Cán bộ nữ ngoại giao thời hội nhập quốc tế

Theo dõi TGVN trên
Được Lãnh đạo Bộ đặc biệt quan tâm, công tác nữ của Bộ Ngoại giao ngày càng sôi nổi, thực chất và có hiệu quả hơn. Đó là chia sẻ của bà Ngô Thị Hòa, Trưởng Ban Nữ công - Công đoàn Bộ Ngoại giao, Thư ký thường trực Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Ngoại giao với TG&VN.
Bà Ngô Thị Hòa (hàng trước, thứ 3 từ phải sang) cùng các học viên lớp bồi dưỡng kỹ năng đối ngoại cho cán bộ nữ Bộ Ngoại giao.

Xin bà cho biết kết quả nổi bật của công tác nữ thời gian gần đây?

Nhìn vào con số 1.041 cán bộ nữ trên tổng số 2.387 cán bộ, công chức của Bộ Ngoại giao (chiếm 43%) có thể thấy rằng, công tác nữ ở Bộ đã thực sự khởi sắc. Hiện chúng ta có 23 cán bộ nữ là tiến sĩ trong tổng số 72 tiến sĩ của Bộ (chiếm 32%), có 243 cán bộ nữ là thạc sĩ trong tổng số 570 thạc sĩ (42,6%).

Tỷ lệ nữ đang tham gia công tác quản lý lãnh đạo là 1 Thứ trưởng, 8 Vụ trưởng và tương đương (7,5%), 50 Phó Vụ trưởng (23,6%), 21 Trưởng phòng (29,5%), 37 Phó Trưởng phòng (45%).

Công tác đề bạt cán bộ nữ cũng được quan tâm rất thỏa đáng. Năm 2013, có 1 nữ Vụ trưởng, 7 nữ Phó Vụ trưởng, 1 nữ Tập sự Phó Vụ trưởng, 6 nữ Trưởng phòng và 6 nữ Phó Trưởng phòng đã được đề bạt. Chúng ta đã có 1 cán bộ nữ được bổ nhiệm là Đại sứ trong tổng số 21 Đại sứ, Tổng lãnh sự được bổ nhiệm năm nay.

Trong nhiệm kỳ 2012-2015 của Đảng ủy, số lượng đảng viên nữ là 348 (22,9%), số lượng nữ tham gia vào cấp ủy là 50 (28,6%).

Được lãnh đạo Bộ đặc biệt quan tâm và được coi là một hoạt động trọng điểm của Bộ, công tác nữ ngày càng sôi nổi, đi vào thực chất và có hiệu quả hơn. Về cơ cấu tổ chức, chúng ta có tới hai bộ máy tham gia trực tiếp vào công tác này là Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ (BVSTBPN) gồm 13 thành viên và Ban Nữ công-Công đoàn Bộ (BNC-CĐB) gồm 17 thành viên. Ngoài ra, chúng ta còn có một hệ thống cán bộ làm về công tác nữ trong từng đơn vị. Sự phối hợp giữa các đơn vị với BVSTBPN và BNC-CĐB luôn nhịp nhàng, chặt chẽ. Cho đến nay, mọi hoạt động đều đã được triển khai rất tốt, chị em tham gia vào bộ máy này đều là những người rất tâm huyết, không chỉ trong công tác chuyên môn mà còn về công tác bình đẳng giới và công tác nữ nói chung.

Cùng với Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020, vấn đề bình đẳng giới ở Bộ ta đang được triển khai như thế nào?

Có thể nói, hiện nay, Luật Bình đẳng giới đã thực sự đi vào cuộc sống công tác, học tập của mỗi đơn vị, cá nhân của Bộ. Yếu tố giới đã được lồng ghép có hiệu quả trong tất cả lĩnh vực nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ nữ, tạo nên không khí hăng say thi đua học tập, công tác và xây dựng hạnh phúc gia đình trong nữ cán bộ, công chức, viên chức của Ngành. Đại diện nữ của Bộ cũng tham gia tích cực vào các hoạt động cấp nhà nước về bình đẳng giới như Thứ trưởng Nguyễn Phương Nga hiện là Ủy viên Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của Phụ nữ, chị đã hoạt động tích cực và được Ủy ban đánh giá rất cao.

Trong nửa đầu năm 2013, Bộ ta đã cử đại diện tham dự Hội thảo đối thoại chính sách về thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong lãnh đạo do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức (ngày 26/3) và Tọa đàm Đại biểu Quốc hội và 5 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới do Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức (3/6). Mới đây, Bộ cũng đã góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới và dự thảo Đề án kiện toàn và nâng cao chất lượng công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp, các ngành.

Để cụ thể hóa Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020, Bộ đã xây dựng Kế hoạch hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015 tập trung vào các lĩnh vực: tuyển dụng, đào tạo, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, chăm sóc sức khỏe và nâng cao hiệu quả hoạt động nữ. Theo đó, BVSTBPN và BNC-CĐB đã đề ra Chương trình công tác nữ cho cả năm với các hoạt động cụ thể thúc đẩy bình đẳng giới cho từng quý, từng tháng.

Chúng tôi luôn thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng (Công đoàn, Đảng ủy, Văn phòng, Cục Quản trị Tài vụ, Vụ Tổ chức Cán bộ) nhằm tranh thủ sự ủng hộ lớn nhất về tinh thần và vật chất. Vì vậy, đại diện nữ luôn được tham gia đề xuất ý kiến trong việc quyết định các vấn đề liên quan đến công tác xây dựng ngành, công tác bố trí sắp xếp cán bộ, như điều động, luân chuyển, phong hàm ngoại giao, chuyên gia cấp Bộ và cấp Vụ…

Bà có thể cho biết trọng tâm trong công tác nữ trong thời gian tới?

Theo tinh thần Nghị quyết 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế, chúng tôi chủ trương xây dựng một đội ngũ cán bộ nữ ngoại giao làm đối ngoại phục vụ hội nhập quốc tế. Điều mà Lãnh đạo Bộ mong muốn là công tác nữ của Bộ cần phải vượt qua những hoạt động thông thường về nhu cầu cuộc sống như "cơm, áo, gạo, tiền" để tiến tới gắn với phát triển công tác chuyên môn.

Từ năm 2012, ngoài những hoạt động mang tính chất truyền thống như kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ, chăm lo đời sống, sức khỏe cho chị em, tổ chức giao lưu từ thiện, chúng tôi đã chú trọng đến việc tổ chức các hoạt động nâng cao trình độ cho cán bộ nữ với các lớp học nâng cao kỹ năng đối ngoại và các buổi nói chuyện chuyên đề về tác phong phụ nữ ngoại giao. Chúng tôi cũng đã tổ chức những hoạt động ngoại giao chính thức như buổi giao lưu của Phu nhân Bộ trưởng với các nữ Đại sứ và các cán bộ nữ của các nước ASEAN và đối tác. Ngoài ra, Ban Nữ công cũng xây dựng mối quan hệ với Ban Nữ công của Bộ Ngoại giao Trung Quốc qua các buổi giao lưu luân phiên và trao đổi kinh nghiệm.

Điểm nổi bật là Bộ Ngoại giao vẫn đang được tham gia một dự án mang tầm quốc gia là "Nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ nữ phục vụ triển khai hội nhập quốc tế" do Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tài trợ, Vụ Hợp tác Kinh tế đa phương chủ trì. Dự án này đã được triển khai 5 năm, được UNDP đánh giá rất tốt và bây giờ lại tiếp tục triển khai giai đoạn II. Theo đó, cán bộ nữ ngoại giao đã được hưởng lợi rất nhiều, nhất là các khóa học.

Vào dịp 20/10 tới, chúng tôi sẽ tổ chức Tọa đàm với chủ đề "Xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại nữ phục vụ hội nhập quốc tế".

Là người gắn bó với công tác nữ và thường xuyên tiếp xúc với chị em, theo bà, những thiệt thòi của cán bộ nữ ngoại giao là gì?

Không thể phủ nhận, chính sách cho chị em đã được Lãnh đạo Bộ đề ra rất cụ thể và có sự quan tâm đặc biệt. Tuy nhiên, trên thực tế, tỷ lệ cán bộ nữ là chuyên viên cao cấp hay trưởng các cơ quan trong và ngoài nước vẫn còn thấp và ở độ tuổi khá cao.

Về mặt khách quan, bên cạnh những đơn vị chưa thực sự khuyến khích chị em tham gia công tác quản lý thì việc cân đối công việc - gia đình là trở ngại lớn. Hơn nữa, đặc thù công tác luân chuyển ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng hoạt động của cán bộ nữ và làm gián đoạn quá trình phấn đấu của họ.

Về mặt chủ quan, tôi cho rằng nhiều chị em vẫn chưa vượt qua tâm lý tự ti mang tính chất "phái yếu" của mình. Tôi biết có nhiều chị em rất hào hứng, luôn đặt ra mục tiêu để khẳng định bản thân, nhưng lại có những chị em vẫn còn tư tưởng an phận thủ thường, chưa có chí tiến thủ.

Một khía cạnh khác cũng ảnh hưởng đến tâm lý của chị em chính là sự nhìn nhận của giới đồng nghiệp nam ở đâu đó vẫn còn hơi khắt khe và định kiến. Có lẽ, để khắc phục được điều này thì cùng với việc thay đổi nhận thức của chị em, rất cần cái nhìn thiện cảm, khích lệ của anh em trong Bộ.

Xin cảm ơn bà!

THUẬN VŨ (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Bất chấp căng thẳng ngoại giao, Nga đánh giá 'tích cực' đề nghị tổ chức hội nghị thượng đỉnh Biden-Putin

Bất chấp căng thẳng ngoại giao, Nga đánh giá 'tích cực' đề nghị tổ chức hội nghị thượng đỉnh Biden-Putin

Baoquocte.vn. Moscow đánh giá 'tích cực' đề nghị tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Joe Biden.
Italy - Điểm đến du học ngày càng được ưa chuộng của sinh viên Việt Nam

Italy - Điểm đến du học ngày càng được ưa chuộng của sinh viên Việt Nam

Baoquocte.vn. Italy là điểm đến du học ngày càng được ưa chuộng của sinh viên Việt Nam. Đây là phát biểu của Đại sứ Việt Nam tại Italy Nguyễn Thị Bích ...
Nóng! 100% chuyên gia dự báo giá vàng tăng mạnh trong tuần tới

Nóng! 100% chuyên gia dự báo giá vàng tăng mạnh trong tuần tới

Baoquocte.vn. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử cuộc khảo sát, 100% các nhà phân tích đều lạc quan về giá vàng.
Đáp trả Warsaw, Nga quay sang trục xuất 5 nhà ngoại giao vì Ba Lan đứng về phía Mỹ

Đáp trả Warsaw, Nga quay sang trục xuất 5 nhà ngoại giao vì Ba Lan đứng về phía Mỹ

Baoquocte.vn. Quan hệ Nga-Ba Lan trở nên căng thẳng hơn trong những ngày gần đây khi hai bên liên tục đưa ra các biện pháp trừng phạt và đáp trả lẫn ...
Người Việt Nam tại Séc đồng lòng quyết tâm vượt qua đại dịch Covid-19

Người Việt Nam tại Séc đồng lòng quyết tâm vượt qua đại dịch Covid-19

Baoquocte.vn. Ban chấp hành Hội người Việt Nam tại Séc đã tổ chức cuộc họp trực tuyến về tình hình phòng chống dịch Covid-19 trong cộng đồng.
Doanh nghiệp Mỹ gốc Á tổn thất nặng nề vì Covid-19

Doanh nghiệp Mỹ gốc Á tổn thất nặng nề vì Covid-19

Baoquocte.vn. Theo JPMorgan Chase, các doanh nghiệp do người châu Á làm chủ tại Mỹ đã chịu thiệt hại nặng nề trong giai đoạn đại dịch Covid-19.
Trục xuất 10 nhà ngoại giao, đưa 8 quan chức Mỹ vào danh sách đen, Nga nói sẽ 'đáp trả tương xứng'

Trục xuất 10 nhà ngoại giao, đưa 8 quan chức Mỹ vào danh sách đen, Nga nói sẽ 'đáp trả tương xứng'

Baoquocte.vn. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tuyên bố trục xuất 10 nhà ngoại giao và đưa 8 quan chức Mỹ vào danh sách đen.
Tin bất động sản mới nhất: 29 nhà đầu tư muốn mua lại VietinBank Tower; Đất ở đâu đang sốt, giải pháp ‘hạ nhiệt’ là gì?

Tin bất động sản mới nhất: 29 nhà đầu tư muốn mua lại VietinBank Tower; Đất ở đâu đang sốt, giải pháp ‘hạ nhiệt’ là gì?

Baoquocte.vn. Thông tin về quy hoạch đang có nhiều ‘điểm mù’, nhà đầu tư, kinh doanh bất động sản lợi dụng việc không minh bạch về các dự án để đẩy ...
Người dân Anh bày tỏ niềm tiếc thương Hoàng thân Philip trước khi ông được an táng

Người dân Anh bày tỏ niềm tiếc thương Hoàng thân Philip trước khi ông được an táng

Baoquocte.vn. Nhiều người dân Anh đã đến đặt hoa tưởng nhớ Hoàng thân Philip bên ngoài lâu đài Windsor – khu vực diễn ra tang lễ.
Thủ tướng Suga cam kết đưa quan hệ đồng minh Mỹ-Nhật 'lên tầm cao mới chưa từng có tiền lệ'

Thủ tướng Suga cam kết đưa quan hệ đồng minh Mỹ-Nhật 'lên tầm cao mới chưa từng có tiền lệ'

Baoquocte.vn. Tăng cường quan hệ đồng minh Washington-Tokyo là khẳng định của Tổng thống Joe Biden khi đón tiếp Thủ tướng Suga Yoshihide tại Nhà Trắng.
Việt Nam-Đức nhất trí đẩy mạnh các hoạt động kết nối và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp hai nước

Việt Nam-Đức nhất trí đẩy mạnh các hoạt động kết nối và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp hai nước

Baoquocte.vn. Việt Nam-Đức nhất trí đẩy mạnh các hoạt động kết nối và hỗ trợ doanh nghiệp hai nước tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư, kinh doanh tại thị trường của nhau.
Thanh tra Bộ Ngoại giao thực hiện phương châm “quản lý đến đâu thanh, kiểm tra đến đó”

Thanh tra Bộ Ngoại giao thực hiện phương châm “quản lý đến đâu thanh, kiểm tra đến đó”

Baoquocte.vn. Công tác thanh tra chuyên ngành Ngoại giao tiếp tục góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đối ngoại của Bộ Ngoại giao...
Trao Huân chương hữu nghị cho Đại sứ Hoa Kỳ Daniel Kritenbrink

Trao Huân chương hữu nghị cho Đại sứ Hoa Kỳ Daniel Kritenbrink

Baoquocte.vn. Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink đến chào từ biệt trước khi kết thúc nhiệm kỳ công tác.
Tổ chức hoạt động ‘Đi theo dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh - Kế thừa truyền thống hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc’ tại Giang Tô

Tổ chức hoạt động ‘Đi theo dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh - Kế thừa truyền thống hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc’ tại Giang Tô

Baoquocte.vn. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải tổ chức hoạt động 'Đi theo dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh - Kế thừa truyền thống hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc'.
Tọa đàm Tầm nhìn Nguyễn Cơ Thạch trong sự nghiệp xây dựng ngành ngoại giao toàn diện, hiện đại

Tọa đàm Tầm nhìn Nguyễn Cơ Thạch trong sự nghiệp xây dựng ngành ngoại giao toàn diện, hiện đại

Baoquocte.vn. Sáng 16/4, đã diễn ra Tọa đàm khoa học với chủ đề 'Tầm nhìn Nguyễn Cơ Thạch trong sự nghiệp xây dựng ngành ngoại giao toàn diện, hiện đại'.
Việt Nam quan ngại về bạo lực leo thang tại Yemen, Ethiopia

Việt Nam quan ngại về bạo lực leo thang tại Yemen, Ethiopia

Baoquocte.vn. Đặc phái viên của Tổng Thư ký LHQ về Yemen, Phó Tổng Thư ký LHQ phụ trách các vấn đề nhân đạo báo cáo cập nhật tình hình.
Người Việt Nam tại Séc đồng lòng quyết tâm vượt qua đại dịch Covid-19

Người Việt Nam tại Séc đồng lòng quyết tâm vượt qua đại dịch Covid-19

Baoquocte.vn. Ban chấp hành Hội người Việt Nam tại Séc đã tổ chức cuộc họp trực tuyến về tình hình phòng chống dịch Covid-19 trong cộng đồng.
Campuchia tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho đoàn ngoại giao

Campuchia tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho đoàn ngoại giao

Baoquocte.vn. Ngày 23/3, tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia đã triển khai tiêm vaccine ngừa Covid-19 miễn phí cho cán bộ ngoại giao đoàn và thân nhân.
Bảo hộ công dân Việt Nam tại Đức: Tích cực phối hợp, sẵn sàng triển khai

Bảo hộ công dân Việt Nam tại Đức: Tích cực phối hợp, sẵn sàng triển khai

Baoquocte.vn. Cục Lãnh sự, Đại sứ quán Việt Nam tại Đức tích cực phối hợp với các cơ quan hữu quan để đưa 32 công dân Việt Nam về nước.
Hai chuyến bay đưa hơn 390 công dân Việt Nam từ Myanmar về nước, hạ cánh tại Đà Nẵng

Hai chuyến bay đưa hơn 390 công dân Việt Nam từ Myanmar về nước, hạ cánh tại Đà Nẵng

Baoquocte.vn. Ngày 4/3, các cơ quan chức năng Việt Nam phối hợp thực hiện 2 chuyến bay chở hơn 390 công dân từ Myanmar về Việt Nam.
Bão tuyết ở Texas: Sẵn sàng biện pháp bảo hộ công dân Việt Nam trong trường hợp cần thiết

Bão tuyết ở Texas: Sẵn sàng biện pháp bảo hộ công dân Việt Nam trong trường hợp cần thiết

Baoquocte.vn. Phần lớn gia đình người gốc Việt sinh sống và làm việc tại bang Texas đều bị ảnh hưởng như bị cắt điện mất nước.
Dịch Covid-19 ở Campuchia: Thông báo khẩn tới cộng đồng người Việt tại Preah Sihanouk

Dịch Covid-19 ở Campuchia: Thông báo khẩn tới cộng đồng người Việt tại Preah Sihanouk

Baoquocte.vn. Trước nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại Campuchia, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Preah Sihanouk đã ra thông báo khẩn tới cộng đồng người Việt
5 quy tắc xếp chỗ ngồi cơ bản trong hoạt động đối ngoại

5 quy tắc xếp chỗ ngồi cơ bản trong hoạt động đối ngoại

Baoquocte.vn. Việc xếp chỗ ngồi trong một hoạt động đối ngoại được thực hiện trên cơ sở xác định ngôi thứ của những người tham dự sự kiện.
Treo ảnh lãnh đạo trong các hoạt động đối ngoại thế nào cho đúng?

Treo ảnh lãnh đạo trong các hoạt động đối ngoại thế nào cho đúng?

Baoquocte.vn. Việc treo ảnh lãnh đạo trong những hoạt động đối ngoại của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được quy định như thế nào?
Biển hiệu cơ quan đại diện có gì khác biệt?

Biển hiệu cơ quan đại diện có gì khác biệt?

Baoquocte.vn. Trụ sở cơ quan đại diện, văn phòng trực thuộc và nhà riêng Trưởng cơ quan đại diện cần gắn biển hiệu.
Những điều cần lưu ý khi tổ chức hoạt động đối ngoại

Những điều cần lưu ý khi tổ chức hoạt động đối ngoại

Baoquocte.vn. Ngoài Quốc khánh và Tết Cộng đồng, các cơ quan đại diện có thể chủ trì tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại khác nhau.
Các cơ quan đại diện phải sử dụng Quốc huy thế nào cho trang trọng?

Các cơ quan đại diện phải sử dụng Quốc huy thế nào cho trang trọng?

Baoquocte.vn. Việc sử dụng Quốc huy phải đúng quy định của Nhà nước và trang trọng bởi Quốc huy là huy hiệu hoặc hình tượng tượng trưng cho quốc gia.
Thư tín ngoại giao và những vấn đề cần lưu ý

Thư tín ngoại giao và những vấn đề cần lưu ý

Baoquocte.vn. Thư tín ngoại giao có một số nguyên tắc chung do tập quán quốc tế quy định, tuy nhiên, văn phong, cách trình bày có thể thay đổi theo mỗi nước.
Đôi điều về Marc Knapper, nhà ngoại giao được đề cử làm Đại sứ Mỹ tại Việt Nam

Đôi điều về Marc Knapper, nhà ngoại giao được đề cử làm Đại sứ Mỹ tại Việt Nam

Baoquocte.vn. Nhà ngoại giao Mỹ Marc Knapper vừa được đề cử làm Đại sứ Mỹ tại Việt Nam. Sau đây là một số điểm nhấn đáng chú ý về cuộc đời và sự nghiệp của ông ...
Malaysia và tranh cãi về ngoại giao 'anh cả' với Trung Quốc

Malaysia và tranh cãi về ngoại giao 'anh cả' với Trung Quốc

Baoquocte.vn. Ngoại giao ‘anh cả’ của Ngoại trưởng Malaysia Datuk Seri Hishammuddin Hussein với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã gây bão tại xứ sở dầu cọ.
Vài mẩu chuyện về Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch trong quan hệ với Liên Xô

Vài mẩu chuyện về Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch trong quan hệ với Liên Xô

Baoquocte.vn. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch đã hết sức quan tâm phát triển quan hệ với Liên Xô.
Sáu yếu tố của nhà ngoại giao thế hệ Z

Sáu yếu tố của nhà ngoại giao thế hệ Z

Baoquocte.vn. Kỷ nguyên số đang đặt ra những thách thức, đòi hỏi những nhà ngoại giao trẻ phải hội tụ đủ bản lĩnh, tính chủ động, sáng tạo, đa năng và chuyên nghiệp.
Sau vụ Đại sứ Myanmar tại Anh bị nhốt bên ngoài, kịch bản tương tự sẽ diễn ra tại Berlin?

Sau vụ Đại sứ Myanmar tại Anh bị nhốt bên ngoài, kịch bản tương tự sẽ diễn ra tại Berlin?

Baoquocte.vn. Sau khi đăng tải thông điệp ủng hộ những người biểu tình, nhà ngoại giao Myanmar ở Đức nhận được thư thông báo đã bị sa thải và hộ chiếu đã bị thu hồi.
Nhà báo trẻ từ phương Tây và cuộc phỏng vấn đầu tiên với Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch

Nhà báo trẻ từ phương Tây và cuộc phỏng vấn đầu tiên với Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch

Baoquocte.vn. Nhà báo Đan Mạch Thomas Bo Pedersen kể về cuộc phỏng vấn đầu tiên với Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch.
Phiên bản di động