Chủ tịch nước tiếp Đoàn Trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

25/08/2016 22:24

Chiều ngày 25/8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi gặp mặt các Đại sứ, Trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhân dịp Hội nghị Ngoại giao giao 29 tại Hà Nội. 

TIN LIÊN QUAN
chu tich nuoc tiep doan truong cac co quan dai dien viet nam o nuoc ngoai Một số hình ảnh bên lề sự kiện Chủ tịch Quốc hội tiếp Đoàn các Đại sứ Việt Nam ở nước ngoài
chu tich nuoc tiep doan truong cac co quan dai dien viet nam o nuoc ngoai Chủ tịch Quốc hội tiếp Đoàn Trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
chu tich nuoc tiep doan truong cac co quan dai dien viet nam o nuoc ngoai
Chủ tịch nước Trần Đại Quang ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp to lớn của ngành Ngoại giao nói chung, các cơ quan đại diện và các Đại sứ, Trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nói riêng.

Tham dự buổi gặp mặt còn có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung, lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, lãnh đạo Bộ Ngoại giao và hơn 100 các Đại sứ, Trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Phát biểu tại buổi gặp, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp to lớn của ngành Ngoại giao nói chung, các cơ quan đại diện và các Đại sứ, Trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nói riêng.

Đối ngoại của Việt Nam, trong đó ngành ngoại giao làm nòng cốt, đã giành được những thành tựu rất quan trọng, góp phần tiếp tục giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tạo điều kiện quốc tế thuận lợi, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài để phát triển; chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, tạo chuyển biến tích cực trong quan hệ với các đối tác quan trọng, xây dựng khung khổ quan hệ hợp tác hữu nghị với các nước, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Chủ tịch nước cũng nêu rõ trong những thành tựu đó có sự đóng góp xứng đáng của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Các đóng góp này thể hiện qua việc đã làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời tham mưu các chủ trương, phương sách ứng xử phù hợp, triển khai, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Các cơ quan đại diện cũng phối hợp chặt chẽ với các  các cơ quan liên quan triển khai có hiệu quả công tác ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, hợp tác quốc tế về quốc phòng, an ninh…, làm tốt công tác tuyên truyền đối ngoại và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế, vận động người Việt Nam ở nước ngoài hướng về cội nguồn dân tộc, quê hương, đất nước và thực hiện tốt việc bảo hộ công dân.

chu tich nuoc tiep doan truong cac co quan dai dien viet nam o nuoc ngoai
Các Đại sứ, Trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tại buổi tiếp.

Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh đến việc cần nghiên cứu, vận dụng các bài học cha ông trong bối cảnh mới như những bài học về kiên trì đấu tranh giành độc lập dân tộc, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; giương cao ngọn cờ hòa hiếu và hòa bình; kết hợp giữa tiến công quân sự và hòa đàm thương lượng; kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh và đối ngoại.  Đồng thời cũng phải đẩy mạnh học tập, phát huy tư tưởng, phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước đề nghị tiếp tục đổi mới tư duy ngoại giao theo hướng chuyển mạnh trọng tâm và ưu tiên phục vụ các mục tiêu phát triển bền vững của đất nước, phục vụ tốt nhất lợi ích quốc gia, dân tộc, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Đồng thời đẩy mạnh công tác nghiên cứu cơ bản và dự báo chiến lược, kịp thời tham mưu, đề xuất các chủ trương, chính sách đối ngoại phù hợp; chủ động làm tốt vai trò “cầu nối”, củng cố, phát triển các mối quan hệ hợp tác, hữu nghị đi vào chiều sâu, hiệu quả. Tăng cường vận động, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân thế giới; tích cực tham gia các diễn đàn, hoạt động của các tổ chức quốc tế, khẳng định Việt Nam là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

chu tich nuoc tiep doan truong cac co quan dai dien viet nam o nuoc ngoai
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cám ơn Chủ tịch nước đã giành thời gian tiếp các Đại sứ, Trưởng các cơ quan đại diện, cám ơn sự ghi nhận của lãnh đạo Đảng và Nhà nước đối với ngành Ngoại giao. 
chu tich nuoc tiep doan truong cac co quan dai dien viet nam o nuoc ngoai

Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, địa phương trong việc xúc tiến, thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, mở rộng thị trường, tìm kiếm đối tác tiềm năng, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu; vận động viện trợ và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài; theo dõi, đôn đốc thực hiện có hiệu quả các hiệp định, thỏa thuận hợp tác quốc tế; tích cực hỗ trợ các ngành, địa phương, doanh nghiệp trong việc mở rộng hợp tác quốc tế, tiêu thụ hàng hóa, tranh thủ vốn, công nghệ và kỹ năng, kinh nghiệm quản lý tiên tiến.

Bên cạnh đó, các cơ quan đại diện cũng tập trung đẩy mạnh ngoại giao văn hóa, và thông tin đối ngoại để tuyên truyền, quảng bá về lịch sử, văn hóa, hình ảnh đất nước, con người, các giá trị, bản sắc dân tộc, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế; hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi đoàn và hoạt động giao lưu, phát triển hợp tác về văn hóa với các nước; đẩy mạnh hợp tác về giáo dục, đào tạo, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Chủ tịch nước cũng đề nghị các cơ quan đại diện triển khai hiệu quả chủ trương, chính sách về công tác người Việt Nam ở nước ngoài và bảo hộ công dân, làm tốt công tác đối ngoại nhân dân, tích cực vận động và có chính sách thu hút người Việt Nam ở nước ngoài; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng nước sở tại có các biện pháp hữu hiệu bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đồng bào; tri ân những tổ chức, cá nhân trên thế giới đã tích cực ủng hộ ta, góp phần tăng cường và mở rộng mạng lưới bạn bè quốc tế của Việt Nam.

Chủ tịch nước nhấn mạnh đến công tác xây dựng và bảo vệ cơ quan đại diện của ta ở nước ngoài, chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng cơ quan đoàn kết, thống nhất, vững mạnh toàn diện, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cám ơn Chủ tịch nước đã giành thời gian tiếp các Đại sứ, Trưởng các cơ quan đại diện, cám ơn sự ghi nhận của lãnh đạo Đảng và Nhà nước đối với ngành ngoại giao. Phó Thủ tướng đề nghị các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện quán triệt các chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và các ý kiến của Chủ tịch nước. Các Đại sứ, Trưởng các cơ quan đại diện bày tỏ phấn khởi trước những thành tựu của đất nước, khẳng định sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng và Nhà giao phó.

Nhân dịp này, Bộ Ngoại giao và Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Lễ trao quyết định phong hàm Đại sứ cho 5 cán bộ ngoại giao.

chu tich nuoc tiep doan truong cac co quan dai dien viet nam o nuoc ngoai
Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao đổi với các Đại sứ, Trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Ảnh: Quang Hòa
chu tich nuoc tiep doan truong cac co quan dai dien viet nam o nuoc ngoai
Chủ tịch nước Trần Đại Quang chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu sau buổi gặp tiếp. Ảnh: Quang Hòa
chu tich nuoc tiep doan truong cac co quan dai dien viet nam o nuoc ngoai Việt Nam sẵn sàng cho APEC 2017

Trả lời báo chí bên lề Hội nghị Ngoại giao 29 (22 - 26/8), Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga, Cố vấn cao cấp Ban Thư ...

chu tich nuoc tiep doan truong cac co quan dai dien viet nam o nuoc ngoai Một số hình ảnh bên lề HNNG 29 “Nâng cao hiệu quả ngoại giao phục vụ phát triển” (tiếp)

 Báo TG&VN xin giới thiệu tiếp một số hình ảnh bên lề tại phiên thảo luận thứ 2 của Hội nghị Ngoại giao 29 “Nâng ...

chu tich nuoc tiep doan truong cac co quan dai dien viet nam o nuoc ngoai Thủ tướng: Những yêu cầu mới với ngành Ngoại giao

“Tôi lắng nghe ý kiến các đồng chí, việc gì có lợi cho Tổ quốc, tôi sẽ chỉ đạo thực hiện ngay, khắc phục tình ...

B.C