GS. TS. Phạm Quang Minh (Bài 2):

Đại hội XIII: Xây dựng một Việt Nam hòa bình, thịnh vượng, phát triển, đổi mới và hội nhập

Kim Chung (ghi)
Theo dõi TGVN trên
TGVN. Nêu cảm nhận về Đại hội XIII của Đảng, GS. TS. Phạm Quang Minh, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội cho rằng, với niềm tin mạnh mẽ của người dân vào Đảng, Việt Nam sẽ trở thành một quốc gia hòa bình, thịnh vượng, phát triển - một Việt Nam mới, với tinh thần mới, đổi mới bứt phá.
Đại hội XIII: Xây dựng một Việt Nam hòa bình, thịnh vượng, phát triển, đổi mới và hội nhập
GS. TS. Phạm Quang Minh.

Nhân dịp Đại hội XIII của Đảng, GS. TS. Phạm Quang Minh có bài trả lời phỏng vấn TG&VN về định hướng đối ngoại của Việt Nam trong giai đoạn tới.

Giai đoạn phát triển nào cũng có những thuận lợi và khó khăn nhất định. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có những biến động phức tạp, theo ông, hoạt động đối ngoại của Việt Nam gặp những thuận lợi và khó khăn thách thức gì?

Thứ nhất, sau 30 năm đổi mới, Việt Nam đã có nhiều kinh nghiệm hơn, tự tin, có trình độ hơn, bắt kịp được xu hướng phát triển của thời đại.

Thứ hai, Việt Nam đã trở thành viên của hầu hết các tổ chức quốc tế và khu vực. Từ lúc bỡ ngỡ ban đầu khi gia nhập ASEAN 35 năm trước đây, hiện chúng ta đã đóng vai trò thực sự quan trọng trong Hiệp hội. Bên cạnh đó, chúng ta đã tham gia vào các diễn đàn khu vực và toàn cầu, qua đó nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn.

Thứ ba, chúng ta có một đội ngũ cán bộ làm đối ngoại có trình độ, bản lĩnh chính trị vững vàng, có kinh nghiệm hơn, vừa hồng vừa chuyên.

Thứ tư, phương châm đối ngoại của Việt Nam “làm bạn với tất cả các nước” luôn phù hợp với tình hình thực tế, và cũng cân nhắc tới yếu tố chủ quan và khách quan.

Về thách thức, như văn kiện Đại hội XIII đã xác định, tình hình thế giới có nhiều biến động phức tạp khó lường, cạnh tranh nước lớn tiếp tục căng thẳng, mang nhiều biểu hiện của Chiến tranh Lạnh mới. Chính sự cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn sẽ khiến cho thế giới bị chia rẽ.

Thách thức thứ hai là đại dịch Covid-19 vẫn chưa có hồi kết, tác động đến mọi mặt kinh tế - xã hội, đến nỗ lực khôi phục kinh tế thế giới và sức khỏe cộng đồng. Và chắc chắn thế giới trong một vài năm tới sẽ còn phải đối mặt với muôn vàn khó khăn.

Ngoài ra, sự đối đầu giữa xu hướng toàn cầu hóa và chủ nghĩa bảo thủ, đặt lợi ích nước mình lên trên hết, áp đặt chính trị cường quyền vẫn là một thực tế; chủ nghĩa khủng bố, dân túy, dân tộc cực đoan vẫn tiếp tục hiển hiện. Vấn đề biến đổi khí hậu cũng sẽ tác động đến quan hệ giữa các quốc gia.

Có thể nói, thuận lợi nhiều, thách thức khó khăn cũng không ít. Nhưng dựa vào kinh nghiệm đã có, cùng với đường lối chủ trương phù hợp và đội ngũ “tinh nhuệ” hơn, chúng ta có thể tin tưởng vào thắng lợi của ngành đối ngoại trong thời gian tới.

Sáng 15/11, trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN 37, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Lễ ký kết trực tuyến các nước tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác toàn diện khu vực - RCEP. (Ảnh: Tuấn Anh)
Sáng 15/11/2020, trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN 37, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Lễ ký kết trực tuyến các nước tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác toàn diện khu vực - RCEP. (Ảnh: Tuấn Anh)

Tình hình mới sẽ đặt ra những yêu cầu mới về đối ngoại. Vậy theo ông, những vấn đề đối ngoại hiện nay của Việt Nam là gì?

Vấn đề số 1 của Việt Nam là độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Phải làm sao giải quyết được tranh chấp quyền chủ quyền tại Biển Đông bằng con đường hòa bình. Thời gian qua, tình hình khu vực này có nhiều biển hiện căng thẳng gia tăng như chạy đua vũ trang, quân sự hóa khu vực Biển Đông, không tuân thủ luật pháp quốc tế.

Toàn vẹn lãnh thổ bao gồm cả vấn đề an ninh trên biển cũng như đất liền, trên sông cũng như trên mạng. Và hiện nay, an ninh mạng cũng là một vấn đề. Cần phải làm sao chủ động nắm được công nghệ, tận dụng tốt nhất những lợi thế từ cuộc cách mạng 4.0 mang lại để phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước.

Thứ hai là làm sao chúng ta có thêm nhiều đối tác thực sự tin cậy. Cần rà soát lại xem các đối tác chiến lược mà ta đã kí kết có những thế mạnh nào, về công nghệ, luật pháp, hay kinh tế… để tận dụng đầy đủ nhất và hiệu quả nhất các hiệp định đối tác.

Thứ ba, với các Hiệp đinh Thương mại Tự do (FTA) đã kí kết, để tận dụng những lợi thế mà các FTA mang lại, cần tiếp tục đổi mới bên trong về luật pháp cho phù hợp. Ví dụ như thực hiện đúng về yêu cầu xuất xứ, về mua sắm công, hay đảm bảo quyền lợi của người lao động, bảo vệ môi trường…

Thứ tư, phải thông tin, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức đối với mọi tầng lớp, từ doanh nghiệp đến đông đảo quần chúng nhân dân về chủ đề hội nhập. Hội nhập quốc tế là vấn đề không chỉ của riêng Chính phủ, của các quan chức mà của tất cả các ngành, doanh nghiệp, và toàn dân.

Cần có những sản phẩm thông tin về hội nhập một cách cụ thể, chi tiết, về các FTA, từ RCEP, CPTPP đến EVFTA… biến đó thành những cẩm nang “gối đầu giường” cho giới ngoại giao, kinh tế.

Bên cạnh đó, công tác truyền thông cần phải thúc đẩy mạnh mẽ, tạo tinh thần cầu thị, ý chí vươn lên trong học tập. Bởi câu chuyện đổi mới hội nhập dường như vẫn còn trên giấy tờ, chưa đi vào thực tiễn, chưa đồng bộ.

Đại hội XIII đã đề ra định hướng hội nhập chủ động, tích cực, sâu rộng, toàn diện. Theo ông, cần phải làm gì để triển khai đường lối đối ngoại theo Nghị quyết Đại hội XIII?

Thứ nhất, phải tiến hành đồng bộ, thống nhất, từ chủ trương đến hành động, tránh quan điểm cho rằng hội nhập chỉ có tác động xấu đến độc lập chủ quyền quốc gia. Cần xác định tiến hành đẩy mạnh hội nhập để mang lại những lợi ích cho Việt Nam. Chính vì vậy, phải khẳng định ở cấp cao nhất về tầm quan trọng của hội nhập, tận dụng tối đa lợi thế của hội nhập, tránh hội nhập nửa vời, không hiệu quả.

Thứ hai, giao cho đầu mối các hoạt động đối ngoại là Bộ Ngoại giao. Bộ Ngoại giao là cơ quan tư vấn, tham mưu cho Chính phủ trong vấn đề hội nhập. Muốn làm được điều này, trong Bộ Ngoại giao phải thành lập các nhóm tác chiến (adhoc). Cũng cần tận dụng các chuyên gia, nhà ngoại giao kì cựu theo từng lĩnh vực cụ thể. Đặc biệt là tận dụng nguồn lực kiều bào Việt Nam ở nước ngoài, rất nhiều trong số đó là các nhà khoa học, chuyên gia có trình độ, kĩ năng tốt.

Thứ ba, phải thông tin rộng rãi về đường lối, chủ trương hội nhập và hội nhập toàn diện, sâu rộng, xác định rõ nội hàm của hội nhập toàn diện, sâu rộng, và đưa ra các biện pháp thực hiện cụ thể. Ví dụ như tập huấn trao đổi và thậm chí đưa vào các chương trình giảng dạy của các trường đại học, chú trọng đào tạo các chuyên gia...

Cảm nhận và kỳ vọng của ông về những quyết sách của Đại hội XIII?

Đại hội XIII của Đảng được tổ chức trong bối cảnh đặc biệt, 30 năm sau khi Việt Nam thực chính sách đổi mới, 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, vượt qua đại dịch Covid-19.

Hiện có một niềm tin rất mạnh mẽ của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng: chúng ta đã vượt qua rất nhiều khó khăn, thử thách, trong những giai đoạn cam go của lịch sử: hai cuộc kháng chiến, sự kiện Campuchia, chiến tranh biên giới Tây Nam, đại dịch Covid-19…

Vì vậy, không có lý do gì trong bối cảnh hiện nay chúng ta lại không thể làm chủ vượt qua các khó khăn mới. Trách nhiệm của thế hệ ngày nay là phải xây dựng Việt Nam từ một “Việt Nam chiến tranh” thành một “Việt Nam hòa bình, thịnh vượng, phát triển, đổi mới và hội nhập”, xứng đáng với kỳ vọng của các thế hệ đi trước.

Tôi hy vọng rằng, sau 30 năm đổi mới, mà tôi gọi là “đổi mới phiên bản 1”, lần này nước ta sẽ tiến hành “đổi mới phiên bản 2”, đổi mới một cách toàn diện trên tất cả các lĩnh vực để Việt Nam có thể cất cánh.

Xin trân trọng cảm ơn ông.

Xem Bài 1: Kết hợp hài hòa giữa đổi mới bên trong với hội nhập bên ngoài, đảm bảo 'trong ấm ngoài êm'

TIN LIÊN QUAN
Đại hội XIII: Hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng được triển khai tích cực, chủ động, mềm dẻo
Đại hội XIII: Dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng và đất nước
Đại hội XIII của Đảng: Dấu ấn về phát triển kinh tế nhiệm kỳ 2016-2020
Hướng tới Đại hội XIII của Đảng: Những thành tựu nổi bật của đất nước sau 35 năm đổi mới
Những dấu ấn của công tác đối ngoại trong 35 năm đổi mới: Đồng hành cùng dân tộc, phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

XSMT 4/3 - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ 5 ngày 4/3/2021 - SXMT 4/3 - dự đoán XSMT 5/3

XSMT 4/3 - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ 5 ngày 4/3/2021 - SXMT 4/3 - dự đoán XSMT 5/3

XSMT 4/3. Kết quả xổ số miền Trung hôm nay ngày 4 tháng 3 năm 2021. XSMT thứ 5. SXMT 4/3. KQSXMT. xo so mien trung.
XSMB 4/3 - Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ 5 ngày 4/3/2021 - SXMB 4/3 - dự đoán XSMB 5/3

XSMB 4/3 - Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ 5 ngày 4/3/2021 - SXMB 4/3 - dự đoán XSMB 5/3

XSMB 4/3. Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay ngày 4 tháng 3 năm 2021. XSMB thứ 5. SXMB 4/3. KQSXMB. xo so mien bac.
Tử vi 12 cung hoàng đạo thứ 5 ngày 4/3/2021: Ma Kết gặp chuyện không đâu, Bảo Bình cần tỉnh táo trong tình cảm

Tử vi 12 cung hoàng đạo thứ 5 ngày 4/3/2021: Ma Kết gặp chuyện không đâu, Bảo Bình cần tỉnh táo trong tình cảm

Tử vi hôm nay 4/3 của 12 cung hoàng đạo - Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư, Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên ...
XSMN 4/3 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ 5 ngày 4/3/2021 - SXMN 4/3 - dự đoán XSMN 5/3

XSMN 4/3 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ 5 ngày 4/3/2021 - SXMN 4/3 - dự đoán XSMN 5/3

XSMN 4/3. Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 4 tháng 3 năm 2021. XSMN thứ 5. SXMN 4/3. KQSXMN. xo so mien nam.
XSAG 4/3 - Kết quả xổ số An Giang hôm nay 4/3/2021 - SXAG 4/3 - KQXSAG thứ 5

XSAG 4/3 - Kết quả xổ số An Giang hôm nay 4/3/2021 - SXAG 4/3 - KQXSAG thứ 5

XSAG 4/3. Trực tiếp kết quả xổ số An Giang nhanh nhất hôm nay ngày 4 tháng 3 năm 2021. KQXSAG 4/3. Xo so An Giang. KQXSAG.
Lịch âm 4/3 - Xem âm lịch hôm nay thứ 5 ngày 4/3/2021 chính xác nhất - Lịch vạn niên 4/3/2021

Lịch âm 4/3 - Xem âm lịch hôm nay thứ 5 ngày 4/3/2021 chính xác nhất - Lịch vạn niên 4/3/2021

Lịch âm 4/3. Âm lịch hôm nay 4/3. Lich am 4/3. Xem âm lịch hôm nay ngày 4/3/2021 chính xác nhất. Lịch vạn niên ngày 4 tháng 3 năm 2021 ...
Lập trường 'chia đôi ngả' của EU và Mỹ về dự án Dòng chảy phương Bắc 2 của Nga

Lập trường 'chia đôi ngả' của EU và Mỹ về dự án Dòng chảy phương Bắc 2 của Nga

Cho đến nay, Mỹ dường như sẽ duy trì biện pháp cứng rắn với dự án Dòng chảy phương Bắc 2 của Nga trong khi các nước EU vẫn bị ...
Tin thế giới 3/3: 'Bão' rocket dội thẳng căn cứ Mỹ, có tử vong; Trung Quốc nói về vụ Mỹ-EU 'xối' đòn vào Nga; 'Lộ' bí mật Triều Tiên đang che đậy?

Tin thế giới 3/3: 'Bão' rocket dội thẳng căn cứ Mỹ, có tử vong; Trung Quốc nói về vụ Mỹ-EU 'xối' đòn vào Nga; 'Lộ' bí mật Triều Tiên đang che đậy?

Căn cứ Mỹ hứng rocket, phát hiện mới ở Triều Tiên, căng thẳng Nga-phương Tây sau đòn trừng phạt vì vụ Navalny.. là một số tin thế giới nổi bật.
Quảng Ninh chung tay tháo gỡ khó khăn cùng doanh nghiệp

Quảng Ninh chung tay tháo gỡ khó khăn cùng doanh nghiệp

Quảng Ninh sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xử lý kịp thời các vướng mắc cho các doanh nghiệp.
Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Minh Khôi trao quyết định phân công, điều động cán bộ

Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Minh Khôi trao quyết định phân công, điều động cán bộ

TGVN. Chiều 3/3, tại Trụ sở Bộ, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Minh Khôi đã trao quyết định phân công, điều động cán bộ cấp Vụ của Bộ Ngoại giao.
Dân chủ Mỹ qua sự kiện ngày 6.1: Xảy chuyện nên lộ diện

Dân chủ Mỹ qua sự kiện ngày 6.1: Xảy chuyện nên lộ diện 1

Khủng hoảng 6/1 lộ diện những khiếm khuyết, rệu rã của nền dân chủ Mỹ. Rồi đây, nhân tố nào quyết định chiều hướng tình hình Mỹ trong năm 2021? Phân tích.
Trung Quốc-EU đạt thỏa thuận đầu tư: Phe cần gặp phía vội

Trung Quốc-EU đạt thỏa thuận đầu tư: Phe cần gặp phía vội

Trung Quốc-EU ký kết thoả thuận về đầu tư sau 7 năm đàm phán. Điều gì khiến cả hai đều vừa cần vừa vội với việc ký kết nói trên. Báo TG&VN phân tích.
Anh-EU và hậu Brexit: Tình cảm dẫn dắt, lý trí quyết định

Anh-EU và hậu Brexit: Tình cảm dẫn dắt, lý trí quyết định

Anh-EU đã ký thỏa thuận về hợp tác hậu Brexit ngay trước thềm Giáng sinh. Thực chất của thỏa thuận đó là gì? Ai được và ai mất những gì? TG&VN phân tích.
Đại dịch Covid-19: vaccine trong cuộc chơi chính trị

Đại dịch Covid-19: vaccine trong cuộc chơi chính trị

Trong cuộc chiến chống Covid-19, vaccine đang là vấn đề thời sự nhất hiện nay. Nhưng, vaccine cũng được sử dụng trong cuộc chơi ảnh hưởng chính trị thế giới.
Mỹ, Nhật Bản và Pháp tập trận quân sự chung: Liên thủ đỡ liên minh

Mỹ, Nhật Bản và Pháp tập trận quân sự chung: Liên thủ đỡ liên minh

Động thái của Mỹ, Nhật Bản, Pháp tập trận quân sự chung tại vùng biển Nhật Bản, hàm chứa thông điệp gì, đích đến của thông điệp đó? TG&VN phân tích.
PHÂN TÍCH Bầu cử Mỹ 2020: Nhận diện nước Mỹ qua một kỳ bầu cử

PHÂN TÍCH Bầu cử Mỹ 2020: Nhận diện nước Mỹ qua một kỳ bầu cử

Bầu cử Mỹ 2020 và “hậu bầu cử” vừa phản ánh thực trạng chính trị xã hội hiện tại ở nước Mỹ, vừa giống như điềm bất lành với tương lai của nước Mỹ. Phân ...
Lập trường 'chia đôi ngả' của EU và Mỹ về dự án Dòng chảy phương Bắc 2 của Nga

Lập trường 'chia đôi ngả' của EU và Mỹ về dự án Dòng chảy phương Bắc 2 của Nga

Cho đến nay, Mỹ dường như sẽ duy trì biện pháp cứng rắn với dự án Dòng chảy phương Bắc 2 của Nga trong khi các nước EU vẫn bị chia rẽ.
Cạnh tranh Mỹ-Trung: Washington thúc đẩy chiến lược đối ngoại tại châu Phi

Cạnh tranh Mỹ-Trung: Washington thúc đẩy chiến lược đối ngoại tại châu Phi

Việc Washington điện đàm với Cape Verde cho thấy Tổng thống Joe Biden nghiêm túc về cạnh tranh Mỹ-Trung.
Mỹ 'hồi sinh' thỏa thuận hạt nhân Iran: Con dao hai lưỡi

Mỹ 'hồi sinh' thỏa thuận hạt nhân Iran: Con dao hai lưỡi

Việc gia hạn thỏa thuận hạt nhân Iran có thể tác động rất khác trong khu vực so với khi hiệp ước này được ký lần đầu tiên cách đây gần 6 năm.
Cách Trung Quốc vận dụng sức mạnh mềm trên đất Anh

Cách Trung Quốc vận dụng sức mạnh mềm trên đất Anh

Sức mạnh mềm của Trung Quốc đang len lỏi vào từng ngóc ngách của nước Anh, giống như sông Thames chảy hàng thế kỷ qua Tháp London huyền thoại.
Tiêm phòng vaccine Covid-19: 'Trùm cuối' trong chính trường Malaysia

Tiêm phòng vaccine Covid-19: 'Trùm cuối' trong chính trường Malaysia

Kế hoạch tiêm phòng vaccine ngừa Covid-19 của Malaysia đang tạo ra những hiệu ứng tích cực cho Chính phủ của Thủ tướng Muhyiddin Yassin.
Chính quyền Tổng thống Joe Biden gia tăng sức ép 'bốn bề' với Trung Quốc trên Biển Đông

Chính quyền Tổng thống Joe Biden gia tăng sức ép 'bốn bề' với Trung Quốc trên Biển Đông

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ lập trường cứng rắn đối với các yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc tại Biển Đông.
Phiên bản di động