh. Đảng ủy quán triệt, thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận của Trung ương và Đảng ủy Khối; chú trọng thường xuyên đổi mới, cải tiến cách thức, hình thức tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết và nâng cao chất lượng học tập nghị quyết.

Đảng ủy Bộ cũng đã coi trọng và sát sao công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc, đẩy mạnh triển khai công tác Đảng theo các nghị quyết của Đảng ủy Khối, Trung ương, Bộ Chính trị gắn với tổ chức thực hiện nhiệm vụ đối ngoại của ngành theo đường lối đối ngoại của Đại hội XI, Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế, kiên trì mục tiêu xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, ngành ngoại giao chính quy, hiện đại.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe tham luận của đại diện Đảng bộ Học viện Ngoại giao, Đảng bộ Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn; Chi bộ Vụ Tổ chức Cán bộ và Chi bộ Vụ Tổ chức Quốc tế. Các tham luận đều đồng tình với nhận định của Báo cáo và có những ý kiến đóng góp cũng như nêu rõ các hoạt động của chi bộ mình, minh họa thêm vào bức tranh chung thành tích ngành Ngoại giao.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bùi Thanh Sơn biểu dương và đánh giá cao Báo cáo công tác của Đảng ủy Bộ cũng như các tham luận đóng góp vào Báo cáo. Đồng chí cho biết, do đặc thù công tác, Ngành đã tổ chức hai ngày tổng kết hoạt động từ thực hiện nhiệm vụ chính trị đến xây dựng Ngành. Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ đã họp lần thứ 3 để điều chỉnh và đóng góp nhiều ý kiến trực tiếp vào dự thảo Báo cáo.

Sau khi chia sẻ những nguyên nhân thành công của công tác Đảng bộ Bộ Ngoại giao trong năm qua, đồng chí Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, năm 2016 là năm mở đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế -  xã hội giai đoạn 2016-2020 nhằm đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; xây dựng nền tảng để đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp hiện đại.

Vì vậy, đồng chí Bí thư Bùi Thanh Sơn đề nghị, nhiệm vụ hàng đầu của công tác đối ngoại là tập trung thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ quan trọng của Đại hội Đảng XII, tiếp tục giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi để phát triển đất nước, tăng cường hợp tác hữu nghị, bình đẳng, cùng có lợi với các nước, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Năm 2016 và những năm tới, nước ta hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng trong  bối cảnh biến đổi tình hình nhanh, phức tạp, đồng chí Bùi Thanh Sơn đề nghị Đảng ủy tiếp tục phối hợp với Lãnh đạo Bộ lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ theo sát tình hình, làm tốt công tác tham mưu, tổ chức triển khai hiệu quả các hoạt động đối ngoại đồng bộ, toàn diện trên tất cả các trụ cột và lĩnh vực đối ngoại; thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức đảng gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí cũng đề nghị, Đảng ủy Bộ tiếp tục coi trọng triển khai đồng bộ công tác xây dựng đảng về chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, kiểm tra, giám sát, dân vận-lãnh đạo các đoàn thể, nâng cao chất lượng chi bộ, thi hành Điều lệ Đảng, thực hiện tiết kiệm-chống lãng phí, phòng chống tham nhũng và tiêu cực, tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XI gắn với Chỉ thị 03-CT-TW của Bộ Chính trị khóa XI. Đẩy mạnh hội nhập quốc tế toàn diện, chú trọng phối hợp, đề xuất chủ trương, chính sách, biện pháp cần thiết để giữ vững độc lập, chủ quyền, an ninh quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ và duy trì môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Bùi Thanh Sơn cũng đã trao Giấy khen cho 10 tổ chức đảng đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2015.

Tuấn Anh