Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI tỉnh Ninh Bình

Anh Sơn
Sáng 28/2, Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Theo dõi TGVN trên
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI tỉnh Ninh Bình
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dự, phát biểu tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: Tuấn Anh)

Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, thành viên Ban Chỉ đạo về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI), dự và phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại biểu một số cơ quan Trung ương thuộc Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Ban Nội chính Trung ương; đại biểu Quân khu III... dự hội nghị.

Đại biểu tỉnh Ninh Bình có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội của tỉnh; các đồng chí trong Đảng ủy Công an tỉnh; Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Đảng ủy, Chỉ huy Bộ CHQS tỉnh, trưởng các ban chuyên môn của Bộ CHQS tỉnh; Bí thư các huyện, thành ủy; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; chỉ huy trưởng, chính trị viên Ban CHQS và trưởng Công an các huyện, thành phố.

Qua Báo cáo tổng kết và các tham luận tại hội nghị, những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) cho thấy, trong 10 năm qua, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường, lực lượng vũ trang được xây dựng ngày càng trưởng thành và vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; vi phạm pháp luật và tội phạm được kiềm chế, quản lý nhà nước về an ninh trật tự được tăng cường, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình; thực hiện tốt nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với lực lượng vũ trang; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh, giải quyết tốt các vấn đề xã hội.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI tỉnh Ninh Bình
Toàn cảnh Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: Tuấn Anh)

Công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước được chú trọng, thực hiện thường xuyên; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được cấp ủy các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc, góp phần củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn thay mặt Ban Chỉ đạo Trung ương ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả Ninh Bình đạt được trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bộ trưởng cũng đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức hội nghị; các báo cáo, tham luận được chuẩn bị công phu, đầy đủ, súc tích, bám sát hướng dẫn của Ban chỉ đạo trung ương tổng kết Nghị quyết; các tham luận ngắn gọn, chất lượng...

Phân tích những kết quả nổi bật và hạn chế trong thực hiện Nghị quyết của tỉnh Ninh Bình, đồng thời chỉ rõ bối cảnh trong nước, quốc tế, thời cơ, thách thức; nêu bật ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI), Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho rằng cấp ủy, chính quyền, các địa phương, đơn vị, từng cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu và mỗi người dân cần phải nắm chắc những vấn đề cốt lõi đã được chỉ rõ để thực hiện hiệu quả hơn nữa Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Để có bước phát triển mới, đột phá, mang tính bền vững hơn, đồng chí đề nghị tỉnh phát huy truyền thống quý báu và những kết quả đã đạt được, chú trọng triển khai hiệu quả,thường xuyên công tác xây dựng chỉnh đống đảng, kiên quyết, kiên trì triển khai phòng chống tham nhũng, tiêu cực; đồng thời thường xuyên nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; phát huy vai trò người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đồng thời lắng nghe ý kiến của nhân dân.

Tập trung lãnh đạo đầu tư cho phát triển kinh tế-xã hội, gắn với cụ thể hóa, thể chế hóa các nghị quyết của đảng về phát triển kinh tế-xã hội, đẩy mạnh phát triển du lịch, dịch vụ, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh; cụ thể hóa thành mục tiêu phương hướng quy hoạch kế hoạch phát triển của tỉnh cho phù hợp với giai đoạn 2023-2030, tầm nhìn đến 2050.

Tiếp tục đầu tư xây dựng các dự án kinh tế-xã hội, chỉ đạo thực hiện thẩm định chặt chẽ các dự án phát triển kinh tế-xã hội gắn với quy hoạch thế trận khu vực phòng thủ tỉnh, huyện; các dự án phát triển dân sinh, các công trình lưỡng dụng...

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI tỉnh Ninh Bình
Các đại biểu dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: Tuấn Anh)

Tập trung quán triệt thực hiện thật tốt các quan điểm, chủ trương của Đảng về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tăng cường sự quản lý điều hành của các cấp chính quyền, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, vai trò của toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, trọng tâm là xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Tập trung xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện; hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập phòng thủ các cấp; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ an ninh quốc gia; đảm bảo trật tự an toàn xã hội, chủ động phòng ngừa đấu tranh làm thất bại mọi hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia của các thế lực thù địch, phản động. Kịp thời xử lý các vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự tại cơ sở...

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cũng cho rằng Ninh Bình cần tập trung xây dựng, củng cố sức mạnh văn hóa, nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, tạo nền tảng xã hội, động lực phát triển bền vững cho địa phương; khơi dậy niềm tự hào dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng; gìn giữ, phát huy những giá trị độc đáo của văn hóa địa phương.

Ninh Bình tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế của địa phương, trọng tâm là kinh tế đối ngoại, huy động tối đa các nguồn lực cho phát triển...

Phát huy truyền thống Cố đô Hoa Lư, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn tin tưởng rằng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Ninh Bình tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo với tầm nhìn mới sẽ tạo đột phá mới trong phát triển kinh tế-xã hội để xây dựng Ninh Bình vững mạnh về an ninh chính trị, mạnh về kinh tế, đảm bảo chắc chắn nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của Trung ương Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hà trân trọng cảm ơn và tiếp thu các ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn và cho biết tỉnh Ninh Bình sẽ tiếp tục cụ thể hóa bằng kế hoạch, chương trình hành động của Ninh Bình thời gian tới.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI tỉnh Ninh Bình
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: Tuấn Anh)

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, những kết quả đạt được trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới là rất quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn tồn tại, hạn chế, khó khăn cần tiếp tục tìm giải pháp khắc phục.

Tỉnh cần nhận thức rõ những thách thức khó khăn đang đặt ra; những tiềm năng thế mạnh của tỉnh; tiếp tục quán triệt tinh thần chủ yếu của Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI), nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Về các nhiệm vụ cụ thể trong báo cáo đã nêu rõ; trong phát biểu chỉ đạo của Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cũng đã chỉ rõ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương, đơn vị, các cấp, các ngành cần đưa vào chương trình hành động cụ thể, tập trung triển khai các công trình, dự án trọng điểm, vừa phục vụ phát triển kinh tế, vừa phục vụ an ninh quốc phòng.

Phát huy vai trò của mặt trận tổ quốc, các đoàn thể để vận động nhân dân tham gia bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh; phòng chống tham nhũng, tiêu cực; công tác giáo dục, bồi dưỡng chính trị; công tác đối ngoại...

Tại hội nghị, 20 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI đã được tuyên dương, khen thưởng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hà Trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI. (Ảnh: Tuấn Anh)
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hà Trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI. (Ảnh: Tuấn Anh)
Đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI. (Ảnh: Tuấn Anh)
Đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI. (Ảnh: Tuấn Anh)
Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI. (Ảnh: Tuấn Anh)
Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI. (Ảnh: Tuấn Anh)
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tham dự AMM Retreat: Góp phần tìm tiếng nói chung, đoàn kết trong ASEAN

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tham dự AMM Retreat: Góp phần tìm tiếng nói chung, đoàn kết trong ASEAN

Nhân dịp Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị hẹp các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ...

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI tỉnh Nghệ An

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI tỉnh Nghệ An

Sáng ngày 20/2, tại Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị ...

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI tỉnh Thanh Hóa

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI tỉnh Thanh Hóa

Sáng ngày 20/2, tại UBND tỉnh, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 ...

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Bí thư Tỉnh ủy Hải Nam, Trung Quốc Thẩm Hiểu Minh

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Bí thư Tỉnh ủy Hải Nam, Trung Quốc Thẩm Hiểu Minh

Ngày 22/2, tại Trụ sở Bộ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp đồng chí Thẩm Hiểu Minh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ ...

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dự Lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Australia

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dự Lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Australia

Tối 24/2, tại Hà Nội, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam tổ chức kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt ...

Đọc thêm

Tử vi 12 cung hoàng đạo thứ Sáu ngày 2/6/2023: Cự Giải có nhiều tham vọng

Tử vi 12 cung hoàng đạo thứ Sáu ngày 2/6/2023: Cự Giải có nhiều tham vọng

Tử vi hôm nay 2/6/2023 của 12 cung hoàng đạo - Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư, Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên ...
Doanh nhân Nguyễn Thái Ngân: Tầm và Tâm

Doanh nhân Nguyễn Thái Ngân: Tầm và Tâm

Nguyễn Thái Ngân nổi bật trong công động doanh nhân với vai trò người sáng lập và điều hành Công ty TNHH Tatu Group. Thương hiệu nổi tiếng “Cô Ngân ...
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn sẽ tham dự Hội nghị Bộ trưởng Hội đồng OECD 2023, thăm chính thức Pháp và Czech

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn sẽ tham dự Hội nghị Bộ trưởng Hội đồng OECD 2023, thăm chính thức Pháp và Czech

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn sẽ tham dự Hội nghị Bộ trưởng Hội đồng OECD 2023, thăm chính thức Cộng hoà Pháp và Cộng hoà Czech từ ngày ...
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn: Phát huy tinh thần phục vụ, không ngừng nâng cao hiệu quả công tác lãnh sự và bảo hộ công dân

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn: Phát huy tinh thần phục vụ, không ngừng nâng cao hiệu quả công tác lãnh sự và bảo hộ công dân

Ngày 1/6, Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao đã tổ chức Hội nghị quán triệt nâng cao hiệu quả của công tác lãnh sự và bảo hộ công dân ...
Giá vàng hôm nay 2/6/2023: Giá vàng giảm trước áp lực bán ra, tâm lý đầu tư được cởi bỏ, vàng còn giảm tiếp?

Giá vàng hôm nay 2/6/2023: Giá vàng giảm trước áp lực bán ra, tâm lý đầu tư được cởi bỏ, vàng còn giảm tiếp?

Giá vàng hôm nay 2/6 giảm nhẹ khi chứng kiến áp lực bán ra. Tâm lý lo ngại rủi ro của giới đầu tư được cởi bỏ, thị trường có ...
Giá tiêu hôm nay 2/6/2023, thị trường tăng trưởng ấn tượng, chinh phục các mốc mới, dự báo còn nhiều khó khăn

Giá tiêu hôm nay 2/6/2023, thị trường tăng trưởng ấn tượng, chinh phục các mốc mới, dự báo còn nhiều khó khăn

Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước ổn định ở một số địa phương trọng điểm, giao dịch từ 72.500 – 75.500 đồng/kg.
Triều Tiên phóng thử vệ tinh trinh sát: Nỗi lo từ chính sự thất bại

Triều Tiên phóng thử vệ tinh trinh sát: Nỗi lo từ chính sự thất bại

Mặc dù Triều Tiên đã thất bại trong vụ phóng tên lửa ngày 31/5 nhưng lại khiến Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản vô cùng lo ngại.
Phương Tây đang nắm trong tay 'chìa khóa' mở lối thoát cho xung đột Nga-Ukraine?

Phương Tây đang nắm trong tay 'chìa khóa' mở lối thoát cho xung đột Nga-Ukraine?

Việc phương Tây lưỡng lự viện trợ vũ khí mà Ukraine đang cần có thể đưa xung đột Nga - Ukraine vào trạng thái 'đóng băng'.
'Chín người mười ý', thành viên NATO 'đỏ mắt' tìm lãnh đạo mới

'Chín người mười ý', thành viên NATO 'đỏ mắt' tìm lãnh đạo mới

NATO đang 'đau đầu' tìm ứng cử viên cho vị trí Tổng thư ký khi ông Jens Stoltenberg sắp từ chức vào tháng 9 này.
Ukraine không còn úp mở về cuộc phản công đặc biệt, Nga tỉ mỉ phòng thủ nhưng vẫn lộ điểm yếu

Ukraine không còn úp mở về cuộc phản công đặc biệt, Nga tỉ mỉ phòng thủ nhưng vẫn lộ điểm yếu

Quan chức Ukraine lên tiếng về cuộc phản công, điều này càng khiến Nga tăng cường phòng thủ và triển khai các kế hoạch ứng phó.
Sắp hoàn thiện 'siêu nhà máy' chế tạo tên lửa có khả năng sản xuất 50 chiếc/năm, điều Trung Quốc ấp ủ là gì?

Sắp hoàn thiện 'siêu nhà máy' chế tạo tên lửa có khả năng sản xuất 50 chiếc/năm, điều Trung Quốc ấp ủ là gì?

Trung Quốc đang xây dựng một nhà máy lắp ráp tên lửa với quy mô lớn chưa từng có và khả năng sản xuất tới 50 tên lửa Trường Chinh 8 trong một năm.
'Đèn xanh' đã bật, Ukraine sẽ sớm có vũ khí 'bảo bối' đợi chờ bấy lâu?

'Đèn xanh' đã bật, Ukraine sẽ sớm có vũ khí 'bảo bối' đợi chờ bấy lâu?

Đừng mong sớm thấy F-16 trên bầu trời Ukraine. Các đồng minh cần thêm thời gian.
Phiên bản di động