Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia thông tin về việc bầu cử thêm đại biểu HĐND

Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia Bùi Văn Cường đã có cuộc trao đổi với phóng viên để làm rõ hơn những vấn đề xoay quanh việc bầu cử thêm đại biểu Hội đồng nhân dân, những lưu ý khi tiến hành bầu cử thêm trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp.

Thống kê sơ bộ kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Ủy ban Bầu cử các tỉnh, thành phố, hầu hết các địa phương trên cả nước đã bầu đủ theo số lượng đại biểu được ấn định.

Tuy nhiên, theo báo cáo của các Ủy ban Bầu cử các tỉnh, thành phố, còn có một số nơi phải tổ chức bầu cử thêm đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã do bầu chưa đủ số lượng đại biểu được ấn định.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia Bùi Văn Cường đã có cuộc trao đổi với phóng viên để làm rõ hơn những vấn đề xoay quanh việc bầu cử thêm đại biểu Hội đồng nhân dân, những lưu ý khi tiến hành bầu cử thêm trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp.

Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp: Không vì tiến độ thời gian mà lơ là công tác chống dịch Covid-19
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia Bùi Văn Cường: Cử tri ngày càng có trách nhiệm hơn với lá phiếu của mình.

Thưa ông, thống kê sơ bộ kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Ủy ban Bầu cử các tỉnh, thành phố cho thấy một số địa phương trong cả nước bầu thiếu đại biểu HĐND cấp xã, cấp huyện và phải tiến hành bầu cử thêm để đủ số lượng đại biểu đã được ấn định. Ông có nhận định gì về việc này?

Theo quy định, chậm nhất đến ngày 2/6 sẽ công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đến nay, theo báo cáo của nhiều địa phương, kết quả bầu đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố, cấp huyện cơ bản đạt yêu cầu, đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần. Tuy nhiên, ở một số địa phương, số đại biểu HĐND cấp xã, cấp huyện bầu còn thiếu so với quy định, nên phải tiến hành bầu cử thêm.

Theo tôi, việc bầu chưa đủ số lượng đại biểu HĐND cấp xã, cấp huyện ở một số địa phương cũng là việc bình thường trong bầu cử. Quá trình hiệp thương giới thiệu nhân sự dân chủ, khách quan, các ứng cử viên đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, cơ bản các ứng cử viên đều ngang nhau về năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức, số dư trong nhân sự bầu cử cao (khoảng 1,7-2 lần số lượng cần bầu) nên bầu không đủ cũng là việc bình thường. Việc này cho thấy cử tri rất công bằng, vô tư, khách quan trong việc lựa chọn những người mà họ thấy đủ trình độ, năng lực để đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của mình ở cơ quan dân cử.

Việc bầu không đủ số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, phường sẽ được Ủy ban bầu cử ở địa phương chỉ đạo tổ chức bầu cử thêm để đảm bảo đủ số lượng đã được ấn định. Điều này cũng cho thấy cử tri ngày càng có trách nhiệm hơn với lá phiếu của mình, đại biểu nào xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri thì sẽ được cử tri tin tưởng, đánh giá cao và chọn lựa

Theo ông vì sao việc bầu cử thêm lại đa phần diễn ra tại Hội đồng nhân dân cấp xã? Liệu đây có phải thể hiện tính dân chủ ngày càng cao, cử tri đặt nhiều yêu cầu vào người đại diện cho mình nên có sự cân nhắc kỹ lưỡng hay không?

Việc bầu không đủ số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện cho thấy cử tri quan tâm nhiều đến Hội đồng nhân dân cơ sở, đặt kỳ vọng vào từng đại biểu nên có sự cân nhắc, lựa chọn kỹ càng. Cử tri biết rất rõ đại biểu ở địa phương họ như thế nào nên họ quyết định bầu hay không bầu, cho nên người trúng cử và người không trúng cử chỉ chênh lệch không lớn, thậm chí chỉ vài lá phiếu, chứ không có chuyện chênh lệch quá nhiều phiếu bầu.

Quy trình cũng như những lưu ý đối với những địa phương khi tiến hành bầu cử thêm, đặc biệt khi dịch Covid-19 vẫn đang rất phức tạp, thưa ông?

Theo quy định tại Điều 79, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, trong cuộc bầu cử đầu tiên, nếu số người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân chưa đủ hai phần ba số lượng đại biểu được bầu đã ấn định cho đơn vị bầu cử thì Ban bầu cử phải ghi rõ vào biên bản xác định kết quả bầu cử và báo cáo ngay cho Ủy ban Bầu cử chịu trách nhiệm tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở cấp đó để quyết định ngày bầu cử thêm ở đơn vị bầu cử đó.

Trong trường hợp bầu cử thêm thì ngày bầu cử được tiến hành chậm nhất là 15 ngày sau ngày bầu cử đầu tiên. Trong cuộc bầu cử thêm, cử tri chỉ chọn bầu trong danh sách những người ứng cử tại cuộc bầu cử đầu tiên nhưng không trúng cử. Danh sách cử tri của cuộc bầu cử thêm được lập theo danh sách cử tri trong cuộc bầu cử đầu tiên. Người trúng cử là người được quá một nửa tổng số phiếu bầu hợp lệ và có số phiếu bầu cao hơn.

Hiện tại, dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, vì vậy những địa phương khi tiến hành bầu cử thêm cần tiếp tục thực hiện nghiêm những quy định, hướng dẫn về công tác bầu cử phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 của Hội đồng Bầu cử Quốc gia và các cơ quan hữu quan; tuyên truyền để cử tri hiểu về quyền lợi và nghĩa vụ khi đi bỏ phiếu, vận động cử tri nghiên cứu kỹ lý lịch của các ứng cử viên, đi bỏ phiếu đầy đủ và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Việc bầu thiếu đại biểu Hội đồng nhân dân, đặc biệt là tại cấp xã không phải là vấn đề mới mà đã từng diễn ra tại các cuộc bầu cử trước. Vậy theo ông cần phải làm gì để hạn chế việc này? Nếu bầu cử thêm nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu thì việc này sẽ tiếp tục xử lý thế nào, thưa ông?

Từ kết quả bầu cử Hội đồng nhân dân cấp xã vừa qua tôi cho rằng cần phải rút kinh nghiệm từ công tác tuyên truyền, vận động bầu cử. Theo đó, các phương tiện thông tin tuyên truyền cần tăng cường vận động để cử tri đi bỏ phiếu; vận động cử tri nghiên cứu lý lịch cũng như tiếp cận nhiều hơn với ứng cử viên, để từ đó có đánh giá khách quan, toàn diện hơn trước khi bỏ phiếu. Kỳ bầu cử lần này diễn trong bối cảnh đặc biệt khi dịch Covid-19 tái bùng phát với diễn biến phức tạp, khó lường, cho nên công tác vận động bầu cử của từng cử ứng cử viên cũng có phần hạn chế.

Trong trường hợp bầu cử thêm nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu thì theo quy định của luật, nếu bầu cử thêm mà vẫn chưa đủ số lượng đại biểu được bầu đã ấn định cho đơn vị bầu cử thì không tổ chức bầu cử thêm lần nữa. Đơn vị bầu cử đó được xác định là đơn vị bầu cử thiếu đại biểu (tức là sau khi đã tổ chức bầu cử thêm mà vẫn không bầu được đủ số đại biểu đã được ấn định cho đơn vị bầu cử đó).

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Cụ thể nơi phải tổ chức bầu cử thêm đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã:

11 tổ bầu cử thuộc 9 xã ở các huyện Lương Tài, Quế Võ, Yên Phong, Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh bầu thêm 19 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.

Tại Thái Bình, phải bầu thêm 5 đại biểu Hội đồng nhân dân xã An Hiệp (huyện Quỳnh Phụ), xã Việt Hùng (huyện Vũ Thư) và xã Hà Giang (huyện Đông Hưng).

Toàn tỉnh Nam Định có 18 đơn vị bầu cử phải tổ chức bầu cử thêm đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.

Tại Kiên Giang, có 5 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã (xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng; xã Đông Thái, huyện An Biên) và 1 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện (huyện Kiên Hải) tổ chức bầu cử thêm.

Tại Bình Phước, đơn vị bầu cử số 5 xã Long Tân (huyện Phú Riềng) bầu thêm đại biểu Hội đồng nhân dân xã.

Tại Quảng Nam, huyện Thăng Bình và huyện Tiên Phước, mỗi huyện phải bầu thêm 1 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, còn với đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, toàn tỉnh phải bầu thêm 34 đại biểu.

TIN LIÊN QUAN
Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 56: Cho ý kiến về báo cáo sơ bộ kết quả bầu cử
Lá phiếu của lòng dân, niềm tin vào tương lai
Tôi đã bầu cử như thế đấy
Truyền thông Nhật Bản phản ánh đậm nét về cuộc bầu cử Quốc hội Việt Nam
Người Việt tại Đức đặt niềm tin vào Quốc hội khóa XV
(theo TTXVN)

Đọc thêm

Những mối nguy sinh thái hiện hữu ở Biển Đông

Những mối nguy sinh thái hiện hữu ở Biển Đông

Baoquocte.vn. Khai thác hải sản quá mức, xây dựng trái phép, thăm dò dầu khí bằng công nghệ thủy lực, hành vi phạm luật quốc tế tác động tiêu cực đến ...
Mỹ-EU hợp sức 'khiêu chiến' tội phạm mạng, Nga không ngoài cuộc

Mỹ-EU hợp sức 'khiêu chiến' tội phạm mạng, Nga không ngoài cuộc

Baoquocte.vn. Mỹ và EU sẽ cùng nỗ lực để chống lại tội phạm mạng, dạng tội phạm tăng nhanh về số lượng trong những năm gần đây.
Diễn viên Daniel Radcliffe phim 'Harry Potter' được thừa kế khối tài sản lớn từ cha mẹ

Diễn viên Daniel Radcliffe phim 'Harry Potter' được thừa kế khối tài sản lớn từ cha mẹ

Baoquocte.vn. Ngôi sao điện ảnh Daniel Radcliffe của bộ phim 'Harry Potter' vừa bán căn nhà mà anh sở hữu nhiều năm nay cho chính bố mẹ với giá 2 triệu ...
Chuyển nhượng cầu thủ Man Utd: Tăng cường phòng ngự mùa giải mới, thuyết phục Soyuncu về đội; kế hoạch ký 2 năm với Sergio Ramos

Chuyển nhượng cầu thủ Man Utd: Tăng cường phòng ngự mùa giải mới, thuyết phục Soyuncu về đội; kế hoạch ký 2 năm với Sergio Ramos

Baoquocte.vn. Những tin tức chuyển nhượng cầu thủ của Man Utd diễn ra trong 24h qua được cập nhật thường xuyên trên báo Thế giới và Việt Nam.
Cập nhật vụ Mỹ chiếm loạt trang web của Iran: Bộ Tư pháp Mỹ lên tiếng

Cập nhật vụ Mỹ chiếm loạt trang web của Iran: Bộ Tư pháp Mỹ lên tiếng

Baoquocte.vn. Bộ Tư pháp Mỹ xác nhận đã chiếm giữ 36 trang web liên quan tới Iran với lý do vi phạm các lệnh trừng phạt của Washington.
Du lịch Quảng Ninh thêm trợ lực, kỳ vọng đón đầu thị trường hậu Covid-19

Du lịch Quảng Ninh thêm trợ lực, kỳ vọng đón đầu thị trường hậu Covid-19

Baoquocte.vn. Quảng Ninh đã đưa ra nhiều chính sách ưu đãi để kích cầu du lịch nội địa và giải quyết việc làm cho người lao động.
UNFPA hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái Việt Nam trong đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4

UNFPA hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái Việt Nam trong đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4

Baoquocte.vn. Khoảng 5.100 bộ đồ dùng thiết yếu được UNFPA trao cho phụ nữ và trẻ em gái ở các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh và TP. Hồ Chí Minh.
XSMT 23/6 - Xổ số miền Trung hôm nay thứ 4 23/6/2021 - xổ số hôm nay - SXMT 23/6 - KQXSMT

XSMT 23/6 - Xổ số miền Trung hôm nay thứ 4 23/6/2021 - xổ số hôm nay - SXMT 23/6 - KQXSMT

Baoquocte.vn. XSMT 23/6. SXMT 23/6. xổ số miền Trung hôm nay thứ 4 ngày 23 tháng 6 năm 2021. KQXSMT thứ 4. xổ số hôm nay. KQSXMT.
XSĐN 23/6 - Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 23/6/2021 - SXĐN 23/6 - KQXSĐN thứ 4

XSĐN 23/6 - Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 23/6/2021 - SXĐN 23/6 - KQXSĐN thứ 4

Baoquocte.vn. XSĐN 23/6. Xổ số Đồng Nai hôm nay ngày 23 tháng 6 năm 2021. xo so dong nai. KQXSĐN 23/6. KQXSĐN.
XSMB 24/6 - Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 24/6/2021 - xổ số hôm nay - SXMB 24/6 - KQXSMB

XSMB 24/6 - Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 24/6/2021 - xổ số hôm nay - SXMB 24/6 - KQXSMB

Baoquocte.vn. XSMB 24/6 - xo so mien bac. Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ 5 ngày 24 tháng 6 năm 2021. SXMB 24/6. KQSXMB - xổ số hôm ...
Thượng đỉnh Nga-Mỹ: Cấp cao ở mức độ thấp

Thượng đỉnh Nga-Mỹ: Cấp cao ở mức độ thấp

Baoquocte.vn. Thượng đỉnh Nga-Mỹ diễn ra trong không khí không thù địch nhau nhưng cũng không thân thiện. Họ phấn đấu đạt được cái tối thiểu. TG&VN phân tích.
Thượng đỉnh Nga-Mỹ: Chưa khai thông, không đột phá

Thượng đỉnh Nga-Mỹ: Chưa khai thông, không đột phá

Baoquocte.vn. Cuộc gặp Thượng đỉnh Nga-Mỹ là cuộc gặp đầu tiên của ông Biden với ông Putin trên cương vị Tổng thống. Sự kiện được dư luận đặc biệt quan tâm. TG&VN phân tích.
Trung Đông, Vùng Vịnh và Bắc Phi: Thay trọng tâm, đổi định hướng

Trung Đông, Vùng Vịnh và Bắc Phi: Thay trọng tâm, đổi định hướng

Baoquocte.vn. Điểm nóng Trung Đông, với diễn biến chiến sự ác liệt giữa Israel và Hamas, gợi mở điều gì khi muốn nhận diện chính sách đối ngoại của ông Biden? Phân tích.
Chuyện gì đang diễn ra ở Trung Đông? Bản chất cũ trong bối cảnh mới

Chuyện gì đang diễn ra ở Trung Đông? Bản chất cũ trong bối cảnh mới

Baoquocte.vn. Trung Đông lại chứng kiến bùng phát cuộc xung đột Israel-Palestine. Tại sao lại lúc này và rồi triển vọng sẽ thế nào? Báo TG&VN phân tích.
Mỹ-Iran và hồ sơ hạt nhân Iran: Ánh sáng cuối đường hầm

Mỹ-Iran và hồ sơ hạt nhân Iran: Ánh sáng cuối đường hầm

Baoquocte.vn. Mâu thuẫn Mỹ-Iran sẽ thế nào dưới thời của Tổng thống Biden? Qua 100 ngày cầm quyền của ông Biden, số phận của JCPOA có triển vọng ra sao? Báo TG&VN phân tích.
Căng thẳng Nga-Ukraine: Kịch bản cũ, ác mộng xưa

Căng thẳng Nga-Ukraine: Kịch bản cũ, ác mộng xưa

Baoquocte.vn. Căng thẳng gia tăng trong quan hệ Nga-Ukraine đặt ra câu hỏi liệu kịch bản cũ của Crimea có trở lại? Chủ ý và ý đồ của các bên là gì? TG&VN phân tích.
Thành công 'thực dụng' của ông Biden tại thượng đỉnh Nga-Mỹ*

Thành công 'thực dụng' của ông Biden tại thượng đỉnh Nga-Mỹ*

Baoquocte.vn. Hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ thành công nhờ chính chủ nghĩa thực dụng bởi duy trì ổn định mối quan hệ này không chỉ dựa trên lợi ích của Washington mà còn của cả Moscow.
Mỹ lên 'Kế hoạch Thái Bình Dương mới' nhắm trọng tâm vào Trung Quốc

Mỹ lên 'Kế hoạch Thái Bình Dương mới' nhắm trọng tâm vào Trung Quốc

Baoquocte.vn. Truyền thông Mỹ tiết lộ Lầu Năm Góc đang xem xét xây dựng một 'lực lượng thường trực' - hiện diện hải quân lâu dài - ở Tây Thái Bình Dương.
Thổ Nhĩ Kỳ và mối quan hệ 'không thể chối từ' với Nga

Thổ Nhĩ Kỳ và mối quan hệ 'không thể chối từ' với Nga

Baoquocte.vn. Rạn nứt trong quan hệ với Mỹ và những lợi ích kinh tế quá lớn với Nga là những nguyên nhân chính khiến Thổ Nhĩ Kỳ muốn trở thành đối tác của Nga
Ngoại giao ‘lối cũ’ của ông Joe Biden tại châu Âu

Ngoại giao ‘lối cũ’ của ông Joe Biden tại châu Âu

Baoquocte.vn. Trong chuyến công du đầu tiên, ông Joe Biden đã cải thiện quan hệ đồng minh, đàm phán cùng đối thủ với phong cách ngoại giao ‘lối cũ’ của mình.
5 gạch đầu dòng từ thượng đỉnh Nga-Mỹ: Nâng tầm ông Putin, khác biệt với ông Trump và còn gì nữa?

5 gạch đầu dòng từ thượng đỉnh Nga-Mỹ: Nâng tầm ông Putin, khác biệt với ông Trump và còn gì nữa?

Baoquocte.vn. Hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden với người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã diễn ra và dưới đây là 5 điều trang CNN rút ra.
Thượng đỉnh Nga-Mỹ: Quay lại ngoại giao truyền thống và chiến thắng cho ai?

Thượng đỉnh Nga-Mỹ: Quay lại ngoại giao truyền thống và chiến thắng cho ai?

Baoquocte.vn. Bắt đầu một vòng đàm phán hạt nhân mới và đưa các đại sứ trở lại vị trí là những thắng lợi nhỏ nhưng chắc chắn của Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Mỹ.
Phiên bản di động