Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga: Bình đẳng giới của một quốc gia không thể bền vững nếu không gắn với khu vực và toàn cầu

Phương Hằng
Theo dõi TGVN trên
TGVN. Bên lề Đối thoại giữa các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN về Tăng cường vai trò của Phụ nữ vì hòa bình và an ninh bền vững, Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga, Cố vấn cao cấp của Ban Thư ký quốc gia ASEAN 2020, Phó Chủ tịch Ủy ban quốc gia Việt Nam về Hợp tác kinh tế Thái Bình Dương (VNCPEC), thành viên Nhóm phụ nữ ASEAN về hòa bình và hòa giải đã trao đổi với báo chí một số ý kiến về bình đẳng giới, vai trò của phụ nữ đối với hòa bình, hòa giải và an ninh bền vững.
TIN LIÊN QUAN
Ban Nữ công, Bộ Ngoại giao tổ chức tọa đàm trao đổi kinh nghiệm ngoại giao
Việt Nam tích cực và tiên phong trong lĩnh vực bình đẳng giới
5133-nth-3185
Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga trả lời phỏng vấn báo chí chiều ngày 10/9. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Vấn đề toàn cầu và ASEAN luôn nỗ lực

Đối thoại giữa các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN về Tăng cường vai trò của Phụ nữ vì hòa bình và an ninh bền vững là hoạt động tiếp nối sáng kiến của Chủ tịch ASEAN 2020 tại Hội nghị Cấp cao 36 - Phiên họp đặc biệt của các nhà Lãnh đạo về tăng quyền năng cho phụ nữ trong thời đại số. Đại sứ đánh giá thế nào về sáng kiến này của Việt Nam?

Trong năm Chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam đã đưa ra nhiều sáng kiến, đề xuất mới nhằm thúc đẩy hợp tác ASEAN trên cả ba trụ cột, đặc biệt là nâng cao năng lực thích ứng và cam kết của ASEAN trước những thách thức mới, trong có đó đại dịch Covid-19. Một trong những sáng kiến khởi đầu và quan trọng được Việt Nam đưa ra là Phiên họp đặc biệt của các Nhà lãnh đạo ASEAN về tăng quyền năng cho phụ nữ trong kỷ nguyên số tại Hội nghị Cấp cao 36 diễn ra ngày 26/6/2020. Tiếp nối sáng kiến này là Đối thoại giữa các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN về Tăng cường vai trò của Phụ nữ vì hòa bình và an ninh bền vững.

Cùng với đó, nhiều hoạt động về vấn đề bình đẳng giới và nâng cao quyền năng của phụ nữ đã, đang và sẽ được tổ chức nhằm đóng góp vào nỗ lực này của ASEAN và toàn cầu như hội thảo nâng cao năng lực của phụ nữ trong hòa giải, hòa bình; giao lưu gặp gỡ giữa các lãnh đạo nữ của ASEAN.

ASEAN coi trọng hoạt động này trong năm 2020 bởi đây là nhu cầu tất yếu khi khu vực phải ứng phó những thách thức mới, cần phải phát huy vai trò phụ nữ. Đặc biệt chúng ta thấy rất rõ là những hệ lụy sâu rộng chưa từng có của đại dịch Covid-19 trên nhiều mặt: Kinh tế xã hội, an ninh, phát triển. Điều này đặt ra cho chúng ta nhiệm vụ phải phát huy vai trò của mọi tầng lớp xã hội, đặc biệt là vai trò phụ nữ, hiện chiếm đến 50% trong xã hội, trong Cộng đồng ASEAN.

Một nhiệm vụ rất ý nghĩa nữa là chúng ta phải nâng tầm ASEAN, góp tiếng nói của ASEAN vào những vấn đề chung của toàn cầu. Đó là việc ứng phó với những thách thức chung đồng thời thúc đẩy bình đẳng giới và vai trò của phụ nữ.

Đối thoại giữa các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN về Tăng cường vai trò của Phụ nữ vì hòa bình và an ninh bền vững không chỉ có ý nghĩa kỷ niệm 20 năm đánh dấu và đánh giá Nghị quyết 1325 của Liên hợp quốc thông qua tháng 10/2000 về phụ nữ, hòa bình, an ninh mà còn có ý nghĩa lớn hơn nữa, đó là định hướng cho các hoạt động sắp tới của ASEAN trong thời gian tới về phát huy vai trò của phụ nữ trong đóng góp cho hòa bình, hòa giải của khu vực, khi rất nhiều vấn đề mới đang đặt ra.

Thưa Đại sứ, ASEAN cần có những bước đi nào để vừa đảm bảo bình đẳng giới vừa thúc đẩy vai trò lãnh đạo của phụ nữ trong kỷ nguyên số?

Vai trò lãnh đạo của phụ nữ trong kỷ nguyên số là một vấn đề lớn của toàn cầu, không phải chỉ của châu Á -Thái Bình Dương và ASEAN.

Hiện nay, có một thực trạng rất lớn đang đặt ra đối với thế giới và khu vực, đó là nỗ lực này còn đang đứng trước rất nhiều thách thức lớn. Đây là một trong những điểm yếu nhất của thực hiện bình đẳng giới trên thế giới.

Có lẽ, muốn nâng cao vai trò lãnh đạo của phụ nữ, nỗ lực lớn nhất hiện nay là chúng ta phải xác định những cản trở lớn. Theo đó, thứ nhất, ngoài những cản trở thông thường vốn có như định kiến xã hội, vai trò lãnh đạo của phụ nữ còn đòi hỏi bản thân phụ nữ trước hết phải nâng cao được năng lực để có thể đảm bảo về năng lực và vai trò lãnh đạo của mình trong kỷ nguyên số. Trong thời kỳ liên kết và hội nhập sâu hiện nay, phụ nữ trước hết phải đảm bảo nâng cao được năng lực.

Thứ hai là, cùng với đó phải có chính sách và cơ chế của Nhà nước để bảo đảm. Thứ ba là phải có liên kết rộng rãi trên toàn cầu trong bối cảnh thế giới hiện nay, các nỗ lực để ứng phó với các thách thức trên toàn cầu cũng như để thành công một quốc gia ngày càng phải gắn kết với thế giới hơn.

Bình đẳng giới ở một quốc gia không thể bền vững nếu không gắn kết với bình đẳng giới và khu vực và toàn cầu. Do đó, các nỗ lực, cơ chế hiện nay ở từng quốc gia, khu vực phải gắn chặt toàn cầu và phải liên kết lại với nhau.

Trên đây là 3 yếu tố cốt lõi, thêm vào đó, chúng ta phải nắm được rằng, chúng ta đang bước vào, đang sống trong một xã hội số, kỷ nguyên số. Do đó chúng ta phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, nâng cao năng lực về công nghệ thì mới có đủ năng lực lãnh đạo và có các biện pháp, phù hợp.

Năm 2017, trong tuyên bố chung của Hội nghị Cấp cao ASEAN lần đầu tiên nhấn mạnh tầm quan trọng của chủ đề phụ nữ hòa bình, an ninh. Từ đó, ASEAN đã đạt được những tiến bộ cụ thể, nổi bật nào trong chủ đề Phụ nữ, hòa bình và an ninh, thưa Đại sứ?

Tuyên bố chung của Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 31 tại Manila năm 2017 về phụ nữ, hòa bình và an ninh có tầm quan trọng và ý nghĩa rất lớn đối với khu vực của chúng ta.

Tuyên bố chung đưa ra đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm ASEAN hình thành, phát triển và sau chặng đường 50 năm, có thể nói lần đầu tiên ASEAN có Tuyên bố cấp cao nhất về vai trò phụ nữ trong hòa bình và an ninh, bình đẳng giới.

Lợi ích của phụ nữ đã được ASEAN quan tâm trong 30, 40 năm qua nhưng để khẳng định vai trò của người phụ nữ không chỉ trong kinh tế, trong xã hội, trong phát triển mà cả vấn đề hòa bình, an ninh thì đây lần đầu tiên. Do đó, Tuyên bố ở Manila rất quan trọng.

Đây cũng là một nỗ lực của ASEAN để đóng góp vào nỗ lực chung của toàn cầu, tức là thực hiện Nghị quyết 1325 của Liên hợp quốc vào năm 2000 về phụ nữ, hòa bình, an ninh.

Trong chặng đường 3 năm qua kể từ năm 2017, có thể nói đây là một chặng đường mà ASEAN triển khai rất nhanh và có quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng để giai đoạn tới sẽ có những hoạt động rất thiết thực về phát huy vai trò của phụ nữ để bảo đảm hòa bình, an ninh của khu vực.

Ngay sau tháng 11/2017, Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 31 thông qua Tuyên bố, đến tháng 12/2018, Nhóm các chuyên gia nữ của ASEAN về hòa bình và hòa giải đã được thành lập theo sáng kiến của Phillipines, Chủ tịch ASEAN 2017, một trong những nước đi đầu của ASEAN về vấn đề bình đẳng giới hiện nay khu vực.

Từ đó đến nay trong vòng gần 3 năm, Nhóm đã triển khai khá nhiều hoạt động rất thiết thực, xác định nhiệm vụ, vai trò, đặc biệt là trao đổi kinh nghiệm với nhau để chuẩn bị cho mình năng lực có thể đóng góp vào hoạt động của hòa bình và an ninh của khu vực.

0026-nth-3283
Đối thoại giữa các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN về Tăng cường vai trò của Phụ nữ vì hòa bình và an ninh bền vững. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Những thành viên đại diện của Việt Nam cũng tham gia xây dựng, xác định các ưu tiên hoạt động chính sách mà nhóm phụ nữ, chuyên gia ASEAN có thể tham gia đóng góp trong thời gian tới như: Thúc đẩy luật lệ chung, thực hiện luật pháp quốc tế, hoạt động ngoại giao phòng ngừa... Đặc biệt, chúng tôi xác định với vai trò là phụ nữ, các nhóm chuyên gia này cần phải đóng vai trò nòng cốt trong giáo dục nền văn hóa hòa bình, nhân văn nhân ái, hòa giải và bao dung độ lượng. Điều này là cực kỳ quan trọng trong hợp tác quốc tế, trong xây dựng Cộng đồng như Cộng đồng ASEAN.

Bên cạnh đó, trong thời gian qua, chúng tôi cũng xác định là hiện nay là phải tăng cường kết nối với các nỗ lực của các khu vực khác, của mạng lưới toàn cầu mới có thể mạnh, mới có thể học được những điều tốt để nhóm phụ nữ, chuyên gia ASEAN có thể đóng góp tốt hơn cho khu vực trong vấn đề hòa bình, an ninh. Do đó, hiện nay chúng tôi đang cân nhắc đề xuất tham gia Liên minh toàn cầu của mạng lưới chuyên gia nữ về hòa giải quốc tế.

Có thể nói, sau Tuyên bố cấp cao năm 2017 đến nay, hoạt động nổi bật chính là Đối thoại của các Bộ trưởng ASEAN về tăng cường vai trò của phụ nữ đối với hòa bình và an ninh bền vững. Đây là hoạt động rất có ý nghĩa để triển khai Tuyên bố cấp cao, giúp định hướng cho các hoạt động sắp tới, cụ thể trong 2, 3, đến 5 năm tới thì đâu là những vấn đề hòa bình, an ninh cần có sự đóng góp của phụ nữ.

Hơn thế nữa, sự kiện này còn định hướng cho ASEAN sẽ đóng góp vào nội dung đánh giá và kiến nghị các hoạt động và giải pháp thúc đẩy việc phát huy vai trò của phụ nữ trong hòa bình và an ninh của thế giới khi Liên hợp quốc trong năm nay đang rà soát lại Nghị quyết 1325 và đưa ra các giải pháp mới sau 20 năm thực hiện.

Chúng tôi nghĩ, Việt Nam với vai trò kép Chủ tịch ASEAN, thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, cùng với Indonesia, thành viên rất quan trọng trong ASEAN, cũng là thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc năm 2020, hai nước sẽ đóng góp rất thiết thực vào nỗ lực về vấn đề hòa bình, hòa giải và an ninh của khu vực và thế giới.

Thước đo đa chiều

Sự tham gia của phụ nữ trong tiến trình hòa bình, an ninh, hòa giải như đàm phán trung gian để phòng ngừa bạo lực tăng lên hay giảm đi trong những năm qua, thưa Đại sứ?

Vai trò của phụ nữ trong tham gia đàm phán thương lượng để giải quyết hòa bình, hòa giải, ngăn chặn xung đột, nếu như chúng ta hiểu theo nghĩa hẹp, là những người tham gia trực tiếp thì không tăng, chưa thể hiện rõ nét trên toàn thế giới cũng như ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, ở ASEAN cũng như ở Việt Nam.

Nhưng nếu chúng ta nhìn rộng ra là hòa bình, hòa giải và an ninh không giới hạn bởi những hoạt động trực tiếp đó mà còn là vai trò giáo dục của những người phụ nữ về ý thức hòa bình, ý thức hòa giải, ý thức bao dung trong xã hội; cùng với đó là vấn đề ứng xử với các thách thức an ninh phi truyền thống, đó là những định kiến xã hội, những thiên tai, dịch bệnh như Covid-19,... thì chúng ta thấy vai trò của phụ nữ đang tăng lên và xu hướng sắp tới sẽ còn tăng hơn nữa.

Chúng tôi hy vọng, khi việc rà soát và đánh giá lại định hướng mới của Nghị quyết 1325 trong năm nay của Liên hợp quốc và nỗ lực của ASEAN như sự kiện này của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN thì các định hướng mới sẽ thúc đẩy thêm nữa các nỗ lực và phát huy tốt hơn vai trò phụ nữ trong hoạt động hòa bình, hòa giải ở khu vực và trên thế giới.

Vai trò của phụ nữ trong các hoạt động ASEAN được đánh giá bằng thước đo nào thưa Đại sứ?

Nếu như nói thước đo về vai trò của phụ nữ trong ASEAN là sự hài lòng của công chúng thì đó là một thước đo quan trọng nhưng không phải là tất cả. Đặc biệt, trong kỷ nguyên số và một thế giới gắn kết, các thước đo cũng cần phải mang tính đa chiều với mục tiêu, cách tiếp cận đa chiều.

Đạt được bình đẳng giới là mục tiêu, ước mơ rất xa vời của thế giới, được rất nhiều nam giới ủng hộ nhưng cần vượt qua nhiều định kiến và thách thức mới. Khoảng cách giới hiện nay còn tính đến những khoảng cách về công nghệ số. Cần nâng cao năng lực cho phụ nữ về vấn đề này.

Theo nghiên cứu mới nhất của Diễn đàn Kinh tế thế giới, trên thế giới hiện nay phải mất hơn 100 năm mới đạt được bình đẳng giới, riêng ở châu Á- Thái Bình Dương mất 167 năm. Đây là khu vực đi chậm nhất ,kém cả châu Phi và Trung Đông, Bắc Mỹ. Do đó, chúng ta thấy rõ bình đẳng giới sẽ còn là mục tiêu, là động lực cho phụ nữ và các xã hội vươn lên một xã hội văn minh.

Như vậy, sự hài lòng về bình đẳng giới trong ASEAN cần mang tính chất thực tiễn và song hành cùng lợi ích chung của cộng đồng, khu vực. Sự hài lòng của công chúng về bình đẳng giới phải phù hợp với sự phát triển của xã hội đúng thời điểm đó và theo từng giai đoạn.

ASEAN không thể so sánh với EU. Với trình độ hiện nay, đạt được bình đẳng giới đến đâu thì phải so sánh cùng mặt bằng chung. Thước đo phải đặt trong một tổng thể đa chiều hơn. Tuy nhiên, chúng ta cần quan tâm đến nguyện vọng và mong mỏi, sự hài lòng của công chúng, nhất là trong thời đại ngày nay. Xu hướng chính sách phải vì dân, lấy người dân làm trung tâm, điều này cực kỳ quan trọng.

Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga: Trọng trách quốc tế nào cũng đặt ra thời cơ và thách thức

Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga: Trọng trách quốc tế nào cũng đặt ra thời cơ và thách thức

TGVN. Trả lời phỏng vấn TG&VN, Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga, Cố vấn cao cấp của Ban Thư ký quốc gia về ASEAN cho rằng, ...

Nhóm Phụ nữ ASEAN vì Hòa bình tổ chức họp theo hình thức trực tuyến

Nhóm Phụ nữ ASEAN vì Hòa bình tổ chức họp theo hình thức trực tuyến

TGVN. Trong khuôn khổ hoạt động của Viện nghiên cứu ASEAN về Hòa Bình và Hòa giải (AIPR), cuộc họp trực tuyến của Nhóm Phụ ...

Phó Chủ tịch nước hoan nghênh những sáng kiến của Nhóm AWCH

Phó Chủ tịch nước hoan nghênh những sáng kiến của Nhóm AWCH

TGVN. Trong cuộc gặp với Nhóm AWCH, Phó Chủ tịch nước Đặng Ngọc Thịnh hoan nghênh những sáng kiến như việc tổ chức Ngày Gia đình ...

Phương Hằng
(thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Bài viết cùng chủ đề

Góc nhìn Nhân quyền

Đọc thêm

Năm quốc tế về xóa bỏ lao động trẻ em 2021: Xã hội này không có chỗ cho lao động trẻ em tồn tại

Năm quốc tế về xóa bỏ lao động trẻ em 2021: Xã hội này không có chỗ cho lao động trẻ em tồn tại

Tỷ lệ lao động trẻ em trên toàn cầu đã giảm 38% trong thập kỷ qua, tuy nhiên vẫn còn 152 triệu trẻ em hiện đang tham gia hình thức ...
Cập nhật Covid-19 ngày 16/1: Hơn 94,3 triệu ca toàn cầu; Châu Âu chia rẽ về chứng nhận tiêm vaccine; quốc gia Đông Nam Á có số ca mắc mới kỷ lục

Cập nhật Covid-19 ngày 16/1: Hơn 94,3 triệu ca toàn cầu; Châu Âu chia rẽ về chứng nhận tiêm vaccine; quốc gia Đông Nam Á có số ca mắc mới kỷ lục

Toàn cầu ghi nhận 94.312.195 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 2.017.843 bệnh nhân tử vong và 67.344.342 ca bình phục.
5 lời khuyên dành cho nhà đầu tư mới trên thị trường chứng khoán

5 lời khuyên dành cho nhà đầu tư mới trên thị trường chứng khoán

Báo TG&VN liên tục cập nhật tin tức và nhận định của các chuyên gia về thị trường chứng khoán nóng nhất, mới nhất đầu và cuối phiên giao dịch ...
Ra quân V-League 2021 tái ngộ khán giả Việt, HLV Kiatisuk nói gì?

Ra quân V-League 2021 tái ngộ khán giả Việt, HLV Kiatisuk nói gì?

HLV Kiatisuk của CLB HA Gia Lai cho biết, trận đầu tiên tái ngộ khán giả Việt ở giải V-League chắc chắn sẽ không phải là trận đấu dễ dàng.
Dự báo kinh tế thế giới 2021: Covid-19 chưa chắc được kiểm soát, quá trình hồi phục còn dài

Dự báo kinh tế thế giới 2021: Covid-19 chưa chắc được kiểm soát, quá trình hồi phục còn dài

Dự báo quá trình phục hồi kinh tế thế giới còn kéo dài, đại dịch Covid-19 chưa chắc chắn có thể kiểm soát, mạng 5G tiếp tục phát triển mạnh...
Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (Hội nghị Trung ương 15) đã chính thức khai mạc.
Covid-19: Virus SARS-CoV-2 gây bệnh nhiều nhất ở Mỹ là chủng mới?

Covid-19: Virus SARS-CoV-2 gây bệnh nhiều nhất ở Mỹ là chủng mới?

Newsweek đưa tin, các nhà khoa học đã xác định được một chủng virus SARS-CoV-2 mới gây bệnh Covid-19 được xem là trội hơn cả tại Mỹ.
Ông Mekdad mới được thăng chức Ngoại trưởng Syria, EU đã lập tức 'sờ gáy'

Ông Mekdad mới được thăng chức Ngoại trưởng Syria, EU đã lập tức 'sờ gáy'

EU bổ sung Ngoại trưởng Syria Faisal Mekdad vào danh sách đen các lệnh trừng phạt nhằm vào chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad.
Ô tô điện Tesla phát hiện 'ma' ở nghĩa trang, chủ xe dựng tóc gáy

Ô tô điện Tesla phát hiện 'ma' ở nghĩa trang, chủ xe dựng tóc gáy

Hệ thống cảm biến của ô tô điện Tesla hiển thị một hình người trong khu vực nghĩa trang nhưng chủ xe phát hiện bên ngoài không có bất kỳ ...
Phục vụ Đại hội Đảng: Kế hoạch phân luồng giao thông, lịch và thông tin các tuyến đường tạm cấm

Phục vụ Đại hội Đảng: Kế hoạch phân luồng giao thông, lịch và thông tin các tuyến đường tạm cấm

Công an Hà Nội vừa công bố thời gian, các tuyến đường tạm cấm và kế hoạch phân luồng giao thông cho các phương tiện phục vụ Đại hội Đảng.
Năm quốc tế về xóa bỏ lao động trẻ em 2021: Xã hội này không có chỗ cho lao động trẻ em tồn tại

Năm quốc tế về xóa bỏ lao động trẻ em 2021: Xã hội này không có chỗ cho lao động trẻ em tồn tại

Tỷ lệ lao động trẻ em trên toàn cầu đã giảm 38% trong thập kỷ qua, tuy nhiên vẫn còn 152 triệu trẻ em hiện đang tham gia hình thức lao động này.
Đảm bảo quyền của người lao động Việt Nam di cư, phòng chống buôn bán người

Đảm bảo quyền của người lao động Việt Nam di cư, phòng chống buôn bán người

Sáng 15/1, tại Hải Phòng, đã diễn ra Hội thảo Bảo đảm quyền của người lao động Việt Nam di cư do Văn phòng thường trực nhân quyền Chính phủ tổ chức.
UNFPA hỗ trợ đồ dùng thiết yếu cho phụ nữ và trẻ em gái tại miền Trung Việt Nam

UNFPA hỗ trợ đồ dùng thiết yếu cho phụ nữ và trẻ em gái tại miền Trung Việt Nam

Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tiếp tục cung ứng 6.903 bộ đồ dùng cứu trợ khẩn cấp cho phụ nữ và trẻ em gái tại miền Trung Việt Nam.
Tổ chức cứu trợ trẻ em quốc tế: Thêm một ngày trường học đóng cửa, nguy cơ bất bình đẳng càng tăng

Tổ chức cứu trợ trẻ em quốc tế: Thêm một ngày trường học đóng cửa, nguy cơ bất bình đẳng càng tăng

Tổ chức cứu trợ trẻ em Save the Children cảnh báo, cứ thêm một ngày trường học đóng cửa là nguy cơ bất bình đẳng càng gia tăng.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc kêu gọi giảm bất bình đẳng và bất công trên thế giới

Tổng Thư ký Liên hợp quốc kêu gọi giảm bất bình đẳng và bất công trên thế giới

Tổng Thư ký Liên hợp quốc kêu gọi thúc đẩy chủ nghĩa đa phương theo kiểu mới để giải quyết các thách thức toàn cầu và giảm bất bình đẳng.
UNHCR: Áp lực lớn 'mang tên' người tị nạn từ CH Trung Phi

UNHCR: Áp lực lớn 'mang tên' người tị nạn từ CH Trung Phi

Hơn 30.000 người tị nạn ở CH Trung Phi chạy sang các nước láng giềng trong hơn 1 tuần qua.
Hơn 8 triệu lao động Việt Nam có việc làm mới trong 5 năm, các quyền cơ bản của trẻ em được đảm bảo

Hơn 8 triệu lao động Việt Nam có việc làm mới trong 5 năm, các quyền cơ bản của trẻ em được đảm bảo

Trong giai đoạn 2015-2020, các quyền cơ bản của trẻ em được bảo đảm, chỉ số phát triển con người đứng thứ 110 trong 189 quốc gia.
Chuyện người lĩnh ấn tiên phong ở xã Sín Thầu

Chuyện người lĩnh ấn tiên phong ở xã Sín Thầu

Ông Pờ Dần Xinh không ngừng vươn lên, luôn đi đầu trong lãnh đạo bà con xã Sín Thầu xóa bỏ hủ tục lạc hậu, tệ nạn ma túy, xóa “bản trắng đảng viên”.
Niềm tự hào của 'bóng hồng mũ nồi xanh' gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc

Niềm tự hào của 'bóng hồng mũ nồi xanh' gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc

Với những nữ sĩ quan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình như Sa Minh Ngọc, niềm tự hào đơn giản chỉ là khi các em nhỏ Nam Sudan hô to hai tiếng Việt Nam.
Mường Nhé chú trọng công tác xây dựng Đảng và phát triển Đảng viên

Mường Nhé chú trọng công tác xây dựng Đảng và phát triển Đảng viên

Công tác xây dựng Đảng, tạo nguồn kết nạp đảng viên luôn được huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, đặc biệt chú trọng.
Hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy giữa Việt Nam với các nước ASEAN

Hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy giữa Việt Nam với các nước ASEAN

Việt Nam thiết lập đường dây nóng và thường xuyên trao đổi thông tin về phòng, chống ma túy với các cơ quan hành pháp các nước ASEAN...
Ngày Quốc tế Người Di cư: Lắng nghe tiếng nói người di cư trong đại dịch Covid-19

Ngày Quốc tế Người Di cư: Lắng nghe tiếng nói người di cư trong đại dịch Covid-19

Tổ chức Di cư Quốc tế Việt Nam phối hợp với Tổng Cục dân số Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế tổ chức Lễ mít tinh Ngày Quốc tế Người Di cư.
Nữ giới nổi trội hơn trong điện ảnh Mỹ, nhưng chỉ ở... hậu trường

Nữ giới nổi trội hơn trong điện ảnh Mỹ, nhưng chỉ ở... hậu trường

Tỷ lệ nữ giới đạo diễn các bộ phim có doanh thu cao nhất ở Mỹ tăng lên vào năm 2020, tiệm cận mức cao kỷ lục trong thời gian gần đây.
Nhật Bản giới thiệu nhà vệ sinh di động dành cho người ngồi xe lăn

Nhật Bản giới thiệu nhà vệ sinh di động dành cho người ngồi xe lăn

Việc phát minh nhà vệ sinh di động phục vụ người ngồi xe lăn nhằm giúp họ có thêm cơ hội tham gia sự kiện tổ chức ngoài trời.
Số việc làm nhiều nhất trong gần 3 thập niên, Brazil lạc quan về kinh tế vĩ mô

Số việc làm nhiều nhất trong gần 3 thập niên, Brazil lạc quan về kinh tế vĩ mô

Brazil lập kỷ lục mới về việc làm với 414.556 việc làm chính thức trong tháng 11 vừa qua.
Kansas City Star 'ngó lơ và khinh bỉ' người da màu, Tổng biên tập công khai xin lỗi

Kansas City Star 'ngó lơ và khinh bỉ' người da màu, Tổng biên tập công khai xin lỗi

Tổng biên tập báo Kansas City Star công khai xin lỗi vì đưa tin một cách phân biệt đối xử với cộng đồng người da màu.
Pháp: Hành vi phân biệt đối xử giọng nói vùng miền có thể bị... kiện

Pháp: Hành vi phân biệt đối xử giọng nói vùng miền có thể bị... kiện

Hạ viện Pháp đã thông qua luật cấm phân biệt đối xử với những người có giọng nói vùng miền khác nhau, gọi đây là một dạng phân biệt chủng tộc.
Số người béo phì gia tăng, dự báo 45% dân số thế giới thừa cân vào năm 2050

Số người béo phì gia tăng, dự báo 45% dân số thế giới thừa cân vào năm 2050

Người béo phì sẽ chiếm khoảng 1,5 tỷ người, nếu xu thế tiêu thực thực phẩm chế biến sẵn vẫn duy trì như hiện nay.
Phiên bản di động