Đại sứ Đặng Hoàng Giang: Càng tham gia sâu vào công việc chung của LHQ, càng thấm thía quốc gia phải làm chủ vận mệnh của mình!

Huy Vân
Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ), đã có những chia sẻ nhân sự kiện 45 năm Việt Nam là thành viên của tổ chức này.
Việt Nam và LHQ: Tiếp tục nâng cao vai trò, vị thế, cơ đồ của đất nước
Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc phát biểu tại một phiên họp. (Ảnh: HN)

Ngày 20/9 đánh dấu sự kiện 45 năm Việt Nam là thành viên của LHQ, tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh, góp phần kiến tạo môi trường hòa bình, an ninh và thuận lợi cho phát triển đất nước, hội nhập quốc tế sâu rộng hơn và nâng cao vị thế, hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế.

45 năm thành viên LHQ là một chặng đường dài, xin Đại sứ đánh giá những thành tựu đáng nhớ nhất của Việt Nam tại diễn đàn đa phương lớn nhất thế giới này?

45 năm là một chặng đường dài trong quan hệ Việt Nam-LHQ. Chúng ta luôn ghi nhớ sự giúp đỡ của Liên hợp quốc trong những ngày đầu mới trở thành thành viên LHQ trong giai đoạn Việt Nam còn hết sức khó khăn, tái thiết đất nước sau chiến tranh và bắt đầu công cuộc phát triển kinh tế-xã hội.

LHQ đã luôn hỗ trợ Việt Nam vượt qua thời kỳ khó khăn ấy. Có những thời điểm viện trợ của LHQ lên tới 60% tổng viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam đang phải chịu bao vây, cấm vận.

Trong giai đoạn hiện nay, LHQ cũng luôn là đối tác hàng đầu trong hỗ trợ Việt Nam triển khai các mục tiêu phát triển bền vững, an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo cũng như ứng phó với biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó, trong suốt hơn 40 năm qua, chúng ta đóng góp hết sức tích cực vào nâng cao vai trò của LHQ, xây dựng hệ thống luật pháp quốc tế, xây dựng các chuẩn mực quốc tế để tất cả các nước cùng tuân thủ, vì một xã hội công bằng, phát triển, cũng như đảm bảo hòa bình, an ninh cho thế giới.

Có thể nói là trong 45 năm qua, chúng ta đã khẳng định rằng những thành công của Việt Nam trong quá trình đổi mới và phát triển đất nước cũng chính là những thành công của LHQ, hướng đến mục tiêu một thế giới phồn vinh, thịnh vượng và hòa bình, ổn định cho mọi người dân.

Đối với những mục tiêu phát triển bền vững hay mục tiêu phát triển thiên niên kỷ mà LHQ đặt ra trong những năm qua, Việt Nam đã triển khai hết sức tích cực, thành công, cho thấy rằng những mục tiêu của LHQ đề ra cho cộng đồng quốc tế hoàn toàn có thể trở thành hiện thực.

Bên cạnh đó, sự hiện diện của Việt Nam tại các cơ chế và các cơ quan của LHQ ngày càng rõ ràng hơn.

Việt Nam đã tham gia tích cực, trở thành ủy viên của Hội đồng Bảo an LHQ trong hai nhiệm kỳ 2008-2009 và 2020-2021; là thành viên của Hội đồng Nhân quyền LHQ, của Ủy ban Kinh tế xã hội của LHQ (ECOSOC) hay tham gia vào những cơ chế điều hành của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa LHQ (UNESCO), 2 lần đảm nhiệm vị trí thành viên Ủy ban Luật pháp Quốc tế LHQ và gần đây nhất chúng ta trở thành Phó Chủ tịch Đại hội đồng LHQ lần thứ 2.

Bên cạnh đó, trên thực tiễn, chúng ta đã cử quân tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ và ngày càng đóng góp hiệu quả vào duy trì hòa bình, an ninh ở rất nhiều khu vực trên thế giới.

Những đóng góp của Việt Nam cũng thể hiện rõ ở chỗ Việt Nam từ một nước phải nhận viện trợ của LHQ, kém phát triển, hiện nay đã trở thành một trong những nước có thu nhập trung bình, trình độ phát triển tương đối cao và đang tiếp tục triển khai các mục tiêu lớn lao của LHQ trong thời gian tới.

Qua đây, chúng ta có thể tự hào rằng trong hơn 40 năm qua, quan hệ Việt Nam-LHQ ngày càng phát triển, với đường lối đối ngoại đúng đắn, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế và là thành viên tích cực, có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế, Việt Nam đóng góp cho LHQ cũng như LHQ hỗ trợ cho Việt Nam.

Đây là mối quan hệ hai chiều và sẽ đem lại những lợi ích hết sức thiết thực cho không chỉ Việt Nam mà còn cho khu vực và thế giới.

Vị thế, tiếng nói của Việt Nam hiện nay tại LHQ đã khác rất nhiều, có thể nói đã ở một tầm cao mới, được cộng đồng quốc tế tin cậy và đánh giá cao. Đâu là kim chỉ nam và các yếu tố then chốt tạo nên điều đó, thưa Đại sứ?

Càng tham gia sâu vào công việc chung của LHQ và công việc chung của các cơ chế đa phương, chúng ta càng thấm thía một điều là các quốc gia phải làm chủ vận mệnh của mình.

Một quốc gia không thể đóng góp cho sự nghiệp chung nếu như quốc gia đó vẫn còn nghèo đói, vẫn còn khó khăn, vẫn còn chậm phát triển; một quốc gia cũng không thể nào đóng góp hiệu quả cho cơ chế đa phương cũng như LHQ nếu như quốc gia đó chìm trong bạo lực, chìm trong xung đột.

Chính vì vậy, yếu tố then chốt quan trọng là các quốc gia phải làm chủ vận mệnh của mình. Tự chủ ở đây chính là tự chủ về phát triển kinh tế, xã hội đối với đất nước, không thể trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ hay trợ giúp từ bên ngoài.

Trước hết, mỗi nước phải tự bảo vệ mình, tự phát triển, tự cứu lấy chính mình, tham gia hiệu quả vào công việc chung của LHQ. Yếu tố này cũng thể hiện ở đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ.

Chúng ta có độc lập, tự chủ thì trong cơ chế đa phương chúng ta mới không bị lôi kéo, dẫn dắt. Có độc lập, tự chủ mới có thể đóng góp hiệu quả vào sự nghiệp chung trên lập trường, nguyên tắc; đóng góp vào xây dựng các biện pháp và giải pháp, xử lý được các vấn đề toàn cầu.

Ở đây, chúng ta hết sức thấm thía cơ đồ, vị thế và vai trò của quốc gia trên trường quốc tế ảnh hưởng, tác động chi phối tới những đóng góp của ta trong các cơ chế đa phương.

Cũng từ sự đóng góp hiệu quả tại các cơ chế đa phương này, chúng ta có thể tiếp tục nâng cao vai trò, vị thế, cơ đồ của đất nước.

Điểm thứ hai, tôi cho là hết sức quan trọng, đó là chúng ta tham gia LHQ và các cơ chế đa phương dựa trên lẽ phải.

Điều này chính là đường lối đối ngoại, độc lập, tự chủ dựa trên luật pháp quốc tế, đóng góp vào việc tôn trọng và tuân thủ luật pháp quốc tế, tôn trọng những nguyên tắc cốt lõi của Hiến chương LHQ như bình đẳng về chủ quyền, tôn trọng chủ quyền quốc gia, không can thiệp vào công việc nội bộ mỗi nước, không sử dụng vũ lực đe dọa các nước để đảm bảo cho các cơ chế đa phương vận hành một cách hiệu quả.

Điểm thứ ba, đó là phải đảm bảo sự hài hòa giữa lợi ích quốc gia với lợi ích của cộng đồng quốc tế. Một quốc gia không thể vị kỷ chỉ bảo vệ lợi ích cho mình, phải hài hòa lợi ích của mình với lợi ích chung và như vậy mới có thể giải quyết được những vấn đề toàn cầu.

Việt Nam và LHQ: Tiếp tục nâng cao vai trò, vị thế, cơ đồ của đất nước
Đại sứ Đặng Hoàng Giang tại phiên họp Đại hội đồng thông qua Nghị quyết về sẵn sàng phòng chống và ứng phó với dịch bệnh. (Ảnh: HN)

Những thành công của Việt Nam trên trường quốc tế có vai trò và ý nghĩa như thế nào đối với các lợi ích của dân tộc ta, thưa Đại sứ?

Trong một thế giới tùy thuộc lẫn nhau, các vấn đề toàn cầu đặt ra hết sức gay gắt, việc đóng góp vào các công việc chung của LHQ cũng như các diễn đàn đa phương, hay nói cụ thể hơn là đóng góp cho hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và trên thế giới cũng chính là đảm bảo môi trường hòa bình, ổn định, phát triển cho quốc gia mình và có thể thấy rõ điều này qua việc chúng ta không thể nào đảm bảo môi trường nước mình hòa bình, ổn định nếu như các quốc gia xung quanh khu vực bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, xung đột.

Chúng ta không thể đảm bảo rằng chúng ta an toàn trước dịch bệnh khi các quốc gia xung quanh còn đang hứng chịu hậu quả dịch bệnh.

Hay trong vấn đề biến đổi khí hậu cũng vậy, Việt Nam hay bất kỳ nước nào cũng không thể an toàn khi cả thế giới đang chịu các nguy cơ nghiêm trọng của biến đổi khí hậu.

Chính vì vậy, đóng góp vào giải quyết các vấn đề toàn cầu cũng chính là đảm bảo cục diện, môi trường hòa bình ổn định cũng như đảm bảo điều kiện để chúng ta phát triển ổn định, bền vững.

Qua việc đóng góp vào các công việc chung như vậy, chúng ta có thêm bạn bè, xây dựng lòng tin và hiểu biết lẫn nhau, qua đó giúp chúng ta gia tăng thêm nguồn lực phát triển đất nước.

Tôi cho rằng đây là yếu tố hết sức then chốt, có ý nghĩa, tạo đà cho chúng ta tham gia tích cực vào các cơ chế đa phương giải quyết các vấn đề toàn cầu.

Thế giới ngày nay ngày càng có nhiều thách thức mới, Việt Nam đặt ra những mục tiêu, ưu tiên gì trong những năm tiếp theo, thưa Đại sứ?

Hiện nay thế giới đang phải đối mặt với rất nhiều cuộc khủng hoảng đan xen, vừa là những thách thức về hòa bình, an ninh, vừa là những thách thức như dịch bệnh, biến đổi khí hậu.

Đứng trước bối cảnh như vậy, mục tiêu lớn của chúng ta tại các diễn đàn đa phương vẫn là làm sao để duy trì môi trường hòa bình, ổn định cho khu vực và thế giới và của chính chúng ta.

Thứ hai, phải làm sao đảm bảo sự phát triển bền vững và bao trùm.

Để đạt được hai mục tiêu này thì tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt tại LHQ, chúng ta phải làm sao tìm mọi cách hợp tác cùng các nước để giải quyết các vấn đề chung. Tôi cho là có một số nội dung ta cần thúc đẩy.

Thứ nhất, đảm bảo duy trì đoàn kết quốc tế, giải quyết các vấn đề toàn cầu.

Thứ hai, tiếp tục đề cao các giá trị, vai trò của luật pháp quốc tế để các nước phải tuân thủ, xây dựng luật lệ chung, quy định chung trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.

Thứ ba, cùng gánh vác, chia sẻ trọng trách xây dựng thế giới, đưa ra những sáng kiến, đề ra những biện pháp xây dựng một thế giới an toàn, ổn định, phục vụ lợi ích của tất cả các dân tộc.

45 năm Việt Nam-Liên hợp quốc và những dấu ấn

45 năm Việt Nam-Liên hợp quốc và những dấu ấn

Trong 45 năm qua, hợp tác Việt Nam-Liên hợp quốc đạt kết quả tốt và có tác dụng tích cực, vừa đáp ứng được yêu ...

45 năm quan hệ Việt Nam-Liên hợp quốc: Đối tác tin cậy vì hòa bình, hợp tác và phát triển

45 năm quan hệ Việt Nam-Liên hợp quốc: Đối tác tin cậy vì hòa bình, hợp tác và phát triển

Nhân dịp 45 năm Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Liên hợp quốc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao ...

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh sẽ tham dự Phiên thảo luận chung Cấp cao Khóa 77 Đại hội đồng Liên hợp quốc

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh sẽ tham dự Phiên thảo luận chung Cấp cao Khóa 77 Đại hội đồng Liên hợp quốc

Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao.

Những vấn đề 'cân não' sẽ được 'mổ xẻ' ở Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 77

Những vấn đề 'cân não' sẽ được 'mổ xẻ' ở Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 77

Diễn ra trong bối cảnh nhiều thách thức, khủng hoảng, Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 77 từ ngày 20-26/9 ...

Nhấn mạnh hình thức 'tất cả đổi tất cả', Tổng thư ký Liên hợp quốc đang muốn Nga và Ukraine cùng làm điều gì?

Nhấn mạnh hình thức 'tất cả đổi tất cả', Tổng thư ký Liên hợp quốc đang muốn Nga và Ukraine cùng làm điều gì?

Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres mong muốn Nga và Ukraine đạt được thỏa thuận rộng rãi về việc trao đổi tù binh.

(theo TTXVN)

Đọc thêm

XSMB 2/10, kết quả xổ số miền Bắc hôm nay Chủ Nhật 2/10/2022. dự đoán XSMB 2/10/2022

XSMB 2/10, kết quả xổ số miền Bắc hôm nay Chủ Nhật 2/10/2022. dự đoán XSMB 2/10/2022

Baoquocte.vn. XSMB 2/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay, Chủ Nhật 2/10/2022. kết quả xổ số hôm nay 2/10. xổ số miền Bắc Chủ Nhật. SXMB ...
HLV futsal Nhật Bản: Đấu tuyển futsal Việt Nam như chung kết

HLV futsal Nhật Bản: Đấu tuyển futsal Việt Nam như chung kết

Baoquocte.vn. HLV Kenichiro Kogure khẳng định mục tiêu của tuyển futsal Nhật Bản là giành ngôi vô địch giải futsal châu Á 2022, vì thế sẽ đánh bại tuyển futsal Việt ...
Link xem trực tiếp Chelsea vs Crystal Palace (21h00 ngày 1/10) vòng 9 Ngoại hạng Anh

Link xem trực tiếp Chelsea vs Crystal Palace (21h00 ngày 1/10) vòng 9 Ngoại hạng Anh

Baoquocte.vn. Cập nhật mới nhất các link xem trực tiếp Chelsea vs Crystal Palace vòng 9 Ngoại hạng Anh 21h00 ngày 1/10 trên tivi, điện thoại, máy tính, internet, website...
Link xem trực tiếp Liverpool vs Brighton (21h00 ngày 1/10) vòng 9 Ngoại hạng Anh

Link xem trực tiếp Liverpool vs Brighton (21h00 ngày 1/10) vòng 9 Ngoại hạng Anh

Baoquocte.vn. Cập nhật mới nhất các link xem trực tiếp Liverpool vs Brighton vòng 9 Ngoại hạng Anh 21h00 ngày 1/10 trên tivi, điện thoại, máy tính, internet, website...
XSMT 2/10, kết quả xổ số miền Trung hôm nay Chủ Nhật 2/10/2022. SXMT 2/10/2022

XSMT 2/10, kết quả xổ số miền Trung hôm nay Chủ Nhật 2/10/2022. SXMT 2/10/2022

Baoquocte.vn. XSMT 2/10 - Trực tiếp xổ số miền Trung 2/10/2022. xổ số hôm nay 2/10/2022. kết quả xổ số miền Trung hôm nay. xổ số miền Trung chủ nhật. SXMT ...
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước: Việt Nam tích cực ngăn chặn lạm phát

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước: Việt Nam tích cực ngăn chặn lạm phát

Baoquocte.vn. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú cho hay, Việt Nam đang tích cực ngăn chặn lạm phát, chống lạm phát.
Băng tan khiến khu vực Bắc Băng Dương bị axit hóa nhanh hơn

Băng tan khiến khu vực Bắc Băng Dương bị axit hóa nhanh hơn

Baoquocte.vn. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Science cho thấy tốc độ axit hóa ở khu vực phía Tây Bắc Băng Dương đang diễn ra nhanh hơn.
Quang Hải tìm được sức bật ở Pau FC sau khi trở lại Pháp?

Quang Hải tìm được sức bật ở Pau FC sau khi trở lại Pháp?

Baoquocte.vn. Sau khi trở về từ đợt tập trung đội tuyển Việt Nam, Quang Hải sẽ tiếp tục hành trình gian khó ở Pau FC.
Nếu xuất hiện 'yếu tố thay đổi cuộc chơi' từ phía Triều Tiên, Mỹ sẽ đáp trả bằng 'nhiều công cụ sức mạnh'

Nếu xuất hiện 'yếu tố thay đổi cuộc chơi' từ phía Triều Tiên, Mỹ sẽ đáp trả bằng 'nhiều công cụ sức mạnh'

Baoquocte.vn. Rất có thể Triều Tiên sẽ tiến hành một vụ thử hạt nhân trong thời gian tới, điều này khiến Mỹ và Hàn Quốc phải vô cùng cảnh giác.
XSMN 2/10, trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 2/10/2022. xổ số hôm nay 2/10/2022

XSMN 2/10, trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 2/10/2022. xổ số hôm nay 2/10/2022

Baoquocte.vn. XSMN 2/10 - xổ số hôm nay 2/10/2022 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 2/10/2022. xổ số hôm nay ngày 2 tháng 10. XSMN chủ ...
Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu thăm, làm việc tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Nghệ An

Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu thăm, làm việc tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Nghệ An

Baoquocte.vn. Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu dẫn đầu Đoàn công tác làm việc tại các về kết quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
Thúc đẩy hợp tác năng lượng gió giữa Việt Nam và Đức

Thúc đẩy hợp tác năng lượng gió giữa Việt Nam và Đức

Baoquocte.vn. Nhận lời mời của Hiệp hội năng lượng gió Đức, Tổng lãnh sự Lê Quang Long đã tham dự Triển lãm WindEnergy Hamburg 2022.
ASEAN-EU tăng cường tìm kiếm cơ hội hợp tác trên cơ sở cân bằng, cùng có lợi

ASEAN-EU tăng cường tìm kiếm cơ hội hợp tác trên cơ sở cân bằng, cùng có lợi

Baoquocte.vn. Thời gian tới, EU sẽ tăng cường và mở rộng hơn nữa hợp tác với ASEAN trong các lĩnh vực như: chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số...
Tin buồn: Đồng chí Trần Huy Chương từ trần

Tin buồn: Đồng chí Trần Huy Chương từ trần

Baoquocte.vn. Bộ Ngoại giao và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin, đồng chí Trần Huy Chương, đã từ trần hồi 15h40', ngày 26/9 tại Hà Nội, hưởng thọ 94 tuổi.
Khai mạc Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam-Lào

Khai mạc Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam-Lào

Baoquocte.vn. Ngày 1/10 - Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam-Lào đã khai mạc các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.
Thanh niên Ngoại giao dự sinh hoạt chuyên đề kỷ niệm 45 năm Việt Nam tham gia Liên hợp quốc

Thanh niên Ngoại giao dự sinh hoạt chuyên đề kỷ niệm 45 năm Việt Nam tham gia Liên hợp quốc

Baoquocte.vn. Buổi sinh hoạt chuyên đề nhằm cung cấp thêm thông tin về hành trình 45 năm và những đóng góp quan trọng của Việt Nam tại Liên hợp quốc.
Đã giải cứu hơn 1.000 người Việt bị môi giới bất hợp pháp tại Campuchia

Đã giải cứu hơn 1.000 người Việt bị môi giới bất hợp pháp tại Campuchia

Baoquocte.vn. Bộ Ngoại giao, Cơ quan đại diện Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với các bên liên quan để điều tra, làm rõ và hỗ trợ người Việt tại Campuchia.
Đẩy mạnh hợp tác và trao đổi công tác bảo hộ công dân tại Quảng Châu, Trung Quốc

Đẩy mạnh hợp tác và trao đổi công tác bảo hộ công dân tại Quảng Châu, Trung Quốc

Baoquocte.vn. Tổng lãnh sự Vũ Việt Anh trao đổi công tác bảo hộ công dân với Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Quảng Châu.
Phối hợp đưa công dân Việt Nam từ Campuchia về nước trong thời gian sớm nhất

Phối hợp đưa công dân Việt Nam từ Campuchia về nước trong thời gian sớm nhất

Baoquocte.vn. Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia cho hay, hiện 67 công dân Việt Nam đang được cảnh sát Campuchia bảo vệ, lấy lời khai.
Bộ Ngoại giao triển khai các biện pháp bảo hộ người Việt tử vong tại Campuchia

Bộ Ngoại giao triển khai các biện pháp bảo hộ người Việt tử vong tại Campuchia

Baoquocte.vn. Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt cập nhật thông tin về tình hình bảo hộ công dân người Việt bị lừa sang Campuchia lao động bất hợp pháp.
Công tác bảo hộ công dân: Công dân cần, chúng tôi có

Công tác bảo hộ công dân: Công dân cần, chúng tôi có

Baoquocte.vn. Công tác bảo hộ công dân thời gian qua được triển khai nhanh chóng, kịp thời, góp phần bảo đảm quyền lợi chính đáng, đáp ứng nguyện vọng của công dân.
Đã đưa về nước an toàn hơn 600 công dân bị lừa, môi giới lao động bất hợp pháp tại Campuchia

Đã đưa về nước an toàn hơn 600 công dân bị lừa, môi giới lao động bất hợp pháp tại Campuchia

Baoquocte.vn. Ngày 1/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tổ chức đưa về nước 26 công dân qua cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, An Giang.
Những điều cần biết khi đến thăm nước Áo

Những điều cần biết khi đến thăm nước Áo

Baoquocte.vn. Áo có nền văn hoá đặc sắc. Cùng tìm hiểu một vài nét trong đời sống văn hóa Áo để dễ dàng hòa nhập hơn với cuộc sống của người dân nơi đây.
10 điều nên nhớ khi giao tiếp với người Australia (Phần 2)

10 điều nên nhớ khi giao tiếp với người Australia (Phần 2)

Baoquocte.vn. Australia là nước đa văn hóa, người dân thân thiện, cởi mở. 10 điều sau sẽ giúp bạn thích nghi nhanh chóng với môi trường sống xứ sở chuột túi.
10 điều nên nhớ khi giao tiếp với người Australia (Phần 1)

10 điều nên nhớ khi giao tiếp với người Australia (Phần 1)

Baoquocte.vn. Australia là một nước đa văn hóa, người dân thân thiện, cởi mở. 10 điều 'bỏ túi' dưới đây sẽ giúp bạn thích nghi nhanh chóng với nơi này.
Khám phá văn hóa giao tiếp của người Campuchia (Phần 2)

Khám phá văn hóa giao tiếp của người Campuchia (Phần 2)

Baoquocte.vn. Đa số người dân Campuchia theo đạo Phật. Vì vậy, cần ghi nhớ một số đặc trưng trong văn hóa giao tiếp Campuchia để có những cách ứng xử phù hợp.
Khám phá văn hóa giao tiếp của người Campuchia (Phần 1)

Khám phá văn hóa giao tiếp của người Campuchia (Phần 1)

Baoquocte.vn. Văn hóa Campuchia có lịch sử phong phú và chịu ảnh hưởng của Phật giáo. Tìm hiểu một số đặc trưng giao tiếp của người Campuchia để ứng xử phù hợp.
Văn hóa giao tiếp đặc sắc của người Maori - cư dân bản địa ở New Zealand

Văn hóa giao tiếp đặc sắc của người Maori - cư dân bản địa ở New Zealand

Baoquocte.vn. Là những người bản địa ở New Zealand, người Maori có nhiều nét văn hoá độc đáo được coi trọng, gìn giữ.
Phiên bản di động